Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto 2.2.2010. Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto"

Transkriptio

1 Putkiremonttibarometri 2010 Tulosyhteenveto Tero Heikkilä Toimitusjohtaja Isännöintiliitto

2 Toteutus Toinen laajasisältöinen kysely putkiremonttien toteutuksesta isännöitsijöille Tavoitteena saada tietoa putkiremonttien toteutuksen eri vaiheista; valmistelusta remontin toteutukseen ja hintoihin Lisäksi kysyttiin eri saneerausmenetelmien tunnettuudesta ja kokemuksista (vastaajalla mahdollisuus arvioida ko. menetelmän tarjoajaa) Tutkimuksen sisältö 1. Vastaajan taustatiedot 2. Taustatiedot viimeisimmästä putkiremonttikohteesta 3. Hankkeen valmistelu ja päätöksenteko 4. Hankesuunnittelu ja suunnittelu 5. Käytetyt päämenetelmät ja hankkeen toteutus 6. Hinnat 7. Tulevaisuus, haasteet Tiedonkeruu: - Sähköinen toteutus - Vastaaminen: Yhteensä 284 vastausta - Toteutuneiden putkiremonttien arvioita Vastausprosentti n.22% 2

3 Tutkimukseen vastaajat Tehtävä Kokemus Tekninen isännöitsijä (7) Muu (15) 3 6 vuotta (43) 7 10 vuotta (44) vuotta (69) 2 Isännöitsijä (269) 9 Yli 20 vuotta (100) Ei vastausta (0)

4 Kuinka monta putkiremonttia tai sellaisen valmistelua isännöimissäsi taloyhtiöissä on parhaillaan (12/2009) meneillään, ja missä vaiheessa? Keskiarvo / vastaaja Vaihe Yhteensä, kpl Kuinka monella vastaajalla ko. vaihe jolla ko. vaihe menossa Tarveselvitys ,9 Hankkeen valmistelu ,6 Hankesuunnittelu ,5 Suunnittelu % 1,5 Rakentaminen ,5 Valmistui % 1,4 4

5 Putkiremonttien määrä ja valmistumisvuosi 2.5 Kuinka montaa putkiremonttia yhteensä olet itse ollut toteuttamassa isännöimissäsi kiinteistöissä? Milloin viimeisin putkiremontti on valmistunut, jota itse olet ollut toteuttamassa? Ei vastausta Ei vastausta (9) 7 tai enemmän 8 % 1 Vuonna 2009 (94) % 1 Vuonna 2008 (34) % Vuonna 2007 tai aiemmin (64) Ei valmistuneita putkiremontteja (83) 29 % En yhtään 29 % kpl valmistuneita putkiremontteja huoneistoa kerrosneliöitä Huoneiston koko keskimäärin 75m2 5

6 Kiinteistön ikä (toteutuneet putkiremontit ). Keskimäärin kohteen ikä 47 vuotta Toteutuneet remontit kiinteistön valmistumisen mukaan (vuosikymmen) Onko ko. kiinteistössä tehty aiemmin putkiremontti (osittain tai kokonaan)? Kyllä Ei En osaa sanoa / Ei vastausta Uusimaa (45) Varsinais Suomi (13) Pirkanmaa (12) Keski Suomi (11) Kanta Häme (9) Pohjois Savo (7) Kymenlaakso (6) Satakunta (5) Etelä Savo (5) Päijät Häme (4) Pohjois Pohjanmaa (4) Alue 7 % 1 9 % 9 % N25 N100 N3 3 Pohjois Karjala (2) Etelä Pohjanmaa (2) Etelä Karjala (2) Ei vastausta (1) 1 %

7 Hankkeen valmistelu ja päätöksenteko (N128) 7

8 Oliko remontoitavassa kiinteistössä tehty jokin seuraavista? (suluissa 2008) Kiinteistön kuntoarvio 5 (45%) (53%) 46 % Viemäriputkiston kuntotutkimus (47%) (51%) 48 % 5 Kyllä Korjausohjelma (PTS) 46 % 48 % 6 % Ei Käyttövesiputkiston kuntotutkimus 4 (43%) (54%) 5 En osaa sanoa Energiakatselmus 16 % 79 %

9 Putkiremontin käynnistymisen syyt (N128) Arvioi kuinka paljon seuraavilla tekijöillä oli vaikutusta putkiremontin suunnittelun käynnistämiseen? Putkistossa ilmenneet vuodot Putkistojen tukkeumien ja sakkaumien aiheuttamat toimintahäiriöt Käyttövesiputkiston sisäisessä kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot Viemäriputkiston sisäisessä kuntotutkimuksessa tehdyt havainnot Kiinteistön kuntoarviossa tehdyt havainnot Saniteettitilojen puutteelliset vesieristykset 3,06 3,26 3,24 3,17 3,6 4, % 7 % 9 % % 19 % 18 % % Tarve parantaa saniteettitilojen toiminnallisuutta 2,99 6 PTS:ssä oli otettu kantaa remontin ajankohtaan 2, % 19 % % Vakuutusturva ei ollut riittävä 2,65 Korjausavustus 2,62 Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen Käyttöveden heikentynyt laatu 2,58 2, % 16 % % 1=Ei merkitystä - 5=Erittäin suuri merkitys 9

10 Kenen toimesta energiakysymykset nousivat esille? (Voit valita useampia vaihtoehtoja) Isännöitsijä 38 % Hallitus 2 Ei vastausta 21 % Konsultti, suunnittelija 1 Muu taho, mikä

11 Muita kysymyksiä (suluissa 2008) Harkittiinko muita suuria remontteja tehtäväksi samaan aikaan putkiremontin kanssa? 5(59%) 44 (40%) % 1 % Kiinnitettiinkö menetelmien valinnassa huomiota ympäristövaikutuksiin / energiansäästökysymyksiin? 4(42%) 5(50%) Harkittiinko toteutuksen tilaamista kokonaistoimituksena (KVR, suunnittele toteuta sopimusmalli) % Kyllä Selvitettiinkö isännöintiyrityksen sisällä yhteistyömahdollisuuksia samalla alueella toimivien asiakastalojen kanssa? 18 % 81 % 1 % Ei En osaa sanoa Harkittiinko hankkeen rahoittamiseksi lisärakentamista (ullakot, laajennukset, uusi rakennus)? (15%) (85%) 18 % 8 Oliko hankkeesta päätettäessä esillä yhteistyö naapuriyhtiöiden kanssa (ryhmäkorjausmalli)? 1 (7%) (93%)

12 Hankesuunnittelu ja suunnittelu 12

13 Hankesuunnittelu ja suunnittelu Oliko suunnittelijoiden ammattitaito riittävä? 88 % 9 % Oliko suunnittelijat helppo löytää? 88 % 9 % Kilpailutettiinko suunnittelu? % Tuotiinko urakoitsijan valintakriteerit esille urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa? 7 2 Selvitettiinkö osakkaiden mielipiteitä ja tarpeita kyselyllä hankesuunnitteluvaiheessa tai sitä ennen? 7 27 % Kyllä Käytiinkö hankesuunnittelussa läpi eri menetelmävaihtoehtoja 6 3 Ei Tehtiinkö taloyhtiössä hankesuunnittelu? 6 38 % En osaa sanoa Oliko taloyhtiössä keskusteltu miten yhtiötä halutaan ylläpitää ja ohjasiko tämä hankesuunnittelua? 5 4 Oliko hankesuunnittelija sama kuin pääsuunnittelija? 47 % 48 % Oliko taloyhtiössä osakasvetoinen hanketyöryhmä? 37 % 6 Oliko vakuutusyhtiöiden mielipiteillä vaikutusta menetelmävalintaan 21 %

14 Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä oli urakoitsijan valinnassa? Hinta Osaaminen 4,44 4,2 4, % Aikataulu 4,11 3, Referenssit Isännöitsijän omat aikaisemmat kokemukset urakoitsijasta Takuu Lisäpalvelujen saatavuus 3,93 4 3,5 3,6 3,48 3, % 7 % 29 % 2 19 % 1 9 % 6 % Menetelmä 3 3, % 11 % 16 % 9 % Suunnittelijan suositus 3,

15 Urakkatarjousten määrä Kuinka monta urakkatarjousta pyydettiin? Kuinka monta urakkatarjousta saatiin? En osaa sanoa / Ei vastausta 9 % En osaa sanoa / Ei vastausta 9 % 1 1 % 1 1 % % % % % tai enemmän tai enemmän 36 %

16 Tarjousten arviointi Yleiset kokemukset hankkeen valmistelusta ja urakoitsijan valinnasta Tarjouksia saatiin riittävästi (määrä) 3,8 4,08 Tarjousten vertaileminen oli helppoa 3,8 4,05 Tarjoukset olivat hyvin laadittuja (laatu) 3,7 3, Tiedonsaanti vaihtoehtoisista menetelmistä oli helppoa 3,2 3,65 Hankesuunnittelija tarjosi riittävästi tietoa uusista menetelmistä 3,54 3,

17 Kuinka tyytyväinen olit seuraaviin asioihin hankesuunnitteluvaiheessa? Tiedonkulku urakoitsijan ja isännöitsijän välillä 4,06 Valvonta Tiedonkulku rakennuttajan ja projektin johdon välillä Tiedonkulku urakoitsijan ja asiakasyhtiön välillä Suunnittelutyön laatu Tiedonkulku projektin johdon ja suunnittelijoiden välillä Suunnittelutyön aikataulujen pitävyys 4,01 4,01 3,89 3,79 3,73 3,63 Suunnittelutyön resurssien saatavuus 3,

18 Käytetyt saneerausmenetelmät ja hankkeen toteutus Eri saneerauskohteiden lukumäärät N Käyttövesi 117 Lämmitysputkistot 19 Talon sisäpuoliset viemärit 82 Pohjaviemärit 73 Tonttiviemärit 65 18

19 Menetelmien osuudet eri kohteissa (yhdistelmä) SANEERATTU KOHDEMENETELMÄT N % Käyttövesi Talon sisäpuoliset viemärit Vanhat reitit, putket metritavarasta 27 2 Vanhoille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä 6 Uudet reitit, putket 'metritavarasta 40 3 Uusille reiteille esivalmisteisia elementtejä hyödyntämällä % Uudet menetelmät (sujutus, pinnoitus) Perinteiset menetelmät % 61 8 Pohjaviemärit Uudet menetelmät (sujutus, pinnoitus) Perinteiset menetelmät % % Tonttiviemärit Uudet menetelmät (sujutus, pinnoitus) Perinteiset menetelmät

20 Kylpyhuoneet Uusittiin (kalusteet, vesieristeet, pintamateriaalit, hanat ym.) (74) 58 % Ei korjattu tai uusittu (50) 39 % En osaa sanoa / Ei vastausta (4)

21 Huoneistokohtaiset vedenkulutusmittarit Ei uusittu / lisätty (69) 5 Lisättiin, manuaaliset (18) 1 Lisättiin, sähköiset (18) 1 Uusittiin, manuaaliset (15) 1 Uusittiin, sähköiset (7) En osaa sanoa / Ei vastausta (1) 1 %

22 Yleiset tilat ja tekniset järjestelmät: tehtiinkö putkiremontin yhteydessä uudistuksia/parannuksia Talosaunat 5 4 Sähköjärjestelmät 5 48 % Pesutuvat 4 5 Antennijärjestelmät ja telejärjestelmät 37 % 61 % Kyllä Kellari ja varastotilat 3 6 Ei En osaa sanoa Ilmanvaihto 3 6 Piha alueet 28 % 7 Hissit

23 Mikä oli porraskohtaisen putkiremontin läpimenoaika? En osaa sanoa / Ei vastausta 8 % 6 kk tai enemmän 1 5 kk 4 kk 9 % 3 kk 2 kk 1 kk 1 17 % 26 % 3 vko 2 vko 1 % 6 % 1 vko

24 Yleiset kokemukset urakoitsijan toiminnasta Hinnoittelun pitävyys 4,11 Yhteistyö isännöitsijän ja urakoitsijan välillä 4,11 3,98 Työmaajohdon tavoitettavuus 4,08 Työn yleinen laatu 4,05 3,87 Aikataulujen pitävyys 3,93 3,72 Muutosten hallinta ja toteutus 3,87 Asukkaiden huomioiminen urakan aikana 3,86 3,63 Asukasviestinnän laatu 3,5 3, % % 4 28 % % % 2 1 % 6 % 6 49 % 28 % 1 6 % 1 % 1 % % 6 % 49 % % 2 47 % 7 % % 2 6 % EOS % Asukasviestinnän määrä 3,5 3, =Heikko - 5=Erinomainen, EOS % 6 % 1 % 2 8 % 1 6 % 24

25 Tarjoushinta toteutunut hinta / m2 En osaa sanoa / Ei vastausta Yli 900 euroa/m2 Miten suuri oli halvimman ja kalleimman tarjouksen ero? euroa/m2 1 % euroa/m2 Yli 300 euroa/m euroa/m euroa/m euroa/m euroa/m euroa/m euroa/m euroa/m2 9 % euroa/m euroa/m euroa/m2 Toteutunut hinta Tarjoushinta euroa/m euroa/m2 16 % 26 % euroa/m euroa/m euroa/m2 7 % 7 % 6 % 9 % Alle 50 euroa/m2 En osaa sanoa / Ei vastausta 9 % 31 % euroa/m2 1 % euroa/m euroa/m2 6 % euroa/m alle 100 euroa/m2 19 % 18 % 6 % 8 % % 18 % 2 25

26 Tulevaisuus, haasteet 26

27 Tulevaisuus, haasteet Miten arvioit nykyisen taloustilanteen vaikuttaneen taloyhtiöiden putkiremonttiinvestointeihin? Miten arvioit valtion suoran tuen vaikuttaneen hankkeiden käynnistymiseen vuoden 2009 aikana isännöimissäsi asunto-osakeyhtiöissä? Putkiremonttien määrä lisääntyi merkittävästi 1 1 Tuen seurauksena käynnistettiin useita hankkeita 48 % Putkiremonttien määrä lisääntyi jonkin verran Ei vaikutusta 36 % % Tuen seurauksena käynnistyi yksittäinen hanke 19 % Putkiremonttien määrä väheni jonkin verran Ei vaikutusta hankkeiden käynnistymiseen 27 % Putkiremonttien määrä väheni merkittävästi En osaa sanoa / Ei vastausta 8 % 6 % En osaa sanoa / Ei vastausta 6 %

28 Valtion tuki: vaikutus aikatauluihin Miten tuki vaikutti jo käynnistettyihin hankkeisiin? Hankkeiden aikatauluja nopeutettiin Ei vaikutusta 39 % 4 Alue Pääkaupunkiseutu 4 Muu yli asukkaan kaupunki 38 % asukkaan kaupunki 58 % asukkaan kaupunki / kunta 6 Alle asukkaan kaupunki / kunta 4 Ei vastausta 2 Kiinteistön koko Alle 1000 m m m2 61 % m2 57 % m2 2 Yli m2 5 En osaa sanoa / Ei vastausta 11 % Hankkeiden laajuutta muutettiin

29 Valtion tuki: vaikutus päätöksentekoon ja kustannuksiin Miten arvioit valtion suoran tuen vaikuttaneen hankkeiden käynnistymisiin ja kustannuksiin? Aikataulujen kiristyminen on hankaloittanut laadukasta hankkeen valmistelua Kustannukset ovat nousseet Päätöksenteko yhtiöissä on helpottunut Hankkeita on käynnistetty puutteellisin suunnitelmin 2,94 3,53 3,5 3, % 1 7 % 1 11 % 21 % 2 27 % 1 Kustannukset ovat laskeneet 2, % 29 %

30 Miten katsot putkiremonttien hintojen muuttuvan seuraavan 12 kk:n aikajaksolla Urakkahinnat ovat yli 10% halvempia Urakkahinnat ovat 1 10% halvempia 1 % Keskiarvo (painotettu keskiarvo) +4% Pääkaupunkiseutu +4% Muu maa +3% Urakkahinnoissa ei oleellista muutosta Urakkahinnat ovat 1 10% kalliimpia 29 % 39 % Vertailu 2008 kysymykseen: Miten uskot putkiremonttien hintojen muuttuvan seuraavan 12 kk:n aikajaksolla Urakkahinnat ovat yli 10% kalliimpia En osaa sanoa / Ei vastausta 1 1 Selvästi korkeammat hinnat Jonkin verran korkeammat hinnat 8 % Ei muutosta 2 Jonkin verran matalammat hinnat 57 % Selvästi matalammat hinnat 7 % En osaa sanoa / Ei vastausta

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl. Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2013 Vastaajia 287, arvioituja putkiremontteja 126 kpl Tiedotustilaisuus 12.9.2013 klo 12.00 Putkiremonttibarometri 2013, toteutus ja vastaajat - Isännöintiliiton

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri, kevät 2013

Korjausrakentamisbarometri, kevät 2013 Korjausrakentamisbarometri, kevät Hallitus: Koko-Suomi ja Pohjois-Suomi Yhteenvetoraportti /.. Vertailuryhmä: Hallitukset Vertailuryhmä: Pohjois-Suomi/Hallitukset Taloyhtiö, jonka perusteella vastaukset

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2013

Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2013 Korjausrakentamisbarometri / Kevät 2013 Julkaistavissa 7.5.2013 Taustat ja vastaajat / Kevät 2013 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu Vastaajina

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

kunnonhallintatyökaluista

kunnonhallintatyökaluista kunnonhallintatyökaluista 18.6.-15.7.2010 Vastaajia yhteensä 194 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Vastaajat Kokemus isännöinnistä Isännöintiyrityksen koko Alle 3 vuotta (N13) 7 % 1-2 isännöitsijää

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallitusforum 24.9.2011 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA

Lisätiedot

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella

Uusia malleja korjausrakentamiseen. www.kita.fi. Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis. Hissi toimivaksi tavalla tai toisella Hyvin suunniteltu saneeraus on toteutusta vaille valmis Hissi toimivaksi tavalla tai toisella www.kita.fi Taloyhtiöiden viestinnässä varaa parantaa Hinta 14,50 EUR Uusia malleja korjausrakentamiseen RAKENTAMISEN,

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö Antti Toivonen PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO Työn ohjaajat Tampere 2007 Lehtori, DI Petri Murtomaa ja isännöitsijä, insinööri Anna Poutanen,

Lisätiedot

70-LUVUN ASUINKERROSTALON LVI-SANEERAUSVAIHTOEHTOJEN TUTKIMUS As Oy Höytyyn- Salpa

70-LUVUN ASUINKERROSTALON LVI-SANEERAUSVAIHTOEHTOJEN TUTKIMUS As Oy Höytyyn- Salpa Veli Maaranen 70-LUVUN ASUINKERROSTALON LVI-SANEERAUSVAIHTOEHTOJEN TUTKIMUS As Oy Höytyyn- Salpa Opinnäytetyö Talotekniikka Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veli Maaranen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kohti asukaslähtöisiä verkottuneita putkiremonttipalveluja Satu Paiho, DI Erikoistutkija, VTT satu.paiho@vtt.fi

Kohti asukaslähtöisiä verkottuneita putkiremonttipalveluja Satu Paiho, DI Erikoistutkija, VTT satu.paiho@vtt.fi Kohti asukaslähtöisiä verkottuneita putkiremonttipalveluja atu Paiho, DI Erikoistutkija, VTT satu.paiho@vtt.fi VTT:n tutkimuksen [1] mukaan taloyhtiön kannalta onnistuneessa putkiremontissa urakoitsijan

Lisätiedot

Pakon edessä, jalat vedessä

Pakon edessä, jalat vedessä Energiatehokkuudesta lisää säädöksiä Syväkeräys yleistyy kiinteistöissä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pakon edessä, jalat vedessä Linjasaneeraus extra A member of PUTKIREMONTTIEN YKKÖSLUOKKAA. EMC Emator

Lisätiedot

Isännöintiliiton. markkinakatsaus. Toimitusjohtaja j Tero Heikkilä Isännöintipäivät Tampere 24.9.2009

Isännöintiliiton. markkinakatsaus. Toimitusjohtaja j Tero Heikkilä Isännöintipäivät Tampere 24.9.2009 Isännöintiliiton korjausrakentamisen markkinakatsaus Toimitusjohtaja j Tero Heikkilä Isännöintipäivät Tampere 24.9.2009 Tutkimuksen toteutus Verkkokysely 15.-21.9 2009 Vastaajina 490 isännöitsijää eri

Lisätiedot

Sirkka Niiranen HYVÄ JA ONNISTUNUT LINJASANEERAUS

Sirkka Niiranen HYVÄ JA ONNISTUNUT LINJASANEERAUS Sirkka Niiranen HYVÄ JA ONNISTUNUT LINJASANEERAUS Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka 30.4.2010 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Tekniikka ja liikenne Koulutusohjelma

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Aleksi Koskela LINJASANEERAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI

Aleksi Koskela LINJASANEERAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI Aleksi Koskela LINJASANEERAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI LINJASANEERAUSHANKKEEN LÄPIVIENTI Aleksi Koskela Opinnäytetyö Syksy 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon

KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Kohderakennukset Matinkylä: As.Oy Maijanpolku, Espoo Kerrostalon ilmastonmuutos - KIMU Kohderaportti Maijanpolku Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen,

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia 1/2012 1/2014 Hakunilan Huolto Oy:n asiakaslehti Käpylässä valmistellaan putkiremonttia s. 4 Käpylässä valmistellaan putkiremonttia, jonka yhteydessä pohditaan myös ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän ja

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

KORJAUSRAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Ennakointikamari KORJAUSRAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 25.5.2011 Juhani Siikala RI, Ekon, KJs www.juhanisiikala.com JUHANI SIIKALAN TEHTÄVIÄ Toimistoinsinööri, Rakennustoimisto Jalo Haapala Ky 1971-72 Sisäinen

Lisätiedot