Tieteellinen kirjoittaminen 2 Tekstin muokkaaminen Kandiseminaari MMVAR24. Kappaleet. Mihin kiinnität huomiota? Sanasto. Virkkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteellinen kirjoittaminen 2 Tekstin muokkaaminen Kandiseminaari MMVAR24. Kappaleet. Mihin kiinnität huomiota? Sanasto. Virkkeet"

Transkriptio

1 Tieteellinen kirjoittaminen 2 Tekstin muokkaaminen Kandiseminaari MMVAR24 Tuula Marila / Sen uskominen, että tieto on saavutettu, on vaarallista. Sen uskominen, että tieto on lopullisesti saavutettu, on erittäin vaarallista. taolainen filosofi Aineiston laatimisessa ovat auttaneet FT Toini Rahtu FL Marketta Majapuro FM Sara Hännikäinen FM Urpu Strellman Sisältö: Viimeistelyssä huomattavaa 3 9 Sanasto Välimerkit Luetelma Virkerakenteet, rektio ja symmetria Mihin kiinnität huomiota? Kappaleet Virkkeet Sanasto Viittaussuhteet Otsikot Lähdeviitteet Ulkoasu Kappaleet Ovatko kappaleet johdonmukaisessa järjestyksessä? Muodostaako kukin kappale relevantin kokonaisuuden? Onko jokainen kappale tarpeellinen? Erottuuko jokaisen kappaleen pääajatus selkeästi? Liittyvätkö kappaleet toisiinsa järkevästi ja johdonmukaisesti? 3 4 Virkkeet Sanasto Ovatko virkkeet helposti ymmärrettäviä ja napakoita? Onko subjektin ja predikaatin kongruenssi kunnossa? Ovatko lauseenvastikkeet ymmärrettäviä ja johdonmukaisia? (? Nukuttuani neljä tuntia en ennättänyt lukea kirjaa loppuun.) Ovatko pronominien viittaussuhteet selvät? (? Tässä on sen professorin väitöskirja, joka päättikin vaihtaa alaa. Ovatko lauseiden väliset suhteet selkeästi ymmärrettävissä? Liittyvätkö virkkeet ja lauseet toisiinsa järkevästi? Onko välimerkkejä käytetty oikein ja johdonmukaisesti? Ovatko sulkeet ja lainausmerkit joka kohdassa tarpeelliset? Onko sanasto ymmärrettävää? Onko erikoissanastoa (termejä) käytetty selkeästi ja johdonmukaisesti? Onko vieraat termit selitetty tarpeen tullen? Onko sanasto tarpeeksi vaihtelevaa (löytyykö turhaa toistoa)? Onko sanasto asiatyylin mukaista? Onko sanojen oikeinkirjoitus kunnossa? Ovatko yhdyssanat oikein? Ovatko isot ja pienet alkukirjaimet oikein? 5 6 1

2 Otsikot Lähdeviitteet Kertooko otsikko ytimekkäästi, mistä luvussa tai työssä on kyse? Ovatko otsikoiden välimerkit oikein? Onko otsikoiden numerointi selkeää ja johdonmukaista? Onko jokaisella alaluvulla vähintään pari (esimerkiksi 1.1 ja 1.2)? Erottuvatko omat ja lainatut ajatukset joka kohdassa toisistaan? Onko jokaisen lainatun ajatuksen kohdalla lähdeviite? Käykö jokaisesta lähdeviitteestä ilmi, mitä ajatusta se koskee? Onko lähdeviitteittä käytetty johdonmukaisesti ja selkeästi? Löytyvätkö kaikki käytetyt lähteet lähdeluettelosta? Onko kaikkiin lähdeluettelossa mainittuihin lähteisiin viitattu tekstissä? Onko lähdeluettelo johdonmukainen ja järjestyksessä? Ulkoasu 7 8 Ulkoasu Vastaako ulkoasu annettuja ohjeita? Onko kirjainlaji selkeä ja sopivan kokoinen? Onko kursiiveja ja lihavointeja käytetty johdonmukaisesti ja perustellusti? Erottuvatko esimerkit ja sisennykset riittävästi? Ovatko marginaalit riittävät? Onko riviväli riittävä? Ovatko sanojen välit tasakokoisia? Alkavatko ja loppuvatko kappaleet sivulla hallitusti (löytyykö yksinäisiä rivejä tai otsikoita sivun alareunasta?) Ovatko sivunumerot kohdallaan? / sanasto vältettäviä ilmauksia edesauttaa huomioida jatkossa keskeinen kokea (jonakin) myötä osa-alue peräänkuuluttaa selkeä ajatellen kohdalla myötä suhteen taholta parannusehdotuksia 9 10 pronominien viittaussuhteet Mihin/keneen seuraavat pronominit viittaavat? hän tämä joku jokin eräs yksi joka mikä joka-pronomini kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle korrelaattia! Yhteen Yhdyssanat + sanaliitot kyseessä on yksi käsite: poissaolo, omatunto, rivitalo, Pekka-eno, märkäpuku -inen-loppuiset adjektiivit: suomenkielinen, pitkäikäinen Käytäntö horjuu seuraavissa: Erikseen (määre + pääsana, sanaliitto) adjektiivi + substantiivi: lämmin kesä, koko lailla, tosi kiltti samansijaiset nominit: suin päin, puuta heinää, pari kolme infinitiivien ja partisiippien yht. huomioon ottaen, läsnä oleva -minen + adverbiaali: työssä käyminen liittokonjunktiot kun ja kuin: ennen kuin, sitten kun genetiivialkuiset yhdyssanat (kontekstista riippuva hahmotustapa): kieltenopetus / kielten opetus, mummon mökki / mummonmökki genetiivialkuiset -inen-loppuiset: tämänkaltainen, pöytäkirjan mukainen, yön pituinen

3 harjoitus: yhteen vai erilleen (1) harjoitus: yhteen vai erilleen (2) virkailija tyyppi teollisuus tuotteemme suurperhe käytäntö ydinvoimala onnettomuudet helsinkiläis yleisö leasing sopimus devalvointi kustannukset prime asiakas internet markkinointi esitelmän pitäminen sairauksien vastustuskyky nykyinen maailman tila muutoksen haku palvelun tarjoaja harjoitus: yhteen vai erilleen (3) harjoitus: yhteen vai erilleen (4) tiedon haluinen saman näköinen viime aikaiset heikompi osaiset vähä arvoinen ohi menevä englannin kielinen englannin kieli voimassa olo voimassa oleva edellä mainittu lukuun ottamatta harjoitus: yhteen vai erilleen (5) meille päin eteen päin alun perin kirkolle päin alin omaa Älä eksy Wordin viivaviidakkoon Yhdysmerkki - tavuviiva Ajatusviiva en-dash Repliikkiviiva em-dash Kun ajatusviivaa käytetään välimerkkinä se erotetaan tyhjin välilyönnein. Kun ajatusviivaa käytetään rajakohtailmausten erikoismerkkinä, se kirjoitetaan kiinni ilmauksen ääripäihin. 17 Tätä sääntöä nautitaan 1 3 kertaa päivässä. Pro gradu -työ sen sijaan kirjoitetaan näin. Miten saan ajatusviivan? 18 3

4 harjoitus: sanaliitot, yhdyssanat ja viivat avaimet käteen periaate Pohjois Karjala projekti Ruotsi Suomi maaottelu Potilas lääkäri suhde Lähi itä Kauko itä Ruotsin matka kansalais ja poliittiset oikeudet Social och kommunalhögskolan Jatkosota käytiin (vuosien välillä). Asiaa käsitellään sivuilla 5 9. välimerkit:pilkku 1/2 Pilkkua käytetään erottamaan toisistaan virkkeen lauseita, lauseenosia, lisäyksiä tms. Suora esitys ja sen jälkeinen johtolause erotetaan pilkulla. Jos sivulause on päälauseen keskellä, sivulause erotetaan molemmin puolin pilkulla. Rinnasteiset päälauseet erotetaan pilkulla, ellei niillä ole yhteistä lauseenjäsentä. Rinnasteisten lauseenosien väliin tulee pilkku, ellei niitä yhdistä rinnastuskonjunktio. Peräkkäiset adjektiivimääritteet erotetaan pilkulla, jos ne ovat rinnasteiset (siis jos niiden väliin voidaan kuvitella ja-sana). Lauseen irralliset lisät erotetaan pilkulla välimerkit: pilkku 2/2 pää- ja sivulauseet SIVULAUSE: 1) konjunktio: että, niin että, jotta, koska, kun, sitten kun, kunnes, jahka, kuin (ei selkeissä vertailuissa), ennen kuin, jos, ellen, jollen, mikäli, vaikka, jos kohta, joskin, niin kuin, ikään kuin, kuten, joten, tokko 2) relatiivi (joka, mikä) 3) kysyvä sivulause (-ko/kö) Huomaa, että kahden sivulauseen rinnastuksissa jälkimmäinen alistuskonjunktio voi olla myös elliptinen (= jätetty pois). Tällöin ei pilkkua: En tiennyt, että asialla oli jo kiire ja [että] piti alkaa valmistelut välittömästi. Lauseenvastikkeiden yhteydessä ei käytetä pilkkua! välimerkit: kaksoispiste ~ puolipiste Kaksoispistettä käytetään, kun seuraa: 1) suora repliikki, 2) täsmennys tai 3) luettelo. Huom. myös päätteiden liittäminen: 15 ~ 15:een 15. ~ 15:nteen Puolipiste on ryhmittelymerkki. Esim. Leirille tulee ottaa mukaan: lämpimät vaatteet, sadetakki, kumisaappaat; pyyhe, saippua, hammasharja; lautanen, muki ja lusikka. Puolipistettä voi käyttää myös, jos pilkku tuntuu liian heikolta ja piste liian vahvalta välimerkiltä. (Jos kaksi virkettä kuuluvat läheisemmin yhteen kuin muut ympärillä olevat virkkeet.) luetelma 1 luetelma 2 Kunnallisen kuluttajaneuvojan tehtävänä on antaa kuluttajalle neuvontaa ja opastusta seurata kulutushyödykkeiden laatua, hinnoittelua ja markkinointia tehdä tarvittaessa ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. Tärkeimmät ulkomaisten investointihyödykkeiden valintaan vaikuttaneet syyt ovat seuraavat: Ulkomainen tuote on hinnaltaan kotimaista edullisempi. Aiemmilla ostokerroilla on saatu hyvät kokemukset hankitusta laitemerkistä. Ulkomaisen tuotteen huolto- ja varaosapalvelujen varmuus on todettu kotimaisen valmistajan palveluja paremmaksi

5 substantiivitauti ja nominaalistukset Substantiivitauti Suomen työoikeudessa on työehtosopimuksilla ollut pitkään vahva työsuhteen ehtoja osapuolia sitovasti määrittävä asema. Infinitiivi Naiskaupan ja prostituution huiman kasvun taustalla pidetään yleisesti entisen Neuvostoliiton alueella järjestäytynyttä rikollisuutta, joka kidnappaa ja käyttää hyväkseen naisia kuljettaen näitä länteen etsimään uusia mahdollisuuksia. Henkilötietojen suojan voidaan katsoa olevan muodostumassa omaksi ihmis- ja perusoikeudekseen irrottautuen yleisoikeuden luonteisesta yksityiselämän suojasta. Kappaleet ja virkkeet Kappaleet Kappale muodostaa yhden ideakokonaisuuden. Virkkeet sidostetaan toisiinsa. Lauseet Älä käytä lapamatovirkkeitä! Käytä kohtuudella lauseenvastikkeita, sivulause on usein parempi. Älä tunge liikaa sanoja lauseisiin (7 15) Vältä kiilalauseita! Siitä, milloin asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, on laissa tarkat säännökset. Laissa on tarkat säännökset siitä, milloin rektio ja symmetria - Teoksen ensimmäinen osa julkaistiin ja tuli voimaan vuonna Arviointiperusteita ovat viivästymisen kesto, viivästyneen määrän suuruus, onko kyseessä yksityisten välinen kauppa sekä kaupan luonne. - Tämän näkökannan mukaan kuka tahansa, jota epäillään terrorismista, voitaisiin pidättää määräämättömäksi ajaksi. Päälause ja lauseenvastike Olette ilmoittanut toimineenne avustajana eri lehdille ja saanut artikkelikohtaiset palkkiot eri töistä. VAAN NÄIN: a) Olette ilmoittanut toimineenne eri lehtien avustajana ja saaneenne artikkelikohtaiset palkkiot eri töistä. TAI: b) Olette ilmoittanut, että olette toiminut eri lehtien avustajana ja saanut artikkelikohtaiset palkkiot eri töistä Sivulause ja lauseenvastike Tällöin työsuhteessa edellytetään luovan taiteellisen työn osuuden olevan ratkaiseva ja että työsuhde on tarkoitettu jatkumaan vähemmän aikaa kuin vuoden. VAAN NÄIN: a) Tällöin edellytetään, että työsuhteessa luovan taiteellisen työn osuus on ratkaiseva ja [että] työsuhde on tarkoitettu jatkumaan vähemmän TAI: aikaa kuin vuoden. b) Tällöin edellytetään luovan taiteellisen työn osuuden työsuhteessa olevan ratkaiseva ja työsuhteen tarkoitetun jatkumaan vähemmän aikaa kuin vuoden. Kaksi erilaista sivulausetta Sama koskee henkilöitä, jotka työnsä vuoksi joutuvat oleskelemaan vieraalla paikkakunnalla tai kun muu seikka välttämättä vaatii sairaanhoidon antamista vieraassa sairaanhoitopiirissä. VAAN NÄIN: - Samoin menetellään myös silloin, kun joku joutuu työnsä vuoksi oleskelemaan vieraalla paikkakunnalla tai kun muu seikka välttämättä vaatii sairaanhoidon antamista vieraassa sairaanhoitopiirissä

6 Sana ja lause Rakenne ontuu: On selvitettävä palveluiden tuottamiskustannukset ja vastaavatko nykytuotteet tiedontarvitsijoiden tarpeita. oikein: On selvitettävä palveluiden tuottamiskustannukset ja se, vastaavatko nykytuotteet tiedontarvitsijoiden tarpeita. joko tai Virke on rakennettava siten, että koko joko-sanaa edeltävä jakso voidaan sijoittaa myös tai-lauseeseen. Ei näin: Informaalisella sektorilla tehty työ on joko vailla sosiaaliturvaa tai oikeuttaa vähäisempään turvan tasoon. - symmetria vaatii seuraavaa järjestystä: Informaalisella sektorilla tehty työ joko on vailla sosiaaliturvaa tai oikeuttaa vähäisempään turvan tasoon Epäpariset lauseenjäsenet 1. Palkkaraja on sidottu TEL-indeksiin ja muuttuu kalenterivuosittain. - symmetrisesti oikein: Palkkaraja on sidottu TEL-indeksiin ja se muuttuu kalenterivuosittain. 2. Opiskelijat kertoivat tuntemistaan ja vierailemistaan maista. - symmetrisesti oikein: Opiskelijat kertoivat maista, jotka he tunsivat ja joissa he olivat vierailleet. Verbien epäsymmetriaa olla-verbillä on kaksi erilaista tehtävää: olla = olla olemassa (vara) olla = omistaa (ha) Tällaisessa onkimisessa pitää olla todella hyvät hermot ja pitkäjänteinen. PITÄÄ SANOA: a) Tällaisessa onkimisessa pitää olla todella hyvät hermot ja on oltava pitkäjänteinen. TAI: b) Tällaisessa onkimisessa pitää olla todella hyvähermoinen ja pitkäjänteinen Kiitos tarkkaavaisuudestanne! Onnea tieteellisten tekstien tekoon! 35 6

LYHENTEITÄ JA MERKINTÖJÄ AINEIDEN MARGINAALISTA - mitä ne tarkoittavat? kursiivilla kirjoitettu on väärin tai huono à lihavoitu on korjattu versio

LYHENTEITÄ JA MERKINTÖJÄ AINEIDEN MARGINAALISTA - mitä ne tarkoittavat? kursiivilla kirjoitettu on väärin tai huono à lihavoitu on korjattu versio Kotkan aikuislukio - MAr 1 LYHENTEITÄ JA MERKINTÖJÄ AINEIDEN MARGINAALISTA - mitä ne tarkoittavat? kursiivilla kirjoitettu on väärin tai huono à lihavoitu on korjattu versio = jotain puuttuu = ys = yhdyssana

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Marjo-Riitta Näyhö Kari Laukkanen 7., uudistettu painos, 2005 Oppimateriaalit, D:1 2000 Marjo-Riitta Näyhö, Kari Laukkanen ja Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Tämän ohjeen

Lisätiedot

OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE

OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE Katriina Kaakkolammi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Toukokuu 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen. tiedekunnan opiskelijoille

Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen. tiedekunnan opiskelijoille 1 Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Arja Lampinen Kielikeskus Turun yliopisto arjalam@utu.fi users.utu.fi/arjalam 31.8.2003

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

Piste. Välimerkeistä. Huutomerkki. Kysymysmerkki. Pilkku ja virkkeen eri lauseet. Pilkkua ei käytetä

Piste. Välimerkeistä. Huutomerkki. Kysymysmerkki. Pilkku ja virkkeen eri lauseet. Pilkkua ei käytetä Välimerkeistä koonnut PäiviP Kuuppelomäki Piste Toteamuksen sisältävän virkkeen lopussa Lyhenteissä, joista puuttuu sanan loppu Arabialaisen numeron jäljessä osoittamaan, että kyseessä on järjestysluku

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

kehoittaa pitää olla kehottaa entisöidä paremmin entistää

kehoittaa pitää olla kehottaa entisöidä paremmin entistää 4.6 Kielenhuollosta Kielioppilähteet Näihin luotamme Lauseenvastikkeet ja eräät muut verbinmuodot Määritteet Sanajärjestys Välimerkit Pilkku Puolipiste Suorat sitaatit Vajaa lause Yhteen vai erikseen?

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

Pekka Laine. Suomen kielen oikeinkirjoitusvinkkejä

Pekka Laine. Suomen kielen oikeinkirjoitusvinkkejä Pekka Laine Suomen kielen oikeinkirjoitusvinkkejä http://suomi.kerrostalo.huone.net/ PDF-versio, 10.7.2008 Sisällys Esittely ja lähteet 3 1 Sananmuoto-oppi 5 1.1 Sanaluokat: pronominit 6 1.2 Sanojen taivutus:

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta

Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta Pro gradu -tutkielma Ville Eloranta Helsingin yliopisto Suomen kieli Lokakuu 2013 SISÄLLYS 1 Johdanto 1 1.1 Helsingin Sanomien kielenhuoltoperinne 2 1.2 Helsingin

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

niin & näin -lehden kirjoitus- ja muotoiluohjeet 19.3.2011

niin & näin -lehden kirjoitus- ja muotoiluohjeet 19.3.2011 niin & näin -lehden kirjoitus- ja muotoiluohjeet 19.3.2011 1 Teknisiä ohjeita 1.1 Tiedostomuoto ja muotoilu Tekstit toimitetaan vain ja ainoastaan doc-tiedostoina. Missään tapauksessa ei käytetä rtf-tiedostoja.

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen

Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen LAAKEA-osahanke 2008 Alkusanat Tämä suositus on syntynyt Suomen eri yliopistojen suomenkielisten kypsyysnäytteiden kielentarkastajien yhteistyönä.

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 1 LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 2012 2 SISÄLTÖ ALUKSI... 3 IDEASTA ESITELMÄÄN... 3 Jäsentely ja työn nimi... 3 Johdanto... 4 Tekstin luettavuus...

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN

OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN OHJE KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKEMISEEN Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Ilkka Mäkinen, Mikko Pennanen, Mikko Tanni ja Sinikka Jokiniemi Tampereen yliopisto Esipuhe Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

Viesti perille. Selko-opas kunnille

Viesti perille. Selko-opas kunnille Viesti perille Selko-opas kunnille Toimittanut Ari Sainio n KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Viesti perille Selko-opas kunnille 1 Viesti perille Selko-opas kunnille Toimittanut Ari Sainio 3 Kunnallisalan

Lisätiedot

Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville

Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville VIRPI VIERTOLA OLLI MÄKINEN VIRPI JUPPO Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 57 PEDAGOGIIKKA 1 OPETUS 2., uudistettu painos VAASA 2011

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard 7. painos. Lokakuu 2013 Korvaa SFS-oppaan 4:2009 SFS-opas 4:2013 on vahvistettu standardisointilautakunnassa

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ

Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ 1 Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ Tekstin tulkinnan voidaan ajatella syntyvän suhteessa muihin teksteihin. Tällöin lukija peilaa tekstiä lähinnä neljänlaisiin teksteihin: 1)

Lisätiedot

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Opas kirjallisiin töihin Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Sisällys 1. Aluksi 2. Kirjallisten esitysten lajit Referaatti Oppimispäiväkirja (luentopäiväkirja)

Lisätiedot