Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Kauhavan kaupunki Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ Yleiskaavaselostuksen liite

2 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 2/20 Sisällysluettelo 1 Yleistä Tieverkko Liikennevirrat Liikenteen välityskyky Liikennevirtojen arviointi Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin alueilla... 5 Koulukeskus... 5 Urheilukeskus... 6 Liikekeskus... 6 Vähä-Passin teollisuus- ja liikealue Liittymien välityskyvyn arviointi... 8 Pääliittymä (Kantatien 63, Jylhäntien ja Kalliokoskentien risteys)... 9 Jylhäntien ja Kauppapassin liittymä Muut pääteiden liittymät Tavaraliikenne ja joukkoliikenne Kevyt liikenne Loppupäätelmä LIITTEET LIITE 1 Yleiskaava LIITE 2 Liikennevirrat 2012 LIITE 3 Skenaario A, liikennesuoritteet LIITE 4 Kiertoliittymän liikennevirrat ja LIITE 5 Liittymien välityskyky, Nomogrammit välityskyky LIITE 6 Jylhäntien ja liikekadun liikennevirrat ja välityskyky LIITE 7 Liittymien liikennevirrat LIITE 8 Kantatien porrastetun liittymän kanavointi LIITE 9 Pää- ja kokoojakatujen tyyppipoikkileikkaukset Yleiskaava-alueen tie- ja katuverkkokartta

3 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 3/20 1 Yleistä Liikennejärjestelmä on osa maankäytön suunnittelua. Kokonaisvaltaisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa selvitetään liikenneverkkoja ja liikennemuotoja tieliikenteen, raideliikenteen, vesi- ja ilmailuliikenteen osalta. Riippuu alueesta ja suunnittelutasosta, missä laajuudessa liikennejärjestelmää tarkastellaan. Kauhavan Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin yleiskaavasuunnittelussa riittää, kun suunnitteluun otetaan mukaan tieverkko ja sen liikennemuodot, henkilöauto-, joukkoliikenne (bussit) -, tavaraliikenne (kuorma-autot) - ja kevyt liikenne (polkupyörät ja jalankulku). Liikennejärjestelmää on tarkasteltu osana yleiskaavasuunnittelua ja samanaikaisesti kaavoitustyön kanssa. 2 Tieverkko Päätiet, joka käsittää kanta- ja maantiet Kantatie 63 Jylhäntie Kalliokoskentie Pääkadut Kauppapassi-Peltopassi Kokoojakadut Mäki-Passintie Mäki-Hannuksentie Passintie-Kirjapainontie Passinraitti Tornimäentie Kadut (mm.) Fortentie Lämpöpassi Metallitie Vaskitie Osayleiskaava-alueen tie- ja katuverkko on esitetty liitekartalla

4 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 4/20 3 Liikennevirrat Maankäyttöön liittyen toimintojen aiheuttama liikennevirta ja suuntautuminen on arvioitu seuraavan ryhmittelyn mukaan: Koulukeskus Koulukeskuksen oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta Mäki-Hannuksen pientaloalue Asukasliikenne Urheilukeskus Kävijämäärät Mäki-Hannuksen Kauppa- ja liikekeskus Päivittäistavarakauppa (PT) Muu kauppa ja palvelut Edellisten työpaikat ja asiakasvirrat Vähä-Passi Kauppa Teollisuus ja työpaikka-alueet Ennusteissa tavoitevuodelle 2030 arvioidaan nykyisten liikennevirtojen kasvu ja yleiskaavan mukaisen maankäytön eri toimintojen aiheuttama liikenne pääteille ja kokoojateiden ja pääteiden liittymiin sekä suuntautuminen liittymistä eteenpäin. Nykyiset liikennevirrat pääteillä on saatu Tielaitoksen liikennelaskennoista (Liite 2). Liikennevirtaennusteet vuoteen 2030 on tehty laskemalla korjauskerroin nykyisille liikennevirroille käyttäen lähteenä Laura Joen Helsingin Yliopistossa tehtyä gradutyötä 2011 Henkilöautoliikenteen tulevaisuus Suomessa, skenaarioita vuoteen Tutkimuksessa on kuultu laajasti liikenteen asiantuntijoita ja esitetty liikennemäärien kehityksestä vaihtoehtoisia skenaarioita. Ilari-hankkeen VTT:n laatimaan ennusteeseen perustuvan skenaarion mukaan tieliikenne kasvaa vuosina keskimäärin 1,3 % vuodessa kasvun heiketessä ajanjakson loppua kohti. Tässä selvityksessä on korjauskertoimen laskemisessa käytetty 1 %:n vuosittaista kasvua vuodesta 2013 vuoteen 2030, jolloin korkoa korolle periaatteen mukaan nykyisten liikennevirtojen korjauskertoimeksi tulee k = 1,2. Välillä Keskusta - Jylhäntien liittymä on käytetty kerrointa 1,3.

5 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 5/20 Uutta lisäliikennettä aiheuttaa yleiskaavassa suunniteltu maankäyttö. Lisäliikenteen on oletettu sellaisenaan vastaavan vuoden 2030 liikennemääriä, johon myös kaavan toteutus on ajoitettu. Arvioitujen lähtötietojen perusteella lasketut tulokset näyttävät esitystavasta johtuen kovin tarkoilta. Kuitenkin, koska liikennevirtojen arvioinnin lähtöolettamuksissa on epätarkkuuksia, on tuloksia pidettävä vain suuntaa antavina. Liikenteen välityskyvyn selittävyydeltään tulokset kuitenkin osoittavat, että korjausten lähtötiedoissa tulisi olla huomattavia, että ne muuttaisivat johtopäätöksiä. 4 Liikenteen välityskyky Liikenteen välityskyky arvioidaan seuraavissa liittymissä Kantatien ja Jylhäntien-Kalliokoskentien liittymä (Pääliittymä) Kauppapassin ja Jylhäntien liittymä Kantatien ja Peltopassin liittymä Kantatien ja Vaskitien liittymä Passintien ja Jylhäntien liittymä Muissa liittymissä liikennemäärät ovat siksi vähäisiä, että kokemusperäisesti voidaan arvioida niiden välityskyky riittäväksi. 5 Liikennevirtojen arviointi Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin alueilla Seuraavassa on arvioitu eri osa-alueiden maankäytön aiheuttamat liikennevirrat, jotka on kokonaisvirtoja arvioitaessa lisätty nykyisen liikenteen kasvukertoimilla kerrottuun liikennevirtaan. Koulukeskus Oppilaita 450 Opettajia ja henkilökuntaa 50 Yhteensä 500 Koulun tuottama KVL Huipputuntiliikenne 1000 yksikköä 800 yksikköä

6 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 6/20 Meno-paluu liikenteestä 70 % eli 700 on kevyttä liikennettä ja 30 % eli 300 ajoneuvoliikennettä, josta 50 % eli 150 ajoneuvoa suuntautuu Kantatien suuntaan ja 150 ajoneuvoa Kirkkotien suuntaan. Koulukeskuksen liikennevirta on jo mukana nykyisen liikennevirran määrissä eikä siten aiheuta merkittävää maankäytöstä johtuvaa lisävirtaa. Joen ja Jylhäntien välissä sijaitsevan asuntoalueen liikenne kohottaa jonkin verran edellä olevia liikennemääriä. Urheilukeskus Urheilukeskuksen kävijämäärät vaihtelevat voimakkaasti. Suuret kertakävijämäärät ( kävijää/kilpailu) tapahtuu 3-5 kertaa kesäkauden aikana. Jäähallin ja potentiaalisen palloiluhallin kävijämäärät henkeä/kilpailu voivat toteutua 10 kertaa vuodessa. Massiivisiin juhlatapahtumiin (kävijämäärä henkeä) on varauduttava kerran viidessä vuodessa. Kilpailujen aikana saattaa syntyä liikenteessä ajoittaista ruuhkaa. Liikenneverkkoa ei kuitenkaan mitoiteta ruuhkatilanteiden, vaan keskimääräisen vuorokausiliikenteen mukaan. Liittymien välityskykyä arvioidaan ajoneuvoa tunnissa -mitoituksen mukaan. Urheilukeskuksen tasaisen liikennevirtalisäyksen voidaan arvioida olevan KVL 200 ajoneuvoa. Liikennevirtojen Jylhäntielle Kauppapassin rakentamisen jälkeen voidaan arvioida jakautuvan 50 % liikekadun kautta ja 50 % Mäki-Passintien kautta. Mäki-Hannuksen asuntoalueiden liikennevirrat voidaan arvioida yhtä suureksi kuin Urheilukeskuksen liikennevirta, eli 200 ajoneuvoa/ vrk. Tämä liikennevirta suuntautuu Jylhäntielle, josta 80 % pääliittymän kautta. Liikekeskus Asukasmäärä vaikutusalueella asukasta Liikekeskuksen asiakas- ja henkilöstömäärä (15% * ) 3750 asukasta, jotka ostavat kulutustavarat Mäki-Hannuksen liikekeskuksen alueelta

7 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 7/20 Päivittäistavarat (PT) Ostovoima-arvio vuonna 2030 arvio euroa/asukas 3000 Liikevaihto vuonna 2030 (3750* 3000 ) Myyntitehokkuus (myynti euroa / myym. pinta-ala m2) 3000 PT myyntipinta-ala m2 (k* / 3000) 4800 PT kerrosala m Autopaikkoja 600 Muut liikkeet Eriloisliikkeet, rauta- ja maatalousliikkeet Ostovoima-arvio vuodelle 2030 euroa/asukas 2500 Liikevaihto vuonna 2030 arvio (3750*2500 ) Myyntitehokkuus (myynti euroa / myym. pinta-ala m2) 1500 Liikepinta-ala m2 (k * / 1500) 7500 Liikekerrosalaa 9700 Autopaikkoja 200 Liikekeskuksen liikennemäärät (KVL) Työpaikkoja 200 Asiakkaita Päivittäistavarat 3750 / 2 Muut liikkeet 3750 / 4 Henkilökäyntejä yhteensä/ vrk 3000 suuntaansa Henkilöliikenne yhteensä 6000 yksikköä 6000 Henkilöliikenteestä 70 % Ajoneuvoliikennettä % Kevyttä liikennettä 1800 Edellä päivittäistavaraostoksissa on arvioitu saman talouden asiakkaan käyvän ostoksilla joka toinen päivä (jakajana 2) ja muiden tavaroiden ostokerrat noin kaksi kertaa viikossa (jakajana 4). Liikennevirtojen jakautuminen Ajoneuvoliikenteestä 80 % eli 3360 ajoneuvoa suuntautuu Kauppapassilta Jylhäntien liittymän kautta, josta 80 % eli 2690 ajoneuvoa jatkaa Pääliittymän suuntaan ja 20 % eli 670 ajoneuvoa Jylhän suuntaan. Ajoneuvoliikenteestä 20 % eli 840 ajoneuvoa suuntautuu Kauppapassilta- Peltopassilta eteläisen Kantatien liittymän kautta, josta 90 % eli 760 ajoneuvoa Lapuan suuntaan ja 10 % eli 80 ajoneuvoa Keskustan suuntaan.

8 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 8/20 Vähä-Passin teollisuus- ja liikealue Liiketoiminnan liikenne Vähä-Passin alueen kaupan ja palvelun liikennevirtojen määrät arvioidaan suuruusluokkana prosentteina (%) Mäki-Hannuksen liikekeskuksen päivittäistavarakaupan ja palvelujen määrästä, joka arvioitiin edellä olevan yhteensä 3750/2 eli n asiakaskäyntiä / vrk. Vähä-Passin alueen asiakaskäyntien määrä arvioidaan olevan vuonna 2030 kaupan ja palvelujen osalta 20 % Mäki-Hannuksen PT-asiakaskäyntien määrästä eli 380 käyntiä/vrk. Käyntien aiheuttama meno-paluuliikenne on n. 760 ajoneuvoa /vrk. Tästä liikenteestä 400 ajoneuvoa (meno-paluu) suuntautuu Metallitielle. (LIITE 6) Teollisuus- ja työpaikkaliikenne Työpaikkoja 600 Työpaikkojen meno-paluu liikenne 1200 Liikenteestä Ajoneuvoliikennettä 70 % 840 Kevyttä liikennettä 30 % 360 Ajoneuvoliikenteestä 340 suuntautuu Metallitien kautta, 500 Passintien ja Vaskitien kautta. Tornimäen alue on oma alueensa, jossa pääosa teollisuus- ja työpaikkaliikenteestä kulkee Tornitien liittymän kautta. Liikennevirta Tornitien liittymässä jää edellä mainittujen liittymien liikenteeseen verrattuna vähäiseksi. Liikennevirta-arviot eri liittymissä on esitetty liitekuvassa (LIITE 6). 6 Liittymien välityskyvyn arviointi Liittymien välityskyvyn arviointi on tärkeää paitsi liikenteen sujuvuuden arvioimiseksi niin myös pääteiden ja liittymien mitoitusta varten. Välityskyvyn arviointi perustuu edellä arvioituihin liikennevirtoihin ja niiden jakautumiseen liittymissä eri suunnille. Välityskyvyn arvioinnissa on käytetty ohjeena Tiehallinnon julkaisua Tasoliittymät 2001.

9 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 9/20 Pääliittymä (Kantatien 63, Jylhäntien ja Kalliokoskentien risteys) Pääliittymä muutetaan kiertoliittymäksi, joka olisi halkaisijaltaan 25 m (kuva 1). Kiertoliittymän liikennevirrat ja välityskyvyn arviointi on esitetty liitteessä (LIITE 4). Kiertoliittymän tilantarve on yleiskaavassa huomioitu. Kuva 1. Kuvassa pääliittymään alustavasti suunniteltu kiertoliittymä, jossa punaisella näkyvät yhdistelmärekan ajourat. Selvityksen mukaan kiertoliittymän välityskyky säilyy hyvänä liikenteen lisääntyessä. Kiertoliittymä voidaan rakentaa yksikaistaisena. Jylhäntieltä keskustaan autoileville tehdään oikaisukaista. Teoreettinen liikennemäärä mahtuu kiertoliittymään ilman oikaisukaistaa (LIITE 4, alempi taulukko), mutta se parantaa liikenteen sujuvuutta.

10 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 10/20 Jylhäntien ja Kauppapassin liittymä Kauppapassi on yleiskaavan muutoksessa esitetty merkittävä uusi katu, jonka kautta tulee kulkemaan Jylhäntielle valtaosa suunnitellun kauppakeskuksen ja suuri osa myös urheilukeskuksen sekä tulevien asuntoalueiden liikenteestä. Liittymä on tyypiltään T-liittymä. Liitteessä (LIITE 5) on kuvattu liittymän liikennevirrat ja arvioitu liittymän välityskyky, joka on hyvä. Muut pääteiden liittymät Kantatiehen 63 liittyvän Peltopassin, Jylhäntiehen ja Kalliokoskentiehen liittyvien Passintien, Mäki-Passintien, Vaskitien ja Tornimäentien liikennevirrat ovat edellisiä pienempiä. Voidaan perustellusti arvioida, että niiden liikenteenvälityskyky tulee riittämään myös kun alueet on yleiskaavan mukaan rakennettu. Tästä syystä liittymistä on esitetty vain liikennevirtakuvat (LII- TE 6) esittämättä laskelmia välityskyvystä. 7 Tavaraliikenne ja joukkoliikenne Yleiskaava-alueelle sijoittuvat toiminnat aiheuttavat myös tavara- ja joukkoliikenteeseen kasvua. Liikenteen sujuvuuden kannalta voidaan kuitenkin todeta, että kun liittymien välityskyky osoittautuu hyväksi myös liikenteen kasvaessa, ei näistä liikennemuodoista aiheudu erityisiä ongelmia. Näiden liikennemuotojen tilantarpeet täytyy kuitenkin huomioida tarkemmin alueiden asemakaavoja laadittaessa. 8 Kevyt liikenne Kevyt liikenne tulee lisääntymään merkittävästi varsinkin kauppakeskuksen ja Urheilukeskuksen alueille. Yleiskaavassa on osoitettu väylien linjaus. Siellä missä kevyt liikenne liittyy tasossa muun liikenteen kanssa, on liikkumisen turvallisuus hoidettava selvin liikennemerkein, opastein ja nopeushidastein.

11 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 11/20 9 Loppupäätelmä Kantatien, Jylhäntien ja Kalliokoskentien liittymä, joka edellä on nimetty alueen pääliittymäksi, esitetään rakennettavaksi yksikaistaisena kiertoliittymänä, jossa on Jylhäntieltä keskustaan tultaessa vapaa oikea. Vaskitien liittymä ja Peltopassin liittymä kantatielle kanavoidaan (LIITE 8). Muiden liittymien mitoitus tulee tutkia katusuunnittelun yhteydessä Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Martti Kaunismäki Suunnitteluinsinööri Mauno Vähämäki Kaavan laatija

12 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 12/20 LIITE 1 Tarkistettu yleiskaava

13 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 13/20 LIITE 2 Liikennevirrat 2012

14 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 14/20 LIITE 3 Skenaario A, Liikennesuoritteen kasvu

15 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 15/20 LIITE 4. Pääliittymän liikennevirrat ja välityskyky. Kiertoliittymä toimii hyvin yksikaistaisena.

16 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 16/20 LIITE 5 Liittymien välityskyvyn arviointi Tiehallinnon julkaisussa Tasoliittymät esitetyillä nomogrammeilla

17 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 17/20 LIITE 6. Jylhäntien ja liikekadun (Kauppapassi) liittymän liikennevirrat (ajoneuvoa/tunti) ja liittymän välityskyky Nomogrammista T1 Virralle Av (Jylhästä Liikekadulle) Virralle Bo (Liikekadulta Jylhään) Av = 35 ajon./h Bo = 35 ajon./h Cs + Co = 300 Cs + Co = 300 Av max = 830 Bo max = 850 Kuormitusaste 35/830 = 0,04 Kuormitusaste 35/850 = 0,04 Av virran palvelutaso on hyvä Bo virran palvelutaso on hyvä Nomogrammeista T2 ja T3 Virralle Bv (Liikekadulta Jylhäntielle Pääliittymän suuntaan) Bv = 135 ajon./h C = 300 Kav = 0,03 A + C = ( ) ajon./h = 500 ajon./h Bv max = 480 ajon./h Kuormitusaste 135/480 = 0,3 Bv virran palvelutaso on hyvä

18 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 18/20 LIITE 7 Liikennevirta-arviot (KVL) Kantatien 63 ja Kalliokoskentien liittymissä

19 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 19/20 LIITE 8. Kantatien 63 liittymien kanavointi Esimerkki Peltopassin, Vaskitien ja Kantatien 63 porrastetun liittymän kanavoinnista

20 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 20/20 LIITE 9. Pää- ja kokoojakadun tyyppipoikkileikkaukset 1. Pääkadun (mm. Kauppapassi) tyyppipoikkileikkaus. 2. Kokoojakadun (mm. Mäki-Hannuksentie) tyyppipoikkileikkaus.

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Kauhavan keskustan osayleiskaava Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osa-alueet Yleiskaavan tarkistus

Kauhavan kaupunki. Kauhavan keskustan osayleiskaava Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osa-alueet Yleiskaavan tarkistus Kauhavan kaupunki Kauhavan keskustan osayleiskaava Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osa-alueet Yleiskaavan tarkistus Yleiskaavan selostus Tämä yleiskaavan selostus liittyy 1.11.2012 päivättyyn osayleiskaavakarttaan

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Tuusulan liikennemalli

Tuusulan liikennemalli Tuusulan liikennemalli 13.4.2015 1 Tuusulan liikennemallin esittely 2 Johdanto Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liikennemallin ensimmäinen versio on valmistunut vuonna 2010 ja kyseistä mallia sekä

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Kirkonkylä Kirkonranta

Kirkonkylä Kirkonranta Kirkonkylä Kirkonranta AK, Liminka Asemakaavaan liittyvä liikenteen ja katujen yleissuunnitelma Ins.tsto Solutra Oy Limingan kunta SISÄLLYSLUETTELO 1.Suunnittelukohde... 4 2.Liikennetuotos... 5 3.Jokivarrentien

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu Katuverkkotarkastelu Rovaniemen kaupunki Sito Oy 2008 2 SISÄLTÖ 1. NYKYTILANNNE JA SUUNNITELMAN TAVOITTEET 3 1.1 Sijainti 3 1.2 Katuverkko, maantiet ja liikennetiedot 3 1.3 Maankäyttö ja ympäristö 3 1.4

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Saukkolan taajaman eteläinen asemakaava Liikenneselvitys. Nummi-Pusula

Saukkolan taajaman eteläinen asemakaava Liikenneselvitys. Nummi-Pusula Saukkolan taajaman eteläinen asemakaava Nummi-Pusula 2011 Saukkolan taajaman eteläinen asemakaava 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 NYKYINEN MAANKÄYTTÖ JA

Lisätiedot

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET 20.5.2014 Esipuhe Kanta-Hämeen valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan mm. Moreenin ja Harvialan alueiden liikennekysymyksiä. Yksi niistä on ns.

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 27.11.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Liikennemäärät... 5 2.3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

Tasoliittymät. Suunnitteluvaiheen ohjaus

Tasoliittymät. Suunnitteluvaiheen ohjaus Tasoliittymät Tasoliittymät Suunnitteluvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-731-2 TIEH 2100001-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) Tiehallinto

Lisätiedot

Yleiskaavan muutoksen selostus

Yleiskaavan muutoksen selostus Kauhavan kaupunki Kauhavan keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan muutosehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osa-alueilla Yleiskaavan muutoksen selostus Tämä yleiskaavan selostus liittyy 2.1.2014

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot