Länsirannan asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsirannan asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus Ympäristösi parhaat tekijät

2 Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana joukkoliikennevyöhykettä ja kuntaryhmänä asukkaan kaupunkiseutua. Liiketilaa k-m 2, josta myyntineliöiden arvio k-m 2. Kauppakeskuksen liikennetuotoksen arvio 480 ajoneuvoa. Asumista k-m 2. Asuinkorttelin liikennetuotoksen arvio 50 ajoneuvoa. Lähde: Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa, Ympäristöministeriö 2008

3 Nykytilanne 3 Ajoneuvot illan huipputuntina (saapuva ja lähtevä yhteensä) Liiketilaa kem2 70 ajon/h Yhteensä 280 ajoneuvoa/ illan huipputunti Liiketilaa kem2 210 ajon/h Nortamonkatu Tallikedonkatu Nykyisten toimintojen tuottama liikennearvio kortteleittain Matkatuotosluvut perustuvat YM:n matkatuotoskäsikirjaan (2008)

4 Ennustetilanne molemmissa vaihtoehdoissa 4 Ajoneuvot illan huipputuntina (saapuva ja lähtevä yhteensä) Liiketilaa kem2 240 ajon/h Liiketilaa kem2 240 ajon/h Tallikedonkatu Liikekeskukseen yhteensä 480 ajoneuvoa/ illan huipputunti Viitesuunnitelman mukainen maankäyttö kortteleittain Matkatuotosluvut perustuvat YM:n matkatuotoskäsikirjaan (2008) Nortamonkatu Lisäys (asuminen + liikekeskus) noin 250 ajoneuvoa

5 Liikennelaskentojen tulokset Tallikedonkatu Nortamonkatu Toimivuustarkastelussa käytetyt liikennemäärätiedot perustuvat liikennelaskentoihin (2013), joita on täydennetty edellisellä kalvolla esitetyillä liikennetuotosarvioilla. Liikennetuotosarviota on hyödynnetty molempien vaihtoehtojen tarkastelussa.

6 Vaihtoehtojen tarkastelu 6 Tarkastelussa huomioitu linja-autoliikenne Tehtaankadulta ja Nortamonkadulta laiturialueelle. Synchro-malliin on Luoteisväylän ja Tehtaankadun liittymään lisätty liikennevalot. Lisäksi liittymiin Tehtaankatu ja Luoteisväylä sekä Karjalankatu ja Nortamonkatu lisätty vasemmalle kääntyvien kaista. Liittymään Valtakatu ja Välikatu lisätty leveämpi kaista, joka simuloinneissa sallii muutaman auton ryhmittymisen vierekkäin. Liikenneverkko on simuloitu ennustetilanteessa, jossa Länsirannan vaihtoehtoisten suunnitelmien mukainen maankäyttö on toteutunut. Liikenteen suuntautuminen on arvioitu maankäytön ja liikennemäärien perusteella. Tarkastelussa liikennemääriä on kasvatettu 10 % kasvukertoimella. Mallinnetulle liikenneverkolle on lisäksi suoritettu herkkyystarkastelu 25 % liikennemäärän lisäyksellä.

7 7 Yhteys Nortamonkadulta Tehtaankadulle. Liikennelaskentojen perusteella suurin liikennevirta tulee Huittistentien ja Karjalankadun suunnalta. Vaihtoehdossa pääyhteys Karjalankadun ja Huittistentien suuntaan säilyy. Muussa tapauksessa liikenne siirtynee Luoteisväylälle. Vaihtoehdossa läpiajo Tehtaankadulla vaikeutuu, joka vähentää tai mahdollisesti poistaa läpiajoliikenteen kokonaan. Liittymien palvelutaso Luoteisväylän ja Karjalankadun liittymän palvelutaso on D ja viive noin 40 sekuntia. Luoteisväylän ja Tehtaankadun liittymän palvelutaso on B ja viive noin 16 sekuntia.

8 Jonoutuminen ennustetilanteessa 8 Katuverkolla ei tarkastelun perusteella esiinny merkittävää liittymistä aiheutuvaa ajoneuvoihin kohdistuvaa viivytystä tai jonoutumista. Kuvassa esitetty illan huipputunnin jonopituudet, kun Nortamonkadulta on yhteys Tehtaankadulle Kuvassa esitetty illan huipputunnin jonopituudet.

9 Yhteys Nortamonkadulta Tehtaankadulle on katkaistu ajoneuvoliikenteeltä. 9 Vaihtoehdossa liikenne jonoutuu Tehtaankadun ja Luoteisväylän liittymässä Tehtaankadun suuntaan. Jonopituudet ylittävät ajoittain kaistapituudet. Jonoutuminen aiheuttaa häiriöitä Tehtaankadun liittymien toimivuudelle, koska liittymävälit ovat erittäin pieniä. Häiriöherkkyys kasvaa Luoteisväylän liikennemäärän kasvaessa. Tehtaankadun jonoutuminen aiheuttaa tarpeettomia viivytyksiä joukkoliikenteelle. Luoteisväylän ja Karjalankadun liittymän kuormitus Mahdollinen liikenteen siirtyminen keskusta-alueelta kehille lisää kuormitusta tulevaisuudessa Luoteisväylän valoohjatuissa liittymissä. Valtakadun liittymä ostoskeskukseen päin jonoutuu. Ei suositeltava joukkoliikenneyhteytenä, jolloin Luoteisväylä ainoa reitti. Valtakadun kuormittuminen tulevaisuudessa (nykyisellään pyritty rauhoittamaan), mahdolliset vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen keskusta-alueella. Liittymien palvelutaso Luoteisväylän ja Karjalankadun liittymän palvelutaso on D ja viive noin 44 sekuntia. Luoteisväylän ja Tehtaankadun liittymän palvelutaso on C ja viive noin 23 sekuntia.

10 Jonoutuminen ennustetilanteessa 10 Jonoutuminen aiheuttaa häiriöitä Tehtaankadun liittymien toimivuudelle ja häiriöherkkyys kasvaa Luoteisväylän liikennemäärän kasvaessa. Tehtaankadulta Luoteisväylälle suuntautuva liikenne jonoutuu Tehtaankadulla ajoittain liittymävälien yli. Valtakadun liittymä ostoskeskukseen päin jonoutuu. Ei suositeltava joukkoliikenneyhteytenä, jolloin Luoteisväylä ainoa reitti. Kuvassa esitetty illan huipputunnin jonopituudet.

11 Vaihtoehtojen vertailua 11 Yhteydet Nortamonkadulta, Valtakadulta ja Luoteisväylältä Ajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen toimivuus hyvä lähiliikenneverkolla. Korttelin läpiajomahdollisuus vähentää bussiterminaalin alueelle ja sen (Pipankadun) liittymissä pyörivää liikennettä (taxit, huoltoajo). Korttelialueen tuottama liikenne ja joukkoliikenne jakautuvat kolmeen liittymään, mahdollistaa toimintavarmemman ympäristön joukkoliikenteelle sekä vähentää yksittäisen liittymän liikenteellistä painetta. Mahdollistaa liikenteen rajoittamisen jatkossa eri tavoin. Herkkyystarkastelu (+25 %): Karjalankadun ja Luoteisväylän liittymä kestää herkkyystarkastelussa käytetyn liikennemäärän kasvun (kuormitusaste 0.9). Liittymien kapasiteetti ei ylity myöskään muissa tarkastelualueen liittymissä. Luoteisväylän ja Tehtaankadun liittymä voidaan säilyttää valo-ohjaamattomana, mikäli liikenteen kasvu on maltillista. Yhteys Nortamonkadulta Tehtaankadulle on katkaistu Terminaalialueelta poistuminen yhden yhteyden varassa (häiriöherkkyys). Tehtaankadulla saattaa esiintyä hetkittäistä jonoutumista liittymä välien yli (vaikutus joukkoliikenteen sujuvuuteen). Kun Nortamonkadun ja Tehtaankadun yhteyttä ei ole, Valtakadun liittymien kuormitusasteet ovat suurempia ja Tehtaankadun jonoutuu ajoittain liittymävälien yli. Mikäli yhteyttä ei toteuteta, liikennevalojen tarve korostuu Tehtaankadulta Luoteisväylälle liityttäessä. Herkkyystarkastelu (+25 %): Karjalankadun ja Luoteisväylän liittymä ylikuormittuu tarkastelutilanteessa (kuormitusaste 1.0). Liittymien kapasiteetti ei ylity muissa tarkastelualueen liittymissä.

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Rauman yleiskaavan strateginen osa

Rauman yleiskaavan strateginen osa Rauman yleiskaavan strateginen osa RATA- JA RATAPIHASELVITYS Rauman sataman laajennus 2030 VR-Track Oy Suunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy RAUMAN SATAMAN LAAJENNUS 2030 LIIKENTEELLINEN TARKASTELU VR

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

KUUMAT LIIKENNEHANKKEET

KUUMAT LIIKENNEHANKKEET KUUMAT LIIKENNEHANKKEET 1) MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TIE- JA KATUHANKKEET JÄÄMÄSSÄ KUHA-RAHOITUKSEN ULKOPUOLELLE Valtio rahoittaa MAL-aiesopimuksen mukaan KUHA-hankkeita eli pieniä kustannustehokkaita

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä 20 Pasila alppila töölö hakaniemi keskusta Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Yleissuunnitelman

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot