Viemäreiden ja vesijohtojen pinnoitusmenetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viemäreiden ja vesijohtojen pinnoitusmenetelmät"

Transkriptio

1 Viemäreiden ja vesijohtojen pinnoitusmenetelmät 1/21 Leo Ruuskanen

2 Palvelujen saatavuus Suomessa /21 Kunnallisten vesijohtojen saneerauspalveluja on ollut saatavilla jo vuodesta 1992 alkaen. Palveluntuottajat ja markkinoille tulo, esim.: Yritys Tekniikka Aloitus Aarsleff Oy sujutus/pakkosujutus 1992 sementtilaastivuoraus NRG, Nordic renovation Group sujutus/pakkosujutus 1994 Asuinrakennusten vesijohtojen pinnoitustekniikat ovat tulleet Suomeen Euroopasta ja Kanadasta laajemmin vuonna Sitä ennen pinnoituksia on käytetty teollisuudessa. Palveluntuottajat 2013 ja markkinoille tulo esim.: Yritys Tuotenimi Aloitus Poxytec Oy LSE-SYSTEMS 2005 Pipeliner systems Oy DonPro 2006 ADF Nordic Oy epipe 2009 Vesijohtojen sujutus Poxytec Oy Wavin Neofit 2011

3 Vesijohtojen pinnoitukset 3/21 Suomessa vesijohtojen sisäpuoliset pinnoitukset ovat alkaneet asuinkiinteistöissä vuodesta Pääkaupunkiseudulla vaaditaan rakennuslupa (lisäehtoja valvontamenettelystä ja raportoinnista). Työkohteet ovat lisääntyneet hitaasti. Isännöintiliiton Putkistobarometri 2013 tutkimuksen mukaan niiden markkinaosuutta ei vielä pidetä merkittävänä, pääkaupunkiseudulla n. 2 % ( ) putkiremonteissa. Pinnoitteet ovat epoksihartsipohjaisia. Työmenetelmät poikkeavat vain vähän toisistaan. Työvaiheet ovat, esim.: - kohteen alkuselvitykset, tiedottaminen, valmistelut ja suojaukset - uusittavien osuuksien purku ja asbestipurku - vanhojen putkien kuivaus ja puhdistus - uusien osuuksien asennus - mahdollisten havaittujen vikojen korjaukset - pinnoitus, oman työn tarkastukset, painekokeet, huuhtelut, kalusteiden kytkennät ja säädöt - käyttöönotto, työn dokumentointi ja luovutus.

4 Vesijohtopinnoitukset ovat haasteellisia suunnittelijalle 4/21 Kuntotutkimuksilla on selvitettävä verkoston tämänhetkinen kunto ja jäljellä oleva käyttöikä. Tarvittavin tutkimuksin/kuvauksin varmistetaan liitosten kunto ja paikallistetaan mahdolliset asennusvirheet. Pinnoitukset eivät vahvista haurastuneita liitoksia. On laadittava: - rakennusluvan mukaiset suunnitelmapiirustukset ja muut urakka-asiakirjat - urakkasopimukset - valvontasuunnitelma ja valvontasopimus. Lisätietoja selvityksestä: Vesijohtojen saneerauspinnoitus, Vesi-Instituutti WANDER, joka on julkaistu (jatkotutkimusta suositellaan). Käytöstä poistettuja putkihaaroja on tulpattu seinärakenteen sisälle

5 Vesijohtopinnoitukset ovat haasteellisia myös tekijöille 5/21 Vanhoissa taloissa on tehty käyttöiän aikana muutoksia, joita ei ole dokumentoitu. Tästä johtuen hukkahaarojen löytäminen ennakolta on lähes mahdotonta. Hukkahaarat pitää poistaa pystylinjaan asti ja tulpata. Tästä aiheutuu työaukkoja rakenteisiin. Riskinä on silloin se, että tehtyjä remontteja voidaan menettää. Perinteinen LVV-kuntotutkimus ei selvitä saneerauskelpoisuutta uusilla menetelmillä. Tunnetaanko lähtötilanne? Onko siitä vertailutietoja, kun työ on valmis? Esim.: Odotusajat, lämpötilat ja säätöarvot. Käyttöikätavoite vuotta. Takuu 2v tai 5v. Vakuutusyhtiöiden kanta on epäilevä. 1. Väärin tehty puristusliitos voi vaurioittaa pinnoitetta. 2. Valumat ovat mahdollisia. 1 2

6 Työn aikana voi löytyä ongelmia 6/21 Haurastuneet liitokset, pitämättömät sulut ja vauriot on korjattava ensin. Kuvaus ja vaurioiden tai viallisten liitosten paikannus on tehtävä puhdistuksen jälkeen. Vanhojen putkien koot voivat olla poikkeavia, joten saneerausliitososien sopivuus on selvitettävä. Työmaalla olevan kuvauskaluston on oltava riittävä. Kuituoptiikan on ulotuttava min. 6 m. Pienetkin haarat on voitava tarkistaa. Niissä olevat T-haarat ja jyrkät mutkat voivat olla ahtaita.

7 Valvonnan laatu 7/21 Viranomaisvalvonta ja käytännöt vaihtelevat. Urakkasopimukset on oltava kunnossa. Menetelmä koskevat laatujärjestelmät ja sertifioinnit on tunnettava. Työmaavalvonta on tärkeää. Tilaajien on oltava tarkkana kilpailuttaessaan, sillä uusia menetelmiä tuntevien valvojien ja urakoitsijoiden työntekijöiden koulutus ja kokemus vaihtelee. Työmaavalvonnan vaiheita ovat: - viranomaistarkastukset ja työmaakokoukset (pöytäkirjat) - kalusteasennukset - painekokeet (mittauspöytäkirjat) - kuvanauhojen katselu puhdistuksesta ja pinnoituksesta (pistokokeet) - verkoston huuhtelun valvonta - vesinäytteet (mitä mitataan? kuinka Bisfenoli A (BPA) ja ftalaatit?) - asukaspalautteet - luovutusasiakirjat/luovutuskansion tarkastaminen - vastaanotto-, jälki- ja takuutarkastukset Myöhemmin on otettava lupaehtojen mukaiset vuosittaiset vesinäytteet ja toimitettava raportit viranomaiselle (käytäntönä Helsingissä).

8 VESINÄYTTEEN TESTAUSSELOSTE 8/21

9 Valvonnassa huomattuja pinnoitusmenetelmän ongelmia 9/21 Pinnoitteen valumat - mutkat ja haarat - huonot liitokset - koonmuutokset Vajaat pinnoitukset ja huono puhdistustulos - virtausnopeus - virtaussuunta - katvealueet - tarkastettavuus Myöhemmät liitokset - ei saa kuumentaa - väärin tehty puristusliitos rikkoo kovia pinnoitteita.

10 Tonttivesijohdot 10/21 Uusiminen: pitkäsujutus, pakkosujutus, staattinen pakkosujutus, halkaiseva pakkosujutus, kuristussujutus, Pinnoitus: sementtilaastivuoraus, epoksipinnoitus,

11 Viemärit 11/21 Lähtökohtana viemäreiden korjaussuunnittelulle ovat ikä, kuntotutkimukset ja toiminnallisuuden kuvaukset. Korjaustarpeen voi aiheuttaa viemärin tukkeutuminen, vaurioituminen tai vesivahinko. Vikahistoriatiedot kannattaa kysellä. Ensin on selvitettävä soveltuvatko viemärit sisäpuolisesti saneerattaviksi. Uusiminen on vasta seuraava vaihtoehto. Sisäpuolisia saneeraustekniikoita käytettäessä suunnittelun voi käynnistää vanhoilla viemäripiirustuksilla. Tarvittaessa viemäri paikannetaan ja laaditaan uusi piirustus. Laaditaan työselitykset, urakkarajaliite ja turvallisuusselvitys ja tehdään rakennusvalvonnan edellyttämät lupakuvat. Suunnitelmissa on hyvä esittää myös putkistojen läpivientien ja lattiakaivojen saneerauksen detaljipiirustukset. Määritellään korjauksen laajuus. Urakkarajat merkitään selkeästi piirustuksiin. Laajemmat uusimiset esitetään yleensä putkiurakkaan kuuluvina (rakennusluvan alaiset työt).

12 Palvelujen saatavuus Suomessa /21 Kunnallisten viemärien saneerauspalveluja on ollut saatavilla jo vuodesta 1992 alkaen. Palveluntuottajat ja markkinoille tulo, esim.: Yritys Tekniikka Aloitus Aarsleff Oy Aarsleff sujutus 1992 Oy KWH Pipe Ab VipLiner, VipPeh 1992 NRG, Nordic renovation Group Omega- ja NRG-Liner 1994 Asuinrakennusten viemärien pinnoitustekniikat ovat tulleet Suomeen Euroopasta vasta vuonna Aiemmin pinnoitteita on käytetty teollisuudessa. Palveluntuottajia on vuonna 2013 jo yli 30 yritystä. Ensimmäisten markkinoille tulo, esim.: Yritys Tuotenimi Aloitus Suomen Putkipinnoitus Oy NewTube, BRAWOLINER 2004/2008 PutkiReformi Oy (DaKKI) PutkiReformi 2005 Picote Oy TKR, BRAWOLINER 2005/2008 Ew-Liner Oy Tubus 2006 Suomen Putkisto Palvelu Oy NRG, BRAWOLINER 2006 Sewerex Oy TKR, BRAWOLINER 2007/2010

13 Viemäreiden pinnoitukset ja sukitukset Sujutustekniikat muotoputkella, pätkäsujutuksena, pitkäsujutuksina sukkasujutuksina - menetelmiä on paljon. Asuintalojen viemäreiden saneeraustekniikat ovat kehittyneet voimakkaasti. Vaikka alalle on tullut lisää erilaisia menetelmiä, ovat ensimmäiset niistä jo poistuneet tai poistumassa markkinoilta. Käyttökelpoisiksi havaittuja menetelmiä on jo useamman urakoitsijan valikoimassa, esimerkiksi kotimainen TKR-pinnoite ja saksalainen Brawoliner- tai Trelleborg sukitussukka, joita Suomessa käyttävät jo monet urakoitsijat. Markkinaosuus jo n. 22 %, aiemmin n. 14% urakoista. Pohjaviemäreiden sujutuksissa vastaavat nyt 32 % ja aiemmin 19 %. Periaatteessa työmenetelmät ovat samanlaisia. Tarkempaa tietoa saa valmistajalta tai urakoitsijalta. Työn kulku on yleensä seuraava: - kohteen alkuselvitykset ja valmistelut (info, katselmukset, suojaukset, kuvaukset) - uusittavien osuuksien purku, ohipumppaukset ja kalusteiden irrotukset - kuivaus ja puhdistusrassaus ja pesu, puhdistustuloksen kuvaus ja tallennus - mahdollisten vikojen korjaukset - pinnoitus/sukitus, oman työn tarkastus, lopputuloksen kuvaus ja tallennus - kalusteiden asennukset, ohipumppausten purku ja viemäreiden käyttöönotto - työn dokumentointi ja luovutus. 13/21

14 Suunnittelun perusteita 14/21 Voidaan suunnitella vanhojen vesi- ja viemärijohtopiirustusten perusteella. Usein tarvitaan lisäsuunnittelua, kuten detaljipiirustuksia ja muutoskuvia. Muutosten laajuus voi johtaa rakennusluvan vaativiin töihin. Viemäreiden toiminnallinen kuvaus ei aina riitä. Usein tarvitaan koepalojen ottamista ja koerassauksia. Vikojen, kuten vajoaman, kohouman tai padotuksen sijainti, laajuus ja syy on selvitettävä. Vikahistoriaan tutustuminen on tärkeää. Uusiminen voi joissakin kohdin olla edullisempaa. Esim. kellarin näkyvillä olevien viemäreiden uusiminen tai tonttiviemärin uusiminen, jos tonttivesijohto uusitaan (kulkevat yleensä samassa kaivannossa). Onko tutkittu viemäreiden kuntoa asunnoissa? Onko materiaalitutkimuksia tehty? Onko seuraava korjausvaihe sovittu? Esim. kylpyhuonekorjaukset. Voi vaikuttaa urakkarajoihin.

15 Vaihtoehtoja on 15/21 Tutkimistamme (yli 250) asuinkerrostaloista vain pieni osa on viemäreiden osalta ollut saneerauskelvottomia näillä uusilla menetelmillä! Enemmän vaikuttaa tilaajan tahtotila halutaanko näitä menetelmiä käyttää. Uusiminen on aina mahdollista, ja joissakin tapauksissa ainoa mahdollisuus. Esim. viemärit eivät kestä puhdistamista, vaurio on vakava tai laaja-alainen. Sukitus ja sujutus ovat mahdollista tehdä tietyin edellytyksin huonokuntoisillekin putkille. Puhdistusvaiheen vesivahinkoriski on huomioitava jo suunnittelussa, jolloin valitaan oikea menetelmä ja työtapa. Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus vaatii riittävän hyväkuntoiset putket. Pienet vauriot voidaan useimmiten korjata sisäpuolisesti paikkaamalla ennen sukitusta tai pinnoitusta. Tarvittaessa tehdään korjaamista varten työaukko.

16 Pinnoitusten, sukitusten ja sujutusten ongelmia 16/21 Käsityön lopputulos riippuu tekijän kädentaidosta. Tekijöiden taso vaihtelee. Sukituksella ja sujutuksella päästään yleensä parempaan pinnan laatuun. Haasteellisimpia ovat liitosten ja haarojen teot sekä eri materiaalien yhteensopivuus. Puhdistustulos vaikuttaa lopputuloksen laatuun. On valvottava, että riittävä puhtausaste saavutetaan. Ohuet pinnoitteet ja kovat pinnoitteet tulevat poistumaan. Materiaalilta vaaditaan elastisuutta, jotta se kestää lämpöliikkeet ja riittävää lujuutta kestämään käyttöolosuhteiden aiheuttamaa kuormitusta. Asennushetken lämpötilan vaikutus on huomioitava. Valvonnan menetelmät ja vaatimukset eivät vielä ole yhtenevät koko Suomessa.

17 Myöhemmät muutokset saneerauskohteessa 17/21 Pinnoitus-/sukitusurakoitsijoiden työohjeet ovat luovutuskansiossa. Ohjeissa esitetään, kuinka vanha pinnoitettu putki katkaistaan, sen pää suojataan ja miten putki jatketaan. Ohjeita on noudatettava, ettei takuuta menetetä. Pinnoittajat antavat yleensä 10 vuoden vuotamattomuustakuun. Pinnoitukset eivät estä muita remontteja. Esim. vedeneristeet tehdään vedeneristysmateriaalin ohjeen mukaisesti tai suunnittelijan ohjeen (yleensä detaljikuva) mukaisesti. Putkien läpiviennit korjataan samoin (esim. vanha käsienpesualtaan viemäri ja WC-kulhon viemäri). Putkien läpiviennit on kartoitettava ennen pinnoitusta, ja korjattava ennen vedeneristeiden asentamista. Työ jää muutoin myöhemmin korjattavaksi. Pesualtaan viemärin ahdas mutka voidaan joutua uusimaan suuremmaksi ja nostamaan putken pää lattiapinnan yläpuolelle

18 Suunnittelija laatii työselitykset ja ohjeet vedeneristeliitoksiin vedeneristetuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Uusien viemärikalusteiden ja vanhojen materiaalien liitokset tehdään viemäreiden sisäpuolisen saneeraustekniikan urakoitsijan ohjeiden mukaisesti. Kaikki putkien läpiviennit on tiivistettävä kylpyhuoneen vedeneristeen asennusurakassa. Tarvittaessa vajaa putki jatketaan, jotta luotettava liitos voidaan tehdä. 18/21

19 Miksi hybridijärjestelmä? 19/21 n. 30 % säästö Toisiinsa vertailukelpoisissa kohteissa (sama numero) on molemmissa menetelmissä sama suunnittelun ja toteutuksen tavoitetaso. Tiedot sisältävät kaikki kustannukset, myös suunnittelun ja valvonnan. Hajonta tulee laatutasosta ja saneerattujen järjestelmien määristä. Missään näissä kohteissa ei ole tehty vesijohtojen pinnoituksia.

20 Päivitetty neliöhintataulukko 20/21

21 21/21 Lisätietoja mm. seuraavilta kotisivuilta: (korroosiotutkimuksia, materiaaliturvallisuustietoja, yms.) (esim. pitkät sertifikaatit) (Tilastokeskus) (Putkiremonttibarometri) Lisäksi: Pinnoitusyritysten kotisivut ja Rakennusvalvonnan kotisivut. Alla olevissa kuvissa on esimerkkejä n. 20 v. vanhojen käytössä olleiden pantaliitostekniikalla asennettujen viemärien raepuhalletuista näytepaloista. Toinen kuva on uuden tehdasvalmisteisen viemärin varastossa edenneen vaurion näyte. Katkaisupinnat on suojattava!

Kiinteistön viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät Leo Ruuskanen 4/2015 1 /14

Kiinteistön viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät Leo Ruuskanen 4/2015 1 /14 Kiinteistön viemäreiden sisäpuoliset korjausmenetelmät Leo Ruuskanen 4/2015 1 /14 Palvelujen saatavuus Kunnallisten viemäriverkostojen sisäpuolisia korjauspalveluja on ollut saatavilla jo vuodesta 1992

Lisätiedot

Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus

Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus 1/16 Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus Leo Ruuskanen Insinööritoimisto TeknoPlan Oy 16.4.2015 Nykytilanne Kuntotutkimusten suunnittelu 2/16 4 Kuntotutkimusta käytetään hankesuunnittelun

Lisätiedot

Putkiremontin suunnittelu

Putkiremontin suunnittelu 1/13 Putkiremontin suunnittelu Vaihtoehtoja, pinnoitusvalmius, rajoitukset ja riskit Leo Ruuskanen Insinööritoimisto TeknoPlan Oy 15.2.2012 2/13 Kuntotutkimussuunnittelu Nykyinen käytäntö on muuttumassa

Lisätiedot

Shahpar Moradi. Esivalmistettujen elementtien tehokkuus linjasaneerauksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Rakennustekniikka.

Shahpar Moradi. Esivalmistettujen elementtien tehokkuus linjasaneerauksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Rakennustekniikka. Shahpar Moradi Esivalmistettujen elementtien tehokkuus linjasaneerauksessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Rakennustekniikka Insinöörityö 13.04.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

LVI-viestiä viety jo 20 vuotta. Intoa lehden tekemiseen meillä oli enemmän, kuin taitoa, Ukkonen nauraa.

LVI-viestiä viety jo 20 vuotta. Intoa lehden tekemiseen meillä oli enemmän, kuin taitoa, Ukkonen nauraa. Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Marraskuu 2009, 20.vuosikerta 25.marraskuuta 2009 1 20v LVI-viestiä viety jo 20 vuotta Vuonna 1985 Suomen LVI-yhdistysten toiminnanjohtaja Ilpo Nousiainen otti yhteyttä

Lisätiedot

Asukastiedote 25.9.2014

Asukastiedote 25.9.2014 VAHAN E N Asukastiedote Asunto Oy Hurtti vuori 1 (3) Satakielenkatu 14 20610 Turku TALOYHTIÖNNE PUTKIREMONTIN HANKE SUUNNITTELU ON KÄYNNISTYNYT As Oy Hurttivuoressa on aloitettu putkiremontin hankesuunnittelu,

Lisätiedot

Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys

Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys RAPORTTI NRO VTT S 05086 08 10.1.2008 Asuinrakennusten viemäri ja käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät esiselvitys Lina Markelin Rantala Liisa Rautiainen. VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän

Lisätiedot

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies YHTEISTYÖSSÄ: LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Sisällys ESIPUHE... v JOHDANTO... 1 KÄSITTEITÄ

Lisätiedot

Putkiremontin liiketoimintamahdollisuudet

Putkiremontin liiketoimintamahdollisuudet Heimo Levamo Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy heimo.levamo@tuottoanalyysit.fi 608 Tässä artikkelissa en kerro kuinka linjasaneeraustyömaalla poravasara paukkuu ja kuinka pöly narisee osakkaan hampaissa,

Lisätiedot

Aleksi Koskela LINJASANEERAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI

Aleksi Koskela LINJASANEERAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI Aleksi Koskela LINJASANEERAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI LINJASANEERAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI Aleksi Koskela Opinnäytetyö Syksy 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA

Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA Sauli Kekkonen UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VELVOITTEET KORJAUSRAKENTAMISESSA Sauli Kekkonen Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

Hissin rakentaminen on kiinteistön kehittämistä. www.kita.fi. Jätteitä kierrätetään entistä tehokkaammin

Hissin rakentaminen on kiinteistön kehittämistä. www.kita.fi. Jätteitä kierrätetään entistä tehokkaammin Jätteitä kierrätetään entistä tehokkaammin www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Vihreä ja viihtyisä piha on kiinteistön käyntikortti Kiinteistöliittymä kaikilla herkuilla? Hissin rakentaminen on kiinteistön kehittämistä

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut Rappauksen purkaminen ja uusiminen - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL

Lisätiedot

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Talot energiadieetille Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Akustiikka määräsi Musiikkitalossa jopa käytetyn betonin määrän www.kita.fi Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia

Lisätiedot

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Sini Tuomela Opinnäytetyön nimi Asuinkerrostalon

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Märkätilojen korjaus

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Märkätilojen korjaus KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Märkätilojen korjaus Märkätilojen korjaus Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen 2 (12) Sisällysluettelo 1. Märkätila...4 2. Märkätilojen korjaus...4

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennusalan työnjohto

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennusalan työnjohto TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennusalan työnjohto MESTARITYÖ LINJASANEERAUSHANKKEEN RISKIENHALLINTA Työn tekijä: Mikko Tabell Työn ohjaajat: Tuomo Tennilä Työ hyväksytty:.. 2010 Olli Metsäranta opettaja ALKULAUSE

Lisätiedot

Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu

Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu 3 KORJAUSHANKKEEN VAIHEET JA SUUNNITTELU Leo Osara Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu Suunnittelu on päätöksenteon valmistelua. Julkisivun korjaushanke on taloyhtiölle huomattavan suuri taloudellinen

Lisätiedot

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Asunto-osakeyhtiö Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 00840 Helsinki 22.4.2014 EMC Emator Oy on vuonna 1982 perustettu korjausrakentamiseen

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää Matalalämpöratkaisuja hybridijärjestelmillä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pankit huomasivat taloyhtiöt Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa Kansainväliset

Lisätiedot

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakennustekniikan laitos Jonne Lantto Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset

Lisätiedot