Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Kauhavan kaupunki Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ Yleiskaavaselostuksen liite

2 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 2/20 Sisällysluettelo 1 Yleistä Tieverkko Liikennevirrat Liikenteen välityskyky Liikennevirtojen arviointi Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin alueilla... 5 Koulukeskus... 5 Urheilukeskus... 6 Liikekeskus... 6 Vähä-Passin teollisuus- ja liikealue Liittymien välityskyvyn arviointi... 8 Pääliittymä (Kantatien 63, Jylhäntien ja Kalliokoskentien risteys)... 9 Jylhäntien ja Kauppapassin liittymä Muut pääteiden liittymät Tavaraliikenne ja joukkoliikenne Kevyt liikenne Loppupäätelmä LIITTEET LIITE 1 Yleiskaava LIITE 2 Liikennevirrat 2012 LIITE 3 Skenaario A, liikennesuoritteet LIITE 4 Kiertoliittymän liikennevirrat ja LIITE 5 Liittymien välityskyky, Nomogrammit välityskyky LIITE 6 Jylhäntien ja liikekadun liikennevirrat ja välityskyky LIITE 7 Liittymien liikennevirrat LIITE 8 Kantatien porrastetun liittymän kanavointi LIITE 9 Pää- ja kokoojakatujen tyyppipoikkileikkaukset Yleiskaava-alueen tie- ja katuverkkokartta

3 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 3/20 1 Yleistä Liikennejärjestelmä on osa maankäytön suunnittelua. Kokonaisvaltaisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa selvitetään liikenneverkkoja ja liikennemuotoja tieliikenteen, raideliikenteen, vesi- ja ilmailuliikenteen osalta. Riippuu alueesta ja suunnittelutasosta, missä laajuudessa liikennejärjestelmää tarkastellaan. Kauhavan Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin yleiskaavasuunnittelussa riittää, kun suunnitteluun otetaan mukaan tieverkko ja sen liikennemuodot, henkilöauto-, joukkoliikenne (bussit) -, tavaraliikenne (kuorma-autot) - ja kevyt liikenne (polkupyörät ja jalankulku). Liikennejärjestelmää on tarkasteltu osana yleiskaavasuunnittelua ja samanaikaisesti kaavoitustyön kanssa. 2 Tieverkko Päätiet, joka käsittää kanta- ja maantiet Kantatie 63 Jylhäntie Kalliokoskentie Pääkadut Kauppapassi-Peltopassi Kokoojakadut Mäki-Passintie Mäki-Hannuksentie Passintie-Kirjapainontie Passinraitti Tornimäentie Kadut (mm.) Fortentie Lämpöpassi Metallitie Vaskitie Osayleiskaava-alueen tie- ja katuverkko on esitetty liitekartalla

4 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 4/20 3 Liikennevirrat Maankäyttöön liittyen toimintojen aiheuttama liikennevirta ja suuntautuminen on arvioitu seuraavan ryhmittelyn mukaan: Koulukeskus Koulukeskuksen oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta Mäki-Hannuksen pientaloalue Asukasliikenne Urheilukeskus Kävijämäärät Mäki-Hannuksen Kauppa- ja liikekeskus Päivittäistavarakauppa (PT) Muu kauppa ja palvelut Edellisten työpaikat ja asiakasvirrat Vähä-Passi Kauppa Teollisuus ja työpaikka-alueet Ennusteissa tavoitevuodelle 2030 arvioidaan nykyisten liikennevirtojen kasvu ja yleiskaavan mukaisen maankäytön eri toimintojen aiheuttama liikenne pääteille ja kokoojateiden ja pääteiden liittymiin sekä suuntautuminen liittymistä eteenpäin. Nykyiset liikennevirrat pääteillä on saatu Tielaitoksen liikennelaskennoista (Liite 2). Liikennevirtaennusteet vuoteen 2030 on tehty laskemalla korjauskerroin nykyisille liikennevirroille käyttäen lähteenä Laura Joen Helsingin Yliopistossa tehtyä gradutyötä 2011 Henkilöautoliikenteen tulevaisuus Suomessa, skenaarioita vuoteen Tutkimuksessa on kuultu laajasti liikenteen asiantuntijoita ja esitetty liikennemäärien kehityksestä vaihtoehtoisia skenaarioita. Ilari-hankkeen VTT:n laatimaan ennusteeseen perustuvan skenaarion mukaan tieliikenne kasvaa vuosina keskimäärin 1,3 % vuodessa kasvun heiketessä ajanjakson loppua kohti. Tässä selvityksessä on korjauskertoimen laskemisessa käytetty 1 %:n vuosittaista kasvua vuodesta 2013 vuoteen 2030, jolloin korkoa korolle periaatteen mukaan nykyisten liikennevirtojen korjauskertoimeksi tulee k = 1,2. Välillä Keskusta - Jylhäntien liittymä on käytetty kerrointa 1,3.

5 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 5/20 Uutta lisäliikennettä aiheuttaa yleiskaavassa suunniteltu maankäyttö. Lisäliikenteen on oletettu sellaisenaan vastaavan vuoden 2030 liikennemääriä, johon myös kaavan toteutus on ajoitettu. Arvioitujen lähtötietojen perusteella lasketut tulokset näyttävät esitystavasta johtuen kovin tarkoilta. Kuitenkin, koska liikennevirtojen arvioinnin lähtöolettamuksissa on epätarkkuuksia, on tuloksia pidettävä vain suuntaa antavina. Liikenteen välityskyvyn selittävyydeltään tulokset kuitenkin osoittavat, että korjausten lähtötiedoissa tulisi olla huomattavia, että ne muuttaisivat johtopäätöksiä. 4 Liikenteen välityskyky Liikenteen välityskyky arvioidaan seuraavissa liittymissä Kantatien ja Jylhäntien-Kalliokoskentien liittymä (Pääliittymä) Kauppapassin ja Jylhäntien liittymä Kantatien ja Peltopassin liittymä Kantatien ja Vaskitien liittymä Passintien ja Jylhäntien liittymä Muissa liittymissä liikennemäärät ovat siksi vähäisiä, että kokemusperäisesti voidaan arvioida niiden välityskyky riittäväksi. 5 Liikennevirtojen arviointi Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin alueilla Seuraavassa on arvioitu eri osa-alueiden maankäytön aiheuttamat liikennevirrat, jotka on kokonaisvirtoja arvioitaessa lisätty nykyisen liikenteen kasvukertoimilla kerrottuun liikennevirtaan. Koulukeskus Oppilaita 450 Opettajia ja henkilökuntaa 50 Yhteensä 500 Koulun tuottama KVL Huipputuntiliikenne 1000 yksikköä 800 yksikköä

6 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 6/20 Meno-paluu liikenteestä 70 % eli 700 on kevyttä liikennettä ja 30 % eli 300 ajoneuvoliikennettä, josta 50 % eli 150 ajoneuvoa suuntautuu Kantatien suuntaan ja 150 ajoneuvoa Kirkkotien suuntaan. Koulukeskuksen liikennevirta on jo mukana nykyisen liikennevirran määrissä eikä siten aiheuta merkittävää maankäytöstä johtuvaa lisävirtaa. Joen ja Jylhäntien välissä sijaitsevan asuntoalueen liikenne kohottaa jonkin verran edellä olevia liikennemääriä. Urheilukeskus Urheilukeskuksen kävijämäärät vaihtelevat voimakkaasti. Suuret kertakävijämäärät ( kävijää/kilpailu) tapahtuu 3-5 kertaa kesäkauden aikana. Jäähallin ja potentiaalisen palloiluhallin kävijämäärät henkeä/kilpailu voivat toteutua 10 kertaa vuodessa. Massiivisiin juhlatapahtumiin (kävijämäärä henkeä) on varauduttava kerran viidessä vuodessa. Kilpailujen aikana saattaa syntyä liikenteessä ajoittaista ruuhkaa. Liikenneverkkoa ei kuitenkaan mitoiteta ruuhkatilanteiden, vaan keskimääräisen vuorokausiliikenteen mukaan. Liittymien välityskykyä arvioidaan ajoneuvoa tunnissa -mitoituksen mukaan. Urheilukeskuksen tasaisen liikennevirtalisäyksen voidaan arvioida olevan KVL 200 ajoneuvoa. Liikennevirtojen Jylhäntielle Kauppapassin rakentamisen jälkeen voidaan arvioida jakautuvan 50 % liikekadun kautta ja 50 % Mäki-Passintien kautta. Mäki-Hannuksen asuntoalueiden liikennevirrat voidaan arvioida yhtä suureksi kuin Urheilukeskuksen liikennevirta, eli 200 ajoneuvoa/ vrk. Tämä liikennevirta suuntautuu Jylhäntielle, josta 80 % pääliittymän kautta. Liikekeskus Asukasmäärä vaikutusalueella asukasta Liikekeskuksen asiakas- ja henkilöstömäärä (15% * ) 3750 asukasta, jotka ostavat kulutustavarat Mäki-Hannuksen liikekeskuksen alueelta

7 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 7/20 Päivittäistavarat (PT) Ostovoima-arvio vuonna 2030 arvio euroa/asukas 3000 Liikevaihto vuonna 2030 (3750* 3000 ) Myyntitehokkuus (myynti euroa / myym. pinta-ala m2) 3000 PT myyntipinta-ala m2 (k* / 3000) 4800 PT kerrosala m Autopaikkoja 600 Muut liikkeet Eriloisliikkeet, rauta- ja maatalousliikkeet Ostovoima-arvio vuodelle 2030 euroa/asukas 2500 Liikevaihto vuonna 2030 arvio (3750*2500 ) Myyntitehokkuus (myynti euroa / myym. pinta-ala m2) 1500 Liikepinta-ala m2 (k * / 1500) 7500 Liikekerrosalaa 9700 Autopaikkoja 200 Liikekeskuksen liikennemäärät (KVL) Työpaikkoja 200 Asiakkaita Päivittäistavarat 3750 / 2 Muut liikkeet 3750 / 4 Henkilökäyntejä yhteensä/ vrk 3000 suuntaansa Henkilöliikenne yhteensä 6000 yksikköä 6000 Henkilöliikenteestä 70 % Ajoneuvoliikennettä % Kevyttä liikennettä 1800 Edellä päivittäistavaraostoksissa on arvioitu saman talouden asiakkaan käyvän ostoksilla joka toinen päivä (jakajana 2) ja muiden tavaroiden ostokerrat noin kaksi kertaa viikossa (jakajana 4). Liikennevirtojen jakautuminen Ajoneuvoliikenteestä 80 % eli 3360 ajoneuvoa suuntautuu Kauppapassilta Jylhäntien liittymän kautta, josta 80 % eli 2690 ajoneuvoa jatkaa Pääliittymän suuntaan ja 20 % eli 670 ajoneuvoa Jylhän suuntaan. Ajoneuvoliikenteestä 20 % eli 840 ajoneuvoa suuntautuu Kauppapassilta- Peltopassilta eteläisen Kantatien liittymän kautta, josta 90 % eli 760 ajoneuvoa Lapuan suuntaan ja 10 % eli 80 ajoneuvoa Keskustan suuntaan.

8 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 8/20 Vähä-Passin teollisuus- ja liikealue Liiketoiminnan liikenne Vähä-Passin alueen kaupan ja palvelun liikennevirtojen määrät arvioidaan suuruusluokkana prosentteina (%) Mäki-Hannuksen liikekeskuksen päivittäistavarakaupan ja palvelujen määrästä, joka arvioitiin edellä olevan yhteensä 3750/2 eli n asiakaskäyntiä / vrk. Vähä-Passin alueen asiakaskäyntien määrä arvioidaan olevan vuonna 2030 kaupan ja palvelujen osalta 20 % Mäki-Hannuksen PT-asiakaskäyntien määrästä eli 380 käyntiä/vrk. Käyntien aiheuttama meno-paluuliikenne on n. 760 ajoneuvoa /vrk. Tästä liikenteestä 400 ajoneuvoa (meno-paluu) suuntautuu Metallitielle. (LIITE 6) Teollisuus- ja työpaikkaliikenne Työpaikkoja 600 Työpaikkojen meno-paluu liikenne 1200 Liikenteestä Ajoneuvoliikennettä 70 % 840 Kevyttä liikennettä 30 % 360 Ajoneuvoliikenteestä 340 suuntautuu Metallitien kautta, 500 Passintien ja Vaskitien kautta. Tornimäen alue on oma alueensa, jossa pääosa teollisuus- ja työpaikkaliikenteestä kulkee Tornitien liittymän kautta. Liikennevirta Tornitien liittymässä jää edellä mainittujen liittymien liikenteeseen verrattuna vähäiseksi. Liikennevirta-arviot eri liittymissä on esitetty liitekuvassa (LIITE 6). 6 Liittymien välityskyvyn arviointi Liittymien välityskyvyn arviointi on tärkeää paitsi liikenteen sujuvuuden arvioimiseksi niin myös pääteiden ja liittymien mitoitusta varten. Välityskyvyn arviointi perustuu edellä arvioituihin liikennevirtoihin ja niiden jakautumiseen liittymissä eri suunnille. Välityskyvyn arvioinnissa on käytetty ohjeena Tiehallinnon julkaisua Tasoliittymät 2001.

9 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 9/20 Pääliittymä (Kantatien 63, Jylhäntien ja Kalliokoskentien risteys) Pääliittymä muutetaan kiertoliittymäksi, joka olisi halkaisijaltaan 25 m (kuva 1). Kiertoliittymän liikennevirrat ja välityskyvyn arviointi on esitetty liitteessä (LIITE 4). Kiertoliittymän tilantarve on yleiskaavassa huomioitu. Kuva 1. Kuvassa pääliittymään alustavasti suunniteltu kiertoliittymä, jossa punaisella näkyvät yhdistelmärekan ajourat. Selvityksen mukaan kiertoliittymän välityskyky säilyy hyvänä liikenteen lisääntyessä. Kiertoliittymä voidaan rakentaa yksikaistaisena. Jylhäntieltä keskustaan autoileville tehdään oikaisukaista. Teoreettinen liikennemäärä mahtuu kiertoliittymään ilman oikaisukaistaa (LIITE 4, alempi taulukko), mutta se parantaa liikenteen sujuvuutta.

10 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 10/20 Jylhäntien ja Kauppapassin liittymä Kauppapassi on yleiskaavan muutoksessa esitetty merkittävä uusi katu, jonka kautta tulee kulkemaan Jylhäntielle valtaosa suunnitellun kauppakeskuksen ja suuri osa myös urheilukeskuksen sekä tulevien asuntoalueiden liikenteestä. Liittymä on tyypiltään T-liittymä. Liitteessä (LIITE 5) on kuvattu liittymän liikennevirrat ja arvioitu liittymän välityskyky, joka on hyvä. Muut pääteiden liittymät Kantatiehen 63 liittyvän Peltopassin, Jylhäntiehen ja Kalliokoskentiehen liittyvien Passintien, Mäki-Passintien, Vaskitien ja Tornimäentien liikennevirrat ovat edellisiä pienempiä. Voidaan perustellusti arvioida, että niiden liikenteenvälityskyky tulee riittämään myös kun alueet on yleiskaavan mukaan rakennettu. Tästä syystä liittymistä on esitetty vain liikennevirtakuvat (LII- TE 6) esittämättä laskelmia välityskyvystä. 7 Tavaraliikenne ja joukkoliikenne Yleiskaava-alueelle sijoittuvat toiminnat aiheuttavat myös tavara- ja joukkoliikenteeseen kasvua. Liikenteen sujuvuuden kannalta voidaan kuitenkin todeta, että kun liittymien välityskyky osoittautuu hyväksi myös liikenteen kasvaessa, ei näistä liikennemuodoista aiheudu erityisiä ongelmia. Näiden liikennemuotojen tilantarpeet täytyy kuitenkin huomioida tarkemmin alueiden asemakaavoja laadittaessa. 8 Kevyt liikenne Kevyt liikenne tulee lisääntymään merkittävästi varsinkin kauppakeskuksen ja Urheilukeskuksen alueille. Yleiskaavassa on osoitettu väylien linjaus. Siellä missä kevyt liikenne liittyy tasossa muun liikenteen kanssa, on liikkumisen turvallisuus hoidettava selvin liikennemerkein, opastein ja nopeushidastein.

11 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 11/20 9 Loppupäätelmä Kantatien, Jylhäntien ja Kalliokoskentien liittymä, joka edellä on nimetty alueen pääliittymäksi, esitetään rakennettavaksi yksikaistaisena kiertoliittymänä, jossa on Jylhäntieltä keskustaan tultaessa vapaa oikea. Vaskitien liittymä ja Peltopassin liittymä kantatielle kanavoidaan (LIITE 8). Muiden liittymien mitoitus tulee tutkia katusuunnittelun yhteydessä Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Martti Kaunismäki Suunnitteluinsinööri Mauno Vähämäki Kaavan laatija

12 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 12/20 LIITE 1 Tarkistettu yleiskaava

13 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 13/20 LIITE 2 Liikennevirrat 2012

14 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 14/20 LIITE 3 Skenaario A, Liikennesuoritteen kasvu

15 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 15/20 LIITE 4. Pääliittymän liikennevirrat ja välityskyky. Kiertoliittymä toimii hyvin yksikaistaisena.

16 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 16/20 LIITE 5 Liittymien välityskyvyn arviointi Tiehallinnon julkaisussa Tasoliittymät esitetyillä nomogrammeilla

17 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 17/20 LIITE 6. Jylhäntien ja liikekadun (Kauppapassi) liittymän liikennevirrat (ajoneuvoa/tunti) ja liittymän välityskyky Nomogrammista T1 Virralle Av (Jylhästä Liikekadulle) Virralle Bo (Liikekadulta Jylhään) Av = 35 ajon./h Bo = 35 ajon./h Cs + Co = 300 Cs + Co = 300 Av max = 830 Bo max = 850 Kuormitusaste 35/830 = 0,04 Kuormitusaste 35/850 = 0,04 Av virran palvelutaso on hyvä Bo virran palvelutaso on hyvä Nomogrammeista T2 ja T3 Virralle Bv (Liikekadulta Jylhäntielle Pääliittymän suuntaan) Bv = 135 ajon./h C = 300 Kav = 0,03 A + C = ( ) ajon./h = 500 ajon./h Bv max = 480 ajon./h Kuormitusaste 135/480 = 0,3 Bv virran palvelutaso on hyvä

18 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 18/20 LIITE 7 Liikennevirta-arviot (KVL) Kantatien 63 ja Kalliokoskentien liittymissä

19 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 19/20 LIITE 8. Kantatien 63 liittymien kanavointi Esimerkki Peltopassin, Vaskitien ja Kantatien 63 porrastetun liittymän kanavoinnista

20 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 20/20 LIITE 9. Pää- ja kokoojakadun tyyppipoikkileikkaukset 1. Pääkadun (mm. Kauppapassi) tyyppipoikkileikkaus. 2. Kokoojakadun (mm. Mäki-Hannuksentie) tyyppipoikkileikkaus.

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

Tieliikenteen toimivuuden arviointi

Tieliikenteen toimivuuden arviointi 36 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 36/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola uohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus Heinola 2011 uohkallion asemakaava-alue liikenneselvityksen tarkistus 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE J TIEERKKO 3 1.2

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011 Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava ESIPUHE Pieksämäen kaupungissa on vireillä yhtä aikaa keskustan eteläisten

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 8.12.2008 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat... 7 1.1. Selvityksen tavoite... 7 1.2. Kauppa ja kaavoitus... 7 1.3. Liikennemäärät...

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot