Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä"

Transkriptio

1 Lääketieteellinen vs. sosiaalinen näkökulma päihdetyössä Päihdetiedotusseminaari Lääkkeet huumeina ja hoitokeinoina Berliini Mikko Salaspuro Professori (emeritus) Helsingin yliopisto

2 EI OLE MEDIKALISAATIOTA ON ENEMMÄN KUIN PELKKÄ LÄÄKETIETEELLINEN NÄKÖKULMA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITO TAKAA MIELEN RAUHAN JA VOI POISTAA KOULUKUNTAEROT

3 Näyttöön perustuva hoito Sosiaalinen näkökulma Kliininen tilanne ja olosuhteet Diagnoosi Kliininen osaaminen Potilaan mieltymykset ja toimintatavat Tutkimusnäyttö Haynes Hayneset et al.e-bmed al.e-bmed2002 Ei Ei näyttöä: näyttöä: Potilaan Potilaan mieltymys mieltymys > lääkärin lääkärin mieltymys mieltymys

4 Sosiaalinen näkökulma Ilokaasuhoito Kokonaisvaltainen näkemys Akupunktio Analyyttinen psykoterapia ASIAKAS ON VÄÄRÄSSÄ TAI VALEHTELEE

5 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ Rikos ja rangaistus (Duodecim 2002) Kollektiivisen hoitovirheen voi ymmärtää, mutta ei hyväksyä

6 Naiskollega päivystyksessä - toivoo katkaisuhoitoa Puhaltaa 1,5 kehotus tulla takaisin selvänä seurauksena vakava itsemurhayritys Promillerajan käyttäminen hoitoon pääsyn esteenä on yleisohje, joka ei perustu tieteelliseen näyttöön Tieteellinen näyttö Oikein toteutettu katkaisuhoito vähentää merkitsevästi vieroituskramppeja ja deliriumia Hoidotta jättäminen jatkaa ja pahentaa juoma-/lääkekierrettä

7 2-20 vuotta heroiinia käyttänyt henkilö (x-y..), joka hakeutuu korvaushoitoon I Useimmiten vieroutunut heroiinista itse katubuprenorfiinin avulla saa ruiskut ja neulat paikallisesta Vinkistä Valta-osa käynyt lukuisissa hoidoissa yksityislääkäreillä, poliklinikoilla, A-klinikoilla ja eri laitoksissa Kansainväliset ja kansalliset korvaushoitoon pääsyn kriteerit täyttyvät selvästi Korvaushoitoon pääsy kuitenkin evätään Ei riittävää näyttöä epäonnistuneita vieroitushoidoista Ei tule ajallaan tai tulee päihtyneenä hoidontarpeen arviointiin Ei anna heroiinipositiivista virtsanäytettä On sekakäyttäjä virtsaseulan perusteella Bentosodiatsepiini, amfetamiini, kannabis tai alkoholi + Korvaushoitoa toteutetaan meillä vain ruumiini yli

8 2-20 vuotta heroiinia käyttänyt henkilö, joka hakeutuu korvaushoitoon II Tieteellinen näyttö Positiivinen huumeseulatulos korvaushoitoon pääsyn ehtona, esteenä tai syynä hoidosta poistamiseen ei perustu tieteelliseen näyttöön Aineen pistäminen tai vieroitushoidon keskeyttäminen = epäonnistunut vieroitushoito Häiriökäyttäytyminen on taudin oire tai merkki kaksoisdiagnoosista (persoonallisuushäiriö) Näyttöön perustuvan hoidon epääminen lisää kuolleisuutta, rikollisuutta, on kallista ja epäinhimillistä

9 Rangaistuksena hoidosta tai asunnosta poistaminen Buprenorfiinikorvaushoidossa oleva haki ystävälleen Ranskasta Subutexia Seurauksena korvaushoidosta poistaminen Korvaushoidossa oleva uhkaili työnvalvojaa Seurauksena tukiasunnosta poistaminen Tuli toistuvasti humalassa (0,2-0,7 ) hakemaan korvaushoitoannostaan Lääkitystä ei annettu Lopulta poistettiin korvaushoidosta

10 Alkoholideliriumin käypä hoito - voiko TEO erehtyä? alkoholideliriumia/v. Kuolleisuus 3 8/v. Aikaisemmin >15% Käypähoitosuositus 2005 Riittävä annos bentsodiatsepiineja ehkäisee sekä vieroituskouristuksia että alkoholideliriumia (A) Muista hoidoista ei ole riittävää näyttöä 28-vuotias mies menehtyi alkoholideliriumiin Äidin mukaan, jotain olisi voinut ja pitänyt tehdä toisin

11 Jokainen potilas on tutkittava Hakeutui aamulla mielenterveystoimistoon levoton, harhainen puhalluksessa 3 humalaista ei tutkita terveyskeskukseen katkaisuhoitoon Pyri oikeaan diagnoosiin/diagnooseihin Alkavat vieroitusoireet Stimulanttien yliannostus Somaattinen komplikaatio Kaksoisdiagnoosi

12 Promillet eivät ole hoidon este Veren alkoholipitoisuuden tähden diatsepaamikyllästyshoitoa ei aloitettu Käytäntö on vanhentunut eikä perustu tieteelliseen näyttöön Vieroitusoireet, kouristelut ja delirium alkavat jo veren alkoholipitoisuuden laskuvaiheessa Lääkityspäätöksen tulee perustua potilaan kliiniseen kuvaan ei veren alkoholipitoisuuteen

13 Neuroleptit alentavat kouristuskynnystä Potilaalle annettiin pahoinvointiin metoklopramidia levottomuuteen haloperidolia Haloperidoli alentaa kouristuskynnystä voi käyttää vain bentsodiatsepiinihoidon tukena metoklopramidia ei yhdessä haloperidolin kanssa Potilaan levottomuus lisääntyi ja hän valitti lihaskouristuksia 10mg diatsepaamia lihakseen (1,8 )

14 Diatsepaamin oikea annostelu Ei lihakseen imeytyy huonosti 10 20mg nestemäisenä suun kautta tilannetta seuraten uusi annos minuutin välein (ad mg) Maksimi annos kirjallisuudessa > 2000mg/vrk. Suonensisäisesti annosteltaessa on varauduttava hengityspysähdykseen

15 TEO Potilaan hoito oli ollut asianmukaista Ei oireita, joiden perusteella kuolema olisi voitu ennakoida tai estää TEO hyväksyi kaikki toimenpiteet, jotka johtivat diagnoosin ja hoidon aloittamisen myöhästymiseen TEO hyväksyi vasta-aiheisen neuroleptilääkityksen neuroleptin ja metoklopramidin yhtäaikaisen antamisen diatsepaamin virheellisen antotavan ja määrän

16 TEO:n lausuntojen tulisi perusta tieteelliseen näyttöön TEO EI HUOMAUTETTAVAA Potilaan hoito oli ollut asianmukaista TEO:n mukaan alkoholidelirium ilmaantuu vasta 3 4 päivää alkoholinkäytön lopettamisesta Käypähoitosuosituksen mukaan se voi ilmaantua jo 24 tunnin kuluttua TEO kritisoi hoidon porrastuksen puutteellisuuksia, mutta hyväksyi ne, koska näin kunnassa oli totuttu toimimaan Lähiomaisille olisi tullut ilmoittaa kuolemasta heti eikä vasta seuraavana aamuna

17 Virheistä tulisi oppia Potilaan kuolema olisi ehkä voitu estää Aikaisempi diagnoosi Hoitosuositusten mukainen hoito Toimiva hoitoketju Tapaus kuuluu ainakin potilasvakuutuksen piiriin Toiminta- ja hoitovirheitä ei voi korjata rangaistuksilla Tarvitaan toimintamalli, jossa avoimella kirjaamisella ja tieteelliseen näyttöön sekä kokemukseen perustuvalla keskustelulla opitaan välttämään virheitä tulevaisuudessa

18 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITO TAKAA MIELENRAUHAN JA VOI POISTAA KOULKUNTAEROT 1. Alkoholidelirium ja vieroituskouristukset on estettävissä 2. Subutexin pistäminen ei aina ole huumekäyttöä 3. Heroiiniriippuvuuden hoidossa ulkomailla saatuja tutkimustuloksia voi soveltaa myös Suomessa buprenorfiiniriippuvuuden hoitoon 4. Korvaushoito, jopa ilman psykososiaalista hoitoa on parempi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin hoidotta jättäminen 5. Potilaan ikä, sekakäyttö, häiriö käyttäytyminen ei ole este hoitoon pääsyyn eikä syy hoidosta poistamiseen 6. Korvaushoitoon tulisi päästä avohoidossa kolmessa viikossa ja hoidon tulisi jatkua keskeytyksettä myös vankilatuomion aikana

19 L Ä Ä K Ä R I N V A L A VALA velvoittaa käyttämään lääketieteellisen tutkimustiedon ja kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä, kunnioittamaan potilaan tahtoa ja täyttämään lääkärin velvollisuuden jokaista kohtaan uhkauksista huolimatta ja ketään syrjimättä

20

21 Lämmin kiitos A-klinikkasäätiölle ja kaikille yhteistyötovereille vuosien varrella

22 Putka ei ole oikea hoitopaikka Potilas poistui omalla vastuullaan huudellen, hoiperrellen ja kompuroiden lopuksi hän kaatui ja hänet vietiin henkilökunnan pyynnöstä putkaan Alkoholipitoisuus 1,5 - tajunnan tasoa seurattava oireiden pahennuttua takaisin terveyskeskukseen lähete tahdosta riippumattomaan hoitoon psykiatriseen sairaalaan sairaalassa exitus ennen kuin ehdittiin edes tutkia Peruskuolinsyy: Delirium tremens Välitön kuolinsyy: Alkoholin käyttöön liittyvä kouristuskohtaus

Alkoholivieroitusoireiden hoito

Alkoholivieroitusoireiden hoito Solja Niemelä TEEMA: KESÄNUMERO 2011 Kesällä alkoholin kulutus lisääntyy, ja vieroitushoidon tarpeessa olevia on eniten lomakauden päättyessä. Ajoissa toteutettu alkoholivieroitusoireiden hoito auttaa

Lisätiedot

Pakkohoito: milloin ja miten?

Pakkohoito: milloin ja miten? Katsaus Jyrki Korkeila Pakkohoito: milloin ja miten? Pakkohoitoa voidaan antaa mielenterveyslain mukaan psykiatrisissa sairaaloissa ja myös päihdehuoltolain perusteella lääninhallituksen sopivaksi katsomassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ 1 (20) YLEISTÄ Päihteettömyys on jokaisen potilaan kohdalla hoitotavoitteena. Kuitenkin opioidiriippuvuus on usein niin vaikea, ettei potilas kestä hoidossa vierotushoitojaksoa. Lisäksi tutkimusten mukaan

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE veturi nr 5 2012 OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE ROVANIEMI TULOSSA UUSI TOIMIPISTE OULU RAAHE VAASA SEINÄJOKI KUOPIO JOENSUU JYVÄSKYLÄ LAUKAA PIEKSÄMÄKI MUURAME TAMPERE VALKEAKOSKI HÄMEENLINNA IMATRA

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa?

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa? TIETEESSÄ HANNA-MARI ALANEN LT, ylilääkäri TAYS, Toimialue 5, Neuro- ja vanhuspsykiatria Pitkäniemen sairaala hanna-mari.alanen@pshp.fi ESA LEINONEN psykiatrian professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot