ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS"

Transkriptio

1 TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

2 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

3 Sisältö 1 ALKUSANAT YLEISTÄ Suunnittelualue Muut aluetta koskevat suunnitelmat NYKYTILANNE Alueen ominaispiirteet Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko Pääväylät ja nopeusrajoitukset Liittymät Raskas liikenne Joukkoliikenne Kevyen liikenteen verkko Liikennemäärät Liikenne-ennuste Liikenneturvallisuus OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Uuden maankäytön synnyttämä liikenne Tie- ja katuverkon kehittäminen Liittymät Raskas liikenne Joukkoliikenne Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Sweco Ympäristö Oy PL 88, Helsinki Mäkelininkatu 17 A, Oulu PL 453, Tampere PL 669, Turku puh Y-tunnus

4

5 1 ALKUSANAT Liikenneselvitys on laadittu Kauhavan kaupungin toimeksiannosta Sweco Ympäristö Oy:ssä. Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet Ins. AMK Anna Jokiranta, DI Oona-Lila Alila sekä DI Hannele Kemppi. Liikenneselvitys on osa Alahärmän osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Kaavalla pyritään lisäämään Alahärmän vetovoimaisuutta, parantamaan elinkeinoelämän edellytyksiä alueella sekä tarjoamaan viihtyisiä asuinympäristöjä asukkaille. Osayleiskaavan keskeisiä asioita ovat valtatie 19 länsipuolisen alueen kehittämiseen liittyvät liikenteelliset ratkaisut, uusien yritysalueiden osoittaminen sekä matkailua palvelevien maankäyttöratkaisujen sovittaminen yhdyskuntarakenteeseen. 2 YLEISTÄ Liikenneselvityksen tavoitteena on tarkastella osayleiskaava-alueen liikenteen nykytilaa ja nykyistä liikenneverkkoa. Selvityksessä arvioidaan lisäksi maankäytöltään muuttuvien alueiden vaikutuksia ajoneuvoliikenteeseen, joukkoliikenteen järjestämisedellytyksiin sekä kevyen liikenteen yhteystarpeisiin ja liikenneturvallisuuteen. Jo vahvistettuja asemaakaavoja alueella ovat Vaismaan asemakaava, Saharavainion liikekeskusalueen asemakaava sekä Power Parkin asemakaava. Lisäksi vireillä oleva asemakaavan muutosalue sijoittuu Road Housen itäpuolelle. Selvityksessä määritellään mahdolliset liikenneverkon ongelmat, puutteet ja kehittämistarpeet. 2.1 Suunnittelualue Alahärmä sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, Kauhavan kaupungissa noin 20 kilometriä Kauhavalta luoteeseen. Alahärmästä on matkaa Seinäjoelle noin 60 km, Vaasaan noin 80 km ja Kokkolaan noin 80 km. Alahärmän länsipuolella kulkee valtatie 19, joka on merkittävä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan liikenteen välittäjä. Alueen itäpuolella kulkee Seinäjoki-Oulu-rata, jonka lähin asema on Kauhava. Alahärmässä asuu noin asukasta. Alueen asutus sekä toiminnot ovat sijoittuneet Lapuanjoen varteen sen molemmin puolin. Merkittävä matkailukohde alueelle on Power Park, jossa vieraili vuonna 2014 noin kävijää. Osayleiskaava-alue käsittää Voltin ja Alahärmän keskuskylät sekä alueita niiden välissä. Suunnittelualue on kooltaan noin 2460 ha. Kuvassa 1 on esitetty Alahärmän sijainti kartalla ja kuvassa 2 suunnittelualueen rajaus (osayleiskaava-alue). 1 (31)

6 Kuva 1. Alahärmän sijainti kartalla 2 (31)

7 Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus 3 (31)

8 2.2 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 4 (31) Muita aluetta koskevia suunnitelmia ovat Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (2014) Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia vuosille (2013) Kauhavan kaupungin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma (2014) Kauhajoki Kauhava palvelutasoselvitys (2014) Power Parkin asemakaavan muutoksen selostus (2013) Saharavainion asemakaavan muutoksen selostus (2013) Vaismaan asemakaavan selostus (2013). 3 NYKYTILANNE 3.1 Alueen ominaispiirteet Osayleiskaavan alue on maaseutumaista, peltojen värittämää aluetta, jonka halki virtaa Lapuanjoki. Alahärmän länsipuolella kulkee valtatie 19. Alueen asutus on keskittynyt pääasiassa valtatien 19 ja Lapuanjoen väliselle alueelle. Alahärmä on tunnettu merkittävästä matkailukohteestaan Power Parkista, jossa vieraili vuonna 2014 noin kävijää. Alueen teollisuus on keskittynyt Kuoppalantien varteen, Härmän teollisuusalueelle. Voltin kylässä, Meijeritiellä, sijaitsee Härmän seudun osuusmeijeri. Alueen kaupalliset toiminnot ja palvelut sijaitsevat pääasiassa Härmäntien varrella. Pirin alueella sijaitsee Alahärmän koulukeskus, jossa toimivat alakoulu, yläkoulu ja lukio sekä kunnankirjasto. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa, Knuuttilanraitilla, toimii Voltin koulu ja Voltin päiväkoti. 3.2 Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko 3.2.1Pääväylät ja nopeusrajoitukset Valtatie 19 on merkittävä liikenteen välittäjä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Tie kulkee suunnittelualueen länsipuolella. Valtatie 19 kuuluu suurten erikoiskuljetusten verkkoon ja on luokaltaan muu reitti. Suunnittelualueen kohdalla tiellä on 100 km / h nopeusrajoitus, lukuun ottamatta Perkiönmäentien risteysaluetta sekä Myllärin ja Kuoppalantien välistä aluetta, joilla on 80 km / h nopeusrajoitus. Tie on kaksikaistainen ja ajoradan leveys suunnittelualueen kohdalla on 7-7,5 metriä ja pientareen leveys molemmin puolin tietä 1,5 metriä. Suunnittelualueen kohdalla tie on osittain valaistu. Yhdystie (Yliviitalantie + Voltintie) on valtatien 19 rinnakkaistie. Tie kulkee suunnittelualueen itäosassa. Tiellä on 80 km / h nopeusrajoitus, lukuun ottamatta Voltin taajamaa, jossa on 50 km / h nopeusrajoitus ja Pirin aluetta, jossa on 60 km / h nopeusrajoitus. Tie on kaksikaistainen ja ajoradan leveys suunnittelualu-

9 een kohdalla on 6,5-7 metriä ja pientareiden leveys 0,25 0,5 metriä. Tie on valaistu Power Parkin, Pirin alueen ja Voltin taajaman kohdalla. Yhdystie (Härmäntie) on Alahärmän keskustassa sijaitseva alueellinen kokoojakatu, joka palvelee pääasiassa alueen sisäistä liikennettä ja toimii yhteytenä päätieverkkoon. Tiellä on 40 km / h nopeusrajoitus, lukuun ottamatta tien alku- ja loppuosia, joiden nopeusrajoitus on 50 km / h. Tie kaksikaistainen ja ajoradan leveys tiellä on noin 7 metriä ja pientareiden leveys 0,25 1,5 metriä. Tie on osittain valaistu. Yhdystie (Knuuttilan raitti) on Hakokylän läpi kulkeva paikallinen kokoojakatu, joka palvelee pääasiassa alueen asutusta. Tie liittyy etelässä Härmäntiehen ja pohjoisessa Isontalontiehen ja Meijeritiehen. Tiellä on 60 km / h nopeusrajoitus, ainoastaan tien pohjoisosassa nopeusrajoitus on 40 km / h. Tie on kaksikaistainen ja ajoradan leveys tiellä on noin 6 metriä ja pintareiden leveys 0-0,25 metriä. Tie on osittain valaistu. Yhdystie (Siltatie + Haaruksentie) toimii suunnittelualueen kohdalla paikallisena kokoojakatuna, joka palvelee pääasiassa alueen asutusta. Tie yhdistyy lännessä Härmäntiehen ja idässä jatkuu aina Koskiin saakka. Härmäntien ja Voltintien välillä tiellä on 40 km / h nopeusrajoitus ja Voltintieltä itään nopeusrajoitus on 60 km / h. Tie on kaksikaistainen. Suunnittelualueen kohdalla ajoradan leveys on 6,0 7,0 metriä ja pientareiden leveys 0,1-0,5 metriä. Tie on osittain valaistu. Kuoppalantie toimii suunnittelualueen kohdalla paikallisena kokoojakatuna, joka palvelee sekä alueen asutusta että teollisuuden toimintoja. Tie liittyy idässä Härmäntiehen ja lännessä jatkuu aina Kuoppalaan saakka. Valtatien 19 itäpuolella tiellä on 40 km / h nopeusrajoitus ja länsipuolella 80 km / h. Tie on osittain valaistu. Tien tarkemmista mitoista ei ole tietoa. Kuvissa 3 ja 4 on esitettynä suunnittelualueen tie- ja katuverkko sekä nopeusrajoitukset alueella. 5 (31)

10 Kuva 3. Suunnittelualueen tie- ja katuverkko 6 (31)

11 Kuva 4. Suunnittelualueen nopeusrajoitukset (Tierekisteri) 7 (31)

12 3.2.2Liittymät Valtatie 19 yhdistyy Alahärmän alueeseen tasoliittymien kautta, joista merkittävimmät ovat Jorma Lillbackantien, Härmäntien (eteläinen liittymä) ja Kuoppalantien liittymät. Alueen sisäisistä liittymistä maankäytöltään muuttuvilla alueilla sijaitsevat Yliviitalantie Pirintie, Siltatie Voltintie ja Härmäntie Saharavainiontie liittymät. Liittymien näkemät ovat pääasiassa hyvät johtuen tien suorasta geometriasta. Valtatie 19 Jorma Lillbackantie on kanavoitu kolmihaaraliittymä, jossa pääsuunnassa on erilliset kääntymiskaistat oikealle käännyttäessä. Kanavointi liittymässä on toteutettu tiemerkinnöin (kuva 5). Kuva 5. Valtatie 19 - Jorma Lillbackantie, kanavoitu kolmihaaraliittymä Valtatie 19 Härmäntie on kanavoitu kolmihaaraliittymä, jossa pääsuunnassa on erilliset kääntymiskaistat oikealle käännyttäessä. Kanavointi liittymässä on toteutettu korotetuin saarekkein (kuva 6). 8 (31)

13 Kuva 6. Valtatie 19 - Härmäntie, kanavoitu kolmihaaraliittymä Valtatie 19 Kuoppalantie on nelihaarainen tulppaliittymä. Liittymän sivusuunnat on varustettu tulppasaarekkeilla ja ovat väistämisvelvollisia (kuva 7). Kuva 7. Valtatie 19 Kuoppalantie, nelihaarainen tulppaliittymä Yliviitalantie Pirintie on nelihaarainen avoin liittymä. Pirintien suunta on väistämisvelvollinen. Liittymän toinen sivusuunta on Oritie (kuva 8). 9 (31)

14 Kuva 8. Yliviitalantie - Pirintie avoin nelihaarainen liittymä Siltatie Voltintie on nelihaarainen tulppaliittymä. Siltatien ja Haarusjärventien tulosuunnat on varustettu tulppasaarekkeilla ja suunnat ovat väistämisvelvollisia. Voltintien eteläinen tulosuunta risteää tasossa kevyen liikenteen kanssa (kuva 9). Kuva 9. Siltatie - Voltintie, nelihaarainen tulppaliittymä Härmäntie Saharavainiontien on kolmihaarainen tulppaliittymä. Kevyt liikenne risteää tasossa kaikissa suunnissa. Kaikki suunnat on varustettu suojatiesaarekkeella. Saharavainiontien tulosuunta on väistämisvelvollinen (kuva 10). 10 (31)

15 Kuva 10. Härmäntie - Saharavainiontie, kolmihaarainen tulppaliittymä 3.2.3Raskas liikenne Valtatie 19 on merkittävä raskaiden kuljetusten liikenneväylä Etelä-Pohjanmaalla, etenkin pitkämatkaisissa kuljetuksissa. Raskaan liikenteen osuus keskimääräisestä vuorokauden liikenteestä on noin 12 %. Tie kuuluu suurten erikoiskuljetusten verkkoon ja on luokaltaan muu reitti. Suunnittelualueen sisällä raskasta liikennettä syntyy Härmän teollisuusalueen ja Härmän seudun osuusmeijerin toiminnoista Joukkoliikenne Alahärmän joukkoliikenne perustuu pääasiassa koululais- ja opiskelijaliikenteeseen, jota ajetaan arkipäivisin ja koulupäivinä. Seinäjoelle suuntautuvissa vuoroissa painottuu työssäkäynnin tarpeet. Nykytilanteessa osayleiskaava-alueen joukkoliikenneyhteyksinä toimivat seuraavat vakioliikenteen vuorot: Seinäjoki Alahärmä Alahärmä Kauhava. Voltti Seinäjoki Alahärmä Jepua - Alahärmä Alahärmä Kuoppala Alahärmä Alahärmä Hakola Alahärmä Alahärmä Kortesjärvi Alahärmä Voltti Lapua. Voltti Seinäjoki vuoro liikennöi kaksi kertaa päivässä suuntaansa arkipäivisin. Muut vuorot liikennöivät kerran päivässä suuntaansa koulupäiväisin. Vuorotarjonta sijoittuu noin väliselle ajalle. Aluetta palvelevat joukkoliikenteen 11 (31)

16 pysäkkiparit sijaitsevat valtatiellä 19, yhdystiellä (Yliviitalantie + Voltintie), Siltatiellä, Härmäntiellä ja Knuuttilanraitilla. Kuvassa 10 on esitettynä alueen joukkoliikennettä palvelevat pysäkkiparit. Kuva 11. Alueen joukkoliikennettä palvelevat pysäkkiparit Pysäkkipareja on valtatiellä 19 seitsemän, yhdystiellä neljä, Siltatiellä yksi, Härmäntiellä kolme ja Knuuttilanraitilla neljä. Pysäkkiparit sijaitsevat suhteellisen tasaisesti alueella. Suositeltava enimmäiskävelymatka pysäkille haja-asutus alu- 12 (31)

17 eilla on 1000 metriä, mikä täyttyy kohtuullisen hyvin Alahärmässä. Voltintien pohjoisosassa sijaitsevilta alueilta kävelymatkat muodostuvat pidemmiksi. Alueen pysäkit ovat joko pysäkkilevennyksiä tai ajoratapysäkkejä. Pysäkkien varustelutaso on yleisesti melko heikko. Polkupyörille tai muulle liityntäpysäköinnille ei ole varattu tilaa pysäkkien yhteydestä. Ajoratamerkinnät ovat kuluneet tai puuttuvat kokonaan. Odotustila on usein samassa tasossa ajoradan kanssa, mikä lisää pysäkillä olevien turvattomuutta. Myös jalankulkuyhteydet pysäkeille on osittain puutteelliset. Pysäkkikatos löytyy Halpahallin läheiseltä pysäkiltä. Kuvissa on esitettynä alueen keskeisimmät pysäkit. Kuva 12. Ajoratapysäkki Härmäntiellä, jossa odotustila on samassa tasossa ajoradan kanssa. Kuva 13. Pysäkkilevennys Härmäntiellä, josta tiemerkinnät kuluneet + pysäkillä varustelu. 13 (31)

18 Kuva 14. Koulukeskuksen ajoratapysäkki Siltatiellä, jossa odotustila samassa tasossa ajoradan kanssa + pysäkillä heikko varustelu. Kuva 15. Koulukeskuksen erillinen pysäkki Siltatiellä, jossa ei erillistä odotustilaa + heikko varustelu. 14 (31)

19 Kuva 16. Ajoratapysäkki Voltintiellä, koulukeskuksen koillispuolella, pysäkillä ei turvallista odotustilaa eikä turvallista yhteyttä kevyen liikenteen väylään, heikko varustelu. Kuva 17. Koulukeskuksen ajoratapysäkki Yliviitalantiellä, pysäkillä ei turvallista odotustilaa eikä yhteyttä kevyen liikenteen väylään, heikko varustelu. 15 (31)

20 Kuva 18. Ajoratapysäkki Yliviitalantiellä Power Parkin läheisyydessä, pysäkillä heikko varustelu Kuva 19. Ajoratapysäkki Yliviitalantiellä Power Parkin läheisyydessä, pysäkillä heikko varustelu 3.2.5Kevyen liikenteen verkko 16 (31) Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ovat osayleiskaava-alueella kohtalaisen hyvät. Tiettyjen osuuksien epätasaiset asfalttipäällysteet ja osittain epäyhtenäinen kevyen liikenteen verkko heikentävät jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä alueella. Useat tonttiliittymät erityisesti Härmäntiellä heikentävät jalankulun ja pyöräilyn

21 turvallisuutta. Kuvassa 20 on esitettynä suunnittelualueen kevyen liikenteen reitit. Kaikki osuudet ovat yhdistettyjä jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Nykyiset väylät Epäjatkuvuuskohdat Kuva 20. Suunnittelualueen jalankulku ja pyöräreitit Jalankulun ja pyöräilyn etelä-pohjoissuuntainen käytävä kulkee kaava-alueen halki Power parkin liittymästä aina Voltin koululle saakka. Väylästön epäjatkuvuuskohdat sijaitsevat Isontalontiellä, Voltin koulusta pohjoiseen ja Haaruksentiellä, Voltintie Siltatie liittymästä länteen. 17 (31)

22 3.3 Liikennemäärät Suunnittelualueen keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät on esitetty kuvissa 21 ja 22. Tiedot perustuvat Liikenneviraston Tiira-tietokantaan ja Tierekisteriin. Katuverkon liikennemääristä ei ole tietoa. Alueen kadut palvelevat pääasiassa alueen asukkaita, joten liikenne kaduilla on oletettavasti suhteellisen vähäistä. Kuva 21. Keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueella 18 (31)

23 Kuva 22. Keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne suunnittelualueella 3.3.1Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste laadittiin tieliikenteen yleisten kasvukertoimien perusteella. Kertoimet saatiin Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 julkaisusta. Julkaisussa kasvukertoimet on määritelty maakunnittain ja tieluokittain, erikseen kevyille ja raskaille ajoneuvoille. Tasaisen kasvun mukaan kevyiden ajoneuvojen määrä Etelä-Pohjanmaan valtateillä kasvaa noin 1,3 % vuodessa ja yhdysteillä noin 0,6 % vuodessa. Kevyiden ajoneuvojen osalta tämä tarkoittaa noin 24,5 % kasvua valtateille ja 11 % kasvua yhdysteille vuosien välisenä aikana. Vastaavat luvut vuodelle 2040 ovat 1 % kasvua vuodessa valtateille ja 0,6 % yhdysteille. Tämä tarkoittaa noin 32 % kasvua valtateille ja 17,5 % kasvua yhdysteille vuosien välisenä aikana. 19 (31)

24 Tasaisen kasvun mukaan raskaan liikenteen ennustetaan kasvavan Etelä- Pohjanmaan valtateillä noin 0,3 % ja yhdysteillä noin 0,2 % vuodessa. Raskaiden ajoneuvojen osalta tämä tarkoittaa noin 4,4 % kasvua valtateille ja 3,8 % kasvua yhdysteille vuosien välisenä aikana. Vastaavat luvut vuosille 2040 ovat 0,4 % kasvua vuodessa valtateille ja 0,4 % yhdysteille. Tämä tarkoittaa noin 11 % kasvua valtateille ja 10 % kasvua yhdysteille vuosien välisenä aikana. Taulukossa 1 on esitettynä keskimääräisen vuorokauden liikenne-ennusteet alueella vuosille 2030 ja Taulukko 1. Liikenne-ennuste vuosille 2030 ja 2040 KVL KVLras ja (%) KVL 2030 Valtatie 19 (osa 18 19, Power Park) Valtatie 19 (osa 20, Alahärmä keskusta) Yhdystie (Yliviitalantie) Yhdystie (Voltintie) Yhdystie (Härmäntie, eteläosa) Yhdystie (Härmäntie, pohjoisosa) Yhdystie (Knuuttilanraitti) Yhdystie (Siltatie) Kuoppalantie (länsi) KVLras 2030 ja (%) KVL 2040 KVLras 2040 ja (%) (11 %) (10 %) (10 %) (13 %) (12 %) (11 %) (8 %) (7 %) (7 %) (5 %) (5 %) (5 %) (3 %) (3 %) (3 %) (2 %) (2 %) (2 %) (2 %) (2 %) (2 %) (5 %) (5 %) (5 %) (5 %) (4 %) (4 %) 20 (31)

25 3.4 Liikenneturvallisuus Valtatiellä 19, Alahärmän taajaman kohdalla, on noin 1-1,5-kertainen henkilövahinko-onnettomuusriski verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. Suurin osa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista on risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia. Onnettomuuksia on tapahtunut eniten taajaman sisääntuloliittymissä. Erityisen vaarallisia ovat valtatiellä 19 sijaitsevat nelihaaraliittymät, joissa on paljon risteävää liikennettä. Suunnittelualueen kohdalla, valtatiellä 19 on vuosien välisenä aikana tapahtunut yhteensä 53 onnettomuutta, joissa osallisina on ollut yhteensä 94 henkilöä. Onnettomuuksista kolme on johtanut kuolemaan ja 14 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa on kuollut yhteensä kolme ja loukkaantunut 18 henkilöä. Kuva 23. Liikenneonnettomuudet suunnittelualueen kohdalla, valtatiellä 19 vuosina Suurin osa (16 kpl) valtatiellä tapahtuneista onnettomuuksista on ollut yksittäisonnettomuuksia. Toiseksi eniten (10 kpl) onnettomuuksia on tapahtunut risteävien ajosuuntien kesken. Onnettomuuksista 7 on ollut kääntymisonnettomuut- 21 (31)

26 ta ja 6 peräänajononnettomuutta. Neljässä on ollut osallisena jalankulkija, pyöräilijä tai mopo ja viidessä hirvi, peura tai muu eläin. Yhdystiellä on vuosien välisenä aikana tapahtunut yhteensä 12 onnettomuutta, joissa osallisena on ollut yhteensä 20 henkilöä. Onnettomuuksista seitsemän on johtanut yhteensä 9 henkilön loukkaantumiseen. Kuva 24. Yhdystien liikenneonnettomuudet vuosina Onnettomuuksista kolmessa on ollut osallisena polkupyörä ja yhdessä mopo. Yksittäisonnettomuuksia on tapahtunut neljä. Risteävien ajosuuntien kesken tapahtuneita onnettomuuksia on tapahtunut kaksi ja yksi kääntymisonnettomuus. Yhdystien onnettomuusriskiä lisää useat tonttiliittymät tiellä ja korkea nopeusrajoitus (80 km / h). Korkea nopeusrajoitus on vaarallinen erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille, jotka kulkevat ajoradan reunassa kevyen liikenteen väylän puuttuessa tieltä. 22 (31)

27 Härmäntiellä on vuosien välisenä aikana tapahtunut yhteensä 18 onnettomuutta, joissa osallisena on ollut yhteensä 30 henkilöä. Onnettomuuksista viisi on johtanut yhteensä kuuden henkilön loukkaantumiseen. Kuva 25. Härmäntien liikenneonnettomuudet vuosina Onnettomuuksista seitsemän on tapahtunut risteävien ajosuuntien kesken. Yksittäisonnettomuuksia on tapahtunut kuusi. Neljässä onnettomuudessa on ollut osallisena jalankulkija, polkupyöräilijä tai mopo. 23 (31)

28 4 OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Osayleiskaava-alueella maankäytöltään muuttuvia alueita ovat Vaismaa, Power Parkin itäpuoli sekä Saharavainion liikekeskusalue. Edellä mainittujen alueiden asemakaavat on vahvistettu vuonna Lisäksi Power Parkin länsipuolelle on vireillä asemakaavan muutos. Vaismaan asemakaava-alue sijaitsee yhdystien varrella, koulukeskuksen koillispuolella. Asemakaava-alueen toteutuessa yhdystien ja Siltatien liittymän liikennemäärät kasvavat hieman. Alueen liikenteellinen saavutettavuus on hyvä. Alue sijaitsee joukkoliikenneyhteyksien varrella, koulut sekä Alahärmän keskusta on kävelymatkan päässä ja valtatie 19 on reilun kilometrin päässä alueesta. Vaismaan alue toteuttaa osaltaan kestävää yhdyskuntasuunnittelua tiivistämällä yhdyskuntarakennetta ja samalla edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia alueella. Power Parkin itäpuolen asemakaavan toteutuessa Yliviitalantien ja Pirintien liittymän liikennemäärät kasvavat. Asemakaava-alueen liikenteelliset vaikutukset painottuvat pääasiassa kesäkauteen, talviaikaan liikenne alueella on oletettavasti hyvin vähäistä. Asemakaava-alue tukee osaltaan alueen elinkeinoelämää edistämällä Alahärmään suuntautuvaa matkailua. Saharavainion liikekeskuksen asemakaavan muutosalue on liikenteellisesti erittäin hyvin saavutettavissa. Asemakaava-alue tukee osaltaan kestävää yhdyskuntasuunnittelua tiivistämällä taajamakuvaa ja samalla vähentämällä henkilöauton tarvetta sekä edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia alueella. Liikekeskusalueen rakentuessa Härmäntie ja Saharavainiontien sekä Härmäntien ja Pankkikujan liittymien liikennemäärät lisääntyvät. Power Parkin länsipuolen asemakaavan muutosalue sijaitsee valtatien 19 ja Power Parkin välisellä alueella, Road House liikekeskuksen itäpuolella. Asemakaavan muutoksella pyritään muodostamaan yhtenäinen alue, joka mahdollistaa polttoaineen jakeluaseman sekä parkkihallin rakentamisen. Alueen rakentuessa valtatien 19 ja Jorma Lillbackan liittymän liikennemäärät lisääntyvät. 4.1 Uuden maankäytön synnyttämä liikenne Uuden maankäytön synnyttämä liikenne on arvioitu Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa oppaasta saaduilla arvoilla. Asumisen matkatuotosarvion laskennassa on käytetty keskimääräisiä matkatuotoslukuja alle asukkaan kaupunkiseudulla, alueluokkana maaseutukylät. Tällöin kulkutapajakauma on jalan 17 % polkupyörällä 9 % henkilöautolla 66 % joukkoliikenteellä 2 %. 24 (31)

29 Laskennassa on huomioitu myös koteihin tehtävät vierailumatkat. Vaismaan asemakaava-alueelle rakentuu noin k-m2 pientaloasumista k-m2 2,87 kotiperäistä matkaa / 100 k-m2, vrk (saapuvaa tai lähtevää) o näistä 66 % henkilöautolla o vierailumatkojen kerroin 1,22 o henkilöauton keskikuormitus 1,48 yhteensä noin 125 ajoneuvoa vuorokaudessa Vaismaan asemakaavan mukainen maankäyttö lisää alueen liikennemäärää noin 125 ajoneuvolla vuorokaudessa. Power Parkin asemakaavan muutosalueen rakennusoikeus on k-m2. Leirintäalueelle voidaan rakentaa leirintämökkejä, huoltorakennuksia, kioskeja, kahviloita, toimistotiloja ja muita toimintaa palvelevia rakennuksia. Power Parkin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteessä 2 on luonnos leirintäalueen sisäisestä rakenteesta. Luonnoksen mukaan alueelle tulee 50 mökkiä ja 44 asuntovaunupaikkaa sekä pysäköintitilaa. Pysäköintipaikkojen määrä on arvio, joka on laskettu silmämääräisesti edellä mainitusta leirintäalueen luonnoksesta. keskimäärin 300 yöpyjää / vrk o henkilöautolla 95 % o henkilöauton keskikuormitus vapaa-ajanmatkoilla 2,5 o noin 114 ajoneuvoa vuorokaudessa pysäköintipaikkoja noin 500 o täyttöaste 80 % o 400 ajoneuvoa / vrk yhteensä 514 ajoneuvoa vuorokaudessa Power Parkin asemakaavan mukainen maankäyttö lisää Yliviitalantien ja Pirintien liittymäalueen liikennemäärää noin 500 ajoneuvolla vuorokaudessa. 4.2 Tie- ja katuverkon kehittäminen Alahärmän taajama ja sen lähiympäristö on suositeltavaa päivittää yleisilmeeltään ja liikenneratkaisujen osalta vastaamaan kasvavia liikennemääriä ja uuden maankäytön asettamia vaatimuksia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liittymien toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Jos alueen asutus ja teollisuus laajenevat voimakkaasti valtatien 19 länsipuolelle, on suunnittelussa suositeltavaa varautua rinnakkaistiehen välillä Lahdenkylä - Härmän teollisuusalue. Rakentuessaan uusi rinnakkaisyhteys vähentää liikennemääriä nykyisissä liittymissä ja samalla paran- 25 (31)

30 taa liikenneturvallisuutta. Uusia liittymiä valtatien 19 varrelle ei suositella rakennettavan. Jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä alueella on mahdollista lisätä turvaamalla jatkuvat, esteettömät ja turvalliset yhteydet koulu-, työ- ja asiointimatkoilla. Myös yhteydet tärkeimmille linja-autopysäkeille on taattava. Keskeisimmät alueet, kuten koulukeskus ja Saharavainion liikekeskusalue on suositeltavaa olla saavutettavissa jalan ja polkupyörällä vähintään 3 kilometrin etäisyydeltä. Joukkoliikenteen kulkutapaosuutta alueella voidaan lisätä parantamalla pysäkkien varustelutasoa ja turvallisuutta sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä pysäkeille. Keskeisemmille pysäkeille on varattava tilaa polkupyörien liityntäpysäköinnille. Jos Alahärmän junaseisake otetaan tulevaisuudessa käyttöön, lisää se edelleen joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Seisake palvelee alueen elinkeinoelämää kuten matkailua sekä alueen asukkaita. Mahdolliselta seisakkeelta tulee taata sujuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet erityisesti koulukeskukseen, Power Parkiin sekä Alahärmän keskustaan. Seisakkeelle tulee varata mahdollisuus henkilöajoneuvojen ja pyörien liityntäpysäköinnille Liittymät Ajoneuvoliikenteen osalta tärkeimmät kehittämistarpeet liittyvät valtatien 19 liittymäjärjestelyihin. Valtatien 19 ja Jorma Lillbackantien tasoliittymä ei nykyisellään riitä välittämään alueen kasvavia liikennemääriä, jotka painottuvat erityisesti kesäaikaan. Kohdassa lasketun ennusteen mukaan valtatien 19 liikennemäärä vuonna 2040 on noin 6200 ajoneuvoa vuorokaudessa eli noin 3100 ajoneuvoa / vrk suuntaansa. Raskaan liikenteen osuus vuorokauden liikennemäärästä on noin 10 %. Jorma Lillbackantien liikennemäärä on arvion mukaan noin 3060 ajoneuvoa vuorokaudessa eli noin 1530 ajoneuvoa / vrk suuntaansa. Lillbackantien liikennemääräarvio on saatu laskemalla Power Parkin ja Road housen matkatuotokset yhteen. Laskennassa on otettu huomioon henkilöauton kulkutapaosuus ja keskikuormitus. Power Parkin henkilöauton kulkutapaosuus arvioitiin suhteellisen korkeaksi johtuen Power Parkin sijainnista ja heikoista joukkoliikenneyhteyksistä alueelle. Myös henkilöauton keskikuormituksen arvioitiin olevan normaalia asiointimatkaa korkeampi Power Parkiin suuntautuvilla matkoilla, sillä huvipuistoon mennään usein perheen kesken tai isommalla kaverijoukolla. Road housen matkatuotosten kulkutapaosuus ja henkilöauton keskikuormitus saatiin Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -oppaasta. 26 (31)

31 Power Park kävijää vuodessa aukiolopäivät vuodessa 89 henkilöautolla 95 % henkilöauton keskikuormitus 2,5 o yhteensä noin 1920 ajon. / vrk Road House 5000 k-m2 25 käyntiä / 100 myynti-m2 henkilöautolla 92 % henkilöauton keskikuormitus 1,69 o yhteensä noin 680 ajon. / vrk Yhteensä noin 2600 ajoneuvoa vuorokaudessa kesäkautena Liittymän välityskykyä arvioitiin Tiehallinnon Tasoliittymät julkaisun nomogrammeilla. Arvioinnissa Jorma Lillbackantien liikenteen arvioitiin suuntautuvan 70 % etelään ja 30 % pohjoiseen. Lillbackantien keskimääräinen vuorokauden liikenne muutettiin huipputunnin liikenteeksi perustuen oletukseen, että 30 % vierailijoista saapuu huvipuistoon vilkkaimman huipputunnin aikana. Valtatien 19 keskimääräinen vuorokauden liikennemäärä kerrottiin 0,08. Kerroin saatiin tutkimalla valtatiellä 19, Voltin kohdalla, sijaitsevan LAM-pisteen kesäperjantaiden tuntivaihtelukertoimia. C Valtatie A Valtatie B Jorma Lillbackantie Valtatien 19 ja Jorma Lillbackantien arvioidut liikennemäärät / h ennustevuonna (31)

32 Av (suunnasta A vasemmalle) = 138 Cs (suunnasta C suoraan) + Co (suunnasta C oikealle) = = 569 Avmax = 550 Kuormitusaste = 138 / 550 = 0,25 Av palvelutaso on hyvä (A). Bo (suunnasta B oikealle) = 138 Cs + Co = 569 Bomax = 580 Kuormitusaste = 138 / 580 = 0,24 Bo palvelutaso on hyvä (A). Bv (suunnasta B vasemmalle) = 321 Cs + Co =569 Kav = 0,25 A + C = ( ) + ( ) = 955 Bvmax = 220 Kuormitusaste = 321 / 220 = 1,46 Bmax = ( ) / (0,24+1,46) = 270 Kuormitusaste = 459 / 270 = 1,7 B palvelutaso on erittäin huono (F). 28 (31) Jorma Lillbackantien tulosuunnan toimivuus ennustetilassa on erittäin huono. Mahdollinen lisäkaista ei paranna tulosuunnan välityskykyä kuin oikealle kääntyvien osalta. Raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten toimintaedellytysten takaamiseksi liittymäalueelle ei suositella rakennettavan liikennevaloja eikä kiertoliittymää. Edellä mainitut ratkaisut saattavat synnyttää alueelle liikennettä hidastavan pullonkaulan, mikä lisää erityisesti raskaan liikenteen polttoaineenkulutusta ja samalla ympäristövaikutuksia sekä haittaavat pääsuunnan (vt19) liikenteen sujuvuutta. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi liittymäalueelle tulisi pitkän aikavälin ratkaisuna rakentaa ensisijaisesti eritasoliittymä, joka takaa riittävän välityskyvyn myös tulevaisuudessa sekä parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Eritasoliittymää suunniteltaessa tulee huomioida suurten erikoiskuljetusten vaatimukset. Valtatien 19 ja Härmäntien liittymän toimivuutta on tutkittu Saharavainion asemakaavamuutoksen selostuksen yhteydessä. Selostuksessa liittymän välityskykyä arvioitiin nomogrammien avulla mitoitusvuoden 2030 liikennemäärillä. Arvion mukaan Härmäntieltä vasemmalle kääntyvien palvelutaso on tyydyttävä. Arvioinnissa käytettyjä lukuja tutkimalla kuitenkin huomattiin, että käyttämättömän välityskyvyn ja palvelutason määrittäminen taulukon mukaan Härmäntieltä vasemmalle kääntyvien palvelutaso on D välttävä. Suunnittelussa on suositeltavaa varautua kiertoliittymään. Kiertoliittymä vähentää tehokkaasti risteämisonnettomuuksia, joita suurin osa liittymässä tapahtuneista

33 onnettomuuksista on. Kiertoliittymä sopii kohteeseen liikenteellisesti, koska tulosuuntien liikennevirtajakauma on suhteellisen tasainen. Sivusuunnan palvelutaso ja samalla koko liittymän toimivuus ja turvallisuus paranevat kiertoliittymäratkaisulla. Ehdotetusta kiertoliittymäratkaisusta tulee kuitenkin neuvotella Elykeskuksen kanssa, koska valtateille ei suositella rakennettavan kiertoliittymiä raskaan liikenteen toimintaedellytysten takaamiseksi. Mahdollista kiertoliittymää suunniteltaessa tulee huomioida suurten erikoiskuljetusten vaatimukset. Valtatien 19 ja Kuoppalantien nelihaaraliittymässä on paljon risteävää liikennettä, mutta ei kääntymiskaistoja. Liittymän onnettomuusriskiä lisää pääsuunnan kohtalaisen korkea nopeusrajoitus sekä lisääntyvät liikennemäärät alueen kehittyessä. Suunnittelussa on suositeltavaa varautua kanavoituun porrastettuun liittymään, jonka liittymäväli 80 km / h nopeusrajoitusalueella on keskimäärin 200 metriä. Porrastetun liittymän henkilövahinko-onnettomuusaste on nelihaaraliittymää pienempi erityisesti sivusuuntien liikenteen osuuden kasvaessa. Kohdassa olevat ennustetilanteen liikennemäärät eivät myöskään edellytä alueelle liikennevaloja tai kiertoliittymää Raskas liikenne Valtatien 19 liittymäratkaisuja suunniteltaessa tulee suurten erikoiskuljetusten vaatimukset ottaa huomioon. SEKV:n verkolla tavoitteena on 7 metriä korkea ja leveä sekä 40 pitkä kuljetus Joukkoliikenne Alueen pysäkit on suositeltavaa päivittää vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimuksia. Pysäkkien varustelutasoa ja turvallisuutta on suositeltavaa parantaa erityisesti Vaismaan asemakaava-alueen, koulukeskuksen, Saharavainion liikekeskuksen ja Power Parkin läheisillä pysäkeillä. Turvalliset, katetut odotustilat sekä yhteydet kevyen liikenteen väylästöön parantavat joukkoliikenteen kulkutapaosuutta alueella. Alahärmän raidejoukkoliikennettä on suositeltavaa edistää etenkin Power Parkin kävijämäärien kasvaessa. Junaseisake sijaitsee maantieteellisesti paikalla, josta etäisyydet Alahärmän keskeisemmille alueille ovat lyhyet. Mahdolliselta seisakkeelta on matkaa Power Parkiin noin 1,5 kilometriä, koulukeskuksen alle kilometri ja Alahärmän liikekeskusalueelle noin kaksi kilometriä. Jos Alahärmän junaseisake otetaan tulevaisuudessa käyttöön, paranee alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä. Power parkin kävijämäärien kasvaessa mahdollinen seisake siirtää osan henkilöautolla huvipuistossa vierailevista joukkoliikenteen käyttäjiksi. Suunnittelussa tulee huomioida mahdollinen junaseisakkeen käyttöönotto sekä sujuvat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sinne. Myös ajoneuvojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille on varattava tilaa mahdollisen junaseisakkeen yhteydestä. 29 (31)

34 4.2.4Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet 30 (31) Suunnittelualueen halki kulkeva etelä-pohjoissuuntainen kevyen liikenteen väylä suositellaan pohjoisessa jatkettavan Isontalontielle. Rakennettava osuus sijaitsee välillä Knuuttilanraitti Perkiömäentie. Haaruksentien kevyen liikenteen väylä suositellaan jatkettavan Siltatiehen saakka. Väylä palvelee erityisesti Asemaseutua, mutta myös mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöönotettavaa Alahärmän junaseisakkeen liikennettä. Mahdollisesti rakennettava kevyen liikenteen osuus poistaa tarpeen kiertää pellon halki kulkevan, Piirtolantiehen yhdistyvän väylän kautta. Kevyen liikenteen verkon jatkuvuus parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä alueella. Uusilta asemakaava-alueilta on taattava turvalliset, jatkuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Alahärmän keskeisemmille alueille, kuten koulukeskukseen ja keskustan liikekeskusalueelle. Jos asutus laajenee edelleen Kunnarin alueelle, tulee suunnittelussa varautua kevyen liikenteen väylään Voltintien varressa. Alahärmän asutuksen laajentuessa valtatien 19 länsipuolelle, tulee suunnittelussa huomioida kevyen liikenteen yhteydet alueelle. Erityisesti yhteys valtatien 19 itäpuolelle, Saharavainion liikekeskusalueelle on tärkeää kestävien kulkumuotojen edistämiseksi alueella. Suunnittelussa tulee varautua kevyen liikenteen alikulkuun valtatiellä 19. Alikulku on suositeltavaa sijoittaa siten, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla alueen asutusta ja elinkeinoelämän toimintoja. 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Liikenneselvitys toimii Alahärmän osayleiskaavoituksen perustana. Tärkein liikenteellinen lähtökohta on valtatien 19 liittymäjärjestelyt sekä uuden maankäytön synnyttämä liikenne. Selvityksessä on huomioitu ne maankäytön muutokset, jotka ovat olleet tiedossa selvityksentekohetkellä. Power Parkin kävijämäärien kasvaessa eritasoliittymä takaa riittävän välityskyvyn myös tulevaisuudessa ja parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Mahdollinen liittymäalueelle rakennettava risteyssilta toimii samalla matkailullisena porttina, jonka tienkäyttäjä havainnoi jo kaukaa. Valtatien 19 ja Härmäntien eteläinen liittymä toimii nykytilanteessa tyydyttävästi. Saharavainion liikekeskusalueen rakentuessa liittymän liikennemäärät lisääntyvät, mikä edellyttää muutoksia liittymäalueelle. Suositeltava ratkaisuvaihtoehto liittymäalueelle on kiertoliittymä, joka takaa myös sivusuunnan riittävän välityskyvyn. Kiertoliittymä vähentää myös tehokkaasti risteävien ajoneuvojen kesken tapahtuvia liikenneonnettomuuksia, joita suurin osa liittymässä tapahtuneista onnettomuuksista on. Kiertoliittymäratkaisusta tulee kuitenkin neuvotella Ely-keskuksen edustajan kanssa, koska valtateille ei lähtökohtaisesti suositella rakennettavan kiertoliittymää raskaan liikenteen toimintaedellytysten varmistamiseksi. Valtatien 19 ja Kuoppalantien liittymäalue on suositeltava porrastaa ja kanavoida pääsuunnassa läheisten alueiden kehittyessä. Ennustetilanteen liikennemäärät eivät edellytä alueelle liikennevaloja tai kiertoliittymää. Liittymän porrastaminen vähentää henkilövahinko-onnettomuus-

35 astetta nelihaaraliittymään verrattuna. Liittymäratkaisuja suunniteltaessa tulee suurten erikoiskuljetusten vaatimukset ottaa huomioon. Edellä esitetyt parantamissuositukset on esitetty liittymäkohtaisesti. Käytännössä alueen liikennejärjestelmää tulee kuitenkin suunnitella kokonaisuutena, jossa tehdyt ratkaisut vaikuttavat muihin liikenneverkon tarpeisiin. Jos esimerkiksi Vt19 Jorma Lillbackantien liittymään toteutetaan eritasoliittymä, syntyy tarve sulkea läheiset tasoliittymät ja kytkeä niiden, mahdollisesti myös Härmäntien tai jopa koko Alahärmän keskustan, liikenne eritasoliittymään. Uudet asemakaava-alueet on suositeltavaa kytkeä tieverkkoon nykyisten liittymien kautta. Uusille alueille on taattava turvalliset ja jatkuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Jos Alahärmän asutus ja elinkeinoelämä laajenee voimakkaasti valtatien 19 länsipuolelle, tulee suunnittelussa varautua mahdolliseen rinnakkaistiehen välillä Lahdenkylä Härmän teollisuusalue. Uusi rinnakkaisyhteys vähentää liikennemääriä nykyisissä liittymissä ja parantaa samalla liikenneturvallisuutta. Suunnittelussa on suositeltava varautua myös kevyen liikenteen alikulkuun valtatiellä 19. Mahdollinen alikulku palvelee alueen asutusta ja luo turvallisen yhteyden jalankulkijoille ja pyöräilijöille itä länsisuunnassa. Kevyen liikenteen verkon jatkuvuus ja turvallisuus tulee huomioida suunnittelussa. Rakennettavaksi suositellut yhteydet sijaitsevat Voltinkoulun läheisyydessä Isontalontiellä sekä Alahärmän koulukeskuksen läheisyydessä Haaruksentiellä. Mahdollisesti rakennettavat yhteydet parantavat osaltaan kaava-alueen kevyen liikenteen verkon jatkuvuutta sekä erityisesti koululaisten liikenneturvallisuutta. Suunnittelussa on suositeltavaa ottaa huomioon erityisesti keskeisten pysäkkien turvallisuus ja riittävä varustelutaso. Alueen joukkoliikennettä on mahdollista kehittää ja kulkutapaosuutta nostaa ottamalla Alahärmän junaseisake käyttöön. Power Parkin kävijämäärien kasvu sekä junaseisakkeen keskeinen sijainti luovat hyvät edellytykset seisakkeen käyttöön ottamiselle tulevaisuudessa. Mahdollinen seisake palvelee kesäaikaan erityisesti Power Parkissa kävijöitä ja sen työntekijöitä. Mikäli osayleiskaavassa osoitetaan merkittäviä uusia asuin-, teollisuus ym. alueita, tulee näiden vaikutukset liikenneverkkoon arvioida erikseen. Tampere, 3. lokakuuta 2014 Sweco Ympäristö Oy Hannele Kemppi Projektipäällikkö DI Anna Jokiranta Suunnittelija Ins. AMK 31 (31)

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600753 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.10.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600929 ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 30.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA 1 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Suunnitelmat ja selvitykset... 2 Kaavatilanne...

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA TYÖNUMERO: 20601268 JOKIOISTEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 27.6.2017 Luonnos SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VALMIS 27.6.2017 FITONH FIOOAL FIAJOK MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot