KIRKKONEUVOSTO 6/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO 6/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9.9.2014"

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS sivu 43. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus Rippikoulut Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 ( ) Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu Muut asiat Induktiosilmukat Peurasaaren kappelin risti Maalämpö Paattionlehdon viemäröinnit Kokousajat Lauluilta... 8

2 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10) 43. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus Kirkkoneuvosto Tiina Väkeväiselle on myönnetty virkavapautta Nuorisotyöstä vastaavan Juha Taanilan ja kirkkoherra Markku Korpelan mukaan sijaista tarvitaan ajalle Viransijaisuudesta on julkaistu ilmoitus, jossa hakuaikaa on saakka. Esitys vs. khra: Nuorisotyönohjaajan viransijainen palkataan ajalle Kirkkoherra ja nuorisotyöstä vastaava tekevät hakuajan päättymisen jälkeen esityksen kirkkoneuvostolle viransijaisesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto Nuorisotyöstä vastaava Juha Taanila ja kirkkoherra Markku Korpela haastattelevat viransijaisuutta hakeneet, joilla on suoritettuna virkaan kelpoisuuden antava tutkinto. Kirkkoherra tekee esityksen kokouksessa. Esitys khra: Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen valitaan Jenni Kallio. Merkittiin, että hakijoita viransijaisuuteen oli neljä: Jenni Kallio, Minna Timonen, Elisa Mäkinen ja Henna Kauppinen. Hakijoista Kalliolla ja Mäkisellä on virkaan kelpoisuuden antava tutkinto. Kirkkoherra ja nuorisotyöstä vastaava Juha Taanila haastattelivat Kallion Mäkinen ilmoitti, että ei tule haastatteluun eikä ole käytettävissä viransijaisuuteen. Kirkkoneuvosto valitsi viransijaiseksi Jenni Kallion. Kirkkoneuvosto Nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi valittu Jenni Kallio ilmoitti, että ei tule virkaa vastaanottamaan. Esitys khra: Merkitään tiedoksi, että kirkkoherra on palkannut nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi Henna Kauppisen saakka. Merkitään tiedoksi.

3 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10) 44. Rippikoulut 2015 Kemin seurakunnan rippikoulutiimi esittää vuoden 2015 rippikouluja järjestettävän seuraavalla tavalla: Talvirippikoulu: Aloitus syksyllä 2014 ja konfirmaatio maaliskuussa 2015 Leiririppikouluja neljä. Aloitus syksyllä 2014, talvileiri jokaiselle ryhmälle Saarenottassa yhden yön leirinä. Leirijaksot Saarenottassa järjestetään kesäheinäkuussa 2015 maanantaista lauantaihin. Konfirmaatiot leirijakson jälkeen pidetään sunnuntaina Kemin kirkossa. Yhden yön leirit: Leirijaksot: konfirmaatio Kemin kirkko konfirmaatio Kemin kirkko konfirmaatio Kemin kirkko konfirmaatio Kemin kirkko Eritysrippikoulu kehitysvammaisille yhteistyössä Rovaniemen kanssa vuoden 2015 aikana. Aikuisrippikouluja järjestetään tarpeen mukaan. Leirimaksu leiririppikouluissa on 70 euroa. Erityisrippikoulussa leirimaksu määräytyy kustannusten perusteella. Talvi- ja aikuisrippikoulut ovat ilmaisia. Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulutiimin esityksen mukaisesti vuoden 2015 rippikoulusuunnitelman. Kirkkoneuvosto päättää, että rippileirimaksua ei peritä sellaiselta rippikoululaiselta, jonka vanhemmat tai samassa taloudessa olevat molemmat huoltajat ovat työttöminä ja KELA:n maksamalla peruspäivärahalla. Sama maksuvapautuksen peruste koskee rippikoululaisen työtöntä yksinhuoltajaa. Peruspäivärahaa koskeva todistus on esitettävä taloustoimistolle maksuvapautuksen saamiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

4 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10) 48. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 ( ) Talousjohtaja on antanut vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta seuraavat ohjeet tehtäväalueiden toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta vastaaville viranhaltijoille. Toimintasuunnitelman sanallisen osuuden jäsentely on hieman muuttunut aikaisemmasta. Jäsentelyn muutoksesta talousjohtaja on ollut sähköpostitse yhteydessä talouden ja hallinnon työryhmään, jonka jäsenet ovat omalta osaltaan sen hyväksyneet. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 ( ) 1. Laadinnan perusteet Kemin seurakunnan vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus laaditaan tehtäväaluekohtaisesti. Talousarvioehdotuksen perustana on vuoden 2014 hyväksytyn talousarvion yhteydessä hyväksytty suunnitelmavuosi 2015 (raami). 2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen Toimintasuunnitelman runko on hieman muuttunut aikaisemmasta. Toimintasuunnitelma on ehdottomasti laadittava uuden rungon mukaisten otsikoiden alle jäsenneltynä. Tämä sen vuoksi, että yhtenäiseen muotoon laaditusta toimintasuunnitelmasta saadaan yhtenäiseen muotoon laadittu toimintakertomus. 1. Toimintayksikkö/Tehtäväalue 2. Toiminta-ajatus/Tehtävä Kemin seurakunnassa 3. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella ( ) 4. Tavoitteet ja niiden toteuttaminen talousarviovuonna (2015) (Esimerkkejä toiminnallisista tavoitteista toisessa liitteessä) Toimintasuunnitelmassa ei tarvitse mainita koulutussuunnitelmaa, koska se tehdään erillisenä. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen tarvittavia tietoja saa taloustoimistosta. Kirjallinen toimintasuunnitelma on edelleenkin talousarvioon esitettävien määrärahojen peruste. Ilman toimintasuunnitelmaa ei voi olla määrärahaa. Sen vuoksi toimintasuunnitelman painopistealueiden ja tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja laskea kustannukset mahdollisimman tarkasti sanallisten perusteluiden pohjalta. Aikaisemmin piirineuvostojen toiminnoiksi budjetoidut yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet budjetoidaan edelleen tehtäväalueelle 205, muut seurakuntatilaisuudet. Rahallisesti merkittävät tapahtumat ja tilaisuudet voidaan talousarviossa erottaa tarvittaessa erillisellä laskentatunnisteella. Taloustoimisto budjetoi vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden palkat sosiaali- ja eläkekuluineen. Tehtäväalue laskee itse tilapäiset työntekijät: leiriavustajat, kesätyöntekijät, työllistämistuella palkattavat ym. Tilapäisten työntekijöiden sosiaali- ja eläkekuluja teidän ei tarvitse laskea vaan taloustoimisto laskee ne budjetoimanne palkan perusteella. Mainitkaa mahdolliset tilapäiset työntekijät myös talousarvion perusteluteksteissä:

5 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10) Taloustoimisto budjetoi myös seuraavat tilit 4300 Posti 4301 Telepalvelut 4330 Atk-palvelut 4331 Tietoliikennepalvelut 4530 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat* 4565 Huoltosopimus (kopiokoneet, atk-laitteet, postituskone, sisäilmanpuhdistajat) Atk-leasing 4660 Kopiointi- ja monistusmateriaalit, vain isot koneet *Niistä kerho- ym. tiloista, jotka ovat useamman tehtäväalueen käytössä on taloustoimistoon toimitettava käytön jakautumisen perusteet, jotta vuokrakustannukset voidaan jakaa eri tehtäväalueille. Taloustoimisto budjetoi poistot ja sisäiset korot sekä kustannusten kohdistamisesta aiheutuvat sisäiset tulot ja menot sekä vyörytykset. Tehtäväalue budjetoi sisäiset majoitus- (4481), tarjoilu- (4482) ja leirikustannukset. Tehtäväalue budjetoi oman tehtäväalueen kuluksi vuoden 2015 aikana tarvitsemat uudet kännykät ym. toimistokoneet ja kalusteet jos yksittäisen hankinnan hinta on alle Nämä on mainittava myös tekstiosassa. Suuremmat hankinnat budjetoidaan investointiosaan. Vuodelle 2015 tarvittavat uudet atk-laitteet näyttöineen ja telakoineen budjetoidaan taloustoimistossa tehtäväalueille atk-leasing kuluksi ilmoittamanne tarpeen mukaisesti. Merkitkää Esitys -sarakkeeseen euromäärä vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa raami -sarakkeen luvusta. Välisummia ei tarvitse laskea jollette niitä itse tarvitse. 3. Aikataulu Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosien toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset tulee toimittaa taloustoimistoon mennessä. (Toimintasuunnitelma sähköpostilla sekä että doc(x) muodossa ja talousarvioesitys liitteenä olevalla lomakkeella). Aikataulun noudattaminen on talousarvion valmistelutyön jatkon kannalta välttämätöntä. 4. Muuta Toiminnan huolellinen etukäteissuunnittelu auttaa osaltaan määrärahojen tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden sanallinen ja numerollinen arviointi tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa tapahtuu toiminta- ja taloussuunnitelmassa ilmaistujen tavoitteiden pohjalta. Talousjohtaja ja taloustoimisto tulevat tarvittaessa antamaan toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotusten laatijoille lisäohjeita ja täsmennyksiä laadintaan liittyvissä kysymyksissä. Lähtökohtana on, että Kemin seurakunnan vuoden 2015 talousarvio ei saa olla alijäämäinen. Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

6 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10) 49. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu Talousarviovuotta on kulunut kahdeksan kuukautta. Laskennallinen talousarvion vertailuprosentti on 67. Talousjohtaja on laatinut elokuun lopun taloustilanteesta tulos- ja rahoituslaskelman sekä tehtäväaluekohtaisen käyttötalouden ulkoisen tuloslaskelman toteutumisen talousarviovertailun. Lisäksi liitteenä on tuloslaskelman vertailu elokuun lopun tilanteesta vuosilta Tuloslaskelma elokuun lopussa osoittaa kahdeksan kuukauden ylijäämäksi euroa. Ylijäämä on määrältään 79,85 % edellisvuotisesta ja euromääräisesti huonompi kuin elokuussa vuonna Tuloslaskelmassa on molempien vuosien osalta otettu huomioon kahdeksan kuukauden suunnitelman mukaiset poistot. Kirkollisverotulot ovat euroa edellisvuotta pienemmät ja yhteisöveron osuus euroa pienempi kuin elokuussa vuonna Kokonaisuudessaan verotulot ovat toteutuneet 72,8 %:sti kun ajankohdan laskennallinen toteutumisarvo on 67 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden notkahduksen jälkeen suhteellisen hyvin. Toteutumisaste on 62,2 % ja verrattuna viime vuoteen toimintatuotot ovat toteutuneet 99,02 %:sti. Maksutuotot ovat ylittäneet viime vuotiset tuotot 20 %:lla ja vuokratuototkin lähes 10 %:lla. Leirikeskuksen edellisvuotta vähäisemmän ulkopuolisen vuokrauskysynnän vuoksi myyntituotot ovat kokonaisuudessaan hieman vuotta 2013 pienemmät. Kahdeksan kuukauden aikana ulkoiset toimintakulut yhteensä ovat euroa pienemmät kuin vuonna Palkkakulujen toteutumisaste talousarvioon verrattuna on 63,6 % ja pysynyt hyvin talousarvion raamissa. Palkat, henkilösivukulut ja oikaisuerät yhteensä ovat euroa pienemmät kuin vuonna Toimintakulujen toteutumisaste yhteensä on 62,1 %, joka sekin pysyy talousarvion raamissa Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna euroa parempi ja toteutunut laskennallisen toteutumisprosentin alittaen (62,1 %). Vuosikate, jolla poisto tulisi pystyä kattamaan, on pienentyneiden verotilitysten vuoksi euroa pienempi kuin elokuussa Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen valmistumisen ja hankinnan aktivoimisen taseeseen vuoksi poistot ovat hieman suuremmat kuin viime vuonna mutta talousarvion raamin mukaiset. Elokuun lopun tilanteessa vuosikate riittää reilusti kattamaan kahdeksan kuukauden poistot. Rahoituslaskelma kahdeksan kuukauden ajalta osoittaa, että käyttöomaisuusinvestointeihin on käytetty yhteensä tammi - elokuussa euroa. Investointimenot ovat lähes kaikki Peurasaaren uuteen huoltorakennukseen liittyviä. Kemin seurakunnan rahavarat ovat lisääntyneet kahdeksan kuukauden aikana euroa. Vuonna 2013 rahavarat lisääntyivät samana aikana euroa eli enemmän. Käyttötalouden ulkoinen tuloslaskelmavertailu on tulostettu tehtäväalueittain tiliryhmätasolla. Maaliskuun lopun ulkoisen toimintakatteen laskennallinen toteutumisaste on 67 %. Pääluokkatasolla tämä käyttötalouden ulkoinen toimintakate on yleishallinnon pääluokassa 58,6 %, seurakuntatyön pääluokassa 60,5 %, hautaustoimen pääluokassa 58,6 % ja kiinteistötoimen pääluokassa 69 %. Ainoastaan kiinteistötoimen toteutuma on ylittänyt laskennallisen toteutuma -%:tin. Tämä johtuu siitä, että kiinteistötoimen toteutuneet toimintatuotot eivät ole toteutuneet optimistisen tuloarvion mukaisina vaikka ovatkin hitusen suuremmat kuin viime vuonna. Koko käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen toteutumis -% on 62,1 %.

7 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10) Verohallinto on antanut ennakkotiedon vuoden 2013 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Sen mukaisesti Kemin seurakunnalta peritään vuonna 2013 tilitettyjä veroja takaisin euroa marraskuun verotilityksen yhteydessä. Jos marraskuun tilityserä seurakunnalle ei riitä perittävien kuittaamiseen, peritään loput joulukuun verotilityksen yhteydessä. Samalle ajalle, joulukuulle 2014, sattuu myös seurakunnan lainojen lyhennysten ja korkojen maksu. Joulukuiset lainanhoitokustannukset tulevat olemaan yhteensä n euroa. Verotuksen maksuunpanotilitys sekä joulukuun lainanhoitokustannukset aiheuttavat sen, että marras-, joulu- ja tammikuun 2015 rahoitustilanne tulee olemaan erityisen tiukka. Rahavarojen kartuttaminen ennen marraskuun loppua on välttämätöntä, koska täysimääräinen verotilitys lokakuun jälkeen saadaan todennäköisesti vasta tammikuun lopulla Jäännösveroja Kemin seurakunta saa euroa. Jäännösverot tilitetään seurakunnalle tammi- ja maaliskuussa Esityslistan liitteenä tulos- ja rahoituslaskelma, käyttötalouden ulkoisen tuloslaskelman talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma elokuun lopun tilanteesta vuosilta Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tulos- ja rahoituslaskelman, tehtäväaluekohtaisen käyttötalouden tuloslaskelman talousarviovertailun sekä tuloslaskelman elokuun lopun tilanteesta vuosilta Päätösesitys hyväksyttiin.

8 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10) 52. Muut asiat 1. Induktiosilmukat Merkittiin tiedoksi, että kuuluvuuden selvitystyön perusteella on Kemin kirkon ja seurakuntakeskuksen juhlasaliin tehty induktiosilmukkajärjestelmän päivitys sekä Paattionlehdon kappeliin on asennettu myös sieltä puuttunut induktiosilmukkajärjestelmä. 2. Peurasaaren kappelin risti 3. Maalämpö Merkittiin tiedoksi, että Peurasaaren kappelin alkuperäisten piirustusten mukaan tehty uusi risti asennetaan paikoilleen keskiviikkona Vanha risti putosi ja rikkoontui myrskyssä edellisenä vuonna. Merkittiin tiedoksi, että maalämmöstä on aiemmin saatu tarjous Paattionlehdon osalta ja nyt on tutkittu myös Saarenottan kurssi- ja leirikeskus, josta tullaan saamaan tarjous. 4. Paattionlehdon viemäröinnit 5. Kokousajat 6. Lauluilta Merkittiin, tiedoksi, että Paattionlehdon hautausmaan alueella Kemin Vesi tekee viemäröintien uudistusta. Urakoitsija on esittänyt, että seurakunnalla on mahdollisuus teettää samassa yhteydessä hautausmaan osalta myös viemäröintien uusiminen. Seurakunnalle on tulossa tarjous työstä. Kirkkoneuvosto totesi, että työ on tarkoituksenmukaista teettää tässä vaiheessa, koska myöhemmin erikseen tehtävänä kustannukset ovat suuremmat. Merkittiin tiedoksi syyskauden kokousajat Kirkkoneuvosto: to ti ti Kirkkovaltuusto: ke ke Merkittiin tiedoksi keskiviikkona klo 18 Kemin Pursiseuralla pidettävä yhteislauluilta. Yhteislauluilta on vaalisyksyn avaus.

9 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10) Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Päätösesitys hyväksyttiin. Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veisattiin iltavirsi.

10 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ (10)

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2.

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2. KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2. sivu 1. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennus... 2 2. Maalämpötarjous Paattionlehdon kappelista... 3 3. Sinikka

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Aika: Keskiviikkona 12.6.2013 klo 18.00 19.00 Paikka: Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika Tiistai 12.11.2013 Klo 18.36 19.28 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika keskiviikko 19.11.2014 kello 18-19.25 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.3.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 17.4.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.3.2012 klo 17.00 20.20 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2012

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2012 12/2012 Yhteinen 20.11.2012 181 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskuksen salissa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA Tiistaina 20.11.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Pirjo Aho Seppo

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 44 Järjestäytymisasiat... 2 45 Ilmoitusasiat... 4 46 Yhteisen kirkkovaltuuston 9.4.2013 tekemät päätökset... 5 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 2 (82) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2012... 4 1.1 Verotulot ja kirkon

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2015

KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2015 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2015 sivu 10. Kynttilöiden muovikuorten jatkokäyttö/marja-leena Laitisen aloite... 2 11. Martti Lutherin uskonpuhdistuksen

Lisätiedot