Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke. Forssa, Sisäilmapaja Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke. Forssa, Sisäilmapaja 3 16-17.11.2011 Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto"

Transkriptio

1 Kuntien toimintatavat sisäilmaongelma-asioissa ja PROTEESI-hanke Forssa, Sisäilmapaja Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

2 Kosteus- ja hometalkoiden toimenpideohjelma B 2. Sisäilmaongelmien haltuunotto kouluissa ja sosiaali- ja terveyssektorin rakennuksissa Opetusministeriön ja kuntien yhteistyönä laaditaan vuoden 2011 loppuun mennessä vuosille ajoitettu suunnitelma siitä, miten edetään terveyshaittoja aiheuttavien kosteusvaurioiden poistamiseksi koulurakennuksista. (OPM) STM:n ja kuntien yhteistyönä laaditaan vastaava suunnitelma päiväkoti- ja hoitoalan rakennusten osalta. (STM) Rakennusterveysasiantuntija, DI Vesa Pekkolan (AVI) ja TkL Pertti Metiäisen (VALVIRA) ja heidän kutsumiensa asiantuntijoiden muodostama työryhmä tekee selvityksen siitä, miten esimerkiksi kuntien yhteistoiminnalla ja aluehallintoorganisaatioiden avulla voidaan tukea sisäilmaongelmien ratkaisemista em. rakennuksissa.

3 PROTEESI-hanke Selvittää kuntien nykyiset toimintatavat sisäilma-asioissa Löytää sisäilma-asioiden kannalta tärkeät ja keskeiset tekijät Esittää kehitysehdotuksia nykytilanteen parantamiseksi OKM, STM ja kunnat (Kuntaliitto) laativat omat suunnitelmansa käytännön toimenpiteiksi tilanteen parantamiseksi. Työryhmä: Erja Metsäranta, Pirkanmaan ELY-keskus Helena Mussalo-Rauhamaa, ESAVI Jorma Ruokojoki, Kuntaliitto Pertti Metiäinen, Valvira Petri Lönnblad, Insinööri Studio Rauno Kujanpää, Vihdin kunta Ritva Kivi, OKM Sanna Lappalainen, TTL Vesa Pekkola, ESAVI 3

4 Sisäilmaongelmat ovat mielestänne kunnassanne Ennaltaehkäisty Hallinnassa ja tilanne paranee (Hyvä) Kohtalaisesti hallinnassa, tilanne pysyy ennallaan (Kohtalainen) Vain akuutit ongelmat pystytään hoitamaan, tilanne pahenee (Huono) Tyhjät 4

5 Osa-alueet Osaaminen, henkilöstö ja asenteet Toimintatavat, tiedonkulku ja yhteistyö Taloudelliset resurssit ja rahan käyttö Kunnan sisäilmaasioiden tilanne Kiinteistöjen ylläpito ja korjaaminen 5

6 Tulovero 10000,00 Toimintakate % /asukas % /asukas päivää Tulovero % Toimintakate ka ka Vuosikate Kassan riittävyys ka ka. 6

7 /asukas /asukas /asukas % Tulovero 10000,00 Toimintakate % Lainakanta Suhteellinen velkaantuneisuus ka ka Rahavarat Taseen yli-/alijäämä ka ka. 7

8 Kuinka hyvin sisäilman laadun vuoksi tehtävät korjaukset ovat saaneet rahoitusta kunnassanne? Miten sisäilman vuoksi tehtävät korjaushankkeet ovat saaneet rahoitusta kunnassanne? Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti hyvä kohtalainen huono 8

9 Miten kunnassanne on henkilöstöä sisäilma-asioihin? Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti hyvä kohtalainen huono

10 10 Onko kuntanne sisäilma-asioita käsittelevillä henkilöillä mielestänne riittävästi sisäilma-asioihin liittyvää osaamista? Kaikilla Osalla Ei kenelläkään En osaa sanoa

11 Minkälaista sisäilma-asioihin liittyvää osaamista kunnassanne on? Rakennusterveysasiantuntija Muita alaan liittyviä pätevyyksiä Erikoistunut lääkäri tai terveydenhoitaja Erikoistunut terveystarkastaja Ei erikoistumisia, mutta säännöllistä kouluttautumista Muuta osaamista hyvä kohtalainen huono

12 Miltä aihealueelta pitäisi saada lisää koulutusta? Rakennusten ylläpidosta ja ongelmien ennakoinnista Sisäilmaongelmien terveydellisestä merkityksestä Erilaisista sisäympäristötekijöistä kuten ilmanvaihdosta, hiukkasista, kosteusvaurioista jne. Viestinnästä Korjausvaihtoehdoista Toimintatavoista ja - malleista sisäilmaongelmien hallitsemiseksi Muusta mistä?

13 Onko kuntanne saanut apua, tehnyt yhteistyötä tai ostanut palveluja sisäilma-asioissa seuraavilta tahoilta viimeisen 5 vuoden aikaan? Muut kunnat Aluehallinto Järjestöt Tutkimuslaitokset Konsultit Muu

14 Sisäilmaongelmat ovat aina aiheutuneet rakennuksissa olevista vioista 25% 15% 1 5% Aina muualta kuin rakennuksista 0 Aina rakennuksista

15 Ketkä käytännössä osallistuvat sisäilma-asioiden käsittelyyn? Muu Luottamushenkilö Tiedottaja Käyttäjien edustaja Siivoustoimen edustaja Terveydensuojeluviranomainen Sisäilma-asiantuntija Työsuojeluvaltuutettu Työsuojelupäällikkö Huono Kohtalainen Hyvä Terveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Työterveyshuolto Kiinteistön huollosta vastaava Kiinteistöstä vastaava

16 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Onko kunnassanne sisäilmatyöryhmä / sisäilmatyöryhmiä? Sisäilmatyöryhmä /- ryhmiä Kohdekohtaisia ryhmiä Muu yhteistyöryhmä /-ryhmiä Ei erillistä työryhmää

17 Miten eri hallintokuntien välinen yhteistoiminta sisäilma-asioissa mielestänne toimii? Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti hyvä kohtalainen huono 17

18 Onko sisäilmaongelmia hoitavilla tahoilla käytettävissä yhteiset tiedot? Rakennuksen kunnosta ja sisäympäristötekijöistä Terveydellisestä tilanteesta ja tilojen käyttäjien kokemuksista Sisäilma-asioihin liittyvistä toimintatavoista 18

19 Toimintamallit sisäilmaongelmien käsittelemiseksi Onko sisäilma-asioihin liittyvä riskienhallintasuunnitelma Onko vastuuhenkilöt nimetty Onko sisäilma-asioihin liittyvät vastuut määritelty Onko tiedotettu tilojen käyttäjille Sisältyykö tiedotussuunnitelma huono kohtalainen hyvä Onko toimintamallia päivitetty 5 vuoden aikana Dokumentoitu toimintamalli 4 6

20 5 Jos kunnassanne on dokumentoitu toimintamalli, mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten teidän kokemuksianne sen käytöstä? 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% On käytössä ja toimii erittäin hyvin On käytössä, mutta siinä on pieniä puutteita On käytössä ja toimii kohtalaisesti On käytössä, mutta ei toimi hyvin Ei ole käytössä Muu kokemus hyvä kohtalainen huono 20

21 Mihin sisäilma-asioiden vaiheisiin sisäilmatyöryhmä osallistuu? Sisäilmaongelmasta tiedottamiseen ja viestintään Korjausten onnistumisen jälkiseurantaan Korjaustoimenpiteiden valvontaan Korjaustoimenpiteiden tilaamiseen ja urakoitsijoiden valintaan Korjaustoimenpiteiden suunnitteluun Korjausmäärärahan hankkimiseen ja/tai kohdentamiseen Sisäilmaongelman poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun huono kohtalainen hyvä Sisäilmaongelman aiheuttaman terveyshaitan arviointiin Sisäilmaongelman selvittämiseen Sisäilmaongelman tunnistamiseen

22 Miten kosteusvaurio- ja sisäilmakorjausten onnistumisia on seurattu kunnassanne? Sisäilmatyöryhmän seurannalla Korjausten takuutarkastuksilla Viranomaisten jälkitarkastuksilla Katselmuksilla Mittauksilla Oirekyselyillä Käyttäjäkyselyillä Muuten 22

23 Miten sisäilmaan liittyvät korjaukset ovat mielestänne onnistuneet viimeisen 5 vuoden aikana? Hyvin Pääsääntöisesti hyvin, joskus on epäonnistuttu Kohtalaisesti Pääsääntöisesti huonosti, joskus on onnistuttu hyvin Huonosti 23

24 Kuntoarvio 0-25% % En osaa sanoa Kuntotutkimus 0-25% % En osaa sanoa 10 PTS korjaussuunnitelma 10 Kiinteistötietorekisteri % % En osaa sanoa 0-25% % En osaa sanoa 24

25 Huoltokirja 0-25% % En osaa sanoa Kuntotodistus 0-25% % En osaa sanoa 10 Rakennuksen huolto-ohjelma 10 Ilmanvaihdon huolto-ohjelma % % En osaa sanoa 0-25% % En osaa sanoa 25

26 Missä on erityisesti kehittämistarpeita? Muussa missä? Tiedottamisessa Korjaustoimenpiteiden onnistumisten seurannassa ja niihin Korjausten jälkisiivouksissa Korjausten aikaisissa suojauksissa Dokumentoinnissa Korjausten valvonnassa Korjausten tekemisessä Korjausmäärärahojen saamisessa Korjaustoimenpiteiden suunnittelussa Sisäilmaongelmien terveydellisten merkitysten arvioinnissa Ongelmien syiden ja/tai laajuuksien selvittämisissä Ongelmien ratkaisuprosessien käynnistämisissä Vika- ja haittailmoitusten tekemisessä ja käsittelyssä Sisäilmaongelmien ennakoinnissa ja ongelmien tunnistamisessa Rakennusten ylläpidossa ja huollossa Huono Kohtalainen Hyvä 26

27 Onnistumisen edellytykset Osaaminen, henkilöstö ja asenteet Toimintatavat, tiedonkulku ja yhteistyö Taloudelliset resurssit ja rahan käyttö Kunnan sisäilmaasioiden tilanne Kiinteistöjen ylläpito ja korjaaminen 27

TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI

TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI TARKISTUSLISTA JULKISTEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAONGELMIEN HALLITSEMISEKSI uusia työkaluja käyttöön Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, DI Vesa Pekkola, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Rakennusten

Lisätiedot

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi LOPPURAPORTTI 30.12.2011 1 TIIVISTELMÄ Valtioneuvoston käynnistämän kosteus ja hometalkoiden toimenpideohjelman

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Kosteus- ja homeongelmat määrä ja merkitys syyt tutkiminen korjausfilosofia työkaluja 2 2.10.2014 Määrä ja merkitys Nykytilanne

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Työterveyslaitos: Katja Tähtinen, Sanna Lappalainen, Eero Palomäki, Sari Rautio-Laine & Marjut Reiman Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Sipoon kunta, Suomen Sisäilmakeskus Oy, Vahanen Oy Tilaajan

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA

SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄILMATYÖRYHMÄN VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. VIESTINNÄN ROOLI SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISESSA... 2 2. VIESTINTÄSUUNNITELMAN TAVOITE... 2 3. VIESTINTÄSUUNNITELMAN TÄYTTÖ JA KÄYTTÖ... 2 4. VIESTINTÄSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA. Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA. Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT - AJANKOHTAISTA Juhani Pirinen, TkT Ohjelmapäällikkö Yhteenveto, eli lyhyt oppimäärä: 1. Kaikki vanhat (> 25 v) rakennukset kuntotutkitaan perusteellisesti mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homevauriot JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asian käsittely valiokunnassa TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2013 vp Rakennusten kosteus- ja homeongelmat JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta päätti kokouksessaan 20.2.2013 antaa mietinnön valvonta-aiheestaan rakennusten kosteus-

Lisätiedot

TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT

TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT TERVEIDEN TALOJEN ERIKOISJOUKOT Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden sisäilmaongelmien asiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi Loppuraportti 12.04.2013 Helmi Kokotti,

Lisätiedot

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN Tampereen kaupunki 7.2.2014 Päivitetty 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeistuksen sisällys... 3 2 Terveellisen sisäilmaston ohjeistus- ja seurantaryhmä...

Lisätiedot

TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Jari Nallin ym. valtuustoaloite sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta

Jari Nallin ym. valtuustoaloite sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta Kaupunginhallitus 156 07.04.2015 Jari Nallin ym. valtuustoaloite sisäilma-asiantuntijan viran perustamisesta 1441/00.02.04.00/2014 KH 156 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA JOENSUUN KAUPUNGIN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Henkilöstö- ja työllisyyjaosto Kaupunginhallitus 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. SISÄILMATYÖRYHMÄN JÄSENET JA TEHTÄVÄT... 2 3. ERI TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä Versio 0.1 Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä 3.6.2015 Espoon kaupunki 2015 1 / 18 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Opetusalan sisäilmatutkimus

Opetusalan sisäilmatutkimus Opetusalan sisäilmatutkimus OAJ:n julkaisusarja 1:2014 Sisällys Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 1.1 Kyselyn tausta ja tutkimusmenetelmä 4 2. Tulokset 5 2.1 Tutkimusaineisto 5 2.2 Sisäilmaongelmien selvittäminen

Lisätiedot

Terve Talo vai sutta ja sekundaa. Sisäilmapaja5 12. - 13.11.2013. Jorma Säteri. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

Terve Talo vai sutta ja sekundaa. Sisäilmapaja5 12. - 13.11.2013. Jorma Säteri. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys on uunituore maakunnan käsittävä ympäristöterveydenhuollon yksikkö, jonka toiminta muodostuu kahdesta vastuualueesta; terveysvalvonta

Lisätiedot

Sisäilma-asiantuntijan tehtävät ja kiinteistöstrategian käynnistäminen

Sisäilma-asiantuntijan tehtävät ja kiinteistöstrategian käynnistäminen Sisäilma-asiantuntijan tehtävät ja kiinteistöstrategian käynnistäminen Timo Tikkanen Opinnäytetyö.. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 27.7.2015 JL-M Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen Hyväksynyt toimintatavakseen Jyväskylän sisäilmastoryhmä 12.2.2009 Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä 2015 Petteri Kontro, (pj.) Anneli

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys

Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys 1 Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle esiselvitys Johdanto Selvityshanke liittyy valtioneuvoston käynnistämään Kosteus- ja hometalkoot - toimenpideohjelmaan. Hankkeen taustalla

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot