Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus"

Transkriptio

1 1/16 Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus Leo Ruuskanen Insinööritoimisto TeknoPlan Oy

2 Nykytilanne Kuntotutkimusten suunnittelu 2/16 4 Kuntotutkimusta käytetään hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun apuna. Ennen vuotta 2013 tehty LVV-kuntotutkimus sisälsi yleensä vain putkien senhetkisen kunnon-, toiminnallisuuden- ja jäljellä olevan käyttöiän arvioinnin ainetta rikkomattomin menetelmin sekä budjettiarvion ja PTS:n. Koepaloja ei yleensä otettu eikä viemäreitä painehuuhdeltu. Toiminnallisuus tutkittiin kuvaamalla. Kuntotutkijalta vaaditaan nykyisin entistä laajempaa korjausmenetelmien ja -materiaalien sekä niiden käytettävyyden tuntemusta. Lisäksi vaaditaan osaamista tehdä tai teettää tutkimuksia, joiden avulla voidaan luotettavasti selvittää putkiston sisäpuolinen saneerattavuus. Keittiön viemärin rasvakertymää

3 3/16 Vanhojen Vesi- ja viemäripiirustusten laatu voi olla huono tai piirustukset voivat puuttua.

4 4/16 Alan termistö on kehittymässä Vesi- ja viemäriputkien sisäpuolisia korjaustekniikoita: - Vesijohtojen epoksipinnoitteet. Pääkaupunkiseudulla on käytetty vähän, markkinaosuus ei ole merkittävä. - Kunnallisissa vesijohtoverkostoissa sementtilaastivuoraus. - Vesijohtojen sujutustekniikat (pakko- ja pitkäsujutus) ovat käyttökelpoisia joissakin kiinteistöjen tontti- ja aluejohdoissa, jos niitä käyttämällä saavutetaan säästöjä. Sujutus tehdään liitoksesta liitokseen ja haarat uusitaan. - Viemäreiden sujutustekniikat kunnallisissa verkostoissa ja osin kiinteistöissä (esim. pakko-, pitkä-, pätkä-, muotoputki- ja sukkasujutus). Sujutustekniikat ovat voimakkaasti yleistyneet ja vieneet pinnoitteilta markkinoita. - Kiinteistöissä viemäreiden muut sisäpuoliset korjaustekniikat (epoksi- ja muovipinnoitus sekä -putkitus). - Eri menetelmien yhdistely (uusiminen/korjaus) lisääntyvät.

5 Viemäreiden sisäpuolisen korjattavuuden tutkiminen Perinteisessä kuntotutkimuksessa viemärit kuvataan likaisena, jotta toiminnallisuus saadaan selvitettyä. Kuntotutkimuksen yhteydessä on suositeltavaa painepestä viemärit ennen kuvausta - on muistettava vaurioitumisriski. Vauriot ja painumat saadaan selkeämmin esille. Näytepalat (valurauta ja muovi). Valurautaviemäreitä voidaan jyrsiä puhtaiksi paikoitellen, jolla simuloidaan putken sisäpuolisen korjauksen aikana tehtävää puhdistusta. Paikantaminen, eli todellisen sijainnin ja syvyyden selvittäminen, ovat suunnittelulle tärkeä tietoa. Tutkitaan myös sadevesiviemärit, liittymä perusvesikaivoon, padotusventtiilit, erotuskaivot, jne. 5/16

6 Vesijohtojen sisäpuolisen korjattavuuden tutkiminen Selvitetään tonttivesijohdon materiaali, ikä, sijainti, haarat ja jyrkät mutkat. Sujutuskelpoisuus riippuu mitoituksesta, materiaaleista, sijainnista, toteutustekniikasta ja muusta korjaustarpeesta (viemärit, sähköjärjestelmät). Tutkitaan rakennuksen sisäpuolella käytetyt kupariputkien juotosliitokset ja sinkittyjen putkien kierreliitokset röntgenkuvauksin ja silmämääräisesti. Vuotohistorian selvitys. Materiaalit ja liitostekniikat voivat olla erilaisia kerroksissa kuin kellarissa. Selvitetään vesijohtojen toiminnallisuus (lämpötilat, odotusajat, virtaamat ja säädettävyys). Huom. Putkien sisäpuolinen korjaus ei poista vanhoja mitoitus- tai asennusvirheitä. Myös varausten tarve huomioidaan urakassa, jos ne ovat etukäteen tiedossa. 6/16

7 Suunnittelussa huomioitavaa Rajoitukset ja riskit 7/16 Rajoitukset vaihtelevat tekniikoittain ja urakoitsijoittain toinen selviää siitä mistä toinen ei. Mainonnasta huolimatta uudet tekniikat eivät korjaa kaikkea ja sovellu kaikkiin kohteisiin. Sisäpuolisten korjaustekniikoiden soveltuvuus muoviviemäreille (huom. muovin jatkuva haurastuminen). Eri materiaalien soveltuvuus eri olosuhteisiin (kannakointi, rakenteen lujuus ja joustavuus). Koeasennus on käyttökelpoinen arviointitapa. Rakennusteknisten töiden tarve (saavutettavuus ja vauriot) Ongelmakohtina työmailla ovat olleet viemäreiden jyrkät mutkat, haarat, liitokset, supistukset, asennusvirheet, vakavat vauriot (romahdukset, siirtymät ja vajoamat, vast.) ja vedeneristeet sekä ulkopuolinen kosteus (pohjavesi ja märät rakenteet). Ihmisistä johtuvat riskit niitä ei voi poistaa.

8 8/16 Rajoitukset ja riskit Kuntotutkimusriskit Riittämättömät selvitykset. Jos viemäreiden sijaintipoikkeamia tai kaikkia järjestelmiä ei ole tutkittu, aiheutuu siitä lisätutkimuksia, lisäsuunnittelu- ja lisätyökustannuksia, urakka-aika ei pidä, asumishaittoja, yms. Kellarista tutkiminen ei ole riittävää kuntotutkimusta. Materiaalit eivät aina olekaan sitä mitä kuntotutkimuksessa on sanottu, esim. kerroksissa viemärit ovatkin muovia vaikka kellarissa ne olivat valurautaa. Vanhat suunnitelmapiirustukset eivät aina pidä paikkaansa tai puuttuvat. Virhearviot tai liian rankat suositukset uusimiselle. Jos toiminnallisuuden haitta olikin poistettavissa uusittiinko turhaan? Mikä on konsultin vastuu sisäpuolisen korjattavuuden lausunnosta (KSE 2013). Kustannusarvioiden laatiminen on haasteellista, koska erilaiset korjaustavat ovat lisääntyneet.

9 9/16 Rajoitukset ja riskit Vesijohdoissa on huomioitava: Vanhojen liitosten kestävyys. Putkikoot ja mitoitusvirheet. Tulpatut haarat rakenteissa, ulkopuolinen kosteus, sijainti ja muutostarpeet. Lämpötilat, virtaamat ja veden laatu. Tontti- ja pohjaviemäreissä on huomioitava: Painumat, kohoumat, siirtymät ja sortumisvaara. Sijainti. Kaikki viemärijärjestelmät huomioidaan. Kannakointi (kellarit, alustatilat, kanaalit). Uusimisen edullisuus/laajuus. Uusitaanko muuta. Pysty- ja kerrosviemäreissä on huomioitava: Kestääkö jyrsinnän (kuiva-, märkäpuhdistus tai uusiminen). Kannakointi. Palosuojaus. Viemäreiden sijainti näkyvillä vai rakenteissa.

10 10/16 Rajoitukset ja riskit Menetelmäriskit Vesijohtojen pinnoitustekniikat eivät lisää haurastuneiden osien lujuutta. Putkikoot ja virtaustekniset ongelmat vanhoissa verkostoissa. Veden laatu epäilyt (vesinäytteet osoittavat usein laadun jopa paranevan metallien liukeneminen vähenee). Ohuet viemäreiden pinnoitustekniikat ovat poistuneet markkinoilta. Putkien sisäpuolinen korjaustekniikka on valittava putkimateriaalin, sijainnin ja käyttöolosuhteiden mukaan. Uusien urakoitsijoiden ja tekniikoiden kriittinen arviointi. Nykyisin on edellytettävä riittävää rengasjäykkyyttä, parempaa kestävyyttä ja riittävää seinämävahvuutta. Sukitustekniikat ovat voimakkaasti kehittyviä. Korjauksen on kestettävä käyttö- ja asennusolosuhteet. Viranomaismääräykset tiukkenevat. Sertifiointien uskotaan lisäävän luotettavuutta (VTT). Paljon käsityötä, jolloin valvonnan merkitys korostuu.

11 11/16 Suunnittelussa huomioitavaa Vanhat- ja uudet järjestelmänosat Vanhat suunnitelmapiirustukset ja uusien piirustusten tarve (detaljit, urakkarajat, työselitys ). Viemäreiden sisäpuolinen korjaus ei estä kylpyhuoneremontteja tai muita korjauksia, ne on vain osattava suunnitella. Tarjouspyyntöasiakirjat (tarjousten vertailu on haasteellista). Urakkarajojen selkeys. Järjestelmien uusittavat osat ja vanhojen järjestelmien kunnostettavat osat on merkittävä selkeästi. Uusimisen laajuus vaikuttaa rakennusluvan tarpeeseen. Menettelytapa työselityksiin, kun/jos työnaikana tulee eteen ongelmia. Ongelmat ovat korjausrakentamisessa tavanomaisia. Viranomaisen vaatimukset (vaihtelevat alueittain) ja määräystenmukaisuus. Tilaajan vaatimukset voivat olla tiukemmat.

12 12/16 Valvojan kokemuksia Suunnittelemattomat kohteet ovat vaikeimpia valvojille. Urakkarajoja joudutaan tarkentamaan urakkaneuvotteluissa ja työmaakokouksissa. Rakennuslupakohteet ovat paremmin hoidettuja. Lisätyöt. Tarkempi ennakkosuunnittelu vähentää lisätöitä. Keskimäärin lisätyöt ovat olleet n. 3 % urakkasummasta. Työn kulku ja aikatauluissa pysyminen. Häiriö asumiselle riippuu työmaajärjestelyistä ja käytetystä tekniikasta. Noin 1 2 viikkoa/pystylinja. Asukkaille on tärkeää, että luvatussa aikataulussa pysytään. Yleensä asunnoissa asutaan urakan ajan. Vastaanotto ja takuuaika (2 v + vuotamattomuustakuu). Tarkastuspöytäkirjat ja luovutusmateriaali. Sovitut tarkastukset ja asukastyytyväisyyskyselyt.

13 SuLVI kouluttaa 13/16 Valvojan kokemuksia

14 14/16 Tulevaisuus: Kuntotutkimukset kehittyvät. SuLVI julkaisu 7 on päivitetty. Koulutus ja pätevöityminen (FISE). Osaaminen kehittyy kokemuksen karttuessa. Asentajilta, suunnittelijoilta ja valvojilta edellytetään pätevöitymistä. Asennustekniikat kehittyvät. Sertifioinnit (VTT). Vakuutusyhtiöiden kanta on jo muuttunut ja edelleen yhtenäistyy. Tietämyksen lisääntyessä lisääntyy kilpailu. Viemäri-saneeraajia sisäpuolisilla menetelmillä oli jo 2013 reilusti yli 30 yritystä. Muoviviemärit (60/70 l.) ja uudet (80/90 l.) valurautaviemärit ovat tulleet saneerausikään. Kokonaisvaltainen saneerausurakointi lisääntyy ja urakoiden koko kasvaa, esim. ryhmäkorjaushankkeet. Korjausavustukset 2010 ja taas 2014 sekoittivat markkinat. Pula tekijöistä on kasvava trendi myöhemminkin? Viranomaiset yhtenäistävät ohjeistusta. Vaatimukset tulevat lisääntymään. Sovelletaan EU-alueen käytäntöjä ja standardeja. Ympäristöministeriön käynnistämän kehityshankkeen loppuraportti julkaistiin kesällä 2014 yhdessä suomennettujen sukkasujutusja muotoputkisujutus -standardien kanssa.

15 15/16 Perinteinen vaihtoehto on pääkaupunkiseudulla ka n. 700 /m² (Lähde: Putkiremonttibarometri 2014) Hybridi vaihtoehto on pääkaupunkiseudulla ka n. 560 /m² (Lähde: Putkiremonttibarometri 2014) Pinnoitus vaihtoehto on pääkaupunkiseudulla ka n. 353 /m² (Lähde: Putkiremonttibarometri 2014)

16 16/16 Lisätietoja, esimerkiksi: Insert-projektin keskeiset tulokset, KIMU Kerrostalon ilmastomuutos, Talotekniikka työpaja , Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT. Putkiremontin suunnittelu ja toteutus, Vakuutusyhtiön näkökulma, Raimo Lehto, , Finanssialan Keskusliitto. Vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapidon kehittäminen (AssetVesi), Tero Välisalo, 2007, VTT. Lukuisia opinnäytetöitä oppilaitosten tietokannoissa, esim. THESEUS-tietokannassa. Viemäreiden sisäpuoliset saneerausmenetelmät, Tuija Kaunisto ja Aino Pelto-Hulkko, Vesi-Insitiutin julkaisuja 2, Vesi-instituutti WANDER, <http://www.samk.fi/prime317/prime103/prime104.aspx> Urakoitsijoiden kotisivuilta. Isännöintiliiton kotisivuilta. Vakuutusyhtiöiltä. Viranomaisten tiedotteista. VTT:ltä.

Putkiremontin suunnittelu

Putkiremontin suunnittelu 1/13 Putkiremontin suunnittelu Vaihtoehtoja, pinnoitusvalmius, rajoitukset ja riskit Leo Ruuskanen Insinööritoimisto TeknoPlan Oy 15.2.2012 2/13 Kuntotutkimussuunnittelu Nykyinen käytäntö on muuttumassa

Lisätiedot

Kiinteistön viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät Leo Ruuskanen 4/2015 1 /14

Kiinteistön viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät Leo Ruuskanen 4/2015 1 /14 Kiinteistön viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät Leo Ruuskanen 4/2015 1 /14 Palvelujen saatavuus Kunnallisten viemäriverkostojen sisäpuolisia korjauspalveluja on ollut saatavilla jo vuodesta 1992

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Asukastiedote 25.9.2014

Asukastiedote 25.9.2014 VAHAN E N Asukastiedote Asunto Oy Hurtti vuori 1 (3) Satakielenkatu 14 20610 Turku TALOYHTIÖNNE PUTKIREMONTIN HANKE SUUNNITTELU ON KÄYNNISTYNYT As Oy Hurttivuoressa on aloitettu putkiremontin hankesuunnittelu,

Lisätiedot

Putkiremontin liiketoimintamahdollisuudet

Putkiremontin liiketoimintamahdollisuudet Heimo Levamo Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy heimo.levamo@tuottoanalyysit.fi 608 Tässä artikkelissa en kerro kuinka linjasaneeraustyömaalla poravasara paukkuu ja kuinka pöly narisee osakkaan hampaissa,

Lisätiedot

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies YHTEISTYÖSSÄ: LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Sisällys ESIPUHE... v JOHDANTO... 1 KÄSITTEITÄ

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Märkätilojen korjaus

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Märkätilojen korjaus KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Märkätilojen korjaus Märkätilojen korjaus Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen 2 (12) Sisällysluettelo 1. Märkätila...4 2. Märkätilojen korjaus...4

Lisätiedot

LVI-viestiä viety jo 20 vuotta. Intoa lehden tekemiseen meillä oli enemmän, kuin taitoa, Ukkonen nauraa.

LVI-viestiä viety jo 20 vuotta. Intoa lehden tekemiseen meillä oli enemmän, kuin taitoa, Ukkonen nauraa. Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Marraskuu 2009, 20.vuosikerta 25.marraskuuta 2009 1 20v LVI-viestiä viety jo 20 vuotta Vuonna 1985 Suomen LVI-yhdistysten toiminnanjohtaja Ilpo Nousiainen otti yhteyttä

Lisätiedot

Aloitusinfo 19.4.2015

Aloitusinfo 19.4.2015 1/25 Aloitusinfo 19.4.2015 Leo Ruuskanen Linjasaneerauksen prosessi 2/25 Hankesuunnitteluvaihe 3/25 Johdanto 4/25 Asunto Oy:n hallitukselta saatu toimeksianto hankesuunnittelussa on tutkia putkiremontin

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys

Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys RAPORTTI NRO VTT S 05086 08 10.1.2008 Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys Lina Markelin Rantala Liisa Rautiainen. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän

Lisätiedot

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis Hissi toimivaksi tavalla tai toisella www.kita.fi Taloyhtiöiden viestinnässä varaa parantaa Hinta 14,50 EUR Uusia malleja korjausrakentamiseen RAKENTAMISEN,

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJANA TOIMIVAN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN HANKESUUNNITTELUN TYÖKIRJA KORJAUSRAKENTAMISKOHTEISSA

PÄÄSUUNNITTELIJANA TOIMIVAN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN HANKESUUNNITTELUN TYÖKIRJA KORJAUSRAKENTAMISKOHTEISSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli PS 10 PÄÄSUUNNITTELIJAKURSSI 2010 PÄÄSUUNNITTELIJANA TOIMIVAN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN HANKESUUNNITTELUN TYÖKIRJA KORJAUSRAKENTAMISKOHTEISSA

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pakon edessä, jalat vedessä

Pakon edessä, jalat vedessä Energiatehokkuudesta lisää säädöksiä Syväkeräys yleistyy kiinteistöissä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pakon edessä, jalat vedessä Linjasaneeraus extra A member of PUTKIREMONTTIEN YKKÖSLUOKKAA. EMC Emator

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Valmistautuminen korjaushankkeeseen 19.03.2013

Valmistautuminen korjaushankkeeseen 19.03.2013 Valmistautuminen korjaushankkeeseen 19.03.2013 Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Lähtökohta käynnistää hankesuunnittelu -5 vuoden kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, hallitusjäsenten koulutusilta Suomalainen klubi, Tampere 30.1.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy KORJAUSHANKKEEN

Lisätiedot

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakennustekniikan laitos Jonne Lantto Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

OT7 Vesihuoltoverkoston kunnon ja arvon määrittäminen TUTKIMUSRAPORTTI. Tiia Luomanen (TaY), Jyri Hanski, Lasse Oulasvirta (TaY) Luottamuksellisuus:

OT7 Vesihuoltoverkoston kunnon ja arvon määrittäminen TUTKIMUSRAPORTTI. Tiia Luomanen (TaY), Jyri Hanski, Lasse Oulasvirta (TaY) Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08119-12 OT7 Vesihuoltoverkoston kunnon ja arvon määrittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Tiia Luomanen (TaY), Jyri Hanski, Lasse Oulasvirta (TaY) Julkinen 1 (63) Raportin

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen korjausvelan arviointimenetelmän

Asuinkerrostalojen korjausvelan arviointimenetelmän Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energiatekniikan laitos Pekka Tiilikainen Asuinkerrostalojen korjausvelan arviointimenetelmän kehittäminen Diplomityö, joka on jäte y opinnäy eenä tarkaste

Lisätiedot