16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc"

Transkriptio

1 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

2 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste pohjautuu vuonna 2009 valmistuneen yleissuunnitelman (Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta) liikenne-ennusteeseen. Yleissuunnitelman liikenneennusteen tarkistaminen tuli tarpeelliseksi, koska ennusteen valmistumisen jälkeen maailman taloudessa ja Venäjän liikenteessä on tapahtunut odottamattoman suuria muutoksia, jotka näkyvät selvästi tieosuuden liikennemäärissä. Tiesuunnitelman yhteydessä laadittua liikenne-ennustetta on käytetty tien liikenneteknisen mitoituksen tarkistamiseen, liikenteen vaikutusarviointeihin ja kannattavuuslaskelman päivittämiseen. Liikenteen kehitys ja nykyinen liikenne Liikenne on kasvanut selvästi viimeisen 15 vuoden aikana. Kuvassa 1 on esitetty liikenteen kehitys liikenteen automaattisessa mittauspisteessä (LAM) Luumäellä Mittauspiste sijaitsee Rantsilanmäen ja Jurvalan välisellä tieosuudella. Kokonaisliikennemäärä on kasvanut 6 900:sta 8 300:een ajoneuvoon vuorokaudessa eli noin 21 %. Varsinkin raskaan liikenteen kasvu on ollut voimakasta Venäjälle suuntautuvan tavaraliikenteen vuoksi. Raskas liikenne on kasvanut 15 vuodessa yli 50 %. Vuodesta 2008 alkanut talouskehitys on vaikuttanut voimakkaasti liikennemääriin. Vuoteen 2007 saakka liikenteen kasvu oli voimakasta, mutta vuosina liikennemäärä putosi selvästi. Erityisen selvästi muutokset näkyvät raskaan liikenteen määrässä. Kokonaisliikennemäärä laski tuolloin vuodessa 9,9 % ja raskas liikenne 34,2 %. Vuoden 2009 jälkeen liikenteen kehitys on kääntynyt jälleen kasvu-uralle kokonaisliikennemäärä kasvoi 3,2 % ja raskasliikenne 13,6 %. Vuodesta 1995 vuoteen 2007 keskivuorokausiliikenne kasvoi Luumäen LAM-pisteessä keskimäärin 193 ajoneuvolla vuodessa. Kun vuoden 2007 jälkeinen voimakas liikennemäärän lasku otetaan huomioon, keskimääräinen vuorokausiliikenteen kasvu oli 97 ajoneuvoa vuodessa. Liikenteen kehitys (LAM Luumäki) KVL kevyet raskaat yhteensä Vuosi Kuva 1. Liikenteen kehitys Luumäen automaattisessa mittauspisteessä (LAM)

3 3 (5) Nykytilanteen keskivuorokausiliikenne (KVL 2010) on välillä ajoneuvoa vuorokaudessa (kuva 2). Eniten liikennettä suunnittelualueella on Jurvalan taajaman kohdalla. Suunnittelualueen länsipuolella liikennemäärä on ja itäpuolella ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus vuorokausiliikenteestä vaihtelee % välillä. Kuva 2. Nykytilan liikennemäärä (KVL 2010) ja raskaan liikenteen osuus (%) valtatiellä 6 välillä Taavetti - Lappeenranta. Ennusteen periaatteet Tiesuunnitelman liikenne-ennuste on asiantuntijatyönä laadittu kasvukerroinennuste. Ennuste pohjautuu vuonna 2009 valmistuneen yleissuunnitelman liikenne-ennusteeseen, jonka laadinnassa hyödynnettiin Tiehallinnon valtakunnallista liikenne-ennustetta , tieliikenteen kuntakohtaista liikenne-ennustetta sekä Kaakkois-Suomen tiepiirissä laadittuja raskaan liikenteen ennusteita. Lisäksi yleissuunnitelman ennusteen laadinnassa otettiin huomioon Kouvolan seudun liikennemallin mukaiset liikenne-ennusteet. Tiesuunnitelman liikenne-ennusteen perusvuosi on 2010 ja se ulottuu vuoteen 2045 saakka. Kasvukertoimia on tarkistettu yleissuunnitelman ennusteesta viime vuosien todetun kehityksen perusteella. Kasvukertoimien määrittämisen lähtökohtana on arvio, että liikenteen kasvu on lähivuosina prosentuaalisesti yleissuunnitelman ennusteessa arvioitua voimakkaampaa, niin että liikennemäärä nousee vuoden 2015 jälkeen lähes samalle tasolle kuin yleissuunnitelmassa on ennustettu. Liikenne-ennusteessa oletetaan, että meneillään olevan kansainvälisen talouskriisin vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi. Venäjälle suuntautuvan henkilöliikenteen kasvussa on otettu huomioon mahdollinen viisumivapaus, jonka on oletettu tapahtuvan lähivuosina. Raskaan liikenteen arvioinnin lähtöoletuksena on, että Venäjän talous kasvaa nopeasti, joka näkyy liikennemäärissä Kaakkois-Suomen valtateillä.

4 4 (5) Ennustetut liikennemäärät nyky- ja suunnitelmaverkolla Liikennemäärän on ennustettu kasvavan nykytilanteesta yhteensä 59 % vuoteen 2045 mennessä. Raskaan liikenteen on arvioitu kasvavan noin kaksinkertaiseksi ja kevyen ajoneuvoliikenteen noin 50 %:lla. Liikenteen kasvukertoimet vuosille 2010, 2015, 2025, 2035 ja 2045 on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kasvukerroinennuste valtatielle 6 Taavetti - Lappeenranta. Ajoneuvotyyppi Kevyet ajoneuvot 1 1,31 1,35 1,43 1,48 Raskaat ajoneuvot 1 1,31 1,76 1,94 1,99 Yhteensä 1 1,31 1,44 1,54 1,59 Kasvukertoimien mukainen liikennemäärän kehitys nykyverkolle sijoitettuna liikenteen automaattisessa mittauspisteessä Luumäellä on esitetty kuvassa 3. Liikenteen kasvu lähivuosina on voimakasta, kun liikennemäärän on ennustettu palautuvan viime vuosien voimakkaan laskun jälkeen tasaiselle kasvu-uralle Liikenne-ennuste nykyverkolla (LAM Luumäki) KVL kevyet raskaat yhteensä Vuosi Kuva 3. Liikenne-ennusteen mukainen liikennemäärä nykyverkolla Luumäen automaattisessa mittauspisteessä (LAM) Kuvassa 4 on esitetty liikenne-ennusteen mukaiset liikennemäärät nykyverkolla. Liikennemäärä olisi yli ajoneuvoa vuorokaudessa koko Taavetin itäpuoleisella tieosuudella jo vuoden 2015 tilanteessa. Raskaan liikenteen osuus kasvaisi tulevaisuudessa selvästi yli 20 %.

5 5 (5) Kuva 4. Liikenne-ennusteen mukainen liikennemäärä ja raskaan liikenteen osuus (2015, 2025 ja 2045) nykyverkolla. Kuvassa 5 on esitetty liikenne-ennusteen mukaisen liikenteen sijoittuminen tiesuunnitelman mukaiselle tieverkolle. Suurimmat muutokset liikenteen jakautumisessa valtatien ja rinnakkaistien kesken tapahtuvat Jurvalassa, jossa valtatie on suunniteltu uuteen paikkaan taajaman eteläpuolelle. Siellä ohitustielle siirtyy noin 80 % liikenteestä. Hankkeen länsi- ja itäosalle, missä valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen valtaosa liikenteestä jää valtatielle ja rinnakkaistiestön liikennemäärä jää vähäiseksi. Raskaan liikenteen osuus päätiellä on yli 20 %, rinnakkaistiestöllä raskaan liikenteen osuudeksi on arvioitu noin 10 %. Kuva 5. Liikenne-ennusteen mukainen liikennemäärä ja raskaan liikenteen osuus (2010, 2015, 2025, 2035 ja 2045) tiesuunnitelman tieverkolla.

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla Lähtökohtien tarkistus 14.11.2011 Sito Oy Helsinki 2011 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

Meluntorjunta ja lisäkaistat

Meluntorjunta ja lisäkaistat Meluntorjunta ja lisäkaistat Valtatien 5 välillä Kellolahdentie-Päiväranta, Kuopio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2011 Meluntorjunta ja lisäkaistat valtatien 5 välillä

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ

VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ 30. 12.2011 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 1(16) ESIPUHE Työn tavoitteena on ollut määrittää Raspio Iloniemi osayleiskaavan lähtökohdaksi tarkastelualueen

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ Kauhavan kaupunki Kauhavan keskustan osayleiskaavan tarkistusehdotus Mäki-Hannuksen ja Vähä-Passin osaalueilla LIIKENNEJÄRJESTELMÄ Yleiskaavaselostuksen liite Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevarausssuunnitelma Tiehallinto Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Lähtökohdat Valtatie

Lisätiedot

Loviisa ja Lapinjärvi

Loviisa ja Lapinjärvi 7.6.2011 Loviisa ja Lapinjärvi Kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet... 7 1.2. Tutkimusalue... 8 2. Kauppa Loviisassa ja Lapinjärvellä...

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys

Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys RAPORTTEJA 31 2013 Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys ELINA VÄISTÖ NOORA SALONEN KAISA MÄKINEN RAPORTTEJA 31 2013 RAJALIIKENTEEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN ESISELVITYS Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Raportteja 114 2013 Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Raportteja 114 2013 Valtatien 4

Lisätiedot