Lomakkeisto noudattaa pääosin ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) Euroopan tiedonkeruussa käyttämää lomaketta.

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomakkeisto noudattaa pääosin ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) Euroopan tiedonkeruussa käyttämää lomaketta."

Transkriptio

1

2

3 Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella, johon kaikille hoitoja tekeville klinikoille myönnetään käyttöoikeus. Vuoden 2014 tiedonkeruussa kerätään vuoden 2012 lopulliset tiedot ja vuoden 2013 ennakkotiedot tehtyjen hoitojen määristä. Tiedonkeruussa on mukana myös klinikan toimintaa koskevia taustatietokysymyksiä. Lomakkeisto noudattaa pääosin ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) Euroopan tiedonkeruussa käyttämää lomaketta. Vuoden 2012 lopulliset tiedot Koeputkihedelmöityshoidot (IVF) Hoidot omilla sukusoluilla IVF 1. Aloitettujen hoitojen määrä ja niistä seuranneiden raskauksien lukumäärä (IVF, ICSI & FET) Aloitetut hoitosyklit Hoitosyklit, joissa munasolun punktiota tai sulatusta yritetty Siirtoon edenneet hoitosyklit Kliiniset raskaudet IVF 2, IVF 3. ja IVF 4. Munasolun punktioiden ja kliinisten raskauksien määrä naisen iän, hedelmättömyyden syyn ja munasolun irtoamisen käynnistystavan mukaan (IVF & ICSI) Naisen ikä: Hoitosyklit, joissa munasolun punktiota yritetty Kliiniset raskaudet alle 30 vuotta vuotta vuotta 40 vuotta tai enemmän Hedelmättömyyden syy: Munajohdinvika Muu naisesta johtuva Miehestä johtuva Useita syitä Selittämätön

4 Ovulaatioinduktio: GnRH agonistit ja gonadotropiinit GnRH antagonistit ja gonadotropiinit Muut lääkkeet Luonnolliset syklit IVF 5. Siirrettyjen alkioiden lukumäärä (IVF, ICSI & FET) Siirrot Kliiniset raskaudet IVF 6. Kliinisten raskauksien lopputulokset (IVF, ICSI & FET) Keskenmeno (alle 22 täyttä raskausviikkoa) Kohdun ulkopuolinen raskaus Raskaudenkeskeytys (alle 24 täyttä raskausviikkoa) Kuolleena syntynyt: viikkoa Kuolleena syntynyt: 28 viikkoa tai enemmän IVF 7. Elektiiviset yhden alkion siirrot ja niiden lopputulokset (IVF, ICSI & FET [kaikki yhden alkion siirrot]) Elektiiviset yhden alkion siirrot Siirroista seuranneet kliiniset raskaudet: Keskenmeno (alle 22 täyttä raskausviikkoa) Kohdun ulkopuolinen raskaus Raskaudenkeskeytys (alle 24 täyttä raskausviikkoa) Kuolleena syntynyt: viikkoa Kuolleena syntynyt: 28 viikkoa tai enemmän IVF8. Syntyneiden lukumäärä sikiöiden määrän mukaan (IVF, ICSI & FET) Tiedot kerätään erikseen sikiöiden määrän mukaan (yksisikiöiset, kaksoset ja kolmoset): Kuolleena syntyneet: gestaatioikä viikkoa Kuolleena syntyneet: gestaatioikä 28 viikkoa tai enemmän Varhaisneonataalikuolleet ( 7 vrk)

5 IVF 9. Raskauden kesto sikiöiden määrän mukaan (raskauksien lukumäärä) (IVF, ICSI & FET) Tiedot kerätään erikseen sikiöiden määrän mukaan (yksisikiöiset, kaksoset ja kolmoset): viikkoa viikkoa 37 viikkoa tai enemmän IVF 10. Syntyneiden lasten syntymäpaino sikiöiden määrän mukaan (IVF, ICSI & FET) Tiedot kerätään erikseen sikiöiden määrän mukaan (yksisikiöiset, kaksoset ja kolmoset): Alle 2500 g 2500 g tai enemmän IVF 11. Punktioiden, alkionsiirtojen ja kliinisten raskauksien määrä erityishoidoissa (siittiöiden keräykseen, alkionkuoren avaukseen ja sikiödiagnostiikkaan liittyvät tekniikat) Kerättävät tiedot: Hoitosyklit, joissa munasolun punktiota yritetty Siirrot Kliiniset raskaudet Lasten lukumäärä Tiedonkeruussa mainitut erityistekniikat: Siittiöiden keräys ICSI-hoitoihin: Siittiöiden keräys lisäkiveksistä tai kiveksistä (MESA/TESA/TESE) Muu (mikä) Muut tekniikat: Blastokystiviljely Alkiokuoren avaus Munasolujen kypsytys in vitro (IVM) Alkiodiagnostiikka (PGD) Muu (mikä)

6 Luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot IVF 12. Luovutetuilla munasoluilla tehdyt hoidot Tiedot kerätään erikseen tuoreilla ja pakastetuilla alkioilla tehdyistä hoidoista. Aloitetut hoitosyklit Hoitosyklit, joissa munasolun punktiota yritetty Siirrot Kliiniset raskaudet Lasten lukumäärä IVF 13. Luovutetuilla siittiöillä tehdyt hoidot Tiedot kerätään erikseen tuoreilla ja pakastetuilla alkioilla tehdyistä hoidoista. Aloitetut hoitosyklit Hoitosyklit, joissa munasolun punktiota yritetty Siirrot Kliiniset raskaudet Lasten lukumäärä IVF 14. Luovutetuilla alkioilla tehdyt hoidot Tiedot kerätään erikseen tuoreilla ja pakastetuilla alkioilla tehdyistä hoidoista. Siirrot Kliiniset raskaudet Lasten lukumäärä IVF 15. Hoidettujen naisten ikä siirron hetkellä/luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot Tiedot kerätään erikseen tuoreilla ja pakastetuilla munasoluilla, siittiöillä ja alkioilla tehdyistä hoidoista. alle 30 vuotta vuotta vuotta 40 vuotta tai enemmän IVF 16. Vakavat hoidon komplikaatiot (tapausten lukumäärä) Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma

7 Munasolun keräykseen liittyvä komplikaatio: Verenvuoto Munasolun keräykseen liittyvä komplikaatio: Infektio Äitiyskuolema Muu, tarkenna IVF 17. Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja kromosomipoikkeavuudet Epämuodostuneiden lasten ja sikiöindikaation perusteella tehtyjen raskaudenkeskeytysten lkm: IVF: Tuoreet alkiot IVF: Pakastetut alkiot ICSI: Tuoreet alkiot ICSI: Pakastetut alkiot Muut tekniikat Luovutushoidot Muut, tarkenna Liite A. Hoidettujen naisten hoitojen lopputulokset Hoitojen lopputulokset, joita ei ole kirjattu aikaisempiin taulukoihin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hoitotoimenpiteiden aikana sattuneet mahdolliset kuolemantapaukset tai äitiyskuolemat raskauden tai lapsivuodeajan (6 viikkoa synnytyksestä) aikana. Liitteeseen täytetään myös esimerkiksi geneettiset taudit ja syövät hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneissä lapsissa ja hoidettujen naisten merkittävät terveysongelmat kuten syövät. Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Hedelmöityshoidon tyyppi IVF ICSI FET: IVF FET: ICSI FET: IVF tai ICSI Muu, mikä? Ikä diagnoosin aikaan Diagnoosi ja muita tietoja Liite B. Epämuodostuneiden lasten tai sikiöiden tapauskuvaukset Äidin syntymäaika (pp.kk.vvvv) Hedelmöityshoidon tyyppi IVF ICSI FET: IVF FET: ICSI

8 FET: IVF tai ICSI Muu, mikä? Luovutuksen tyyppi Ei luovutettuja sukusoluja Siittiö Munasolu Siittiö ja munasolu Alkio Hedelmöitysajankohta (pp.kk.vvvv): Raskauden päättymispäivä (pp.kk.vvvv): Raskauden lopputulos Elävänä syntynyt Kuolleena syntynyt Keskenmeno Keskeytys Syntymäjärjestys (esim. yksisikiöinen, ensimmäinen kaksonen, toinen kolmonen) 1 2A 2B 3A 3B 3C Muu, mikä? Lapsen sukupuoli Poika Tyttö Määrittelemätön Kuoliko lapsi? Kyllä Ei Jos kuoli, kuolinpäivämäärä (pp.kk.vvvv) Yksilöi epämuodostumat ja/tai kromosomipoikkeavuudet Inseminaatiohoidot (IUI) IUI 1. Aloitettujen hoitojen ja niistä seuranneiden raskauksien lukumäärä Kaikki tiedot kerätään iän mukaan (alle 40 vuotta tai 40 vuotta tai enemmän) Hoidot puolison siittiöillä Hoitojen lukumäärä Kliiniset raskaudet

9 Raskaudet, jotka johtivat elävän lapsen syntymään joista yksisikiöisiä raskauksia joista kaksisikiöisiä raskauksia joista kolmesikiöisiä raskauksia Vuoden 2013 ennakkotiedot Inseminaatiohoitojen (IUI) ennakkotiedot Hoitojen lukumäärä puolison siittiöillä Hoitojen lukumäärä luovutetuilla siittiöillä Koeputkihedelmöityshoitojen (IVF) ennakkotiedot Hoitojen määrä (IVF, ICSI & FET) Aloitetut hoitosyklit Siirtoon edenneet hoitosyklit Yhden alkion siirrot (kaikki) (IVF, ICSI & FET) Siirrot Luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot Siirrot luovutetuilla munasoluilla (tuoreet/pakastetut) Siirrot luovutetuilla siittiöillä (tuoreet/pakastetut) Siirrot luovutetuilla alkioilla (tuoreet/pakastetut) Taustatietoja klinikan toiminnasta Pakastetaanko klinikallanne munasoluja (Kyllä/Ei) Kyllä, millä indikaatioilla pakastuksia tehdään? Kyllä, kuinka monta pakastusta tehtiin vuonna 2013? Onko klinikallanne määritelty ikärajaa (Kyllä/Ei) Hoidettavalle naiselle Hoidettavan pariskunnan miehelle Munasolun luovuttajalle Sperman luovuttajalle Hoidatteko klinikallanne (Kyllä/Ei) Aviopareja Avopareja Itsellisiä naisia Naispareja

10 Onko klinikallanne määritelty hoitokertojen maksimimäärää? Kyllä, mikä? Ei Jos teette hoitoja luovutetuilla sukusoluilla, hankitteko luovutetut sukusolut (Kyllä/Ei) omalta klinikalta toiselta kotimaiselta klinikalta ulkomailta Jos hoidatte ulkomailta hoitoihin tulleita, hoidatteko ulkomaalaisia (Kyllä/Ei) Aviopareja Avopareja Itsellisiä naisia Naispareja Kuinka monta hoitokertaa aloitettiin ulkomaalaisille vuonna 2013? lukumäärä yhteensä omilla sukusoluilla luovutetuilla sukusoluilla Mistä maista tullaan yleisemmin klinikallenne hoitoihin? Markkinoitteko klinikkanne toimintaa ulkomailla? Kyllä, miten? Ei Kuinka monta miestä vahvisti isyytensä luovutetuilla siittiöillä tehdyissä hoidoissa 2013?

11 Hedelmöityshoitotiedonkeruun ohje Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista. Stakes keräsi vuosilta IVF-toimintatilastot, ja vuoden 2006 tilastoista lähtien tiedonkeruu on perustunut hedelmöityshoitolakiin (1237/2006) ja sen perusteella annetun asetukseen (825/2007). Niiden mukaan klinikoiden on pidettävä rekisteriä antamistaan hedelmöityshoidoista ja toimitettava niistä tilastotiedot THL:lle. Lain mukaan hoitoihin lasketaan koeputkihedelmöitykset (kuten IVF, ICSI ja pakastetun alkion siirrot) ja inseminaatiot. Kaikki tiedot koskevat kyseisenä kalenterivuotena tehtyjä hoitosyklejä ( ) ja näistä seuranneita kliinisiä raskauksia. Kaikki kyseisen klinikan toimintaa koskevat taulukot tulee täyttää. Mikäli jotain hoitotyyppiä ei tehdä, ilmoitetaan tämä arvolla 0. Mikäli jotakin tietoa ei ole saatavilla, voi solun jättää tyhjäksi ja kirjata tarkemman selityksensähköisen lomakkeen Lisätietoja-kenttään. Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen. Koeputkihedelmöityshoidot (IVF) Yleisohjeet: Tapauksissa, jossa hoito toteutuu useammassa paikassa, antaa ilmoituksen se klinikka, jossa soluviljely ja alkion siirto on tehty. Raskauden kesto lasketaan lisäämällä 14 päivää (kaksi viikkoa) täysiin raskausviikkoihin, joka lasketaan hedelmöityksen ja raskauden päättymisen perusteella. Äidin ikä lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin hoitosykli aloitetaan. Taulukoissa pakastetun alkion siirroista käytetään lyhennettä FET (frozen embryo transfer). Tässä tiedonkeruussa ei FET-luvuissa erotella IVF- ja ICSI-hoitoja toisistaan, eli FET sisältää ne molemmat. Eri taulukoihin kirjattujen lukujen tulee vastata toisiaan läpi koko lomakkeen eli esimerkiksi ICSI-hoidoista seuranneiden kliinisten raskauksien kokonaismäärän tulee olla sama taulukoissa IVF 1, IVF 2, IVF 3, IVF 4, IVF 5 ja IVF 6. Lyhenteet: IVM = in vitro maturation IVF = in-vitro fertilization (koeputkihedelmöityshoito) ICSI = intracytoplasmic sperm injection (mikrohedelmöityshoito) FET = frozen embryo transfer (pakastetun alkion siirto) MESA = microepididymal sperm aspiration PGD = preimplantation genetic diagnosis TESA = testicular sperm aspiration TESE = testicular sperm extraction

12 Taulukkokohtaiset ohjeet: Omilla sukusoluilla tehdyt hoidot IVF 1. Aloitettujen hoitojen määrä ja niistä seuranneiden raskauksien lukumäärä Hoitosyklien määrään lasketaan sekä luonnolliset että stimuloidut syklit. Kliinisiin raskauksiin luetaan ne tapaukset, jossa raskaus on todettu kliinisesti, ultraäänellä tai hedelmöityksen tulos todetaan leikkauksessa tai kaavinnassa. Biokemiallisia raskauksia, joissa havaitaan vain kohonneet hcg-arvot, ei lasketa mukaan. Jos hoidon yhteydessä osa munasoluista on hedelmöitetty IVF:llä ja osa ICSI:llä, hoito lasketaan sen mukaan, kummat alkiot punktiokierrossa on siirretty. Tässä taulukossa ilmoitettujen lukujen tulee vastata kyseisiä tietoja muualla. IVF 2, IVF 3. ja IVF 4. Munasolun punktioiden ja kliinisten raskauksien määrä äidin iän, hedelmättömyyden syyn ja munasolun irtoamisen käynnistystavan mukaan IVF- ja ICSI- hoitojen yhteydessä ilmoitetaan punktioiden, kliinisten raskauksien ja vähintään yhden elävän lapsen syntymään johtaneiden raskauksien määrä. Iän, hedelmättömyyden syyn ja ovulaatioinduktion vaihtoehdot ovat toisensa poissulkevia, joten jokainen punktio ja raskaus ilmoitetaan vain yhden kerran. Naisen ikä lasketaan ajankohdasta, jolloin hoitosykli aloitetaan. Hedelmättömyyden syyksi valitaan tärkein syy. Mikäli hedelmättömyyteen on kaksi tai useampi merkittävää syytä, ilmoitetaan hedelmättömyys johtuvan useasta syystä. Mikäli hedelmättömyys johtuu monesta syystä, joista yksikään ei yksinään havaittuna aiheuta hedelmättömyyttä, ilmoitetaan hedelmättömyyden syy selittämättömäksi (unexplained). IVF 5. Siirrettyjen alkioiden lukumäärä Taulukossa ilmoitetaan siirrettyjen alkioiden lukumäärä. Tilastovuotta seuraavan vuoden ennakkotiedoissa kysytään ainoastaan yhden alkion siirtojen lukumäärää. IVF 6. Kliinisten raskauksien lopputulokset Raskauden kesto lasketaan lisäämällä 14 päivää (kaksi viikkoa) täysiin raskausviikkoihin, joka lasketaan hedelmöityksen ja raskauden päättymisen perusteella. Keskenmenon rajana on 22 raskausviikkoa ja raskaudenkeskeytyksen rajana on 24 raskausviikkoa. Kuolleena syntyneet ilmoitetaan erikseen raskausviikolla syntyneet ja 28 viikon jälkeen syntyneet. Raskauksien kokonaismäärän tulisi täsmätä taulukon Aloitettujen hoitojen ja niistä seuranneiden raskauksien lukumäärä kanssa. Monisikiöiset raskaudet ilmoitetaan vain kerran. Mikäli samassa raskaudessa on sekä kuolleena syntyneitä että elävänä syntyneitä lapsia, ilmoitetaan tämä raskaus elävän lapsen syntymään päättyneeksi. Jos raskauden yhteydessä on suoritettu osakeskeytys (sikiöiden määrän vähentäminen), ilmoitetaan raskaus sen lopputuloksen mukaan (keskenmeno, kuolleena syntynyt tai elävänä syntynyt). Jos kyseessä on kohdun ulkopuolinen ja kohdun sisäpuolinen raskaus, ilmoitetaan tapaus kohdun ulkopuoliseksi, mikäli toinen raskaus kestää alle 22 raskausviikkoa ja elävän/kuolleen lapsen syntymään päättyneeksi, mikäli raskaus kestää vähintään 22 raskausviikkoa.

13 IVF 7. Elektiiviset yhden alkion siirrot ja niiden lopputulokset Taulukko koskee vain yhden alkion siirtoja. IVF- ja ICSI-hoidoista ilmoitetaan elektiiviset yhden alkion siirrot (hoitokerrat, joissa on ollut vähintään kaksi alkiota ja vähintään yksi alkio pakastetaan mahdollista myöhempää käyttöä varten). Pakastetun alkion siirroissa ilmoitetaan kaikki yhden alkion siirrot, ja tämän luvun tulisi vastata taulukon Siirrettyjen alkioiden lukumäärä kanssa IVF8. Syntyneiden lukumäärä sikiöiden määrän mukaan Tässä taulukossa ilmoitetaan kaikkien syntyneiden lasten määrä, ei raskauksien määrä. Varhaisneonataalikuollut on elävänä syntynyt lapsi, joka kuolee ensimmäisen seitsemän vuorokauden aikana (168 tuntia). Nämä tapaukset ilmoitetaan sekä elävänä syntyneiksi että varhaisneonataalikuolleiksi. IVF 9. Raskauden kesto sikiöiden määrän mukaan (raskauksien lukumäärä) Taulukko koskee vähintään 22 viikkoa kestäneitä raskauksia. Kukin raskaus ilmoitetaan vain yhden kerran. Tämä koskee myös monisikiöisiä raskauksia. Sekä kuolleena syntyneen että elävänä syntyneen lapsen syntymään päättyneet raskaudet ilmoitetaan tähän. Mikäli monisikiöisen raskauden yhteydessä lapset syntyvät eri raskausviikoilla, ilmoitetaan sen lapsen tieto, jonka raskauden kesto on lyhin. IVF 10. Syntyneiden lasten syntymäpaino sikiöiden määrän mukaan Tässä taulukossa ilmoitetaan kaikkien syntyneiden lasten määrä, ei raskauksien määrä. Sekä kuolleena syntyneen että elävänä syntyneen lapsen syntymään päättyneet raskaudet ilmoitetaan tähän. IVF 11. Punktioiden, alkionsiirtojen ja kliinisten raskauksien määrä erityishoidoissa (siittiöiden keräykseen, alkionkuoren avaukseen ja sikiödiagnostiikkaan liittyvät tekniikat) Nämä hoidot raportoidaan myös muissa omilla sukusoluilla tehtäviä hoitoja koskevissa taulukoissa. Luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot IVF 12. Luovutetuilla munasoluilla tehdyt hoidot Tässä kohdassa ilmoitetaan hoidot, joissa on käytetty lahjoitettuja munasoluja. Erikseen kysytään tietoja lahjoitusten määrästä ja lahjoitettujen munasolujen käytöstä. Näitä hoitokertoja ei ilmoiteta muissa taulukoissa. Vastaanottajan syklien kohdalla tuore- ja pakastesyklit sisältävät sekä IVF- että ICSI-hoidot. IVF 13. Luovutetuilla siittiöillä tehdyt hoidot Tässä kohdassa ilmoitetaan hoidot, joissa on käytetty lahjoitettuja siittiöitä. Näitä hoitokertoja ei ilmoiteta muissa taulukoissa. Tuore- ja pakastesyklit sisältävät sekä IVF- että ICSI-hoidot.

14 IVF 14. Luovutetuilla alkioilla tehdyt hoidot Tässä kohdassa ilmoitetaan hoidot, joissa on käytetty lahjoitettuja alkioita. Näitä hoitokertoja ei ilmoiteta muissa taulukoissa. Tuore- ja pakastesyklit sisältävät sekä IVF- että ICSI-hoidot. IVF 15. Hoidettujen naisten ikä siirron hetkellä/luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot Taulukossa ilmoitetaan naisen ikä luovutetuilla sukusoluilla tehdyn siirron hetkellä. Vuodesta 2011 lähtien on kerätty uutena tietona naisen ikä myös alkion siirron hetkellä. Tuore- ja pakastesyklit sisältävät sekä IVF- että ICSI-hoidot. IVF 16. Vakavat hoidon komplikaatiot Hoidon komplikaatiot ilmoitetaan vain niissä tapauksissa, jotka ovat vaatineet sairaalahoitoa. IVF 17. Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja kromosomipoikkeavuudet Tähän ei ilmoiteta lieviä epämuodostumia, kuten pieniä ihon syntymämerkkejä, jalkojen synnynnäistä virheasentoa eikä epävakaata lonkkaniveltä. Liite A. Hoidettujen naisten hoitojen lopputulokset Tähän ilmoitetaan lisätietoja taulukoissa Vakavat komplikaatiot ilmoitetuista tapauksista. Näihin lasketaan esimerkiksi hoitoihin liittyvät kuolemat ja äitiyskuolemat kuusi viikkoa (42 vuorokautta) raskauden päättymisen jälkeen sekä syövät ja muut merkittävät terveysongelmat. Liitetaulukko on raskauskohtainen ja niitä voi täyttää tarvittaessa useamman. Sähköisen tiedonkeruulomakkeen kautta on mahdollista täyttää useita liitelomakkeita. Liite B. Epämuodostuneiden lasten tai sikiöiden tapauskuvaukset Jokaisesta taulukossa Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja kromosomipoikkeavuudet raportoidusta tapauksesta olisi ilmoitettava tarkemmat tiedot liitteellä B. Liitetaulukko on sikiö- /lapsikohtainen ja niitä voi täyttää tarvittaessa useamman. Sähköisen tiedonkeruulomakkeen kautta on mahdollista täyttää useita liitelomakkeita. Inseminaatiohoidot (IUI) Tapauksissa, jossa hoito toteutuu useammassa paikassa, antaa ilmoituksen se klinikka, jossa inseminaatio eli kohdunsisäinen keinosiemennys on tehty. Taulukkoon kirjataan erikseen alle ja yli 40-vuotiaille naisille tehdyt hoidot sekä omilla ja luovutetuilla siittiöillä tehdyt hoidot ja niistä seuranneet raskaudet. Naisen ikä lasketaan hoitohetkellä. Monisikiöiset raskaudet ilmoitetaan vain kerran. Mikäli samassa raskaudessa on sekä kuolleena syntyneitä että elävänä syntyneitä lapsia, ilmoitetaan tämä raskaus elävän lapsen syntymään päättyneeksi.

15 Hedelmöityshoitotilastointi Sähköinen tiedonkeruulomake Tiedonkeruussa on neljä erillistä sähköistä lomakepohjaa: Perustietolomakkeeseen täytetään vuotta 2012 koskevat tiedot aloitetuista hoidoista ja niiden lopputuloksista. Ennakkotietolomakkeelle täytetään sekä vuotta 2013 koskevat tiedot aloitetuista hoidoista sekä klinikan toimintaa koskevat taustatiedot. Vuoden 2012 koeputkihedelmöityshoitoja koskeville liitteille A (Hoidettujen naisten hoitojen lopputulokset) ja B (Epämuodostuneiden lasten tai sikiöiden tapauskuvaukset) on omat, erilliset sähköiset lomakepohjansa. Näitä liitteitä on mahdollista täyttää useita. Tiedot tulee täyttää helmikuun 28. päivään 2014 mennessä. Lomakkeen valinta Täyttääksenne vuoden 2012 tiedot ei valita kokonaan uutta lomaketta, koska olette viime vuonna jo raportoineet vuotta 2012 koskevia tietoja (silloin ennakkotietoina). Nämä ennakkotiedot näkyvät nyt avautuvassa perustietolomakkeessa valmiina. Tämä vuoden 2012 tietoja koskeva perustietolomake on tiedonkeruun alkaessa ainoa aloitussivulla näkyvä lomake. Se avataan painamalla lomakkeen kohdalta sivun oikeasta laidasta Muokkaa-painiketta. HUOM! Viime vuonna ennakkotietona annetut luvut tulee tarkistaa ja korjata lopullisen tiedon mukaiseksi. Korjaukset voi tehdä suoraan kyseiseen soluun korvaamalla aikaisempi ennakkotieto lopullisella luvulla: vanha ennakkotieto on tallentunut tietokantaan ja sitä ei tarvitse tällä lomakkeella säilyttää. Uusi, vuotta 2013 koskeva ennakkotietolomake luodaan aloitussivun kohdasta Luo uusi lomake - Ennakkotiedot Ennakkotietolomakkeita voi luoda vain yhden. Lomakkeita ei tarvitse täyttää kerralla: aikaisemmin luotuja lomakkeita pääsee aina muokkaamaan Muokkaa-painikkeen kautta. Täytetyt tiedot tallentuvat automaattisesti, uloskirjautumisen yhteydessä. Liitelomakkeita A ja B voi täyttää niin monta kuin tarpeen (koskevat ainoastaan koeputkihedelmöityshoitoja) ja ainoastaan liitelomakkeita on mahdollista luoda useampia. Tallennettaessa uutta liitettä valitaan aloitussivulta Luo uusi lomake - Liite A/B. Jos on tarpeen täyttää useita liitteitä, palataan välissä aina aloitussivulle ja avataan uusi liitelomake kuten aikaisemminkin. Useat samaa vuotta koskevat liitteet erottaa toisistaan tallennuspäivämäärän ja -kellonajan avulla. Turhaan tai epähuomiossa luodun lomakkeen voi poistaa Poista-painikkeesta. Poistetut lomakkeet näkyvät toistaiseksi sivun alaosassa, josta ne voi halutessaan palauttaa "Palauta" - painikkeesta

16 Katsele-painikkeesta voi tarkastella jo tallennettuja tietoja, jos ei halua muokata niitä. Tulostapainikkeesta avautuu tulostettava versio lomakkeesta. Halutessanne esim. tallentaa täytetyn lomakkeen omaan käyttöönne, voitta tulostustoiminnon kautta tulostaa sen pdf:ksi. Tietojen tallentuminen Tiedot tallentuvat automaattisesti kirjautuessasi järjestelmästä ulos, palatessasi aloitussivulle tai sulkiessa selaimen. Järjestelmä katkaisee yhteyden automaattisesti noin tunnin jälkeen, jos lomakkeella ei ole toimintaa. Tätä ennen täytetyt tiedot tallentuvat tässä vaiheessa tietokantaan eli auki jääneeseen lomakkeeseen täytettyjä tietoja ei menetetä. Lomaketta kannattaa täyttää vain yhdessä selainikkunassa kerrallaan ja sulkea se lopuksi: jos selainta ei sulje ja jatkaa lomakkeen täyttämistä suoraan toisessa selainikkunassa, eivät tiedot ole välttämättä ehtineet vielä tallentua kantaan. Lomakkeen täyttäminen Jos jotain toimintaa tai hoitomuotoa ei ole klinikalla käytössä, voi kyseisen kohdan jättää tyhjäksi. Jokaisen lomakkeen solun yhteydessä olevaan Lisätieto-kenttään (solun vieressä oleva sininen painike) voi kirjata mahdollisia lisähuomautuksia. Luku- ja päivämääräkenttiin voi kirjata ainoastaan lukuja ja päivämääriä. Järjestelmä ilmoittaa mahdollisista virheellisistä arvoista merkillä kentän vieressä. Nämä arvot on korjattava ennen kuin niitä voidaan tallentaa. Kenttiin ei voi kirjata negatiivisia lukuja. Jos ei ole tiedossa tarkkaa lukumäärää, voi tekstiä ja selitystä kirjata Lisätieto-kenttään. Varsinaiseen taulukon soluun ei kuitenkaan voi kirjata esim. max. 5. Lomaketarkistukset Sähköiseen perustietolomakkeeseen on rakennettu valmiita tarkistuksia, jotka vertaavat eri taulukoiden lukuja keskenään ja varmistavat, että saman muuttujan kokonaissummat vastaavat toisiaan eri taulukoissa. Täytettyänne perustietolomakkeen painakaan sivun yläosasta Aja tarkistukset -painiketta. Tämän jälkeen järjestelmä ajaa siihen määritellyt tarkistukset. Jos tarkistukset ajaa ennen kuin on täyttänyt lomakkeen kokonaisuudessaan, tarkistusjärjestelmä tulkitsee vielä tyhjät taulukot virheiksi, jos vastaavia lukuja on muualla jo täytetty. Tieto mahdollisesti löytyvistä virheistä ilmestyy sivun ylälaitaan. Virhe tekstissä ilmoitetaan, mitä taulukoita virhe koskee. Keskenään verrattavien solujen viereen ilmestyy myös keltainen merkki. Yhdessä solussa oleva virhe voi laukaista useamman virhetarkistuksen, jos ko. solu on mukana useammassa tarkistuksessa. Virheen tarkkaa kohtaa ei yleensä ole mahdollista määrittää automaattisesti, koska järjestelmän on mahdotonta tietää, mikä luvuista on oikein ja mikä väärin. Järjestelmä ilmoittaakin kaikki kohdat, joiden luvut tulisi täsmätä, mutta jostain syystä eivät lomakkeella niin tee. Virheilmoituksen perusteella tuleekin tarkistaa kaikki siinä mainitut taulukot/muuttujat ja

17 varmistaa, että esim. muuttujan luokitusten summat ovat kaikissa mainitussa taulukoissa keskenään samat. Tehtyänne korjaukset, voitte painaa Aja tarkistukset -painiketta uudelleen ja tarkistaa sen avulla, että tehdyt korjaukset olivat riittävät (painikkeen alle ilmestyy teksti Ei virheitä automaattisessa tarkistuksessa ). HUOM! Kaikki lomakkeelle tehtäviä sisäisiä tarkistuksia ei ole ollut mahdollista automatisoida. Tämän vuoksi lomakkeita täyttäessä tulee erikseen vielä tarkistaa varsinkin kuolleena syntyneiden lasten lukumäärän suhteen, että luvut ovat keskenään samat kaikissa taulukoissa (taulukot IVF 6, IVF 7 ja IVF 8). Jatkossa automaattikorjauksia tullaan laajentamaan ja kehittämään. Palaute myös niiden toiminnasta on tervetullutta. Ongelmat lomakkeen toiminnassa Jos lomakkeen täytössä on ongelmia, olkaa yhteydessä THL:ään ja kuvatkaa tilanne mahdollisimman tarkasti. Näin voimme selvitellä tilannetta ja pyrkiä jatkossa estämään sen. Mahdollisen viiveen sattuessa kannattaa odottaa esim. seuraavaan päivään ennen tietojen tallentamista uudelleen/uusien lomakkeiden luomista. Jos tietoja ei vielä siinäkään vaiheessa näy, olkaa uudelleen yhteydessä THL:ään, jotta voimme selvittää ongelmaa. Viivetilanteessa tai muun ongelman sattuessa kannattaa THL:ään ongelman raportoinnin yhteydessä pyrkiä kuvaamaan tilanne mahdollisimman tarkasti: Klinikka, käyttäjä, päiväys ja kellonaika Mitä oltiin tekemässä ja mitä tapahtui Käytössä oleva selain (mielellään myös selaimen versio) ja käyttöjärjestelmä

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella,

Lisätiedot

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen.

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen. Tiedonkeruuohjeistus 21.2.2013 1(5) HEDELMÖITYSHOITOJEN TILASTOINTI Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista. Stakes keräsi vuosilta 1994 2005

Lisätiedot

THL:n hedelmöityshoitotilastot Kudoslaitospäivät

THL:n hedelmöityshoitotilastot Kudoslaitospäivät THL:n hedelmöityshoitotilastot Kudoslaitospäivät 29.11.2017 Anna Heino, THL, Tilastot ja rekisterit -yksikkö 24.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 THL:n lisääntymisaineistot Syntyneiden lasten rekisteri

Lisätiedot

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Milloin tutkimuksiin? Perustutkimukset kun raskautta on yritetty vuosi Kun asia alkaa askarruttaa

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot tänään

Hedelmöityshoidot tänään Laboratoriolääketiede 2014 9.10.2014 Elämän alkutaival ja laboratorio Hedelmöityshoidot tänään Leena Anttila dosentti, ylilääkäri Sidonnaisuudet Leena Anttila LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen

Lisätiedot

Miten lapsia tehdään?

Miten lapsia tehdään? 2.5.2013 Miten lapsia tehdään? Anna Moring Koulutussuunnittelija anna.moring@sateenkaariperheet.fi Erilaisia sateenkaariperheitä Ydinperheitä (naisparin tai miesparin) Apilaperheitä (2 miestä + nainen,

Lisätiedot

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE 5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE RO-GNE: RASKAUDEN ILMOITUSLOMAKE ILMOITTAJAN TIEDOT Ensimmäinen Seuranta Ilmoittajan nimi: Tyyppi: Lääkäri (erikoisala) Farmaseutti/proviisori Kuluttaja Muu (mikä) Yhteydenotto-osoite:

Lisätiedot

Naisparien ja itsellisten naisten hoitopolku InOvassa

Naisparien ja itsellisten naisten hoitopolku InOvassa Naisparien ja itsellisten naisten hoitopolku InOvassa Raskaustoiveesta voi tulla maksutta keskustelemaan, kun toive omasta lapsesta herää! Raskauden suunnitteluvaihe: Hedelmällisyyttä on mahdollista kartoittaa

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 3 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 3 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Raskauden kesto (viikkoa) keskenmenohetkellä Sikiöiden lukumäärä Keskenmenoon mahdollisesti vaikuttaneet tekijät

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Pohjois - Suomessa tilastojen valossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Pohjois - Suomessa tilastojen valossa Seksuaali- ja lisääntymisterveys Pohjois - Suomessa tilastojen valossa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 2020 - ohjelmasta käytäntöön Pohjois-Suomessa - 10.2.2016 10.11.2015 Tilastot

Lisätiedot

Hakulomakkeen täyttöohjeet

Hakulomakkeen täyttöohjeet Hakulomakkeen täyttöohjeet - tekninen ohjeistus kansalliskomiteoiden hakemustietokannan käyttöön (1.10.2014) 1 Mene selaimellasi osoitteeseen https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php ja KIRJAUDU sisään

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Länsija Sisä-Suomessa tilastojen valossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Länsija Sisä-Suomessa tilastojen valossa Seksuaali- ja lisääntymisterveys Länsija Sisä-Suomessa tilastojen valossa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 2020 - ohjelmasta käytäntöön Länsi- ja Sisä-Suomessa - 3.2.2016 3.2.2016

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 2 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 2 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Raskauden kesto (viikkoa) Syntyneiden lapsien lukumäärä Synnytystapa Alatie Keisarileikkaus LAPSI VASTASYNTYNEEN

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 1 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 1 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu /4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 4 77 0 5 Raskauden kesto (viikkoa) Syntyneiden lapsien lukumäärä Synnytystapa Alatie Keisarileikkaus LUETTELO SYNNYNNÄISISTÄ

Lisätiedot

Miten lapsia tehdään, jos vähintään toinen vanhemmista on transihminen

Miten lapsia tehdään, jos vähintään toinen vanhemmista on transihminen 17.11.201 5 Miten lapsia tehdään, jos vähintään toinen vanhemmista on transihminen Kaisa Niittynen Sateenkaariperheet ry Lapsettomuus Transihmisiltä vaadittu steriliteettiä Laki vaatii, että juridista

Lisätiedot

Hedelmättömyyden hoidot osa II

Hedelmättömyyden hoidot osa II NÄIN HOIDAN Laure Morin-Papunen ja Riitta Koivunen 1568 Oligotsoospermian tai atsoospermian syyn selvittäminen on tärkeää hedelmättömyyden oikean hoitomuodon valitsemiseksi. Jos siemennesteen laatu on

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ

LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ JOHANNA IKONEN HOITAJAT FACE TO FACE- KOULUTUS 30.9.2016 Lähete erikoissairaanhoitoon naistentautien poliklinikalle Terveyskeskus- tai yksityislääkäri tekee lähetteen

Lisätiedot

Hedelmöityshoitoklinikan näkemyksiä koodausdirektiivistä. Anni Haltia Väestöliiton klinikat Oy Turun klinikka

Hedelmöityshoitoklinikan näkemyksiä koodausdirektiivistä. Anni Haltia Väestöliiton klinikat Oy Turun klinikka Hedelmöityshoitoklinikan näkemyksiä koodausdirektiivistä Väestöliiton klinikat Oy Turun klinikka Toimintaa ohjaavat lait ja viranomaismääräykset Kudoslaki: Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä

Lisätiedot

HRM-järjestelmä Käyttöohje/Peruskäyttäjät 4/2016. Yliopistojen palkkausjärjestelmä (YPJ)

HRM-järjestelmä Käyttöohje/Peruskäyttäjät 4/2016. Yliopistojen palkkausjärjestelmä (YPJ) HRM-järjestelmä Käyttöohje/Peruskäyttäjät 4/2016 Yliopistojen palkkausjärjestelmä (YPJ) Tämä ohje koskee HRM-järjestelmässä olevia tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin osioita

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot Assisterad befruktning Assisted fertility treatments

Hedelmöityshoidot Assisterad befruktning Assisted fertility treatments Terveys 2016 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Hedelmöityshoidot 2014 2015 Assisterad befruktning 2014 2015 Assisted fertility treatments 2014 2015 Anna Heino +358 29 524

Lisätiedot

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Liisa Kellokumpu Syventävien opintojen opinnäyte Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables:

Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables: Liitetaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables: Liitetaulukko 1.Hedelmöityshoitoja antavien klinikoiden lukumäärät 1992 2017 Bilagetabell 1. Antal kliniker som ger befruktningsbehandlingar 1992 2017 Appendix

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot

Hedelmöityshoidot Hoitojen lukumäärä 9 2017 13.4.2017 Hedelmöityshoidot 2015 2016 Päälöydökset Vuonna 2015 aloitettiin 14 100 hedelmöityshoitoa, joista 18,2 prosenttia eteni elävän lapsen syntymään. Hedelmöityshoidoista

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot

Hedelmöityshoidot Hoitojen lukumäärä 9 2017 13.4.2017 Hedelmöityshoidot 2015 2016 Päälöydökset Vuonna 2015 aloitettiin 14 100 hedelmöityshoitoa, joista 18,2 prosenttia eteni elävän lapsen syntymään. Hedelmöityshoidoista

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja MiniCRM

Visma Fivaldi -käsikirja MiniCRM Visma Fivaldi -käsikirja MiniCRM 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Perustiedot - välilehti... 5 4 Tila (vapaassa tekstikentässä edellisellä sivulla annettu nimi) - välilehti... 6 5 Vasemman

Lisätiedot

MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA?

MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA? MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA? Saara Koivulehto Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos, Naistentaudit

Lisätiedot

Hoitoilmoituksen tallennusohje

Hoitoilmoituksen tallennusohje Nasevaan voi tallentaa hoitoja yksittäiselle eläimelle tai koota hoidettu eläinryhmä (nupoutus, loishäätö tms.) jolloin sama tieto monistuu kullekin valitulle eläimelle. Lääkkeiden määrät ilmoitetaan aina

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Lohtu-projekti Testiraportti Versiohistoria: 1.0 6.5.2003 2. syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Helsinki 6. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja, Mari Muuronen, Seppo Pastila, Virve Taivaljärvi

Lisätiedot

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1 1/7 Sisällysluettelo: YLEISOHJEET 1 HALLINTA 1 Hallinnan etusivu 2 Uutiset 3 Luo uusi uutinen 3 Luo uusi uutiskuva 4 Muokkaa vanhoja uutisia 4 Kuvagalleriat 4 Kalenteri 5 Joukkue 5 Pelaajat 5 Ottelut 6

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI. TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI TUNNISTAUTUMINEN: Portaaliin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Valitaan pankki, jonka tunnuksilla ollaan kirjautumassa. Annetaan pankkiyhteyden vaatimat tunnusluvut.

Lisätiedot

Lasten Liike iltapäivät

Lasten Liike iltapäivät Lasten Liike iltapäivät Ohjeistus nettilomakkeen täyttämiseen taloudellisen tuen hakemiseksi toiminnan järjestäjille Lomake toimii osoitteessa https://lasten-liike.vincit.io/ Haku on auki 22.3. 21.4.2017

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi. Omapalvelun käyttöohje

Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi. Omapalvelun käyttöohje Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi Omapalvelun käyttöohje 1 Sisällys Johdanto... 2 Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen...

Lisätiedot

E-ResultsLite ohjelman käyttö Ounasrasteilla

E-ResultsLite ohjelman käyttö Ounasrasteilla E-ResultsLite ohjelman käyttö Ounasrasteilla 1 Tutustu ohjeisiin Avaa ohjelma kaksoisklikkaamalla ohjelman pikakuvaketta. Tutustu ohjelman omiin ohjeisiin valitsemalla: Ohje > Avustus.., ohjeet avautuvat

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation Oma Palvelu Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013 Omat sivut / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

Mistä lapsettomuus voi johtua? 6. Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10. Ovulaation induktio (OI) eli munarakkulan kypsytyshoito 11

Mistä lapsettomuus voi johtua? 6. Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10. Ovulaation induktio (OI) eli munarakkulan kypsytyshoito 11 HEDELMÖITYSHOIDOT sisällysluettelo Johdanto 5 Mistä lapsettomuus voi johtua? 6 Lapsettomuustutkimukset 8 Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10 Hedelmöityshoidot 11 Ovulaation induktio (OI) eli

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

4.3 HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SEURANTA

4.3 HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SEURANTA 4.3 HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SEURANTA 1.3.2018 Tartuntatautilain (1.3.2017) mukaan hoitoon liittyvällä infektiolla (HLI) tarkoitetaan terveyden- ja sosiaalihuollon toimintayksikössä toteutetun tutkimuksen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Maatiaiskanojen säilyttäjän ohjeet Maatiaiskanat-palvelun käyttöön

Maatiaiskanojen säilyttäjän ohjeet Maatiaiskanat-palvelun käyttöön Maatiaiaskanat-järjestelmä säilyttäjän ohjeet Luonnonvarakeskus/Eläingeenivarat 7.6.2019 Maatiaiskanojen säilyttäjän ohjeet Maatiaiskanat-palvelun käyttöön Tässä dokumentissa neuvotaan, miten maatiaiskanasäilyttäjänä

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Excel-lomakkeen (syöttötaulukko) käyttäminen talousarvio- ja suunnitelmatietojen toimittamisen testaamisessa Kuntatalouden tietopalvelussa

Excel-lomakkeen (syöttötaulukko) käyttäminen talousarvio- ja suunnitelmatietojen toimittamisen testaamisessa Kuntatalouden tietopalvelussa Valtiokonttori 1 (8) Excel-lomakkeen (syöttötaulukko) käyttäminen talousarvio- ja suunnitelmatietojen toimittamisen testaamisessa Kuntatalouden tietopalvelussa Valtiokonttori 2 (8) Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot

Hedelmöityshoidot Hoitojen lukumäärä 16 2018 23.5.2018 Hedelmöityshoidot 2016 2017 Päälöydökset Vuonna 2016 aloitettiin 14 000 hedelmöityshoitoa, joista 18,2 prosenttia eteni elävän lapsen syntymään. Hedelmöityshoidoista

Lisätiedot

29.1.2014 Dnro 420/20.01.08/2014

29.1.2014 Dnro 420/20.01.08/2014 Vuosikertomusohje 1 (2) Kudoslaitokset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Kudoslaitosten vuosikertomukset vuodesta 2013 Kudoslaitosten on toimitettava Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Taulukot/Tabeller/Tables:

Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN HEDELMÖITYSHOITOTILASTOT 1992 2008 FINLANDS STATISTIK ÖVER ASSISTERAD BEFRUKTNING 1992 2008 FINNISH STATISTICS ON ASSISTED FERTILITY TREATMENTS 1992 2008 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja

Lisätiedot

TILITYKSET JA TILAUKSET

TILITYKSET JA TILAUKSET TILITYKSET JA TILAUKSET SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Siirtykää osoitteeseen verkkopalvelu.loomis.fi. Kirjautukaa sisään saamillanne tunnuksilla. Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteenne, salasanan olette saaneet

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) Asiakas- ja Hallinto dokumentti

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) Asiakas- ja Hallinto dokumentti 11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PALAUTTEEN ANTAJALLE... 2 1.1 Käyttöohjeet... 2 2. YLLÄPITÄJÄLLE... 3 2.1 YLEISTÄ... 3 2.2 Yhteystietojen hallinnointi... 3 3. HALLINTASIVUT...

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot 2006 2007

Hedelmöityshoidot 2006 2007 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2008 Hedelmöityshoidot 2006 2007 25.4.2008 Assisterad befruktning 2006 2007 Assisted reproduction 2006 2007 Mika Gissler

Lisätiedot

Rodun lisääntymistilanteen selvittäminen. Tampere 23.10.2010 Outi Niemi

Rodun lisääntymistilanteen selvittäminen. Tampere 23.10.2010 Outi Niemi Rodun lisääntymistilanteen selvittäminen Tampere 23.10.2010 Outi Niemi Miten lähteä liikkeelle? Suunnittelu Tietojen keruusta sopiminen rotuyhdistyksessä Sitouttaminen Tiedottaminen Tekninen toteutus Suunnittelu

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Lapissa tilastojen valossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Lapissa tilastojen valossa Seksuaali- ja lisääntymisterveys Lapissa tilastojen valossa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 2020 - ohjelmasta käytäntöön Lapissa - 10.11.2015 10.11.2015 Tilastot ja rekisterit /

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Muutostietojen ilmoittaminen sähköisellä lomakkeella NAPliikkumispalvelukatalogissa

Muutostietojen ilmoittaminen sähköisellä lomakkeella NAPliikkumispalvelukatalogissa Muutostietojen ilmoittaminen sähköisellä lomakkeella NAPliikkumispalvelukatalogissa (www.finap.fi ) Säännöllistä aikataulua noudattava markkinaehtoinen henkilöliikenne Liikennöinnin muutoksista tulee ilmoittaa

Lisätiedot

Ohje Lomakkeet Kansalainen

Ohje Lomakkeet Kansalainen 17.1.2018 Ohje Lomakkeet Kansalainen 1.0.7.0 Sisällysluettelo Lomakkeeni... 3 Lomakkeen muokkaus... 4 2 Lomakkeeni Löydät lomakkeet yläpalkin Lomakkeeni-välilehdeltä. Kaikki lomakkeet välilehdellä näkyvät

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Huoltajien Daisy. Päivitetty

Huoltajien Daisy. Päivitetty Huoltajien Daisy Päivitetty 30.10.2017 Sisältö Asetukset Vaihda salasana 4. Hoitoajat Tee hoitoaikavaraus 5. Hoitoajat Tee hoitoaikavaraus 6. Hoitoajat Muokkaaminen, lisääminen, poistaminen ja laskurin

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille) Resultcoden sähköinen pöytäkirja, ohje erotuomareille ResultCoden sähköistä pöytäkirjaa käytetään Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Lisätiedot

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely 10.8.2009 10.8.2009 1 Viennin netti-ilmoittaminen 1. Kaikkien käyttäjien sivut ja toiminnot Tunnistamattomana käyttäjänä ilmoituksen tekijä saa ilmoituskohtaisen

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

VIRTA-tarkastuksesta ilmoittaminen

VIRTA-tarkastuksesta ilmoittaminen VIRTA-tarkastuksesta ilmoittaminen VIRTA-järjestelmä löytyy osoitteesta: https://virta.virkku.net VIRTA-tarkastuksen voi ilmoittaa yhdistyksen käyttäjä. Aikaisemmasta poiketen VIRTA-ilmoitukseen liitetään

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen tai vammaispalveluiden hakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Hakeminen perusopetuksen iltapäivätoimintaan Wilmassa

Hakeminen perusopetuksen iltapäivätoimintaan Wilmassa Perusopetuksen iltapäivätoiminta Ohje hakemiseen Wilman kautta Hakeminen perusopetuksen iltapäivätoimintaan Wilmassa Huom. hakemuksen tekeminen onnistuu ainoastaan käyttämällä Wilmaa selaimella, ei mobiilisovelluksen

Lisätiedot

MILLÄ HINNALLA LAPSIA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOLLA?

MILLÄ HINNALLA LAPSIA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOLLA? MILLÄ HINNALLA LAPSIA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOLLA? Yli 38-vuotiaiden naisten IVF- ja ICSI-hoitojen tulokset ja kustannukset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2006 2010. Essi Rissanen Syventävien

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Reija Klemetti, Anna Heino, Kaisa Mölläri, Anja Mursu, Riitta Konttinen Workshop, THL 29.8.2017 29.8.2017 1 Mihin perustuvat ja mistä lähdettiin? 29.8.2017

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

LIITE 1 VAKAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN A OSA. Nopea ilmoittaminen epäillyistä vakavista haittavaikutuksista

LIITE 1 VAKAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN A OSA. Nopea ilmoittaminen epäillyistä vakavista haittavaikutuksista 5076 N:o 1302 LIITE 1 VAKAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN A OSA Nopea ilmoittaminen epäillyistä vakavista haittavaikutuksista Ilmoituksen päivämäärä (vuosi/kk/päivä) Altistuneen henkilön status

Lisätiedot