Putkistojen kuntotutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putkistojen kuntotutkimus 24.1.2014"

Transkriptio

1 Putkistojen kuntotutkimus AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE HELSINKI Inspecta Oy Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset Y-tunnus: PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja 3) Puh Helsinki Helsinki Fax Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland

2 2/24 SISÄLLYSLUETTELO 1 PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuskohde Tutkimuslaitteet ja menetelmät JÄRJESTELMIEN KUNTO JA SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET Lämmitysjärjestelmät Lämpöjohdot ja venttiiliit Vesijohdot ja venttiilit viemärit SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET Lämpöjohdot Käyttövesijohdot ja viemärit Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät havainnot ja toimenpidesuositukset Kiireelliset toimenpiteet Järjestelmien riskikohdat... 6 LIITE 1 KUNNOSSAPITO-OHJELMA... 7 LIITE 2 VIEMÄREIDEN KUVAUSPÖYTÄKIRJAT... 8 LIITE 3 RÖNTGENKUVAUKSET LIITE 4 VALOKUVALIITE LIITE 5 OHJEELLISET TUTKIMUSPAIKAT... 23

3 3/24 1 PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimukset kiinteistössä tehtiin viikoilla 2-3/2014. Tutkimuksessa selvitettiin jätevesiviemäreiden, vesijohtojen ja lämpöjohtojen nykyinen kunto, uusimistarve, vauriot ja viat sekä lisäselvitysten tarve. Huomiota on myös kiinnitetty rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Raportissa esitetään arviot korjaustarpeista, korjausten kiireellisyydestä ja korjauskustannusarviot. Tutkimuksen otantamenetelmistä johtuen järjestelmissä saattaa olla piileviä vaurioita, joita ei kuntotutkimuksen avulla ole saatu selville tai vaurioiden aste ja laajuus saattaa poiketa havaitusta. 1.1 Tutkimuskohde Rakennusvuosi 1972 Rakennuksia 4 kpl Kerroksia 3 kpl Asuntoja 57 kpl Huoneistoala 3486 m 2 Tilavuus m 3 TILAAJA: As Oy Risupadontie 4 c/o Isännöitsijätoimisto Wisenheimers Oy Isännöitsijä Miki Turkia Hämeentie Helsinki 1.2 Tutkimuslaitteet ja menetelmät Kiinteistökierroksella tarkastettiin rakennukset visuaalisesti havainnoiden niiltä osin, joihin oli esteetön pääsy. Kohteesta otettiin kiinteistökierroksella valokuvia digitaalisella kameralla. Pohjaviemärit kuvattiin sisäpuolisesti TV-kameralla, MiniCam SoloPro. Vesijohdoista ja lämpöjohdoista otettiin läpivalaisukuvia digitaalisella röntgenkuvauslaitteella, Vidisco.

4 4/24 2 JÄRJESTELMIEN KUNTO JA SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET 2.1 Lämmitysjärjestelmät Paikalla tehtyjen havaintojen mukaan rakennus on liitetty kaukolämpöön. Kaukolämmön alajakokeskus on uusittu vuonna Lämmityksen siirrin on LPM Oy:n, joka on teholtaan 320 kw ja toisiopuolen virtaamaltaan 3,9 dm 3 /s. Säätöventtiilinä on Landis VVF Kiertovesipumppuna on Grunfosin UPS 50/120. Lämpimän käyttöveden siirrin on LPM Oy:n, joka on teholtaan 350 kw ja toisiopuolen virtaamaltaan 1,87 dm 3 /s. Säätöventtiilinä on Landis VVF Kiertovesipumppuna on Grundfosin UPS B. Alajakokeskuksen teknisenä käyttöikänä pidetään n vuotta. Keskuksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi tarkastelujakson aikana. Kohdekäynnillä ei havaittu vuotoja alajakokeskuksen laitteissa eikä muita puitteita. 2.2 Lämpöjohdot ja venttiiliit Paikalla tehtyjen havaintojen mukaan kiinteistön lämpöjohdot on tehty teräsputkesta kierre- ja hitsausliitoksin ja ne ovat alkuperäiset. Lämpöjohtoverkoston runkolinjat kulkevat kellarikerroksen kattoon kiinnitettynä. Nousulinjat kulkevat tutkituin osin rakenteissa piilossa. Silmämääräisten havaintojen perusteella lämpöjohtoverkostossa ei ole vuodon merkkejä ja kannakointi on suoritettu asianmukaisella tavalla. Rakennuksien kellarikerroksen näkyvissä olevista lämpöjohtorunkoverkostosta otettiin läpivalaisukuvia (ks. liite 3). Kuvatuin osin verkostossa ei havaittu korroosiota lainkaan ja lisäksi putkien seinämäprofiilit ovat tutkituin osin tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksen lämpöjohdot ovat tutkituin osin tyydyttävässä kunnossa ja niillä on käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta, kunhan pidetään huolta siitä, että verkostossa kiertävä vesi on hapetonta eivätkä putket altistu ulkopuoliselle kosteudelle. Lämpöjohtojen sulkuventtiilien kunto tarkastettiin otantana silmämääräisesti. Lämpöjohtoverkoston linjansäätö ja sulkuventtiilit ovat nähdyiltä osin palloventtiileitä, joiden kunto on hyvä. Yleisissä tiloissa olevat patteriventtiilit ovat käsisäätöisiä venttiileitä, joiden kunto on tyydyttävä. 2.3 Vesijohdot ja venttiilit Kiinteistön kylmävesirunkojohdot on tehty kuumasinkitystä teräsputkesta kierreliitoksin ja niissä on ollut jo vuotoja. Piirustuksien mukaan myös nousujohdot on tehty sinkitystä teräsputkesta. Alkuperäisistä kylmävesirunkojohdoista otettiin läpivalaisukuvia kellarikerroksesta näkyvissä olevista runkojohdoista (ks. liite 3). Läpivalaisukuvissa havaittiin kylmävesiputkistoissa runsaasti korroosiota putkissa ja liitoskappaleissa ruostekertymää sekä saostumia putken sisällä. Putkien sisäpuolelle muodostuneet korroosiotuotteet aiheuttavat väri- ja makuhaittoja talousveteen. Lisäksi ne voivat tukkia esim. poresuuttimia käyttövesikatkojen jälkeen. Kylmävesijohdot ovat tutkituin osin heikossa kunnossa ja niillä on käyttöikää jäljellä noin 5-6 vuotta heikomman kohdan mukaan arvioituna. Lämminkäyttövesiverkosto on asennettu kupariputkesta. Lämpimän käyttöveden putkista otettiin läpivalaisukuvia (ks. liite 3). Kuvat otettiin kellarikerroksen näkyvillä olevista runkojohdoista. Läpivalaisukuvissa ei havaittu kupariputkessa tyypillistä pistesyöpymää.

5 5/24 Vesijohtojen sulkuventtiilien kunto tarkastettiin otantana silmämääräisesti. Sulkuventtiilit ovat osittain vanhoja vinoistukkaventtiileitä, jotka ovat huonossa kunnossa. Lämpimän käyttöveden kiertojohdoissa ei ole säätömahdollisuutta, tämä aiheuttaa turhaa kulumista putkistoille ja energianhukkaa. Venttiilit tulee uusittavaksi putkistojen uusimisen yhteydessä. Putkistojen alkuperäiset eristeet ovat osittain massaeristettyjä ja ne voivat sisältää asbestia. Eristeet ovat paikoin rikkoutuneet ja ne tulisi kapseloida kuntoon mahdollisimman pikaisesti. Tutkimuksen perusteella suosittelemme käyttövesiverkoston uusimista tehtäväksi vuonna viemärit Rakennuksien sisäpuoliset jätevesipohjaviemärit on tehty muoviputkesta muhviliitoksin. Rakennuksien ulkopuoliset viemärit on asennettu betoniputkesta. Pohjaviemärit kuvattiin sisäpuolisesti, jotta niiden toiminnallinen kunto saatiin selvitettyä. Pohjaviemäreiden kuvauksissa havaittiin niissä olevan paikoin rasvakertymää, mutta välitöntä huuhtelun tarvetta niille ei ole. Vesikatolta tuuletusviemäreitä kuvattiin TV kameralla. Kuvaukset päättyivät n. metrin päähän, koska viemäreissä olevat kulmakappaleet estivät kameran etenemisen. Kyseiseen rakennusaikaan käytetyt muoviviemärit olivat PVC (PE) viemäreitä. Näiden viemäreiden tekninen käyttöikä on keskimäärin n. 40 vuotta, mutta kokemuksiemme perusteella niissä on ollut ongelmia jo 20 vuoden käyttöiän jälkeen. Tämän ikäisissä PVC muoviviemäreissä on havaittu haurastumista ja lasittumista. Putken materiaali on voinut kovettua ja se voi rikkoontua helposti mekaanisesta rasituksesta tai iskusta. Tämän vuoksi hankesuunnittelun aikana tulisi huomioida muoviviemäreiden uusiminen tai vaihtoehtoisesti niiden kunnostaminen sukittamalla. 3 SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET 3.1 Lämpöjohdot Suositellaan lämpöjohtoverkoston seurantatutkimusta n. 10 vuoden kuluttua tehtäväksi. 3.2 Käyttövesijohdot ja viemärit Suosittelemme käyttövesiverkoston uusimista ja viemäriverkoston uusimista / kunnostamista sukittamalla vuonna 2018 tehtäväksi. Tätä ennen kiinteistöön tulisi tehdä hankesuunnitelma, jossa määritellään putkiremontin tavoitteet, sisältö, laatutaso ja laajuus. Hankesuunnitelmaan kirjataan myös mahdolliset sähkötekniikan sekä tele- ja antenniverkkojen korjaustyöt. 3.3 Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Seuraavat kuntotutkimukset ja selvitykset tulee tehdä ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Haitta-aine kartoitus

6 3.4 Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät havainnot ja toimenpidesuositukset Seuraavat havainnot ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset vaikuttavat kiinteistön käyttäjien tai huoltohenkilökunnan turvallisuuteen tai terveellisyyteen. Putkieristeet ovat paikoin rikkoutuneet ja ne mahdollisesti sisältävät asbestia, nämä pitää kapseloida välittömästi. 3.5 Kiireelliset toimenpiteet Putkieristeiden kapselointi 6/ Järjestelmien riskikohdat Käyttövesijohtojen paikalliset vesivuodot Viemäreiden padotukset ja paikalliset vuodot, viemäreiden halkeamat lasittumisien vuoksi Kylpyhuoneiden vedeneristeiden ja lattiakaivojen kunto Helsingissä Inspecta Oy Juha Rantanen

7 7/24 LIITE 1 KUNNOSSAPITO-OHJELMA Kunnossapito-ohjelma As Oy Risupadontie 4 Oletusversio Alv 24% G LVI- järjestelmät G LVI- järjestelmät G LVI- järjestelmät G LVI- järjestelmät G LVI- järjestelmät G LVI- järjestelmät G LVI- järjestelmät Kellarikerroksissa rikkoutuneiden putkieristeiden kapselointi. 500 Haitta-aine kartoitus Hankesuunnittelu Toteutus suunnittelu KVV saneeraus Alajakokeskuksen uusiminen Lämpöjohtoverkoston tutkimus 1400 Yhteensä (EUR): Yhteensä (EUR / m²): 0,1 1,4 4 12, , , ,7 Yhteensä (EUR / m² / kk): 0,0 0,1 0, ,5 Kunnossapito-ohjelma = Tyhjä = Mahdollinen suoritusaika XXX = Suositeltu suoritusvuosi

8 8/24 LIITE 2 VIEMÄREIDEN KUVAUSPÖYTÄKIRJAT Putkiston kunto: KL1 HYVÄ KL2 TYYDYTTÄVÄ KL3 VÄLTTÄVÄ KL4 HEIKKO TV1 TV2 TV3 TV4 Kuvaus-NO Kuvauskohta Kuvattuverkosto Kuntoluokka Puhdistusluukku, kellarikäytävällä Vastavirtaan 0-3 m, lievä painuma 2,5 m, liitos oikealta 5,9 m, liitos vasemmalta 6,2 m, liitos oikealta 6,5 m, supistus 160 mm -> 110 mm 6,8 10,5 m, jätekertymää, joka irtosi laskettaessa vettä 10,2 m, liitos vasemmalta 10,7 m, nousee ylös 11,3 m, kääntyy oikealle vaakaan 12,2 m, supistus 110 mm -> 75 mm, edessä lattiakaivo 0-2 m, lievä painuma 1,8 m, liitos ylhäältä 4,1 m, liitos ylhäältä 5,1 m, liitos ylhäältä 6,1 m, kääntyy oikealle 6,5 m, Y-haara 8,7 m, puhdistusluukku 9,2 m, loivasti alas 11,3 m, jyrkästi alas 12,4 m, kääntyy vaakaan 12,6 m, jätevesikaivo pihalla 0,5 m, liitos vasemmalta 4,9 m, liitos oikealta 5,3 m, liitos vasemmalta 5,4-8 m, jätekertymää 5,6 m, supistus 160 mm -> 110 mm 8,9 m, liitos vasemmalta 9,4 m, kääntyy oikealle 9,5 m, lattiakaivo 0-2 m, kertymää 3,3 m, kääntyy vasemmalle 4,1 m, Y-haara, liittyy aiemmin kuvattuun linjaan (TV2) Puhdistusluukku, kellarikäytävällä Myötävirtaan Puhdistusluukku, kellarikäytävällä Vastavirtaan Puhdistusluukku, kellarikäytävällä Myötävirtaan Kuvaus ussuunta Putkimateriaali ja koko Muovi DN160 Muovi DN160 Muovi DN160 Muovi DN160 Havainnot KL 2 KL2 KL3 KL2

9 9/24 TV5 TV6 TV7 TV8 TV9 TV10 TV11 kaivo, talon 2 edustalla Vastavirtaan kaivo, talon 2 edustalla kaivo talojen 3 ja 4 välissä 10,2 m, liiton kaupungin viemäriin kaivo talojen 3 ja 4 välissä kaivo, talon 4 edustalla Myötävirtaan kaivo, talon 4 edustalla Kuvaus-NO Kuvauskohta Kuvattuverkosto kaivo talon 1 edustalla Myötävirtaan Myötävirtaan Vastavirtaan Myötävirtaan Vastavirtaan Kuvaus ussuunta Putkimateriaali ja koko Betoni DN2000 Muovi DN160 Betoni DN150 Betoni DN150 Betoni DN225 Betoni DN150 Muovi DN160 Havainnot 2,7 m, viemärin pohjassa ilmeisesti kertymää 3-4 m, jätteet padottaa 4, 6 m, jätevesikaivo, kaivossa jätettä 8-11 m, jätteet padottaa m, lievä painuma tai padotus 31,7 m, jätevesikaivo talojen 3 ja 4 välissä 0,7 m, nousee ylös 3,1 m, kääntyy vaakaan, liitos vasemmalta 3,1 5,1 m, lievä painuma tai padotus 8,6 m, kääntyy vasemmalle 9,8 m, kääntyy vasemmalle 10,3 m, liitos yläoikealta 10,5 m, supistus 160 mm -> 110 mm 10,5 11,5 m, kertymää 14,4 m, liitos oikealta 14,6 m, kertymää, kuvauksen lopetus 30,5 m, jätteet padottaa kaivolle tultaessa 31,1 m, jätevesikaivo 0-2 m, jätteet padottaa 4,9 5,6 m, jätettä 5,9 m, jätevesikaivo talon 3 päädyssä 5,0 m, jätevesikaivo talojen 3 ja 4 välissä 1,3 m, nousee ylös 3,1 m, kääntyy vaakaan 3,3 m, puhdistusluukku 5,6 m, liitos ylhäältä 8,0 m, kääntyy oikealle 8,5 m, liitos ylävasemmalta 12,6 m, liitos oikealta m, kertymää 15,2 m, liitos oikealta 16,6 m, liitos vasemmalta 17,1 m, supistus 160 mm -> 110 mm 19,3 m, liitos oikealta 19,6 m, kääntyy oikealle 21,1 m, kääntyy ylös Kuntoluokka KL3 KL3 KL3 KL3 KL2 KL2 KL2

10 10/24 TV12 TUULE TUS 1 TUULE TUS 1.1 TUULE TUS 2 Kuntoluokka kaivo, talon 3 päädyssä 2,9 m, kääntyy oikealla 5,9 m, kääntyy vasemmalle 7,1 m, puhdistusluukku 11,0 m, liitos vasemmalta, jätettä 14,4 m, liitos vasemmalta 20,7 m, puhdistusluukku 29,2 m, liitos vasemmalta 29,5 m, supistus 160 mm -> 110 mm 32,5 m, kääntyy vasemmalle 36,9 m, pystyviemäri Kuvattu n. 1 m Mutkat tehty jyrkillä kulmakappaleilla joista kamera ei mene läpi Mutkassa lehtiä ym. roskaa Kuvattu n. 1 m Mutkat tehty jyrkillä kulmakappaleilla joista kamera ei mene läpi Mutkassa lehtiä ym. roskaa Kuvattu n. 1 m Mutkat tehty jyrkillä kulmakappaleilla joista kamera ei mene läpi Mutkassa lehtiä ym. roskaa Alaspäin lähtevät viemärit muovia Tuuletusviemäri, talon 1 vesikatolla Tuuletusviemäri, talon 1 vesikatolla Tuuletusviemäri, talon 1 vesikatolla Kuvaus-NO Kuvauskohta Kuvattuverkosto Vastavirtaan Alas Alas Alas Kuvaus ussuunta Putkimateriaali ja koko Muovi DN160 Valurauta DN100 Valurauta DN100 Valurauta DN100 Havainnot KL3 KL3 KL3 KL3

11 11/24 LIITE 3 RÖNTGENKUVAUKSET Putkiston kunto: KL1 HYVÄ KL2 TYYDYTTÄVÄ KL3 VÄLTTÄVÄ KL4 HEIKKO RTG- kuvaus 1. Putki: KV32, sinkitty teräs Sijainti: Talo 1, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 3,25 mm Havainnot: Syöpymää ja saostumia Kuntoluokka: KL3

12 12/24 RTG- kuvaus 2. Putki: LV 22, LVK 14 kupari Sijainti: Talo 1, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 1,0 mm Havainnot: Ei pistesyöpymää RTG- kuvaus 3. Putki: LJ 32, Teräsputki Sijainti: Talo 1, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 2,6 mm Havainnot: Ei korroosiota

13 13/24 RTG- kuvaus 4. Putki: KV40, sinkitty teräs Sijainti: Talo 1, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 3,25 mm Havainnot: Syöpymää ja sakkautumia Kuntoluokka: KL3 RTG- kuvaus 5. Putki: LVK 22 kupari Sijainti: Talo 1, kellarikäytävä Havainnot: Ei pistesyöpymää

14 14/24 RTG- kuvaus 6. Putki: KV32, sinkitty teräs Sijainti: Talo 4, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 3,25 mm Havainnot: Syöpymää ja sakkautumia Kuntoluokka: KL4 RTG- kuvaus 7. Putki: LV 36 kupari Sijainti: Talo 4, kellarikäytävä Havainnot: Ei pistesyöpymää

15 15/24 RTG- kuvaus 8. Putki: LVK 17, kupari Sijainti: Talo 4, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 1,0 mm Havainnot: Ei pistesyöpymää RTG- kuvaus 9. Putki: LJ 50, Teräsputki Sijainti: Talo 4, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 2,9 mm Havainnot: Ei korroosiota

16 16/24 RTG- kuvaus 10. Putki: LVK 17, kupari Sijainti: Talo 4, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 1,0 mm Havainnot: Ei pistesyöpymää RTG- kuvaus 11. Putki: KV32, sinkitty teräs Sijainti: Talo 3, varasto Alkup. seinämävahvuus: 3,25 mm Havainnot: Ei korroosiota

17 17/24 RTG- kuvaus 12. Putki: LV 22, LVK 17 kupari Sijainti: Talo 3, varasto Alkup. seinämävahvuus: 1,0 mm Havainnot: Ei pistesyöpymää RTG- kuvaus 13. Putki: KV32, sinkitty teräs Sijainti: Talo 3, varasto Alkup. seinämävahvuus: 3,25 mm Havainnot: Syöpymää ja sakkautumia Kuntoluokka: KL4

18 18/24 RTG- kuvaus 14. Putki: LJ 25, Teräsputki Sijainti: Talo 3, varasto Alkup. seinämävahvuus: 2,3 mm Havainnot: Ei korroosiota RTG- kuvaus 15. Putki: LJ 40, Teräsputki Sijainti: Talo 2, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 2,3 mm Havainnot: Ei korroosiota

19 19/24 RTG- kuvaus 16. Putki: LVK 17 kupari Sijainti: Talo 2, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 1,0 mm Havainnot: Ei pistesyöpymää RTG- kuvaus 17. Putki: LV 17 kupari Sijainti: Talo 2, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 1,0 mm Havainnot: Ei pistesyöpymää

20 20/24 RTG- kuvaus 18. Putki: KV32, sinkitty teräs Sijainti: Talo 2, kellarikäytävä Alkup. seinämävahvuus: 3,25 mm Havainnot: Syöpymää ja sakkautumia Kuntoluokka: KL3

21 21/24 LIITE 4 VALOKUVALIITE Kuva 1. Alajakokeskuksen siirrin paketti on uusittu vuonna Kuva 2. Vesijohtojen sulku- ja säätöventtiilit ovat pääosin luvulta. Niiden sulkuominaisuuksiin ei voida enää luottaa. Kuva 3. Käyttövesiventtiileissä on sinkinkatoa, joka heikentää venttiilin rakennetta.

22 22/24 Kuva 4. Putkieristeet ovat paikoin rikkoutuneet ja ne mahdollisesti sisältävät asbestia. Kuva 5. Lämpöjohto- ja käyttövesiverkostoon on asennettu Bauerin vedenkäsittelylaitteet. Kuva 6. Rakennusten sisäpuoliset viemärit ovat alkuperäisiä muoviviemäreitä.

23 23/24 LIITE 5 OHJEELLISET TUTKIMUSPAIKAT

24 24/24

Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015

Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015 Lamminpään palvelutalo Valtimo Inspecta Oy Y-tunnus: 1787853-0 PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja 3) Puh. 010 521 600 00581 Helsinki 00441 Helsinki

Lisätiedot

RAPORTTI ASUNTO OY RUDOLFINTIE 15 LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS 30.6.2014

RAPORTTI ASUNTO OY RUDOLFINTIE 15 LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS 30.6.2014 RAPORTTI ASUNTO OY RUDOLFINTIE 5 LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (9) Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nimisen kiinteistön lämpö-, vesi-, jäte- ja sadevesiviemäriputkistojen kunto,

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

Putkistojen kuntotutkimus

Putkistojen kuntotutkimus [presentation title] via >Insert >Header & Footer Putkistojen kuntotutkimus Kiwa Inspecta Juha Rantanen Johtava asiantuntija Esityksen sisältö 1. Kiinteistöissä käytetyt putkimateriaalit ja niiden korroosio

Lisätiedot

SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS

SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS MYYRMÄEN KOULU SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 35 / 2005 Raportin päiväys: 21.09.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Pekka Wallenius, 040 7492592 Tutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Väinölänkatu 7 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Väinölänkatu 7 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset KÄPYLÄN PERUSKOULU Väinölänkatu 7 00610 HELSINKI Tutkimusraportti LVV- kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 28-31 / 2014 Raportin päiväys: 15.8.2014 LVV-kuntotutkimukset Sivu 2 (60) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAPORTTI VANTAANJOEN KOULU LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS 18.6.2015

RAPORTTI VANTAANJOEN KOULU LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS 18.6.2015 RAPORTTI VANTAANJOEN KOULU LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (32) Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nimisen kiinteistön lämpö-, vesi- ja viemäriputkistojen sekä salaojien kunto, niiden

Lisätiedot

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013 WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Hiidenkiven peruskoulu Salaojat TV-kuvaus ja nykytilaselvitys 1 (3) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän termostaatti- ja linjasäätöventtiilien uusiminen

Lämmitysjärjestelmän termostaatti- ja linjasäätöventtiilien uusiminen LÄMMITYJÄRJESTELMÄT Kaukolämpökeskusten uusiminen Asunto Oy Helsingin Metsäpurontie 23 - Kaukolämpökeskuksen ja lämpöjohtoverkoston korjaus, patteriasennukset 2003 Asunto Oy Henrikin-Salpa - Kaukolämpölaitteiden

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset

Tutkimusraportti KÄPYLÄN PERUSKOULU. Untamontie 2 00610 HELSINKI. LVV- kuntotutkimukset KÄPYLÄN PERUSKOULU Untamontie 2 00610 HELSINKI Tutkimusraportti LVV- kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 28-31 / 2014 Raportin päiväys: 15.8.2014 LVV-kuntotutkimukset Sivu 2 (73) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616

HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616 VANTAAN KAUPUNGINTALO HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616 Helsingissä 08.04.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut 00641 HELSINKI fax. (09) 350 3340 s-posti: asiantuntijapalvelut@tekmanni.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TERVETULOA! Taloyhtiöiden Hallitusforum 19.3.2011 Messukeskus, Helsinki

TERVETULOA! Taloyhtiöiden Hallitusforum 19.3.2011 Messukeskus, Helsinki Taloyhtiöiden Hallitusforum 19.3.2011 Messukeskus, Helsinki Suomen Vuototekniikka Oy, LC YHTIÖT Kari Helenius, pätevöitynyt LVV- kuntotutkija kari.helenius@lcy.fi puh. 050-5110275 www.lcy.fi www.vuototekniikka.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Hornhattulan päiväkoti, Porvoo. Lämminvesijohtojen vuotoselvitys. Projekti

Tutkimusraportti. Hornhattulan päiväkoti, Porvoo. Lämminvesijohtojen vuotoselvitys. Projekti Tutkimusraportti Hornhattulan päiväkoti, Porvoo Projekti 308286 9.1.2017 Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena on osoitteessa Mika Waltarin katu 12, Porvoo sijaitseva Hornhattulan päiväkoti. Tutkimusraporttiin

Lisätiedot

RAPORTTI ASUNTO OY UUSINIITYNPUISTO LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS

RAPORTTI ASUNTO OY UUSINIITYNPUISTO LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS RAPORTTI ASUNTO OY UUSINIITYNPUISTO LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (18) Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nimisen kiinteistön lämpö-, vesi- ja jätevesiviemäriputkistojen kunto,

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Talman koulu, LVV- kuntotutkimus. Projekti 307421

Tutkimusraportti. Talman koulu, LVV- kuntotutkimus. Projekti 307421 Tutkimusraportti Talman koulu, LVV- kuntotutkimus Projekti 307421 18.1.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Yhteenveto... 6 3. Kuntotutkimuksen lähtötiedot... 7 3.1. Asiakirjatilanne... 7 4. Järjestelmien

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Aloitusinfo 19.4.2015

Aloitusinfo 19.4.2015 1/25 Aloitusinfo 19.4.2015 Leo Ruuskanen Linjasaneerauksen prosessi 2/25 Hankesuunnitteluvaihe 3/25 Johdanto 4/25 Asunto Oy:n hallitukselta saatu toimeksianto hankesuunnittelussa on tutkia putkiremontin

Lisätiedot

RAPORTTI KORSON KOULU ENTINEN LUKIO LVV-PUTKISTOJEN JA SALAOJIEN KUNTOTUTKIMUS

RAPORTTI KORSON KOULU ENTINEN LUKIO LVV-PUTKISTOJEN JA SALAOJIEN KUNTOTUTKIMUS RAPORTTI KORSON KOULU ENTINEN LUKIO LVV-PUTKISTOJEN JA SALAOJIEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (20) Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Korson koulun entisen lukion lämpö-, vesi- ja viemäriputkistojen

Lisätiedot

AS OY MAARIN-SALPA. LVI-hankesuunnitelma

AS OY MAARIN-SALPA. LVI-hankesuunnitelma AS OY MAARIN-SALPA LVI-hankesuunnitelma 15.06.2010 01 Yleistä...3 02 Märkätilojen saneeraus...3 03 Puhelin-, sähkö- ja antenniverkot...3 04 Purkutyöt ja väliaikaiset asennukset...3 G0 LV-JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Virheiden määritykset SFS-EN mukaisesti

Virheiden määritykset SFS-EN mukaisesti Virheiden määritykset SFS-EN 1358-2 mukaisesti Projektin tunnus : Tilaaja : Kuvaaja : PVM : Sammontie 6, Porvoo 1711216 Delete / Lönnrot 17.11.216 : Ei havaintoja EI HAVAINTOJA 1: HALKEAMA:hiushalkeama

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön

Lisätiedot

LÄPIVALAISUKUVAUSTEN TUTKIMUSAINEISTO (Vesijohdot, viemärit, lämpöjohdot, patterit)

LÄPIVALAISUKUVAUSTEN TUTKIMUSAINEISTO (Vesijohdot, viemärit, lämpöjohdot, patterit) LIITE 1 LÄPIVALAISUKUVAUSTEN TUTKIMUSAINEISTO (Vesijohdot, viemärit, lämpöjohdot, patterit) HELSINGIN KIELILUKIO Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki Tutkimuspäiväys: 7.5.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Putkiremontin suunnittelu

Putkiremontin suunnittelu 1/13 Putkiremontin suunnittelu Vaihtoehtoja, pinnoitusvalmius, rajoitukset ja riskit Leo Ruuskanen Insinööritoimisto TeknoPlan Oy 15.2.2012 2/13 Kuntotutkimussuunnittelu Nykyinen käytäntö on muuttumassa

Lisätiedot

LVV- KUNTOTUTKIMUS As.Oy Kuopion Luistelijantie 5

LVV- KUNTOTUTKIMUS As.Oy Kuopion Luistelijantie 5 LVV- KUNTOTUTKIMUS 05.05.2008 As.Oy Kuopion Luistelijantie 5 HELSINKI TURKU TAMPERE LAHTI KUOPIO OULU JYVÄSKYLÄ PORI PORVOO JOENSUU MIKKELI HÄMEENLINNA FORSSA Sivu 1(30) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1

Lisätiedot

WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja Tutkimus. Pinninkatu 45 A TAMPERE Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin

WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja Tutkimus. Pinninkatu 45 A TAMPERE Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT... 1 2 JOHDANTO... 1 2.1 Kohteen tiedot... 1 2.2 Asiakirjatilanne ja korjaushistoria... 2 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 2 4 JÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimukset

Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimukset Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimukset Jukka Saarenpää, VTT Asiantuntijapalvelut Korjausrakentamisen seminaari, Oulu 25.9.2008 Kiinteistöjen putkistojen kuntotutkimukset VTT:ssa VTT on tehnyt kiinteistöjen

Lisätiedot

Helsinki, Kamppi Kohdenumero Varastotila, 36,0 m² Kov Energialuokka E Mh ,34 Vh ,00

Helsinki, Kamppi Kohdenumero Varastotila, 36,0 m² Kov Energialuokka E Mh ,34 Vh ,00 Varastotila Helsinki, Kamppi Kohdenumero 601770 Varastotila, 36,0 m² Kov. 1931 Energialuokka E Mh. 48 536,34 Vh. 49 000,00 Malminrinne 2-4. Korkea kellarikerroksen varastotila keskeiseltä sijainnilta Kampista.

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

Yhteenveto / Tutkimus: 1

Yhteenveto / Tutkimus: 1 Yhteenveto / Tutkimus: 1 Puh: 2 75 32 Projektin tunnus : Tilaajan viite : PVM.: Standardi : Projektipäällikkö : Linnanjoen koulu, Porvoo 13.4.217 E-mail : Kaivovälin/välien yhteenveto Putkiverkoston kokonaispituuus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.00 Putkiremonttibarometri 2013, toteutus ja vastaajat - Isännöintiliiton

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6

KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6 1 / 6 RAKENNUSRUNGON KUNTOARVIORAPORTTI Pvm: 13.9.2013 Laatija: Kimmo Keskitalo 2 / 6 Sisällysluettelo 1 Kiinteistön perustiedot... 3 2 Johdanto... 3 3 Yhteenveto... 4 3.1.1 Perustukset, (F1)... 4 3.1.2

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI / Tutkimus: 1

TUTKIMUSRAPORTTI / Tutkimus: 1 TUTKIMUSRAPORTTI / Tutkimus: 1 Puh.: 019 7666 22 Lomakkeen Nro.: Tilaajan viite : Tilaaja : Paikkakunta : Kohteen sijainti : Kohteen tyyppi : 14 Ylivieska Vierimaantie Tie PVM.: Auto Nro.: Kuvaaja : Puhdistettu

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja.

Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 perustietoja. Asunto Oy Rudolfintie 15 sijaitsee Helsingin kaupungin 49. kaupunginosassa, korttelissa N:o 49 075, tontilla N:o 4. Rakennusten yhteinen tilavuus 38150 m³. Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta. I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT Matinkylä KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT 2 Matinkuja 1 3 Matinkuja 1 Rakennus on tyypillinen 70-luvun pesubetonipintainen betonisandwich ruutuelementtitalo Ulkoseinien lämmöneristyksen paksuus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva.

Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva. Mikko Hiltunen / MHi 30.10.2008 MUISTIO 1 (7) Vantaan kaupunki Hämeenkylän päiväkoti Sahratie 7 01630 Vantaa 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO YLEISTÄ Katselmus on suoritettu 29.10.2008. Katselmuksessa on

Lisätiedot

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 MYYNTIESITE 7.4.2017 MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 Yleistä Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston hallitus on päättänyt laittaa myyntiin Puinnintie 2 osoitteessa sijaitsevan

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2014 TUTKIMUSRAPORTTI WWW.ISANNOINTILIITTO.FI TOTEUTUS - Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 6. toteutuskerta (2008, 2009, 2011, 2012, 2013) - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rajatorpan koulu, vanha koulu, LVV -kuntotutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Rajatorpan koulu, vanha koulu, LVV -kuntotutkimus. Projekti Tutkimusraportti Rajatorpan koulu, vanha koulu, Projekti 307139 25.9.2015 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tutkimuksen sisältö ja rajaus... 5 1.3.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. 1:420 m. T - % Koodi Havainto Kuva Arvo. J3 0,50 10% SI Kuvauksen aloitus

TUTKIMUSRAPORTTI. 1:420 m. T - % Koodi Havainto Kuva Arvo. J3 0,50 10% SI Kuvauksen aloitus TUTKIMUSRAPORTTI Lomakkeen Nro.: Tilaajan viite : Tilaaja : Paikkakunta : Kohteen sijainti : Kohteen tyyppi : Kauhajoki Pillilänkuja Tie PVM.: Auto Nro.: Kuvaaja : Puhdistettu : Viemärin laji : Arvo :.9.

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, 00330 Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Kuva: Haagan työkeskuksen julkisivu Tekninen hankesuunnitelma 25.11.2013

Lisätiedot

Antti Laine 040-865 5890

Antti Laine 040-865 5890 Tilaaja Kohde Antti Kämäräinen Myyrmäen Huolto Oy Patotie 2 01600 VANTAA 040-524 3890 As Oy Myyrinranta Koskikuja 7 E-F kellari, päiväkoti ja väestönsuoja 01600 VANTAA Päiväkoti: Liisa Filppula 09-8393

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI Pekka Harjunkoski

PUTKIREMONTTI- BAROMETRI Pekka Harjunkoski PUTKIREMONTTI- BAROMETRI 2017 Pekka Harjunkoski 16.3.2017 Tausta ja toteutus Vastaajina isännöitsijät, N241 Putkiremonttibarometria toteutettu vuodesta 2009 alkaen Tutkimuksen teemat: Arvio remonttien

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

LVV- Kuntotutkimus Kajaaninlinnantie 10, Helsinki

LVV- Kuntotutkimus Kajaaninlinnantie 10, Helsinki 1(33) TUTKIMUSRAPORTTI LVV- järjestelmien kuntotutkimus Helsingin kielilukio Tutkimusten suoritusajankohta: 27.4 7..201 Raportin päiväys: 28..201 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNINEN

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALON SANEERAUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO KAUNIAISTENTIE 10 02700 KAUNIAINEN KAUPUNKI Asiakirjanumero: Sweco Talotekniikka Oy Sweco Talotekniikka Oy Sisältö YLEISET HANKETIEDOT 2 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Esa Kivelä ja

Esa Kivelä ja Esa Kivelä 12.11.2013 ja 14.11.2013 2/16 Käsiteltävät aiheet Taustaa miksi ongelmaan on tartuttu Nakkilan vesihuoltolaitos lyhyesti Viemäröintihankkeita ja niiden kustannuksia Vuovedet. Mitä ovat ja mistä

Lisätiedot

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 11/2012

Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl. Loppuraportti 11/2012 Putkiremonttibarometri 2012 Vastaajia 269, arvioituja putkiremontteja 158 kpl Loppuraportti 11/2012 Putkiremonttibarometri 2012, toteutus ja vastaajat - Kohderyhmä: - Isännöintiliiton jäsenyrityksissä

Lisätiedot