Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena. Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena. Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ 10.2."

Transkriptio

1 Minustako opettaja? - ammattijärjestö opettajan työelämän ja palkkauksen tukena Anna Pitkäkoski, opiskelija-asiamies OAJ

2 Mikä SOOL? Kaikkien opettajaksi opiskelevien järjestö Paikallisten ainejärjestöjen kattojärjestö OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö Jäseniä noin 7000 henkilöä Ikää 50 vuotta Osa akavalaista opiskelijatoimintaa

3 Mitä SOOL tekee? Valvoo opettajaksi opiskelevien etuja Julkaisee ja tiedottaa Tekee yhteistyötä päättäjien ja eri asiantuntijatahojen kanssa Järjestää koulutusta Mahdollistaa yhteistyön eri paikkakuntien opettajaopiskelijoiden kanssa Tarjoaa jäsenetuja ja -palvelua

4 SOOL-jäsenedut Edunvalvontaa, neuvontaa ja koulutusta Koulutustilaisuudet ja seminaarit maksuttomia SOOLin toimisto neuvoo ja palvelee jäsenyyteen ja opettajankoulutukseen sekä työmarkkinaedunvalvontaan liittyvissä asioissa OAJ:n luottamusmiesten ja palkkasihteerien palvelut sijaisena ollessa

5 SOOL-jäsenedut Opetusalan lehdet Opettaja-lehti kerran viikossa Soolibooli viisi kertaa lukuvuodessa

6 SOOL-jäsenedut Alennuksia jäsenkortilla SOOLin Talvipäivät puoleen hintaan Polttoainealennuksia Alennuksia silmälaseista Pankkipalvelupaketti Alennuksia museoissa, laivayhtiöissä, hotelleissa, retkeilymajoissa, autovuokraamoissa... Tarkista edut:

7 Vakuutusturvaa If Vahinkovakuutusyhtiön vakuutuspaketti vapaa-ajan tapaturmavakuutus matkustaja-, matkatavara-, matkavastuuja matkan oikeusturvavakuutukset vastuu- ja oikeusturvavakuutus opiskelussa, työharjoittelussa ja opettajan työssä Keskittäjälle alennuksia muista If Vahinkovakuutusyhtiön vakuutuksista Lisätietoa

8 Työttömyysturvaa Opettajien työttömyyskassaan voi erillisellä hakemuksella liittyä jo opiskeluaikana. Ensimmäiset työsuhteet ovat usein sijaisuuksia, välissä työttömyysjaksoja, esim. koko kesä. Liittymisperusteena voimassa oleva opetusalan työsuhde jo lyhyenkin työsuhteen perusteella voi liittyä kannattavinta, kun vähintään 8 h opetusta kalenteriviikon aikana nämä viikot kerryttävät työssäoloehtoa Hakemuslomakkeen ja ohjeet voi tulostaa SOOLin www-sivuilta Kassan jäsenmaksu 5,00 euroa / kk

9 SOOLin jäseneksi liittyminen 1. Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat (HAO) ry Jäsenmaksu 5 koko opiskeluajalta Paikallista edunvalvontaa ja vapaa-ajan toimintaa 2. SOOL ry Jäsenmaksu 22 /lukuvuosi Valtakunnallista edunvalvontaa, jäsenetuja ja yhteistyötä Liity Internetin kautta osoitteessa tai toimita jäsentietolomake SOOLiin

10 Ammattijärjestön jäseneksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäseneksi pääsee työsuhteen perusteella: opettajakelpoisena lyhytkin sijaisuus tai opetusalan työ- tai virkasuhde kelpoisuutta vailla olevana (esim. opiskelija) vähintään lukukauden kestävä työsuhde SOOLin jäsenedut jatkuvat

11 Työelämään siirtyminen Kirjaudu jäsensivuille Tietoa palvelussuhteista ja työelämään siirtymisestä Uuden opettajan opas

12 Ammattijärjestö opettajan tukena ja turvana Valmistumisen jälkeen OAJ:n jäseneksi 95% opettajista on OAJ:n jäseniä OAJ:n jäseneksi voi liittyä opettajakelpoisena lyhyeenkin sijaisuuden tai opetusalan työ- tai virkasuhteen saatuaan liittyminen työpaikan perusteella määräytyvään paikalliseen yhdistykseen (oppilaitoksen yhdysopettaja neuvoo) liittyminen on helpointa OAJ:n verkkosivuilla (www.oaj.fi) työnantajan tai yhdistyksen vaihtuessa tulee täyttää muutosilmoitus verkkosivuilla OAJ:öön liittyessä SOOLin jäsenyys päättyy automaattisesti ja jäsendut säilyvät ennallaan, työttömyyskassajäsenyys on automaattinen OAJ:n jäsenillä 14

13 Virka- vai työsuhde Virkasuhde Kunnalla, kuntayhtymällä ja valtiolla virkasuhteita Virkasuhteessa opettaja saa määräyskirjan, josta käy ilmi viran ehdot ja kesto viranhoitomääräys (pöytäkirjanote tai muu viranhoitomääräys) tulee saada viipymättä (mielellään ennen virantoimituksen alkua) Työsuhde Yksityisissä oppilaitoksissa työsuhteita Työsuhteessa tehdään työsopimus, josta käyvät ilmi samat seikat kuin virkasuhteen määräyskirjasta Tee työsopimus aina kirjallisesti ja huolehdi, että siinä on molempien sopimusosapuolten allekirjoitukset! 15

14 Virka- ja työehtosopimuksia Vähimmäisehtoja mm. palkkauksesta, työajasta, vuosilomasta, sairasloman ja äitiysvapaan palkkauksesta OAJ mukana sopimassa valtakunnallisia sopimuksia Paikalliset neuvottelut täydentävät Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset Yksityisen alan työehtosopimuksia 16

15 Aineenopettajan kelpoisuus Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (5 ) Aineenopettajan kelpoisuus Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka: 1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot opetettavissa aineissa tai yliopiston antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot; sekä 3) on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. 17

16 Opetusvelvollisuus Aineenopettaja opv/vk Äidinkieli ja kirjallisuus(myös suomi/ruotsi toisena kielenä) 18 Toinen kotimainen ja vieras kieli myös vieraskielisten oppilaiden äidinkieli (oppilaan kotikieli) 20 Matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, kuvataide ja musiikki 21 Uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, kotitalous, kaupalliset aineet, terveystieto, biologia ja maantieto 23 Tekstiilityö, tekninen työ, liikunta, maa- ja metsätalous ja puutarhanhoito, oppilaanohjaus 24 Muut aineet 23 Jos aineenopettaja opettaa kahta tai useampaa ainetta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu Opetusvelvollisuus. OVTES

17 Vähimmäisperuspalkat kunta-alalla alkaen I lk II lk Peruskoulun lehtori/ykkt 2634, ,56 Lukion lehtori/ykkt 2712, ,51 Epäpätevyysalennus 6-25% 19

18 Palkkausjärjestelmä OVTES Opettajien ylituntipalkkiot Muut lisät, palkkiot ja korvaukset Työyksikön tulos Tulospalkkio Ammatinhallinta ja työtulokset Työkokemus Henkilökohtaisen lisän harkinnanvarainen osa Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Henkilökohtainen lisä Tehtävän vaativuus Perustehtävä Tehtävän vaativuuteen perustuva osa Peruspalkka kalliinpaikanlisineen Tehtäväkohtainen palkka 20

19 Uutena/nuorena opettajana työelämässä Valmistuvien infot OAJ:n paikallisyhdistys järjestää norsseilla syventävän harjoittelun yhteydessä NOPE-koulutukset alle 35-vuotiaille tai alle viisi vuotta työelämässä toimineille OAJ:n jäsenille Mentoritoiminta (kokeeneemmat ja vertaiset) Älä jää yksin uutena opettajana! 21

20 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ jäsentä Järjestäytymisaste yli 95 % AKAVAn suurin jäsenjärjestö Kaikki eri opettaja-alat edustettuina lastentarhanopettajat yleissivistävät opettajat ammatilliset opettajat yliopistonlehtorit opetus- ja sivistystoimenjohtajat veteraaniopettajat opettajaksi opiskelevat

21 Ammattijärjestöjen yhteisiä aikaansaannoksia: Työ- ja virkaehtoehtosopimukset (määritellään palkat, työajat ja lomat) Työntekijöiden perusturvan kehittyminen (työttömyysturva, sairausajan palkka, eläke) Vuosilomat sekä lomaraha Äitiys- ja vanhempainlomat sekä äitiysloman pidennys Luottamusmiessopimus Vuorotteluvapaa Työaikojen, työolojen ja työturvallisuuden lainsäädännön kehittäminen Työn ja työympäristön turvallisuuteen ja terveellisyyteen, yhteistoimintaan sekä työelämän joustoihin liittyvien asioiden kehittyminen

22 OAJ - opettajien edunvalvoja Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista ja valvoo niiden noudattamista Jäsentensä ammatillinen edunvalvoja Keskeinen koulutuspoliittinen vaikuttaja Suomalaisen koulutuksen ja kasvatuksen puolestapuhuja

23 Opettajakelpoisuus Perusopetuksen päätoimisista opettajista kelpoisia 89,7 % Lukion päätoimisista opettajista 96,2 % Aineenopettajista: Matematiikka 94,9 % Fysiikka 95,3 % Kemia 96,4 % Tilastokeskus 2008

24 Kunnallinen opetushenkilöstö Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain vuonna 2009 Lukumäärä yhteensä Kokonaisansion keskiarvo, e/kk Lukion lehtori Peruskoulun lehtori Peruskoulun luokanopettaja Kuntasektorin palkat, Tilastokeskus

25 Lisätietoja (Opettajien Työttömyyskassa) (Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö)

26 Minustako opettaja? Ope on maailman napa. Opettaja on aina oikeassa. Siperia opettaa. - Niin minäkin.

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin

Lisätiedot

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys MATKAILU-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.

OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin. Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2. OAJ oma järjestömme ja ajankohtaiskatsaus järjestöasioihin Uusien puheenjohtajien ja sihteerien koulutustilaisuus OAJ Varsinais-Suomi 10.-11.2.2012 Jäsenyyskriteerit Järjestäytymisperuste: ammattikuntaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS. Sisältö. Alkusanat

TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS. Sisältö. Alkusanat TERVEYDENHOITAJAN ERITYISPÄTEVYYS Sisältö Alkusanat 1. Erityispätevyysjärjestelmä 2. Haettavat erityispätevyydet 3. Valintakriteerit a. Koulutus b. Työkokemus c. Terveyden edistäminen d. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot