ESIINTYMISTAITO. Emma-akatemia Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIINTYMISTAITO. Emma-akatemia 27.5.2015. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi"

Transkriptio

1 ESIINTYMISTAITO Emma-akatemia

2 SISÄLTÖ Esiintymisvarmuus Viestintätyyli Minä esiintyjänä vahvuuksia ja kehittämiskohteita Esityksen suunnittelu ja rakentaminen Esityksen pitäminen Havainnollistaminen Sanaton viestintä Harjoituksia, keskustelua, vuorovaikutusta!

3 Sinä!

4 RENTOUTUMINEN MITEN JA MIKSI? Positiivinen ajattelu kuulijat ovat puolellani, minä onnistun! Hyvät yöunet edeltävänä yönä Suunnittelu ja valmistautuminen Mielikuvaharjoitukset Mikä on kamalinta mitä voisi sattua ja entä sitten? Lihasten rentouttaminen Liikkuminen Etsi sinulle sopivin oleiluasento Hengitä syvään, avaa ääntä, hymyile peilille! Ota voittaja-asento!

5 PARIHARJOITUS Tutustu pariisi: Kuka, mitä, missä, miksi? Minkälainen viestijä ja esiintyjä parisi on? Mitä odotuksia parillasi on tälle päivälle? Mihin kysymykseen parisi haluaisi tänään saada vastauksen? Koosta tiivis ja lyhyt esittely paristasi: Henkilöesittely lyhyesti (mitä parisi halusi kertoa) Odotukset / kysymys Kolme sanaa, jotka kuvaavat pariasi tutustumiskeskustelun perusteella (älä kerro näitä parillesi etukäteen!)

6 Kuulijat muodostavat kuvan puhujasta hänen viestintätyylinsä perusteella. Myös puhujalla on jonkinlainen kuva siitä, millainen viestijä ja esiintyjä hän on. = viestijäkuva

7 VIESTINTÄTYYLI: AGGRESSIIVINEN Aggressiivisella viestinnällä tarkoitetaan sellaista viestintätapaa, jossa joko tietoisesti tai tiedostamatta jätetään täysin ottamatta huomioon toisen osapuolen oikeudet. Viestintä perustuu joko tai -ajatteluun. Esimerkiksi mielipidekysymyksiin saatetaan suhtautua siten, että jonkun on oltava väärässä ja jonkun oikeassa. Aggressiivinen viestijä on mielestään se, joka on aina oikeassa. Perussuhtautuminen asioihin on mustavalkoisen ehdotonta.

8 VIESTINTÄTYYLI: EPÄASSERTIIVINEN Epäassertiivinen viestintätyyli ilmenee vaikeutena puolustaa omia oikeuksia. Usein tämä tarkoittaa täydellistä vetäytymistä tilanteesta. Henkilö ei tuo millään tavoin esiin tarpeitaan tai mielipiteitään silloin, kun niillä asioista päättämisen kannalta olisi merkitystä. Taustalla usein huono itsetunto ja puutteelliset viestintätaidot. Omia tarpeita, tunteita ja haluja vähätellään.

9 VIESTINTÄTYYLI: ASSERTIIVINEN Assertiivinen viestintä tarkoittaa sitä, että henkilöllä on taito ja tahto viestiä siten, että hän samanaikaisesti ottaa huomioon sekä omat että toisten oikeudet viestintätilanteessa. Viestintä perustuu tasapuolisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen. Usein tilanne voi olla se, että oikeastaan tietää, miten olisi asiallista ja järkevää toimia, mutta jostain syystä ei kuitenkaan pysty niin toimimaan. Tunteet saavat yliotteen ja reagointi on välitöntä eikä harkittua.

10 Minkälaisia ongelmia erilaiset viestintätyylit voivat aiheuttaa?

11

12 Identiteetti, arvot MINÄ?! Tavoitteet Jaksaminen ja energia, motivaatio ja asenne Osaaminen, osaamisen kehittäminen Viestintä ja -vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot Verkostot, verkostojen kehittäminen: ketkä tukevat sinua, ketkä ovat sinulle tärkeitä? Itsestä huolehtiminen, henkinen ja fyysinen kunto

13 Oletko oikeasti läsnä tilanteessa? Minkälainen on läsnäolosi ja miten viestit sen?

14 MINKÄLAISTA PALAUTETTA OLET SAANUT ITSESTÄSI ESIINTYJÄNÄ? KENELTÄ OLET SAANUT PALAUTETTA? MITEN SUHTAUDUT PALAUTTEESEEN?

15 Puhumaan! IMPROMPTU eli ennalta suunnittelematon, harjoittelematon EX-TEMPORE eli etukäteen suunniteltu ja harkittu, valmistautuminen voi olla lyhyt KÄSIKIRJOITUKSESTA eli kirjoitettu esitys, luetaan tai esitetään paperista / paperin avulla MEMOROITU, ULKOMUISTISTA eli valmisteltu sanasta sanaan, opeteltu ulkoa, esitys ilman papereita https://www.youtube.com/playlist?list=pl9dysefgqrle4luvrkvqf0vho1dp0dxvj

16 TAVOITTEET Mitä haluat puheellasi viestittää? Minkälaisen vaikutuksen haluat saada aikaan? Kuulija-analyysi: kenelle suuntaat puheesi? PÄÄTAVOITE KONTAKTI YLEISÖÖN KOHDENTAMINEN YLEISÖLLE

17 ESITYSTAVAN VALITSEMINEN Mikä aihe? Mitä tiedät itse aiheesta? Puheen tavoite? Kuulijat? Mitä kuulijat tietävät aiheesta? Miten he suhtautuvat siihen? Tilaisuuden luonne? Valmistautumisaika? Puheen ajankohta ja kesto? Mihin haluat erityisesti kuulijoiden kiinnittävän huomiota? https://www.youtube.com/watch?v=gzgy0wpanus

18 PUHEEN RAKENNE: ALOITUS Miten herätät kiinnostuksen, myönteisiä odotuksia puhetta kohtaan? Miten otat kontaktia kuulijoihin? Miten motivoit kuulijat rakentamaan uutta aiemman tiedon pohjalta?

19 PUHEEN RAKENNE: SISÄLTÖ Mikä on puheesi tärkein sisältö? Miten voit tuoda parhaalla mahdollisella tavalla, tehokkaasti tuon tärkeimmän asian esiin? Miten vakuutat kuulijat? Mitä vaikuttamisen keinoja käytät? Miten havainnollistat tärkeitä asioita? Kirjoitettu puhe vai tukisanalista?

20 PUHEEN RAKENNE: LOPETUS Minkä asian haluat kuulijoiden muistavan? Minkälaisiin tunnelmiin haluat kuulijoiden jäävän? Entä jos aika on loppu ja esitys on vielä kesken?

21 HAVAINNOLLISTAMINEN selventää tietoja ja tuo keskeiset asiat esiin auttaa ymmärtämään asiaa lisää mielenkiintoa ja elävöittää esitystä helpottaa muistamista auttaa esittäjää sekä yleisöä jäsentämään puhetta KIELELLISET KEINOT: sanat, ilmaukset, lauseet, kohdentaminen, esimerkit, vertaukset, kysymykset, kielikuvat, käsitteet, toisto, yhteenvedot SANATTOMAT KEINOT: ääni (tauot, nopeus, rytmi, voimakkuus, painotukset), eleet, ilmeet, liikkeet APUVÄLINEET: taulut, esitysgrafiikka, esineet, ääni- ja kuva- sekä videotiedostot, monisteet, esitteet, kuvat, kartat https://www.youtube.com/watch?v=0eyeha1mxoi&feature=c4-overview-vl&list=plhzurvicdusarsgpbx3ynpdpjvpifxtvm

22 ARGUMENTOINTI Ennakoi kuulijan ajatuksia Viestitä myönteinen näkökulma asiaan Esitä vahvin perusteesi ensin Keskity yhteisiin intresseihin Puhu kuulijan kieltä, ole selkeä ja ymmärrettävä Korosta tärkeyttä, älä oikeaa/väärää Vakuuta myös sanattomalla viestinnällä Faktatieto, asiantuntijalausunnot, syy-seuraussuhteet, havainnot ja kokemukset (teoreettinen argumentointi) Tunteisiin vetoavat perustelut (ateoreettinen argumentointi) Yksipuolinen perustelu, oman näkökannan tuominen esiin (yksipuolinen argumentointi) Hyvien ja huonojen puolien esittely (kaksipuolinen argumentointi) 24

23 TEHOKAS KUUNTELEMINEN Asennoidu avoimesti ja myönteisesti tilanteeseen Näytä puhujalle, että kuuntelet tue puhujaa sanattoman viestinnän avulla ja tee tarkentavia kysymyksiä tarpeen mukaan Vertaile omia ajatuksiasi puhujan ajatuksiin ennakoi! Hahmota puhujan puheen ydinkohdat ja perustelut mikä on faktaa, mikä tunnetta? Ole mahdollisimman virkeä Keskity tilanteeseen, tee esimerkiksi muistiinpanoja Asettaudu tilanteessa niin, että kuulet ja näet puhujan mahdollisimman hyvin Lue tilannetta ja ihmisiä, kaikkea sitä, mitä ei sanota suoraan Siedä erilaisia viestintätyylejä ja tapoja ilmaista asioita 25

24

25 VUOROVAIKUTUS JA SANATON VIESTINTÄ Sanattomat viestit säätelevät vuorovaikutusta, esimerkiksi puheenvuorojen vaihtumista. Sanattomien viestien avulla mm. ilmaistaan tunteita sekä osoitetaan henkilösuhteita ja annetaan palautetta. Sanaton viestintä täydentää sanallista viestintää tai voi jopa korvata sen kokonaan. Sanaton viestintä on usein monimerkityksistä, joten se voidaan tulkita eri tavalla kuin on tarkoitettu. Se voi myös olla ristiriidassa sanallisen viestinnän kanssa. Sanaton viestintä on yleensä luotettavampaa kuin sanallinen viestintä. Amy Cuddy https://www.youtube.com/watch?v=ks-_mh1qhmc 27

26 ENSIVAIKUTELMA Muodostuu sekunneissa pitkälti ulkonäön perusteella Tietoiset ja tiedostamattomat havainnot Mitä ensivaikutelma kertoo sinusta? Kuka olet? Ensivaikutelman muuttaminen / muuttuminen? 28

27 KOSKETUS Positiivinen kosketus Negatiivinen kosketus Mitä kädenpuristuksesi kertoo sinusta? Miten kättelet? Mitä tulkitset toisen kädenpuristuksesta? 29

28 ILMEET, KATSE, ELEET, LIIKKEET JA ASENNOT Kasvojen ilmeet ja katse: mielentila, suhtautumistavat, tunteet jne. Ryhti (vaikuttaa myös äänenkäyttöön!) Eleet: täydentäminen, vahvistaminen, asenteiden ilmentäminen, tunnetilat jne. Mitä asento ja ryhti kertoo mielialasta? Minkälaisen katsekontaktin otat keskustelukumppanin kanssa? Miten istut, seisot, olet? Minkälaista on kokonaisuutena sanaton viestintäsi tilanteessa? 30

29 VÄLIMATKA, TILA, YMPÄRISTÖ JA ESINEET Julkinen reviiri yli 2 m Sosiaalinen reviiri n. 1,2 2 m Henkilökohtainen reviiri n. 50 cm 1,2 m Intiimivyöhyke n cm Tilankäyttö, liikkuminen, esineet Vaatteet, korut, kampaukset, tuoksut Kosketusvyöhyke alle 15 cm https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_maarittely_koodit.shtml 31

30 ÄÄNELLINEN ILMAISU Kuuluvuus Tempo, nopeus, tauotus Korkeus Sävelkulku Sävy Artikulaation selkeys Hengittäminen Myös ääni kertoo puhujasta, esimerkiksi tunnetiloista ja luonteesta! 32

31 ÄÄNENHUOLTO Puhumisen välttäminen flunssaisena, kun ääni on käheä ja/tai kurkku kipeä (huomaa että kuiskaaminen rasittaa äänihuulia vielä enemmän!) Puhumisen välttäminen pitkään metelissä tai isossa tilassa ilman mikrofonia Puheen voimakkuuden säätely tilan ja kuulijoiden mukaan Ryhdistä ja hartioiden sekä kaulan lihasten rentoudesta huolehtiminen Luonteva hengitys, puheen rytmittäminen hengityksen mukaan hartioiden pyörittely, erilaiset kierrot, venyttelyt, kasvojumppa haukottelu, hymistely, hyristely, huristelu (esim. hurrrrrr.), äänen avaaminen veden juominen

32 AJAN KÄYTTÖ Puhenopeus Reagointinopeus Hiljaisuuden sietäminen Puhuminen toisen vuoron päälle Ajan ilmaukset 34

33 ESIINTYMISHARJOITUS Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Tehtävänäsi on suunnitella aiheesta 1-3 minuutin innostava ja vaikuttava puhe-esitys. Kesto siis 1-3 minuuttia + lyhyt palaute Esitys videoidaan saat linkin videotiedostoon sähköpostitse koulutuksen jälkeen

34 ERIÄVÄT MIELIPITEET Reagoiminen Älä väitä vastaan > kuuntele, esitä mahdollisimman myönteinen vastakommentti Sano, jos olet samaa mieltä tai kiinnostunut Puhu samaa kieltä Hallitse tunteesi Havainnoi tunnetiloja Erota asiat ja ihmiset Osoita kuuntelevasi Muista sanaton viestintä Esittäminen Älä intä tai väitä > esitä ajatuksesi vaihtoehtoina Perustele Osoita ymmärtäväsi toisen kanta Osoita arvostusta Ilmaise asiallisesti/mahdollisimman neutraalisti Pyydä muilta kommentteja Keskity tavoitteisiin Muista sanaton viestintä 36

35 ERILAISIA VIESTINTÄKEINOJA 1/3 Esitä näkemyksesi rauhallisesti ja selkeästi > huomion siirtäminen varsinaiseen asiaan Kiinnitä huomiota sanattomaan viestintään > ystävällinen ja lämmin äänensävy, suora kontakti, toisen arvostaminen elein ja ilmein Esitä kysymyksiä sopivan tilaisuuden tullen tai kun siihen annetaan mahdollisuus > toisten tarpeiden, halujen ja näkemysten sekä mielipiteiden selvittäminen Yritä katsoa asioita toisen osapuolen näkökulmasta ja tuo tämä myös esille, ota huomioon myös toisen tunnetila eli muista, että ymmärtäminen ei ole sama asia kuin samaa mieltä oleminen > yhteistyöhalukkuuden osoittaminen Tarkista, oletko ymmärtänyt oikein, erityisesti jos et ole täysin varma > yhteenvedot, yhteisen ymmärryksen varmistaminen 37

36 ERILAISIA VIESTINTÄKEINOJA 2/3 Mukautumisen avulla voi luoda kontaktin usein helposti > myötäile sanattomasti ja sanallisesti toista eli peilaa MUTTA: älä peilaa negatiivista ilmaisua! sanaton: äänen sävy, korkeus ja voimakkuus / puheen nopeus, rytmi ja tauotus / hengitysrytmi / ilmeet, eleet, asennot ja liikkeet sanallinen: huomaa toisen käyttämät avainsanat sekä ilmaukset ja käytä niitä ota huomioon myös visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen ja loogis-käsitteellinen kieli Mukautua voi myös vuorovaikutuksen tasolla: tilanteen tai tunnetilan kommentointi sen huomioiminen, mitä toinen on tehnyt tai sanonut aidon samanmielisyyden ilmaiseminen toisen kysymyksen toistaminen 38

37 ERILAISIA VIESTINTÄKEINOJA 3/3 Pidä huolta, että kaikki säilyttävät kasvonsa > tarvittaessa mahdollisuus arvokkaaseen perääntymiseen Älä arvostele tai tyrmää toisen mielipiteitä > keskity omiin tavoitteisiin MITÄ PITÄISI SIIS VÄLTTÄÄ OMASSA VIESTINNÄSSÄ, esimerkiksi liioittelua, yleistämistä, tärkeiden asioiden huomiotta jättämistä, epärealistisia odotuksia, omia kuvitelmia, uskomuksia, yleistäviä olettamuksia, tilanteen hallinnan luovuttamista muille, omien henkilökohtaisten tunnetilojen siirtämistä viestintätilanteeseen 39

38 MUISTILISTA Mikä on puheesi päätavoite? Oletko tehnyt kuulija-analyysin ja ottanut sen huomioon suunnittelussa? Mitä lähdemateriaalia, aineistoa käytät apunasi? Minkälaisella aloituksella herätät yleisösi mielenkiinnon? Mikä on puheesi keskeinen sisältö? Miten etenet? Mitkä asiat haluat yleisön ehdottomasti muistavan esityksesi jälkeen? Minkälaisella lopetuksella käärit puheesi viimeisteltyyn pakettiin? Onko puheessasi joustovaraa yllättäville tilanteille tai vaikkapa keskustelulle? Miten havainnollistat puhettasi? Kuinka kauan esityksesi kestää? Tunnetko esitystilan ja osaatko käyttää siellä olevia välineitä? Entä jos jotain yllättävää tapahtuu? Miten osoitat olevasi läsnä läpi tilaisuuden?

39 OLEMUS USKOTTAVUUS LUOTETTAVUUS PANEUTUMINEN ASIAAN ENERGISYYS LÄSNÄOLO HAVAINNOLLISTAMINEN KESKITTYMINEN KUUNTELEMINEN VUOROVAIKUTUS MYÖNTEISYYS

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari

RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari RYHMÄHOIDON PERUSTEET -ryhmänohjaajana päihdehuollossa Tekijä: Mirja Koukkari ESIPUHE 2 1 Miksi ryhmähoitoa? 4 2 Ryhmänohjaajaksi kasvaminen 7 2.1 Ryhmänohjaajaksi kasvamisen vaiheet 7 2.2 Ryhmänohjaajan

Lisätiedot

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Kirsi Ek (toim.) Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Julkaisija: Kiipulasäätiö Kiipulantie 507

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA

ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA 1 ELITPLANEN TIE HUIPPUSUUNNISTAJAKSI RUOTSISSA Ruotsin Suunnistusliitto laati vuonna 2008 suunnistusurheilun kehittämissuunnitelman. Se sisältää sekä tavoitteita ja toimintalinjauksia että käytännöllisiä

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

ISOSTELU LYHYT OPPIMÄÄRÄ. Nimi:

ISOSTELU LYHYT OPPIMÄÄRÄ. Nimi: ISOSTELU LYHYT OPPIMÄÄRÄ Nimi: 1. LUKU ISONEN MIKÄ ON ISONEN? PUUTTUVA RENGAS Isonen toimii linkkinä leiriläisten ja vetäjien välillä. Hän puhuu leiriläisille vetäjien ajatuksia ja vetäjille leiriläisten

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

APUPYÖRÄ. Lapsen kielen kehityksen rikastuttaminen arjessa

APUPYÖRÄ. Lapsen kielen kehityksen rikastuttaminen arjessa APUPYÖRÄ Lapsen kielen kehityksen rikastuttaminen arjessa Pirkko Posti Sari Vikman TAYS/kuulokeskus 2007 SISÄLTÖ Johdanto..1 Lapsen pysäyttäminen vuorovaikutukseen..2 Kuuntelemisen herättely...3 Yhteinen

Lisätiedot

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

Tilaa muistiinpanoille, esimerkiksi omalle Miksi? -miellekartalle

Tilaa muistiinpanoille, esimerkiksi omalle Miksi? -miellekartalle PALVELUPASSI Nimi: MIKSI? Miksi olet töissä Fira Palveluilla? Mitkä ovat niitä asioita, jotka saavat hoitamaan homman, innostumaan, kokeilemaan uutta, vaikka välillä tulee eteen hankalia ihmisiä, ärsyttäviä

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot