Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a"

Transkriptio

1 Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a

2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN MUUTOKSET Y-LOMAKKEELLA 4 VEROILMOITUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA 4 TULOVEROLASKELMA - VEROTETTAVAN TULON LASKEMINEN 5 NETTOVARALLISUUS 7 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? 8 Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti Sähköistä asiointia varten tarvitaan Katso-tunniste. Lisätietoa Katso-tunnistuksesta: vero.fi/katso Lisätietoa sähköisistä palveluista: vero.fi/asioiverkossa Uutiskirje yritysasiakkaille Uutiskirjeestä saat tietoa verotuksen muutoksista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi. Tilaa osoitteesta vero.fi/uutiskirje Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a ILMOITA VERKOSSA Veroilmoituksen 6A antavat: avoimet yhtiöt kommandiittiyhtiöt laivanisännistöyhtiöt muut elinkeinotoimintaa varten perustetut yhteenliittymät. 2

3 AJANKOHTAISTA VEROILMOITUKSEN VOI ANTAA SÄHKÖISESTI Verohallinto suosittelee, että veroilmoitus liitteineen annetaan sähköisesti. Lue lisää sivulta vero.fi/asioiverkossa. Jos annat elinkeinoyhtymän veroilmoituksen paperilla, huomioi seuraavat asiat: Merkitse yhtymän nimi ja Y-tunnus selkeästi veroilmoituksen ja liitteiden kaikille sivuille. Käytä vain Verohallinnon lähettämiä tai Verohallinnon internetsivuilta tulostettuja lomakkeita. Anna tiedot oikean verovuoden lomakkeilla. Anna liitteet erillisinä A4-kokoisina tulosteina. Älä niittaa lomakkeita yhteen. Älä liitä mukaan kuitteja, tositteita tai alkuperäisiä asiakirjoja. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa. LAKIMUUTOKSET, JOTKA VAIKUTTAVAT ELINKEINOYHTYMÄN VEROTUKSEEN VEROVUONNA 2014 Edustusmenot ovat kokonaan vähennyskelvottomia. Korkojen vähennysoikeutta on rajoitettu. Elinkeinoyhtymän saamien osinkojen verotus on muuttunut. Osinkojen veronalainen osuus riippuu nyt siitä, onko osingon jakajana julkisesti noteerattu yhtiö vai noteeraamaton yhtiö. Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava työnantaja voi vaatia koulutusvähennystä. Koulutusvähennyksen enimmäismäärä on kolme päivää työntekijää kohti. Hae koulutusvähennystä lomakkeilla 79 (Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä) ja 79A (Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä). Tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassaoloaikaa on lyhennetty yhdellä vuodella. Korotetut poistot ovat voimassa verovuosina 2013 ja ELINKEINOYHTYMIEN OMAT SIVUT: VERO.FI/YHTYMÄ Elinkeinoyhtymien sivuilla vero.fi:ssä on ajankohtaista tietoa verotuksesta ja veroasioiden hoidosta. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet ovat osoitteessa vero.fi/lomakkeet/6a. Vero.fi-sivuilla myös mm. sähköiset palvelut tuloveroilmoituksen ja tarvittavat liitteet voi antaa sähköisesti veroilmoituksen täyttöohjeet veroilmoituksen täyttäminen kohta kohdalta lomakkeet kaikki veroilmoituslomakkeet tarkemmat ohjeet syventävät vero-ohjeet. Tarkempia ohjeita on osoitteessa vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Elinkeinoverotus Edustusmenot tuloverotuksessa Korkovähennysoikeuden rajoitukset elinkeinotoiminnassa Osinkotulojen verotus Työnantajan koulutusvähennys Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN Onko yrityksen aina annettava veroilmoitus? Kyllä, jos Verohallinto on lähettänyt yritykselle veroilmoituksen. Kyllä, jos yrityksellä on tuloja, menoja, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja (esimerkiksi yrityksen omistaja on vaihtunut). Kyllä, jos Verohallinto sitä erikseen pyytää. VERONKOROTUS Jos veroilmoitus annetaan myöhässä tai puutteellisena tai jätetään kokonaan antamatta, seurauksena voi olla veronkorotus. MIKÄ ON VEROILMOITUKSEN PALAUTUSPÄIVÄ? Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on Se on merkitty myös veroilmoituksen etusivulle. Palautusaikaan voi saada pidennystä poikkeustapauksissa (esim. sairauden vuoksi). Lisäaikaa on pyydettävä kirjallisesti Verohallinnolta viimeistään veroilmoituksen palautuspäivänä. 3

4 Lisätietoa elinkeinoyhtymän sähköisestä veroilmoituksesta: vero.fi/lomakkeet/6a Liitelomakkeet voi antaa myös sähköisesti. Paperilomakkeita voi tulostaa sivulta vero.fi/lomakkeet/6a Mihin veroilmoitus palautetaan? Verohallinto suosittelee, että veroilmoitus ja sen liitteet annetaan sähköisesti. Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste. Paperisen veroilmoituksen voi postittaa tai jättää verotoimistoon. Postiosoite on Verohallinnon lähettämässä veroilmoituksessa. Annetaanko tilinpäätösasiakirjat veroilmoituksen liitteenä? Liitä tilinpäätösasiakirjat veroilmoitukseen, jos tilinpäätös on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Liitä veroilmoitukseen myös toimintakertomus, jos se on toimitettava Patenttija rekisterihallitukselle. Anna tilintarkastuskertomus veroilmoituksen liitteenä seuraavissa tapauksissa: Tilintarkastus tehdään veroilmoituksen jättämisen jälkeen, jolloin veroilmoitusta joudutaan sen vuoksi täydentämään. Tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslain 15 :ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Mitä liitelomakkeita veroilmoitukseen tarvitaan? Veroilmoituksessa mainitut liitelomakkeet (7B, 7C, 8B, 18B, 70A, 73B, 79, 79A, 81) tarpeen mukaan. Lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista), jos yrityksellä on lomakkeella ilmoitettavaa omaisuutta tai yritys on tehnyt varauksia. Myös erittely tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetaan lomakkeella 62. Lomake 35 (Elinkeinoyhtymän osakasselvitys), jos esitäytettyihin tietoihin on korjattavaa tai esimerkiksi osakkaan yksityissijoitusten tai -nostojen tietoja täydennetään. Ilmoita lomakkeella vain ne tiedot, jotka ovat muuttuneet tai joiden tieto puuttuu (esim. yksityisotot ja -sijoitukset). Jos korjattavaa tai täydennettävää ei ole, lomaketta 35 ei liitetä veroilmoitukseen. ilmoita yritystoiminnan MUUTOKSET Y-lomakkeella Jos yrityksen tiedot tai toiminta muuttuvat, ilmoita muutoksista muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5. Lomakkeella Y5 ilmoitetaan muun muassa seuraavat muutokset: Tilikauden päättymisajankohdan muutos Muutokset Verohallinnon rekistereihin (työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri) Muutokset toimialatiedoissa Yhtiömiesten osakkuus- ja osuustietojen muutokset. Jos osakkuus- tai osuustiedot, äänettömän yhtiömiehen pääomasijoituksen määrä tai korkoprosentti ovat muuttuneet verovuoden aikana, on veroilmoitukselta 6A rastitettava kohta 903 Osakas tai osuustiedot ovat muuttuneet. Jos toimintamuoto on verovuoden aikana muutettu liikkeen- tai ammatinharjoittajasta kommandiittiyhtiöksi tai avoimeksi yhtiöksi, anna koko verovuodelta veroilmoitus 6A (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus elinkeinoyhtymä). Jos kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö on verovuoden aikana muutettu osakeyhtiöksi, on verovuodelta annettava kaksi veroilmoitusta. Veroilmoitus 6A on annettava siltä ajalta, jolloin toimintaa harjoitettiin kommandiittiyhtiönä tai avoimena yhtiönä. Osakeyhtiön toiminta-ajalta taas annetaan veroilmoitus 6B (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö). Osakeyhtiön toiminta alkaa kaupparekisteriin merkitsemisestä. VEROILMOITUKSEN keskeisiä kohtia 4 Elinkeinoyhtymän verotuksessa lasketaan tulos tai tappio tulolähteittäin. Veroilmoituksen tuloverolaskelmalla tuotot ja kulut sekä varat ja velat on siis ilmoitettava tulolähteittäin.

5 Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteiden tulokset jaetaan osakkaiden verotettavaksi pääomatuloksi ja ansiotuloksi sen perusteella, mikä osuus kullakin osakkaalla on yhtymän tulolähteen nettovarallisuuteen. Muun toiminnan eli henkilökohtaisen tulolähteen tulo on yhtymän osakkaalle aina pääomatuloa. TULOVEROLASKELMA - Verotettavan tulon laskeminen Veroilmoituksesta on täytettävä kaikki ne kohdat, joita koskevia tietoja yrityksellä on. Tuloverolaskelmassa on Verotus- ja Kirjanpito-sarakkeet. Merkitse Verotus-sarakkeeseen elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Kirjanpito-sarake on niitä tuotto- ja kulueriä varten, joissa kirjanpitoon kirjattu määrä saattaa erota verotuksessa huomioon otettavasta määrästä. Jos tuotto- tai kuluerän kohdalla on sekä Kirjanpito- että Verotus-sarake, täytä molemmat sarakkeet, vaikka luvut olisivat yhtä suuret. Merkitse luvut sentin tarkkuudella. Osingot ja osuuspääoman korot Yhtymän saamat osingot voivat olla elinkeinotoiminnan, henkilökohtaisen tulolähteen tai maatalouden tuottoja. Elinkeinotoiminnan osinkoa on elinkeinotoimintaan kuuluville osakkeille voitonjakona maksettu määrä. Vastaavasti maatalouden osinkoa on maatalouteen kuuluville osakkeille maksettu voitonjako. Muut osingot kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Ne verotetaan suoraan osakkaiden tulona, eikä niitä lasketa mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tulo-osuuteen. Ilmoita kaikki saadut osingot ja osuuspääoman korot tulolähteittäin lomakkeella 73B (Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista ja osuuspääoman koroista). Varausten muutokset Elinkeinoyhtymän verotuksessa voi tietyin ehdoin vähentää toimintavarauksen, kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen, toimitilan jälleenhankintavarauksen ja takuuvarauksen. Verotuksessa vähennyskelpoisen varauksen tekeminen pienentää tulosta ja varauksen purkaminen lisää tulosta. Erittele varaukset lomakkeella 62. Toimintavarauksen voivat tehdä sellaiset elinkeinoyhtymät, joiden osakkaina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Eri verovuosina tehtyjen varausten yhteismäärä saa olla enintään 30 % niistä ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka on maksettu tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus voidaan tehdä, jos käyttöomaisuus tuhoutuu tai vahingoittuu tulipalon tai muun vahingon takia. Varausta käytetään saman verovuoden ja kahden seuraavan vuoden aikana kohdistamalla se menoihin, jotka johtuvat käyttöomaisuuden tai toimitilaosakkeiden hankkimisesta tai omaisuuden kunnostamisesta. Toimitilan jälleenhankintavarauksen voi tehdä, jos toimitilarakennus tai toimitilaosakkeet myydään. Varausta käytetään saman verovuoden ja kahden seuraavan vuoden aikana kohdistamalla se menoihin, jotka johtuvat uusien toimitilojen hankkimisesta tai niiden kunnostamisesta. Rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuutta harjoittava elinkeinoyhtymä voi tehdä takuuvarauksen tulevia takuukorjauksia varten. Takuuvarauksella varaudutaan korjauksiin, jotka johtuvat yrityksen valmistaman rakennuksen tms. rakennelman tai suurehkon koneyksikön virheistä. Varaus voi olla enintään odotettavissa olevien menojen suuruinen. Tuloutukset yksityiskäytöstä Jos yhtiömies ottaa yhtymästä yksityiskäyttöönsä kiinteistön, rakennuksen, rakennelman, arvopaperin tai oikeuden, yhtymän verotuksessa luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden käypä arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan hintaa, jota olisi todennäköisesti käytetty toisistaan riippumattomien osapuolten kesken. Muun omaisuuden yksityisotossa luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden alkuperäinen hankintameno, tai käypä arvo, jos se on hankintamenoa pienempi. 5

6 Yhtiömiehen yksityiskäytön osuus kirjanpidossa vähennetyistä auton, tavaroiden ja muun omaisuuden kuluista luetaan yhtymän tuloksi. Tulouta yksityiskäytön osuus veroilmoituksen kohdissa Poistot Kaikkia elinkeinoyhtymän menoja ei voi vähentää vuosikuluna, vaan osa on vähennettävä useamman vuoden aikana hankintamenosta tehtävinä poistoina. Lisätietoja poistoista ja arvonalentumisista on lomakkeen 62 täyttö-ohjeessa (vero.fi/lomakkeet) Koneiden, kaluston ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot poistetaan yhtenä eränä menojäännöksestä. Verovuoden poisto voi olla enintään 25 %. Pienkalustohankintoja (enintään 850 euroa) voi poistaa myös vuosikuluina yhteensä enintään euroa. Rakennusten hankintamenot poistetaan rakennuskohtaisesti. Poistoprosentti määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi varaston hankintamenosta voi tehdä vuosittain 7 %:n poiston. Maa-alue on kulumatonta käyttöomaisuutta, josta ei voi tehdä poistoa. Anna poistoista lisäksi lomake 62. Lomakkeella 62 ilmoitettavien poistojen täytyy vastata Kirjanpito-sarakkeen (kohta 337) ja Verotus-sarakkeen (kohta 338) lukuja. Vähennyskelvottomat korot Elinkeinoyhtymän verovuonna maksamat korkomenot eivät ole tuloverotuksessa aina vähennyskelpoisia. Elinkeinoyhtymän korkoja ei voi vähentää verotuksessa siltä osin kuin yhtymän ottamalla velalla on rahoitettu yhtiömiehen yksityisottoja. Vähennyskelvottomien korkojen määrä lasketaan kaavamaisesti, oikaistun negatiivisen oman pääoman perusteella (ks. tarkemmin veroilmoituksen osa V). Peruskorko ,50 % ,50 % Elinkeinoyhtymän elinkeinotoimintaan liittyvät korkomenot eivät ole aina kokonaan vähennyskelpoisia. Yhtymän korkomenot ovat vähennyskelpoisia korkotuloihin asti. Korkotuloja suuremmat korkomenot (nettokorkomenot) ovat vähennyskelpoisia, jos ne ovat verovuonna enintään euroa. Jos yhtymän nettokorkomenot ovat yli euroa ja yhtymällä on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisia etuyhteysvelkojen korkomenoja, laske nettokorkomenojen vähennyskelpoinen ja vähennyskelvoton osuus lomakkeella 81 (Selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista). Tällä lomakkeella voit myös vaatia aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja vähennettäväksi. Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut Yhtiömiehille annettujen lainojen korkotuotot ovat henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Muita tyypillisiä henkilökohtaisen tulolähteen tuloja ovat ulkopuolisille vuokratuista kiinteistöistä tai osakehuoneistoista saadut tulot. Tällaisiin tuloihin liittyvät menot ovat henkilökohtaisen tulolähteen menoja. Maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut Elinkeinoyhtymän maataloutta on varsinaisen maatalouden lisäksi sellainen maa- tai metsätalouteen liittyvä muu toiminta tai erikoismaatalous, jota ei katsota elinkeinotoiminnaksi. Toimintaa voidaan pitää maataloutena vain, jos sitä harjoitetaan maatilalta. 6 yhtiömiehille maksetut suoritukset Elinkeinoyhtymä voi maksaa yhtiömiehelle palkkaa, vuokraa tai muita suorituksia. Yhtiömiehelle maksetusta määrästä voidaan verotuksessa vähentää se osuus, joka olisi vastaavassa tilanteessa maksettu ulkopuoliselle. Kun suoritusten vähennyskelpoisuutta arvioidaan, otetaan huomioon myös se, liittyykö meno yhtymän tulonhankkimiseen. Esimerkiksi vapaa-ajan kiinteistöstä maksettua vuokraa ei voi vähentää, jos kiinteistö on ollut pelkästään osakkaan käytössä.

7 Maksetuista palkoista, kulukorvauksista ja luontoiseduista on aina annettava työnantajan vuosi-ilmoitus. Huom! Veroilmoituksella ilmoitetaan kalenterivuoden 2014 aikana maksetut suoritukset. nettovarallisuus Elinkeinoyhtymän nettovarallisuus lasketaan tulolähteittäin. Kunkin tulolähteen nettovarallisuus on tulolähteeseen kuuluvien varojen ja velkojen erotus. Ilmoita kohdassa 394 ne ennakonpidätyksen alaiset elinkeinotoiminnan palkat, jotka yhtymä on maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Verohallinto lisää elinkeinotoiminnan edellisen vuoden nettovarallisuuteen 30 % näistä palkoista. Maatalouden nettovarallisuuteen tehdään samanlainen lisäys maatalouden palkkojen perusteella. Jos kyseessä on ensimmäinen verovuosi, määrä lisätään verovuoden 2014 nettovarallisuuteen. Käyttöomaisuus- ja rahoitusomaisuusarvopapereista annetaan lomake 8B (Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista). Käyttöomaisuuskiinteistöistä annetaan lomake 18B (Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä). Oman pääoman erittely Oma pääoma eritellään kirjanpidon mukaisesti. Kommandiittiyhtiön äänettömälle yhtiömiehelle jaetaan yleensä verotettavaa tulo-osuutta korkeintaan tilikauden voiton verran. Tappioiden vähentäminen Elinkeinoyhtymän tappiot vahvistetaan tulolähteittäin yhtymän tappioiksi. Tappiot voi vähentää yhtymän saman tulolähteen tulosta seuraavien 10 verovuoden aikana. Jos yli puolet yhtymän osuuksista on vaihtanut tappiovuoden jälkeen omistajaa muutoin kuin perintönä tai testamentilla, ei tappiota saa vähentää. Vähentämiseen voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa. miten Yhtiömiestä verotetaan Tulolähteiden tulokset jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi sen mukaan, mitä yhtiömiehet ovat yhtiösopimuksessa tai muutoin sopineet tulon jakamisesta. Yhtiömiehinä toimivien luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saama elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo-osuus jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi sen perusteella, mikä on ollut kunkin yhtiömiehen osuus nettovarallisuudesta. Yleensä perusteena käytetään edellisen verovuoden nettovarallisuutta. Ensimmäisen verovuoden tulos jaetaan kuitenkin sen vuoden nettovarallisuuden perusteella. Jos yhtiömiehen käytössä on ollut yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin kuuluva asunto, asunnon arvo vähennetään yhtiömiehen nettovarallisuusosuudesta. Samoin vähennetään yhtymäosuuden hankintaan otetun korollisen velan määrä. Tulo-osuudet ja nettovarallisuusosuudet jaetaan yhtiömiehille lomakkeella 35 (Elinkeinoyhtymän osakasselvitys) esitäytettynä olevien tietojen mukaisesti. Jos tiedoissa on korjattavaa tai ilmoitettavaa, ilmoita uudet tai korjatut tiedot. On erityisen tärkeää, että tulon ja varallisuuden jakamista koskevat tiedot ovat oikein. palkka.fi Laskee työntekijäsi palkan ja lakisääteiset maksut Tekee palkkatodistuksen ja ilmoitukset Verohallintoon ja työeläkeyhtiöille TUNNISTAUDU KATSO-TUNNISTEELLA TAI PANKKITUNNUKSILLA Laatii yrityksen kirjanpitoon tarvittavat tositteet palkka.fi 7

8 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? VERO.FI-sivuilta Verohallinnon internetsivuilla on runsaasti tietoa verotuksesta ja verotukseen liittyvistä asioista. Monet veroasiat voi hoitaa verkossa mihin kellonaikaan tahansa. PUHELIMITSE Yleisneuvontaa elinkeinoyhtymille Sähköinen asiointi (Katso- ja Tyvi-palvelut) Työnantajat ennakkoperintä Vuosi-ilmoitusneuvonta (työnantajat) Vuosi-ilmoitusneuvonta (muut kuin työnantajat) Verotili Puhelinpalvelu on avoinna ma pe klo Puhelun hinta: lankaliittymästä paikallisverkkomaksu (pvm) matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksu (mpm) ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori. Katso-tunniste Katso-tunnisteen avulla voi antaa veroilmoituksen sähköisesti. Katso-tunnistetta voi hakea osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Veroilmoituksen antaminen sähköisesti Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti täyttämällä asiointipalvelussa verkkolomakkeen tai lähettämällä tiedot taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona. Valitse jokin seuraavista asiointipalveluista, jonka avulla annat veroilmoituksen Verohallinnolle: Tiedoston lähettäminen Ilmoitin.fi-palvelusta (vero.fi/ilmoitin). Palvelu on maksuton. Tiedoston lähettäminen Aditron Tyvi-palvelusta (aditro.fi/linkki). Ilmoituksen lähettäminen edellyttää, että käytössä on Aditron etilinpäätös-palvelu, joka on maksullinen. Verkkolomakkeen tai tiedoston lähettäminen Itellan Tyvi-palvelusta (tyvi.fi). Veroilmoituksen antaminen onnistuu maksuttomasti, mutta lisäksi tarjolla on maksullisia lisäpalveluja. Verkkolomakkeen lähettäminen Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen Tyvi-palvelusta (tyvi.koivuniemi.com). Palvelu on maksuton. Sähköistä ilmoittamista varten yhtymä tarvitsee Katso-tunnisteen. Katso lisää vero.fi/asioiverkossa 8 Verohallinnon julkaisu ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2014

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2017 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Vero.fi/tilitoimistot 2 Palvelunumero tilitoimistoille 020 697 072 / suomeksi 020 697 073 / ruotsiksi Yksi

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Ajankohtaista Verohallinnosta UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Maa- ja metsäverotus Suuria muutoksia ei ole tulossa Puun myynnin verohuojennukset ovat loppuneet Kaikki metsätalouden

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U)

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa!

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfo Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfojen OHJELMA Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Asiaa veroilmoittamisesta ja sähköisten palvelujen uudistuksista kahvitauko

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET...

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty 9.12.2011

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty 9.12.2011 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Infotilaisuus tilitoimistoille Päivitetty Sisältö Hallitusohjelman keskeiset veroratkaisut Veronumero Vuosi-ilmoitukset Verokortit vuodelle 2012 Vero.fi uutiskirje

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1254/2014 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Annettu Helsingissä 18 joulukuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet Anne Roininen RSM Finland Oy

Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet Anne Roininen RSM Finland Oy Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet 22.11.2016 --- Anne Roininen RSM Finland Oy Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa?

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Verohallituksen päätös. vuonna 2008 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

SISÄLLYS. N:o Verohallituksen päätös. vuonna 2008 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1275 1276 SISÄLLYS N:o Sivu 1275 1276 Verohallituksen päätös vuonna 2008 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta.

Lisätiedot

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Yhteisöjen tuloverotus Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä 23.11.2017 Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Esityksen sisältö Menettelyn ja määräaikojen muutokset Yhteisön

Lisätiedot

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Muita muutoksia

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Muita muutoksia Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 17.11.2016 Muita muutoksia Muita muutoksia Henkilöyritysten tuloveroilmoitukset Suorasiirrot Rakentamisalan ilmoitukset Muuta huomioitavaa Henkilöyritysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2012

Maatalouden veroilmoitus 2012 Maatalouden veroilmoitus 2012 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2012, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014. Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara

Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014. Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara Yhteisöjen ilmoitukset 6, 6C, 6B, 4 Ilmoittaminen on jo käynnissä hiljalleen 6B 1117, 6C 13, 4 16, 62 824 Kevään esitäytöstä

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT 1+2= verovuosi 2016 KOULUTUS ELINKEINOELÄMÄ SOSIAALITURVA INFRA- STRUKTUURI TERVEYDENHUOLTO HALLINTO TURVALLISUUS

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot