o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja"

Transkriptio

1 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopi5to, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: VallcUimoncn (este) Laura Pistemaa (puheenjohtaja) Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä (kokouksen sihteeri) Tuija Patana Ville Tyrväinen Ukko-Pekka Yliranta Lisäksi: PSNisula OYLPT Koivuniemi 11 - KS Tikkincn 55 Lintul KVS Saarcla VS Rannanpää PSManninen Kokouksen avaus HVPJ Pistemaa ava5i kokouksen kello LailLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 5 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireel lisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varo itusajal la. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Patana ja Juuli Juntura. Päätös: Esityksen mukaan. PJ/ SIht i J P Pkt. Pkt OUL OPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERA T: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , f,fi,

2 RKKI O \\V/A\VII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Lisättiin kohta 5 Sihteerin valinta kokoukselle ja siirrettiin kohta 7 Projektiavustukset 3/2013 kohdaksi Sihteerin valinta kokouksetle Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 4 mukaan hallituksen kokouksen sihteerinä toimii pääsihteeri tai hallituksen puheenjohtajan tähän tehtävään määräämä muu toimihenkilö. Hallitus voi valita myös muun kokouksessa läsnä olevan henkilön toimimaan sihteerinä. Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HVPJ Pistemaa esitti HJ Mäki-Petäjää kokouksen sihteeriksi. Päätös: Valittiin HJ Mäki-Petäjä kokouksen sihteeriksi. 6 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: KS Tikkinen järjesti TTS-infotilaisuuden hallinnon opiskelijaedustajille ja ainejärjestöpuheenjohtajille KS Tikkinen tapasi yliopistokollegion PJ Honkalan (ajankohtaiset asiat) Jatko-opisketijajaoston kokous 2/ YlioppiLaskunnan kehyviikko Ylioppilaskunnan koulutusvientiseminaari KS Tikkinen koulutuksen arviointi ja kehittäminen -työryhmän kokouksessa KS Tikkinen Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän kokouksessa KS Tikkinen tapasi koulutusneuvoston opiskelijajäsen Kettusen KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa KS Tikkinen koulutuksen arviointi ja kehittäminen -työryhmän kokouksessa KS Tikkinen tapasi hallinnon opiskelijaeclustajia (TTS) KS Tikkinen tapasi OYHJ Pitkon ja ex-oyhj Kemin (perehdytys) HPJ Uimonen ja KS Tikkinen tapasivat OYHJ Pitkon (ajankohtaiset asiat) KS Tikkinen ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa KS Tikkinen koulutuksen arviointi ja kehittäminen -työryhmän kokouksessa KVS Saarela koulutusvientityöryhmän KVS Saarela kansainvälisen tuen strategiahanketyöryhmän kokouksessa HPJ Uimonen Fennovoima tuo Rusatom Overseas -edustajat esittäytymään Oulun yliopistoon - tila isuuclessa KVS Saarela, HJ Uimonen, HJ Juntura ja HJ Isohätälä luovuttivat syntymäpäiväkortin 3-vuotiaalle NISO ry:lle OLL-liittokokousdelegaation perehtymistapaaminen KS Tikkinen tapasi koulutusneuvoston opiskelijajäsen Kettusen SS Lintula Osna ry:n syyskokouksessa KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa Kv-jaoston kokous ja mixer-tapahtuma Jatko-opiskelijajaoston kokous 4/ OLL:n liittokokous Vierumäellä: OLLH14: PJ Hanna Huumonen (JYY), VPJ Joonas Kinnunen (HYY), VPJ Nhamo Zinhu (SAMMAKKO), Pekka Petäkoski (METKA) KVS Saarela koulutusvientityöryhmän kokouksessa SS Lintul tj5si PSOASHJ Impiön Siht 3 Pkt.. Pkt OULU 0 PISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIDPISTO. VIERAILU. PUH: , WN in.oyy.fi 1> 2 Kl150 KANHILAN KATU, xi ovi,. KRS, OULU.

3 O \\V/A\Vll OULUN Y(1 1 YLIOPISTON Pöytäkirja III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa jossa OYY:n hallitus nimeää tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen ja kaksi muuta jäsentä valitaan avoimen haun kautta. OYY:n hallitus avasi kokouksessaan 3 9/12 haun kahden opiskelijajäsenen osalta. Samalla päätettiin että kolmannen opiskelijajäsenen nimeää OYY:n vuoden 2014 hallitus keskuudestaan. Haku oli avoinna keskiviikkoon klo 16 saakka. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti: Eveliina Lintula, Niina-Maria Nissinen ja Soile Puhakka. EsitteLijä: HJ Mäki-Petäjä Päätösesitys: Nimetään kaksi YTHS:n Oulun terveystyöryhmän opiskelijajäsentä vuodeksi 2014 ja OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri työryhmän asiantuntijajäseneksi. Kolmannen opiskelijajäsenen nimeää aiemman päätöksen mukaisesti OYYH14 keskuudestaan. HJ Tyrväinen esitti valittavaksi Nissistä ja Lintulaa HJ Patana esitti valittavaksi Puhakkaa ja Lintulaa HJ Yliranta esitti valittavaksi Nissistä ja Puhakkaa Koeäänestyksen jälkeen valittiin Soile Puhakka ja Niina-Maria Nissinen. Päätös: Nimetään Soile Puhakka ja Niina-Maria Nissinen YTHS:n Oulun terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi vuodeksi 2014 ja OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri työryhmän asiantuntijajäseneksi. Kolmannen opiskelijajäsenen nimeää aiemman päätöksen mukaisesti OYYH14 keskuudestaan. Vastuuhenkitö: SS Lintula 7 Vatiokunnat ja jaostot vuonna 2014 sekä puheenjohtajahaun avaaminen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeen panovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valio kunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 10 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii kolme valiokuntaa: koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä talousvaliokunta. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 11 mukaan sosiaalipoliittisen ja koulutus poliittisen valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 17 mukaan talousvaliokunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 23 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii ESN-jaosto ja tarvittava määrä muita jaostoja. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 24 mukaan jaoston toimikausi on kalenterivuosi. Vuonna 2012 toimivat koulutus poliittinen, sosiaalipoliittinen ja talousvaliokunta sekä ESN-jaosto, kulttuurijaosto, kansainvälinen jaosto ja ympäristöjaosto. Vuonna 2013 toimivat koulutus poliittinen, sosiaalipoliittinen ja talousvaliokunta sekä ESN-jaosto, kulttuurijaosto, kansainvälinen jaosto ja ympäristöjaosto Esittetijä: HVPJ Pistemaa Päätösesitys: Todetaan, että Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimivat koulutuspoliittinen-, sosiaalipoliittinen- ja talousvaliokunta. Päätetään lisäksi perustaa vuodelle 2014 jaostot ja avata haut niiden puheenjohtaja arten. PJ - Sht j A? Pkt Pktj? 4 OULUN IOP TON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: KKI KOISO KANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , n.fi, WvVW.OYY.FI

4 O \\V/A\Vll OULUN W1 W1 YLIOPISTON Pöytäkirja II fl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/ Pelirajat on hanke vierailulla Nyytin hengailuillassa KVS Saarela, HJ Juntura ja HPJ Uimonen ESN Oulu ry:n perustamiskokouksessa HPJ Uimonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 88-vuotisjuhlilla HPJ Uimonen Unirestan omistajatapaamisessa (ajankohtaiset asiat) KS Tikkinen tapasi yliopistokollegion PJ Honkalan (ajankohtaiset asiat) KS Tikkinen Kajaus-työryhmän päätöskokouksessa KS Tikkinen ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa SS Lintula YTHS Terveystyöryhmässä KVS Saarela kansainvälisten tuen strategiahanketyöryhmän kokouksessa HOE-koulutus 1 (tiedekuntahallitukset) HJ Mäki-Petäjä tapasi Keskustan valtuustoryhmän pj Juha Huikarin HJ Juntura tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa KS Tikkinen tapasi SYLKS Erikssonin (ajankohtaiset asiat) KVS Saareta tapasi SYLKS Kaltungin ja keskusteli OKM:n kansainvälisistä asioista vastaavan opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaaran kanssa (ajakohtaiset asiat) SS Lintula tapasi YTHS Oulun henkilökuntaa Maksuttoman koulutuksen päivän kannanotto KS Tikkinen, SS Lintula ja KVS Saarela tapasivat Akavan pj Ejäderin ja keskustoimiston henkilökuntaa Akava-päivässä Lintula ja HJ Mäki-Petäjä tapasivat PSOAS hpj Seppätän ja vltkpj Rissasen OYY:n työntekijöiden kokous KS Tikkinen tapasi koulutusneuvoston opiskelijajäsen Kettusen KS Tikkinen Kandipalaute-tiimin kokouksessa Kopo- ja sopovaliokuntien yhteiskokous OY:n Missä mennään -tilaisuus palvelupisteasiasta HPJ Uimonen ja HJ Patana Unirestan yhteistyöjoulupuurolla HJ Mäki-Petäjä tapasi PSOAS hvpj Kantomaan ja hj Impiön KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa Universitas-ohjausryhmän kokous OYY ja rehtoraattikahvit Aularavintolassa HJ Mäki-Petäjä tapasi sivistys- ja kul.ttuurilautakunnan pj Matias Ojalehdon 5.12 KVS Saarela tapasi yliopiston kv-palvelun Sanna Heikkistä ja Tytti Haapalehtoa sekä ESN:ää ja NISOa Ylioppilaskunnan itsenäisyyspäivän soihtukulkue SS Lintula hyvinvointityöryhmän kokouksessa HPJ Uimonen, HPJ2O14 Koistinen, PS Nisula, PS Manninen ja KS Tikkinen SYL:n glögeillä HPJ Uimonen ja EJ Koistinen periferiaristeilyllä VS Karjalaisen perehdytys alkanut Päätös: Esityksen mukaan. 7 YTHS Terveystyöryhmän opisketijajäsenet vuodelle 2014 YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. YTHS:n Oulu-Kajaanin tpy:n ylilääkäri Mäkelä on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään kolme opiskel ijajäsentä työryhmään vuodelle Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitte leva ja toteuttava yhteistyöelin terveysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveysinformaatiosta sekä motivoi ja kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön ja lisää opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Työryhmä raportoi vuosittain toimipisteen terveyden edistämistoiminnastajohtokunnalle. Siht J JV Pkt - Pkt 3 OULU YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET PL2SO OULUN YLIOPISTO VIERAILUT RKKI Kl150 KANTFILAN K4TU X1OVI 2 KRS OULU PUH: , WMN.OYY.FI

5 o \\V/A\Vll OULUN (J Wf W1 YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 HJ Tyrväinen esitti, että perustetaan kuhtuuri- ja tapahtumajaosto, ympäristäjaosto ja jatko-opiskelijajaosto, ja avataan haku näiden jaostojen puheenjohtajiksi. Haku päättyy ko ESN-jaoston puheenjohtajana toimii Laura Riuttanen. HVPJ Pistemaa kannatti HJ Tyrväisen esitystä Päätös: Perustetaan ku ttuuri- ja tapahtumajaosto, ympäristöjaosto ja jatko-opiskelijajaosto, ja avataan haku näiden jaostojen puheenjohtajiksi. Haku päättyy ko ESN-jaoston puheenjohtajana toimii Laura Riuttanen. 8 5 OuLun yliopiston koututustoimikuntien opiskelijajäsenet, haun avaaminen OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus 4.) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Esittelijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HVPJ Pistemaa ehdotti kohdan pöytäämistä. Päätös: Päätettiin pöydätä kohta. 9 5 Kannanotto kiusaamista vastaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajista sitä tee. Kiusaamisenvastainen kannanotto on ollut kommentoitavissa osa itteessa: https://docs.google.com/a/oyyfi/document/d/1c8kfmodexdt7agjmuusltj28f16 ulzkxiullwonzvwg/edit EsitteLijä: VS Rannanpää Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto. Liite: Kannanotto kiusaamista vastaan 10 Projektiavustukset 3/2013 Ylioppilaskunnan projektiavustusten myö ntämis perusteiden mukaan hallitus päättää vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5/2013 päättänyt projektiavustusten hakuajoiksi 3.3., ja Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5/2013 päättänyt jakaa vuoden 2013 aikana projektiavustuksia yhteensä euroa. Edelleen ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11/2013 päättänyt jakaa projektiavustusrahaa ensimmäisessä haussa saapuneil le hakemuksil le yhteensä 1225 euroa ja kokouksessaan 32/2013 yhteensä 1300 euroa. Rahaa on siis jaettavaksi vielä yhteensä 3475 euroa. Liite: Koonti p tiavustushakemuksista PJ Sht i/v /, Pkt, Pkt f 5 OULUN OPJSE ON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET PLZ5O ULUN YLIOPISTO VIERAILU RKKI KOISO KANfl1LAN RATU xiovi 2 KRS ULU PUH: , TOIMISTOO fl FI,

6 O OULUN 1 Yt f YLIOPISTON Pöytäkirja I YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Esittetijä: HVPJ Pistemaa Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HVPJ Pistemaa esitti, että otetaan myös arkkitehtikillan myöhässä tullut projektiavustushakemus huomioon. HJ Mäki-Petäjä kannatti esitys HVPJ Pistemaa esitti, ettei anneta Arkkitehtikillalle projektiavustusta. HVPJ Pistemaa esitti, ettei anneta AIESEC:lle projektiavustusta. HJ Isohätälä esitti, että annetaan 250 euroa Arkkitehtikillalle projektiavustusta. HJ Isohätälä esitti, että annetaan 250 euroa AIESEC:lle projektiavustusta. HJ Yliranta kannatti Isohätälän esityksiä. HJ Tyrväinen kannatti Pistemaan esityksiä. HVPJ Pistemaan ensimmäinen esitys voitti HJ sohätälän ensimmäisen esityksen puheenjohtajan äänellä äänten jakautuessa tasan 3-3. Aänestyksessä annettiin myös yksi tyhjä ääni. HVPJ Pistemaan toinen esitys voitti HJ Isohätälän toisen esityksen äänin 4-3. Päätös: Päätettiin myöntää tiitteen mukaisesti projektiavustuksia. Liite: Koonti projektiavustuspäätöksistä HJ Isohätälä poistui kokouksesta HVPJ Pistemaa julisti kokoustauon HVPJ Pistemaa jatkoi kokousta OYLPT Koivuniemi saapui kokoukseen PS Nisula saapui kokoukseen PS Manninen saapui kokoukseen Opiskelijakatenteri Lukuvuodette Ylioppilaskunnan jäsenkalenteri on lukuvuosina ja toteutettu yhteistyössä RC Kustannus Oy:n kanssa erillisen sopimuksen mukaan. Sopimus ei ole voimassa lukuvuoden kalenterin osalta. Aiemmin ylioppilaskunta on tehnyt yhteistyötä Ajasto Oy:n kanssa. Ylioppilaskunnan ilmoitusmyyjä vastasi vielä lukuvuoden kalenterin ilmoitusmyynnistä, jonka jälkeen ilmoitusmyynti on sisältynyt kalenterisopimukseen. Hallitus päätti kokouksessaan 33/2013 valtuuttaa P5 Nisulan, OYLPT Koivuniemen ja VS Rannanpään kilpailuttamaan kalenterin paino ja mainosmyynti vuodelle Esittetijä: OYLPT Koivuniemi Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Valtuutettiin P5 Nisula, PS Manninen, OYLPT Koivuniemi ja VS Rannanpää jatkamaan neuvotteluja RC-Kustannus Oy:n kanssa kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. 12 Kunniatyöryhmä Ylioppilaskunnan iuhlasäännön 15 :n mukaan ylioppilaskunnassa toimii kunniatyöryhmä. Ylioppilaskunnan hallitus nimittää työryhmän aikaisintaan 15. marraskuuta ja viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän puheenjohtajana toi ii hallituksen puheenjohtaja, sihteerinä hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan PJ Siht Pkt., Pkt 6 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ER KI K6 0 KANT11LAN KATU, Xi. ovi, 2. KRS OULU. PUH: , C.FI,

7 0 \\V/A\VII OULUN W1 Yli YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 toimihenkilö sekä kolme muuta jäsentä, jotka koostuvat ylioppilaskunnan puheenjohtajasta sekä kahdesta Rauhala-klubi ry:n nimeämästä edustajasta. Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi. Kunniatyöryhmä valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä kunniamerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyöryhmä valmistelee hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. P5 Manninen on pyytänyt Rauhala Klubi ry:ltä esitys kahdeksi kunniatyöryhmän jäseneksi. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys : Nimetään kunniatyöryhmä vuodelle 2014 seuraavalla kokoonpanolla: Viii Koistinen (puheenjohtaja), Tero Marin, Milja Seppälä ja Anne Ollikainen. Kunniatyöryhmän sihteerinä toimii PS Manninen Päätös: Esityksen mukaan 13 5 Muut esille tulevat asiat Käytiin keskustelua Uniresta Oy:n ja ylioppilaskunnan välisistä suhteista. 14 Kokouksen päättäminen HVPJ Pistemaa päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Ouluss ig Oulussa 8 l Laura Pistemaa Hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mäki-Petäjä kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa iq. IL.2013 Oulussa!? Ju Ii Juntura Tuija Patana Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Kannanotto kiusaamista vastaan PJ Siht /V ( Pkt OULUN YLIOPS.TQ J - Pkt 7 LIOPPILASKUNTA KIRJEEr: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KAN]11L \N KATU. Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , W\MN.O n.fi

8 OY(Y OULUN YLIOPISTON Pöytäkirja YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Liite 2: Koonti projektiavustushakemuksista Liite 3: Koonti projektiavustuspäätäksistä PJ Siht Pkt PktT 8 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , ryfi

9 O 6\\V/A\V// OULUN \ (())Y( ( YLIOPISTON Liite hallituksen poytäkirjaan 43/2013 % fl fl YLIOPPILASKUNTA Kannanotto Kiusaaminen kitkettävä yliopistoi.ta Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on surukseen törmännyt kiusaamistapauksiin kuluneen vuoden aikana. OYY haluaa muistuttaa, että kaikenlainen asiaton, syrjivä ja loukkaava puhe tai käytös ei kuulu yliopistolle ja ylioppilaskuntaan niin kuin ei muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tekemästä vuoden 2012 opiskelijabarometristä selviää, että 1 % korkeakouluopiskelijoista sanoo kokevansa syrjintää, häirintää tai kiusaamista usein ja 8 % joskus opiskeluaikanaan. Kiusaamistapauksia siis esiintyy myös korkeakouluissa, vaikka ne ovat aikuisten ihmisten y h te i söj ä. Myös epäkunnioittavat viestit ja hävyttömät sähköpostit ovat yksi häirinnän ja kiusaamisen muoto. Hyvät käytöstavat on syytä muistaa myös sosiaalisessa mediassa, jossa pätevät samat käyttäytymissäännöt kuin kasvokkaisessa kohtaamisessa, vaikka viestintä tapahtuu eri muodossa. Esimerkiksi vihaisten postien lähettäjien tulisi muistaa, että sähköposteja lukevat ihmiset. Vastaanottaja on inhimillinen persoona, jolla on tunteet. Omaa pahaa oloaan on turha sysätä muille ihmisille, vaan kannattaa ajatella asiaa myös toisen ihmisen näkökulmasta, muistuttaa ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja Sampo Rissanen. Kiusaamisen vastaisessa työssä auttavat ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt. Kiusaamiseen on puututtava aina sellaista kohdattaessa. Jos et tiedä, mitä kautta tai miten, kannattaa olla yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Lisätietoa häirintäyhdyshenkilöistä: yliopistolla/kiusaaminen-ja-hairinta/ Valle Uimonen, hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula, pääsihteeri Lisätietoa: Tapani Lintula, sosiaalipoliittinen sihteeri, tapani.lintulaoyy.fi OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

10

11 - Ekskursion YUOPISTON \../ j YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen pöytäkirjaan 43/2013 Projektiavustushakemukset 2013 / kol.mas haku (dead(.ine 8.12.) O Yleistä: Rahaa myönnetty tähän mennessä = 2525/6000 euroa (rahaa siis riittää) O Tässä haussa paljon takautuvasti hakevia O Tässä haetaan yhteensä 7 325,13 (missä tosin mukana Cassiopeian posketon 3000, ks. liitteenä oleva taulukko) 1) Histoni ry Hankkeen nimi: Turku-ekskursio Haettava summa: 475,13 Ajankohta: Toteutettu Lisätiedot: - Histoni ry toteutti ekskursion/opintomatkan Turkuun yhdessä AtI.as ry:n kanssa. aikana vierailtiin yrityskohteessa (Olkiluodon ydinvoimala, Posiva oy), tutustuttiin opintokohteisiin (Turun yliopiston ja Abo akademin biokemian laitokset) sekä luotiin yhteyksiä paikallisiin ainejärjestöihin (TYKja Biotica). - Ekskursio koettiin monella tapaa hyödyllisenä ja tietoa antavana tapahtumana. Histonin jäseniä ekskursiolle osallistui 24 kappaletta. - Ekskursio näin kaukaisiin kohteisiin ei ole ollut aiemmin mahdollista taloudellisistä syistä. Ennen tätä tapahtumaa kaukaisin ekskursiomme on suuntautunut Kuopioon, josta silloinkin killallemme koituivat huomattavat tappiot. Ilman Atlas ry:n kanssa tehtyä yhteistyötä ja tietoa mahdollisesta projektiavustuksesta, ei tätäkään opintoretkeä olisi pystytty tekemään. - Haemme projektiavustusta kattaaksemme ekskursiosta koituneen tappion. Kokoisellemme killalle tappio on huomattava. Projektin tulot: 636,32 Projektin menot: 1111,45 Huomioitavaa: - rahaa haetaan excuun tappiontakauksena - excursiot hauissa 1/2013 ja 2/2013: 15e/hlö (tässä tapauksessa olisi siis 360 e) 2) PAHKI ry Hankkeen nimi: PahkiSpeksi 2013 Haettava summa: 500 Ajankohta: OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO K,AN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOOYY.FI, MNW.OYY.FI

12 0tOV/Af YLIOPISTON \/ fl YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen päytäkirjaan 43/2013 Toukokuu Huhtikuu 2013 Lisätiedot: - PAHK ry pyrkii tuottamaan jäsenistönsä voimin speksejä, järjestää improvisaatio- ja muita kursseja jäsenilleen, järjestää hyvin monipuolisia harrastusmahdolljsuuksia, pitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin sekä jakaa informaatiota speksistä ja sen syvimmästä olemuksesta. Speksiin mukaan voivat lähteä kaikki opiskelijateatterin tekemisestä kiinnostuneet tiedekuntaan ja koul.utusohjelmaan katsomatta. - Yhdistyksen - Projektin - Tarvittaessa tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen sen toimintaan osallisille tai yhdistykselle itselleen. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi yi.ijäämä käytetään seuraavan kauden speksiin. PahkiSpeksi 2013 oli Oulun ensimmäinen poikkitieteellinen koskaan toteutettu speksi. Speksin teema oli Pitkä kuuma speksi ammentaen inspiraatiota elokuvasta Pitkä kuuma kesä. Lavalla nähtiin naurua, suomirokkia ja hyvää meininkiä. Näytöksiä oli neljä OAMK:n tanssi- ja konserttisalissa ja niissä kävi noin 750 katsojaa. Speksiä oli tekemässä noin viisikymmentä henkilöä. tulot ja menot on laskettu yhdistyksen toimikauden tilinpäätöksestä, sekä sen vahvistamisen jälkeen maksetuista tilavuokrista ja ohjaajan palkkiosta. Tiedämme vuoden loppuun mennessä tuleeko meille maksettavaksi vielä noin kahden tuhannen euron tekniikan työtuntilasku, jota OAMK ei ole vielä laskuttanut. voimme lähettää menneen kauden til.inpäätöksen. Projektin tulot: ,38 Projektin menot: , Huomioitavaa: - ainutlaatuinen projekti vai koko toiminta? Huom. ETA vuodelle Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry Hankkeen nimi: Uuden kyykkäkopin hankinta Haettava summa: 500 Ajan kohta: Kontti hankittu 11/2013, hyliyjen yms. rakentaminen viim. vuoden 2014 alussa Lisäti edot: - OAMK ry on suunnitellut uuden kyykkäkopin hankkimista jo useamman vuoden ajan. Uuden kyykkäkopin tarve on ollut todella suuri, koska vanha on ollut hyvin huonossa kunnossa ja sinne on mm. vesi vuotanut sisälle. Lisäksi vanha kyykkäkoppi oli niin pieni, että aktiivisen jäsenistön määrän lisääntyessä on säilytystila käynyt auttamatta liian vähäiseksi. Uuden kyykkäkopin hankinta eteni kunnolla syksyllä 2013, kun yliopiston alueelle rakennettiin uusi kyykkäkenttä, jonka viereen varattiin paikka myös uudelle kopille. Tiukkojen ulkonäkövaatimusten vuoksi kyykkäkopiksi hankittiin uusi 20 jalan suuruinen rahtikontti. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH:.-3S , VvWW.OYY.FI

13 - AIESEC-Oulu YLIOPISTON \/ fl YLIOPPILASKUNTA Liite halutuksen pöytäkirjaan 43/ Uusi kyykkäkoppi oli välttämätön hankinta, jotta seuran oma väl.ineistö saadaan säilytettyä kunnon paikassa. Lisäksi seuran jäsenistö saa säilyttää kyykkäkopissa omaa väl.ineistöään. Kyykkäkoppi palvelee hyvin suurta väkijoukkoa. Kaikki seuran jäsenet ovat oikeutettuja saamaan itselleen kyykkäkopin avaimen panttimaksua vastaan. Ja seuran jäseniksihän saavat liittyä kaikki Oulun yliopiston opiskelijat, sieltä valmistuneet sekä siellä työskentelevät henkilöt. Lisäksi seura lainaa välineistöään ilmaiseksi kaikille OYY:n ataisille järjestöille. Projektin tulot: 1000 (TEK) + alustavasti ainejärjestöjen sponssauksia Projektin menot: Kontin hankintahinta arvio muista menoista väh. 500 (hyllyjen rakentaminen, uusi lukko, mainosten teettäminen) Huomioitavaa: - Tukea ei myönnetä irtaimiston ja perustarpeiston hankitaan 4. AIESEC-OuLu ry Hankkeen nimi: Vahva maailma Haettava summa: 750 Ajankohta: huhti-toukokuu Lisätiedot: ry:n eräs päätehtävistä on järjestää vapaaehtoisprojekteja Pohjois- Suomessa. - Vahva - Projektin - Vapaaehtoiset - Aikataulu maailma on projekti, joka tuo neljä nuorta ulkomaalaista vapaaehtoista työskentelemään Vihannin SOS-l.apsikyl.ään kahdeksi kuukaudeksi. Haluamme auttaa l.apsikylän asukkaita ja samalla tarjota muutamalle nuorelle ulkomaalaisille mahdollisuuden kehittyä ihmisenä, saada työkokemusta, tutustua kulttuuriin ja tehdä jotain hyödyllistä paikallisen yhteiskunnan hyväksi. tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria, joilla on ongelmia, tutustuttaa heitä eri kulttuureihin, lisätä suvaitsevaisuutta sekä tuoda lisää iloa heidän elämäänsä. toimivat avustajina ja keskittyvät erityisesti kehittämään mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa. SOS-Lapsikylän huolehtii vapaaehtoisten majoituksesta ja ruokailusta, mutta haemme avustusta matkakulujen kattamiseen sekä koulutuksen järjestämiseen Oulussa. saattaa muuttua Vihannin SOS-Lapsikyl.än aikataulujen mukaan. Projektin tulot: 0 Projektin menot: matkakuluja n. 250 euroa, koulutus ja majoitus Oulussa n. 500 euroa Huomioitavaa: - Voidaan myöntää max. 50 % kokonaiskul.uista 375 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTFILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , C.FI, fl.fi

14 - Budjetti fl Liite halutuksen päytäkirjaan 43/2013 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ja tapahtuma muutenkin vasta suunnitteluasteella 5. OuLun Tietoteekkarit ry Hankkeen nimi: Tietotekniikan airuet OuI.usta Haettava summa: 500 Ajankohta: Historiikki julkaistu yhdistyksen vuosijuhlilla Lisätiedot: - Ainejärjestömme julkaisi 25-vuotisjuhlien yhteydessä ensimmäisen historiikkinsa. Historiikin käsikirjoitti Helsingin yliopiston tutkija Panu Nykänen ja sen taittoi Mikael Heikkinen. Käsikirjoittajalle maksettiin työstä 4500 euron korvaus. Historiikkiin myytiin mainospaikkoja yksittäisille henkilöille, kaveriporukoille, yhteisöille ja yrityksille. Painoksen koko oli 200 kappaletta, josta suurin osa on tarkoitus myydä. Myynnistä saatavilla tuloilla on tarkoitus kattaa painatuskulut, muut kulut sponsorointien jälkeen on budjetoitu tappioksi. Tällä hetkellä myytyjä on 35. Yksittäisiä kappaleita on lahjoitettu historiikin taittajalle ja käsikirjoittajall.e, sekä Kansallisarkistoon. Jatkossa historiikkeja voidaan antaa lahjaksi muun muassa yritysviera ilu illa. Projektin tulot: Sponsoroinnit 1600 euroa ja myyntikappaleet 875 euroa, yhteensä 2475 euroa Projektin menot: Painatus 1968 euroa ja käsikirjoitus 4500 euroa, yhteensä 6468 euroa Huomioitavaa: - ainutlaatuinen projekti - tappiontakausta 6. OuLun Teekkari kuoro TeeKu ry Hankkeen nimi: 20-vuotisvuosij u hla Haettava summa: 500 Ajankohta: Lisätiedot: - Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry:n 20-vuotisvuosijuhla järjestettiin Kellon nuorisoseuran talolla. Vuosijuhlajatkoja vietettiin Teekkaritalolla. Vuosijuhlapäivänä pidettiin myös kuoron vuosijuhlakonsertti, mutta tämä projektiavustushakemus keskittyy ainoastaan vuosijuhlaan. - Vuosijuhlaan osallistui yhteensä 63 henkeä, joista 33 henkeä oli konsertissa laulaneita kuorolaisia ja 30 henkeä vanhoja kuorolaisia, kunnialaulunjohtajia, kutsuvieraita ja kuorolaisten aveceja. Kutsuvieraina paikalla oli muun muassa OULUN YUOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWWOYY.FI

15 - Anomme YLIOPISTON \.../ III III YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen pöytäkirjaan 43/2013 Suomen soittajain- ja l.aul.ajainl.iitosta, Sekakuorol.iitosta ja Oulun yliopiston ytioppilaskunnasta. - Vuosijuhlan pääjuhla järjestettiin siis Kellon nuorisoseuran tal.oll.a ja jatkot Teekkaritalolla. Pääjuhlan ohjelmassa oli perinteiseen vuosijuhlatyyl.iin kolmen ruokalajin illallinen, puheita sekä esiintyjänä miesnointuplakvartetti Driio. Pääjuhlassa palkittiin vanhoja toimijoita sekakuoroliiton laulajamerkillä sekä valittiin kuorol.le kunniajäseniä ja kunnial.aul.unjohtaja. Pääjuhlapaikalta oli bussikyyditys jatkoille, jossa ohjelmassa oli ruokaa, juomaa, saunomista ja ongintaa. tähän vuosijuh[aan projektiavustusta tappiontakauksena. Vuosijuhlan kul.ul.askennan jälkeen jäimme projektissa yhteensä tappiolle 515 euroa. TuLorakenteel.taan vuosijuhla ei ollut perinteinen, sillä konsertissa l.aulaneill.e kuorolaisille illalliskortti oli muita vieraita halvempi (kuorolaisille 40 euroa, vieraille 70 euroa sisältäen konsertin). VuosijuhLa oli siis kuorolaisil.l.e osittain pa[kkio vuoden aikana tehdystä työstä kuoron eteen. TeeKu voi pyydettäessä toimittaa ylioppilaskunnalle tarkemman selvityksen projektin tuloista ja kuluista. Projektin tulot: 3600 Projektin menot: 4115 Huomioitavaa: - vuosijuhlatja projektiavustukset? 7. Cassiopeia Hankkeen nimi: Vuosiju hla konsertti Haettava summa: 3000 Ajankohta: Vuonna 2014 Lisätiedot: - Haemme 3000 euroa OYY:n projektiavustusta Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeian vuosijuhlakonsertin kuluja varten. Liitteenä on laskelma vuosijuhlakonsertin kul.uista ja vertailukohteena vuoden 2009 vuosijuhlakonsertin kulut. Projektin tulot:??? Projektin menot: 7214 H uom ioitavaa: - Haki edellisessä haussa 500 euroa juhliin, ei myönnetty - hakemusteksti kokonaisuudessaan yllä - maksimisumma 500 /haku OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , YYFI, fl.fi

16 - Sähköpäivät 8. Indexry YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen pöytäkirjaan 43/2013 Hankkeen nimi: Tulostimen hankkiminen kiltahuoneelle Haettava summa: 300 Ajankohta: Lisätiedot: Index Ry haluaa hankkia tulostimen kil.tahuoneelle hallituksen toimintaa edistävään käyttöön. Pyrimme hankkimaan skannerill.a varustetun lasertulostimen. Projektin tulot: 0 Projektin menot: 300 Huomioitavaa: - ei myönnetä irtaimiston hankintaan 9. SähköinsinöörikiLta ry Hankkeen nimi: Sähköpäivät 2013 Haettava summa: 300 Ajankohta: Lisätiedot: on tapahtuma, joka kerää yhteen sähkön, sekä tietoliikenne- että energiatekniikan opiskelijat Lappeenrannasta, Tampereelta, Otaniemestä ja Oulusta. Tapahtuma oli kolmepäiväinen ja alkoi torstai-iltana yhteiseilä illanvietolla. Perjantaipäivänä vuorossa oli yritysesittelyitä Linnanmaan campukselia. Vierailijoina olivat ABB Vaasasta, Texas Instruments Oulusta sekä Sähköinsinööriliitto SIL ja Tekniikan Akateemiset TEK. Perjantai-illan kruunasi yhteiset sitsit Johteenhovissa. Lauantaiaamulle oli järjestetty sähköpäivät-sillis Johteenpookissa, jonka jälkeen ulkopaikkakuntalaiset aloittivat siirtymisen takaisin kotipaikkakunnilleensa. Majoitus ulkopaikkakuntalaisille järjestettiin Oulun lääketieteellisen kiilan kiltatalolla Walhallassa. Kuljetukset tarvittuihin paikkoihin hoidettiin bussifirma Matka-Make oy:n avustuksella. Sitsiruuat tilattiin Unirestalta. - Sähköpäivät on jokavuotinen tapahtuma, joka kiertää eri Teekkaripaikkakunnilla ja on ainoa tapahtuma vuodessa, joka mahdollistaa kaikkien sähkökiltojen jäsenten tapaamisen. Edellisen kerran sähköpäivät on järjestetty Oulussa vuonna 2009, eivätkä nykyiset toimijat ole vielä tuolloin ole päässeet tapahtumaan osallistumaan/järjestämään. Projektin tulot: 3275,4 Projektin menot: OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.OYY.FI

17 - PROJEKTISUUNNITELMA: YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Liite hallituksen pöytäkirjaan 43/ ,06 H uom jo jtava a: - Onko - Vastaavill.e ainutlaatuinen? Ei ole projektiavustusta ennen saanut myönnetty aikaisemmin (tuta-päivät yms.) 1O.Timppa ry Hankkeen nimi: Tiedeviestintäseminaari Haettava summa: 500 Ajankohta: maal.is-huhtikuu 2014 Lisätiedot: Timppa ry hakee avustusta keväällä 2013 järjestettävään tiedeviestintäseminaariin. Kyseessä on päivän kestävä seminaari, jossa kuullaan tiedeviestinnän ammattilaisten luentoja tiedeviestinnän parissa työskentel.ystä sekä tieteen popul.arisoimisesta. Timppa ry on tiedeviestinnän maisteriohjelman ainejärjestö, jonka yksi keskeisimmistä tehtävistä on järjestää jäsenilleen ammattitaitoa kehittävää koulutusta. Seminaarin tarkoituksena on avartaa näkemyksiä tiedeviestinnän alalle työllistymisestä, viestinnän alasta yleensä sekä kehittää tieteen popularisoimisen taitoa. - Vaikka - Puhujiksi - Timppa - TOTEUTTAMISAIKATAULU: seminaari on ensisijaisesti suunniteltu tiedeviestinnän maisteriopiskelijoiden tarpeisiin, pyrimme siihen, että se kiinnostaa myös yli oppiainerajojen. Tällä tavalla saadaan [isää lipputuloja, joilla voidaan kattaa seminaarikuluja. Tällä hetkellä tavoite osallistujamääräksi on 50 henkilöä, jolla saadaan katettua noin neljäsosa kokonaiskuluista. seminaariin on ajateltu sekä tiedeviestinnän, tieteen, tieteen popularisoinnin että viestinnän alan ammattilaisia. Timppa ry:n hallitus kokoontuu päättämään puhujista tammikuussa Keskeistä on saada paikalle puhujia, jotka kiinnostavat sekä humanisteja että muiden alojen opiskelijoita. Seminaarin sisällön määrittään teema, jonka ympärille kokonaisuus rakennetaan. Yksi mahdollinen teema voisi olla esimerkiksi tieteen popularisointi, jolloin puhujiksi voitaisiin kutsua vaikkapa Tiede-lehden tai Tieteen Kuvalehden päätoimittaja. ry:n toimintastrategian kannalta seminaari palvelee TIEMAn opiskelijoiden verkostoitumistarpeita koulutusnäkökulman ohella. Tällaiset seminaarit voivat poikia tulevaisuudessa työtehtäviä, joten opiskelijoiden kannalta on olennaisen tärkeää järjestää tapahtumia, jotka avaavat mahdollisuuksia verkostoitua. Seminaari toteutetaan yhden kokonaisen päivän kestävänä tapahtumana. Seminaarin täysimittainen suunnittelu aloitetaan kevätlukukauden alussa, kun rahoituspäätökset on tehty. Tavoitteena on saada seminaari järjestettyä maalis-huhtikuulle. Tarkkaa aikataulua ei voida vielä määrittää, koska seminaarin täysimittainen suunnittelu voidaan käynnistää vasta, kun päätös rahoituksesta on saatu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , M&PV.O C FI

18 fl YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen pöytäkirjaan 43/2013 Yksipäiväinen seminaari toteutetaan kokonaisuudessaan Oulun yliopiston tiloissa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Vain vierailijat tulevat ulkopuolelta. Seminaaria aletaan mainostaa heti, kun luennoitsijat on hankittu ja tarkempi päivämäärä päätetty. Suunnitelma-aikataulun mukaan seminaari pyritään valmistelemaan kokonaisuudessaan tammikuun aikana, jolloin mainonta-aikaa jää helmi-maal.iskuulie. Tammikuussa Timppa ry:n hallitus siis tekee päätökset puhujista, ottaa heihin yhteyttä ja päättää tarkan ajankohdan, jolloin seminaari järjestetään. Seminaarijärjestelyihin kuuluu luonnollisena osana myös erilaisten pikkuasioiden hoitaminen, ja näistä asioista Timppa ry:ssä vastaa tapahtumavastaava Sini Kervinen. Seminaarin järjestelylle ja toteuttamisell.e on varattu aikaa n. 3 4 kuukautta, ja katsomme tämän ajan riittäväksi. Tuossa ajassa ehdimme saada seminaarille riittävästi näkyvyyttä. Tärkeää on järjestää seminaari ajankohtana, jolloin ei ole paljon muita tapahtumia. Tällä tavalla seminaarille saadaan suuri yleisö. Kevät on oivallinen ajankohta tällaisen seminaarin järjestämiselle, koska keväällä työl.listyminen puhututtaa ja valmistuminen ja sen jälkeinen työllistyminen ovat ajankohtaisia. Seminaarin tarkoitus on olla käytännönläheinen, minkä vuoksi puhujien halutaan olevan tieteentekijöiden ohella työntekijöitä. TALO USARVO Projektin kuluiksi on Timppa ry:n talousarviossa suunniteltu yhteensä Tähän summaan sisältyvät puhujien matkustus- ja luennointipalkkiot sekä tilavarukset sekä kahvituskulut. OYY:n toivotaan osallistuvan kul.uihin 500 summall.a, ja muuten kulut katetaan muilla tuloilla. Alla on eritelty tahot, jotka osallistuvat kuluihin projektisuunnitelman mukaan: OYY 500 Humanistinen Kilta 225 Timppa ry lipputuloista omasta kassasta 25 Ylioppilaskunnan ohella Timppa ry hakee avustusta myös Humanistiselta Killalta sekä asettaa seminaarille 5 pääsymaksun, johon sisältyy kahvitus seminaarin yhteydessä. Loput kustannukset Timppa on valmis järjestämään omasta kassastaan. Tavoite kuitenkin on, että kulut saadaan katettua kokonaan viimeistään lipputuloista. Projektin tulot: 1000 (OYY:n avustus laskettuna) Projektin menot: 1000 Huomioitavaa: - Hieno ja ainutlaatuinen projekti, hiottu hakemus - Universitas? MYÖHÄSSÄ TULLUT ARKKAREIDEN HAKEMUS: OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

19 YUOPISTON \..,./ fl YLIOPPILASKUNTA Liite haltituksen pöytäkirjaan 43/2013 PROJ EKTIAVUSTUSHAKEM US Hakija: Oulun Arkkitehti kil.ta ry Hankkeen nimi: Taulutempaus Haettava summa: 1008e Toteutusaika: Lahjoitu kset: , Kehystys > Lisätietoja projektista: Taulutempaus oli Oulun Arkkitehtikillan järjestämä hyväntekeväisyystempaus, jolla kerättiin taideteoksia Oulun yliopistollisen sairaalan osastolle 19. Osasto oli alkuvuoden remontissa, ja tempauksen tarkoituksena oli luovuttaa lahjoitukset vastavalmistuneelle osastolle piristämään tyhjiä seiniä. Uudella osastolla hoidetaan yli 16-vuotiaita syöpäsekä palliatiivisen oirehoidon potilaita. Syöpään sairastuneen potilaan osastolla oloaika kestää usein pitkään, jolloin osaston kodinomaisuus ja viihtyisyys ovat tärkeitä. Tempaus oli suunnattu Oulun yliopiston opiskelijoille. Kuka tahansa sai lahjoittaa osastolle niin monta taulua, maalausta tai teosta kuin halusi. Lahjoitukset kerättiin Arkkitehtiopiskelijoiden Kiltahuoneelle ja OYY:n toimistolle sijoitettuihin lahjoituslaatikoihin. Tempausajan jälkeen kaikki teokset käytiin läpi ja lahjoituksia tuli lopulta yhteensä 93 kappaletta. Teoksia on niin runsaasti että niitä voidaan lahjoittaa myös viereiselle osastolle 36. Sponsorituloilla kehystettiin osa tauluista ja ne luovutettiin juuri valmistuneelle osastolle Osastot 19 ja 36 kehystivät jonkin verran tauluja kesän aikana, vaikka rahaa ei varsinaisesti oltu tällaiseen projektiin budjetoitu. Osa tauluista on vielä kehystämättä, sillä osastoilla ei ole enää varaa tehdä sitä itse. Oulun Arkkitehtikilta hakee projektiavustusta kattamaan tempauskuluja, osaston kehystyskuluja sekä mahdollistamaan loppujen teosten kehystämisen. Projektin tulot: 700e SAFA 350e TEK 350e Projektin menot: 2717,15e Tulostuskustannukset: 60e Taulujen kehystys toteutunut: 625,17e e Jäljelle jääneiden taulujen kehystys (arvio) 600e Lahjoittaja-kyltti osastolle (arvio) 40e Talousarvio: Oma osuus 1009,15e OYY:n avustusosuus 1008e OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWN.O Å.FI

20 0 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen pöytäkirjaan 43/2013 Puheenjohtajan yhteystiedot: Mil.ja Tuomivaara p Projektinvetäjän yhteystiedot: Elina Jaara p OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANTI1L4N KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWWO Y.FI

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012 Aika: 7.11.2012 klo 12.00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 Aika: 10.5.2012 klo 12:00 Paikka: Luentosali KO148, Oulun yliopiston, Linnanmaa Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 Aika: 28.2.2013 klo 10.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012 Aika: 22.11.2012 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 18.1 12 o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2013 Aika: 3.10.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 8 0 OULUN Yli Wi YLIOPISTON Pöytäkirja fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2013 Aika: 12.9.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2013 Aika: 14.3.2013 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja o \\V/A\Vll OULUN wi wi YLIOPISTON Poytäkirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 27/2013 Aika: 15.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012 Aika: 13.9.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012 Aika: 26.4.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2013 Aika: 13.6.2013 klo 13.00 Paikka: YUoppilaskunnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2012 Aika: 15.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu o O Y( T( KUNTA Hallituksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 Aika: 23.1.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2012 Aika: 4.12.2012 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013. Aika: klo 12:00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013. Aika: klo 12:00 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013 Aika: 11.1.2013 klo 12:00 Paikka: Jäsenet: Lisäksi: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Valle Uimonen (PJ) Laura

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2013 Aika: 24.01.2013 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2013 Aika: 25.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012 Aika: 27.9.2012 klo 08:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012 Aika: 17.4.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 41/2013 Aika: 27.11.2013 klo 15.00 Paikka: OYY:n toimisto,

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017 Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2012 Aika: 11.4.2012 klo 14:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2015 Aika: Torstai 10.12.2015 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 29.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Telluksen ryhmätyötila 2. Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 Hattitu ksen kokouks.6 Aika: 1.9.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00 o O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse02i< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Aika: 3.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 Aika: 27.11.2012 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 36/2017 Aika: 2. marraskuuta 2017 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja (poistui kohdassa

Lisätiedot

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN o A\v OULUN O f TI( KUNTA HaUituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2014 Aika: 26.6.2014 klo 12.00 Paikka: YUoppi[askunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2012 Aika: 1.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 26.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 28.1.2016, klo 10:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017. AIKA: , klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017. AIKA: , klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 13.1.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 AIKA: 17.1.2017, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja - Koko 0 \\V/A\VII OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2016 Aika: 16.5.2016 klo 15.00 Paikka:

Lisätiedot

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00 o OULUN TF ( fil ASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 HalLituksen kokouksen Aika: 20.3.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: 10.12.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 Aika: Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y ( KUNTA Hallituksen kokoukse2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 27/2015 Aika: 21.10.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka:

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka: OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi

Lisätiedot

O \VAV/! OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista

O \VAV/! OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista 6.1 O \VAV/! OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2017 Aika: ke 21.6.2017 klo 16.00 Paikka:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen)

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen) O f( T( 0 A\v OULUN KUNTA Ha[[ituksen kokouks/2k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Aika: Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc Juutilaincn Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015.

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015. O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 21/2015 Aika: 11.9.2015 klo 12.00 Paikka: Jäsenet:

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00.

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00. o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: 17.12.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 17/2015 Aika: 13. toukokuuta 2015 klo 12.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Joonas Kivioja, pääsihteeri Antti Eteläaho, edunvalvonta-asiantuntija Aleksi Pohjola, ylioppilaslehden päätoimittaja

Joonas Kivioja, pääsihteeri Antti Eteläaho, edunvalvonta-asiantuntija Aleksi Pohjola, ylioppilaslehden päätoimittaja ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 7.8.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 11/2017 AIKA: 8.8.2017, klo 12:00 PAIKKA: LYY:n toimisto, Ahkiomaantie 23 B, etämahdollisuus Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias

Lisätiedot

Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017

Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 o \VAV// OULUN T YLIOPISTON Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017 Aika: ke 12.4.2017 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O,k\V/A\VII OULUN Pöytäkirja

O,k\V/A\VII OULUN Pöytäkirja O,k\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (((»)W( ((( YLIOPISTON Kokouksen nro 35/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2013 Aika: 17.10.2013 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2017 Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16.5.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: 18.4.2016, klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y( T f( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 11.2.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot