ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A)"

Transkriptio

1 ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS VOIMASSAOLO MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN TUNNUS-TIETOLUETTELO TARKISTUKSET HUOMAUTUKSET... 13

2 Muutoshistoria Päivä Versio Kuvaus Ensimmäinen verovuoden 2016 julkaistu versio 1 YLEISKUVAUS 2 VOIMASSAOLO Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista Sähköisen tuloveroilmoituksen yleiskuvaus, jossa kerrotaan yleisesti sähköisen tuloveroilmoituksen lähettämisestä. Aineisto pitää toimittaa ISO (Latin 1) merkistön mukaisessa muodossa. Ilmoituksen lähettäminen vaatii vahvan (Katso OTP) tunnistautumisen. Ilmoituksia voi lähettää Katso-tunnisteella, jolla on yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai tuloveroilmoittajarooli. Valtuutus tarkistetaan ilmoituksen tunnuksesta 010 Verovelvollisen Y-tunnus. Tiedoston rakenne on kuvattu tarkemmin dokumentissa Sähköisen tuloveroilmoituksen yleiskuvaus. Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan. 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN Tiedon Tieto Selite tunnus 969 Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=Kyllä) Tieto lisätty. 915 Liitteitä (1=Verohallinnon liitelomakkeita, 2=Muita liitteitä, 3= Tilintarkastuskertomus) 911 Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta) 913 Onko yhtymän osuuksista yli puolet vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi (1=kyllä, 2=ei) (913) Tunnus muutettu tiedon Poikkeava tulonjako ilmoittamiseen. Tiedot muutettu ehdollisesti pakollisiksi Vuosimuutokset Tekstimuutoksia 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO Sarakkeiden selityksiä: P/V Laskenta/Tarkistus P pakollinen kenttä V vapaaehtoisesti täytettävä * Laskenta/Tarkistus sarakkeessa merkitsee, että Tamo tarkistaa tiedon. V/P merkitsee ehdollista pakollisuutta. tieto on pakollinen vain tietyissä tilanteissa. Ehdollisesti pakollisissa tiedoissa yhden tiedon täyttäminen tai

3 laskennan tulos tekee toisesta tiedosta pakollisen. #-tunnus merkitsee, että kenttä ei voi olla yhtä aikaa täytetty #-merkin jäljessä annetun kentän kanssa. Jos nolla sallitaan se mainitaan tarkistuksen kuvauksessa. L Laskenta/tarkistus sarakkeessa merkitsee, että tiedolle on annettu laskentakaava mutta sitä ei Tamolla tarkasteta. H Laskenta/tarkistus sarakkeessa merkitsee, että tietoon kohdistuu huomautus. Huomautus ei kuitenkaan estä ilmoituksen lähettämistä. Edellä mainittuja merkintöjä voi olla Laskenta/Tarkistus sarakkeessa useampia, esim. jos tietoon kohdistuu sekä laskentaa että tarkistuksia. Sallitut arvot Sarakkeessa on pilkulla erotettuna ne arvot, jotka tällä tunnuksella voi ilmoittaa. Tunnus P/V Laskenta /tarkistus Kuvaus Muoto Sallitut arvot 000 P Tietuetunnus AN8 VSY06A V Lähetyspäivä ja -aika, välityspalvelu täyttää PPKKVVVV HHMMSS 196 V Lykkäys myönnetty, viimeinen jättöpäivä (ppkkvvvv) PPKKVVVV 045 P Välityspalvelun tunnus AN3 046 P Tieto välityspalvelun versiosta AN5 047 P Valtuutustieto (lähettävä verkkopalvelu täyttää) AN V Tieto lähettävästä ohjelmistosta AN P Verovelvollisen nimi AN P Verovelvollisen katuosoite tai postilokero AN P Verovelvollisen postinumero AN9 033 P Verovelvollisen postitoimipaikka AN P Verovelvollisen Y-tunnus YTUNNUS 054 P Tilikausi PPKKVVVV- PPKKVVVV 969 V * Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) N1 1, 903 V Osakas- tai osuustiedot ovat muuttuneet (muutokset lomakkeella N1 1, 35) (1=kyllä) 906 V Tilikausi on muuttunut (1=kyllä) N1 1, 907 V Osakkaana ulkomaisessa yhtymässä (1=kyllä) N1 1, 904 V Vaatimus ulkomaisen veron hyvittämisestä (erittely lomakkeella N1 1, 70A) (1=kyllä) 071 V Toimiala, koodi AN5 072 V Toimiala, sanallinen muoto AN V * Toimiala on muuttunut (1=kyllä) N1 1, 908 V Postiosoite on muuttunut (1=kyllä) N1 1, 041 V Veroilmoituksen yhteyshenkilö AN V Yhteyshenkilön puhelinnumero AN V Yhteyshenkilön sähköpostiosoite AN V * Liikevaihto G V * Liiketoiminnan muut tuotot G V *H Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (erittely lomak- G17

4 keella 73B) 303 V * Korkotuotot G V Voitto-osuudet yhtymistä G V * Tulo-osuuksien veronalainen osuus (TVL 16 ja 16a ) G V * Muut rahoitustuotot G V Palautuvat arvonalennukset G V * Veronalainen osuus (EVL 5a ) G V Satunnaiset tuotot G V * Veronalainen osuus G V Varausten vähennykset G V * Veronalainen osuus (EVL 43 ja 47 ) G V *V/P Auton yksityiskäyttö (selvitys osassa II) G V * Tavaroiden yksityiskäyttö G V * Muu yksityiskäyttö G V *H ELINKEINOTOIMINNAN VERONALAISET TUOTOT YHTEENSÄ G V Tuloslaskelman verovapaat tuotot G V * Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot G17 (erittely lomakkeella 7B) 331 V Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät G17 (erittely lomakkeella 73B) 332 V * 4. Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä (erittely lomakkeella G17 7C) 333 V * Ostot ja varastojen muutokset G V * Ulkopuoliset palvelut G V * Palkat ja palkkiot G V * Eläke- ja henkilösivukulut G V * Poistot (erittely lomakkeella 62) G V * Vähennyskelpoinen osuus (EVL24,30-34,36-41 ) G V * Käyttöomaisuuden arvonalentumiset G V * Vähennyskelpoinen osuus (EVL 42 ) G V * V/P Edustuskulut G V * V/P Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista 50 % (EVL 8 8 G17 kohta) 343 V * Vuokrat G V * Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut G V Välittömät verot G V Sakot ja muut rangaistusmaksut G V Muut vähennyskelvottomat kulut G V V/P Korkokulut G V *V/P Vähennyskelpoinen osuus G V Muut rahoituskulut G V * Muiden rahoituskulujen vähennyskelpoinen osuus G V Satunnaiset kulut G V * Satunnaisten kulujen vähennyskelpoinen osuus G V Varausten lisäykset G V * Vähennyskelpoinen osuus (EVL 43,46a,47 ) G V * Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut (mm. G17 koulutusvähennys, erittely lomakkeella 79) 355 V *H ELINKEINOTOIMINNAN VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET KULUT YHTEENSÄ G17

5 356 V Henkilökohtaisen tulolähteen kulut yhteensä (erittely lomakkeella 7B) 357 V Maatalouden tulolähteen kulut yhteensä (erittely lomakkeella 7C) 358 V H #359 Elinkeinotoiminnan tulos 360 V Henkilökohtaisen tulolähteen tulos 362 V Maatalouden tulolähteen tulos 359 V H #358 Elinkeinotoiminnan tappio 361 V Henkilökohtaisen tulolähteen tappio 363 V Maatalouden tulolähteen tappio 002 V Toistuvien rivien 379 lukumäärä N1 379 V Käyttöomaisuuteen sisältyy henkilöauto(ja)=1 pakettiauto(ja)=2 N1 1,2,3,4, henkilöauto(ja) ja pakettiauto(ja)=3 muita kulku- neuvoja=4 271 V Elinkeinotoiminnan ajot, km N8 273 V Yksityisajot, km N8 274 V Kokonaiskilometrimäärä N8 381 V Kulut yhteensä (varsinaiset kulut + poisto tai leasingvuokra) 275 V Kulut keskimäärin/km (kulut yhteensä jaettuna kokonaiskilometrimäärällä) 382 V Yksityisajojen osuus kuluista (yksityisajot km x kulut keskimäärin / km) 380 V Auton käyttötiedot perustuvat ajopäiväkirjaan =1 tai muuhun N1 1,2, selvitykseen =2 396 V V/P Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa menona N1 1,2, =1, ei ole vähennetty =2 001 V Osatietoryhmä alkaa N8 760 V * V/P Yhtiömiehen nimi AN V * V/P Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus YTUNNUS2 HETU2 631 V * V/P Vuokran määrä 632 V * V/P Koron määrä 506 V * V/P Luovutushinnan määrä 633 V * V/P Muu suoritus 009 V Osatietoryhmä loppuu N8 001 V Osatietoryhmä alkaa N8 600 V * Yhtiömiehen Y- tai henkilötunnus (V) YTUNNUS2 HETU2 601 V * V/P Kiinteistön nimi AN V * V/P Asunto- tai kiinteistöyhtiön nimi AN V * V/P Käyttöaika asuntona PPKKVVVV- PPKKVVVV 604 V * V/P Nettovarallisuuslaskelmassa käytetty arvo 009 V Osatietoryhmä loppuu N8 659 V Taseen mukainen negatiivinen oma pääoma (ilman etumerkkiä) 658 V Äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset 677 V Omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset 650 V Tilikauden tappio 651 V Aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole

6 kertynyt voittovaroja 652 V Oikaistu negatiivinen oma pääoma 653 V Peruskorko+1% D6 383 V V/P Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta 701 V * Aineettomat oikeudet 702 V * Pitkävaikutteiset menot 703 V *H Kiinteistöt (erittely lomakkeella 18B) 704 V * Koneet ja kalusto 705 V *H Käyttöomaisuusarvopaperit (erittely lomakkeella 8B) 706 V * Muu käyttöomaisuus 707 V Käyttöomaisuus yhteensä 708 V * Tavarat 709 V * Muu vaihto-omaisuus 710 V Vaihto-omaisuus yhteensä 711 V * Myyntisaamiset G V * Lainasaamiset G V * Siirtosaamiset G V * Rahat G V * Pankkisaamiset G V *H Rahoitusomaisuusarvopaperit (erittely lomakkeella 8B) G V * Muu rahoitusomaisuus G V Rahoitusomaisuus yhteensä G V *H ELINKEINOTOIMINNAN VARAT YHTEENSÄ G V * Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 746 V * Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 720 V * Ostovelat 721 V * Velat osakkaille 722 V * Siirtovelat 723 V * Muut pitkäaikaiset velat 724 V * Muut lyhytaikaiset velat 747 V * Oikaistu negatiivinen oma pääoma 725 V *H ELINKEINOTOIMINNAN VELAT YHTEENSÄ G V *H #734 Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus 734 V *H #733 Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus 726 V * Saamiset osakkailta 727 V * Muut saamiset 728 V * Muut varat 729 V * Varat yhteensä 730 V Henkilökohtaisen tulolähteen velat yhteensä 731 V * Maatalouden varat yhteensä (erittely lom. 7C) 732 V * Maatalouden velat yhteensä 735 V *#736 Maatalouden positiivinen nettovarallisuus 736 V *#735 Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus 737 V *H Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa 738 V *H Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos G V *H Muu oma pääoma tilikauden alussa G V *H Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille 741 V *H Vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisnostot / -sijoitukset G17

7 742 V *H Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito) G V *H Oma pääoma yhteensä G V Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot yhteensä 394 V Pääomatulo-osuuden laskemisessa huomioon otettavien palkkojen määrä 911 V *V/P Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta) N1 1,2,3, 912 V V/P Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 :ssä N1 1,2, tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja (1=ei,2=kyllä) 913 V *V/P Onko yhtymän osuuksista yli puolet vaihtanut omistajaa N1 1,2, tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi (1=kyllä, 2=ei) 914 V V/P Verovuosi jolloin vaihto on tapahtunut VVVV 915 V Poikkeava tulonjako N1 2, 999 P Tietueen loppumerkki N8 5 TARKISTUKSET Uusi/ Muutt Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 316 = Liikevaihto (300) + Liiketoiminnan muut tuotot (301) + Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (302) + Korkotuotot (303) + Tulo-osuuksien veronalainen osuus (305) + Muut rahoitustuotot (306) + Palautuvat arvonalennukset veronalainen osuus (EVL 5a ) (308) + Satunnaiset tuotot veronalainen osuus (310) + Varausten vähennykset veronalainen osuus (312) + Auton yksityiskäyttö (313) + Tavaroiden yksityiskäyttö (314) + Muu yksityiskäyttö (315) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316). #1035; Liikevaihto (300)+ Liiketoiminnan muut tuotot (301) + Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (302) + Korkotuotot (303) + Tulo-osuuksien veronalainen osuus (305) + Muut rahoitustuotot (306) + Palautuvat arvonalennukset veronalainen osuus (EVL 5a ) (308) + Satunnaiset tuotot veronalainen osuus (310) + Varausten vähennykset veronalainen osuus (312) + Auton yksityiskäyttö (313) + Tavaroiden yksityiskäyttö (314) + Muu yksityiskäyttö (315) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316). 355 = Ostot ja varastojen muutokset (333) + Ulkopuoliset palvelut (334) + Palkat ja palkkiot (335) + Eläke ja henkilösivukulut (336) + Poistot vähennyskelpoinen osuus (338) + Käyttöomaisuuden arvonalentumiset vähennyskelpoinen osuus (340) + Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342) + Vuokrat (343) + Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut (344) + Korkokulut vähennyskelpoinen osuus (347) + Muut rahoituskulut vähennyskelpoinen osuus (349) + Satunnaiset kulut vähennyskelpoinen osuus (351) + Varausten lisäykset vähennyskelpoinen osuus (353) + Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut (354) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355). #1036; Ostot ja varastojen muutokset (333) + Ulkopuoliset palvelut (334) + Palkat ja palkkiot (335) + Eläke ja henkilösivukulut (336) + Poistot vähennyskelpoinen osuus (338) + Käyttöomaisuuden arvonalentumiset vähennyskelpoinen osuus (340) + Vähennyskel-

8 poinen osuus edustuskuluista (342) + Vuokrat (343) + Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut (344) + Korkokulut vähennyskelpoinen osuus (347) + Muut rahoituskulut vähennyskelpoinen osuus (349) + Satunnaiset kulut vähennyskelpoinen osuus (351) + Varausten lisäykset vähennyskelpoinen osuus (353) + Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut (354) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355). 337>0 => Jos on ilmoitettu Poistot (337) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Vähennyskelpoinen osuus poistoista (338). Tiedon 338 arvo voi olla nolla. #1044; Jos on ilmoitettu Poistot (337) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Vähennyskelpoinen osuus poistoista (338). Tiedon 338 arvo voi olla nolla. 338>0 =>337>0 Jos on ilmoitettu Vähennyskelpoinen osuus poistoista (338) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Poistot (337) nollasta poikkeavalla arvolla. #1045; Jos on ilmoitettu Vähennyskelpoinen osuus poistoista (338) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Poistot (337) nollasta poikkeavalla arvolla. 339>0 => Jos on ilmoitettu Käyttöomaisuuden arvonalentumiset (339) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Vähennyskelpoinen osuus käyttöomaisuuden arvonalentumisista (340). Tiedon 340 arvo voi olla nolla. #1046; Jos on ilmoitettu Käyttöomaisuuden arvonalentumiset (339) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Vähennyskelpoinen osuus käyttöomaisuuden arvonalentumisista (340). Tiedon 340 arvo voi olla nolla. 340>0 =>339>0 Jos on ilmoitettu Vähennyskelpoinen osuus käyttöomaisuuden arvonalentumisista (340) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Käyttöomaisuuden arvonalentumiset (339) nollasta poikkeavalla arvolla. #1047; Jos on ilmoitettu Vähennyskelpoinen osuus käyttöomaisuuden arvonalentumisista (340) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Käyttöomaisuuden arvonalentumiset (339) nollasta poikkeavalla arvolla >0 => 342 >0 Jos on ilmoitettu tieto Edustuskulut (341) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342). #399; Jos on ilmoitettu tieto Edustuskulut (341) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava myös Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342) /2*341 Tieto 342 Vähennyskelpoinen osuus saa olla enintään 50% tiedosta 341 Edustuskulut. Virheteksti #834; Tieto Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342) saa olla enintään 50 % tiedosta Edustuskulut (341) >0 =>341>0 Jos on ilmoitettu tieto Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Edustuskulut (341) nollasta poikkeavalla arvolla #836; Jos on ilmoitettu tieto Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342 ) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Edustuskulut (341) nollasta poikkeavalla arvolla. 347>0 => 346>

9 Jos on ilmoitettu tieto Korkokulut vähennyskelpoinen osuus (347) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Korkokulut (346), ja tiedon 347 oltava pienempi tai yhtä suuri kuin #837; Jos on ilmoitettu tieto Korkokulut vähennyskelpoinen osuus (347) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Korkokulut (346), ja tiedon 347 oltava pienempi tai yhtä suuri kuin 346. = jos tulos positiivinen = jos tulos negatiivinen Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316) Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) on oltava yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359). #403; Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316) Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) on oltava yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359). 358#359 Vain toisessa tiedoista Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359) voi olla nollasta poikkeava arvo #802; Vain toisessa tiedoista Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359) voi olla nollasta poikkeava arvo. = jos tulos positiivinen = jos tulos negatiivinen Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot (330) Henkilökohtaisen tulolähteen kulut yhteensä (356) pitää olla yhtä suuri kuin Henkilökohtaisen tulolähteen tulos (360) tai Henkilökohtaisen tulolähteen tappio (361). #413; Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot (330) Henkilökohtaisen tulolähteen kulut yhteensä (356) pitää olla yhtä suuri kuin Henkilökohtaisen tulolähteen tulos (360) tai Henkilökohtaisen tulolähteen tappio (361). 362 = jos tulos positiivinen jos se on negatiivinen 363 =-( ) Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä (332) Maatalouden tulolähteen kulut yhteensä (357) pitää olla yhtä suuri kuin Maatalouden tulolähteen tulos (362) tai Maatalouden tulolähteen tappio (363). #414; Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä (332) Maatalouden tulolähteen kulut yhteensä (357) pitää olla yhtä suuri kuin Maatalouden tulolähteen tulos (362) tai Maatalouden tulolähteen tappio (363). 382 Jos 382>0 myös 396 >0 Jos on ilmoitettu tieto Yksityisajojen osuus kuluista (km x kulut keskimäärin (382) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava myös Yksityisajojen kulut on vähennetty/ei ole vähennetty kirjanpidossa menona (396). #339; Jos on ilmoitettu tieto Yksityisajojen osuus kuluista (km x kulut keskimäärin (382) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava myös Yksityisajojen kulut on vähennetty/ei ole vähennetty kirjanpidossa menona (396). 396 Jos 396 = 1 on ilmoitettava 313 ja 313 = 382 Jos on ilmoitettu Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa menona (396) arvoksi 1, on ilmoitettava myös tieto Auton yksityiskäyttö (313), ja tiedon 313 oltava yhtä suuri kuin Yksityisajojen osuus kuluista (km x kulut keskimäärin) (382). #824; Jos on ilmoitettu Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa menona (396)

10 arvoksi 1, on ilmoitettava myös tieto Auton yksityiskäyttö (313), ja tiedon 313 oltava yhtä suuri kuin Yksityisajojen osuus kuluista (km x kulut keskimäärin (382). 760 Ehdollinen pakollisuus 760 =>761 Jos 760 on ilmoitettu 631>0 tai 506>0 tai 632>0 tai 633>0 Jos on ilmoitettu tieto Yhtiömiehen nimi (760), on ilmoitettava myös Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus (761) ja lisäksi nollasta poikkeavaa arvoa joillakin seuraavista tiedoista: Vuokrat (631), Luovutushinnat (506), Korot (632) ja/tai Muut (633). #467; Jos on ilmoitettu tieto Yhtiömiehen nimi (760), on ilmoitettava myös Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus (761) ja lisäksi nollasta poikkeavaa arvoa joillakin seuraavista tiedoista: Vuokrat (631), Luovutushinnat (506), Korot (632) ja/tai Muut (633). 761 Ehdollinen pakollisuus 761 =>760 Jos 761 on ilmoitettu 631>0 tai 506>0 tai 632>0 tai 633>0 Jos on ilmoitettu Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus (761), on ilmoitettava myös Yhtiömiehen nimi (760) ja lisäksi nollasta poikkeavaa arvoa joillakin seuraavista tiedoista: Vuokrat (631), Luovutushinnat (506), Korot (632) tai Muut (633) 631, 506, 632, 633 #467; Jos on ilmoitettu tieto Yhtiömiehen nimi (760), on ilmoitettava myös Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus (761) ja lisäksi nollasta poikkeavaa arvoa joillakin seuraavista tiedoista: Vuokrat (631), Luovutushinnat (506), Korot (632) ja/tai Muut (633). Jos 631 tai 506 tai 632 tai 633 >0 annettava myös 760 ja 761 Jos missä tahansa tiedossa Vuokrat (631), Luovutushinnat (506), Korot (632) tai Muut (633) on nollasta poikkeavaa arvoa, on ilmoitettava myös Yhtiömiehen nimi (760) ja Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus (761). #841; Jos missä tahansa tiedossa Vuokrat (631), Luovutushinnat (506), Korot (632) tai Muut (633) on nollasta poikkeavaa arvoa, on ilmoitettava myös Yhtiömiehen nimi (760) ja Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus (761). 600 Jos 600 on ilmoitettu, on ilmoitettava myös 603, 604 ja 601 tai saa olla myös 0 Jos on ilmoitettu tieto Osakkaan henkilötunnus (600), on ilmoitettava tiedot Käyttöaika asuntona (603) ja Nettovarallisuuslaskelmassa käytetty arvo (604) ja Kiinteistön nimi (601) tai tiedon Asunto- tai kiinteistöyhtiön nimi (602). Jos tiedolla 604 ei ole ilmoitettavaa, annetaan tieto nollana. #833; Jos on ilmoitettu tieto Osakkaan henkilötunnus (600), on ilmoitettava tiedot Käyttöaika asuntona (603) ja Nettovarallisuuslaskelmassa käytetty arvo (604) ja Kiinteistön nimi (601) tai tiedon Asunto- tai kiinteistöyhtiön nimi (602). Jos tiedolla 604 ei ole ilmoitettavaa, annetaan tieto nollana. M 603 Tiedon Käyttöaika asuntona (603) loppupäivämäärän on oltava verovuodelta (2016). #510; Tiedon Käyttöaika asuntona (603) loppupäivämäärän on oltava verovuodelta = 718 Aineettomat oikeudet (701) + Pitkävaikutteiset menot (702) + Kiinteistöt (703) + Koneet ja kalusto (704) + Käyttöomaisuusarvopaperit (705) + Muu käyttöomaisuus (706) + Tavarat (708) + Muu vaihto-omaisuus (709) + Myyntisaamiset (711) + Lainasaamiset (712) + Siirtosaamiset (713) + Rahat (714) + Pankkisaamiset (715) + Rahoitusomaisuusarvopaperit (745) + Muu rahoitusomaisuus (716) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718). #415; Aineettomat oikeudet (701) + Pitkävaikutteiset menot (702) + Kiinteistöt (703) + Koneet ja kalusto (704) + Käyttöomaisuusarvopaperit (705) + Muu käyttöomaisuus (706) + Tavarat (708) + Muu vaihto-omaisuus (709) + Myyntisaamiset (711) + Lainasaa-

11 miset (712) + Siirtosaamiset (713) + Rahat (714) + Pankkisaamiset (715) + Rahoitusomaisuusarvopaperit (745) + Muu rahoitusomaisuus (716) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718) = 725 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta (719) + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta (746) + Ostovelat (720) + Velat osakkaille (721) + Siirtovelat (722) + Muut pitkäaikaiset velat (723) + Muut lyhytaikaiset velat (724) Oikaistu negatiivinen oma pääoma (747) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (725). #416; Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta (719) + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta (746) + Ostovelat (720) + Velat osakkaille (721) + Siirtovelat (722) + Muut pitkäaikaiset velat (723) + Muut lyhytaikaiset velat (724) Oikaistu negatiivinen oma pääoma (747) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (725) >0 => Jos on ilmoitettu tieto Oikaistu negatiivinen oma pääoma (747) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta (383). Jos tiedolla 383 ei ole ilmoitettavaa, annetaan tieto nollana. #838; Jos on ilmoitettu tieto Oikaistu negatiivinen oma pääoma (747) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta (383). Jos tiedolla 383 ei ole ilmoitettavaa, annetaan tieto nollana = 733 jos tulos positiivinen tai 734 jos tulos negatiivinen Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718) Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (725) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus (733) tai Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734). #417; Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718) Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (725) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus (733) tai Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734). 733# tai 734 Vain toisessa tiedoista Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus (733) tai Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734) voi olla nollasta poikkeava arvo. #991; Vain toisessa tiedoista Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus (733) tai Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734) voi olla nollasta poikkeava arvo = 729 Saamiset osakkailta (726) + Muut saamiset (727) + Muut varat (728) pitää olla yhtä suuri kuin Varat yhteensä (729). #418; Saamiset osakkailta (726) + Muut saamiset (727) + Muut varat (728) pitää olla yhtä suuri kuin Varat yhteensä (729) = 735 jos tulos positiivinen tai 736 jos tulos negatiivinen Maatalouden varat yhteensä (731) Maatalouden velat yhteensä (732) pitää olla yhtä suuri kuin Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736). #419; Maatalouden varat yhteensä (731) Maatalouden velat yhteensä (732) pitää olla yhtä suuri kuin Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736). 735# tai 736 Vain toisessa tiedoista Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736) voi olla nollasta poikkeava arvo.

12 #992; Vain toisessa tiedoista Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736) voi olla nollasta poikkeava arvo = 743 Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa (737) + Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos (738) + Muu oma pääoma tilikauden alussa (739) - Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille (740) + Vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisnostot/- sijoitukset (741) + Tilikauden voitto/tappio (742) pitää olla yhtä suuri kuin Oma pääoma yhteensä (743). #420; Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa (737) + Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos (738) + Muu oma pääoma tilikauden alussa (739) - Voittoosuus äänettömille yhtiömiehille (740) + Vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisnostot/- sijoitukset (741) + Tilikauden voitto/tappio (742) pitää olla yhtä suuri kuin Oma pääoma yhteensä (743). 911 Jos 911 = 1 on ilmoitettava myös 912 Jos tiedon Tilintarkastus suoritettu (911) arvo on 1 (Kyllä), on ilmoitettava myös tieto Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 :ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? (912). #466; Jos tiedon Tilintarkastus suoritettu (911) arvo on 1 (Kyllä), on ilmoitettava myös tieto Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 :ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? (912). 911 Jos 911 = 2 tai 3 ei saa antaa tietoa 912 Jos tiedon Tilintarkastus suoritettu (911) arvo on 2 (Ei, suoritetaan myöhemmin) tai 3 (Ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta), ei saa ilmoittaa tietoa Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 :ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? (912). #472; Jos tiedon Tilintarkastus suoritettu (911) arvo on 2 (Ei, suoritetaan myöhemmin) tai 3 (Ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta), ei saa ilmoittaa tietoa Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 :ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? (912). 913 Jos 913 = 1 on annettava 914 Jos ei saa antaa tietoa 914 Jos yli puolet yhteisön osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa (913=1), täytyy ilmoittaa myös verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut (914). Jos yli puolet yhteisön osakkeista tai osuuksista ei ole vaihtanut omistajaa (913=2 tai puuttuu), ei verovuotta, jolloin vaihto on tapahtunut (914), saa ilmoittaa. #299; Jos yli puolet yhteisön osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa (913=1), täytyy ilmoittaa myös verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut (914). #300; Jos yli puolet yhteisön osakkeista tai osuuksista ei ole vaihtanut omistajaa (913=2 tai puuttuu), ei verovuotta, jolloin vaihto on tapahtunut (914), saa ilmoittaa. 072 Jos 909 = 1, on annettava 072 Jos "Toimiala on muuttunut (1=kyllä)" (909) tieto on annettu, pitää antaa myös tieto "Toimiala, sanallinen muoto" (072) U #822; Jos "Toimiala on muuttunut (1=kyllä)" (909) tieto on annettu, pitää antaa myös tieto "Toimiala, sanallinen muoto" (072) Jos tietoa Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) (969) ei ole annettu, ovat tiedot Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta) (911) ja Onko yhtymän osuuksista yli puolet vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi (1=kyllä, 2=ei) (913) pakollisia tietoja.

13 U #1173; Jos tietoa Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) (969) ei ole annettu, ovat tiedot Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan myöhemmin, 3=ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta) (911) ja Onko yhtymän osuuksista yli puolet vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi (1=kyllä, 2=ei) (913) pakollisia tietoja. Jos tieto Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) (969) on annettu, ei muita kuin pakollisia tietoja, Postiosoite on muuttunut (908) ja Veroilmoitusta täydentävän henkilön tietoja (041, 044, 042) ja ohjelmistotietoa (048) saa antaa. #1174; Jos tieto Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) (969) on annettu, ei muita kuin pakollisia tietoja, Postiosoite on muuttunut (908) ja Veroilmoitusta täydentävän henkilön tietoja (041, 044, 042) ja ohjelmistotietoa (048) saa antaa. 6 HUOMAUTUKSET Uusi/ Muutt Tunnus 316 tai tai tai tai 725 Huomautuksen kuvaus Jos jompikumpi tiedoista Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316) tai Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, mutta ei ole ilmoitettu Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359). #839; Jos jompikumpi tiedoista Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316) tai Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, pitää ilmoittaa myös Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359). Jos jompikumpi tiedoista Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718) tai Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (725) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, mutta ei ole ilmoitettu Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus (733) eikä Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734) , 738, 739, 740, 741, 742 #835; Jos jompikumpi tiedoista Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718) tai Elinkeinotoiminnan velat yhteensä (725) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, pitää ilmoittaa myös Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus (733) tai Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734). Jos joku tiedoista Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa (737), Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos (738), Muu oma pääoma tilikauden alussa (739), Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille (740), Vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisnostot/-sijoitukset (741) tai Tilikauden voitto/tappio (742) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, mutta ei ole ilmoitettu Oma pääoma yhteensä (743). #840; Jos joku tiedoista Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa (737), Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos (738), Muu oma pääoma tilikauden alussa (739), Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille (740), Vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisnostot/-sijoitukset (741) tai Tilikauden voitto/tappio (742) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, pitää ilmoittaa myös Oma pääoma yhteensä (743). 302 Jos tieto Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (302) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla eikä 73B-lomaketta ole, annetaan huomautus.

14 #1037; Olet ilmoittanut 6A-lomakkeella tietoja kohdassa Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (302), anna erittely osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä lomakkeella 73B. U 331 Jos tieto Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät (331) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla eikä 73B-lomaketta ole, annetaan huomautus. #1175; Olet ilmoittanut 6A-lomakkeella tietoja kohdassa Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät (331), anna erittely osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä lomakkeella 73B 703 Jos tieto Kiinteistöt (703) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla eikä 18B-lomaketta ole, annetaan huomautus #1038; Olet ilmoittanut 6A-lomakkeella tietoja kohdassa Kiinteistöt (703), anna erittely kiinteistöistä lomakkeella 18B. Jos tieto Käyttöomaisuusarvopaperit (705) tai Rahoitusomaisuusarvopaperit (745) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla eikä 8B-lomaketta ole, annetaan huomautus. #1039; Olet ilmoittanut 6A-lomakkeella tietoja kohdassa Käyttöomaisuusarvopaperit (705) tai Rahoitusomaisuusarvopaperit (745), anna erittely käyttö- tai rahoitusomaisuusarvopapereista lomakkeella 8B.

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U)

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 6 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B)

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO... 2 5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT... 2

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 7

Lisätiedot

ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ

ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.3 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2016 A129/200/2015 1.3 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 2.1.2018 A101/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2016 A46/200/2016 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A86/200/2016 1.2 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot