https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/ /vsy06b?s=mqnfl...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl..."

Transkriptio

1 Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk B ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ 2010 Kuntanumero Postinumero Ulkomaan maan nimi Y-tunnus [ ] Kiinteä toimipaikka ulkomailla 168[ ] Osakkaana väliyhteisössä 172[ ] Osakkaana ulkomaisessa yhtymässä 173[ ] Tilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukainen 184[ ] Toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla 182[ ] Yhtiöllä on velvollisuus laatia siirtohinnoitteludokumentointi 174[ ] Yhtiö on verovuonna siirtänyt liiketoimintakokonaisuuden EVL 52 d :n mukaisesti 176[ ] Yhtiö on verovuonna ollut hankkivana osapuolena EVL 52 f :n mukaisessa osakevaihdossa Toimiala (koodi, sanallinen muoto) 47410tietokon. ja ohjelmistojen vähitt.kauppa 175[ ] Toimiala on muuttunut Toimipaikan osoite Tilinumero, IBAN FI Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa Nimi raimo ruohola Puhelin Tilinumero, BIC NDEAFIHH Postitoimipaikka Espoo [ ] Postiosoite on muuttunut 093[ ] Tilinumero muuttunut / uusi Sähköposti I Osakkeenomistajat sekä heille ja heidän omaisilleen suoriteperusteisesti kirjatut korot, vuokrat, luovutushinnat ja muut suoritukset sekä osakaslainojen yhteismäärä tilikauden lopussa. Tiedot osakkaista on ilmoitettava, vaikka vuokria yms. ei ole maksettu. [ ] Kaikkien osakkaiden omistusosuus alle 10% # Osakkeenomistaja Henkilö- tai Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä 1 raimo ruohola leena ruohola B 33 3 rasmus ruohola F 33 Vuokrat Korot Muut Luovutukset Osakaslainat II Yhtiön omistamat huoneistot ja kiinteistöt, joita yrittäjäosakas tai hänen perheensä on verovuonna käyttänyt asuntona # Henkilö- tai Y-tunnus Kiinteistön nimi Käyttöaika Arvo III Yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös voitonjaosta 183[x] Tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa 522 Jaettavaksi päätetty osinko 537 Osingonjakopäätös tehty IV Osakepääoman muutokset tilikauden päättymisen jälkeen 538 Osinko nostettavissa alkaen 293 Vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaksi päätetty määrä

2 Page 2 of Osakepääoman korotuksen määrä 583 Uuden osakkeen merkintähinta 592 Osakepääoman alentamisen määrä 586 [ ] Yhtiö on lunastanut/hankkinut/luovuttanut omia osakkeitaan V Tuloverolaskelma 580 Osakkeiden lukumäärä muutoksen jälkeen kpl 585 Merkintähintaa käytettävä uuden osakkeen matemaattisena arvona ( ) Ei ( ) Kyllä 571 Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet kpl 582 Nimellisarvo/kirjanpidollinen vasta-arvo 565 Korotus ( ) Maksullinen ( ) Maksuton A Elinkeinotoiminnan tuotot Liikevaihto ,29 Valmistus omaan käyttöön 331 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ja purkuvoitot 332 Veronalainen osuus 333 Muun käyttöomaisuuden luovutusvoitot 334 Saadut avustukset ja tuet 335 Muut liiketoiminnan muut tuotot 336 Rahoitustuotot Saadut osingot 337 Veronalainen osuus 338 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 339 Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 340 Muut korkotulot 341 Voitto-osuudet yhtymistä 342 Tulo-osuuksien veronalainen osuus 343 Rahoitusomaisuuden luovutusvoitot 344 Muut rahoitustuotot 345 Palautuvat arvonalennukset 346 Veronalainen osuus 347 Satunnaiset tuotot 348 Veronalainen osuus 349 Varausten vähennykset 350 Veronalainen osuus 351 Osuus väliyhteisön tuloon 352 Muut veronalaiset tuotot ,00 Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä ,29 Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalainen luovutusvoitto 355 Maatalouden tulolähteen tuotot 356 Veronpalautus 357 Tuloslaskelman muut verottomat tuotot 358 B Elinkeinotoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut Ostot ja varastojen muutokset ,19 Ulkopuoliset palvelut 360 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 361

3 Page 3 of 6 Eläkekulut 362 Muut henkilösivukulut ,55 Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset Poistot ,00 Vähennyskelpoinen osuus ,00 Käyttöomaisuuden arvonalentumiset 366 Vähennyskelpoinen osuus 367 Liiketoiminnan muut kulut Edustuskulut 368 Vähennyskelpoinen osuus 369 Annetut lahjoitukset 370 Vähennyskelpoinen osuus 371 Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ja purkutappiot 372 Vähennyskelpoinen osuus 373 Muun käyttöomaisuuden luovutustappiot 374 Leasingmaksut 375 Myyntisaamisten arvonalentumiset 376 Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut ,12 Vähennyskelvottomat kulut Välittömät verot 378 Veronkorotukset 379 Sakot ja muut rangaistusmaksut 380 Fuusiotappio 381 Käyttöomaisuusosakkeiden arvonalentumiset 382 Pakolliset varaukset 383 Muut vähennyskelvottomat kulut 384 Rahoituskulut Korkokulut saman konsernin yrityksille 385 Korkokulut omistusyhteysyrityksille 386 Muut korkokulut 387 Konsernituki ja saamisten arvonalentumiset 388 Muun rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonalentumiset 389 Vähennyskelpoinen osuus 390 Rahoitusomaisuuden luovutustappiot 391 Muut rahoituskulut 392 Satunnaiset kulut 393 Varausten lisäykset 394 Vähennyskelpoinen osuus 395 Muut vähennyskelpoiset kulut 396 Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä ,86 Henkilökohtaisen tulolähteen kulut 398 Maatalouden tulolähteen kulut 399 TULOS Elinkeinotoiminnan tulos 500 0,00 Henkilökohtaisen tulolähteen tulos 501 0,00 Maatalouden tulolähteen tulos 502 0,00

4 Page 4 of 6 TAPPIO Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa 504 Elinkeinotoiminnan vahvistettava tappio ,57 Henkilökohtaisen tulolähteen tappio 506 0,00 Maatalouden tulolähteen tappio 507 0,00 VI Varallisuuslaskelma A Varat Käyttöomaisuus Aineettomat oikeudet 400 Pitkävaikutteiset menot 401 Kiinteistöt 402 Koneet ja kalusto ,98 Ennakkomaksut 404 Käyttöomaisuusarvopaperit ,59 Käyttöomaisuussaamiset saman konsernin yrityksiltä 406 Käyttöomaisuussaamiset omistusyhteysyrityksiltä 407 Muut käyttöomaisuussaamiset 408 Muu käyttöomaisuus 409 Käyttöomaisuus yhteensä ,57 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 411 Keskeneräiset tuotteet 412 Valmiit tuotteet 413 Tavarat 414 Vaihto-omaisuuskiinteistöt 415 Vaihto-omaisuusarvopaperit 416 Muu vaihto-omaisuus 417 Vaihto-omaisuus yhteensä 418 0,00 Rahoitusomaisuus Myyntisaamiset 419 Rahoitusomaisuussaamiset saman konsernin yrityksiltä 420 Rahoitusomaisuussaamiset omistusyhteysyrityksiltä 421 Lainasaamiset 422 Muut saamiset 423 Rahoitusomaisuusarvopaperit 424 Siirtosaamiset ,07 Rahat 426 Pankkisaamiset ,74 Muu rahoitusomaisuus 428 Rahoitusomaisuus yhteensä ,81 Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL) Arvopaperit 430 Kiinteistöt 431 Osakaslainat 432 Muu TVL-omaisuus 433 Muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 434 0,00 Varat yhteensä ,38

5 Page 5 of 6 B Velat Joukkovelkakirjalainat 450 Vaihtovelkakirjalainat 451 Lainat rahoituslaitoksilta 452 Ostovelat 453 Velat saman konsernin yrityksille 454 Velat omistusyhteysyrityksille 455 Velat osakkaille 456 Siirtovelat 457 Muut velat 458 Pääomalainat 459 Velat yhteensä 460 0,00 Lyhytaikaiset velat yhteensä 461 Pitkäaikaiset velat yhteensä 462 Nettovarallisuus ,38 Negatiivinen nettovarallisuus 574 0,00 C Oma pääoma Osakepääoma ,82 Muu sidottu oma pääoma 495 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 496 Muut rahastot 497 Edellisten tilikausien voitto ,13 Edellisten tilikausien tappio 475 Tilikauden voitto 476 Tilikauden tappio ,57 Verotettava tulos 0,00 Verotuksessa vahvistettava tappio 1718,57 Verovapaat tuotot Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut Muut kirjanpidon ja verotuksen tulosten erot Oma pääoma yhteensä ,38 VII Tilintarkastus 177 Tilintarkastus suoritettu (x) Kyllä ( ) Ei, suoritetaan myöhemmin ( ) Ei, tilintarkastuslain 4 :n perusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta. 178 Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 :ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? Ei VIII Tappion vähentäminen sekä käyttämättömän hyvityksen vähentäminen veroista (Tämä kohta on aina täytettävä.) 179 Onko yhteisön osakkeista tai osuuksista vaihtanut yli puolet omistajaa ( ) Kyllä (x) Ei Ilmoituksen allekirjoituspäivämäärä Veroilmoituksen allekirjoittajan nimi raimo ruohola Liitteet [ ] Verohallinnon lomakkeita [ ] Tuloslaskelma ja tase Allekirjoittajan asema yrityksessä johtaja 531 Verovuosi, jolloin vaihto tapahtunut

6 Page 6 of 6 [ ] Tilintarkastuskertomus [ ] Toimintakertomus [ ] Yhtiökokouksen pöytäkirja [ ] Muita liitteitä Paperiliitteitä (x) Ei ( ) Kyllä Luettelo liitteistä Tiedostoliitteitä (x) Ei ( ) Kyllä Palaa pääsivulle

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot