KATSAUS. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma. Pirjo Inki ja Leena Anttila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma. Pirjo Inki ja Leena Anttila"

Transkriptio

1 KATSAUS Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma Pirjo Inki ja Leena Anttila Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma on hedelmättömyyden hoidon vakava komplikaatio, johon liittyvät munasarjojen suurentuminen, nesteen siirtyminen intravaskulaaritilasta peritoneaalionteloon ja tästä johtuva suhteellinen hypovolemia. Vaikeimmassa muodossa munuaisten toimintahäiriöt, tromboemboliat ja vatsaontelon sisäiset verenvuodot voivat muuttaa tilan henkeä uhkaavaksi. Koska tilan patogeneesiä ei tunneta tarkasti, sen hoito kohdistuu oireiden helpottamiseen ja komplikaatioiden estoon. Koska tila on lisäksi itsestään paraneva, hoidon tulee olla mahdollisimman pitkälle konservatiivista. Tässä yleiskatsauksessa selostetaan munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooman kliinistä kuvaa, nykykäsityksiä tilan syntymekanismista ja riskitekijöistä sekä esitetään pääpiirteittäiset hoitosuositukset. Hedelmättömyyden hoitojen yleistyessä myös avohoidon lääkärin tulee osata epäillä kyseistä häiriötä ja tunnistaa se. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndroomassa (ovarian hyperstimulation syndrome, OHS) on kyse munasarjojen liiallisesta vasteesta hedelmättömyyden hoidossa käytetyille hormonilääkityksille. Tämä tila kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 1967 (Rabau ym. 1967). Munasarjastimulaatiolla on keskeinen osa hedelmöityshoidoissa. Ovulaation induktiolla kypsytetään 1 3 munasolua, ja hedelmöittyminen tapahtuu naisen elimistössä. Koeputkihedelmöityksessä pyritään useiden munarakkuloiden kontrolloituun kypsyttämiseen (superovulaatio), jonka jälkeen munasolut kerätään ja hedelmöitetään laboratoriossa. Hoitojen erilaisuuden takia OHS:n riski on suurempi koeputkihedelmöityksessä. Kliinisesti merkittävän OHS:n esiintyvyydeksi on arvioitu 1 10 %, mutta vain %:iin koeputkihedelmöityksistä liittyy vaikea OHS (Brinsden ym. 1995). Vaikka OHS yleensä paranee itsestään, akuutin vaiheen aikana potilas voi tarvita sairaalaseurantaa ja -hoitoa. Vakavimmissa tapauksissa tila on hengenvaarallinen. Istukkahormoni aiheuttaa oireet OHS:n kliininen taudinkuva alkaa yleensä 3 10 päivän kuluessa istukkagonadotropiinin (hcg) annon jälkeen vatsakivulla, vatsan turvotuksella sekä pahoinvoinnilla, jotka johtuvat munasarjojen turpoamisesta ja askitesmuodostuksesta. Mikäli potilas ei ole raskaana, oireet häviävät yleensä itsestään viikossa, mutta munasarjakystien häviäminen kestää pidempään. Raskauden alkaessa taudinkuva on vaikeampi ja oireet kehittyvät yleensä myöhemmin ja kestävät pidempään (Dahl Lyons ym. 1994). Sairaalahoitoa tarvitsevista OHS-potilaista valtaosa on raskaana (MacDoughall ym. 1992, Brindsden ym. 1995). OHS:n luokittelu perustuu kliinisiin oireisiin sekä laboratorio- ja kaikutukimuslöydöksiin (taulukko 1), joiden perusteella se jaetaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja kriittiseen eli henkeä uhkaavaan muotoon (Golan ym. 1989, Navot ym. 1992). Lievässä muodossa oireet häviävät itsestään eikä tilalla ole kliinistä merkitystä. Kes- Duodecim 113: ,

2 T a u l u k k o 1. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooman luokittelu. Oireet OHS:n vaikeusaste ja löydökset lievä keski- vaikea kriittinen vaikea Oireet Vatsakipu Pahoinvointi +/ Oksentelu, ripuli +/ Hengenahdistus +/ + ++ Painonnousu +/ Löydökset Hematokriitti <45 % <45 % >45 % >55 % Leukosyytit (x 10 9 ) < >15 >25 Askites Pleuraneste +/ + + Perikardiumneste +/ +/ Yleistynyt ödeema +/ + Munasarjojen koko (cm) < yleensä yleensä >12 >12 Muuta trom- tromboosit boosit, munuaisten toimintahäiriöt ja ARDS = ei esiinny, +/ = voi esiintyä, + = esiintyy yleensä, ++ = esiintyy aina tai voimakkaana kivaikeaan OHS:ään liittyy gastrointestinaalioireina vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia sekä kohtalainen askitesmuodostus ja munasarjojen laajentuminen. Tila vaatii polikliinista seurantaa. Vaikeassa muodossa potilaalla esiintyy pingottavan askiteksen lisäksi usein pleura- tai perikardiumnestettä ja munasarjat ovat yleensä kookkaat saattavat ulottua jopa napaan. Hemokonsentraatio on tyypillinen laboratoriolöydös. Usein todetaan myös elektrolyyttihäiriöitä (esim. hyperkalemia), seerumin proteiinipitoisuus voi olla pieni, ja urea- ja kreatiniinipitoisuudet ovat suurentuneet. Koska suonensisäinen tilavuus on pienentynyt, potilas on hypotoninen ja takykardinen ja hänellä voi esiintyä hengenahdistusta ja oliguriaa (taulukko 1). Koska tila saattaa pahentua äkillisesti, potilas on otettava sairaalaseurantaan. Henkeä uhkaava OHS on harvinainen tila, jota voivat komplisoida munuaisten ja maksan toimintahäiriöt, tromboemboliat ja vatsaontelon sisäiset verenvuodot. Potilaalla todetaan yllä kuvattujen oireiden lisäksi yleistynyt ödeema (anasarca). Vähentynyt munuaisperfuusio johtaa vaikeaan oliguriaan tai anuriaan. Komplikaationa voi myös esiintyä hengitysvaikeusoireyhtymä (ARDS) ja hypoksian aiheuttamia kudosvaurioita. Laboratoriolöydöksinä todetaan vahva hemokonsentraatio, huomattava leukosytoosi, suuri kreatiniinipitoisuus sekä suurentuneet maksan aminotransferaasiarvot (taulukko 1). Potilas kuuluu teho-osaston seurantaan. Hemokonsentraatio, raskaus ja vuodelepo altistavat OHS-potilaan tromboembolisille komplikaatioille. Muita kuvattuja komplikaatioita ovat intraperitoneaalinen vuoto sekä sivuelinten kiertymä. Syntymekanismina kapillaarien läpäisevyyden lisääntyminen OHS:n perusmekanismeina pidetään munasarjojen kapillaarien läpäisevyyden sekä verisuonten uudismuodostuksen lisääntymistä (Brindsten ym. 1995). Näiden ilmiöiden taustasyyt ovat epäselvät. Kliinisesti merkittävä OHS kehittyy lähes poikkeuksetta vain niissä hoidoissa, joihin on liitetty eksogeeninen hcg. Pitkän puoliintumisajan vuoksi hcg:n luteinisoivan hormonin (LH) kaltainen munasarjastimulaatio kestää useita vuorokausia pidempään kuin LH-erityspiikin vaikutus fysiologisessa tilanteessa. Tämän uskotaan käynnistävän OHS:ään johtavan kaskadin. On myös arveltu, että OHS:n taustalla olisi kaksi erilaista hcg:stä riippuvaa mekanismia: varhainen OHS, jonka aiheuttaa eksogeeninen hcg, ja myöhäinen, vaikeampi OHS, jonka ajatellaan johtuvan alkuraskauden aikaisesta endogeenisen hcg:n ylläpitämästä stimulaatiosta (Dahl Lyons ym. 1994). Istukkagonadotropiini ja LH ovat keskeisiä munasarjojen paikallisen reniini-angiotensiinijärjestelmän toimintaa aktivoivia tekijöitä (Palumbo ym. 1987). Tämän munasarjojen angiogeneesin, verenkierron ja steroidisynteesin säätelyyn keskeisesti osallistuvan järjestelmän virheellistä toimintaa on arveltu OHS:n käynnistäväksi mekanismiksi (Palumbo ym. 1987, Ong ym. 1991, Navot ym. 1992). OHS:n vaikeusasteen onkin 302 P. Inki ja L. Anttila

3 todettu korreloivan suoraan seerumin reniiniaktiivisuuteen (Navot ym. 1987). Suurentuneita reniini- ja angiotensiini II -pitoisuuksia on todettu OHS-potilaiden plasmassa ja askitesnesteessä (Delbaere ym. 1994, Balasch ym. 1995) sekä OHS:n riskiryhmään kuuluvien seerumissa (Matinlauri ym. 1994, Jaatinen ym. 1995). Lisäksi angiotensiinikonvertaasin (ACE) estäjillä on pystytty estämään eläinkokeissa OHS:n syntyminen (Morris ym. 1995). Munasarjat tuottavat verisuonten endoteelin toimintaa sääteleviä vasoaktiivisia aineita. Viime vuosina on tutkittu niiden osuutta OHS:n synnyssä (Baldasch ym. 1995, Goldsman ym. 1995, Neulen ym. 1995, Krasnow ym. 1996) sekä käyttöä mahdollisina biokemiallisina»merkkiaineina» OHS:n riskiä ennustamaan (Todorow ym. 1993). On oletettu, että munasarjojen tuottamat vasoaktiiviset aineet aiheuttaisivat seinämämuutoksia myös peritoneaaliontelon kapillaarisuonissa, ja nämä muutokset johtaisivat askiteksen muodostumiseen. Aiemmin uskottiin, että munasarjastimulaation aiheuttama suuri estrogeenipitoisuus käynnistäisi prostaglandiinisynteesin välityksellä OHS:n (Schenker 1993). Nykytiedon valossa estrogeenipitoisuudella on enemmän munasarjojen kokoa heijastava kuin kausatiivinen merkitys, eikä seerumin estradiolipitoisuuden ole todettu suoraan korreloivan OHS:n riskiin (Brindsden ym. 1995). Riskipotilaan tunnusmerkit T a u l u k k o 2. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooman riskitekijöitä (mukailtu Navotin ym. (1992) esityksestä). Riskitekijä suuri Riski pieni Potilaaseen liittyvät riskitekijät Ikä <35 vuotta >35 vuotta Endokrinologia polykystinen painoindeksi Munasarjojen rakenne polykystisyys Ruumiinrakenne pieni painoindeksi ylipaino Munasarjojen stimulaatioon liittyvät riskitekijät Hormonivalmiste GnRH-analogi klomifeeni- + gonadotropiini sitraatti Seerumin estradioli- suuri pieni pitoisuus koeputki- > pmol/l hedelmöitys ovulaation induktio > pmol/l Follikkeleiden lukumäärä koeputkihedelmöitys >35 <20 ovulaation induktio >4 Luteaalivaiheen hcg progesteroni tukihoito Raskaus kyllä ei OHS:lle altistavat riskitekijät on koottu taulukkoon 2. Kaikki ovulaation induktiossa käytetyt lääkkeet, kuten klomifeenisitraatti, gonadotropiinivalmisteet, gonadotropiinien vapauttajahormoni (GnRH) sekä sen analogit, voivat aiheuttaa OHS:n (Schenker 1993). Suurin ilmaantuvuus on kytketty gonadotropiinivalmisteiden käyttöön (Delvigne ym. 1993), ja hoitoon liitetty GnRH-analogilla aiheutettu hypofyysijarrutus lisää edellen riskiä (Forman ym. 1990, Mac- Doughall ym. 1992). Tämä selittynee sillä, että GnRH-analogit mahdollistavat pidemmän stimulaation ja poistavat kehon oman luteinisoivan mekanismin, mikä johtaa useampien follikkelien kasvuun (Navot ym. 1992). Nykykäsityksen mukaan eri virtsaperäiset gonadotropiinivalmisteet eivät eroa toisistaan (Navot ym. 1992) mutta oikein valituilla annoksilla voidaan vähentää riskiä (Mac- Doughall ym. 1992, Buyalos ja Lee 1996). Polykystistä munasarjasyndroomaa (polycystic ovary syndrome, PCOS), johon liittyvät anovulaatio ja androgeenien liikaeritys, pidetään erittäin voimakkaana OHS:n riskitekijänä (Navot ym. 1993, Brinsden ym. 1995, Buyalos ja Lee 1996). Ennen ovulaation induktiota todettu munasarjan polykystinen rakenne on ilman PCOS:n biokemiallisia löydöksiä merkki suurentuneesta OHS:n riskistä (MacDoughall ym. 1992). Lukuisien follikkelien kehittyminen munasarjastimulaation aikana lisää OHS:n vaaraa (Forman ym. 1990). Tällöin kaikututkimuksella todetaan munasarjan koostuvan lähes kokonaan erikokoisista stimuloituneista follikkeleista ja stroomaa on tuskin lainkaan havaittavissa (kuva 1). Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma 303

4 A K u v a 1. Munasarjojen kaikututkimuslöydös koeputkihedelmöityshoidon aikana. GnRH-analogin jälkeen aloitetun gonadotropiinistimulaation seurauksena syntyy useita kypsyviä follikkeleja. Kuva A on otettu kahdeksantena gonadotropiinistimulaatiopäivänä, ja siinä näkyy lukuisia follikkeleja laajentuneessa munasarjassa. Tällaiseen tilanteeseen liittyy lisääntynyt OHS:n riski. Kuvassa B alkava OHS viikon kuluttua hcg:n annosta. Kohtu on merkitty neliöllä. Munasarjat ovat useiden kystien laajentamat. B OHS-potilaan tutkiminen Laboratoriotutkimuksiin kuuluvat tilan vaikeuden mukaan nestetasapainoarvojen lisäksi happoemästaseen, hyytymistekijöiden, seerumin hcg:n ja estradiolipitoisuuden määrittäminen sekä munuaisten ja maksan toimintakokeet (taulukko 3). Kaikututkimuksella määritetään munasarjojen koko ja mahdollisen askiteksen tai pleuranesteen tai molempien määrä. Mikäli potilaalla esiintyy hengenahdistusta, suoritetaan keuhkojen röntgenkuvaus. Hyperkalemia-tilanteessa tarkistetaan elektrokardiografia (EKG). Potilaan paino, vatsan ympärysmitta ja virtsamäärä mitataan päivittäin. Tuntidiureesi heijastaa munuaisperfuusiota ja on siten hyvä hemodynamiikan mittari. OHS:ää epäiltäessä on tärkeää muistaa, että gynekologinen sisätutkimus on vasta-aiheinen, sillä kevytkin painaminen voi vaurioittaa erittäin hauraita ja laajentuneita munasarjoja. Nestehoito on hoidon kulmakivi Vaikeassa ja kriittisessä OHS:ssä tarvitaan hemodynamiikan hoitoa. OHS-potilailla hematokriitti on hyvä OHS:n vaikeusasteen mittari. Mikäli se on yli 45 %, potilas tulee ottaa sairaalaan ja aloittaa nestehoito. Nestehoidolla pyritään pitämään hemodynamiikka vakaana sekä turvaamaan nesteen ja energian riittävä saanti. Peruskysymyksenä on hypovolemian korjaus, johon käytetään elektrolyytti- ja albumiiniliuoksia (Jenkins ym. 1995). Albumiiniliuos kohottaa verenkierron onkoottista painetta estäen nesteen siirtymistä ekstravaskulaaritilaan. Kokonaisnestemäärän tulisi olla vähintään ml/vrk. Perusnesteiksi sopivat elektrolyyttipitoiset 5-prosenttiset glukoosiliuokset. On kuitenkin huomattava, että tällaisessa liuoksessa on energiaa vain 830 kj/l (200 kcal/l) ja lisäksi valkuaisaineiden hajoamisen estoon tarvitaan g glukoosia vuorokaudessa. Mikäli potilas ottaa vain vähän tai ei ollenkaan ravintoa suun kautta ja nestehoito tulee kestämään useiden päivien ajan, on aloitettava myös parenteraalinen ravitsemus. Diureettien käytössä on oltava varovainen, koska ne pienentävät intravaskulaarivolyymiä entisestään ja voivat siten olla jopa haitallisia. Niitä voidaan kuitenkin hyvin käyttää OHS:n spontaanin paranemisvaiheen aikana tehostamaan diureesia. Dopamiini vaikuttaa edullisesti munuaisten verenkiertoon estäen oligo- tai anuriassa uh- 304 P. Inki ja L. Anttila

5 T a u l u k k o 3. Laboratorio- ja muut tutkimukset munasarjojen hyperstimulaatiosyndroomassa. OHS:n vaikeusaste Keskivaikea Vaikea Kriittinen Pieni verenkuva Pieni verenkuva Pieni verenkuva Veren trombosyytit Veren trombosyytit Veren trombosyytit Seerumin Seerumin Seerumin kalium kalium kalium natrium natrium natrium estradioli estradioli estradioli hcg (kvantitatiivinen) hcg (kvantitatiivinen) hcg (kvantitatiivinen) kreatiniini/urea kreatiniini/urea proteiini/albumiini proteiini/albumiini P-TT-NT P-TT-NT Kapillaari-Astrup Valtimoveri-Astrup Muita tutkimuksia Kaikututkimus alkuvaiheessa (abdominaalinen tai vaginaalinen tai molemmat) ja tarvittaessa seuranta Painon ja vatsan ympärysmitan seuraaminen sekä nestelista ja vuorokauden virtsamäärän mittaaminen. Hyperkalemiassa EKG. Hengenahdistuksessa tarvittaessa keuhkojen röntgenkuvaus. Huomautus: Gynekologinen sisätutkimus on vasta-aiheinen! kaavaa munuaisvauriota myös OHS:ssä (Ferraretti ym. 1992). Mannitolin käyttö diureettina tulee myös kyseeseen. Vaikeimmassa muodossa harkitaan hemodialyysia. Mikäli munuaisten toiminta uhkaa pettää, tulee tässä potilaan henkeä uhkaavassa tilanteessa harkita myös raskauden terapeuttista päättämistä. Vaikka OHS:n syntymekanismeista on esitetty useita teorioita, niiden pohjalta kehitetyt lääkehoitokokeilut (mm. prostaglandiinisynteesin estäjillä, antihistamiineilla ja ACE:n estäjillä) ovat toistaiseksi jääneet tuloksiltaan vaatimattomiksi, eikä OHS:ään ole käytettävissä spesifistä lääkehoitoa. Pahoinvointia ja kipua voidaan lievittää lääkehoidolla. Mikäli herää epäily tromboembolisesta komplikaatiosta, tulee aloittaa hepariinihoito. Askitespunktio voi nopeuttaa toipumista Koska kyseessä on itsestään paraneva tila, kirurginen hoito tulee rajoittaa intra-abdominaalisen vuodon, ektooppisen raskauden ja epäillyn kiertymän hoitoon. Toimenpiteet tulee rajoittaa hemostaasin aikaansaamiseen, ja munasarjoihin puuttumisen tulee olla mahdollisimman konservatiivista. Runsas askitesmuodostus voi vaikeuttaa vatsaontelon sisäisten verenvuotojen diagnosointia. Pienenevä hematokriittiarvo ja peritoniittiset vatsanpeitteet viittaavat vatsaontelon sisäiseen verenvuotoon; pienentyvä hematokriittiarvo ja lisääntynyt diureesi yhdessä potilaan subjektiivisen voinnin parantumisen kanssa viittaavat OHS:n paranemiseen! Askitespunktio tulee kyseeseen pingottavan askitesmuodostuksen hoitona: se sekä helpottaa potilaan subjektiivista vointia että usein myös nopeuttaa toipumista (Schenker 1993). Punktio tulee tehdä kaikuohjauksessa joko vaginaalisesti tai abdominaalisesti (Jenkins ym. 1995). Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan myös asettaa dreeni abdominaalionteloon. Kerralla pois laskettavan askiteksen määrän ei tulisi olla yli 2 3 litraa, ja punktion yhteydessä on huolehdittava proteiinien korvauksesta albumiiniliuoksella. Pleurapunktion aiheena on niin ikään runsas, hengenahdistusta aiheuttava pleuraneste. Ehkäisy Koeputkihedelmöitysten yhteydessä OHS:ää on pyritty estämään antamalla riskiryhmän poti- Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma 305

6 laille suoneen albumiinia munasoluja kerättäessä (Asch ym. 1993). Satunnaistetut kokeet eivät kuitenkaan ole osoittaneet albumiinista olevan hyötyä OHS:n estossa (Mukherjee ym. 1995, Ng ym. 1995, Orvieto ym. 1995), joten nykytietämyksen valossa profylaktista albumiinia ei voida suositella. Munasolujen tarkan keräyksen on todettu suojaavan jonkin verran OHS:ltä (Brindsden ym. 1995), mutta senkään apu ei ole yksiselitteinen (MacDoughall ym. 1992, Halme ym. 1995). Myöhäisen OHS:n syntyä voidaan ehkäistä pakastamalla alkiot, jos todetaan suuri estradiolipitoisuus (yli pmol/l) yhdistyneenä follikkelien suureen määrään (yli 20) (Brindsden ym. 1995, Tiitinen ym. 1995). Tällöin voidaan myös harkita GnRH-analogin annon jatkamista munasolupunktion jälkeen (Forman ym. 1990). Ovulaation induktiohoidossa seerumin estradiolipitoisuus ei saisi kasvaa yli arvon pmol/l, ja mikäli enemmän kuin neljä munarakkulaa kypsyy, hoito olisi keskeytettävä tai muutettava koeputkihedelmöitykseksi monisikiöraskaus- ja OHS-riskien vuoksi (Brindsden ym. 1995). Kaikentyyppisten hedelmöityshoitojen yhteydessä riskipotilaiden hcg-annos voidaan pienentää yleisimmin käytetystä yksiköstä yksikköön (Schenker 1993). Endogeeninen LH-erityspiikki voidaan käynnistää myös yksittäisellä GnRH-analogiannoksella potilailla, joilla ei ole GnRH-analogilla aiheutettua hypofyysijarrutusta (Lanzone ym. 1994). OHS:n vaaraa lisäävän ominaisuutensa vuoksi hcg:n käytöstä luteaalivaiheen tukihoitona on paljolti luovuttu ja sen tilalla käytetään luonnollista progesteronia (MacDoughall ym. 1992). Koska OHS:n syntymekanismeja ei vielä tunneta, on tilan täydellinen estäminen mahdotonta. Ehkäisyssä on tärkeää riskitapausten havaitseminen ja hoidon huolellinen seuranta muistaen, että»turvallisuusmariginaali onnistuneen ovulaation induktion ja OHS:n kehittymisen välillä voi olla yllättävän kapea» (Rizk ym. 1990, Schenker 1993). Kirjallisuutta Asch R H, Ivery G, Goldsman M, ym.: The use of intravenous albumin in patients at high risk for severe ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 8: , 1993 Balasch J, Arroyo V, Fabregues F, ym.: Immunoreactive endothelin plasma levels in severe ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 64: 65 68, 1995 Brindsden P R, Wada I, Tan S L, ym.: Diagnosis, prevention and management of ovarian hyperstimulation syndrome. Br J Obstet Gynecol 102: , 1995 Byalos R P, Lee C T: Polycystic ovary syndrome: pathophysiology and outcome with in vitro fertilization. Fertil Steril 65: 1 10, 1996 Dahl Lyons C A, Wheeler C A, Frishman G N, ym.: Early and late presentation of the ovarian hyperstimulation syndrome: two distinct entities with different risk factors. Hum Reprod 9: , 1994 Delbaere A, Bergmann P J M, Gervy-Decoster C, ym.: Angiotensin II immunoreactivity is elevated in ascites during severe ovarian hyperstimulation syndrome: implications for pathophysiology and clinical management. Fertil Steril 62: , 1994 Delvigne A, Dubois M, Battheu B, ym.: The ovarian hyperstimulation syndrome in in-vitro fertilization: a Belgian multicentric study. II. Multiple discriminant analysis for risk prediction. Hum Reprod 8: , 1993 Ferraretti A P, Gianaroli L, Diotallevi L, ym.: Dopamine treatment for severe ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 7: , 1992 Forman R, Frydman R, Egan D, ym.: Severe ovarian hyperstimulation syndrome using agonists of gonadotropin-releasing hormone for in vitro fertilization: a European series and a proposal for prevention. Fertil Steril 53: , 1990 Golan A, Ron-El R, Herman A, ym.: Ovarian hyperstimulation syndrome: an update review. Obstet Gynecol Survey 44: , 1989 Goldsman M P, Pedram A, Dominguez C E, ym.: Increased capillary permeability induced by human follicular fluid: a hypothesis for an ovarian origin of the hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 63: , 1995 Halme J, Toma S K, Talbert L M: A case of severe ovarian hyperstimulation in healthy oocyte donor. Fertil Steril 64: , 1995 Jaatinen T-A, Matinlauri I, Anttila L, ym.: Serum total renin is elevated in women with polycystic ovarian syndrome. Fertil Steril 63: , 1995 Jenkins J M, Mathur R S, Cooke I D: The management of severe ovarian hyperstimulation syndrome. Br J Obstet Gynecol 102: 2 5, 1995 Krasnow J S, Berga S L, Guzick D S, ym.: Vascular permeability factor and vascular endothelial growth factor in ovarian hyperstimulation syndrome: a preliminary report. Fertil Steril 65: , 1996 Lanzone A, Fulghesu A M, Villa P, ym.: Gonadotropin-releasing hormone agonist versus human chorion gonadotropin as a trigger of ovulation in polycystic ovarian disease gonadotropin hyperstimulated cycles. Fertil Steril 62: 35 41, 1994 MacDoughall M J, Tan S L, Jacobs H S: In-vitro fertilization and the ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 7: , 1992 Matinlauri I, Anttila L, Jaatinen T-A, ym.: Total renin after gonadotropin stimulation in polycystic ovarian disease. Fertil Steril 63: , 1995 Morris R S, Wong I L, Kirkman E, ym.: Inhibition of ovarianderived prorenin to angiotensin cascade in the treatment of ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 10: , 1995 Mukherjee T, Copperman A D, Sandler B, ym.: Severe ovarian hyperstimulation despite prophylactic albumin at the time of oocyte retrieval for in vitro fertilization and embryo transfer. 306

7 Fertil Steril 64: , 1995 Navot D, Margalioth E J, Laufer N, ym.: Direct correlation between plasma renin activity and severity of the ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril 48: 57 61, 1987 Navot D, Bergh P A, Laufer N: Ovarian hyperstimulation syndrome in novel reproductive technologies: prevention and treatment. Fertil Steril 58: , 1992 Ng E, Leader A, Claman P, ym.: Intravenous albumin does not prevent the development of severe ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 10: , 1995 Neulen J, Yan Z, Raczek S, ym.: Human chorionic gonadotropindependent expression of vascular endothelial growth factor/ vascular permeability factor in human granulosa cells: Importance in ovarian hyperstimulation syndrome. J Clin Endocrinol Metab 80: , 1996 Ong A C M, Eisen V, Rennie D P, ym.: The pathogenesis of the ovarian hyperstimulation syndrome (OHS): a possible role for ovarian renin. Clin Endocrinol 34: 43 49, 1991 Orvieto R, Dekel A, Dicker D, ym.: A severe case of ovarian hyperstimulation syndrome despite the prophylactic administration PIRJO INKI, LT, apulaislääkäri LEENA ANTTILA, LT, erikoislääkäri TYKS:n synnytys- ja naistentautien klinikka, Turku of intravenous albumin. Fertil Steril 64: , 1995 Palumbo A, Carcangiu M L, Roa L, ym.: The ovarian proreninangiotensin system in polycystic ovarian syndrome. Ann N Y Acad Sci 687: 39 45, 1993 Rabau M, Serr D M, Mashiach S, ym.: Human menopausal gonadotropins for anovulation and sterility. Am J Obstet Gynecol 98: 92 98, 1967 Rizk B, Maegher S, Fisher A M: Severe ovarian hyperstimulation syndrome and cerebrovascular accidents. Hum Reprod 5: , 1990 Schenker J G: Prevention and treatment of ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 8: , 1993 Tiitinen A, Husa L M, Tulppala M, ym.: The effect of cryopreservation in prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Br J Obstet Gynecol 102: , 1995 Todorow S, Schricker S T, Siebzehnruebl E R, ym.: von Willebrand factor: an endothelial marker to montor in-vitro fertilization patients with ovarian hyperstimulation syndrome. Hum Reprod 8: , 1993 Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta

PAKKAUSSELOSTE. Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta PAKKAUSSELOSTE Fertavid 600 IU/0,72 ml injektioneste, liuos follitropiini beeta Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Miehet: Puutteellinen spermatogeneesi hypogonadotrooppisen hypogonadismin vuoksi.

Miehet: Puutteellinen spermatogeneesi hypogonadotrooppisen hypogonadismin vuoksi. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fertavid 150 IU/0,5 ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 150 IU rekombinantti follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) 0,5 ml:ssa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Menopur-valmisteen vaikuttava aine saadaan postmenopausaalisten naisten virtsasta.

VALMISTEYHTEENVETO. Menopur-valmisteen vaikuttava aine saadaan postmenopausaalisten naisten virtsasta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MENOPUR 1200 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Menopur 1200 IU: Yksi pullo injektiokuiva-ainetta sisältää:

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fertavid 50 IU/0,5 ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 50 IU rekombinantti follikkelia stimuloivaa

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml

RECEPTAL vet 4 mikrog/ml VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI Receptal vet 4 mikrog/ml 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA APUAINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttavat aineet: Busereliiniasetaatti

Lisätiedot

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala Neurokirugisen potilaan nestehoito LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala 80% brain tissue 10% blood 10% cerebrospinal fluid Nestehoidon tavoitteet riittävä verenkierto: aivojen perfuusiopaine

Lisätiedot

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Kloprostenolin vaikutus tamman follikkelin kehitykseen, ovulaatioon ja tiinehtymiseen Juan Cuervo-Arango

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Lapsettomuus Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista 2,5 % on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen (koeputkihedelmöitys, mikrohedelmöitys ja pakastetun alkion siirto) ansiosta.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ganireliksi SUN 0,25 mg/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetty ruisku. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen esitäytetty ruisku sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, halkaisija noin 7 mm ja korkeus noin 3,5 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, halkaisija noin 7 mm ja korkeus noin 3,5 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CLOMIFEN 50 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg klomifeenisitraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Naishormonit, Kuukautiskierron säätely

Naishormonit, Kuukautiskierron säätely Naishormonit, Kuukautiskierron säätely dos. Leila Unkila-Kallio Gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri HYKS NaLa, Naistenklinikka 21.3.2013 TAVOITTEET Ymmärtää munasarjahormonien merkitys ja niiden

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. korifollitropiini alfa

PAKKAUSSELOSTE. korifollitropiini alfa PAKKAUSSELOSTE Elonva 150 mikrogrammaa injektioneste, liuos korifollitropiini alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiapotilasta ohjaavalle OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS Ohjaus on potilaan tilanteesta keskustelua kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito kesto? verinen vuoto, hyytymät, kudoskappaleet o myös raskaushormonien paksuntama decidua voi muistuttaa raskausmateriaalia (PAD!) alavatsakipu Diagnostiikka Raskauden

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät

Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä. Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät Yleistyykö syöpä kohonneen syöpäriskin taustat: munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyöpä Mikko Loukovaara SGY koulutuspäivät 25.11.2016 Helsinki Sidonnaisuudet LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään 95 % on ihmisen albumiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään 95 % on ihmisen albumiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Albuman 200 g/l infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus.

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinolytic vet. 12,5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: dinoprosti 12,5 mg/ml (dinoprostitrometamolina). Apuaineet: bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Geloplasma, infuusioneste, liuos 13.9.2016, Versio 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Yhteenveto hoidon hyödyistä Nestetilavuus vähenee, kun soluvälitilasta

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Liisa Kellokumpu Syventävien opintojen opinnäyte Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Luveris 75 IU, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 75 IU lutropiinialfaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

Tervetuloa. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Dialyysiosastolle/Munuaispoliklinikalle

Tervetuloa. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Dialyysiosastolle/Munuaispoliklinikalle Tervetuloa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Dialyysiosastolle/Munuaispoliklinikalle KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispolikliniikka puh. 06-8264592 Tervetuloa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola Alkuperäistutkimus Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä Tuomo Kalliola Lapsettomuuden perustutkimuksiin kuuluu munasarjojen ja munanjohtimien tilan arvioiminen vatsaontelon

Lisätiedot

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009 Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala Virtsa elimistön tietolähteenä Virtsa - ensimmäinen kehon aine, jonka tutkiminen yhdistettiin

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Hyponatremian uudet lääkehoidot

Hyponatremian uudet lääkehoidot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Na + H 2 O Hyponatremian uudet lääkehoidot Timo Sane HYKS, Endokrinologian klinikka Sisätautilääkäripäivät 23.11.2012 Sidonnaisuudet 2010-2012: luentopalkkiot (Novo

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen

Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen Yksilöllinen lapsettomuuden hoito tutkimusnäyttöön perustuen Kuka hyötyy ja miten? Niklas Simberg Fertinova Lapsettomuusklinikka Helsinki Gynaecologi Practici 21.10. 2011 Luentorunko 1. Näytön aste 2.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kalii chloridum/glucosum B. Braun 1,5 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos ja

VALMISTEYHTEENVETO. Kalii chloridum/glucosum B. Braun 1,5 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos ja 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Kalii chloridum/glucosum B. Braun 1,5 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos Kalii chloridum/glucosum B. Braun 3 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA. Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi

VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA. Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi VERIRYHMÄIMMUNISAATIOT VASTASYNTYNEEN HOITO JA SEURANTA Ilkka Ketola, LT Lastenlääkäri, neonatologi VERIRYHMÄIMMUNISAATIO Sikiön punasoluja siirtyy äidin verenkiertoon Jos punasolut ovat eri veriryhmää,

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin ratiopharm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 1,5 g glukosamiinisulfaattia glukosamiinisulfaattinatriumkloridina

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrogrammaa/0,5 ml) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Follitropiinialfa

PAKKAUSSELOSTE. GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrogrammaa/0,5 ml) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Follitropiinialfa PAKKAUSSELOSTE GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 mikrogrammaa/0,5 ml) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Follitropiinialfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Lapsettomuushoitojen komplikaatiot

Lapsettomuushoitojen komplikaatiot Lapsettomuushoitojen komplikaatiot Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka 19.1.2015 1 IVF vuodesta 1978 vuoteen 2014 yli 5 miljoonaa lasta maailmassa, lähes 40000 Suomessa, maamme ensimmäinen lapsi täytti

Lisätiedot

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio VERITURVATOIMINTA 2015 19.5.2016 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Lukuja/vuosi 221 000 verenluovutusta 284 000 myytyä veri- ja jääplasmavalmistetta ~ 50 000 potilasta saa verivalmisteita ~ 250 haittareaktiota

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE NESTEHOITO PÄHKINÄNKUORESSA (RAUTALANKAVERSIO): Anna vasikalle nestettä suonensisäisesti noin 1-2 litraa/50 kg Esim. isotoninen NaCl (13,5 g eli ruiskussa

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ

LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ JOHANNA IKONEN HOITAJAT FACE TO FACE- KOULUTUS 30.9.2016 Lähete erikoissairaanhoitoon naistentautien poliklinikalle Terveyskeskus- tai yksityislääkäri tekee lähetteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus

Eklampsia eli pre-eklampsiaan liittyvä kouristus Alkuperäistutkimus Minna-Marja Salmi, Eeva Ekholm, Olli Polo ja Risto Erkkola Selvitimme eklampsian esiintymistä Suomessa vuosina 1990 94. Tapauksia löytyi 77, joten tilan esiintyvyys oli 2.4 kymmentätuhatta

Lisätiedot