ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS"

Transkriptio

1 TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

2 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

3 Sisältö 1 ALKUSANAT YLEISTÄ Suunnittelualue Muut aluetta koskevat suunnitelmat NYKYTILANNE Alueen ominaispiirteet Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko Pääväylät ja nopeusrajoitukset Liittymät Raskas liikenne Joukkoliikenne Kevyen liikenteen verkko Liikennemäärät Liikenne-ennuste Liikenneturvallisuus OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Uuden maankäytön synnyttämä liikenne Tie- ja katuverkon kehittäminen Liittymät Raskas liikenne Joukkoliikenne Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Sweco Ympäristö Oy PL 88, Helsinki Mäkelininkatu 17 A, Oulu PL 453, Tampere PL 669, Turku puh Y-tunnus

4

5 1 ALKUSANAT Liikenneselvitys on laadittu Kauhavan kaupungin toimeksiannosta Sweco Ympäristö Oy:ssä. Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet Ins. AMK Anna Jokiranta, DI Oona-Lila Alila sekä DI Hannele Kemppi. Liikenneselvitys on osa Alahärmän osayleiskaavan laatimista. Osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Kaavalla pyritään lisäämään Alahärmän vetovoimaisuutta, parantamaan elinkeinoelämän edellytyksiä alueella sekä tarjoamaan viihtyisiä asuinympäristöjä asukkaille. Osayleiskaavan keskeisiä asioita ovat valtatie 19 länsipuolisen alueen kehittämiseen liittyvät liikenteelliset ratkaisut, uusien yritysalueiden osoittaminen sekä matkailua palvelevien maankäyttöratkaisujen sovittaminen yhdyskuntarakenteeseen. 2 YLEISTÄ Liikenneselvityksen tavoitteena on tarkastella osayleiskaava-alueen liikenteen nykytilaa ja nykyistä liikenneverkkoa. Selvityksessä arvioidaan lisäksi maankäytöltään muuttuvien alueiden vaikutuksia ajoneuvoliikenteeseen, joukkoliikenteen järjestämisedellytyksiin sekä kevyen liikenteen yhteystarpeisiin ja liikenneturvallisuuteen. Jo vahvistettuja asemaakaavoja alueella ovat Vaismaan asemakaava, Saharavainion liikekeskusalueen asemakaava sekä Power Parkin asemakaava. Lisäksi vireillä oleva asemakaavan muutosalue sijoittuu Road Housen itäpuolelle. Selvityksessä määritellään mahdolliset liikenneverkon ongelmat, puutteet ja kehittämistarpeet. 2.1 Suunnittelualue Alahärmä sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, Kauhavan kaupungissa noin 20 kilometriä Kauhavalta luoteeseen. Alahärmästä on matkaa Seinäjoelle noin 60 km, Vaasaan noin 80 km ja Kokkolaan noin 80 km. Alahärmän länsipuolella kulkee valtatie 19, joka on merkittävä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan liikenteen välittäjä. Alueen itäpuolella kulkee Seinäjoki-Oulu-rata, jonka lähin asema on Kauhava. Alahärmässä asuu noin asukasta. Alueen asutus sekä toiminnot ovat sijoittuneet Lapuanjoen varteen sen molemmin puolin. Merkittävä matkailukohde alueelle on Power Park, jossa vieraili vuonna 2014 noin kävijää. Osayleiskaava-alue käsittää Voltin ja Alahärmän keskuskylät sekä alueita niiden välissä. Suunnittelualue on kooltaan noin 2460 ha. Kuvassa 1 on esitetty Alahärmän sijainti kartalla ja kuvassa 2 suunnittelualueen rajaus (osayleiskaava-alue). 1 (31)

6 Kuva 1. Alahärmän sijainti kartalla 2 (31)

7 Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus 3 (31)

8 2.2 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 4 (31) Muita aluetta koskevia suunnitelmia ovat Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (2014) Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia vuosille (2013) Kauhavan kaupungin strateginen alueidenkäyttösuunnitelma (2014) Kauhajoki Kauhava palvelutasoselvitys (2014) Power Parkin asemakaavan muutoksen selostus (2013) Saharavainion asemakaavan muutoksen selostus (2013) Vaismaan asemakaavan selostus (2013). 3 NYKYTILANNE 3.1 Alueen ominaispiirteet Osayleiskaavan alue on maaseutumaista, peltojen värittämää aluetta, jonka halki virtaa Lapuanjoki. Alahärmän länsipuolella kulkee valtatie 19. Alueen asutus on keskittynyt pääasiassa valtatien 19 ja Lapuanjoen väliselle alueelle. Alahärmä on tunnettu merkittävästä matkailukohteestaan Power Parkista, jossa vieraili vuonna 2014 noin kävijää. Alueen teollisuus on keskittynyt Kuoppalantien varteen, Härmän teollisuusalueelle. Voltin kylässä, Meijeritiellä, sijaitsee Härmän seudun osuusmeijeri. Alueen kaupalliset toiminnot ja palvelut sijaitsevat pääasiassa Härmäntien varrella. Pirin alueella sijaitsee Alahärmän koulukeskus, jossa toimivat alakoulu, yläkoulu ja lukio sekä kunnankirjasto. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa, Knuuttilanraitilla, toimii Voltin koulu ja Voltin päiväkoti. 3.2 Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko 3.2.1Pääväylät ja nopeusrajoitukset Valtatie 19 on merkittävä liikenteen välittäjä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Tie kulkee suunnittelualueen länsipuolella. Valtatie 19 kuuluu suurten erikoiskuljetusten verkkoon ja on luokaltaan muu reitti. Suunnittelualueen kohdalla tiellä on 100 km / h nopeusrajoitus, lukuun ottamatta Perkiönmäentien risteysaluetta sekä Myllärin ja Kuoppalantien välistä aluetta, joilla on 80 km / h nopeusrajoitus. Tie on kaksikaistainen ja ajoradan leveys suunnittelualueen kohdalla on 7-7,5 metriä ja pientareen leveys molemmin puolin tietä 1,5 metriä. Suunnittelualueen kohdalla tie on osittain valaistu. Yhdystie (Yliviitalantie + Voltintie) on valtatien 19 rinnakkaistie. Tie kulkee suunnittelualueen itäosassa. Tiellä on 80 km / h nopeusrajoitus, lukuun ottamatta Voltin taajamaa, jossa on 50 km / h nopeusrajoitus ja Pirin aluetta, jossa on 60 km / h nopeusrajoitus. Tie on kaksikaistainen ja ajoradan leveys suunnittelualu-

9 een kohdalla on 6,5-7 metriä ja pientareiden leveys 0,25 0,5 metriä. Tie on valaistu Power Parkin, Pirin alueen ja Voltin taajaman kohdalla. Yhdystie (Härmäntie) on Alahärmän keskustassa sijaitseva alueellinen kokoojakatu, joka palvelee pääasiassa alueen sisäistä liikennettä ja toimii yhteytenä päätieverkkoon. Tiellä on 40 km / h nopeusrajoitus, lukuun ottamatta tien alku- ja loppuosia, joiden nopeusrajoitus on 50 km / h. Tie kaksikaistainen ja ajoradan leveys tiellä on noin 7 metriä ja pientareiden leveys 0,25 1,5 metriä. Tie on osittain valaistu. Yhdystie (Knuuttilan raitti) on Hakokylän läpi kulkeva paikallinen kokoojakatu, joka palvelee pääasiassa alueen asutusta. Tie liittyy etelässä Härmäntiehen ja pohjoisessa Isontalontiehen ja Meijeritiehen. Tiellä on 60 km / h nopeusrajoitus, ainoastaan tien pohjoisosassa nopeusrajoitus on 40 km / h. Tie on kaksikaistainen ja ajoradan leveys tiellä on noin 6 metriä ja pintareiden leveys 0-0,25 metriä. Tie on osittain valaistu. Yhdystie (Siltatie + Haaruksentie) toimii suunnittelualueen kohdalla paikallisena kokoojakatuna, joka palvelee pääasiassa alueen asutusta. Tie yhdistyy lännessä Härmäntiehen ja idässä jatkuu aina Koskiin saakka. Härmäntien ja Voltintien välillä tiellä on 40 km / h nopeusrajoitus ja Voltintieltä itään nopeusrajoitus on 60 km / h. Tie on kaksikaistainen. Suunnittelualueen kohdalla ajoradan leveys on 6,0 7,0 metriä ja pientareiden leveys 0,1-0,5 metriä. Tie on osittain valaistu. Kuoppalantie toimii suunnittelualueen kohdalla paikallisena kokoojakatuna, joka palvelee sekä alueen asutusta että teollisuuden toimintoja. Tie liittyy idässä Härmäntiehen ja lännessä jatkuu aina Kuoppalaan saakka. Valtatien 19 itäpuolella tiellä on 40 km / h nopeusrajoitus ja länsipuolella 80 km / h. Tie on osittain valaistu. Tien tarkemmista mitoista ei ole tietoa. Kuvissa 3 ja 4 on esitettynä suunnittelualueen tie- ja katuverkko sekä nopeusrajoitukset alueella. 5 (31)

10 Kuva 3. Suunnittelualueen tie- ja katuverkko 6 (31)

11 Kuva 4. Suunnittelualueen nopeusrajoitukset (Tierekisteri) 7 (31)

12 3.2.2Liittymät Valtatie 19 yhdistyy Alahärmän alueeseen tasoliittymien kautta, joista merkittävimmät ovat Jorma Lillbackantien, Härmäntien (eteläinen liittymä) ja Kuoppalantien liittymät. Alueen sisäisistä liittymistä maankäytöltään muuttuvilla alueilla sijaitsevat Yliviitalantie Pirintie, Siltatie Voltintie ja Härmäntie Saharavainiontie liittymät. Liittymien näkemät ovat pääasiassa hyvät johtuen tien suorasta geometriasta. Valtatie 19 Jorma Lillbackantie on kanavoitu kolmihaaraliittymä, jossa pääsuunnassa on erilliset kääntymiskaistat oikealle käännyttäessä. Kanavointi liittymässä on toteutettu tiemerkinnöin (kuva 5). Kuva 5. Valtatie 19 - Jorma Lillbackantie, kanavoitu kolmihaaraliittymä Valtatie 19 Härmäntie on kanavoitu kolmihaaraliittymä, jossa pääsuunnassa on erilliset kääntymiskaistat oikealle käännyttäessä. Kanavointi liittymässä on toteutettu korotetuin saarekkein (kuva 6). 8 (31)

13 Kuva 6. Valtatie 19 - Härmäntie, kanavoitu kolmihaaraliittymä Valtatie 19 Kuoppalantie on nelihaarainen tulppaliittymä. Liittymän sivusuunnat on varustettu tulppasaarekkeilla ja ovat väistämisvelvollisia (kuva 7). Kuva 7. Valtatie 19 Kuoppalantie, nelihaarainen tulppaliittymä Yliviitalantie Pirintie on nelihaarainen avoin liittymä. Pirintien suunta on väistämisvelvollinen. Liittymän toinen sivusuunta on Oritie (kuva 8). 9 (31)

14 Kuva 8. Yliviitalantie - Pirintie avoin nelihaarainen liittymä Siltatie Voltintie on nelihaarainen tulppaliittymä. Siltatien ja Haarusjärventien tulosuunnat on varustettu tulppasaarekkeilla ja suunnat ovat väistämisvelvollisia. Voltintien eteläinen tulosuunta risteää tasossa kevyen liikenteen kanssa (kuva 9). Kuva 9. Siltatie - Voltintie, nelihaarainen tulppaliittymä Härmäntie Saharavainiontien on kolmihaarainen tulppaliittymä. Kevyt liikenne risteää tasossa kaikissa suunnissa. Kaikki suunnat on varustettu suojatiesaarekkeella. Saharavainiontien tulosuunta on väistämisvelvollinen (kuva 10). 10 (31)

15 Kuva 10. Härmäntie - Saharavainiontie, kolmihaarainen tulppaliittymä 3.2.3Raskas liikenne Valtatie 19 on merkittävä raskaiden kuljetusten liikenneväylä Etelä-Pohjanmaalla, etenkin pitkämatkaisissa kuljetuksissa. Raskaan liikenteen osuus keskimääräisestä vuorokauden liikenteestä on noin 12 %. Tie kuuluu suurten erikoiskuljetusten verkkoon ja on luokaltaan muu reitti. Suunnittelualueen sisällä raskasta liikennettä syntyy Härmän teollisuusalueen ja Härmän seudun osuusmeijerin toiminnoista Joukkoliikenne Alahärmän joukkoliikenne perustuu pääasiassa koululais- ja opiskelijaliikenteeseen, jota ajetaan arkipäivisin ja koulupäivinä. Seinäjoelle suuntautuvissa vuoroissa painottuu työssäkäynnin tarpeet. Nykytilanteessa osayleiskaava-alueen joukkoliikenneyhteyksinä toimivat seuraavat vakioliikenteen vuorot: Seinäjoki Alahärmä Alahärmä Kauhava. Voltti Seinäjoki Alahärmä Jepua - Alahärmä Alahärmä Kuoppala Alahärmä Alahärmä Hakola Alahärmä Alahärmä Kortesjärvi Alahärmä Voltti Lapua. Voltti Seinäjoki vuoro liikennöi kaksi kertaa päivässä suuntaansa arkipäivisin. Muut vuorot liikennöivät kerran päivässä suuntaansa koulupäiväisin. Vuorotarjonta sijoittuu noin väliselle ajalle. Aluetta palvelevat joukkoliikenteen 11 (31)

16 pysäkkiparit sijaitsevat valtatiellä 19, yhdystiellä (Yliviitalantie + Voltintie), Siltatiellä, Härmäntiellä ja Knuuttilanraitilla. Kuvassa 10 on esitettynä alueen joukkoliikennettä palvelevat pysäkkiparit. Kuva 11. Alueen joukkoliikennettä palvelevat pysäkkiparit Pysäkkipareja on valtatiellä 19 seitsemän, yhdystiellä neljä, Siltatiellä yksi, Härmäntiellä kolme ja Knuuttilanraitilla neljä. Pysäkkiparit sijaitsevat suhteellisen tasaisesti alueella. Suositeltava enimmäiskävelymatka pysäkille haja-asutus alu- 12 (31)

17 eilla on 1000 metriä, mikä täyttyy kohtuullisen hyvin Alahärmässä. Voltintien pohjoisosassa sijaitsevilta alueilta kävelymatkat muodostuvat pidemmiksi. Alueen pysäkit ovat joko pysäkkilevennyksiä tai ajoratapysäkkejä. Pysäkkien varustelutaso on yleisesti melko heikko. Polkupyörille tai muulle liityntäpysäköinnille ei ole varattu tilaa pysäkkien yhteydestä. Ajoratamerkinnät ovat kuluneet tai puuttuvat kokonaan. Odotustila on usein samassa tasossa ajoradan kanssa, mikä lisää pysäkillä olevien turvattomuutta. Myös jalankulkuyhteydet pysäkeille on osittain puutteelliset. Pysäkkikatos löytyy Halpahallin läheiseltä pysäkiltä. Kuvissa on esitettynä alueen keskeisimmät pysäkit. Kuva 12. Ajoratapysäkki Härmäntiellä, jossa odotustila on samassa tasossa ajoradan kanssa. Kuva 13. Pysäkkilevennys Härmäntiellä, josta tiemerkinnät kuluneet + pysäkillä varustelu. 13 (31)

18 Kuva 14. Koulukeskuksen ajoratapysäkki Siltatiellä, jossa odotustila samassa tasossa ajoradan kanssa + pysäkillä heikko varustelu. Kuva 15. Koulukeskuksen erillinen pysäkki Siltatiellä, jossa ei erillistä odotustilaa + heikko varustelu. 14 (31)

19 Kuva 16. Ajoratapysäkki Voltintiellä, koulukeskuksen koillispuolella, pysäkillä ei turvallista odotustilaa eikä turvallista yhteyttä kevyen liikenteen väylään, heikko varustelu. Kuva 17. Koulukeskuksen ajoratapysäkki Yliviitalantiellä, pysäkillä ei turvallista odotustilaa eikä yhteyttä kevyen liikenteen väylään, heikko varustelu. 15 (31)

20 Kuva 18. Ajoratapysäkki Yliviitalantiellä Power Parkin läheisyydessä, pysäkillä heikko varustelu Kuva 19. Ajoratapysäkki Yliviitalantiellä Power Parkin läheisyydessä, pysäkillä heikko varustelu 3.2.5Kevyen liikenteen verkko 16 (31) Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ovat osayleiskaava-alueella kohtalaisen hyvät. Tiettyjen osuuksien epätasaiset asfalttipäällysteet ja osittain epäyhtenäinen kevyen liikenteen verkko heikentävät jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä alueella. Useat tonttiliittymät erityisesti Härmäntiellä heikentävät jalankulun ja pyöräilyn

21 turvallisuutta. Kuvassa 20 on esitettynä suunnittelualueen kevyen liikenteen reitit. Kaikki osuudet ovat yhdistettyjä jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Nykyiset väylät Epäjatkuvuuskohdat Kuva 20. Suunnittelualueen jalankulku ja pyöräreitit Jalankulun ja pyöräilyn etelä-pohjoissuuntainen käytävä kulkee kaava-alueen halki Power parkin liittymästä aina Voltin koululle saakka. Väylästön epäjatkuvuuskohdat sijaitsevat Isontalontiellä, Voltin koulusta pohjoiseen ja Haaruksentiellä, Voltintie Siltatie liittymästä länteen. 17 (31)

22 3.3 Liikennemäärät Suunnittelualueen keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät on esitetty kuvissa 21 ja 22. Tiedot perustuvat Liikenneviraston Tiira-tietokantaan ja Tierekisteriin. Katuverkon liikennemääristä ei ole tietoa. Alueen kadut palvelevat pääasiassa alueen asukkaita, joten liikenne kaduilla on oletettavasti suhteellisen vähäistä. Kuva 21. Keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueella 18 (31)

23 Kuva 22. Keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne suunnittelualueella 3.3.1Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste laadittiin tieliikenteen yleisten kasvukertoimien perusteella. Kertoimet saatiin Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 julkaisusta. Julkaisussa kasvukertoimet on määritelty maakunnittain ja tieluokittain, erikseen kevyille ja raskaille ajoneuvoille. Tasaisen kasvun mukaan kevyiden ajoneuvojen määrä Etelä-Pohjanmaan valtateillä kasvaa noin 1,3 % vuodessa ja yhdysteillä noin 0,6 % vuodessa. Kevyiden ajoneuvojen osalta tämä tarkoittaa noin 24,5 % kasvua valtateille ja 11 % kasvua yhdysteille vuosien välisenä aikana. Vastaavat luvut vuodelle 2040 ovat 1 % kasvua vuodessa valtateille ja 0,6 % yhdysteille. Tämä tarkoittaa noin 32 % kasvua valtateille ja 17,5 % kasvua yhdysteille vuosien välisenä aikana. 19 (31)

24 Tasaisen kasvun mukaan raskaan liikenteen ennustetaan kasvavan Etelä- Pohjanmaan valtateillä noin 0,3 % ja yhdysteillä noin 0,2 % vuodessa. Raskaiden ajoneuvojen osalta tämä tarkoittaa noin 4,4 % kasvua valtateille ja 3,8 % kasvua yhdysteille vuosien välisenä aikana. Vastaavat luvut vuosille 2040 ovat 0,4 % kasvua vuodessa valtateille ja 0,4 % yhdysteille. Tämä tarkoittaa noin 11 % kasvua valtateille ja 10 % kasvua yhdysteille vuosien välisenä aikana. Taulukossa 1 on esitettynä keskimääräisen vuorokauden liikenne-ennusteet alueella vuosille 2030 ja Taulukko 1. Liikenne-ennuste vuosille 2030 ja 2040 KVL KVLras ja (%) KVL 2030 Valtatie 19 (osa 18 19, Power Park) Valtatie 19 (osa 20, Alahärmä keskusta) Yhdystie (Yliviitalantie) Yhdystie (Voltintie) Yhdystie (Härmäntie, eteläosa) Yhdystie (Härmäntie, pohjoisosa) Yhdystie (Knuuttilanraitti) Yhdystie (Siltatie) Kuoppalantie (länsi) KVLras 2030 ja (%) KVL 2040 KVLras 2040 ja (%) (11 %) (10 %) (10 %) (13 %) (12 %) (11 %) (8 %) (7 %) (7 %) (5 %) (5 %) (5 %) (3 %) (3 %) (3 %) (2 %) (2 %) (2 %) (2 %) (2 %) (2 %) (5 %) (5 %) (5 %) (5 %) (4 %) (4 %) 20 (31)

25 3.4 Liikenneturvallisuus Valtatiellä 19, Alahärmän taajaman kohdalla, on noin 1-1,5-kertainen henkilövahinko-onnettomuusriski verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. Suurin osa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista on risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia. Onnettomuuksia on tapahtunut eniten taajaman sisääntuloliittymissä. Erityisen vaarallisia ovat valtatiellä 19 sijaitsevat nelihaaraliittymät, joissa on paljon risteävää liikennettä. Suunnittelualueen kohdalla, valtatiellä 19 on vuosien välisenä aikana tapahtunut yhteensä 53 onnettomuutta, joissa osallisina on ollut yhteensä 94 henkilöä. Onnettomuuksista kolme on johtanut kuolemaan ja 14 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa on kuollut yhteensä kolme ja loukkaantunut 18 henkilöä. Kuva 23. Liikenneonnettomuudet suunnittelualueen kohdalla, valtatiellä 19 vuosina Suurin osa (16 kpl) valtatiellä tapahtuneista onnettomuuksista on ollut yksittäisonnettomuuksia. Toiseksi eniten (10 kpl) onnettomuuksia on tapahtunut risteävien ajosuuntien kesken. Onnettomuuksista 7 on ollut kääntymisonnettomuut- 21 (31)

26 ta ja 6 peräänajononnettomuutta. Neljässä on ollut osallisena jalankulkija, pyöräilijä tai mopo ja viidessä hirvi, peura tai muu eläin. Yhdystiellä on vuosien välisenä aikana tapahtunut yhteensä 12 onnettomuutta, joissa osallisena on ollut yhteensä 20 henkilöä. Onnettomuuksista seitsemän on johtanut yhteensä 9 henkilön loukkaantumiseen. Kuva 24. Yhdystien liikenneonnettomuudet vuosina Onnettomuuksista kolmessa on ollut osallisena polkupyörä ja yhdessä mopo. Yksittäisonnettomuuksia on tapahtunut neljä. Risteävien ajosuuntien kesken tapahtuneita onnettomuuksia on tapahtunut kaksi ja yksi kääntymisonnettomuus. Yhdystien onnettomuusriskiä lisää useat tonttiliittymät tiellä ja korkea nopeusrajoitus (80 km / h). Korkea nopeusrajoitus on vaarallinen erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille, jotka kulkevat ajoradan reunassa kevyen liikenteen väylän puuttuessa tieltä. 22 (31)

27 Härmäntiellä on vuosien välisenä aikana tapahtunut yhteensä 18 onnettomuutta, joissa osallisena on ollut yhteensä 30 henkilöä. Onnettomuuksista viisi on johtanut yhteensä kuuden henkilön loukkaantumiseen. Kuva 25. Härmäntien liikenneonnettomuudet vuosina Onnettomuuksista seitsemän on tapahtunut risteävien ajosuuntien kesken. Yksittäisonnettomuuksia on tapahtunut kuusi. Neljässä onnettomuudessa on ollut osallisena jalankulkija, polkupyöräilijä tai mopo. 23 (31)

28 4 OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Osayleiskaava-alueella maankäytöltään muuttuvia alueita ovat Vaismaa, Power Parkin itäpuoli sekä Saharavainion liikekeskusalue. Edellä mainittujen alueiden asemakaavat on vahvistettu vuonna Lisäksi Power Parkin länsipuolelle on vireillä asemakaavan muutos. Vaismaan asemakaava-alue sijaitsee yhdystien varrella, koulukeskuksen koillispuolella. Asemakaava-alueen toteutuessa yhdystien ja Siltatien liittymän liikennemäärät kasvavat hieman. Alueen liikenteellinen saavutettavuus on hyvä. Alue sijaitsee joukkoliikenneyhteyksien varrella, koulut sekä Alahärmän keskusta on kävelymatkan päässä ja valtatie 19 on reilun kilometrin päässä alueesta. Vaismaan alue toteuttaa osaltaan kestävää yhdyskuntasuunnittelua tiivistämällä yhdyskuntarakennetta ja samalla edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia alueella. Power Parkin itäpuolen asemakaavan toteutuessa Yliviitalantien ja Pirintien liittymän liikennemäärät kasvavat. Asemakaava-alueen liikenteelliset vaikutukset painottuvat pääasiassa kesäkauteen, talviaikaan liikenne alueella on oletettavasti hyvin vähäistä. Asemakaava-alue tukee osaltaan alueen elinkeinoelämää edistämällä Alahärmään suuntautuvaa matkailua. Saharavainion liikekeskuksen asemakaavan muutosalue on liikenteellisesti erittäin hyvin saavutettavissa. Asemakaava-alue tukee osaltaan kestävää yhdyskuntasuunnittelua tiivistämällä taajamakuvaa ja samalla vähentämällä henkilöauton tarvetta sekä edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia alueella. Liikekeskusalueen rakentuessa Härmäntie ja Saharavainiontien sekä Härmäntien ja Pankkikujan liittymien liikennemäärät lisääntyvät. Power Parkin länsipuolen asemakaavan muutosalue sijaitsee valtatien 19 ja Power Parkin välisellä alueella, Road House liikekeskuksen itäpuolella. Asemakaavan muutoksella pyritään muodostamaan yhtenäinen alue, joka mahdollistaa polttoaineen jakeluaseman sekä parkkihallin rakentamisen. Alueen rakentuessa valtatien 19 ja Jorma Lillbackan liittymän liikennemäärät lisääntyvät. 4.1 Uuden maankäytön synnyttämä liikenne Uuden maankäytön synnyttämä liikenne on arvioitu Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa oppaasta saaduilla arvoilla. Asumisen matkatuotosarvion laskennassa on käytetty keskimääräisiä matkatuotoslukuja alle asukkaan kaupunkiseudulla, alueluokkana maaseutukylät. Tällöin kulkutapajakauma on jalan 17 % polkupyörällä 9 % henkilöautolla 66 % joukkoliikenteellä 2 %. 24 (31)

29 Laskennassa on huomioitu myös koteihin tehtävät vierailumatkat. Vaismaan asemakaava-alueelle rakentuu noin k-m2 pientaloasumista k-m2 2,87 kotiperäistä matkaa / 100 k-m2, vrk (saapuvaa tai lähtevää) o näistä 66 % henkilöautolla o vierailumatkojen kerroin 1,22 o henkilöauton keskikuormitus 1,48 yhteensä noin 125 ajoneuvoa vuorokaudessa Vaismaan asemakaavan mukainen maankäyttö lisää alueen liikennemäärää noin 125 ajoneuvolla vuorokaudessa. Power Parkin asemakaavan muutosalueen rakennusoikeus on k-m2. Leirintäalueelle voidaan rakentaa leirintämökkejä, huoltorakennuksia, kioskeja, kahviloita, toimistotiloja ja muita toimintaa palvelevia rakennuksia. Power Parkin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteessä 2 on luonnos leirintäalueen sisäisestä rakenteesta. Luonnoksen mukaan alueelle tulee 50 mökkiä ja 44 asuntovaunupaikkaa sekä pysäköintitilaa. Pysäköintipaikkojen määrä on arvio, joka on laskettu silmämääräisesti edellä mainitusta leirintäalueen luonnoksesta. keskimäärin 300 yöpyjää / vrk o henkilöautolla 95 % o henkilöauton keskikuormitus vapaa-ajanmatkoilla 2,5 o noin 114 ajoneuvoa vuorokaudessa pysäköintipaikkoja noin 500 o täyttöaste 80 % o 400 ajoneuvoa / vrk yhteensä 514 ajoneuvoa vuorokaudessa Power Parkin asemakaavan mukainen maankäyttö lisää Yliviitalantien ja Pirintien liittymäalueen liikennemäärää noin 500 ajoneuvolla vuorokaudessa. 4.2 Tie- ja katuverkon kehittäminen Alahärmän taajama ja sen lähiympäristö on suositeltavaa päivittää yleisilmeeltään ja liikenneratkaisujen osalta vastaamaan kasvavia liikennemääriä ja uuden maankäytön asettamia vaatimuksia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liittymien toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Jos alueen asutus ja teollisuus laajenevat voimakkaasti valtatien 19 länsipuolelle, on suunnittelussa suositeltavaa varautua rinnakkaistiehen välillä Lahdenkylä - Härmän teollisuusalue. Rakentuessaan uusi rinnakkaisyhteys vähentää liikennemääriä nykyisissä liittymissä ja samalla paran- 25 (31)

30 taa liikenneturvallisuutta. Uusia liittymiä valtatien 19 varrelle ei suositella rakennettavan. Jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä alueella on mahdollista lisätä turvaamalla jatkuvat, esteettömät ja turvalliset yhteydet koulu-, työ- ja asiointimatkoilla. Myös yhteydet tärkeimmille linja-autopysäkeille on taattava. Keskeisimmät alueet, kuten koulukeskus ja Saharavainion liikekeskusalue on suositeltavaa olla saavutettavissa jalan ja polkupyörällä vähintään 3 kilometrin etäisyydeltä. Joukkoliikenteen kulkutapaosuutta alueella voidaan lisätä parantamalla pysäkkien varustelutasoa ja turvallisuutta sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä pysäkeille. Keskeisemmille pysäkeille on varattava tilaa polkupyörien liityntäpysäköinnille. Jos Alahärmän junaseisake otetaan tulevaisuudessa käyttöön, lisää se edelleen joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Seisake palvelee alueen elinkeinoelämää kuten matkailua sekä alueen asukkaita. Mahdolliselta seisakkeelta tulee taata sujuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet erityisesti koulukeskukseen, Power Parkiin sekä Alahärmän keskustaan. Seisakkeelle tulee varata mahdollisuus henkilöajoneuvojen ja pyörien liityntäpysäköinnille Liittymät Ajoneuvoliikenteen osalta tärkeimmät kehittämistarpeet liittyvät valtatien 19 liittymäjärjestelyihin. Valtatien 19 ja Jorma Lillbackantien tasoliittymä ei nykyisellään riitä välittämään alueen kasvavia liikennemääriä, jotka painottuvat erityisesti kesäaikaan. Kohdassa lasketun ennusteen mukaan valtatien 19 liikennemäärä vuonna 2040 on noin 6200 ajoneuvoa vuorokaudessa eli noin 3100 ajoneuvoa / vrk suuntaansa. Raskaan liikenteen osuus vuorokauden liikennemäärästä on noin 10 %. Jorma Lillbackantien liikennemäärä on arvion mukaan noin 3060 ajoneuvoa vuorokaudessa eli noin 1530 ajoneuvoa / vrk suuntaansa. Lillbackantien liikennemääräarvio on saatu laskemalla Power Parkin ja Road housen matkatuotokset yhteen. Laskennassa on otettu huomioon henkilöauton kulkutapaosuus ja keskikuormitus. Power Parkin henkilöauton kulkutapaosuus arvioitiin suhteellisen korkeaksi johtuen Power Parkin sijainnista ja heikoista joukkoliikenneyhteyksistä alueelle. Myös henkilöauton keskikuormituksen arvioitiin olevan normaalia asiointimatkaa korkeampi Power Parkiin suuntautuvilla matkoilla, sillä huvipuistoon mennään usein perheen kesken tai isommalla kaverijoukolla. Road housen matkatuotosten kulkutapaosuus ja henkilöauton keskikuormitus saatiin Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -oppaasta. 26 (31)

31 Power Park kävijää vuodessa aukiolopäivät vuodessa 89 henkilöautolla 95 % henkilöauton keskikuormitus 2,5 o yhteensä noin 1920 ajon. / vrk Road House 5000 k-m2 25 käyntiä / 100 myynti-m2 henkilöautolla 92 % henkilöauton keskikuormitus 1,69 o yhteensä noin 680 ajon. / vrk Yhteensä noin 2600 ajoneuvoa vuorokaudessa kesäkautena Liittymän välityskykyä arvioitiin Tiehallinnon Tasoliittymät julkaisun nomogrammeilla. Arvioinnissa Jorma Lillbackantien liikenteen arvioitiin suuntautuvan 70 % etelään ja 30 % pohjoiseen. Lillbackantien keskimääräinen vuorokauden liikenne muutettiin huipputunnin liikenteeksi perustuen oletukseen, että 30 % vierailijoista saapuu huvipuistoon vilkkaimman huipputunnin aikana. Valtatien 19 keskimääräinen vuorokauden liikennemäärä kerrottiin 0,08. Kerroin saatiin tutkimalla valtatiellä 19, Voltin kohdalla, sijaitsevan LAM-pisteen kesäperjantaiden tuntivaihtelukertoimia. C Valtatie A Valtatie B Jorma Lillbackantie Valtatien 19 ja Jorma Lillbackantien arvioidut liikennemäärät / h ennustevuonna (31)

32 Av (suunnasta A vasemmalle) = 138 Cs (suunnasta C suoraan) + Co (suunnasta C oikealle) = = 569 Avmax = 550 Kuormitusaste = 138 / 550 = 0,25 Av palvelutaso on hyvä (A). Bo (suunnasta B oikealle) = 138 Cs + Co = 569 Bomax = 580 Kuormitusaste = 138 / 580 = 0,24 Bo palvelutaso on hyvä (A). Bv (suunnasta B vasemmalle) = 321 Cs + Co =569 Kav = 0,25 A + C = ( ) + ( ) = 955 Bvmax = 220 Kuormitusaste = 321 / 220 = 1,46 Bmax = ( ) / (0,24+1,46) = 270 Kuormitusaste = 459 / 270 = 1,7 B palvelutaso on erittäin huono (F). 28 (31) Jorma Lillbackantien tulosuunnan toimivuus ennustetilassa on erittäin huono. Mahdollinen lisäkaista ei paranna tulosuunnan välityskykyä kuin oikealle kääntyvien osalta. Raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten toimintaedellytysten takaamiseksi liittymäalueelle ei suositella rakennettavan liikennevaloja eikä kiertoliittymää. Edellä mainitut ratkaisut saattavat synnyttää alueelle liikennettä hidastavan pullonkaulan, mikä lisää erityisesti raskaan liikenteen polttoaineenkulutusta ja samalla ympäristövaikutuksia sekä haittaavat pääsuunnan (vt19) liikenteen sujuvuutta. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi liittymäalueelle tulisi pitkän aikavälin ratkaisuna rakentaa ensisijaisesti eritasoliittymä, joka takaa riittävän välityskyvyn myös tulevaisuudessa sekä parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Eritasoliittymää suunniteltaessa tulee huomioida suurten erikoiskuljetusten vaatimukset. Valtatien 19 ja Härmäntien liittymän toimivuutta on tutkittu Saharavainion asemakaavamuutoksen selostuksen yhteydessä. Selostuksessa liittymän välityskykyä arvioitiin nomogrammien avulla mitoitusvuoden 2030 liikennemäärillä. Arvion mukaan Härmäntieltä vasemmalle kääntyvien palvelutaso on tyydyttävä. Arvioinnissa käytettyjä lukuja tutkimalla kuitenkin huomattiin, että käyttämättömän välityskyvyn ja palvelutason määrittäminen taulukon mukaan Härmäntieltä vasemmalle kääntyvien palvelutaso on D välttävä. Suunnittelussa on suositeltavaa varautua kiertoliittymään. Kiertoliittymä vähentää tehokkaasti risteämisonnettomuuksia, joita suurin osa liittymässä tapahtuneista

33 onnettomuuksista on. Kiertoliittymä sopii kohteeseen liikenteellisesti, koska tulosuuntien liikennevirtajakauma on suhteellisen tasainen. Sivusuunnan palvelutaso ja samalla koko liittymän toimivuus ja turvallisuus paranevat kiertoliittymäratkaisulla. Ehdotetusta kiertoliittymäratkaisusta tulee kuitenkin neuvotella Elykeskuksen kanssa, koska valtateille ei suositella rakennettavan kiertoliittymiä raskaan liikenteen toimintaedellytysten takaamiseksi. Mahdollista kiertoliittymää suunniteltaessa tulee huomioida suurten erikoiskuljetusten vaatimukset. Valtatien 19 ja Kuoppalantien nelihaaraliittymässä on paljon risteävää liikennettä, mutta ei kääntymiskaistoja. Liittymän onnettomuusriskiä lisää pääsuunnan kohtalaisen korkea nopeusrajoitus sekä lisääntyvät liikennemäärät alueen kehittyessä. Suunnittelussa on suositeltavaa varautua kanavoituun porrastettuun liittymään, jonka liittymäväli 80 km / h nopeusrajoitusalueella on keskimäärin 200 metriä. Porrastetun liittymän henkilövahinko-onnettomuusaste on nelihaaraliittymää pienempi erityisesti sivusuuntien liikenteen osuuden kasvaessa. Kohdassa olevat ennustetilanteen liikennemäärät eivät myöskään edellytä alueelle liikennevaloja tai kiertoliittymää Raskas liikenne Valtatien 19 liittymäratkaisuja suunniteltaessa tulee suurten erikoiskuljetusten vaatimukset ottaa huomioon. SEKV:n verkolla tavoitteena on 7 metriä korkea ja leveä sekä 40 pitkä kuljetus Joukkoliikenne Alueen pysäkit on suositeltavaa päivittää vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimuksia. Pysäkkien varustelutasoa ja turvallisuutta on suositeltavaa parantaa erityisesti Vaismaan asemakaava-alueen, koulukeskuksen, Saharavainion liikekeskuksen ja Power Parkin läheisillä pysäkeillä. Turvalliset, katetut odotustilat sekä yhteydet kevyen liikenteen väylästöön parantavat joukkoliikenteen kulkutapaosuutta alueella. Alahärmän raidejoukkoliikennettä on suositeltavaa edistää etenkin Power Parkin kävijämäärien kasvaessa. Junaseisake sijaitsee maantieteellisesti paikalla, josta etäisyydet Alahärmän keskeisemmille alueille ovat lyhyet. Mahdolliselta seisakkeelta on matkaa Power Parkiin noin 1,5 kilometriä, koulukeskuksen alle kilometri ja Alahärmän liikekeskusalueelle noin kaksi kilometriä. Jos Alahärmän junaseisake otetaan tulevaisuudessa käyttöön, paranee alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä. Power parkin kävijämäärien kasvaessa mahdollinen seisake siirtää osan henkilöautolla huvipuistossa vierailevista joukkoliikenteen käyttäjiksi. Suunnittelussa tulee huomioida mahdollinen junaseisakkeen käyttöönotto sekä sujuvat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sinne. Myös ajoneuvojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille on varattava tilaa mahdollisen junaseisakkeen yhteydestä. 29 (31)

34 4.2.4Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet 30 (31) Suunnittelualueen halki kulkeva etelä-pohjoissuuntainen kevyen liikenteen väylä suositellaan pohjoisessa jatkettavan Isontalontielle. Rakennettava osuus sijaitsee välillä Knuuttilanraitti Perkiömäentie. Haaruksentien kevyen liikenteen väylä suositellaan jatkettavan Siltatiehen saakka. Väylä palvelee erityisesti Asemaseutua, mutta myös mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöönotettavaa Alahärmän junaseisakkeen liikennettä. Mahdollisesti rakennettava kevyen liikenteen osuus poistaa tarpeen kiertää pellon halki kulkevan, Piirtolantiehen yhdistyvän väylän kautta. Kevyen liikenteen verkon jatkuvuus parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä alueella. Uusilta asemakaava-alueilta on taattava turvalliset, jatkuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Alahärmän keskeisemmille alueille, kuten koulukeskukseen ja keskustan liikekeskusalueelle. Jos asutus laajenee edelleen Kunnarin alueelle, tulee suunnittelussa varautua kevyen liikenteen väylään Voltintien varressa. Alahärmän asutuksen laajentuessa valtatien 19 länsipuolelle, tulee suunnittelussa huomioida kevyen liikenteen yhteydet alueelle. Erityisesti yhteys valtatien 19 itäpuolelle, Saharavainion liikekeskusalueelle on tärkeää kestävien kulkumuotojen edistämiseksi alueella. Suunnittelussa tulee varautua kevyen liikenteen alikulkuun valtatiellä 19. Alikulku on suositeltavaa sijoittaa siten, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla alueen asutusta ja elinkeinoelämän toimintoja. 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Liikenneselvitys toimii Alahärmän osayleiskaavoituksen perustana. Tärkein liikenteellinen lähtökohta on valtatien 19 liittymäjärjestelyt sekä uuden maankäytön synnyttämä liikenne. Selvityksessä on huomioitu ne maankäytön muutokset, jotka ovat olleet tiedossa selvityksentekohetkellä. Power Parkin kävijämäärien kasvaessa eritasoliittymä takaa riittävän välityskyvyn myös tulevaisuudessa ja parantaa liikenneturvallisuutta alueella. Mahdollinen liittymäalueelle rakennettava risteyssilta toimii samalla matkailullisena porttina, jonka tienkäyttäjä havainnoi jo kaukaa. Valtatien 19 ja Härmäntien eteläinen liittymä toimii nykytilanteessa tyydyttävästi. Saharavainion liikekeskusalueen rakentuessa liittymän liikennemäärät lisääntyvät, mikä edellyttää muutoksia liittymäalueelle. Suositeltava ratkaisuvaihtoehto liittymäalueelle on kiertoliittymä, joka takaa myös sivusuunnan riittävän välityskyvyn. Kiertoliittymä vähentää myös tehokkaasti risteävien ajoneuvojen kesken tapahtuvia liikenneonnettomuuksia, joita suurin osa liittymässä tapahtuneista onnettomuuksista on. Kiertoliittymäratkaisusta tulee kuitenkin neuvotella Ely-keskuksen edustajan kanssa, koska valtateille ei lähtökohtaisesti suositella rakennettavan kiertoliittymää raskaan liikenteen toimintaedellytysten varmistamiseksi. Valtatien 19 ja Kuoppalantien liittymäalue on suositeltava porrastaa ja kanavoida pääsuunnassa läheisten alueiden kehittyessä. Ennustetilanteen liikennemäärät eivät edellytä alueelle liikennevaloja tai kiertoliittymää. Liittymän porrastaminen vähentää henkilövahinko-onnettomuus-

35 astetta nelihaaraliittymään verrattuna. Liittymäratkaisuja suunniteltaessa tulee suurten erikoiskuljetusten vaatimukset ottaa huomioon. Edellä esitetyt parantamissuositukset on esitetty liittymäkohtaisesti. Käytännössä alueen liikennejärjestelmää tulee kuitenkin suunnitella kokonaisuutena, jossa tehdyt ratkaisut vaikuttavat muihin liikenneverkon tarpeisiin. Jos esimerkiksi Vt19 Jorma Lillbackantien liittymään toteutetaan eritasoliittymä, syntyy tarve sulkea läheiset tasoliittymät ja kytkeä niiden, mahdollisesti myös Härmäntien tai jopa koko Alahärmän keskustan, liikenne eritasoliittymään. Uudet asemakaava-alueet on suositeltavaa kytkeä tieverkkoon nykyisten liittymien kautta. Uusille alueille on taattava turvalliset ja jatkuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Jos Alahärmän asutus ja elinkeinoelämä laajenee voimakkaasti valtatien 19 länsipuolelle, tulee suunnittelussa varautua mahdolliseen rinnakkaistiehen välillä Lahdenkylä Härmän teollisuusalue. Uusi rinnakkaisyhteys vähentää liikennemääriä nykyisissä liittymissä ja parantaa samalla liikenneturvallisuutta. Suunnittelussa on suositeltava varautua myös kevyen liikenteen alikulkuun valtatiellä 19. Mahdollinen alikulku palvelee alueen asutusta ja luo turvallisen yhteyden jalankulkijoille ja pyöräilijöille itä länsisuunnassa. Kevyen liikenteen verkon jatkuvuus ja turvallisuus tulee huomioida suunnittelussa. Rakennettavaksi suositellut yhteydet sijaitsevat Voltinkoulun läheisyydessä Isontalontiellä sekä Alahärmän koulukeskuksen läheisyydessä Haaruksentiellä. Mahdollisesti rakennettavat yhteydet parantavat osaltaan kaava-alueen kevyen liikenteen verkon jatkuvuutta sekä erityisesti koululaisten liikenneturvallisuutta. Suunnittelussa on suositeltavaa ottaa huomioon erityisesti keskeisten pysäkkien turvallisuus ja riittävä varustelutaso. Alueen joukkoliikennettä on mahdollista kehittää ja kulkutapaosuutta nostaa ottamalla Alahärmän junaseisake käyttöön. Power Parkin kävijämäärien kasvu sekä junaseisakkeen keskeinen sijainti luovat hyvät edellytykset seisakkeen käyttöön ottamiselle tulevaisuudessa. Mahdollinen seisake palvelee kesäaikaan erityisesti Power Parkissa kävijöitä ja sen työntekijöitä. Mikäli osayleiskaavassa osoitetaan merkittäviä uusia asuin-, teollisuus ym. alueita, tulee näiden vaikutukset liikenneverkkoon arvioida erikseen. Tampere, 3. lokakuuta 2014 Sweco Ympäristö Oy Hannele Kemppi Projektipäällikkö DI Anna Jokiranta Suunnittelija Ins. AMK 31 (31)

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ Kauhavan kaupunki Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ Yleiskaavaselostuksen liite Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke 6X134422 17.12.2012 SYSMÄN KUNTA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän kunta Päijät-Hämeen liitto S-Marketin

Lisätiedot

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE MUISTIO Projekti Asiakas Laatinut Tarkistannut Asikkalan Saitan asemakaavamuutos Asikkalan kunta Riku Jalkanen Riikka Salli 1. Johdanto Asikkalan Saitan alueelle ollaan laatimassa asemakaavamuutosta, joka

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI. Vanha varikkoalue. Liikenneselvitys. Työ: 25605. Tampere 19.6.2012

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI. Vanha varikkoalue. Liikenneselvitys. Työ: 25605. Tampere 19.6.2012 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanha varikkoalue Liikenneselvitys Työ: 25605 Tampere 19.6.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Kemiön taajaman osayleiskaava. liikenneselvitys. Työ: 23541. Tampere, 11.3.2011

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Kemiön taajaman osayleiskaava. liikenneselvitys. Työ: 23541. Tampere, 11.3.2011 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Kemiön taajaman osayleiskaava liikenneselvitys Työ: 23541 Tampere, 11.3.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot