Sumatriptan Bluefish on ns. triptaanien ryhmään kuuluva lääke, jota käytetään migreenipäänsäryn hoitoon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sumatriptan Bluefish on ns. triptaanien ryhmään kuuluva lääke, jota käytetään migreenipäänsäryn hoitoon."

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletti sumatriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. - Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Sumatriptan Bluefish on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Sumatriptan Bluefish -tabletteja 3. Miten Sumatriptan Bluefish -tabletteja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Sumatriptan Bluefish -tablettien säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Sumatriptan Bluefish on ja mihin sitä käytetään Sumatriptan Bluefish on ns. triptaanien ryhmään kuuluva lääke, jota käytetään migreenipäänsäryn hoitoon. Migreenioireiden syynä voi olla pään verisuonten tilapäinen laajeneminen. Sumatriptan Bluefish - tablettien uskotaan supistavan laajentuneita verisuonia. Tämä vähentää migreenikohtaukseen liittyvää päänsärkyä ja lievittää kohtauksen muita oireita, kuten pahoinvointia, oksentelua ja herkkyyttä valolle ja äänille. Sumatriptan Bluefish tehoaa vasta, kun migreenikohtaus on alkanut. Se ei estä kohtauksia. Sumatriptaania ei saa käyttää migreenikohtausten ehkäisyyn. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Sumatriptan Bluefish -tabletteja Älä käytä Sumatriptan Bluefish -tabletteja - jos olet allerginen sumatriptaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). - jos sinulla on tai on ollut sydänongelmia kuten sydäninfarkti, rasitusrintakipua (angina pectoris), ns. Prinzmetalin angina (levossa ilmenevää rintakipua) tai sydämen toimintaan liittyviä oireita, kuten hengenahdistusta tai painon tai puristuksen tunnetta rinnassa tai jos raajoissasi on verenkierto-ongelmia (ääreisverisuonisairaus). - jos sinulla on ollut aivohalvaus/aivoinfarkti tai aivoverenvuoto. - jos sinulla on ollut ohimenevä aivoverenkierron häiriö eli ns. TIA-kohtaus, josta jäi vain vähäisiä jäännösoireita tai ei lainkaan jäännösoireita. - jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta. - jos verenpaineesi on korkea. - jos käytät ergotamiinia tai ergotamiinijohdoksia sisältäviä lääkkeitä (migreenilääkkeet, kuten metysergidi) tai muita triptaaneja (5-hydroksitryptamiini (5HT 1 ) -reseptoriagonisteja, kuten almotriptaani, eletriptaani, frovatriptaani, naratriptaani, ritsatirptaani tai tsolmitriptaani). Näitä 1

2 lääkkeitä ei saa käyttää samaan aikaan Sumatriptan Bluefish -tablettien kanssa (ks. myös Muut lääkevalmisteet ja Sumatriptan Bluefish ). - jos käytät samanaikaisesti MAO:n estäjiä (esim. moklobemidia masennuksen hoitoon tai selegiliiniä Parkinsonin taudin hoitoon). Sumatriptaania ei saa käyttää kahteen viikkoon MAO:n estäjälääkityksen käytön lopettamisesta. Ks. myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Sumatriptan Bluefish alla. Varoitukset ja varotoimet Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Sumatriptan Bluefish -tabletteja, jos - käytät runsaasti tupakkaa tai nikotiinivalmisteita (laastareita tai purukumia), etenkin, jos olet vaihdevuodet ohittanut nainen tai yli 40-vuotias mies. Käy ensin lääkärin tutkimuksissa. - sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Lääkäri saattaa muuttaa annosta. - sinulla on joskus ollut kouristuskohtauksia tai saat tavallista herkemmin kouristuskohtauksia. Sumatriptaani saattaa aiheuttaa kouristuskohtauksia, joten Sumatriptan Bluefish -tablettien käyttö voi suurentaa kohtausten riskiä. - olet yliherkkä tietyille antibiooteille (sulfonamideille). Sumatriptaanin käytön yhteydessä saattaa esiintyä allergisia reaktioita. Varovaisuutta on syytä noudattaa. - käytät mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältäviä rohdosvalmisteita. Haittavaikutuksia saattaa ilmetä tavallista useammin. - sinulla on diabetes, etenkin, jos olet vaihdevuodet ohittanut nainen tai yli 40-vuotias mies. Käy ensin lääkärin tutkimuksissa. Sumatriptan Bluefish -tabletteja tulee käyttää vain, jos sinulla on varmasti todettu migreeni ja muut mahdolliset syyt on suljettu pois. Tiettyjä migreenimuotoja ei voida hoitaa sumatriptaanilla. Sumatriptan Bluefish -tablettien ottamisen jälkeen saatat tuntea hetkellistä rintakipua ja paineen tunnetta. Tunne voi olla voimakas ja säteillä kaulan suuntaan. Hyvin harvinaisissa tapauksissa syynä voi olla lääkkeen vaikutus sydämeen. Ota siis yhteys lääkäriin, jos nämä oireet eivät häviä. Sumatriptan Bluefish -tablettien liiallinen käyttö voi aiheuttaa kroonista, päivittäistä päänsärkyä tai johtaa päänsäryn pahenemiseen. Keskustele lääkärisi kanssa, jos epäilet, että sinulle on tapahtunut näin. Sumatriptan Bluefish -hoito tulee ehkä lopettaa ongelman ratkaisemiseksi. Muut lääkevalmisteet ja Sumatriptan Bluefish Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä. Lääkkeiden yhteisvaikutukset tarkoittavat sitä, että samaan aikaan käytetyt lääkkeet voivat vaikuttaa toistensa vaikutuksiin ja/tai haittavaikutuksiin. Seuraavat seikat voivat koskea myös lääkkeitä, joita olet käyttänyt aiemmin tai joita aiot käyttää lähitulevaisuudessa. Ergotamiinia sisältävät lääkkeet (migreenilääkkeet) tai muut triptaanit. Näitä lääkkeitä ei saa käyttää samaan aikaan Sumatriptan Bluefish -tablettien kanssa (ks. myös Älä käytä Sumatriptan Bluefish -tabletteja ). Ergotamiinia tai muita triptaaneja sisältävien lääkkeiden käytön jälkeen tulee odottaa vähintään 24 tuntia ennen Sumatriptan Bluefish -tablettien ottamista. Sumatriptan Bluefish -tablettien ottamisen jälkeen tulee odottaa vähintään 6 tuntia ennen ergotamiinia sisältävien lääkkeiden ottamista ja vähintään 24 tuntia ennen triptaaneja sisältävien lääkkeiden ottamista. MAO:n estäjät (esim. moklobemidi masennuksen hoitoon tai selegiliini Parkinsonin taudin hoitoon). MAO:n estäjän käytön lopettamisen jälkeen tulee odottaa vähintään kaksi viikkoa ennen Sumatriptan Bluefish -tablettien käyttöä. Triptaanien käyttö tiettyjen masennuslääkkeiden (kuten ns. SSRI-lääkkeet eli selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät ja SNRI-lääkkeet eli serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät) kanssa saattaa aiheuttaa serotoniinioireyhtymää (oireina voi esiintyä sekavuutta, asitiharhoja, levottomuutta, hikoilua, lihasnykäyksiä ja vapinaa). Jos saat näitä oireita, kerro siitä lääkärille. 2

3 Sumatriptaanin ja litiumin (kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytettävä lääke) yhteiskäyttö saattaa johtaa serotoniinioireyhtymään. Huomaa, että saatat tuntea edellä mainitut lääkkeet muilla nimillä, usein niiden kauppanimillä. Tässä osassa mainitaan vain lääkkeen vaikuttava aine tai sen lääkeryhmä, mutta ei kauppanimeä. Tarkista aina huolella käyttämiesi lääkkeiden pakkaukset ja pakkausselosteet, joista saat selville niiden vaikuttavat aineet tai lääkeryhmät. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Raskaus Sumatriptaania ei saa käyttää raskauden aikana, ellei asiasta ole keskusteltu etukäteen lääkärin kanssa. Sumatriptaania saa käyttää raskausaikana vain siinä tapauksessa, että äidille koituva hyöty on suurempi kuin sikiölle mahdollisesti aiheutuva riski eikä muita sopivia hoitovaihtoehtoja ole. Imetys Sumatriptaani erittyy rintamaitoon. Älä imetä 12 tuntiin Sumatriptan Bluefish -tablettien ottamisen jälkeen äläkä anna lapsellesi tänä aikana lypsettyä maitoa. Ajaminen ja koneiden käyttö Migreeni tai sen hoito sumatriptaanilla voi aiheuttaa uneliaisuutta, mikä voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. 3. Miten Sumatriptan Bluefish -tabletteja käytetään Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annostus: Aikuiset Tavanomainen annos aikuisille on yksi Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti. Se niellään kokonaisena veden kera (sitä ei saa pureskella tai murskata). Jotkut potilaat saattavat tarvita 100 mg:n annoksia. Noudata lääkärin ohjeita. Käyttö lapsille ja nuorille Sumatriptan Bluefish -tabletteja ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille. Iäkkäät potilaat (yli 65 vuotta) Sumatriptan Bluefish -tabletteja ei suositella iäkkäille potilaille. Antotapa Ota Sumatriptan Bluefish -tabletti mahdollisimman pian migreenikohtauksen alettua. Sen voi kuitenkin ottaa myöhemminkin kohtauksen aikana. Älä käytä Sumatriptan Bluefish -tabletteja kohtauksen estoon. Nielaise tabletti kokonaisena veden kera, mielellään mahdollisimman pian migreenikohtauksen alkamisen jälkeen. Hoidon kesto: Jos oireet eivät lievity yhden annoksen jälkeen, älä ota uutta annosta saman kohtauksen yhteydessä. Voit ottaa Sumatriptan Bluefish -tabletin uudelleen, jos saat uuden kohtauksen. Jos oireet lievittyvät yhden annoksen jälkeen mutta uusiutuvat, voit ottaa toisen annoksen seuraavien 24 tunnin aikana sillä edellytyksellä, että annosten välillä pidetään vähintään kahden 3

4 tunnin tauko. Älä ota yli 300 mg sumatriptaania 24 tunnin aikana. Suositusannoksia ei saa ylittää. Jos otat enemmän Sumatriptan Bluefish -tabletteja kuin sinun pitäisi Jos olet ottanut liikaa Sumatriptan Bluefish -tabletteja, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Esimerkiksi kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset mainittuja haittavaikutuksia saattaa esiintyä. Voit myös kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta (puh tai ) Jos unohdat ottaa Sumatriptan Bluefish -tabletteja Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset on luokiteltu niiden esiintymistiheyden mukaan seuraavasti: Vakavimmat haittavaikutukset: Mene heti lääkäriin. Seuraavia haittavaikutuksia on esiintynyt, mutta niiden tarkka esiintymistiheys ei ole tiedossa. Allergia-/yliherkkyysreaktiot, jotka vaihtelevat ihoreaktioista harvinaisiin anafylaksitapauksiin (voimakas verenpaineen lasku, kalpeus, kiihtyneisyys, nopea ja heikko pulssi, kylmännihkeä iho, tajunnan tason heikentyminen). Rasitusrintakipu (angina pectoris), sydänkohtaus tai sepelvaltimoiden kouristus, ohimenevät iskeemiset EKG-muutokset. Rintakipu ja hengenahdistus otettuasi Sumatriptan Bluefish -tabletteja. Suoliston verisuonten kouristus, joka voi vaurioittaa suolta. Tällöin saattaa esiintyä vatsakipua tai veristä ripulia. Jos saat näitä oireita heti otettuasi Sumatriptan Bluefish -tabletteja, ota yhteys lääkäriin äläkä käytä enää Sumatriptan Bluefish -tabletteja. Muita haittavaikutuksia: Yleiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä): Huimaus, unisuus tai kuumotus, tuntohäiriöt Ohimenevä verenpaineen kohoaminen pian hoidon alettua. Punoitus. Hengenahdistus Pahoinvointi. Oksentelu Painon, puristuksen, kivun tai paineen tunne missä tahansa kehon osassa, myös kaulalla tai rinnassa. Lihassärky. Kipu. Kylmän tai kuuman tunne. Heikotus ja uupumus. Hyvin harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä :sta): Poikkeavat arvot maksan toimintakokeissa Raportoitu (mutta ilmaantuvuus on tuntematon): Kouristuskohtaukset Vapina Lihasjänteyshäiriö 4

5 Näköhäiriöt, esim. kaksoiskuvat, välähdykset ja joissakin tapauksissa näön menetys ja pysyvä näön heikentyminen. Myös migreenikohtaus itsessään voi aiheuttaa näköhäiriöitä. Hidas, nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, sydämentykytys Heikentynyt käsivarsien ja jalkojen verenkierto, joka tekee sormet ja varpaat kalpeiksi ja sinertäviksi. Ripuli Verenpaineen lasku Niskan jäykkyys Nivelkipu Ahdistuneisuus Hikoilun lisääntyminen. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. 5. Sumatriptan Bluefish -tablettien säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Älä käytä Sumatriptan Bluefish -tabletteja, jos huomaat näkyviä muutoksia niiden ulkonäössä. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Sumatriptan Bluefish sisältää - Vaikuttava aine on sumatriptaani. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 100 mg sumatriptaania. - Muut aineet ovat kroskarmelloosinatrium (E468), polysorbaatti 80 (E433), vedetön kalsiumvetyfosfaatti (E450), mikrokiteinen selluloosa (E460), natriumvetykarbonaatti (E500) ja magnesiumstearaatti (E470b). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Tabletti. Sumatriptan Bluefish 50 mg on valkoinen tai luonnonvalkoinen, kapselinmuotoinen, kaksoiskupera, päällystämätön tabletti, jossa on toisella puolella kohomerkintä C ja toisella kohomerkintä 33. Sumatriptan Bluefish 100 mg on valkoinen tai luonnonvalkoinen, kapselinmuotoinen, kaksoiskupera, päällystämätön tabletti, jossa on toisella puolella kohomerkintä C ja toisella kohomerkintä 34. Sumatriptan Bluefish 50 mg/ Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletit on pakattu 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 tai 100 tabletin pakkauksiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 5

6 Myyntiluvan haltija ja valmistaja Bluefish Pharmaceuticals AB Torsgatan Tukholma Ruotsi Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä: 50 mg tabletti Jäsenvaltio DK FI DE NL NO ES SE Lääkevalmiste Sumatriptan Bluefish Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter Sumatriptan Bluefish 50 mg Tabletten Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletten Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter Sumatriptan Bluefish 50 mg comprimidos Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter 100 mg tabletti Jäsenvaltio DK FI DE NL NO ES SE Lääkevalmiste Sumatriptan Bluefish Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter Sumatriptan Bluefish 100 mg Tabletten Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletten Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter Sumatriptan Bluefish 100 mg comprimidos Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

7 Bipacksedeln: Information till användaren Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad Sumatriptan Bluefish är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du tar Sumatriptan Bluefish 3. Hur du tar Sumatriptan Bluefish 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Sumatriptan Bluefish ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Sumatriptan Bluefish är och vad det används för Sumatriptan Bluefish tillhör läkemedelsgruppen triptaner som används för behandling av migränhuvudvärk. Migränsymtom orsakas troligen av en tillfällig vidgning av blodkärlen i huvudet. Sumatriptan Bluefish anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken liksom andra migränsymtom, såsom illamående, kräkningar samt ljus- och ljudkänslighet försvinner eller lindras. Sumatriptan Bluefish verkar endast när en migränattack har startat. Det stoppar inte en attack. Du får inte använda sumatriptan för att förhindra en migränattack. Sumatriptan som finns i Sumatriptan Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. Vad du behöver veta innan du tar Sumatriptan Bluefish Använd inte Sumatriptan Bluefish om du är allergisk mot sumatriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). om du har eller har haft hjärtproblem, t.ex. hjärtinfarkt, kärlkramp (bröstsmärtor vid träning eller ansträngning), angina (bröstsmärta som inträffar vid vila) eller har haft hjärtrelaterade symtom som andfåddhet eller tryck över bröstet. om du har problem med blodcirkulationen i händer och fötter (perifer kärlsjukdom). 7

8 om du haft en stroke/hjärninfarkt, s.k. slaganfall eller hjärnblödning. om du har haft symtom på slaganfall så kallad TIA, transitorisk ischemisk attack, dvs. tillfälligt hinder i blodförsörjningen till hjärnan. om du har kraftigt nedsatt leverfunktion. om du har högt blodtryck. om du tar läkemedel som innehåller ergotamin eller ergotaminderivat (migränläkemedel som t ex metysergid) eller andra triptaner (5-hydroxitryptamin 1 (5-HT 1 ) receptor agoinster) såsom almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan eller zolmitriptan med flera. Dessa får inte användas samtidigt som Sumatriptan Bluefish (se även "Användning av andra läkemedel"). om du för tillfället tar monoaminoxidashämmare (så kallade MAO-hämmare) till exempel moklobemid mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom, sumatriptan ska inte användas inom två veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare. Se även "Användning av andra läkemedel" nedan. Varningar och försiktighet Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Sumatriptan Bluefish. Före behandling med Sumatriptan Bluefish ska du tala om för din läkare om: du är storrökare eller använder andra nikotinprodukter (plåster eller nikotintuggummi), särskilt om du är kvinna och genomgått klimakteriet eller är man och är över 40 år. Läkarundersökning bör ske före behandlingen sätts in. du har lever- eller njursvikt. Dosen kan behöva justeras. du någon gång har haft anfall/kramper eller är benägen att få anfall/kramper. Sumatriptan kan framkalla anfall/kramper. Sumatriptan Bluefish kan öka risken för anfall. du är överkänslig mot vissa antibiotika (sulfapreparat). Du har fått en allergisk reaktion efter att du börjat ta sumatriptan. Försiktighet bör iakttas. - om du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (hypericum perforatum). Biverkningar kan uppstå med en större frekvens. - om har diabetes, särskilt om du är kvinna och genomgått klimakteriet eller är man och är äldre än 40 år. Läkarundersökning bör ske först. Sumatriptan Bluefish får endast användas om du fått diagnosen "migrän" fastställd och andra faktorer kunnat uteslutas. Vissa former av migrän kan inte behandlas med sumatriptan. När du tar Sumatriptan Bluefish kan du ibland kortvarigt känna smärta och tryck över bröstet. Detta kan vara en relativt intensiv känsla som kan stråla upp mot halsen. I mycket ovanliga fall beror detta på att hjärtat påverkats. Om symtomen inte försvinner måste du kontakta din läkare. Överanvändning av Sumatriptan Bluefish kan orsaka kronisk, daglig huvudvärk eller försämrad huvudvärk. Det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen med Sumatriptan Bluefish. Rådgör med din läkare om detta stämmer in på dig. Andra läkemedel och Sumatriptan Bluefish Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. En interaktion innebär att olika läkemedel som används samtidigt kan påverka varandras effekter och/eller biverkningar. Tala särskilt om för din läkare om du tar: läkemedel som innehåller ergotamin (migränläkemedel) eller andra triptaner. Dessa får inte användas samtidigt som Sumatriptan Bluefish (se även "Använd inte Sumatriptan Bluefish"). När du tagit läkemedel som innehåller ergotamin eller andra 8

9 triptaner, är det olämpligt att ta Sumatriptan Bluefish under 24 timmar. När du tagit Sumatriptan Bluefish är det olämpligt att ta läkemedel som innehåller ergotamin under 6 timmar och åtminstone under 24 timmar för läkemedel som innehåller andra triptaner. MAO-hämmare (t ex moklobemid mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom). Sumatriptan Bluefish får inte användas under två veckor efter att du slutat använda MAO-hämmare. Användning av triptaner tillsammans med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin eller epinefrin återupptagshämmare (SSRI) kan orsaka serotonergt syndrom (en kombination av symtom som kan inkludera förvirring, hallucination, rastlöshet, svettningar och muskelkramper och darrningar). Om du upplever dessa symtom kontakta läkare. Det finns en risk att samtidig användning av sumatriptan tillsammans med litium (används vid behandling av maniska/depression (bipolära) sjukdom) kan orsaka serotonergt syndrom. Observera att ovan nämnda läkemedel kan ha andra namn, till exempel varumärkesnamn. I detta avsnitt anges endast läkemedlet eller läkemedelsgruppens aktiva substans och inte varumärkets namn. Kontrollera alltid noga den aktiva substansen eller läkemedlets behandlingsgrupp på förpackningen och informationen i bipacksedeln till det läkemedel som du redan använder. Graviditet och Amning Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för läkaren innan du tar detta läkemedel. Graviditet Sumatriptan ska endast användas under graviditet på ordination av läkare. Sumatriptan ska endast användas under graviditet om de positiva effekterna för modern är större än den eventuella risken för fostret och inga andra behandlingsformer finns att tillgå. Amning Sumatriptan passerar över i bröstmjölken. Undvik att amma under 12 timmar efter att du tagit Sumatriptan Bluefish för att minska mängden läkemedel som barnet får i sig. Under denna tid ska bröstmjölken pumpas ut och slängas bort. Körförmåga och användning av maskiner Dåsighet kan inträffa som ett resultat av migrän eller pga. av behandlingen med Sumatriptan Bluefish. Detta kan påverka din förmåga att köra bil eller användning av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 3. Hur du tar Sumatriptan Bluefish Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosering: 9

10 Vuxna: Vanlig dos är Sumatriptan Bluefish 50 mg som sväljs hela med vatten (krossa eller tugga inte). Vissa patienter kan behöva ta en dos på 100 mg, följ din läkares råd. Användning hos barn och ungdomar: Sumatriptan Bluefish rekommenderas inte till barn under 18 år. Äldre (över 65 år) Sumatriptan Bluefish är olämpligt för denna åldersgrupp. Administreringssätt Det är bäst att ta Sumatriptan Bluefish så fort som möjligt efter första tecknet på migränanfall, men du kan även ta den vilken tid som helst under en attack. Använd inte Sumatriptan Bluefish för att förebygga en attack. Tabletten ska sväljas hel med vatten så fort som möjligt efter första tecknet på migränanfall. Varaktighet av behandling: Du får inte ta en andra dos för samma attack, om symtomen inte minskar efter första dosen. Vid en efterföljande attack kan du ta Sumatriptan Bluefish igen. Om symtomen minskar efter första dosen, men sedan återkommer, kan du ta en andra dos inom 24 timmar förutsatt att du väntar minst två timmar mellan doserna. Du får inte ta mer än 300 mg Sumatriptan Bluefish per 24-timmarsperiod. Den rekommenderade dosen får inte överskridas. Om du har tagit för stor mängd av Sumatriptan Bluefish Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har glömt att ta Sumatriptan Bluefish Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.biverkningarna anges efter följande frekvens: De allvarligaste biverknigarna: uppsök sjukvård omedelbart. Följande biverkningar har förekommit men deras exakta frekvens är okänd. Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner som varierar från hudreaktioner till sällsynta fall av anafylaxi (kraftigt blodtrycksfall, blekhet, oro, svag och snabb puls, klibbig hud, försämrat medvetande tillstånd. Kärlkramp (bröstsmärta, ofta vid ansträngning), hjärtinfarkt eller kramp i hjärtats blodkärl, tillfälliga ischemiska EKG förändringar. Bröstsmärta eller andfåddhet efter intag av Sumatriptan Bluefish Kramp i tarmens blodkärl som kan orsaka skada på tarmen. Du kan få magsmärtor eller blodig diarré. Om du får några av dessa symtom efter användning av Sumatriptan Bluefish, sluta ta läkemedlet och kontakta läkare omedelbart. 10

11 Andra biverkningar: Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 människor): Yrsel, dåsighet, värme, känselstörningar Tillfällig ökning av blodtrycket tidigt efter behandling, rodnad. Andfåddhet Illamående. Kräkningar Tyngdkänsla, åtstramning, smärta eller tryck i någon kroppsdel, inklusive halsen eller bröstet. Myalgi. Känsla av smärta, känsla av värme och kyla Svaghetskänsla och trötthet Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av människor): Störningar vid leverfunktionstester Har rapporterats (okänd frekvens): Anfall/kramper Darrningar Muskelspänningar. Försämrad synförmåga t ex. dubbelseende, flimrande syn och ibland synförlust vid permanent försämring. Emellertid kan själva migränattacken orsaka synrubbningar. Långsam, snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, hjärtklappning. Minskat blodflöde till armar och ben som ger vita eller fläckiga fingrar och tår. Kärlkramp (bröstsmärta, ofta vid ansträngning), hjärtinfarkt eller kramp i hjärtats blodkärl, tillfälliga ischemiska EKG förändringar. Om du får bröstsmärta eller andningssvårigheter när du tagit Sumatriptan Bluefish, kontakta läkare och ta ingen mer tablett. Diarré Blodtrycksfall Stel nacke Ledvärk Ångest Ökade svettningar Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. 5. Hur Sumatriptan Bluefish ska förvaras Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Använd inte Sumatriptan Bluefish om du upptäcker några synliga tecken på försämringar av tabletten. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 11

12 Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är sumatriptan. Varje tablett innehåller 50 mg sumatriptan (som sumatriptansuccinat). Varje tablett innehåller 100 mg sumatriptan (som sumatriptansuccinat). - Övriga innehållsämnen är: Kroskarmellosnatrium (E468), polysorbat 80 (E433), vattenfri kalciumvätefosfat (E450), mikrokristallincellulosa (E460), natriumvätekarbonat (E500) och magnesiumstearat (E470b). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Tabletter Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletter är vita, kapselformade, bikonvexa odragerade tabletter med 'C' präglat på ena sidan och '33' på andra sidan. Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter är vita, kapselformade, bikonvexa odragerade tabletter med 'C' präglat på ena sidan och '34' på andra sidan. Sumatriptan Bluefish 50 mg/ Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletter finns i förpackningar om 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 eller 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning/tillverkare Bluefish Pharmaceuticals AB Torsgatan Stockholm Sverige Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: Danmark: Sumatriptan Bluefish Finland: Sumatriptan Bluefish 50 mg / 100 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 50 mg / 100 mg tabletter Tyskland: Sumatriptan Bluefish 50 mg / 100 mg Tabletten Nederländerna: Sumatriptan Bluefish 50 mg / 100 mg tabletten Norge: Sumatriptan Bluefish 50 mg / 100 mg tabletter Spanien: Sumatriptan Bluefish 50 mg / 100 mg comprimidos Sverige: Sumatriptan Bluefish 50 mg / 100 mg tabletter Denna bipacksedel godkändes senast:

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna askorbiinihappo (C-vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Naramig 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. naratriptaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Naramig 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. naratriptaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit naratriptaani Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. -

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Naramig 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. naratriptaani

PAKKAUSSELOSTE. Naramig 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. naratriptaani PAKKAUSSELOSTE 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit naratriptaani Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imigran 25 mg peräpuikko. sumatriptaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imigran 25 mg peräpuikko. sumatriptaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Imigran 25 mg peräpuikko sumatriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imigran Radis 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen. sumatriptaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Imigran Radis 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen. sumatriptaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Imigran Radis 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Imigran Radis 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen sumatriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle GLUCADOL 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit glukosamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle TrioBe tabletti syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Sumatriptan Sandoz 50 mg, kalvopäällysteiset tabletit Sumatriptan Sandoz 100 mg, kalvopäällysteiset tabletit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Sumatriptan Sandoz 50 mg, kalvopäällysteiset tabletit Sumatriptan Sandoz 100 mg, kalvopäällysteiset tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sumatriptan Sandoz 50 mg, kalvopäällysteiset tabletit Sumatriptan Sandoz 100 mg, kalvopäällysteiset tabletit Sumatriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Zomig 2,5 mg ja 5 mg kalvopäällystetyt tabletit Tsolmitriptaani

PAKKAUSSELOSTE. Zomig 2,5 mg ja 5 mg kalvopäällystetyt tabletit Tsolmitriptaani PAKKAUSSELOSTE Zomig 2,5 mg ja 5 mg kalvopäällystetyt tabletit Tsolmitriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Imigran 25 mg peräpuikko. Sumatriptaani

PAKKAUSSELOSTE. Imigran 25 mg peräpuikko. Sumatriptaani PAKKAUSSELOSTE Imigran 25 mg peräpuikko Sumatriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zolmistad 2,5 mg tabletti, suussa hajoava tsolmitriptaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zolmistad 2,5 mg tabletti, suussa hajoava tsolmitriptaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zolmistad 2,5 mg tabletti, suussa hajoava tsolmitriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Microlax peräruiskeliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Microlax peräruiskeliuos Natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Sumatriptan Actavis 50 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan Actavis 100 mg tabletti, päällystetty.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Sumatriptan Actavis 50 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan Actavis 100 mg tabletti, päällystetty. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sumatriptan Actavis 50 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan Actavis 100 mg tabletti, päällystetty sumatriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Norflex 100 mg depottabletti orfenadriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti PAKKAUSSELOSTE Ido-E 100 mg purutabletit D- -tokoferoliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Foliver 1 mg tabletti Foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Foliver 1 mg tabletti Foolihappo 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Foliver 1 mg tabletti Foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide. fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide. fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide fusidiinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Oriptan 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit sumatriptaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Oriptan 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit sumatriptaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oriptan 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit sumatriptaani Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Almotriptan Sandoz 12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen almotriptaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Almotriptan Sandoz 12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen almotriptaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Almotriptan Sandoz 12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen almotriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sumatriptan Actavis 50 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan Actavis 100 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan

PAKKAUSSELOSTE. Sumatriptan Actavis 50 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan Actavis 100 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan PAKKAUSSELOSTE Sumatriptan Actavis 50 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan Actavis 100 mg tabletti, päällystetty Sumatriptan Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot