KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2."

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS sivu 1. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennus Maalämpötarjous Paattionlehdon kappelista Sinikka Hjerppen testamentti Yhteistyötoimikunnan kokoonpano Vaalilautakunnan valitseminen Papiston vapaa-aikasuunnitelma 2-4/ Kokousaikoja Päällikkökokouksen 1/2014 päätökset Muut asiat Tilinpäätöksen ennakkotietoja/aho Matti Seurakuntavaalit 2014/Juntunen Jouko Kirkon vuokraus/juntunen Jouko Beatles-messu/Kourula Tuire... 10

2 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 1. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennus Kemin seurakunnan tilaama ja Talonrakennus JP Mikkola Oy:n urakoima Peurasaaren huoltorakennus on valmistunut rakennusaikataulun mukaisesti ja on vastaanotettu sisäpuolisten töiden osalta Talon rappaus ja muut urakkaan kuuluvat ulkopuoliset työt tehdään kevään ja kesän 2014 aikana olosuhteiden salliessa. Urakan taloudellinen loppuselvitys tehdään ulkopuolisten töiden valmistuttua kesällä Hankkeen vuodelle 2013 kohdistuneet rakennuskustannukset pysyivät investointiosaan varatun määrärahan puitteissa ja ne on vuoden 2013 tilinpäätöksessä kirjattu keskeneräisiin töihin ja hankkeisiin. Vuodelle 2014 kohdistuvat kustannukset rahoitetaan vuodelle 2014 varatusta määrärahasta. Esitys taljo: Merkitään tiedoksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään Peurasaaren huoltorakennuksen tiloissa.

3 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 2. Maalämpötarjous Paattionlehdon kappelista Suomen Maalämpö Oy:n edustajat ovat käyneet tutustumassa talousjohtajan ja hautaustoimesta vastaavan työnjohtajan opastamina Paattionlehdon siunauskappelin ja siihen liittyvien huoltorakennusten nykyiseen lämmitysjärjestelmään ja tehneet tarjouksen näiden rakennusten lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi maalämpöön. Nykyinen lämmitysjärjestelmä on öljylämmitteinen vesikiertojärjestelmä. Nykyiset öljykattilat ovat n. 30 vuotta vanhoja. Öljypolttimet ovat muutaman vuoden vanhoja. Suomen Maalämpö Oy on tehnyt laskelmat hankkeen kustannuksista ja investoinnilla saavutettavista hyödyistä. Hankkeen kokonaiskustannukseksi (avaimet käteen periaatteella) ovat (alv 0 %). Kustannustehokkuuden arvioinnissa verrattuna öljyyn on päädytty n. 2/3 säästöön vuositasolla. Maalämmön kokonaiskustannukset vuositasolla olisivat ja öljylämmityksen kokonaiskustannukset Laskelmien mukaan hankinnan kuolettaminen veisi neljä vuotta. Kemin seurakunnan talousarvioon vuodelle 2014 ei ole varattu investointiosaan määrärahaa tarjotun hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen toteuttaminen vaatii myös hankintalain mukaisen kilpailuttamisen ja hankkeen perusteellisen suunnittelun ja valmistelun. Näihin valmisteluihin on varattava aikaa n. vuosi. Näiden seikkojen vuoksi tarjotun hankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista vuoden 2014 aikana vaan maalämpöhankkeen toteuttaminen olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2015, jos kirkkovaltuusto muuttaa vuodelle 2015 hyväksyttyä investointisuunnitelmaa. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto toteaa, että Suomen Maalämpö Oy:n tekemä tarjous Paattiolehdon siunauskappelin ja siihen liittyvien huoltorakennusten lämmitystavan muuttamiseksi maalämmölle ei aikataulullisista syistä johtuen ole mahdollista vuonna Samalla kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle tehtäväksi valmistella asiaa siten, että kirkkoneuvosto voi esittää kirkkovaltuustolle investointimäärärahan lisäämistä suunnitelmavuoden 2015 talousarvioon.

4 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 3. Sinikka Hjerppen testamentti Kemin seurakunnan diakoniatyö on saanut Sinikka Hjerppen testamenttaamaa omaisuutta. Pesänselvitys on valmistunut joulukuussa Vuoden 2013 taseeseen testamentin arvo on kirkkohallituksen ja tilintarkastajan ohjeen mukaan kirjattu seuraavasti. Hjerppen testamentti Arvo Rahavarat ,01 Asunto-osake ,00 Sijoitustalletus ,66 Pörssiosakkeet 8 845,02 Yhteensä ,69 Testamenttilahjoitukseen sisältyy As Oy Kemin Möylynkarin asunto-osake. Diakoniatyöstä vastaava Teija Jestilä on esittänyt talousjohtajalle kyseisen asunto-osakkeen myyntiä, koska diakonian perustehtävään ei kuulu vuokraustoiminta. Asunto-osakkeen myynnistä saadut varat siirrettäisiin perustettavaan Hjerppen testamenttirahastoon käytettäväksi oman seurakunnan vanhustyöhön. Testamenttiin sisältyy myös Nordea Capital sijoitustalletus. Talletus on edelleen Sinikka Hjerppen kuolinpesän nimissä, koska yksityishenkilön nimissä tehtyä talletusta ei ole voinut aikaisemmin siirtää y-tunnuksen omaavalle yhteisölle (seurakunnalle). Sijoituksen haltijana on ollut tähän saakka ollut Kemin seurakunta. Nyt talletuksen tekemisestä on kulunut sen verran aikaa, että talletus voidaan siirtää Kemin seurakunnan nimiin. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää. Molemmat testamentin erät ovat irtainta omaisuutta, joten kirkkoneuvosto voi tehdä päätöksen niiden käytöstä. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto päättää, että As Oy Kemin Möylynkarin asunto-osake myydään. Asunnosta tehdyn ostotarjouksen hyväksyy tai hylkää kirkkoneuvosto. Asuntokaupasta saadut rahat lisätään testamentin rahavaroihin. Kirkkoneuvosto päättää, että Nordea Capital sijoitustalletus siirretään Kemin seurakunnan nimiin samanlaisena sijoitustalletuksena. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Matti Ahon siirtämään sijoitustalletuksen Kemin seurakunnan nimiin. Asunto-osakkeen myynnin ja sijoitustalletuksen Kemin seurakunnan nimiin siirron jälkeen Sinikka Hjerppen testamentista laaditaan säännöt, jotka viedään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

5 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 4. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano Esitys työsuojelupäällikkö: Yhteistyötoimikunta Seurakunnassa, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työtekijää, on perustettava neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Toimikunnassa on vähintään neljä ja enintään 12 jäsentä sen mukaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos yhteistyötoimikunnassa enemmän kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa oleva henkilö. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt. Virka- ja työehtosopimustekstin mukaisesti yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä esimiesasemassa oleva työnantajan edustaja sekä työsuojeluvaltuutetut (2 kpl). Yhteistyötoimikunta päättää, että työntekijöiden edustajina yhteistyötoimikuntaan kuuluvat myös pääsopijapuolten luottamusmiehet (3 kpl) sekä toimihenkilöiden varatyösuojeluvaltuutettu ja työntekijöiden varatyösuojeluvaltuutettu, jotka he yhteisessä kokouksessa keskuudestaan valitsevat. Kokonaisvahvuudeksi tulee kymmenen henkilöä. Kirkkoneuvosto Esitys taljo: Yhteistyötoimikunnan päättämä yhteistyötoimikunnan kokoonpano merkitään tiedoksi.

6 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 6. Vaalilautakunnan valitseminen Seurakuntavaalit järjestetään KVJ 2:1 1: Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan. KL 8:6 1 Vaaleja varten on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston asettama vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Esitys khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan. Vaalilautakuntaan valitaan kirkkoherran lisäksi neljä jäsentä sekä neljä varajäsentä kutsujärjestyksessä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää vaalilautakunnan jäsenistä puheenjohtajan.

7 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 7. Papiston vapaa-aikasuunnitelma 2-4/ Helmikuu VIIKKO 05 VIIKKO 06 VIIKKO 07 VIIKKO 08 VIIKKO 09 Nimi La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe Alapiessa Lilli V V V V V V L L L L Bäckström John V V V V V V V V Karjula Tapio V V V V V V V V V Koivusalo Jani LE MV V V V V V V V V Korpela Markku H H H V V V V L L L V V V V Tuovinen Oili V V LE V V V V V V Tölli Tuomas V H H H V V V MV V V V V 2014 Maaliskuu VIIKKO 09 VIIKKO 10 VIIKKO 11 VIIKKO 12 VIIKKO 13 VIIKKO 14 Nimi La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Alapiessa Lilli V V V V H H L L V V V V V V Bäckström John V V V V L L L L L V V V V V V H Karjula Tapio L L L L L L L L L V V L L L L L L L L V V Koivusalo Jani V V V V V V L L L L L V V V Korpela Markku V V V V V V V V Tuovinen Oili LE V V V V V V L L L L L L L L Tölli Tuomas V V V V V V V V L L L L L V 2014 Huhtikuu VIIKKO 14 VIIKKO 15 VIIKKO 16 VIIKKO 17 VIIKKO 18 Nimi Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke Alapiessa Lilli V V L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Bäckström John V V V V V V V V V V Karjula Tapio V V V V V V L V V Koivusalo Jani V V V V V L L L L V V V V Korpela Markku V V V V V V L L L L L L L L L L Tuovinen Oili L L L L L L V V V V V V Tölli Tuomas V V V V V V V V V E = Eläkepäivä H = Koulutus KT = Kuntoutustuki L = Loma LE = Leiri M = Virkamatka MV = Muu vapaa R = Retki S = Leirivapaa SL = Sairasloma SV = Siirtovapaa VV = Virkavapaa Esitys khra: Merkitään tiedoksi.

8 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 8. Kokousaikoja Kirkkoneuvosto ke to ke ke Kirkkovaltuusto ti ke Esitys khra: Merkitään tiedoksi.

9 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 9. Päällikkökokouksen 1/2014 päätökset 1. Koulutus/Kahlos Heli 2. Koulutus/Koskela Ulla 3. Vuosiloma/Koskela Ulla 4. Vuosiloma/Jestilä Teija 5. Virkavapaus/Voutilainen Eija 6. Kirkkoherranviraston aukioloajat 7. Kirkon varaukset 8. Seurakuntarakenteiden kehittämisprosessi Pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. Esitys khra: Merkitään tiedoksi.

10 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11) 10. Muut asiat 1. Tilinpäätöksen ennakkotietoja/aho Matti Talousjohtaja kertoi alustavia tietoja tilinpäätöksestä. Talousjohtajan mukaan kokonaisuutena on pysytty budjetissa. 2. Seurakuntavaalit 2014/Juntunen Jouko Jouko Juntunen käytti puheenvuoron seurakuntavaaleista. Juntunen toi esille, että seurakuntavaalien markkinointia kohdistettaisiin myös oppilaitoksiin, koska 16 vuotta täyttäneet ovat äänioikeutettuja. 3. Kirkon vuokraus/juntunen Jouko Jouko Juntunen esitti, että kirkon vuokrahinnastot tarkistetaan. 4. Beatles-messu/Kourula Tuire Tuire Kourula esitti huolensa, että tullaanko Kemin seurakunnassa järjestämään Beatles-messua. Kirkkoherran mukaan messua ei tulla järjestämään tulevana kesänä, jolloin sitä on esitetty Kemin kirkkoon järjestettäväksi. Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Veisattiin iltavirsi 548. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

11 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ (11)

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä... 2 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset...

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2014 Kirkkoneuvosto 20.5.2014 66. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2014 Kirkkoneuvosto 20.5.2014 66. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014 20.5.2014 66 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013

KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013 sivu 89. Kerhosuunnitelma 2013-2014... 2 90. Kirkkovaltuuston 6.11.2013 päätösten täytäntöönpano... 3 1.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 21.1.2015

KIRKKONEUVOSTO 1/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 21.1.2015 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 21.1.2015 sivu 1. Kirkkoneuvoston sihteeri... 2 2. Kirkkoneuvoston ohjesääntö... 3 3. Kirkkovaltuuston 14.1.2015 toimeenpanopäätökset...

Lisätiedot

23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen

23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.12.2013 klo 18.00 Sivu 1 23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaan ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot