Asiakkaan ääni osaksi palvelukehitystä ja liiketoimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkaan ääni osaksi palvelukehitystä ja liiketoimintaa"

Transkriptio

1 Asiakkaan ääni osaksi palvelukehitystä ja liiketoimintaa Havaintoja tutkimuksista ja projekteista Risto Kinnunen

2 2

3 InterQuest Konseptit Digital Performance Ideat Yli 150 ohjelmaa 7 erimaassa InterQuest Co-design Company Parempia asiakaslähtöisiä tuotteita Palvelukehitysohjelmat Mitattavaa Lanseeraus Asiakkaita Elisa, Lumene, LähiTapiola Microsoft Mobile, Sanoma, OtavaMedia, RAY, Stockmann Leaniä Osallistavaa Toiminta AAA rated +1Meur Helsinki Lontoo 15 staff 3

4 Tutkimusten taustaa ja toteutus

5 Mistä kilpailuetu ja kasvu haetaan? Lähivuosien 3 tärkeintä teemaa Asiakkaiden tunteminen 73% Partneri kollaboraatio 53% Sisäinen kollaboraatio 52% 5 IBM Global CEO Study TJ:tä haastateltu

6 Mitä hyötyä asiakasosallistamisesta? 80% kasvu tuotteen markkinaosuudessa kuuntelemalla omaa henkilökuntaa - Peter Voser CEO SHELL 35% P&G:n liikevaihdosta tulee partnereiden kanssa kehitystä tuotteista - Business Week Asiakkaiden kuuntelu on täydellistä markkinointia - Mark Jarvis Chief Marketing Officer DELL 6

7 Kartoitimme asiakasymmärryksen nykytilaa online-kyselyllä 2013 kesällä 67 Mikä on asiakasymmärryksen merkitys kilpailuedun lähteenä? organisaatiossa Mitä työkaluja ja keinoja asiakkaiden osallistamiseen käytetään? Johtajaa 16 Päällikköä Suomalaisia yrityksiä Asiantuntijaa Liikevaihdoltaan +25M yrityksiä. Sekä B-to-C, että B-to-B organisaatioita 7 Tiedonkeruu toteutettiin sähköisesti kesä-elokuun 2013 aikana

8 ja jatkoimme haastatteluilla 2014 syksyllä Mihin asiakkaiden osallistamista ja kuuntelua käytetään? Mitä työkaluja ja keinoja asiakkaiden osallistamiseen käytetään? 14 organisaatiossa Kuka organisaatiossa osallistuu asiakasymmärryksen luomiseen ja hyödyntämiseen? Millaisia tavoitteita ja mittareita teillä on asetettu? Suomalaisia yrityksiä Liikevaihdoltaan +25M yrityksiä. Sekä B-to-C, että B-to-B organisaatioita 8

9 Nykytila ja toimintatavat asiakkaiden osallistamiseen 9

10 Strategiatasolla kunnossa, mutta toimintamalleja kaivataan jopa 81% Strategiamme perustuu kilpailijoita parempaan ymmärrykseen asiakkaiden nykyisistä ja tulevista tarpeista vain 41% Yrityksellämme on selkeä, laajasti eri organisaatioyksiköiden käytössä oleva toimintamalli asiakkaiden osallistamiseen jopa 78% Johto on oivaltanut asiakkaiden osallistamisen strategisen merkityksen yrityksellemme vain 37% Asiakkaiden osallistamiselle on asetettu selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet ja mittarit toimintamalleja kaivataan 10

11 Asiakas kohdataan eri vaiheissa eri tavoin Discover Define & Conceptualize Design & Implement Launch Continuous Development Ramp-down Haastattelut Havainnointi Fokusryhmät Me käytetään asiakasosallistamista aika laajalti, mutta ne aina liittyy siihen, että tietyt menetelmät ja tietyt tavat toimia ja tietyt tavat kerätä materiaalia sopii tiettyyn kohtaan prosessissa. Palvelukehitysyhteisöt Kyselyt Data-analyysi Data-analyysi Keskusteluiden seuraaminen 11

12 pieni Yrityksen kontrolli suuri Asiakas kohdataan eri vaiheissa eri tavoin Data-analyysi Kyselyt Ryhmäkeskustelut Blogit, Twitter jne Osallistuminen keskusteluihin Palvelukehitysyhteisöt Brändi-/ markkinointiyhteisöt Keskustelujen seuranta Ei dialogia, ei lujita brändisidettä Dialogi Avoin ja syvä dialogi, sitouttaa brändiin 12

13 13 BtoB vs. BtoC -yritykset

14 BtoB vrt BtoC Keskiarvot: Täysin eri mieltä= 1 Neutraali= 3 Täysin sama mieltä= 5 Yrityksellämme on riittävä asiantuntemus uusista digitaalisista menetelmistä asiakkaiden osallistamiseen 3,2 3,8 4,2 Keräämme asiakkailta aktiivisesti palautetta ja kehittämisideoita vuorovaikutteisten työkalujen kuten asiakasyhteisöjen avulla 3,0 3,5 3,8 Olemme taitavia hyödyntämään sosiaalisen median keinoja lisätä vuorovaikutusta asiakkaidemme kanssa 2,5 3,2 3,4 B-to-C B-to-B Molemmat 14

15 Havaintoja BtoB vs. BtoC suhteen Erityisesti B-to-B yritykset katsovat, että heillä ei ole riittävää asiantuntemusta perinteisten menetelmien lisäksi uusista digitaalisista menetelmistä asiakkaiden osallistamiseen. Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden kanssa toimivat yritykset ovat muita tyytyväisempiä saavutettuihin tuloksiin. Saattaa olla, että kuluttajapuolelta saatuja oppeja osataan näissä yrityksissä hyödyntää myös B-to-B liiketoiminnassa puhtaita B-to-B yrityksiä paremmin. Meillä B-to-B yrityksenä on vaara sortua luulotietoisuuteen, eli uskotaan tilaajan hypoteesi loppukäyttäjän tarpeista. Pitäisi kyllä käydä katsomassa ja kysymässä siltä käyttäjältä. 15

16 Asiakasosallistamisella tavoitellut hyödyt ja saadut tulokset 16

17 Asiakasosallistamisella tavoiteltavat tärkeimmät hyödyt Asiakaskokemuksen parantaminen Asiakasymmärryksen lisääminen 46% 45% Asiakassuhteiden kehittäminen 28% Konseptien testaus ja lanseerausten onnistuminen 23% Uusien ideoiden kerääminen 18% Asiakasmäärän kasvattaminen 11% Brändin vahvistaminen 11% Konkreettinen toimenpide liiketoimintahyöty Oman toiminnan parantaminen 6% 17

18 Visioiden testausta enemmän asiakkaiden kautta! Turha katsoa päivän tilannetta jääkaapissa tai ostoskorissa. Ne nähdään myyntitilastoistakin. tuotekehitysjohtaja 18

19 Yritysten haasteet asiakkaiden osallistamisessa 19

20 Haasteet asiakkaiden osallistamisessa ovat suurelta osin sisäisiä Suuri organisaatio, paljon erilaisia tarpeita, yhteisiä toimintapoja ja malleja etsitään ja luodaan. Päättäjätason kouluttautuminen ymmärtämään liiketoiminnan kehittämistä asiakkuuden kehittämisen näkökulmasta. Resurssit ja budjetit. vähäiset resurssit ja rahat pyritään käyttämään selkeästi tärkeimpiin kohteisiin Vanhat toimintamallit. Kokemuksen puute. Arroganssi. juontavat juurensa organisaatiokulttuuriin aikaan ja rahaan Ajanpuute. Hoidetaan asiakasneuvottelussa muun ohessa osaamiseen Kyky oikeasti kuunnella ja löytää sellaisia osaalueita, jotka hyödyttävät kumpaakin osapuolta. Keksiä houkuttelevia tapoja, jotta asiakkaat osallistuisivat 20

21 Asiakasosallistamisen kolme porrasta Ei juuri kysytä asiakkailta Satunnaisen asiakkaan muistamisen taso Asiakas on liiketoiminnan keskiössä Ulkoisesti Markkinaosuus hiipuu Tuotelanseeraukset epäonnistuu Sisäisesti Organisaation resursseja allokoidaan ilman todennettua asiakaspotentiaalia Palveluiden / uusien tuotteiden kehitys on pienen piirin määräämää ja muu organisaatio ei pääse niihin vaikuttamaan Markkinatutkimusta tehdään mahdollisesti lanseerausvaiheessa / liian myöhään 1 Ulkoisesti Tuotteet on toimivia, mutta viesti ei puhu samaa kieltä Asiakkaat ei tunne yrityksen muita tuotteita / brändimielikuva ei ole yhteneväinen Asiakaskokemus ei ole koherentti läpi liiketoimintojen / liiketoiminnan Sisäisesti Ad-hoc basis tekemistä / Tehdään projektikohtaisia käyttäjätutkimuksia silloin kun muistetaan Ymmärrys ei kartu eikä leviä Käyttäjän ääni ei kulje tuotteen elinkaaren mukana Cross-selling ei onnistu 2 Ulkoisesti Tuotteet ja viestit kertoo samaa kieltä ja palvelukokemus on yhteneväinen Yritys erottautuu kilpailijoistaan positiivisesti vahvalla brändillään Sisäisesti Asiakkaiden osallistaminen on osa yrityksen ydinprosesseja Liiketoimintaa ohjataan asiakkaiden osallistamisen avulla 3 21

22 Täytyy olla yksi selkeä mittari, millä asiakastyytyväisyyttä mitataan. On se sitten NPS tai joku muu, kunhan on yksi selkeä mittari ja se menee läpi koko organisaation. Ei niin, että jossain kohtaa organisaatiota mitataan jollain tietyllä mittarilla ja toisessa osassa toisella. Varsinkin niin, että jos ylätasolla mitataan jollain tavalla ja alatasolla eri mittareilla, niin se ei toimi. Se voi olla ihan mikä tahansa mittari, kunhan se menee läpi organisaation, niin sillä saadaan tulosta. Ja mieluummin vähemmän mittareita kuin liikaa. 22

23 23 Yhteenveto tutkimuksista

24 Tarvitaan: #1 Toimivia työkaluja asiakkaiden aitoon osallistamiseen ja sitouttamiseen #2 #3 Selkeitä toimintamalleja organisaation sisäiseen osallistamiseen ja sitouttamiseen Konkreettisia mittareita ja mitattavia tuloksia liiketoiminnan kehittämiseen 24

25 InterQuest ja online - kehitysyhteisöt 25

26 InterQuest Konseptit Digital Performance Ideat Yli 150 ohjelmaa 7 erimaassa InterQuest Co-design Company Parempia asiakaslähtöisiä tuotteita Palvelukehitysohjelmat Mitattavaa Lanseeraus Asiakkaita Elisa, Lumene, LähiTapiola Microsoft Mobile, Sanoma, OtavaMedia, RAY, Stockmann Leaniä Osallistavaa Toiminta AAA rated +1Meur Helsinki Lontoo 15 staff 26

27 Mitä Lean Co-design tarkoittaa Lean production, tai "lean", on järjestelmällinen metodi hukan pienentämiseen prosessissa + Co-design on tuotteen, palvelun tai organisaation kehittämisen prosessimalli, missä suunnittelun ammattilaiset ohjaavat, auttavat ja kannustavat osallisia kehittämään itselleen parhaan ratkaisun = Ketterä, nopea, kustannustehokas ja yhteistyöhön pohjautuva malli tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden kehittämiseen ja innovointiin 27

28 LeanLab palvelukehitysyhteisö Brändätty, rajattu ja turvallinen verkkoympäristö Helposti muokattava ulkoasu Uutiset, Blogit, pikakyselyt, kilpailut Keskustelut ja kyselyt 28 Mobiilikyselyt ja päiväkirjat Co-creation aktiviteetit (kuvagalleriat, jne)

29 LeanLab-yhteisön toteutuspolku Yhteisön aktivointi Kvalitatiivisia tehtäviä Kvantitatiivisia tehtäviä 5. Workshop Voit osallistua tai vain seurata keskusteluja 1. Yhteisön rekrytointi Lopetus Oleelliset käyttäjälähtöiset toimenpiteet kartoitettuna Aloitus Suunnittelu ja tavoitteiden asetus 29 Äänestykset Keskustelut ja kyselyt Etnografiset tehtävät (kuvagalleriat, päiväkirjat etc)

30 InterQuestin LeanLab kehitysohjelma Idea Potentiaalisten kohderyhmien löytäminen Mitkä ovat kohderyhmien asenteet, arvot ja motivaatiot? Mitkä ovat keskeiset palveluihin liittyvät odotukset ja uhkakuvat? Mikä on nykyinen palveluiden ja rahankäyttö? Konsepti Ideoidaan tutkimustulosten perusteella palvelukonsepteja Mille palveluille on kysyntää? Mitkä ovat palvelujen houkuttelevimmat ominaisuudet? Mikä on paras kokonaiskonsepti ja kenelle? Lanseeraus Mitkä konseptit parhaiten puhuttelevat kohderyhmää? Mitä palveluista ollaan valmiita maksamaan? Mikä voisi toimia markkinointiviestin kärkenä? Bränditutkimukset 30

31 Lisätietoja Risto Kinnunen Business Designer Puh: HELSINKI InterQuest Oy Tehtaankatu D FIN

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

ASIAA. jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia

ASIAA. jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia ASIAA jotka pitää mielessä, kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia Kun ostat digitaalisen liiketoiminnan konsultointia ulkoisilta kumppaneilta, kannattaa pitää mielessä kysymys: miten yhteistyökumppani

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / markkinointi. Elina Niiranen MARKKINOINNIN TULOKSELLISUUDEN MITTAAMINEN CASE GASUM OY

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / markkinointi. Elina Niiranen MARKKINOINNIN TULOKSELLISUUDEN MITTAAMINEN CASE GASUM OY KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / markkinointi Elina Niiranen MARKKINOINNIN TULOKSELLISUUDEN MITTAAMINEN CASE GASUM OY Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA YRITYS OY AJATUS JARI JUSSILA HANNU KÄRKKÄINEN JANI MULTASUO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO ELMO ALLÉN SONJA ANTTILA ANTTI ISOKANGAS ALI CONSULTING OY SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi?

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä www.pwc.fi Sisällysluettelo Tausta 3 Mikä on menestyvän organisaation tunnusmerkistö? 4 Merkittävää kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Lipponen, Jukka 2012 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen

Lisätiedot