Koeputkihedelmöityshoitojen välittömät komplikaatiot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koeputkihedelmöityshoitojen välittömät komplikaatiot"

Transkriptio

1 Katsaus Varpu Jokimaa Koeputkihedelmöityshoitojen välittömät komplikaatiot Koeputkihedelmöityshoitojen komplikaatiot ovat harvinaisia ja vaihtelevat lievistä henkeä uhkaaviin. Kirjallisuuden mukaan komplikaatioita esiintyy 1,5 8,3 %:ssa hoitosykleistä ja hoitokäytännöt vaikuttavat esiintyvyyteen. Esiintyvyyden eroista eri maiden välillä ei ole tietoa. Aiheesta ei ole julkaistu myöskään suomalaista tutkimusta. Lyhyen aikavälin komplikaatiot liittyvät munasolujen keräykseen, munasarjojen stimulaatiohoitoon ja alkaneisiin raskauksiin. Tunnetuin komplikaatio on munasarjojen hyperstimulaatiooireyhtymä, mutta infektioiden, tromboembolioiden, munarakkulan repeämisen ja munasarjan kiertymän vaara on myös suurentunut. Ennen hoitojen aloittamista potilaille tulee antaa asianmukaista tietoa hoitojen tehosta ja komplikaatiomahdollisuuksista. Erityisen tärkeää on antaa kattava informaatio hoidon vaikutuksista ja riskeistä niille, jotka harkitsevat ryhtymistä munasolujen luovuttajiksi. S uomessa koeputkihedelmöityshoidot (in vitro fertilisaatio, IVF) aloitettiin yli kaksikymmentä vuotta sitten ja ensimmäiset lapset syntyivät vuonna Koeputki ja mikrohedelmöityshoitojen määräksi on vakiintunut noin vuodessa, mutta lahjamunasoluhoitojen alkionsiirrot ovat lisääntyneet vuosittain nopeasti: vuonna 2000 niitä raportoitiin Stakesin IVF tilastoihin 425 ja vuonna 2003 jo 810 (www.stakes.fi). Alkujaan munanjohdinperäisen hedelmättömyyden hoidoksi kehitetty koeputkihedelmöitys on osoittautunut lapsettomuuden etiologiasta riippumatta tehokkaimmaksi hoidoksi. Kokemuksen perusteella IVF hoitojen komplikaatiot ovat harvinaisia. Mahdolliset ongelmat on kuitenkin syytä tuntea, sillä vaikeimmillaan ne voivat heikentää hedelmällisyyttä entisestään ja olla jopa henkeä uhkaavia. Kuolemaan johtaneita komplikaatioita on raportoitu vähän: australialaisessa potilaan aineistossa kuolleisuus oli 1,7 tapausta sataatuhatta hoitokiertoa kohden (Venn ym. 2001). Stakesin IVF tilastoihin on raportoitu kaksi kuolemaan johtanutta hoitokomplikaatiota 12 vuoden aikana. Suomessa hedelmöityshoitojen määrää ja tehoa on seurattu vuodesta 1992 lähtien (www. stakes.fi) ja komplikaatiotietojen systemaattinen keräys aloitettiin vuonna Laajin komplikaatioiden esiintyvyydestä julkaistu retrospektiivinen aineisto koski 3 500:aa hoitokiertoa (Serour ym. 1998). Kirjallisuudessa komplikaatioriskiksi on esitetty 1,5 8,3 % (Bergh ja Lundkvist 1992, Roest ym. 1996, Govaerts ym. 1998, Serour ym. 1998). Lyhyen aikavälin komplikaatiot liittyvät munasolujen keräykseen, munasarjojen stimulaatiohoitoon ja alkaneisiin raskauksiin. Hedelmöityshoitojen tuloksena alkaneista raskauksista, syntyneiden lasten terveydestä ja hoitojen turvallisuudesta munasarjasyövän suhteen on aiemmin julkaistu kattavat katsaukset Aikakauskirja Duodecimissa (Grenman ja Salmi 2002, Isaksson ja Tiitinen 2004). Duodecim 2006;122: V. Jokimaa

2 Koeputkihedelmöityksen vaiheet Koeputkihedelmöityshoidossa munarakkuloiden kasvua stimuloidaan gonadotropiinipistoksin ja spontaani munasolun irtoaminen estetään GnRH analogilla tai antagonistilla. Munasolun loppukypsyminen varmistetaan noin 36 tuntia ennen munasolujen keräystä annettavalla istukkahormoni eli koriongonadotropiinipistoksella (hcg) tai indusoimalla luteinisoivan hormonin endogeeninen eritys. Kivun lievityksenä emättimen kautta kaikukuvausohjauksen avulla tehtävässä munasolujen keräyksessä käytetään suonensisäistä lääkitystä ja usein myös emättimen pohjan paikallispuudutusta. Hoitokaavan valinnalla, gonadotropiiniannoksilla ja siirrettävien alkioiden määrää rajoittamalla voidaan vaikuttaa komplikaatioiden esiintyvyyteen. Munasolujen keräykseen liittyvät komplikaatiot Koeputkihedelmöityshoitojen välittömät komplikaatiot Munasolujen keräyksiin liittyy noin 0,5 %:n komplikaatioriski (Bergh ja Lundkvist 1992). Infektioita on raportoitu esiintyvän noin 0,3 0,4 %:ssa munasolujen keräyksistä ja alkionsiirroista (Bergh ja Lundkvist 1992, Roest ym. 1996, Govaerts ym. 1998) ja merkittäviä verenvuotoja 0,1 0,2 %:ssa munasolujen keräyksistä (Dicker ym. 1993, Govaerts ym. 1998). Munasolujen keräyksen jälkeen kipuilevan tai huonokuntoisen potilaan seurantaan kuuluvat hemodynamiikan tarkkailu sekä hemoglobiinipitoisuuden ja tulehdusarvojen tarkistus. Tulosten tulkinnassa toistettujen tutkimusten kehityssuunta on merkittävämpi seikka kuin yksittäinen arvo. Infektiot johtuvat bakteerien kulkeutumisesta neulan mukana emättimestä vatsaontelon puolelle tai suolipistosta toimenpiteen yhteydessä. Myös lantion alueen latentin tulehduksen aktivoituminen toimenpiteen seurauksena on mahdollista (Peters ym. 1993, Almog ym. 2000). Infektiolle ovat alttiita erityisesti munanjohdinperäisestä lapsettomuudesta kärsivät potilaat, varsinkin silloin, kun munanjohdin muodostaa nestetäyteisen hydrosalpinksin. Toinen riskiryhmä ovat endometrioosipotilaat, joilla suolipiston riski on pikkulantion kiinnikkeisyyden vuoksi lisääntynyt ja joilla suklaakystien sisältö tarjoaa hyvän kasvualustan bakteereille. Vaikka munasolujen keräyksiin ei ole tarvetta liittää rutiinimaisesti antibioottiprofylaksia ja vaikka profylaksi ei täydellisesti suojaa infektioilta, näissä tapauksissa sitä kannattaa harkita (Almog ym. 2000). Munasolujen keräyksen jälkeisen lantion alueen tulehduksen toteaminen voi olla ongelmallista, koska infektio saattaa kehittyä hitaasti. Hitaasti kehittyneen lantion alueen absessin puhkeaminen johtaa peritoniittiin ja sepsikseen, jotka voivat olla sikiölle fataaleja (den Boon ym. 1999). Munasolujen keräykseen liittyy keskimäärin 200 ml:n verenvuoto. Yleisin vuotopaikka on emättimen seinämä, jonka vuoto on helposti tyrehdytettävissä komprimoimalla. Merkittävät intra abdominaaliset vuodot ovat harvinaisia (Dicker ym. 1993). Verenvuotoon viittaavat takykardia, verenpaineen lasku ja kaikututkimuksessa nähtävä vatsaontelon neste. Jos hemodynaamiset löydökset viittaavat verenvuotoon mutta vatsaontelossa ei näy kaikukuvauksessa nestettä, tulee muistaa retroperitoneaalitilaan kerääntyvän vuodon mahdollisuus (Azem ym. 2000). Harvinaisia komplikaatioita ovat virtsanjohdinten punktio ja tukos (Miller ym. 2002), vaginan seinämän repeämä (Cho ym. 2004), selkänikaman osteomyeliitti (Almog ym. 2000) ja emättimen pohjan puudutuksen toksisuus (Ayestaran ym. 2000). Munasarjojen stimuloimiseen liittyvät komplikaatiot Munasarjojen hyperstimulaatio oireyhtymä (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) on koeputkihedelmöityshoitojen yleisin ja tunnetuin komplikaatio. Oireyhtymä jaetaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja kriittiseen muotoon (Inki ja Anttila 1997). Lievä oireilu on yleistä, ja on vaikea määrittää, milloin kyse on tavanomaisesta hoitoon liittyvästä oirehdinnasta ja milloin sairaudesta. Vaikean OHSS:n esiintyvyydeksi IVF stimulaatioissa on raportoitu 0,7 5 % 435

3 (Bergh ja Lundkvist 1992, Govaerts ym. 1998, Delvigne ja Rozenberg 2002). Vaikeiden muotojen osuus kaikista OHSS tapauksista on alle 10 % (Abramov ym. 1998). Tyypillisiä oireita ovat vatsan turpoaminen, painon nousu, vatsakivut ja hengenahdistus. OHSS luokitellaan vaikeaksi, kun potilaalla todetaan runsaasti askitesta, hemokonsentraatio ja viitteitä munuaisten toiminnan häiriöstä. Kriittisessä OHSS:ssä kehittyy munuaisten vajaatoiminta, tromboembolioita tai akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä (ARDS) (Navot ym. 1992). Taulukossa 1 on esitetty vaikeaan ja kriittiseen OHSS:ään liittyvät oireet ja komplikaatiot. OHSS:n laukaiseva tekijä on hcg tilanteessa, jossa elimistön estradiolipitoisuus on epäfysiologisen suuri. Varhainen OHSS alkaa yleensä 3 4 päivää hcg pistoksen jälkeen ja myöhäinen runsaan viikon kuluttua munasolujen keräyksestä istukkakudoksen alkaessa tuottaa endogeenista hcg:tä (Lyons ym. 1994). Jos vatsakipu tai muu OHSS:aan viittaava oireilu alkaa alle 48 tunnin kuluttua hcg pistoksesta, on syytä epäillä, että oireen taustalla on muu syy (Delvigne ja Rozenberg 2003). Oireyhtymän kehittyessä elimistön kiertävät vasoaktiiviset aineet, sytokiinit ja kasvutekijät johtavat valtimosuonten laajenemiseen ja verisuonten läpäisevyyden lisääntymiseen (Elchalal ja Schenker 1997, Balasch ym. 1998). Suonensisäisen nesteen siirtyessä ekstravaskulaaritilaan tyypillisesti vatsaonteloon ja pleuraonteloon seuraa hemokonsentraatio, intravaskulaarinen hypovolemia, takykardia sekä verenpaineen ja keskuslaskimopaineen lasku. Tämän seurauksena munuaisperfuusio heikkenee, mikä yhdessä muuttuneen sytokiini ja kasvutekijäympäristön kanssa johtaa munuaisten toiminnan heikkenemiseen. Kehittyvälle elektrolyyttihäiriölle on tyypillistä seerumin kaliumpitoisuuden kasvu samalla kun natriumpitoisuus pysyy normaalina tai pienenee (Delvigne ja Rozenberg 2003). Hemokonsentraatio yhdessä hyytymistekijäsysteemin häiriöiden kanssa (Aune ym. 1991) altistaa tromboembolisille komplikaatioille. Taulukossa 2 on esitetty OHSS:ään liittyvät biokemialliset muutokset. Potilaat, joilla todetaan hemokonsentraatio, Taulukko 1. Vaikeaan hyperstimulaatio-oireyhtymän liittyviä oireita ja löydöksiä. Kliiniset löydökset Pinkeä vatsa, runsas askites Vatsanympärys Paino Pinnallinen, tiheä hengitys Basaalisesti vaimenneet hengitysäänet Virtsaneritys Verenpaine ja keskuslaskimopaine Syketaajuus Kuume yli 38 C (50 80 %:lla) Kuvantamislöydökset Kaikukuvaus Suuret kystiset munasarjat Askites Pleuraneste Röntgenkuvaus Pleuraneste Kohonnut palleakaari Atelektaasi ARDS-muutokset Taulukko 2. Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymään liittyvät laboratoriolöydökset. Hemoglobiini ja hematokriitti Leukosyytit Trombosyytit Natrium tai normaali, kalium Albumiini Kreatiniini normaali tai, urea ASAT, ALAT, glutamyylitransferaasi, AFOS normaali, bilirubiini normaali c-astrup: CO 2 bikarbonaatit Fibriinin hajoamistuotteet (FIDD) valkosolujen määrän lisääntyminen, askiteksen runsas muodostus tai hengenahdistus, kuuluvat sairaalahoitoon. OHSS:n hoidon kulmakivi on intravaskulaarisen hypovolemian korjaaminen suonensisäisellä nesteytyksellä. Sopiva korvausvauhti on ml/h eli noin ml/vrk. Liiallista nesteytystä tulee varoa, sillä yli ml:n nesteytys vuorokaudessa lisää ARDS:n kehittymisen riskiä (Delvigne ja Rozenberg 2003). Ellei nesteytys perus- ja korvausnesteillä riitä parantamaan diureesia, käytetään tarvittaessa plasman korvikkeita tai albumiinia. Intravaskulaarinen hypovolemia tulee korjata ennen diureettien käyttöä. Jos verenpaine on matala, natriumpitoisuus pieni ja hematokriit 436 V. Jokimaa

4 tiarvo suuri nesteytyksestä huolimatta, saattaa dopamiini olla furosemidia parempi diureesin kohentaja. Varoen tulee suhtautua diureettien lisäksi myös prostaglandiinin estäjien käyttöön, sillä munuaisperfuusio saattaa olla prostaglandiinivälitteisen vasodilataation varassa (Balasch ym. 1998). Askitespunktion on esitetty paitsi helpottavan potilaan oloa myös parantavan heikentynyttä diureesia (Levin ym. 2002). Pinkeän askitesvatsan sisäisen paineen pienentäminen vähentää alaonttolaskimoon kohdistuvaa painetta ja parantaa munuaisten verenkiertoa. Myös virtsanjohtimiin kohdistuva paine pienenee. Askitespunktioiden on todettu nopeuttavan OHHS:n paranemista. Tämä selittynee osin diureesin paranemisella ja osin OHSS:n välittäjäaineiden määrän vähenemisellä elimistöstä (Delvigne ja Rozenberg 2003). Munasarjapiston välttämiseksi askitespunktio on syytä tehdä aina kaikukuvausohjauksessa vaginaalisesti tai Cystofix dreenillä vatsaonteloon vatsanpeitteiden läpi, jos punktiotarpeen odotetaan toistuvan. Tromboemboliset komplikaatiot. Munasarjastimulaatiosta aiheutuvan hyperestrogeenisen tilan on todettu suurentavan fibrinogeenipitoisuuksia ja pienentävän antitrombiini III:n pitoisuutta (Kim ym. 1981, Aune ym. 1991), mikä johtaa suhteelliseen hyperkoagulaatioon ja altistaa tromboembolisille komplikaatioille. Tromboosiin liittyy leukosytoosi ja fibrinolyyttisen järjestelmän aktivoitumista osoittavien merkkiaineiden pitoisuuksien kasvu (Kodama ym. 1995). Munasarjastimulaatioon liittyvien tromboembolioiden riskiä lisäävät alkava raskaus ja OHSS. Stewartin ym. (1997) raportoimista 54 tapauksesta 84 % liittyi raskauteen ja 66 % OHSS:ään. Vaikeista OHSS tapauksista 2,4 10 %:ssa on todettu tromboembolioita (Abramov ym. 1998, Serour ym. 1998), joista % on ollut valtimopuolen ja % laskimopuolen komplikaatioita. Jopa % tromboembolioista esiintyy ylävartalossa, mm. yläraajoissa, aivoverisuonissa ja kaulalaskimoissa (Stewart ym. 1997, Delvigne ja Rozenberg 2003). Epätyypillisten oireiden yhteydessä onkin syytä muistaa tromboembolian mahdollisuus. Raskauden aikana tromboosi saattaa ilmetä akuuttien OHSS oireiden jo hävittyä (Stewart ym. 1997). Raskaana oleville OHSS potilaille on suositeltavaa aloittaa tromboosiprofylaksi pienimolekyylisellä hepariinilla, ja lääkitystä on suositeltu jatkettavaksi ainakin ensimmäisen raskauskolmanneksen loppuun asti (Hignett ym. 1995). Profylaksia on aiheellinen myös muille OHSS potilaille, jos todetaan huomattava hemokonsentraatio, leukosytoosi tai fibriinin hajoamistuotteiden (FIDD) suurentunut määrä tai potilaan suvussa esiintyy tromboosialttiutta. Munasarjojen suureen kokoon liittyvät ongelmat. Hallitun munasarjastimulaation aikana munasarjoihin kehittyy useita kypsiä follikkelirakkuloita, joiden vuoksi munasarjat ovat huomattavasti normaalia suuremmat, kivuliaat ja tärinälle arat. Haurautensa vuoksi kystiset munasarjat ovat alttiita kystien puhkeamiselle ja verenvuodoille, minkä vuoksi gynekologista tuty d i n a s i a t Koeputkihedelmöityshoitojen harvinaiset komplikaatiot vaihtelevat lievistä henkeä uhkaaviin. Merkittävin komplikaatio on munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä, mutta myös muiden komplikaatioiden mahdollisuus tulee muistaa. Hyperstimulaatio-oireyhtymän hoidon kulmakiviä ovat nestetasapainon seuranta ja suonensisäinen nesteytys. Munasarjan kiertymän, retroperitoneaalisen verenvuodon ja lantion alueen subkliinisesti kehittyvän tulehduksen tunnistaminen on vaikeaa. Hyvään hoitoon kuuluu potilaan informointi komplikaatiomahdollisuuksista, ja erityisen tärkeää on antaa realistinen kuva hoidon vaikutuksista munasolujen luovutusta harkitseville. Koeputkihedelmöityshoitojen välittömät komplikaatiot 437

5 Kuva. Oikean munasarjan kiertymä noin vuorokauden kuluttua oireiden alusta. A) Vasemman munasarjan rakkuloiden väliset seinämät ovat tarkkarajaiset ja ohuet (nuoli). Osa rakkuloista on sameakaikuisia, osa kaiuttomia. B) Oikean munasarjan rakkulat ovat sameakaikuisia ja niiden seinämät paksut ja turvonneet (nuoli). Doppler-tutkimuksessa verivirtaukset olivat symmetriset. C) Diagnoosin viivästyessä munasarjaan kertyy hematoomaa ja kuva muuttuu tasakaikuiseksi follikkelirakenteiden hävitessä. kimusta ja munasarjojen tunnustelua tulee välttää. Suurten munasarjojen aiheuttaman paineen on myös kuvattu johtaneen virtsanjohdinten laajenemiseen (Delvigne ja Rozenberg 2003). Munasarjojen suuri koko lisää kiertymisvaaraa. Noin 1 %:ssa munasarjan kiertymistä altistavana tekijänä on ollut IVF hoito (Varras ym. 2004). Munasarjatorsion esiintyvyydeksi IVF hoitojen yhteydessä on raportoitu 0,01 0,13 %, ja riski on suurin OHSS tilanteissa ja raskauden aikana (Mashiach ym. 1990, Govaerts ym. 1998, Gorkemli ym. 2002). Israelilaisessa aineistossa tarvittiin kirurgisia toimenpiteitä vuodon tai torsion vuoksi 5,2 %:ssa vaikeista OHSS tapauksista (Abramov ym. 1998). Diagnostiikkaa vaikeuttavat OHSS:ään liittyvä kipu, pahoinvointi ja vatsan turvotus, jotka ovat myös torsion oireita. Munasarjan kiertymään liittyvä kipu on yleensä hyvin voimakasta, aaltoilevaa tai jatkuvaa, ja se saattaa säteillä kylkeen ja yläselkään ja muistuttaa virtsanjohtimen tukoksesta johtuvaa kipua. Seurannassa hemoglobiinipitoisuus pienenee nopeasti ja veren valkosolujen määrä ja CRP pitoisuus suurenevat huomattavasti (Delvigne ja Rozenberg 2003). Kaikututkimuksessa voidaan todeta munarakkuloiden seinämien turpoamista tai munarakkuloiden luhistumista, joka muistuttaa spontaanin ovulaation jälkeistä tilaa (kuva). Diagnoosin viivästyessä munasarja muuttuu tasakaikuiseksi ja hemorragiseksi ja paikoin alkaa näkyä runsaskaikuisia alueita. Dopplertutkimuksella todettu munasarjojen verenkierron epäsymmetrisyys tai puuttuminen viittaa torsioon, mutta virtauksen näkyminen ei sulje pois kiertymän mahdollisuutta (Vijayaraghavan 2004). TYKS:ssa vuosina hoidetusta viidestä IVF stimulaation jälkeisestä munasarjatorsiopotilaasta kolmella todettiin ennen leikkausta verenvirtaus molemmissa munasarjoissa, mikä johti yhdessä tapauksessa diagnoosin viivästymiseen ja munasarjan menetykseen. Torsioepäilyn herättyä hoito on aina kirurginen, mutta on muistettava, että erityisesti OHSS tilanteessa kirurginen ja anestesiologinen hoito on altis komplikaatioille munasarjojen suuren koon ja haurauden, vatsaontelon lisääntyneen paineen, osittaisen suolilaman, hemodynaamisten muutosten ja veren kemiallisten poikkeavuuksien vuoksi. Kokenut kirurgi voi tehdä leikkauksen laparoskopiassa (Goerkemli 438 V. Jokimaa

6 ym. 2002). Leikkaustilanteessa ei vitaaleiltakin vaikuttavien munasarjojen säästävä detorsio kannattaa, sillä vapautettujen munasarjojen on todettu toipuvan hyvin ja tuottavan myöhemmin IVF hoidoissa normaalisti hedelmöittyviä munasoluja (Oelsner ym. 2003). Alkuraskauteen liittyvät ongelmat Raskauden alkamisen todennäköisyys alkionsiirtoa kohden on noin 30 % (www.stakes.fi). Ilman hoitoa alkaneista todetuista raskauksista noin % päätyy keskenmenoon, IVF hoitojen avulla alkaneista % (www.stakes. fi). Keskenmenon riskiä lisää hoidettujen potilaiden ikä, joka on jonkin verran korkeampi kuin ilman hoitoa hedelmöittyvillä, mutta myös lapsettomuuden taustalla ja synnytyshistorialla on merkitystä. Myös kohdunulkoisten raskauksien esiintyvyys (2 4 %) on hiukan tavanomaista suurempi (www.stakes.fi, Roest ym. 1996). Lapsettomuuden hoidot ovat lisänneet myös heterotooppisten raskauksien (yhtäaikainen kohdunsisäinen ja ulkoinen raskaus) esiintyvyyttä (Fernandez ja Gervaise 2004). Alkuraskauden kaikututkimuksessa onkin muistettava tarkistaa myös kohdun vieruskudokset, vaikka todettaisiin kohdunsisäinen raskaus. Heterotooppisten ja monisikiöraskauksien riskiä voidaan vähentää yhden alkion siirroilla, joiden käyttöönotossa Suomi on ollut edelläkävijämaa (Tiitinen ja Gissler 2004). Yhden alkion siirtojen lisääntyessä monisikiöraskauksien osuus alkaneista raskauksista on pienentynyt vuoden 1995 huipusta 25,6 %:sta vuoden ,7 %:iin (www. stakes.fi). Lopuksi Koeputkihedelmöityshoitojen komplikaatiot ovat harvinaisia, mutta vaikeimmillaan henkeä uhkaavia. Potilaat ovat alttiita paitsi hyperstimulaatio oireyhtymälle myös infektiolle, tromboembolioille, munarakkulan repeämiselle ja munasarjan kiertymälle. Ennen hoitoa potilaita tulee informoida asianmukaisesti hoitojen tehosta ja komplikaatiomahdollisuuksista. Erityisen tärkeää on antaa kattavaa tietoa niille vapaaehtoisille naisille, jotka harkitsevat ryhtymistä munasolujen luovuttajiksi. * * * Kiitän dosentti Mika Gissleriä (Stakes) ystävällisestä avusta artikkelia laadittaessa. Kirjallisuutta Abramov Y, Elchalal U, Schenker JG. Febrile morbidity in severe and critical ovarian hyperstimulation syndrome: a multicentre study. Hum Reprod 1998;13: Almog B, Rimon E, Yovel I, Bar-Am A, Amit A, Azem F. Vertebral osteomyelitis: a rare complication of transvaginal ultrasound-guided oocyte retrieval. Fertil Steril 2000;73: Aune B, Hoie KE, Oian P, Holst N, Osterud B. Does ovarian stimulation for in-vitro fertilization induce a hypercoagulable state? Hum Reprod 1991;6: Azem F, Wolf Y, Botchan A, Amit A, Lessing JB, Kluger Y. Massive retroperitoneal bleeding: a complication of transvaginal ultrasonography-guided oocyte retrieval for in vitro fertilization-embryo transfer. Fertil Steril 2000;74: Ayestaran C, Matorras R, Gomez S, Arce D, Rodriguez-Escudero F. Severe bradycardia and bradypnea following vaginal oocyte retrieval: a possible toxic effect of paracervical mepivacaine. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;91:71 3. Balasch J, Fabregues F, Arroyo V. Peripheral arterial vasodilation hypothesis: a new insight into the pathogenesis of ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 1998;13: Bergh T, Lundkvist O. Clinical complications during in-vitro fertilization treatment. Hum Reprod 1992;7: den Boon J, Kimmel CE, Nagel HT, van Roosmalen J. Pelvic abscess in the second half of pregnancy after oocyte retrieval for in-vitro fertilization: case report. Hum Reprod 1999;14: Cho MM, McGovern PG, Colon JM. Vaginal perforation during transvaginal ultrasound-guided follicle aspiration in a woman undergoing multiple cycles of assisted reproduction. Fertil Steril 2004;81: Delvigne A, Rozenberg S. Epidemiology and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS): a review. Hum Reprod Update 2002;8: Delvigne A, Rozenberg S. Review of clinical course and treatment of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Hum Reprod Update 2003;9: Dicker D, Ashkenazi J, Feldberg D, Levy T, Dekel A, Ben-Rafael Z. Severe abdominal complications after transvaginal ultrasonographically guided retrieval of oocytes for in vitro fertilization and embryo transfer. Fertil Steril 1993;59: Elchalal U, Schenker JG. The pathophysiology of ovarian hyperstimulation syndrome views and ideas. Hum Reprod 1997;12: Fernandez H, Gervaise A. Ectopic pregnancies after infertility treatment: modern diagnosis and therapeutic strategy. Hum Reprod Update 2004;10: Gorkemli H, Camus M, Clasen K. Adnexal torsion after gonadotrophin ovulation induction for IVF or ICSI and its conservative treatment. Arch Gynecol Obstet 2002;267:4 6. Govaerts I, Devreker F, Delbaere A, Revelard P, Englert Y. Short-term medical complications of 1500 oocyte retrievals for in vitro fertilization and embryo transfer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998;77: Grenman S, Salmi T. Hormonihoidot ja munasarjasyöpä. Duodecim 2002;118: Hignett M, Spence JE, Claman P. Internal jugular vein thrombosis: a late complication of ovarian hyperstimulation syndrome despite minidose heparin prophylaxis. Hum Reprod 1995;10: Inki P, Antila L. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma. Duodecim 1997;113: Koeputkihedelmöityshoitojen välittömät komplikaatiot 439

7 Isaksson R, Tiitinen A. Hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten terveys. Duodecim 2004;120: Kim HC, Kemmann E, Shelden RM, Saidi P. Response of blood coagulation parameters to elevated endogenous 17 beta-estradiol levels induced by human menopausal gonadotropins. Am J Obstet Gynecol 1981;140: Kodama H, Fukuda J, Karube H, Matsui T, Shimizu Y, Tanaka T. Characteristics of blood hemostatic markers in a patient with ovarian hyperstimulation syndrome who actually developed thromboembolism. Fertil Steril 1995;64: Levin I, Almog B, Avni A, Baram A, Lessing JB, Gamzu R. Effect of paracentesis of ascitic fluids on urinary output and blood indices in patients with severe ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 2002;77: Lyons CA, Wheeler CA, Frishman GN, Hackett RJ, Seifer DB, Haning RV Jr. Early and late presentation of the ovarian hyperstimulation syndrome: two distinct entities with different risk factors. Hum Reprod 1994;9: Mashiach S, Bider D, Moran O, Goldenberg M, Ben-Rafael Z. Adnexal torsion of hyperstimulated ovaries in pregnancies after gonadotropin therapy. Fertil Steril 1990;53: Miller PB, Price T, Nichols JE Jr, Hill L. Acute ureteral obstruction following transvaginal oocyte retrieval for IVF. Hum Reprod 2002;17: Navot D, Bergh PA, Laufer N. Ovarian hyperstimulation syndrome in novel reproductive technologies: prevention and treatment. Fertil Steril 1992;58: Oelsner G, Cohen SB, Soriano D, Admon D, Mashiach S, Carp H. Minimal surgery for the twisted ischaemic adnexa can preserve ovarian function. Hum Reprod 2003;18: Peters AJ, Hecht B, Durinzi K, DeLeon F, Wentz AC. Salpingitis or oophoritis: what causes fever following oocyte aspiration and embryo transfer? Obstet Gynecol 1993;81: Roest J, Mous HV, Zeilmaker GH, Verhoeff A. The incidence of major clinical complications in a Dutch transport IVF programme. Hum Reprod Update 1996;2: Serour GI, Aboulghar M, Mansour R, Sattar MA, Amin Y, Aboulghar H. Complications of medically assisted conception in 3,500 cycles. Fertil Steril 1998;70: Stewart JA, Hamilton PJ, Murdoch AP. Thromboembolic disease associated with ovarian stimulation and assisted conception techniques. Hum Reprod 1997;12: Tiitinen A, Gissler M. Effect of in vitro fertilization practices on multiple pregnancy rates in Finland. Fertil Steril 2004;82: Varras M, Tsikini A, Polyzos D, Samara Ch, Hadjopoulos G, Akrivis Ch. Uterine adnexal torsion: pathologic and gray-scale ultrasonographic findings. Clin Exp Obstet Gynecol 2004;31:34 8. Venn A, Hemminki E, Watson L, Bruinsma F, Healy D. Mortality in a cohort of IVF patients. Hum Reprod 2001;16: Vijayaraghavan SB. Sonographic whirlpool sign in ovarian torsion. J Ultrasound Med 2004;23: Varpu Jokimaa, LT, erikoislääkäri TYKS:n naistenklinikka Kiinamyllynkatu Turku 440

NAISEN AKUUTTI VATSA Syynä ekstra, torsio tai ruptuura! Pia Suvitie, el Naistenklinikka TYKS

NAISEN AKUUTTI VATSA Syynä ekstra, torsio tai ruptuura! Pia Suvitie, el Naistenklinikka TYKS NAISEN AKUUTTI VATSA Syynä ekstra, torsio tai ruptuura! Pia Suvitie, el Naistenklinikka TYKS GKS-päivät 28.-29.9.2006 Potilastapaus 40v terve nainen, 3 x ss, km x 1 ei ehkäisyä, eroamassa syönyt illan

Lisätiedot

Lapsettomuushoitojen komplikaatiot

Lapsettomuushoitojen komplikaatiot Tieteessä katsaus Maria Tuominen erikoistuva lääkäri HYKS, naistenklinikka, naistentaudit ja synnytykset Aila Tiitinen professori, osastonylilääkäri Helsingin yliopisto ja HYKS, naistentaudit ja synnytykset

Lisätiedot

KATSAUS. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma. Pirjo Inki ja Leena Anttila

KATSAUS. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma. Pirjo Inki ja Leena Anttila KATSAUS Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma Pirjo Inki ja Leena Anttila Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma on hedelmättömyyden hoidon vakava komplikaatio, johon liittyvät munasarjojen suurentuminen,

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Lapsettomuus Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista 2,5 % on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen (koeputkihedelmöitys, mikrohedelmöitys ja pakastetun alkion siirto) ansiosta.

Lisätiedot

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen.

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen. Tiedonkeruuohjeistus 21.2.2013 1(5) HEDELMÖITYSHOITOJEN TILASTOINTI Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista. Stakes keräsi vuosilta 1994 2005

Lisätiedot

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella,

Lisätiedot

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tarkoitus Tämä tiedote kattaa seuraavat aiheet: Jaydess -valmisteen teho raskauden ehkäisyssä kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen ja suhteellinen riski Jaydess -valmistetta

Lisätiedot

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Milloin tutkimuksiin? Perustutkimukset kun raskautta on yritetty vuosi Kun asia alkaa askarruttaa

Lisätiedot

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg Laparoskopia raskauden aikana el Reita Nyberg Naistentautien ja synnytysten vastuualue, TAYS Taustaa 1 odottaja / 500-635 tarvitsee vatsan alueen kirurgiaa muusta kuin obstetrisesta syystä appendisiitti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta

PAKKAUSSELOSTE. Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta PAKKAUSSELOSTE Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Lapsettomuuden hoitoa suunniteltaessa on

Lapsettomuuden hoitoa suunniteltaessa on Lapsettomuus Lapsettomuuden hoidon valinta Aila Tiitinen Lapsettomuuden hoito suunnitellaan ongelman syyn ja parin toiveiden mukaan. Osalle pareista paras vaihtoehto voi olla adoptio tai hoidoista pidättäytyminen.

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Kloprostenolin vaikutus tamman follikkelin kehitykseen, ovulaatioon ja tiinehtymiseen Juan Cuervo-Arango

Lisätiedot

Akuutti vatsa raskauden aikana. Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka

Akuutti vatsa raskauden aikana. Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka Akuutti vatsa raskauden aikana Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka Akuutti vatsa Äkillisesti alkanut tai voimistuva tunteja tai päiviä kestävä vatsakipu Tila saattaa vaatia

Lisätiedot

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä oireettomalle gynekologiselle sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Naistentautien ja gyn.sädehoidon

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Elonva 100 mikrogrammaa injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 100 mikrogrammaa korifollitropiini

Lisätiedot

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71 Endometrioosi LK Heikkilä Maija, LK Jutila Topi, LK Myllylä Hanna, LK Pietarinen Johanna, LK Puumala Pasi, LK Vallasto Inari, LK Visuri Sofia, Prof Ryynänen Markku Johdanto Yleistä tarkoittaa endometriumin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Menopur-valmisteen vaikuttava aine saadaan postmenopausaalisten naisten virtsasta.

VALMISTEYHTEENVETO. Menopur-valmisteen vaikuttava aine saadaan postmenopausaalisten naisten virtsasta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MENOPUR 1200 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Menopur 1200 IU: Yksi pullo injektiokuiva-ainetta sisältää:

Lisätiedot

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito kesto? verinen vuoto, hyytymät, kudoskappaleet o myös raskaushormonien paksuntama decidua voi muistuttaa raskausmateriaalia (PAD!) alavatsakipu Diagnostiikka Raskauden

Lisätiedot

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Sisältö / Kohdunpoiston Komplikaatiot Insidenssi ja kehitys Suomessa Vaikuttavat tekijät: Gynekologisen

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot tänään

Hedelmöityshoidot tänään Laboratoriolääketiede 2014 9.10.2014 Elämän alkutaival ja laboratorio Hedelmöityshoidot tänään Leena Anttila dosentti, ylilääkäri Sidonnaisuudet Leena Anttila LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen

Lisätiedot

Gynekologinen kaikukuvaus yleispäivystyksessä

Gynekologinen kaikukuvaus yleispäivystyksessä TEEMA PÄIVYSTÄJÄN KAIKUKUVAUS KATSAUS Otto Forsbom, Tapio Väyrynen ja Ritva Hurskainen Gynekologinen kaikukuvaus yleispäivystyksessä Emättimen kautta tehtävä kaikukuvaus on mahdollinen lisä yleislääketieteen

Lisätiedot

Abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el

Abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el Abdominaalinen raskaus Gynekologisen Kirurgian Seura, 27.9.2012 Päivi Vuolo-Merilä el LK s. 1967 v. 1993 Dg: cysta dermoidea ovari l. sin. (halk. 10 cm) Tmp: s-o-ectomia via l-scopiam v. 2000 G0 Dg: endometrioma

Lisätiedot

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Kohtukirurgia ja synnytys Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Arpi kohdussa Istukan muodostuminen? verenkierto istukan toiminnanvajaus placenta accreta Kohdun repeämän riski? raskauden seuranta,

Lisätiedot

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Komplisoitumaton Komplisoitunut diver tikuliitti = akuutti diver tikuliitti, johon liittyy absessi, fistelöinti, suolitukos tai vapaa puhkeama. Prevalenssi

Lisätiedot

Hedelmättömyyden hoidot osa II

Hedelmättömyyden hoidot osa II NÄIN HOIDAN Laure Morin-Papunen ja Riitta Koivunen 1568 Oligotsoospermian tai atsoospermian syyn selvittäminen on tärkeää hedelmättömyyden oikean hoitomuodon valitsemiseksi. Jos siemennesteen laatu on

Lisätiedot

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola Alkuperäistutkimus Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä Tuomo Kalliola Lapsettomuuden perustutkimuksiin kuuluu munasarjojen ja munanjohtimien tilan arvioiminen vatsaontelon

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Liisa Kellokumpu Syventävien opintojen opinnäyte Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

Akuutti maha raskaana olevalla potilaalla Tapausselostus. GEK 22.9.2005 Jutta Sikkinen TAYS

Akuutti maha raskaana olevalla potilaalla Tapausselostus. GEK 22.9.2005 Jutta Sikkinen TAYS Akuutti maha raskaana olevalla potilaalla Tapausselostus GEK 22.9.2005 Jutta Sikkinen TAYS 42-v. G3P2 ICSI-raskaus, H8 verinen vuoto, H15 LVP : norm. 3-4 v. aiemmin mahakipujen takia gastroskopia ja helikobakteerihäätöhoito

Lisätiedot

Emättimen kautta tehtävä kaikututkimus on

Emättimen kautta tehtävä kaikututkimus on Lapsettomuus Kaikututkimus lapsettomuuden diagnostiikassa Helena Tinkanen Emättimen kautta tehtävä kaikututkimus on välttämätön lapsettomuuspotilaan tutkimuksessa ja hoidon seurannassa. Sen avulla voidaan

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Akuutti kohtutorsio loppuraskaudessa. Ayl, vye Kirsi Kuismanen Tays Nasy GKS 27.9.2012

Akuutti kohtutorsio loppuraskaudessa. Ayl, vye Kirsi Kuismanen Tays Nasy GKS 27.9.2012 Akuutti kohtutorsio loppuraskaudessa Ayl, vye Kirsi Kuismanen Tays Nasy GKS 27.9.2012 2 potilastapausta 2 -76 Reuma, Prednisolon 8/07 säännöllinen synnytys H42+2 22.3.2009 herää klo 7.45 kovaan alavatsakipuun,

Lisätiedot

GE-komplikaatiot gynekologisessa kirurgiassa. Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala

GE-komplikaatiot gynekologisessa kirurgiassa. Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala gynekologisessa kirurgiassa Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala Tapausselostus no 1 : 35-v Operoitu kahdesti endometrioosin takia aikaisemmin resekoitu rektoktovaginaalista endometrioosia rakkoresektio

Lisätiedot

Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena

Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena Mikko Anttonen, dosentti, erikoistuva lääkäri, Hy ja HUS Potilas A. Müller 43v, jolla kaksi synnytystä. Noin 2v ajan epäsäännölliset, pikku

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gonapeptyl 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty 1 ml ruisku injektionestettä, liuosta sisältää 100 mikrogrammaa

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSIPOTILAIDEN KEINOHEDELMÖITYSHOITO

ENDOMETRIOOSIPOTILAIDEN KEINOHEDELMÖITYSHOITO ENDOMETRIOOSIPOTILAIDEN KEINOHEDELMÖITYSHOITO LK Heidi Koskinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö KOSKINEN

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009 VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA Verensiirtojen haittavaikutusten raportoinnilla ja tutkimisella on Suomessa pitkät perinteet, ja veriturvatoiminta on lakisääteistä. Toiminnan

Lisätiedot

Tukos dabigatraanihoidon aikana

Tukos dabigatraanihoidon aikana Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen

Lisätiedot

Munasarjakystat. Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS

Munasarjakystat. Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS Munasarjakystat Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS Sidonnaisuudet Dos., synnytys- ja naistentau0en erikoislääkäri, gynekologisen onkologian lisäkoulutus Päätoimi

Lisätiedot

Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot. Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia

Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot. Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia Obsteriset embolisaatiot Tekniikka: potilasesimerkkejä Tulokset, komplikaatiot Säderasitus Embolisaatiot ja myöhemmät raskaudet

Lisätiedot

Lomakkeisto noudattaa pääosin ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) Euroopan tiedonkeruussa käyttämää lomaketta.

Lomakkeisto noudattaa pääosin ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) Euroopan tiedonkeruussa käyttämää lomaketta. Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella, johon kaikille

Lisätiedot

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä?

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Ryhmä F: Kokkonen T, Luukkonen J, Mikkonen H, Mäentausta M, Mäkelä M, Nauha M, Niinimäki P, Peltokangas T, Poteri H. Määritelmiä WHO:n mukaan yli kolme viikkoa ennen

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiapotilasta ohjaavalle OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS Ohjaus on potilaan tilanteesta keskustelua kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

POSTOPERATIIVINEN AKUUTTI VATSA GKS KOULUTUSPÄIVÄT 28.09.2006 HELSINKI HEIKKI AHTOLA GASTROKIRURGI JOENSUU PKKS postoperatiivinen akuutti vatsa leikkauksen jälkeen ilmenevä vatsan alueen äkillinen hätätilanne,

Lisätiedot

Ensimmäinen koeputkihedelmöityksen avulla. Hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten terveys. Katsaus

Ensimmäinen koeputkihedelmöityksen avulla. Hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten terveys. Katsaus Katsaus RITA ISAKSSON JA AILA TIITINEN Hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten terveys Koeputkihedelmöitys (IVF) on mullistanut lapsettomien parien hoidon viime vuosikymmenien aikana. Toistettujen

Lisätiedot

KOEPUTKIHEDELMÖITYS (IVF): ONKO AIKA VAIHTAA MENETELMÄÄ?

KOEPUTKIHEDELMÖITYS (IVF): ONKO AIKA VAIHTAA MENETELMÄÄ? KOEPUTKIHEDELMÖITYS (IVF): ONKO AIKA VAIHTAA MENETELMÄÄ? Heidi Varis Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Naistentautien klinikka Huhtikuu 2013 2 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

MIKSI KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOT EPÄONNISTUVAT?

MIKSI KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOT EPÄONNISTUVAT? MIKSI KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOT EPÄONNISTUVAT? Annakaisa Tammiaho Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Naistentaudit Marraskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA

OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA Nanneli Pallasmaa Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Kätilöpäivät 2015, Helsinki 5.-6.5.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Ajatuksia ja näkökulmia liittyen eri synnytystapoihin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Menopur-valmisteen vaikuttava aine saadaan postmenopausaalisten naisten virtsasta.

VALMISTEYHTEENVETO. Menopur-valmisteen vaikuttava aine saadaan postmenopausaalisten naisten virtsasta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Menopur injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi pullo injektiokuiva-ainetta sisältää: HP Menotropiinia ( Highly

Lisätiedot

MUNASARJAKIRURGIAA MUUTOKSET POISTAEN, FERTILITEETTI SÄILYTTÄEN

MUNASARJAKIRURGIAA MUUTOKSET POISTAEN, FERTILITEETTI SÄILYTTÄEN MUNASARJAKIRURGIAA MUUTOKSET POISTAEN, FERTILITEETTI SÄILYTTÄEN EGO PÄIVÄT 4.11. 2016 TURKU Kirsi Joronen Erikoislääkäri TYKS naistenklinikka Yleistä Normaali munasarja fertiili-ikäisellä naisella 3.5

Lisätiedot

Naisen Sterilisaatio

Naisen Sterilisaatio Naisen Sterilisaatio El Outi Nevalainen alueellinen koulutus 27.10.2017 Sterilisaatio Sterilointi eli sterilisaatio on kirurginen toimenpide, jonka ensisijainen ja ihmisillä pääasiallinen tarkoitus on

Lisätiedot

Akuutti vatsa ensihoidossa ja päivystyspoliklinikalla

Akuutti vatsa ensihoidossa ja päivystyspoliklinikalla Akuutti vatsa ensihoidossa ja päivystyspoliklinikalla Juhani Tavasti Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoidon erityispätevyys Akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri Ensihoidon osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten?

Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten? Postpartum hysterektomia miksi, milloin, miten? Jyrki Jalkanen GKS 10 v. 23.9.2010 Helsinki Mikä? Yleensä Joko alatiesynnytyksen tai kesirinleikkauksen yhteydessä tai puerperiumissa tehtävä kohdun poisto

Lisätiedot

Intra-abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, Päivi Vuolo-Merilä

Intra-abdominaalinen raskaus. Gynekologisen Kirurgian Seura, Päivi Vuolo-Merilä Intra-abdominaalinen raskaus Gynekologisen Kirurgian Seura, 22.9.2005 Päivi Vuolo-Merilä LK, s. 1967 11/1993: dg: cysta dermoidea ov l sin (halk 10 cm) tmp: s-o-ectomia via l-scopiam 6/2000: G0 dg: endometriosis

Lisätiedot

Lapsettomuushoitojen komplikaatiot

Lapsettomuushoitojen komplikaatiot Lapsettomuushoitojen komplikaatiot Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka 19.1.2015 1 IVF vuodesta 1978 vuoteen 2014 yli 5 miljoonaa lasta maailmassa, lähes 40000 Suomessa, maamme ensimmäinen lapsi täytti

Lisätiedot

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 100 mikrogrammaa korifollitropiini alfaa* 0,5 ml:ssa injektionestettä.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 100 mikrogrammaa korifollitropiini alfaa* 0,5 ml:ssa injektionestettä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 100 mikrogrammaa injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 100 mikrogrammaa korifollitropiini alfaa* 0,5 ml:ssa injektionestettä.

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Yli 40-vuotiaan naisen infertiliteetti

Yli 40-vuotiaan naisen infertiliteetti KATSAUS TIETEESSÄ VIVECA SÖDERSTRÖM- ANTTILA LT, dosentti, gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri Väestöliiton klinikat Oy, Helsingin klinikka Yli 40-vuotiaan naisen infertiliteetti Naisen hedelmällisyys

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. korifollitropiini alfa

PAKKAUSSELOSTE. korifollitropiini alfa PAKKAUSSELOSTE Elonva 150 mikrogrammaa injektioneste, liuos korifollitropiini alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

KOHDUNULKOISEN RASKAUDEN HOITOSUOSITUS

KOHDUNULKOISEN RASKAUDEN HOITOSUOSITUS HOITOSUOSITUS :n asettama hoitosuositusryhmä KOHDUNULKOISEN RASKAUDEN HOITOSUOSITUS DUODECIM 1998; 114 (22): 2367 2375 Käypä hoito -suositusten taustalla oleva tieteellinen näyttö on esitetty kirjainkoodeilla

Lisätiedot

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Alkoholi ja maksa Alkoholin vaikutukset elimistössä näkyvät herkästi maksan transaminaasiarvojen lievänä kohoamisena (n.10%:lla väestöstä)

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus Alkuperäistutkimus Minna-Marja Salmi, Eeva Ekholm, Olli Polo ja Risto Erkkola Selvitimme eklampsian esiintymistä Suomessa vuosina 1990 94. Tapauksia löytyi 77, joten tilan esiintyvyys oli 2.4 kymmentätuhatta

Lisätiedot

Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen

Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen Kuka hyötyy ja miten? Niklas Simberg Fertinova Lapsettomuusklinikka Helsinki Gynaecologi Practici 21.10. 2011 Luentorunko 1. Näytön aste 2.

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO Dosentti Johanna Mäenpää Naistenklinikka TAYS JM 05 KÄSITELTÄVÄT KASVAIMET Itusolukasvaimet Stroomaperäiset kasvaimet Kasvaimet epäspesifisestä

Lisätiedot

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Trisomia Kromosomipoikkeavuus, jossa yhdessä kromosomiparissa on ylimääräinen kromosomi. Kromosomiluku on tällöin 47 Seulonta Seulonnalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Virtsatiekomplikaatiot. Päivi Härkki GKS päivät 14.10.2011

Virtsatiekomplikaatiot. Päivi Härkki GKS päivät 14.10.2011 Virtsatiekomplikaatiot Päivi Härkki GKS päivät 14.10.2011 diagnostisissa laparoskopioissa riski olematon LH:ssa 0.3% dg peroperatiivisesti vain 10% poltto suurin syyllinen Uretervaurio LH:n uretervauriot

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot