Tulosyhteenveto N=382. Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosyhteenveto N=382. Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy"

Transkriptio

1 Putkiremonttibarometri 2011 Tulosyhteenveto N=382 Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy

2 Putkiremonttibarometri 2011, toteutus Tutkimuksen sisältö 1. Vastaajan taustatiedot 2. Taustatiedot viimeisimmästä ä putkiremonttikohteesta 3. Hankkeen valmistelu ja päätöksenteko 4. Hankesuunnittelu ja suunnittelu 5. Käytetyt saneerausmenetelmät ja hankkeen toteutus 6. Yritysten arviointi 7. Tulevaisuus, haasteet Tiedonkeruu: - Web-vastaaminen - Vastaaminen: Yhteensä 382 vastausta - Toteutuneiden putkiremonttien arvioita 203 Isännöintiliitto ry 2

3 Vastaajat: asema ja ikä Tehtävä isännöintiyrityksessä Vastaajan ikä Tekninen isännöitsijä (14) 4 % Muu (16) 4 % Yli 60 vuotta 12 % Alle 30 vuotta 5 % vuotta 16 % vuotta 38 % vuotta 28 % Isännöitsijä (352) 92 % Isännöintiliitto ry 3

4 Taustatietoja 2011 Kuinka monessa isännöimässäsi taloyhtiössä putkiremontin toteutus alkaa vuonna 2011? % N Ei yhtään 54 % % % tai enemmän 3 Ei vastausta 2 % 8 Kuinka montaa putkiremonttia yhteensä olet itse ollut toteuttamassa isännöimissäsi kiinteistöissä? % N En yhtään 24 % % % 46 7 tai enemmän 17 % 65 Ei vastausta 3 Viimeisin valmistunut putkiremontti Ei vastausta(8) 2 % Vuonna 2010 (165) 43 % Vuonna2009 (38) Vuonna 2008 tai aiemmin (77) Ei valmistuneita putkiremontteja(94) 25 % Toteutuneet remontit (kpl) kiinteistön valmistumisvuosikymmenen mukaan Putkiremontoidun kiinteistön keskimääräinen ikä 45 vuotta Ei vastausta Isännöintiliitto ry 4 9

5 Taustatiedot viimeisimmästä putkiremonttikohteesta Uusimaa (50) Pohjois Pohjanmaa Pohjanmaa (19) Varsinais Suomi (18) Pirkanmaa (18) Satakunta (17) Kanta Häme (14) Päijät Häme (11) Keski Suomi (9) Pohjois Savo (8) Etelä Karjala l (8) Pohjois Karjala (7) Kymenlaakso (7) Keski Pohjanmaa (5) Etelä Savo (5) Lappi (3) Etelä Pohjanmaa (3) Pohjanmaa (2) Kainuu (2) Itä Uusimaa (2) Ei vastausta (3) 9 % 9 % 9 % 8 % 7 % 5 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 24 % Kiinteistön/taloyhtiön sijainti (maakunta) 5 % 1 15 % 2 25 % Isännöintiliitto ry 5

6 Hankkeen valmistelu ja päätöksenteko (N203, vuonna 2009 tai 2010 valmistuneet putkiremontit) Isännöintiliitto ry 6

7 Oliko remontoitavassa kiinteistössä tehty jokin seuraavista? (vertailu vuoden 2010 tuloksiin suluissa) Viemäriputkiston kuntotutkimus 5 (48%) 46 % (50%) 3 % Kiinteistön kuntoarvio 49 % (52%) 47 %(46%) 4 % Korjausohjelma (PTS) Käyttövesiputkiston kuntotutkimus 45 % (46%) 5 (48%) 4 % 42 % (45%) 53 % (52%) 4 % Kyllä Ei En osaa sanoa Energiakatselmus 14 %(16%) 8 (79%) 5 % Isännöintiliitto ry 7

8 Tekijöiden vaikutus putkiremontin suunnittelun käynnistämiseen? Vastausasteikko: 1=Ei merkitystä - 5=Erittäin suuri merkitys Putkistossa ilmenneet vuodot Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat toimintahäiriöt Viemäriputkiston sisäisessä kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot Saniteettitilojen ttitil puutteelliset t vesieristykset i t Käyttövesiputkiston sisäisessä kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot Korjausavustus Tarve parantaa saniteettitilojen toiminnallisuutta 262 2,62 3,44 3, ,27 3,06 3,24 3,26 3,2 3,1 2,99 3,71 3,6 4,09 4, % % % % 5 26 % 6 % 12 % 5 % 29 % 2 15 % 18 % 1 7 % % 5 % Kiinteistön kuntoarviossa tehdyt havainnot PTS:ssä oli otettu kantaa remontin ajankohtaan Vakuutusturva ei ollut riittävä 3,02 3,17 2,82 2,74 2,65 2, % 19 % 18 % 18 % 8 % 1 Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen Käyttöveden heikentynyt laatu 2,63 2,58 2,55 2, % 2 15 % 14 % 6 % Isännöintiliitto ry 8

9 Hankkeen valmistelu ja päätöksenteko (vertailu vuoden 2010 raportointiin ii suluissa) Varmistettiinko remontin eri vaiheiden osalta tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet? 89 % 5 %6 % Harkittiinko muita suuria remontteja tehtäväksi samaan aikaan putkiremontin kanssa? 48 % (55%) 5 (44%) Kiinnitettiinkö menetelmien valinnassa huomiota ympäristövaikutuksiin / energiansäästökysymyksiin? 45 % (45%) 5 (52%) 4 % Nähtiinkö putkiremontti päätöksentekovaiheessa myös energiaremonttina? Harkittiinko toteutuksen tilaamista kokonaistoimituksena (KVR, suunnittele toteuta sopimusmalli) 44 % 52 % 4 % 24 %(20%) 73 % (80%) 2 % Kyllä Ei En osaa sanoa Harkittiinko hankkeen rahoittamiseksi lisärakentamista (ullakot, laajennukset, uusi rakennus)? 2 (18%) 79 % (82%) Oliko hankkeesta päätettäessä esillä yhteistyö naapuriyhtiöiden ihtiöid kanssa? 8 % (10%) 9 (90%) Isännöintiliitto ry 9

10 Harmaan talouden ongelmien kohtaaminen projektin eri vaiheissa Vastausasteikko 1=Ei lainkaan - 5=Erittäin paljon Suunnitteluvaihe Toteutusvaihe % % 4 & vastauksia 6 6 kpl % 4 % 2 % 2 4 & 5 vastauksia 9 kpl 1 6 % 3 % Kenen toimesta energiakysymykset nousivat esille? Voit valita useampia vaihtoehtoja Isännöitsijä 56 % Hallitus 44 % Konsultti, suunnittelija 34 % Asukkaat 2 Muu taho, mikä 2 % Ei vastausta 26 % Isännöintiliitto ry 10

11 Hankesuunnittelu ja suunnittelu (N203, vuonna 2009 ja 2010 valmistuneet putkiremontit) Isännöintiliitto ry 11

12 Hankesuunnittelua koskevia kysymyksiä Oliko suunnittelijoiden ammattitaito riittävä? Oliko suunnittelijat helppo löytää? 88 % 87 % 6 % 6 % 1 3 % Kilpailutettiinko suunnittelu? 76 % 23 % Selvitettiinkö osakkaiden mielipiteitä ja tarpeita kyselyllä hankesuunnitteluvaiheessa tai sitä ennen? 75 % 23 % 2 % Ovatko pankkien tarjoamat rahoitusmallit putkiremonttien rahoittamiseen riittävän osakaslähtöisiä? 72 % 17 % 1 Tehtiinkö taloyhtiössä hankesuunnittelu? 69 % 29 % 2 % Käytiinkö hankesuunnittelussa läpi eri menetelmävaihtoehtoja (ns. perinteiset menetelmät, teollisesti esivalmistetut elementit ja ns. uudet menetelmät)? Tuotiinko urakoitsijan valintakriteerit esille urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa? tö ki j i 66 % 64 % 32 % 32 % 3 % 5 % Kyllä Ei En osaa sanoa Oliko taloyhtiössä osakasvetoinen hanketyöryhmä? 48 % 5 Oliko taloyhtiössä keskusteltu miten yhtiötä halutaan ylläpitää (peruskorjataanko k vai haetaanko lisäaikaa ik peruskorjauksen k tekemiseen) tk ja ohjasiko tämä hankesuunnittelua? Onko putkiremonttien rahoitukseen tarjottava kevyen pääomavastikkeen rahoitusmalli tuttu (esim. Suomen Hypoteekkiyhdistys)? 26 % 46 % 66 % 47 % 7 % 8 % Oliko vakuutusyhtiöiden mielipiteillä vaikutusta menetelmävalintaan 18 % 8 2 % Isännöintiliitto ry 12

13 Urakkatarjoukset Kuinka monta urakkatarjousta pyydettiin? 1 2 % % 4 14 % Kuinka monta urakkatarjousta saatiin? 5 tai enemmän 7 En osaa sanoa / Ei vastausta 2 % 1 3 % % 3 17 % 4 27 % 5 tai enemmän 4 En osaa sanoa / Ei vastausta 4 % Isännöintiliitto ry 13

14 Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä oli urakoitsijan valinnassa? Vastausasteikko: 1=Ei merkitystä - 5=Erittäin suuri merkitys Isännöitsijän omat aikaisemmat kokemukset urakoitsijasta 4,46 2 Hinta 4,44 6 % Osaaminen 4,41 4, % Referenssit 4,11 3,93 4 Aikataulu Takuu Lisäpalvelujen saatavuus Menetelmä Urakoitsijan esittämät laadunvarmistuskäytännöt Suunnittelijan suositus Menetelmien ja materiaalien ympäristövaikutukset 2,57 3,5 3,5 3,4 3,48 3,33 3,34 3,27 3,23 3, ,06 4,1 4, % 54 % 2 % 27 % 32 % 2 9 % 7 % 2 4 % 6 % 23 % 26 % 23 % 2 % 19 % 24 % 38 % 1 4 % 4 % Isännöintiliitto ry 14

15 Yleiset kokemukset hankkeen valmistelusta ja urakoitsijan valinnasta Vastausasteikko: 1=Hyvin paljon eri mieltä - 5=Hyvin paljon samaa mieltä Tarjouksia saatiin riittävästi (määrä) Tarjoukset olivat hyvin laadittuja (laatu) 4,15 4,08 3,91 3, % 4 5 % 12 % EOS 17 % 24 % 6 % Tarjousten vertaileminen oli helppoa Tiedonsaanti vaihtoehtoisista menetelmistä oli helppoa Hankesuunnittelija tarjosi riittävästi tietoa uusista menetelmistä 3,88 4,05 3,58 3, ,55 3, % 48 % 24 % 6 % 2 % 39 % 28 % 1 12 % 1 25 % 3 13 % % 8 % Isännöintiliitto ry 15

16 Mikä seuraavista urakkamalleista on mielestäsi todennäköisin seuraavassa, useita työlajeja sisältävässä korjaushankkeessasi? Kokonaisurakka, jossa pääurakoitsija vastaa kokonaisuudesta ja tilaa itse aliurakat omilla sopimuksilla Alistettu sivu urakka, urakka jossatyömaan kokonaisjohto on pääurakoitsijalla, mutta taloyhtiö kilpailuttaa erillisurakat KVR urakka, jossa sama toimija sekä suunnittelee että toteuttaa kokonaisurakan 6 % 23 % 73 % En osaa tässä vaiheessa sanoa 3 % Joku muu malli Isännöintiliitto ry 16

17 Kuinka tyytyväinen olit seuraaviin asioihin hankesuunnitteluvaiheessa? Vastausasteikko: 1=Hyvin tyytymätön - 5=Hyvin tyytyväinen Tiedonkulku rakennuttajan ja projektin johdon välillä Tiedonkulku urakoitsijan ja isännöitsijän välillä Suunnittelutyön laatu Tiedonkulku projektin johdon ja suunnittelijoiden välillä Tiedonkulku urakoitsijan ja asiakasyhtiön välillä Suunnittelutyön resurssien saatavuus Suunnittelutyön aikataulujen pitävyys Valvonta 2 % 2 % 3,98 3,89 3,88 3,82 3,78 3,66 3,59 3, % 47 % 26 % 7 % 7 % 13 % 27 % 5 35 % 2 6 % 1 15 % 1 4 % 8 % 25 % 4 13 % 9 % Isännöintiliitto ry 17

18 Käytetyt saneerausmenetelmät ja hankkeen toteutus (N203, 2009 ja 2010 valmistuneet putkiremontit) Isännöintiliitto ry 18

19 Saneerauksen kohde ja menetelmä (kooste saneeratuista kohteista, vuonna 2009 ja 2010 valmistuneet remontit) SANEERATTU KOHDE MENETELMÄT N % KÄYTTÖVESIJOHDOT Vanhat reitit, putket 'metritavarasta' % Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä: 2 Uudet reitit, putket 'metritavarasta' 84 5 Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä: y % Pinnoitus 2 TALON SISÄPUOLISET VIEMÄRIT (ei sisällä pohjaviemäreitä) Perinteiset menetelmät % Uudet menetelmät (sujutus, pinnoitus) % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 11 8 % POHJAVIEMÄRIT Perinteiset menetelmät % Uudet menetelmät (sujutus) 25 2 Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 12 1 TONTTIVIEMÄRIT Perinteiset menetelmät % Uudet menetelmät (sujutus) % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 3 3 % Isännöintiliitto ry 19

20 Talon sisäpuoliset viemärit: saneeraus ja menetelmä N % Ei korjattu tai uusittu 60 3 Vanha reitti: valurautaputket 22 1 Vanha reitti: muoviputket % Uusi reitti: muoviputket % Uusi reitti: valurautaputket 13 6 % Sujutus 3 Pinnoitus 17 8 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 11 5 % Muu, mikä? 3 En osaa sanoa / Ei vastausta 4 2 % Uusi reitti: muoviputket Vanha reitti: muoviputket Vanha reitti: valurautaputket Pinnoitus Uusi reitti: valurautaputket Em. menetelmien yhdistelmä Sujutus 2 % 16 % 13 % 1 8 % 26 % 26 % Isännöintiliitto ry 20

21 Pohjaviemärit: saneeraus ja menetelmä N % Ei korjattu tai uusittu % Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket % Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket % Sujutus % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 12 6 % Muu, mikä? 12 6 % En osaa sanoa / Ei vastausta 2 Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket Sujutus Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 26 % % Isännöintiliitto ry 21

22 Tonttiviemärit: saneeraus ja menetelmä N % Ei korjattu tai uusittu % Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket % Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket % Sujutus 14 7 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 3 Muu, mikä? 7 3 % En osaa sanoa / Ei vastausta 4 2 % Uusiminen vanhoille paikoille, muoviputket 58 % Uusiminen vanhoille paikoille, valurautaputket 25 % Sujutus 14 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 3 % Isännöintiliitto ry 22

23 Kooste menetelmistä (vertailu vuonna 2010 valmistuneet ja vuosina valmistuneet remontit) SANEERATTU KOHDE % % MENETELMÄT 2008 ja valmistuneet valmistuneet remontit (N150) remontit (N128) KÄYTTÖVESIJOHDOT N150 N117 Vanhat reitit, putket 'metritavarasta' 23 % 23 % Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä: 5 % Uudet reitit, putket 'metritavarasta' 5 34 % Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä: 24 % 37 % Pinnoitus TALON SISÄPUOLISET VIEMÄRIT (ei sisällä pohjaviemäreitä) N119 N82 Perinteiset menetelmät 77 % 82 % Uudet menetelmät (sujutus, pinnoitus) 15 % 18 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 8 % POHJAVIEMÄRIT N112 N73 Perinteiset menetelmät 69 % 79 % Uudet menetelmät (sujutus) 2 2 Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 1 TONTTIVIEMÄRIT N88 N65 Perinteiset menetelmät 82 % 75 % Uudet menetelmät (sujutus) 14 % 25 % Edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä 3 % Isännöintiliitto ry 23

24 Kylpyhuoneiden saneeraus putkiremontin yhteydessä Uusittiin (kalusteet, vesieristeet, pintamateriaalit, hanat ym.) 67 % Ei korjattu tai uusittu 32 % En osaa sanoa / Ei vastausta 2 % Asennettiinko kytkentäjohdot kylpyhuoneessa pintaan vai rakenteiden sisään? Pinta asennus: kupari 62 % Pinta asennus: komposiitti En osaa sanoa / Ei vastausta Rakenteiden sisään: vuotovesisuojattu kupariputki Rk Rakenteiden tid sisään: iää muoviputki suojaputkessa % 2 % Isännöintiliitto ry 24

25 Kosteiden tilojen lämmitys N203, 2009 ja 2010 valmistuneet putkiremontit Lattialämmitys: sähköllä toimiva Seinällä oleva pyyhekuivainteline (ns. rättipatteri ): vesikiertoinen Muu lämmitys 6 % 42 % 4 Lattialämmitys: vesikiertoinen Seinällä oleva pyyhekuivainteline (ns. ä rättipatteri ): i ) sähköllä toimiva i Ei korjattu tai uusittu Ei lämmitystä En osaa sanoa / Ei vastausta 6 % 6 % 3 % 23 % Isännöintiliitto ry 25

26 Huoneistokohtaisten vedenkulutusmittareiden uusiminen / lisääminen (N203, 2009 ja 2010 valmistuneet putkiremontit) Ei uusittu / lisätty 38 % Vedenkulutusmittareiden uusiminen vuosien tutkimuksissa 7 Lisättiin, sähköiset 2 56 % Lisättiin, manuaaliset Uusittiin, manuaaliset Uusittiin, sähköiset En osaa sanoa / Ei vastausta 3 % 7 % 12 % 19 % % 54 % 5 Ei uusittu / lisätty 4 45 % 42 % 38 % Uusittiin / lisättiin 3 (sähköiset tai manuaaliset) % % En osaa sanoa / Ei vastausta Isännöintiliitto ry 26

27 Tehtiinkö putkiremontin yhteydessä uudistuksia/parannuksia johonkin seuraavista? Sähköjärjestelmät Talosaunat Pesutuvat Antennijärjestelmät ja telejärjestelmät Kellari ja varastotilat 53 % 48 % 44 % 37 % 35 % 47 % 5 55 % 63 % 64 % Kyllä Ei En osaa sanoa 30% remonteista on sellaisia, joissa on tehty putkiremontin yhteydessä sekä sähköjärjestelmän, talosaunojen että pesutupien saneeraus Pesutupien ja talosaunojen saneeraus tehdään lähes kaikissa tapauksissa samanaikaisesti Sähköjärjestelmien kanssa tapahtuu usein myös ilmanvaihdon, antenni- ja telejärjestelmien saneeraus Ilmanvaihto 32 % 67 % Piha alueet 22 % 76 % 2 % Hissitit 6 % 9 3 % 5 10 Isännöintiliitto ry 27

28 Yleiset kokemukset urakoitsijan toiminnasta 6 Vastausasteikko: 1=Heikko - 5=Erinomainen Hinnoittelun pitävyys Työmaajohdon tavoitettavuus Yhteistyö isännöitsijän ja urakoitsijan välillä Työn yleinen laatu 4,03 4,11 3,96 4,08 3,92 4,11 3,88 4, % Aikataulujen pitävyys 38 3,8 3, Muutosten hallinta ja toteutus 3,78 6 3,87 Asukkaiden huomioiminen urakan aikana Asukasviestinnän määrä Asukasviestinnän laatu 3,64 3,86 3,39 3,5 3,35 3, % 48 % 3 58 % 16 % 2 5 % 2 8 % 56 % 15 % 2 % 4 19 % 28 % % 6 % 14 % 52 % 26 % 4 % 2 59 % 17 % 4 29 % 4 % 9 % 17 % % 9 % 26 % 45 % 16 % 33 % 39 % 17 % 9 % Isännöintiliitto ry 28

29 Tulevaisuus, haasteet Kaikki vastaajat, N=382 Isännöintiliitto ry 29

30 Miten katsot putkiremonttien hintojen muuttuvan seuraavan 12 kk:n aikajaksolla Urakkahinnat ovat yli 10% halvempia Urakkahinnat ovat 1 10% 10% halvempia 3 % 5 % Näkymä hintojen kehittymiseen seuraavan 12kk:n jaksolla 2010: +4,8% 2009: +3,5% Urakkahinnoissa ei oleellista muutosta Urakkahinnat ovat 1 10% kalliimpia 2 29 % 45 % 39 % Urakkahinnatovatyli 10% kalliimpia 18 % 13 % En osaa sanoa / Ei vastausta 12 % 13 % Isännöintiliitto ry 30

31 Arvioi seuraavien asioiden tärkeyden kehittymistä taloyhtiöiden päätöksenteossa lähivuosina? Eri putkiremonttimenetelmien edut ja haitat Urakoitsijan uskottavuus "harmaan talouden" välttämisessä Projektin vastuusuhteiden selkeys ja läpinäkyvyys Energiansäästöratkaisut putkiremontin yhteydessä Remonttien huoneistokohtaiset ht i t läpimenoajat Asumisen helppous huoneistossa remontin aikana Remonttien kokonaiskesto Urakoitsija käyttää omia vakituisia työntekijöitä Esivalmistetut elementit putkiremontin toteutuksessa Urakoitsijan työntekijöiden työsuhdeasiat ovat kunnossa Asumisen tilapäisjärjestelyjen ratkaisut Urakoitsija pystyy esittämään toimivan laatujärjestelmän Käytettävien ttä materiaalien ja menetelmien ympäristöystävällisyys Sijoittajaosakkaiden näkemysten huomioiminen 38 % 44 % 37 % 3 29 % 36 % 25 % 36 % 22 % 32 % 24 % 24 % 12 % 7 % 34 % 5 45 % 33 % 4 47 % 48% 39 % 49 % 36 % 46 % 36 % 44 % Korostuu merkittävästi Korostuu jonkin verran Isännöintiliitto ry 31

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.00 Putkiremonttibarometri 2013, toteutus ja vastaajat - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 11/2012

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 11/2012 Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl Loppuraportti 11/2012 Putkiremonttibarometri 2012, toteutus ja vastaajat - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton jäsenyrityksissä

Lisätiedot

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 9/2012

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 9/2012 Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl Loppuraportti 9/2012 Putkiremonttibarometri 2012, toteutus ja vastaajat - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton jäsenyrityksissä työskentelevät

Lisätiedot

Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto 2.2.2010. Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto

Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto 2.2.2010. Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto 2.2.2010 Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto Toteutus Toinen laajasisältöinen kysely putkiremonttien toteutuksesta isännöitsijöille Tavoitteena saada

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI Pekka Harjunkoski

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI Pekka Harjunkoski PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2017 Pekka Harjunkoski 16.3.2017 Tausta ja toteutus Vastaajina isännöitsijät, N241 Putkiremonttibarometria toteutettu vuodesta 2009 alkaen Tutkimuksen teemat: Arvio remonttien

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI WWW.ISANNOINTILIITTO.FI TOTEUTUS - Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 6. toteutuskerta (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Putkistoremontti taloyhtiössä

Putkistoremontti taloyhtiössä Putkistoremontti taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Putkiremontti-iltapäivä Oulu, 21.9.2011 TkT Jari Virta kehityspäällikkö

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192

Lisätiedot

kunnonhallintatyökaluista

kunnonhallintatyökaluista kunnonhallintatyökaluista 18.6.-15.7.2010 Vastaajia yhteensä 194 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Vastaajat Kokemus isännöinnistä Isännöintiyrityksen koko Alle 3 vuotta (N13) 7 % 1-2 isännöitsijää

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2012. Suomen Kiinteistöliitto ry

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2012. Suomen Kiinteistöliitto ry Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa Ensimmäinen keväällä 2009 Vastaajina asuntoyhtiöiden

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä Kiinteistöilta, Oulu 31.3.2011 Jari Virta, Kiinteistöliitto Esityksen rakenne Muuttuvat määräykset Rakennuskanta Lämpöenergiataseet Kulutustietoja KT/RT Käyttö

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Linjasaneerausten suunnittelu

Linjasaneerausten suunnittelu Linjasaneerausten suunnittelu Ari Savolainen, DI Ajatuksia putkiremontista Ajattele pahinta mahdollista vaihtoehtoa ja kerro se sitten kahdella! En voinut uskoa miten se voi mennä näinkin kivuttomasti!

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2013

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2013 Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2013 Julkaistavissa 7.5.2013 Taustat ja vastaajat / Kevät 2013 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu Vastaajina

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014 Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014 Julkaistavissa 24.11.2014 Taustat ja vastaajat / Syksy 2014 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu Vastaajina

Lisätiedot

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallitusforum 24.9.2011 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

Putkiston korjausvaihtoehdot

Putkiston korjausvaihtoehdot Putkiston korjausvaihtoehdot Ylläpito Suunnittelu Toteutus Takuuaika Paikallinen rivi- ja kerrostalokanta Kiinteistön ylläpidon merkitys Putkistokorjausten keskeiset vaiheet ja vaihtoehdot TkT Jari Virta,

Lisätiedot

TUOTTEISTETTU PUTKIREMONTTI (InSert - Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut ) Satu Paiho

TUOTTEISTETTU PUTKIREMONTTI (InSert - Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut ) Satu Paiho TUOTTEISTETTU PUTKIREMONTTI (InSert - Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut ) Satu Paiho TALOTEKNIIKAN KOTIMAAN MARKKINAT 2005 Yhteensä 3,6 mrd. Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Yhteensä

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi 040 861 9948 15.04.2015 Lars Lindeman NCC-yhtiöt 1 Esitykseni sisällöstä Mitä lähiöissä tapahtuu?

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI?

PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI? PEIKKO VAI MAHDOLLISUUKSIEN PUTKIREMONTTI? Putkiremontti koetetaan joissakin taloyhtiössä peikkona, jota halutaan vältellä niin pitkään kun mahdollista. Yleisimmät syyt remontin välttelyyn ovat: kallein

Lisätiedot

AS OY KURJENKANNUS PERUSTIETOJA

AS OY KURJENKANNUS PERUSTIETOJA PERUSTIETOJA Rakennusaika 1970-1974 ns. ykkösvaihe (asunnot 1-16), vuosina 1970-71 ns. kakkosvaihe (asunnot 17-27), vuosina 1972-73 ns. kolmosvaihe (asunnot 28-39), vuosina 1973-74 Rakentaja Palkki Oy

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri, kevät 2013

Korjausrakentamisbarometri, kevät 2013 Korjausrakentamisbarometri, kevät Hallitus: Koko-Suomi ja Pohjois-Suomi Yhteenvetoraportti /.. Vertailuryhmä: Hallitukset Vertailuryhmä: Pohjois-Suomi/Hallitukset Taloyhtiö, jonka perusteella vastaukset

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2016

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2016 Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2016 Taustat ja vastaajat / syksy 2016 Yleiskuva korjausrakentamisen tilanteesta Hieman runsaalla puolella taloyhtiöistä on jokin korjaushankkeen osa menossa vuonna

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

Taloyhtiöt ja korjausrakentamisen näkymät keväällä 2013

Taloyhtiöt ja korjausrakentamisen näkymät keväällä 2013 Taloyhtiöt ja korjausrakentamisen näkymät keväällä 2013 RTS Rakennusfoorumi 7.5.2013 Pääekonomisti Jukka Kero Esityksen sisältö Kiinteistöliiton jäsenet ja niiden profiili Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri

Lisätiedot

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1 3,05 3,07 3,14 3,02 2,94 3,35 3,21 3,27 3,29 3,18 3,33 3,14 3,49 3,49 3,61 3,57 3,59 3,57 3,27 3,39 3,27 3,14 3,32 3,06 3,26 3,18 3,25 3,18 3,09 3,17 3,11 3,07 3,15 3,44 3,61 3,58 3,58 3,51 3,59 3,43 3,32

Lisätiedot

Suunnittelijan näkökulma

Suunnittelijan näkökulma Suunnittelijan näkökulma Ari Savolainen, DI Pohjois-Suomen suurin taloteknisistä asiantuntijoista muodostuva insinööritoimisto n 20 suunnittelijaa yli 250 suunniteltua putkiremonttia Ajatuksia putkiremontista

Lisätiedot

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors 27.01.2012

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors 27.01.2012 Asukasystävällinen Linjasaneeraus Uponor Cefoelementeillä Toni Wahlfors 27.01.2012 Osakaslähtöinen korjausremontti Kiinteistön arvo osakkaan kannalta taso + perusparannus (tasoa nostava) Ajantasaistaminen

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Korjausrakentamisen työpaja 3. Messukeskus 20.11.2013 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Jyty

Kuntavaalikysely Jyty Kuntavaalikysely 2017 Jyty 28.3.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa Tässä esityksessä yhteenveto yhdestä tutkimuksen

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)?

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Kaikki vastaajat (N=1) 1 87 8 73 6 N 3 1/18 15 8 Jokin muu, mikä: Talotekniikka yleisesti (LVIS)

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Isännöintiyritysten liikevaihto,

Lisätiedot

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto

Lisätiedot

Isännöintiliiton. markkinakatsaus. Toimitusjohtaja j Tero Heikkilä Isännöintipäivät Tampere 24.9.2009

Isännöintiliiton. markkinakatsaus. Toimitusjohtaja j Tero Heikkilä Isännöintipäivät Tampere 24.9.2009 Isännöintiliiton korjausrakentamisen markkinakatsaus Toimitusjohtaja j Tero Heikkilä Isännöintipäivät Tampere 24.9.2009 Tutkimuksen toteutus Verkkokysely 15.-21.9 2009 Vastaajina 490 isännöitsijää eri

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy

SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy PICOTE OY LTD Toiminut alalla omalla Picote-menetelmällä vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen rakennusurakoitsija Innotia Oy. Tänään kiinteistöjen sisäpuolisen

Lisätiedot

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit. Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Tarvekartoitus hankesuunnittelu Rakennuttaminen Suunnittelu Rakentaminen Vastaanotto Tekninen suunnittelu, jossa määritellään hankkeen laatu ja laajuus Kaupallinen

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT

TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖLLÄ KAIKKI VOITTAVAT Viisas taloyhtiö tekee yhteistyötä naapuriyhtiöidensä kanssa. Yhteistyöllä voidaan parantaa asuinalueen ja sen asukkaiden turvallisuutta, viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa. Lähde: Tilastokeskus ja VTT 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Omakotitalot

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Helsinki, Kamppi Kohdenumero Varastotila, 36,0 m² Kov Energialuokka E Mh ,34 Vh ,00

Helsinki, Kamppi Kohdenumero Varastotila, 36,0 m² Kov Energialuokka E Mh ,34 Vh ,00 Varastotila Helsinki, Kamppi Kohdenumero 601770 Varastotila, 36,0 m² Kov. 1931 Energialuokka E Mh. 48 536,34 Vh. 49 000,00 Malminrinne 2-4. Korkea kellarikerroksen varastotila keskeiseltä sijainnilta Kampista.

Lisätiedot

Jarmo Halonen Kiinteistöjen Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.

Jarmo Halonen Kiinteistöjen Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit. Jarmo Halonen Kiinteistöjen Tuottoanalyysit Oy asuntoyhtiön ylläpitostrategia, missio ja visio putkiremontin toteutusvaiheet hankesuunnittelun vaiheet selvitykset ja tutkimukset laatu ja laajuus kustannusarvio

Lisätiedot

Putkiremontistakin käyttäjäkeskeinen prosessi

Putkiremontistakin käyttäjäkeskeinen prosessi Putkiremontistakin käyttäjäkeskeinen prosessi IKE-workshop: Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet 1.3.2005 Risto Vahanen Vahanen-yhtiöt HANKKEEN TAUSTA: ASUINKERROSTALOJEN VALMISTUMISMÄÄRÄT

Lisätiedot

Aloitusinfo 19.4.2015

Aloitusinfo 19.4.2015 1/25 Aloitusinfo 19.4.2015 Leo Ruuskanen Linjasaneerauksen prosessi 2/25 Hankesuunnitteluvaihe 3/25 Johdanto 4/25 Asunto Oy:n hallitukselta saatu toimeksianto hankesuunnittelussa on tutkia putkiremontin

Lisätiedot

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI

AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI PUTKIREMONTIN SUUNNITELMIEN ESITTELY Palvelukeskus Sofia 26.11.2013 26.11.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 SUUNNITELMISTA Suunnitelmat ovat valmistumassa ja tarjouspyyntökierrosta

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Kuntavaalikysely 2017 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 3.4.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Omakotitalon putkiremonttitutkimus. Toukokuu 2017

Omakotitalon putkiremonttitutkimus. Toukokuu 2017 Omakotitalon putkiremonttitutkimus Toukokuu Tutkimuksen taustatiedot 8 monivalintakysymystä 1. Asuinalue, 2. asumismuoto, 3. talon ikä, 4. putkiston tilanne, 5. havainnot putkiongelmista, 6. remontin teettämisaikeet,

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistömessut Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Toteutus 3. Vastaajat 4. Kokonaisarvosanat 5. Tulokset osioittain

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien yrityskysely. Satu Paiho 10.6.2008

InSert - putkiremonttien yrityskysely. Satu Paiho 10.6.2008 InSert - putkiremonttien yrityskysely Satu Paiho 10.6.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi reilu 100 vastaajaa erilaisia putkiremonttipalveluita tarjoavista yrityksistä (joukossa oli myös samojen

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

Insert-projektin keskeiset tulokset. KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT

Insert-projektin keskeiset tulokset. KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT Insert-projektin keskeiset tulokset KIMU Kerrostalon ilmastomuutos Talotekniikka työpaja 12.10.2010 Satu Paiho, Veijo Nykänen, Jyri Nieminen, VTT 2 Teknisiä ratkaisuja on tarjolla mutta onko palveluja?

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä 21.9.2011 Oulun Isännöitsijätoimisto Oy Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä, Oulun Kiint.yhdistys ry. Putkiremontti-iltapäivä

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

RYHMÄKORJAAMINEN. Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

RYHMÄKORJAAMINEN. Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto RYHMÄKORJAAMINEN Emilia Olkanen ja Emmi Oksanen 14.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi 3/3 Ryhmäkorjaaminen Useamman itsenäisen taloyhtiön yhteistoimintaa korjaustarpeidensa toteuttamiseksi Tavoitteena

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna 2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa

Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa Salaojitetut peltohehtaarit Suomessa s. - ja uusintasalaojitukset 2003-2006... 1 Salaojitetut uudet- ja uusintahehtaarit 1991-2006... 2 Salaojitetut uudet hehtaarit 1920-2006... 2 Salaojitetut hehtaarit

Lisätiedot

Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi

Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi Taloyhtiö 2014, Messukeskus 1.4.2014 Associate Elina Skarra Lexia Asianajotoimisto Onko yhtiöllä tulossa isoja remontteja ja sitä kautta rahantarve?

Lisätiedot

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja Esityksen sisältö puheenjohtaja hankkeen valmistelu-prosessissa (esivalmistelu, hallitus, isännöitsijä, projektinjohto,

Lisätiedot

Toiminnantarkastajien tapaaminen 2017

Toiminnantarkastajien tapaaminen 2017 Toiminnantarkastajien tapaaminen 2017 Messukeskus, 26.4.2017 Juho Järvinen Ajankohtaista tilinpäätöksistä Uudet lakiuudistukset tulleet voimaan Uudistunut kirjanpitolaki tuli voimaan 1.1.2016 Uudistus

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,432 0 EU 1, , ,208 0 Valtio 0, , ,916 0 Kunta 0, , ,308 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2018 ja 2019 19.10.2017 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017 Jäsenkysely Sote uudistuksesta 2017 Työskentelen (N=1836) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Julkisella sektorilla n=1562, 85% Yksityisellä sektorilla n=215, 12% Kolmannella sektorilla n=28, 1

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestys määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty asuntoosakeyhtiölain

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiölaina / Osakaslaina Saavatko taloyhtiöt lainaa Nordeasta? Millaisia muutoksia on tapahtunut uusien säädösten myötä? Suomen talous edelleen alavireessä, mutta

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Syksy Julkaistavissa klo 9

Korjausrakentamisbarometri / Syksy Julkaistavissa klo 9 Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2017 Julkaistavissa 15.11.2017 klo 9 Taustat ja vastaajat / Syksy 2017 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus Kuinka maakuntien rahoitustarve muuttuu vuodesta ? HT Eero Laesterä KTM Tuomas Hanhela KTM Katja Pesonen

Sote ja maakuntauudistus Kuinka maakuntien rahoitustarve muuttuu vuodesta ? HT Eero Laesterä KTM Tuomas Hanhela KTM Katja Pesonen Sote ja maakuntauudistus Kuinka maakuntien rahoitustarve muuttuu vuodesta 2016-2030? HT Eero Laesterä KTM Tuomas Hanhela KTM Katja Pesonen Laskennan tavoite o Perlacon Oy on käynnistänyt laskentasarjan,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Valmistautuminen korjaushankkeeseen 19.03.2013

Valmistautuminen korjaushankkeeseen 19.03.2013 Valmistautuminen korjaushankkeeseen 19.03.2013 Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Lähtökohta käynnistää hankesuunnittelu -5 vuoden kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa 15.9.2016 Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Näin uskomme Suomessa tehtävää työtä tulee uudistaa ennakkoluulottomasti

Lisätiedot

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallitusforum 24.9.2011 Jaana Sallmén lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä hallitukselta korjaushankkeessa odotetaan? Hallituksen toimittava h u o

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa

Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa Paavo Marttila Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunnan puheenjohtaja Taloyhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämispäivä18.9.2010 Helsingin

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokas korjausrakentaminen Energiatehokas korjausrakentaminen Kiinteistö 2013, Messukeskus 13.11.2013, Helsinki DI Petri Pylsy Mahdollisuuksia on Julkisivukorjaukset Lisälämmöneristäminen, ikkunoiden ja parveke ovien vaihtaminen

Lisätiedot