TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009"

Transkriptio

1 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

2 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä Laatija Juha Jokela, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Jouni Lehtomaa, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä Jaana Koota, Töysän kunta Kuvaus Tuurin ja ympäristön yleiskaavan muutos ja laajennus, liikenteelliset vaikutukset Viite Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T F

3 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 1 2. Johdanto 2 3. Yleiskaava-alue Sijainti ja maankäyttö Maankäytön kytkeytyminen liikenneverkkoon Maankäyttö v Ajoneuvoliikenne Liikenneverkkovaihtoehdot Liikenne-ennuste Laskentaperusteet Ajoneuvoliikenteen sujuvuus Menetelmä ja suunnittelualue Liikenteen sujuvuus nykytilanteessa (v.2009) nykyverkolla Liikenteen sujuvuus v.2030 nykyverkolla ilman uutta maankäyttöä Liikenteen sujuvuus v.2030 ennusteverkolla Kevyt liikenne Muuta Joukkoliikenne Liikkuminen Erikoiskuljetusreitit 14

4 1 1. TIIVISTELMÄ Selvityksessä on tarkasteltu Töysän kunnassa Tuurin ympäristön yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisiä vaikutuksia vuonna Alueella on vahvistettu maakuntakaava ja hyväksytty yleiskaava. Yleiskaavan keskustatoimintojen alueita esitetään siirrettäväksi eri kohtiin kokonaismäärän laskiessa hyväksytystä yleiskaavasta. Yleiskaava-alueen liikenne tukeutuu nykytilanteessa voimakkaasti valtatiehen 18 (Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä). Liikenteen vaikutusarviointeja varten on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä todennäköisimmin toteutuu noin k-m2 uutta kauppaa, noin k-m2 työpaikkatilaa ja noin k-m2 varastoja. Näiden lisäksi alueelle arvioidaan muuttavan noin 400 uutta asukasta. Maankäytön arvioidaan aiheuttava noin 6300 ajoneuvoa vuorokaudessa (sis. matkat molempiin suuntiin). Liikennetuotoksesta suurin osa (75 %) aiheutuu kaupasta. Valtatien 18 liikennemäärä kasvaa nykyisestä ajoneuvosta vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä seuraavasti: Yleisen liikenteen kasvun johdosta (ei uutta maankäyttöä) noin ajoneuvoon vuorokaudessa, mikäli muutoksia liikenneverkkoon ei tehdä. Yleisen liikenteen kasvun sekä maankäytön kasvun aiheuttamien muutosten johdosta ajoneuvoon vuorokaudessa. Liikenneverkkoa on tällöin kehitetty alla olevan kuvan mukaisesti mm. ns. kehätiellä Keskisen kauppakeskuksen länsipuolella (ns. ennusteverkko). Kehätie toimii valtatien rinnakkaisyhteytenä ottaen valtatieltä erityisesti lyhytmatkaista kauppa-alueiden välistä liikennettä. Vuoden 2030 tilanteessa ennusteverkko (kuva) toimii keskimääräisen vuorokauden aikana pääosin hyvin ja kestää noin 20 % liikennemäärien kasvun ruuhkautumatta, mikäli maankäyttö kasvaa yllä esitetyllä tavalla. Kevyellä liikenteellä on nykyisin turvalliset ja jatkuvat yhteydet, joita kehitetään tulevaisuudessa maankäytön kasvualueilla. Erityisesti kaupallisen maankäytön kasvattaminen lisää liikennesuoritetta. Alueet ovat saavutettavissa ennusteverkossa hyvin kaikilla kulkumuodoilla. Liikenneverkkoa kehitetään vuoteen 2030 mennessä ns. kehätiellä, Aspinmäentien itäpään käännöllä ja kiertoliittymällä sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamisella (ns. ennusteverkko).

5 2 2. JOHDANTO Selvityksessä on tarkasteltu Töysän kunnassa Tuurin ympäristön yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisiä vaikutuksia vuoden 2030 liikennetilanteessa. Yleiskaavan tavoitteena on: mahdollistaa uuden, tiiviin ja vetovoimaisen liikealueen rakentuminen Tuurin kauppakeskuksen lounaiselle sisääntulovyöhykkeelle niin, että vastataan alueella esiintyvään voimakkaaseen tonttikysyntään. Aikataulutavoitteena on, että asemakaavoitus voidaan aloittaa alkuvuodesta esittää uudet tiejärjestelyt, jotka mahdollistavat sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden myös uusien C-alueiden (keskustatoiminnat) rakentamisen jälkeen muuttaa yksityisten maanomistajien maille kohdistuvia käyttötarkoitusmerkintöjä heidän toiveidensa pohjalta päivittää yleiskaava Talasniityn alueen osalta jo osittain toteutuneen asemakaavan mukaiseksi Selvitystyötä ovat ohjanneet Arto Lamminmäki, Juhani Ketola ja Jaana Koota Töysän kunnasta. Rambollissa työhön ovat osallistuneet Juha Jokela, Jouni Lehtomaa, Kaisu Laitinen ja Juha Nikkilä.

6 3 3. YLEISKAAVA-ALUE 3.1 Sijainti ja maankäyttö Tuurin taajama sijaitsee valtatien 18 varrella Alavuden ja Töysän välillä. Yleiskaava-alue sijoittuu valtaosin valtatien 18 varrelle Töysän kunnan Tuurin keskustan lounaisosaan rajoittuen lännessä Alavuden kunnanrajaan. Nykyisin yleiskaava-alueen lounaisosissa sijaitsee huomattavasti kaupallista maankäyttöä, mm. Keskisen kauppakeskus. Kyseisellä kohtaa maankäyttöä on valtatien molemmilla puolilla. Koillisosissa Töysän kuntakeskusta kohti maankäyttö muuttuu pientalovaltaiseksi asutukseksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 3.2 Maakuntakaava vahvistetussa maakuntakaavassa Tuuri on osoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi Ca. Merkintä on sijoitettu nykyisen valtatien molemmin puolin, maakuntakaavaan merkityn uuden ohitustielinjauksen pohjoispuolelle. Maakuntakaavassa on esitetty valtatielle 18 Tuurin ohitustie. Ohitustietä ei ole tarkasteltu tämän työn yhteydessä. Ohitustien toteutuessa valtatien liikennemäärät laskevat oleellisesti yleiskaavaalueen kohdalla.

7 4 Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu ). 3.3 Yleiskaavaan esitetyt muutokset Vuonna 2003 hyväksytyn yleiskaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 20 km 2. Yleiskaavan esitetty muutos kohdistuu noin 265 ha laajuiseen alueeseen yleiskaava-alueen lounaisosassa Veljekset Keskinen kauppakeskuksen ympäristössä (valtatien, kunnanrajan ja Oikotien rajaama alue ja niiden välitön läheisyys), Talastien asuinalueen länsi- ja itäpuolella. Laajennus koskee noin 10 ha aluetta Tuurin taajaman kaakkoisosassa (kuva). Kaavan laajennuksella kasvatetaan nykyisen yleiskaavan keskustatoimintojen aluetta (C) ja vastaavasti kaavamuutoksella sitä supistetaan samansuuruisella alueella rautatien pohjoispuolella, jolloin C-alueiden pinta-ala pysyy tältä osin ennallaan. Supistunut alue on osoitettu asuinalueeksi (A); väliin on osoitettu kapea vapaa-aluekaista (M). C-alueen kokonaisala vähenee noin 4 ha nykyiseen kaavaan verrattuna.

8 5 Tuurin ympäristön yleiskaavan muutos ja laajennus (päivätty ) 3.4 Maankäytön kytkeytyminen liikenneverkkoon Valtatie 18 toimii valtakunnallisena yhteytenä Vaasan, Seinäjoen ja Jyväskylän välillä. Poikittaisyhteyksinä toimivat kantatiet 66 ja 68 Alavuden ja Ähtärin kohdilla. Valtatiellä ei ole yleiskaava-alueella luontevia rinnakkaisyhteyksiä. Yleiskaava-alueella Valtatien 18 poikittaisyhteyksinä toimivat Alavuden suuntaan johtavat Oikotie (mt 7054) ja Aspinmäentie (mt 17263) sekä Ähtärin suuntaan johtava Holkonkyläntie (mt 17251). Yleiskaava-alueen liikenne tukeutuu voimakkaasti valtatiehen 18. Liikenteen kannalta keskeisin maankäyttö kytkeytyy valtatiehen seuraavasti: kaupallinen liikenne valtatielle Onnentien, Aspinmäentien ja Väkkäräpakantien liittymien kautta asuinalueet pääosin Korventien liittymän kautta Valtatielle Onnentien ja Oikotien liittymät ovat nykyisin yksikaistaisia kiertoliittymiä, muuten liittymät ovat sivusuunnasta kärkikolmiolla väistövelvollisia tasoliittymiä.

9 6 3.5 Maankäyttö v.2030 Liikenne-ennustetta sekä vaikutusarviointeja varten on arvioitu kuinka paljon uutta maankäyttöä yleiskaava-alueella rakentuisi nykytilanteesta vuoteen 2030 mennessä. Arvio perustuu kunnan toimittamaan arvioon todennäköisimmästä kehityksestä. Kaupallisen maankäytön on arvioitu toteutuvan Tuurinportin suunnitelmien kaltaisesti tehokkaasti. Vuoteen 2030 mennessä uutta maankäyttöä on arvioitu toteutuvan vuoteen 2030 mennessä alueittain seuraavasti: Rakennusoikeuden toteuma-arvio v.2030 mennessä v.2030 mennessä toteutunut uutta kauppaa* (kerrosm 2 ) v.2030 mennessä toteutunut uutta varastoa* (kerrosm 2 ) v.2030 mennessä toteutunut uusia työpaikkatilaa** (kerros-m 2 ) v.2030 mennessä toteutunut uutta asumista (asukasta) 1A. Aspinmäentien 5 % ja valtatien välinen alue 1B. Tuurinportti 50 % vt 18 länsipuolella 2. Aspinmäentien 20 % ja rautatien välinen alue 3A. Tuurinportti 50 % vt 18 itäpuolella 3B. Vt 18 itäpuoli, 20 % Tuurinportin lounaispuoli 4 ja 5. Rautatien pohjoispuoli 10 % 100 % Talasniityn 100 % alue YHTEENSÄ noin 400 *Kaupan ja varaston oletettu jakautuvan Tuurinportin oletusten kaltaisesti päivittäistavarakauppaan (4 %), tilaa vievään kauppaan (60 %) ja erikoisliikkeisiin (27 %) ja varastoon (9 %). Kaupan kerrosneliöihin sisältyy myyntialan lisäksi kaupan vaatimat muut tilat. **Työpaikat jakautuvat siten, että pinta-alasta 50 % on toimistoja ja 50 % teollisuutta.

10 7 Maankäytön kasvualueet sekä arviot rakennusoikeuden toteutumasta vuoteen 2030 mennessä. asumista 21 % erikoisliike 17 % päivittäistavara 2 % Yhteensä noin k-m2 työpaikkoja 17 % varasto 5 % tilaa vievä kauppa 38 % Odotettu maankäytön lisäys vuoteen 2030 mennessä.

11 8 4. AJONEUVOLIIKENNE 4.1 Liikenneverkkovaihtoehdot Nykyverkossa väylät ovat nykytilanteen kaltaisia. Ennusteverkossa on oletettu liikenneverkon osalta, että yleiskaava-alueen maankäytön toteutuessa kappaleen 3.5 mukaisesti vuoteen 2030 mennessä on rakennettu valtatielle rinnakkaistie (ns. kehätie) Keskisen kauppakeskuksen länsipuolelle vuoteen 2030 mennessä Aspinmäentien itäpää on käännetty yleiskaavan mukaisesti ja vt 18 Aspinmäentien liittymään on rakennettu kiertoliittymä Tuurin ohitustien osalta liikenneverkko on nykyisen kaltainen kevyelle liikenteelle on rakennettu alikulku nykyisen valtatien ja Aspinmäentien liittymän läheisyyteen sekä väylät Aspinmäentielle, kehätielle ja Oikotielle. Ennusteverkko eli liikenneverkkoon esitetyt muutokset vuoteen 2030 mennessä. 4.2 Liikenne-ennuste Laskentaperusteet Liikenne-ennuste on laskettu vuoden 2030 arkipäivän iltahuipputunnille (klo ), jolloin se kuvaa keskimääräistä vuorokautta. Kaupallisten alueiden liikenteen huippukysyntä kohdistuu lauantaille sekä erityisesti Keskisen kauppakeskuksen kohdalla heinäkuulle. Lauantaina valtatien muu liikenne on kuitenkin arkipäivää vähäisempää. Uuden maankäytön aiheuttama liikennetuotos keskimääräiselle arkivuorokaudelle sekä iltahuipputunnille on laskettu "Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa" -oppaan sekä kappaleessa 3.5 esitettyjen maankäytön todennäköisen kehittymisen oletusten mukaisesti. Nykyiset iltahuipputunnin liikennemäärät on selvitetty liikennelaskentojen, aiempien selvitysten sekä tierekisteritietojen perusteella. Liikennelaskennat on suoritettu maanantaina

12 9 vt 18 ja Onnentien sekä Aspinmäentien ja Siltalantien liittymissä ja keskiviikkona vt 18 liittymissä Aspinmäentielle ja Oikotielle. Nykyliikennemäärät valtatien liittymiin Holkonkyläntielle ja Väkkäräpakantielle on arvioitu asiantuntija-arviona lähiliittymien liikennelaskentojen ja aiempien tutkimusten perusteella. Tuurin kaupallisten alueiden ainutlaatuisuus muihin kauppakeskuksiin nähden on huomioitu liikenne-ennusteessa seuraavasti: Keskimääräinen matkapituus kauppa-alueelle on huomattavasti keskimääräistä kauppakeskusta suurempi. Yleisesti keskiostosten määrä Tuurissa poikkeaa normaalista keskiostosten määrästä. Tuurin kauppakylän keskiostosten määrä on nykytilanteessa noin 200 eur/hlö. Keskiostosten määrän odotetaan kasvavan tarjonnan kasvaessa. Edellisistä johtuen viipymän alueella on oletettu olevan 30 % tavallista kauppakeskusta pidempi. Pitkästä viipymästä johtuen alueen sisäisten asiakkaiden (asiakkaat, jotka käyvät useassa kaupassa yhden sijaan) määrä on erittäin suuri. Aiemman selvityksen (Tuurin kaupallisen keskittymän laajennus, ympäristövaikutusten arviointi, elokuu 2008) mukaan kaukoasiakkaiden osuus on 45 % ja yhteisten asiakkaiden 55 %. Tuurissa kaupat huolehtivat varastoinnista itse (ns. villejä), mistä johtuen varastojen osuus on paikoittain jopa 50 %. Kauppojen sisäisten varastojen tilat sisältyvät kaupan kerrosneliöihin. Maankäytön kasvun, jonka on oletettu tapahtuvan vuoteen 2030 mennessä, aiheuttama liikennetuotos on noin 6300 ajoneuvoa vuorokaudessa (sis. matkat molempiin suuntiin). Liikennetuotoksesta suurin osa aiheutuu kaupasta (yht ajon./vrk eli 75 % liikenteen kasvusta). Muita liikenteen aiheuttajia ovat työpaikat (900 ajon/vrk), asutus (460 ajon./vrk) sekä varastot (200 ajon./vrk) ajoneuvokäyntiä / vrk tilaa vievä kauppa erikoisliike työpaikkoja päivittäistavara asutus varasto henkilöliikenne tavaraliikenne Vuoteen 2030 mennessä tapahtuvan yleiskaava-alueen maankäytön kasvun aiheuttama liikennetuotos. Ulkoisen liikenteen suuntautumisena on käytetty seuraavaa: vt 18 itään 50 % vt 18 länteen 35 % Aspinmäentie länteen 10 % Oikotie länteen 5 % Yleiskaava-alueen sisäisen liikenteen on oletettu suuntautuvan kaupan pinta-alan suhteessa.

13 10 Yleiskaava-alueen maankäytön kasvun aiheuttaman liikenteen lisäksi on huomioitu liikenteen yleinen kasvu. Tiehallinnon julkaisun mukaisesti Töysän kunnassa liikenne kasvaa valtatiellä noin 44 % ja yhdysteillä 28 % vuoteen 2030 mennessä Liikenne-ennuste v.2030 Nykytilanteessa valtatiellä 18 kulkee tierekisterin mukaan yleiskaava-alueen kohdalla noin ajon./vrk (KVL 2008). Oikotiellä kulkee 1770 ajon./vrk, Aspinmäentiellä 1370 ajon./vrk ja Holkonkyläntiellä 530 ajon./vrk. Vuonna 2030 valtatiellä kulkee ajon./vrk, mikäli muutoksia liikenneverkkoon ei tehdä muutoksia (nykyverkko) eikä maankäyttö yleiskaava-alueella kasva nykyisestä. Muilla väylillä liikennettä ennustetaan kulkevan seuraavasti: Oikotiellä 2500 ajon./vrk Aspinmäentiellä 1900 ajon./vrk Holkonkyläntiellä 960 ajon./vrk Vuonna 2030 liikenneverkon ja maankäytön kehittyessä kappaleiden 3.5 ja 4.1 esitettyjen oletusten mukaisesti valtatien 18 liikennemäärä kasvaa ajoneuvoon vuorokaudessa (ennusteverkko, ns. perusennuste). Täten yleiskaava-alueen maankäytön oletettu kasvu lisää valtatien liikennettä ajon./vrk. Aspinmäentien ja Oikotien liikennemäärät kasvavat maankäytön johdosta vain ajon./vrk kehätien länsipuolella. Onnentien ja Väkkäräpakantien ahtaudesta johtuen pysäköintipaikkojen on oletettu sijoittuvan pääosin Keskisen nykyisen kaupan länsipuolelle kehätien varteen. Tästä johtuen kauppa-alueiden liikenteen arvioidaan jakautuvan nykyistä tasaisemmin usealle reitille. Kehätien liikennemääräksi arvioidaan 900 ajon./vrk. Kehätien läpikulkuliikenteen määräksi arvioidaan alle 300 ajon./vrk. Liikennemäärät nykytilanteessa ja vuoden 2030 ennuste. Esitetyt liikennemäärät on laajennettu vuorokaudelle iltahuipputunnin liikennemääristä.

14 Liikenne-ennusteen herkkyystarkastelu Viipymän ollessa normaali kauppakeskusviipymä, ennusteverkolla valtatiellä kulkee noin ajon./vrk eli noin ajon./vrk enemmän kuin perusennusteella. Mikäli kaikki yleiskaavan mahdollistama maankäyttö toteutuisi, maankäytön lisäyksen aiheuttama liikennetuotos olisi noin ajon./vrk (sis. matkat molempiin suuntiin). Tällöin valtatiellä kulkisi ennusteverkolla Tuurin kohdalla karkean arvion perusteella ajon./vrk. Kehätiellä kulkisi tällöin noin ajon./vrk. Valtatiellä 18 kesän liikennemäärät ovat merkittävästi keskimääräisiä suurempia. Täten liikenteen sujuvuus on kesällä keskimääräistä vuorokautta heikompi. Kesällä liikenne jakautuu tasaisemmin vuorokauden eri ajoille kuin muulloin. Vuonna 2007 valtatiellä 18 Tuurin kohdalla liikennemäärät olivat heinäkuussa jopa 60 % keskimääräistä vuorokautta korkeampia. Valtatien 18 oikaisu maakuntakaavan mukaisesti siirtäisi pitkämatkaista liikennettä uudelle reitille vähentäen liikennemääriä ja kuormitusta Tuurin kohdalla. 4.3 Ajoneuvoliikenteen sujuvuus Menetelmä ja suunnittelualue Liikenteellinen toimivuustarkastelu on tehty simuloimalla Synchro/SimTraffic -ohjelmistolla. Esitetyt palvelutasot ovat valo-ohjaamattomien liittymien osalta HCM ohjeen mukaisia, jolloin huonolla palvelutasolla ajoneuvojen keskimääräinen viivytys ylittää 50 sekuntia. Raskaan liikenteen osuutena on käytetty iltahuipputunnin liikennelaskentojen mukaisesti 4 %. Suunnittelualueeseen kuuluivat seuraavat liittymät: Aspinmäentie / Siltalantie Alavudentie (vt 18) / Aspinmäentie (mt 17263) Alavudentie (vt 18) / Holkonkyläntie (mt 17251) Alavudentie (vt 18) / Onnentie Alavudentie (vt 18) / Väkkäräpakantie Alavudentie (vt 18) / Oikotie (mt 7054) Liikenteen sujuvuus nykytilanteessa (v.2009) nykyverkolla Nykytilanteessa liikenne toimii nykyverkolla kaikissa tutkituissa liittymissä kaikilla kääntymissuunnilla hyvin eli keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset liittymissä ovat iltahuipputunnin aikana alle 15 sekuntia.

15 Liikenteen sujuvuus v.2030 nykyverkolla ilman uutta maankäyttöä Ilman uuden maankäytön toteutumista nykyverkolla liikenne toimii tyydyttävästi Väkkäräpakantieltä ja Oikotieltä vt18:lle vasemmalle kääntyvillä, kaikissa muissa kääntymissuunnissa hyvin. Kasvunvaraa on noin 30 % Liikenteen sujuvuus v.2030 ennusteverkolla Maankäytön on oletettu kasvaneen kappaleen 3.5 mukaisesti ja liikenneverkon kehittyneen kappaleen 4.1 mukaisesti. Vuoden 2030 liikenne-ennusteen mukaisilla liikennemäärillä liikenteen sujuvuus iltahuipputunnin aikana on nykyverkolla kokonaisuudessaan kaikissa liittymissä hyvä. Valtatien liittymissä Väkkäräpakantielle ja Oikotielle on sivusuunnissa joitakin tyydyttävän palvelutason kääntymissuuntia. Kiertoliittymällä valtatien ja Aspinmäentien liittymä toimii hyvin. Nykyliikennemääriin verrattuna iltahuipputunnin aikana valtatietä suoraan ajavien keskinopeus alenee noin 3-4 km/h. Vuoden 2030 ennusteesta liikenneverkko kestää noin 20 % kasvun, jolloin ruuhkautuu valtatien ja Väkkäräpakantien liittymä. Liittymää voidaan tarvittaessa parantaa kääntymiskaistoilla. Vuoden 2030 liikennetilanteessa liikenne saadaan toimimaan iltahuipputunnin aikana vähintään tyydyttävästi ennusteverkolla. Mikäli liikenneverkkoa ei kehitetä vt 18 Aspinmäentien kiertoliittymällä ja mahdollisella kehätiellä, on vuoden 2030 liikennetilanteessa huomattavana vaarana sivusuuntien liikenteen ruuhkautuminen iltahuipputunnin aikana erityisesti valtatien ja Aspinmäentien liittymässä.

16 13 5. KEVYT LIIKENNE Nykytilanteessa kevyellä liikenteellä on jatkuva turvallinen väylä valtatien suunnassa Tuurista Töysän kuntakeskukseen. Tuurin taajaman kohdalla on useita keskikorokkeellisia suojateitä valtatien yli. Rautatien tasoristeyksessä on nykytilanteessa puomit. Kevyen liikenteen yhteydet ja valtatien joukkoliikennepysäkit nykytilanteessa. Kevyellä liikenteellä on alikulkuvaraus valtatien ali nykyisen Aspinmäentien itäpään kohdalla. Toteutuessaan alikulku parantaa merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuutta valtatien poikki kauppa-alueiden välillä liikuttaessa. Kevyelle liikenteelle on maankäytön kasvaessa esitetty yhteystarpeita siten, että nykyiset kevyen liikenteen väylät yhdistyvät kehätien varteen rakennettavaan kevyen liikenteen väylään. Tavoitetilanteessa (ennusteverkko) kevyen liikenteen yhteydet ovat jatkuvat ja turvalliset. Ennusteverkko eli liikenneverkkoon esitetyt muutokset vuoteen 2030 mennessä.

17 14 6. MUUTA 6.1 Joukkoliikenne Yleiskaava-alueella kulkee valtatien joukkoliikenteen lisäksi lähinnä koululaisliikennettä. Kevyen liikenteen väylät yhdistyvät olemassa oleviin pysäkkeihin. 6.2 Liikkuminen Erityisesti kaupallisen maankäytön kasvattaminen lisää liikennesuoritetta. Kaupallisiin kohteisiin saapuvasta Tuurin ulkoisesta liikenteestä ajoneuvoliikenteen osuus on yli 90 %. Alueet suunnitellaan siten, että Tuurin alueella kauppojen välillä on hyvät kevyen liikenteen yhteydet eikä ajoneuvosiirtymät ole välttämättömiä. Alueet ovat saavutettavissa ennusteverkossa hyvin kaikilla kulkumuodoilla. 6.3 Erikoiskuljetusreitit Valtatie 18 kuuluu Tuurin kohdalla suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) reittiluokkaan muu. Tämä edellyttää 7x7x40 m kokoisen kuljetuksen vapaata kulkumahdollisuutta, mikä on huomioitava liikenneratkaisuja suunniteltaessa.

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikenteellinen toimivuustarkastelu NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta J. Järvinen 1.1 22.12.2016 2 (12) 22.12.2016 Liikenteellinen toimivuustarkastelu SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

Kaupin kampus, liikenne-ennusteen päivitys

Kaupin kampus, liikenne-ennusteen päivitys Kaupin kampus, liikenne-ennusteen päivitys 28.8.2013 Liikenne-ennusteen päivitys äivitetään TAYSin alueen liikenne-ennuste nykyiselle maankäyttöennusteelle äivitetään nykytilanteen liikennemäärät ennusteen

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki 28.11.2011 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri

Kaavoituskatsaus 2016. 06.11.2015 Matti Nikupeteri Kaavoituskatsaus 2016 06.11.2015 Matti Nikupeteri Maakuntakaavoitus Neljäs vaihemaakuntakaava (4. VMK) päivittää kaupan palveluverkon ja taajamat. Kaavassa osoitetaan myös puolustusvoimien melu- ja suojaalueita

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM)

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) STRATEGINEN MALLI Nykytilan 2014 ennuste laadittiin ruutuaineistosta (250m) saatujen asukas- ja työpaikkatietojen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot