OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA"

Transkriptio

1 Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b

2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN TIEDOISSA 5 TULOVERON MAKSAMINEN JA VERONPALAUTUS 5 VEROILMOITUKSEN TÄYTTÄMINEN 5 TULOVEROLASKELMA 6 TUOTOT 6 KULUT 7 VARALLISUUSLASKELMA 7 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? 8 Unohda paperi ilmoita sähköisesti Täytä lomake vaivattomasti Verohallinnon yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Maksuton palvelu on osoitteessa vero.fi/yhteisonveroilmoitus Voit lähettää taloushallinto-ohjelman muodostamat tiedostot Ilmoitin.fi -palvelussa: ilmoitin.fi Hae sähköistä asiointia varten Katso-tunniste hyvissä ajoin osoitteesta yritys.tunnistus.fi. Voit antaa tilitoimistolle valtuuden asioida yhteisön puolesta. Lisätietoa Katso-tunnistuksesta: vero.fi/katso Sähköisen asioinnin palvelunumero (Katso- ja Tyvi-palvelu) (klo ) Veroilmoituksen 6B antavat seuraavat yhteisöt: osakeyhtiöt ja osuuskunnat ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt osuuspankit ja säästöpankit keskinäiset vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset eläkesäätiöt ulkomaiset yhteisöt ja sivuliikkeet. 2

3 AJANKOHTAISTA VEROILMOITUS ON HELPPO ANTAA VERKOSSA Veroilmoituksen voi antaa Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa osoitteessa vero.fi/yhteisönveroilmoitus. Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Yhteisön perustiedot ovat palvelussa valmiina, ja voit tarvittaessa muuttaa niitä. Palvelu ohjaa täyttämään tiedot oikein. Samalla voit lähettää veroilmoitukseen liittyvät liitetiedostot, esimerkiksi tilinpäätöksen. REKISTERIMUUTOKSET VOI NYT ILMOITTAA YTJ-VERKKOPALVELUSSA Osakeyhtiöt voivat nyt ilmoittaa rekisteritietoja koskevat muutokset YTJ-asiointipalvelussa osoitteessa ytj.fi. Verkossa voi ilmoittaa muutokset Verohallinnon rekistereihin (arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri sekä työnantajarekisteri). Palvelussa voi ilmoittaa lisäksi kaupparekisteriin yhtiön vastuuhenkilöitä koskevat muutokset. YTJ-palvelu on Verohallinnon sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteinen asiointipalvelu. YTJ-palvelua voivat käyttää osakeyhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat tai yhtiön asiamiehet. Palveluun kirjautuvalla henkilöllä täytyy olla suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset. Palveluun ei voi vielä kirjautua Katso-tunnisteella. LAKIMUUTOKSET VEROVUONNA 2015 Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotukseen on tulossa useita muutoksia vuodelle 2015: Edustusmenoista saa vähentää 50 % verovuonna Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä ei saa tehdä verovuonna Tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassaoloaikaa on jatkettu verovuosille 2015 ja Osuuskuntien ylijäämän verotus muuttuu. Osuuskunnasta saatua ylijäämää käsitellään yhteisöjen verotuksessa pääosin kuten osakeyhtiön jakamaa osinkoa. Lisäksi osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää koskevaa sääntelyä rajataan sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen. Osuuskunnan oikeudesta vähentää jakamansa ylijäämänpalautus on säädetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 :n 4 momentissa. Vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus on jäsenen verotuksessa kokonaan veronalaista tuloa. VAROJENJAKO VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan pääsääntöisesti osinkona. Jos jakaja on listaamaton yhtiö, varojenjako verotetaan kuitenkin luovutuksena, jos yhtiö palauttaa osakkeenomistajan tekemän pääomansijoituksen hänelle kymmenen vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä. Jos jakaja on listattu yhtiö, vapaan oman pääoman rahastosta saatu suoritus verotetaan aina osinkoa koskevien säännösten mukaan. Varojenjakoa koskevia uusia säännöksiä sovelletaan tai sen jälkeen saatuihin suorituksiin. Jos listaamattomasta yhtiöstä palautetaan ennen lain voimaantuloa tehtyjä pääomansijoituksia, uusia säännöksiä sovelletaan vasta tai sen jälkeen saatuun varojenjakoon. Osuuskunnan varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta sovelletaan lähtökohtaisesti ylijäämän verotussääntöjä. Pääomansijoituksen palautus sijoittajalle kymmenen vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä verotetaan kuitenkin tietyin edellytyksin luovutuksena. Tutustu sähköiseen veroilmoitukseen: vero.fi/yhteisönveroilmoitus Verohallinto julkaisee uusien säännösten soveltamisesta ohjeita vero.fi:ssä. Kiinteistöverotuksen tietojen ilmoittamisesta on lisätietoa: vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Kiinteistöverotus VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN Onko yrityksen aina annettava veroilmoitus? Kyllä, kun yrityksellä on tuloja, menoja, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja, esimerkiksi yrityksessä on tapahtunut omistajanvaihdos. Kyllä, jos Verohallinto sitä erikseen pyytää. VERONKOROTUS Jos veroilmoitus annetaan myöhässä tai puutteellisena tai jätetään kokonaan antamatta, seurauksena voi olla veronkorotus olla veronkorotus. 3

4 Milloin veroilmoitus on annettava? Viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Jos viimeinen palautuspäivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen voi antaa vielä seuraavana arkipäivänä. Jos tilikausi päättyy keskellä kuukautta, neljän kuukauden määräaika lasketaan kuun lopusta. Palautusaikaan voi saada pidennystä poikkeustapauksessa (esim. sairauden vuoksi). Lisäaikaa on haettava määrämuotoisella lomakkeella viimeistään veroilmoituksen palautuspäivänä. Lomakkeen saa vero.fi-sivuilta. Esimerkki: Jos yrityksen tilikausi päättyy , veroilmoitus on annettava viimeistään Lisätietoa sähköisestä veroilmoituksesta: vero.fi/asioiverkossa Tarkemmat tiedot yrityksen tilinpäätöksen sisällöstä: prh.fi Mihin veroilmoitus palautetaan? Veroilmoitus on helpointa antaa sähköisesti. Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste. Voit hakea Katso-tunnistetta yhtiön käyttöön osoitteesta yritys.tunnistus.fi. Veroilmoituksen voit antaa vaivattomasti Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa osoitteessa vero.fi/ yhteisönveroilmoitus. Saat kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä. Jos haluat antaa veroilmoituksen taloushallinto-ohjelman muodostamana veroilmoitustiedostona, voit lähettää tiedoston Ilmoitin.fi-palvelussa. Voit käyttää myös Tyvi-palveluntarjoajien veroilmoituspalveluita. Katso lisää: vero.fi/asioiverkossa. Jos ilmoitat paperilomakkeella, lomakkeen saat osoitteesta vero.fi/lomakkeet/6b. Postita veroilmoitus osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, VERO. Paperi-ilmoitukset luetaan koneellisesti, joten täytä veroilmoituksen tiedot selkeästi. LIITETÄÄNKÖ MYÖS TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VEROILMOITUKSEEN? Kyllä, kaupparekisteriin toimitettavat tilinpäätösasiakirjat annetaan veroilmoituksen liitteenä. Verohallinto toimittaa asiakirjat Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Jos veroilmoitus annetaan sähköisesti, tilinpäätöstiedot lähetetään veroilmoituksen liitetiedostona. Jos veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, tilinpäätöstiedot on nidottava lomakkeeseen 63. Liitä veroilmoitukseen seuraavat tilinpäätöstiedot: 1. Tilinpäätös, joka sisältää seuraavat osat: tuloslaskelma ja tase liitetiedot (poista mahdolliset tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt) 2. Tilintarkastuskertomus (jos yrityksellä on velvollisuus toimittaa tilintarkastus) 3. Tiedot seuraavista yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksistä: tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärä tilikauden voiton tai tappion käsittely voitonjako (osingon tai ylijäämän jakopäätöksen päivämäärä, osingon tai ylijäämän määrä ja päivämäärä, jolloin osinko tai ylijäämä on nostettavissa). Jos annat veroilmoituksen paperilla, anna nämä tiedot lomakkeella 63 (Tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja kaupparekisteriin) tai liitä lomakkeeseen 63 ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Jos annat veroilmoituksen sähköisesti, ilmoita tiedot liittämällä tilinpäätökseen ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta. 4. Jos yrityksellä on velvollisuus laatia toimintakertomus, rahoituslaskelma ja konsernitilinpäätös, liitä myös nämä tiedot veroilmoitukseen. Konsernitilinpäätöksen tulee sisältää konsernituloslaskelma ja konsernitase sekä konsernin liitetiedot, tilintarkastuskertomus sekä tarvittaessa konsernin rahoituslaskelma. Verohallinto välittää kaikki lomakkeeseen 63 liitetyt asiakirjat PRH:lle julkaistavaksi kaupparekisterissä. Esimerkiksi Verohallinnolle toimitettu toimintakertomus julkaistaan kaupparekisterissä, vaikka yrityksellä ei olisi toimintakertomuksen laatimisvelvollisuutta. Jos julkaistavaksi toimitettaviin tilinpäätöstietoihin on liitetty muita asiakirjoja, myös ne välitetään julkaistavaksi (esim. yhtiökokouksen pöytäkirja). 4 Mitä lomakkeita veroilmoitukseen liitetään? Yrityksen täytyy antaa veroilmoituksen liitteenä veroilmoituksessa mainitut liitelomakkeet. Lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista) on annettava aina, jos yrityksellä on lomakkeella ilmoitettavaa omaisuutta. Lomake 75 (Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta) on annettava, jos yhtiöllä on ulkomailla sijaitseva kiinteä toimipaikka.

5 Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutuslaitokset ilmoittavat elinkeinotoimintansa lomakkeella 77 (Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta luottolaitos, sijoituspalveluyritys ja vakuutuslaitos). Jos yritys toimii Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla, sen on annettava veroilmoituksen liitteenä vapaamuotoinen selvitys siitä, miten tulos jakaantuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kesken. Veroilmoituksella 6B yhteisö ilmoittaa koko toiminnan tuloksen. MUUTOKSET YRITYKSEN TIEDOISSA Yrityksen tiedoissa ja toiminnassa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ilmoitettavia tietoja ovat esimerkiksi tilikauden päättymisajankohdan muutos muutokset Verohallinnon rekistereihin (työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri) muutokset toimialatiedoissa. Muutokset voi ilmoittaa lomakkeella Y4 (Muutos- ja lopettamisilmoitus). Osan tiedoista voi antaa nyt myös sähköisesti YTJ-asiointipalvelussa (ytj.fi). Sähköisesti voi ilmoittaa rekisteritietojen muutokset, yhtiön vastuuhenkilöiden muutokset ja osoitteenmuutoksen. Kaikki liitelomakkeet voi antaa sähköisesti. Paperilomakkeita voi tulostaa osoitteesta: vero.fi/veroilmoituslomakkeet Osoitteenmuutoksen voi ilmoittaa osoitteessa ytj.fi TULOVERON MAKSAMINEN JA VERONPALAUTUS Yrityksen kannattaa tilikauden aikana seurata, että maksettavan ennakkoveron määrä on riittävä. Jos tilikauden tulos muuttuu, kannattaa tarvittaessa hakea ennakkoveron korottamista tai alentamista. Jos tilikauden tulos osoittaa, että ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan lopullista tuloveron määrää, yritys voi oma-aloitteisesti maksaa puuttuvan määrän eli jäännösveron ennakon täydennysmaksuna. Esimerkki: Yhtiön tilikausi on päättynyt Yhtiö välttyy yhteisökorolta maksamalla täydennysmaksua viimeistään veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä Verovuodelle hyväksi luettavaa täydennysmaksua voi maksaa yhdeksän kuukauden ajan tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien eli viimeistään ENNAKKOVERON ALENTAMINEN Jos yritys on maksanut ennakkoveroa liikaa, se voi hakea ennakkoveron alentamista. Muutosta voi hakea siihen asti, kun yrityksen on annettava veroilmoitus. VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN, JÄÄNNÖSVERO JA VERONPALAUTUS Yrityksen verotus päättyy kymmenen kuukauden kuluttua yrityksen tilikauden päättymisestä. Yrityksen on maksettava jäännösveroa, jos yritys on maksanut liian vähän ennakkoveroa. Jäännösvero on maksettava yhdessä erässä, ja sille peritään korkoa. Korkoa ei voi vähentää verotuksessa. Jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivä. Jos taas yritys on maksanut liikaa ennakkoveroja, yritys saa veronpalautusta. Veronpalautus maksetaan verotuksen päättymistä seuraavan toisen kuukauden 7. päivänä. Esimerkki: Yhtiön tilikausi päättyy , verotus päättyy ja mahdollisen jäännösveron eräpäivä on Veronpalautus maksettaisiin VEROILMOITUKSEN TÄYTTÄMINEN Yrityksen on täytettävä veroilmoituksen kaikki ne kohdat, joita koskevia tietoja yrityksellä on. Tiedot ilmoitetaan suoriteperusteen mukaisesti, ei maksuperusteisesti. 5

6 OSAKKEENOMISTAJAT SEKÄ HEILLE JA HEIDÄN OMAISILLEEN SUORITEPERUSTEISESTI KIRJATUT SUORITUKSET Osakkeiden lukumäärä ilmoitetaan kappaleina, ei prosenttiosuuksina. Tiedot täytyy antaa, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna ei olisi tapahtunut muutoksia. Jos osakkaita on yli 10, merkitään vain ne osakkaat, jotka omistavat yli 10 % yhtiön osakkeista. Tarvittaessa annetaan lomake 72 (Osakeyhtiön osakkaat lisälehti 6B-lomakkeelle). Jos kaikkien osakkeenomistajien omistusosuus jää alle 10 %:n, merkitään rasti kohtaan 185. Osakkaille ja heidän omaisilleen maksettuja palkkoja ja osinkoja ei ilmoiteta tässä. YHTeIsÖN PÄÄTÖS VOITONJAOSTA Osingonjakotiedot ilmoitetaan vain, jos osinkoa on päätetty jakaa. Jos päätös osingonjaosta tehdään veroilmoituksen antamisen jälkeen, on osingonjakotiedot annettava kuukauden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä. Samoin menetellään osuuskunnan ylijäämän jaon kohdalla. Jos osinko on jaettu ennen uuden tilinpäätöksen vahvistamista ja tilintarkastamista tai kyseessä on ns. väliosinko, osinkoa ei merkitä tähän kohtaan, vaan se ilmoitetaan vapaamuotoisella liitteellä (rasti viimeisen sivun kohtaan Liitteet muita liitteitä). TULOVEROLASKELMA Yrityksen verotettava tulo lasketaan veroilmoituslomakkeen tuloverolaskelmalla. Verotus-sarakkeeseen merkitään elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Kirjanpito-sarake on niitä tuotto- ja kulueriä varten, joissa kirjanpitoon kirjattu määrä useimmiten eroaa verotuksessa huomioon otettavasta määrästä. Molemmat sarakkeet on täytettävä, vaikka luvut olisivat yhtä suuret. Luvut merkitään sentin tarkkuudella. TUOTOT Lisätietoa on ohjeessa Yhteisön osakkeiden luovutusten verokohtelu vero.fi/syventavat Lisätietoa on ohjeissa Osinkotulojen verotus ja Osuuskuntien verotuksesta vero.fi/syventavat KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUS- JA PURKUVOITOT Verovapaista käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkuvoitoista annetaan lisäksi lomake 71A (Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot) ja veronalaisista käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkuvoitoista lomake 71B (Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot). Käyttöomaisuusosakkeet on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön. Käyttöomaisuusosakkeet on hankittu pitkäaikaiseen omistukseen ja niiden omistamisella tavoitellaan ensisijaisesti muuta kuin osinkotuottoja tai lyhyen aikavälin arvonnousuja. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset ovat verovapaita, jos osakkeet on omistettu vuoden ajan ja omistusosuus on vähintään 10 %. Veronalaisia ovat kuitenkin esimerkiksi asunto- ja kiinteistöosakkeiden luovutusvoitot sekä pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saamat luovutusvoitot. OSINGOT Osingoista ja osuuskuntien ylijäämistä annetaan erittely lomakkeella 73 (Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä). Jos yritys on saanut osinkoa ulkomaiselta yhtiöltä ja osingosta on pidätetty veroa osingon lähdevaltiossa, kaksinkertaisen verotuksen poistamista vaaditaan lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi). 6 Osakeyhtiön ja muun yhteisön Suomesta saamat osingot ovat verovapaita tai veronalaisia seuraavan taulukon mukaan: Osingonjakaja Osingonsaaja Osingonsaajan verotus Listaamaton yhteisö Listaamaton yhteisö Osinko on verovapaata tuloa. Listattu yhteisö Listaamaton yhteisö Jos omistusosuus on alle 10 %, osinko on kokonaan veronalaista tuloa. Osinko on verovapaata tuloa, jos osingonsaaja omistaa välittömästi vähintään 10 % osakepääomasta.

7 KULUT POISTOT JA KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVONALENTUMISET Poistoista annetaan myös lomake 62. Lomakkeella 62 ilmoitettavien poistojen täytyy vastata Kirjanpito-sarakkeessa (kohta 364) ja Verotus-sarakkeessa (kohta 365) ilmoitettuja lukuja. Kirjanpidon suunnitelman mukaiset poistot voivat erota verotuksessa vähennettävistä poistoista. Lomakkeella 62 annetaan tiedot sekä kirjanpidon mukaisista poistoista että verotuksessa tehdyistä poistoista. Verotuksessa vähentämättä jääneet poistot (ns. hyllypoistot) ilmoitetaan lisäksi lomakkeella 12A (Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista). KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUS- JA PURKUTAPPIOT Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkutappioita ei voi vähentää, jos vastaava voitto on verotonta. Jos vastaava voitto on veronalaista, tappiot voi vähentää. Käyttöomaisuusosakkeiden lopullisia menetyksiä ei voi vähentää silloin, jos vastaavat luovutustappiotkin olisivat vähennyskelvottomia. Anna erittely lomakkeella 71A tai 71B. Lisätietoja poistoista ja arvonalentumisista on lomakkeen 62 täyttöohjeessa: vero.fi/veroilmoituslomakkeet Lisätietoja on ohjeessa Yhteisön osakkeiden luovutusten verokohtelu: vero.fi/syventavat VÄHENNYSKELVOTTOMAT KULUT Vähennyskelvottomiin kuluihin merkitään kulut, joille ei ole muuta kohtaa veroilmoituksessa. Yrityksen maksamia tuloveroja ei voi vähentää verotuksessa. Ne merkitään kohtaan Välittömät verot (378). Kaikki veronkorotukset ovat vähennyskelvottomia riippumatta siitä, mihin veroon ne kohdistuvat. TULOS JA TAPPIO Tuloksena ilmoitetaan verotettava tulo tai tappiona verotuksessa vahvistettava tappio. Tulos (tai tappio) lasketaan vähentämällä veronalaisista tuotoista verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. VARALLISUUSLASKELMA Varallisuuslaskelmassa käytetään tuloverotuksen poistamattomia hankintamenoja (rakennukset) ja menojäännöksiä (irtain käyttöomaisuus) sekä arvovertailun tuloksia lomakkeilta 8A (Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista) ja 18 (Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä). Varallisuuslaskelmassa käytettävät arvot voivat poiketa taseen mukaisista arvoista. Arvopapereiden arvovertailu - lomake 8A Vertailu tehdään käyttö- ja rahoitusomaisuudesta sekä muista pitkäaikaisista sijoituksista (TVL-omaisuus). Veroilmoituksen varallisuuslaskelmassa kaikista arvovertailun arvopapereista käytetään tuloverotuksessa poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa sen mukaan, kumpi on suurempi. Kiinteistöjen arvovertailu - lomake 18 Varallisuuslaskelmaan merkitään kunkin kiinteistön tuloverotuksessa poistamaton hankintameno tai vertailuarvo sen mukaan, kumpi on suurempi. Lisätietoa vertailuarvojen laskemisesta on lomakkeiden 8A ja 18 täyttöohjeissa: vero.fi/veroilmoituslomakkeet NETTOVARALLISUUS Varallisuuslaskelman tietoja käytetään, kun lasketaan yrityksen nettovarallisuus. Sen perusteella Verohallinto mm. jakaa henkilöosakkaiden osingot ansio- ja pääomatulo-osuuksiin. Nettovarallisuus lasketaan niin, että varallisuuslaskelmalla ilmoitetuista varoista vähennetään velat. Jos verotuksen varat vastaavat taseella ilmoitettuja varoja, on nettovarallisuus sama kuin taseen oma pääoma yhteensä. 7

8 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? VERO.FI-SIVUILTA Verohallinnon internetsivuilla on runsaasti tietoa verotuksesta ja verotukseen liittyvistä asioista. Monet veroasiat voi hoitaa internetissä mihin kellonaikaan tahansa. PUHELIMITSE Yleisneuvontaa osakeyhtiöille ja osuuskunnille Sähköinen asiointi (Katso- ja Tyvi-palvelut) Työnantajat ennakkoperintä Työnantajan vuosi-ilmoitus Muun kuin työnantajan vuosi-ilmoitusneuvonta Verotili Puhelinpalvelu on avoinna ma pe klo Puhelun hinta: lankaliittymästä paikallisverkkomaksu (pvm) matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksu (mpm) ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori. Unohda paperi ilmoita sähköisesti Täytä lomakkeen tiedot vaivattomasti Verohallinnon yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Maksuton ja ympäri vuorokauden auki oleva palvelu on osoitteessa vero.fi/yhteisonveroilmoitus Uutiskirje yritysasiakkaille Uutiskirjeestä saat tietoa verotuksen muutoksista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi. Tilaa osoitteesta vero.fi/uutiskirje 8 Verohallinnon julkaisu ISSN Juvenes Print, Helsinki 2015

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET Liitetiedostojen nimeäminen 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OHJEESTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 2.1 Liitetiedoston lähettäminen... 4 2.2 Tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1254/2014 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Annettu Helsingissä 18 joulukuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT Liitetiedostojen nimeäminen 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U)

ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ULKOMAISEN YHTEISÖN VEROILMOITUS JA SELVITYS TOIMINNASTA (6U) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2017 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Vero.fi/tilitoimistot 2 Palvelunumero tilitoimistoille 020 697 072 / suomeksi 020 697 073 / ruotsiksi Yksi

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Yhteisöjen tuloverotus Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä 23.11.2017 Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Esityksen sisältö Menettelyn ja määräaikojen muutokset Yhteisön

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Ulkoasiainministeriön ilmoitus

SISÄLLYS. N:o 1. Ulkoasiainministeriön ilmoitus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2006 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella

Lisätiedot

Veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia. Infotilaisuus tilitoimistoille

Veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia. Infotilaisuus tilitoimistoille Veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia Infotilaisuus tilitoimistoille Sisältö Poistot EVL ja TVL Hyllypoisto Irtaimen käyttöomaisuuden myynnin epäsuora tuloutus ja poistoero Muita ongelmakohtia Veronkorotukset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

VEROVUODEN 2011 SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET

VEROVUODEN 2011 SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET VEROVUODEN 2011 SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET 10.6.2011 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OHJEESTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 2.1 Liitetiedoston lähettäminen... 3 2.2 Veroilmoituksen

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Jaksot: 17.10.2011 Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa 17.11.2011 Käyttöomaisuus kirjanpidossa

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Yhdistyksen ja säätiön verotus. Veroilmoituksen 6C täyttöohjeet

Yhdistyksen ja säätiön verotus. Veroilmoituksen 6C täyttöohjeet 2009 SISÄLTÖ VEROILMOITUKSEN 6C TÄYTTÄJÄLLE... 2 Mitä uutta?... 2 Kenen on annettava veroilmoitus?... 2 Milloin veroilmoitus annetaan?... 2 Mihin veroilmoitus toimitetaan?... 3 Verolomakkeet... 3 Hyvä

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY 102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY Sisällysluettelo: Uudistamisen taustaa Uudistamisen päämäärät Uudistuva menettely / vuosi 2015 Uudistuva menettely 2016 Tietojen ilmoittaminen verkkolomakkeella Ilmoittamisvelvollisuus

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen Luento 10 Verot tilinpäätöksessä: Tilikauden verot Laskennalliset verot Voitonjaon verottaminen: Osakkeen matemaattinen arvo

Lisätiedot