o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja"

Transkriptio

1 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopi5to, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: VallcUimoncn (este) Laura Pistemaa (puheenjohtaja) Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä (kokouksen sihteeri) Tuija Patana Ville Tyrväinen Ukko-Pekka Yliranta Lisäksi: PSNisula OYLPT Koivuniemi 11 - KS Tikkincn 55 Lintul KVS Saarcla VS Rannanpää PSManninen Kokouksen avaus HVPJ Pistemaa ava5i kokouksen kello LailLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 5 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireel lisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varo itusajal la. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Patana ja Juuli Juntura. Päätös: Esityksen mukaan. PJ/ SIht i J P Pkt. Pkt OUL OPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERA T: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , f,fi,

2 RKKI O \\V/A\VII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Lisättiin kohta 5 Sihteerin valinta kokoukselle ja siirrettiin kohta 7 Projektiavustukset 3/2013 kohdaksi Sihteerin valinta kokouksetle Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 4 mukaan hallituksen kokouksen sihteerinä toimii pääsihteeri tai hallituksen puheenjohtajan tähän tehtävään määräämä muu toimihenkilö. Hallitus voi valita myös muun kokouksessa läsnä olevan henkilön toimimaan sihteerinä. Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HVPJ Pistemaa esitti HJ Mäki-Petäjää kokouksen sihteeriksi. Päätös: Valittiin HJ Mäki-Petäjä kokouksen sihteeriksi. 6 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: KS Tikkinen järjesti TTS-infotilaisuuden hallinnon opiskelijaedustajille ja ainejärjestöpuheenjohtajille KS Tikkinen tapasi yliopistokollegion PJ Honkalan (ajankohtaiset asiat) Jatko-opisketijajaoston kokous 2/ YlioppiLaskunnan kehyviikko Ylioppilaskunnan koulutusvientiseminaari KS Tikkinen koulutuksen arviointi ja kehittäminen -työryhmän kokouksessa KS Tikkinen Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmän kokouksessa KS Tikkinen tapasi koulutusneuvoston opiskelijajäsen Kettusen KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa KS Tikkinen koulutuksen arviointi ja kehittäminen -työryhmän kokouksessa KS Tikkinen tapasi hallinnon opiskelijaeclustajia (TTS) KS Tikkinen tapasi OYHJ Pitkon ja ex-oyhj Kemin (perehdytys) HPJ Uimonen ja KS Tikkinen tapasivat OYHJ Pitkon (ajankohtaiset asiat) KS Tikkinen ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa KS Tikkinen koulutuksen arviointi ja kehittäminen -työryhmän kokouksessa KVS Saarela koulutusvientityöryhmän KVS Saarela kansainvälisen tuen strategiahanketyöryhmän kokouksessa HPJ Uimonen Fennovoima tuo Rusatom Overseas -edustajat esittäytymään Oulun yliopistoon - tila isuuclessa KVS Saarela, HJ Uimonen, HJ Juntura ja HJ Isohätälä luovuttivat syntymäpäiväkortin 3-vuotiaalle NISO ry:lle OLL-liittokokousdelegaation perehtymistapaaminen KS Tikkinen tapasi koulutusneuvoston opiskelijajäsen Kettusen SS Lintula Osna ry:n syyskokouksessa KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa Kv-jaoston kokous ja mixer-tapahtuma Jatko-opiskelijajaoston kokous 4/ OLL:n liittokokous Vierumäellä: OLLH14: PJ Hanna Huumonen (JYY), VPJ Joonas Kinnunen (HYY), VPJ Nhamo Zinhu (SAMMAKKO), Pekka Petäkoski (METKA) KVS Saarela koulutusvientityöryhmän kokouksessa SS Lintul tj5si PSOASHJ Impiön Siht 3 Pkt.. Pkt OULU 0 PISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIDPISTO. VIERAILU. PUH: , WN in.oyy.fi 1> 2 Kl150 KANHILAN KATU, xi ovi,. KRS, OULU.

3 O \\V/A\Vll OULUN Y(1 1 YLIOPISTON Pöytäkirja III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa jossa OYY:n hallitus nimeää tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen ja kaksi muuta jäsentä valitaan avoimen haun kautta. OYY:n hallitus avasi kokouksessaan 3 9/12 haun kahden opiskelijajäsenen osalta. Samalla päätettiin että kolmannen opiskelijajäsenen nimeää OYY:n vuoden 2014 hallitus keskuudestaan. Haku oli avoinna keskiviikkoon klo 16 saakka. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti: Eveliina Lintula, Niina-Maria Nissinen ja Soile Puhakka. EsitteLijä: HJ Mäki-Petäjä Päätösesitys: Nimetään kaksi YTHS:n Oulun terveystyöryhmän opiskelijajäsentä vuodeksi 2014 ja OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri työryhmän asiantuntijajäseneksi. Kolmannen opiskelijajäsenen nimeää aiemman päätöksen mukaisesti OYYH14 keskuudestaan. HJ Tyrväinen esitti valittavaksi Nissistä ja Lintulaa HJ Patana esitti valittavaksi Puhakkaa ja Lintulaa HJ Yliranta esitti valittavaksi Nissistä ja Puhakkaa Koeäänestyksen jälkeen valittiin Soile Puhakka ja Niina-Maria Nissinen. Päätös: Nimetään Soile Puhakka ja Niina-Maria Nissinen YTHS:n Oulun terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi vuodeksi 2014 ja OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri työryhmän asiantuntijajäseneksi. Kolmannen opiskelijajäsenen nimeää aiemman päätöksen mukaisesti OYYH14 keskuudestaan. Vastuuhenkitö: SS Lintula 7 Vatiokunnat ja jaostot vuonna 2014 sekä puheenjohtajahaun avaaminen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeen panovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valio kunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 10 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii kolme valiokuntaa: koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä talousvaliokunta. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 11 mukaan sosiaalipoliittisen ja koulutus poliittisen valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 17 mukaan talousvaliokunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 23 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii ESN-jaosto ja tarvittava määrä muita jaostoja. Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 24 mukaan jaoston toimikausi on kalenterivuosi. Vuonna 2012 toimivat koulutus poliittinen, sosiaalipoliittinen ja talousvaliokunta sekä ESN-jaosto, kulttuurijaosto, kansainvälinen jaosto ja ympäristöjaosto. Vuonna 2013 toimivat koulutus poliittinen, sosiaalipoliittinen ja talousvaliokunta sekä ESN-jaosto, kulttuurijaosto, kansainvälinen jaosto ja ympäristöjaosto Esittetijä: HVPJ Pistemaa Päätösesitys: Todetaan, että Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimivat koulutuspoliittinen-, sosiaalipoliittinen- ja talousvaliokunta. Päätetään lisäksi perustaa vuodelle 2014 jaostot ja avata haut niiden puheenjohtaja arten. PJ - Sht j A? Pkt Pktj? 4 OULUN IOP TON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: KKI KOISO KANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , n.fi, WvVW.OYY.FI

4 O \\V/A\Vll OULUN W1 W1 YLIOPISTON Pöytäkirja II fl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/ Pelirajat on hanke vierailulla Nyytin hengailuillassa KVS Saarela, HJ Juntura ja HPJ Uimonen ESN Oulu ry:n perustamiskokouksessa HPJ Uimonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 88-vuotisjuhlilla HPJ Uimonen Unirestan omistajatapaamisessa (ajankohtaiset asiat) KS Tikkinen tapasi yliopistokollegion PJ Honkalan (ajankohtaiset asiat) KS Tikkinen Kajaus-työryhmän päätöskokouksessa KS Tikkinen ohjauksen kehittämistyöryhmän kokouksessa SS Lintula YTHS Terveystyöryhmässä KVS Saarela kansainvälisten tuen strategiahanketyöryhmän kokouksessa HOE-koulutus 1 (tiedekuntahallitukset) HJ Mäki-Petäjä tapasi Keskustan valtuustoryhmän pj Juha Huikarin HJ Juntura tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa KS Tikkinen tapasi SYLKS Erikssonin (ajankohtaiset asiat) KVS Saareta tapasi SYLKS Kaltungin ja keskusteli OKM:n kansainvälisistä asioista vastaavan opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaaran kanssa (ajakohtaiset asiat) SS Lintula tapasi YTHS Oulun henkilökuntaa Maksuttoman koulutuksen päivän kannanotto KS Tikkinen, SS Lintula ja KVS Saarela tapasivat Akavan pj Ejäderin ja keskustoimiston henkilökuntaa Akava-päivässä Lintula ja HJ Mäki-Petäjä tapasivat PSOAS hpj Seppätän ja vltkpj Rissasen OYY:n työntekijöiden kokous KS Tikkinen tapasi koulutusneuvoston opiskelijajäsen Kettusen KS Tikkinen Kandipalaute-tiimin kokouksessa Kopo- ja sopovaliokuntien yhteiskokous OY:n Missä mennään -tilaisuus palvelupisteasiasta HPJ Uimonen ja HJ Patana Unirestan yhteistyöjoulupuurolla HJ Mäki-Petäjä tapasi PSOAS hvpj Kantomaan ja hj Impiön KS Tikkinen koulutusneuvoston kokouksessa Universitas-ohjausryhmän kokous OYY ja rehtoraattikahvit Aularavintolassa HJ Mäki-Petäjä tapasi sivistys- ja kul.ttuurilautakunnan pj Matias Ojalehdon 5.12 KVS Saarela tapasi yliopiston kv-palvelun Sanna Heikkistä ja Tytti Haapalehtoa sekä ESN:ää ja NISOa Ylioppilaskunnan itsenäisyyspäivän soihtukulkue SS Lintula hyvinvointityöryhmän kokouksessa HPJ Uimonen, HPJ2O14 Koistinen, PS Nisula, PS Manninen ja KS Tikkinen SYL:n glögeillä HPJ Uimonen ja EJ Koistinen periferiaristeilyllä VS Karjalaisen perehdytys alkanut Päätös: Esityksen mukaan. 7 YTHS Terveystyöryhmän opisketijajäsenet vuodelle 2014 YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. YTHS:n Oulu-Kajaanin tpy:n ylilääkäri Mäkelä on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään kolme opiskel ijajäsentä työryhmään vuodelle Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitte leva ja toteuttava yhteistyöelin terveysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveysinformaatiosta sekä motivoi ja kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön ja lisää opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Työryhmä raportoi vuosittain toimipisteen terveyden edistämistoiminnastajohtokunnalle. Siht J JV Pkt - Pkt 3 OULU YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET PL2SO OULUN YLIOPISTO VIERAILUT RKKI Kl150 KANTFILAN K4TU X1OVI 2 KRS OULU PUH: , WMN.OYY.FI

5 o \\V/A\Vll OULUN (J Wf W1 YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 HJ Tyrväinen esitti, että perustetaan kuhtuuri- ja tapahtumajaosto, ympäristäjaosto ja jatko-opiskelijajaosto, ja avataan haku näiden jaostojen puheenjohtajiksi. Haku päättyy ko ESN-jaoston puheenjohtajana toimii Laura Riuttanen. HVPJ Pistemaa kannatti HJ Tyrväisen esitystä Päätös: Perustetaan ku ttuuri- ja tapahtumajaosto, ympäristöjaosto ja jatko-opiskelijajaosto, ja avataan haku näiden jaostojen puheenjohtajiksi. Haku päättyy ko ESN-jaoston puheenjohtajana toimii Laura Riuttanen. 8 5 OuLun yliopiston koututustoimikuntien opiskelijajäsenet, haun avaaminen OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus 4.) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Esittelijä: KS Tikkinen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HVPJ Pistemaa ehdotti kohdan pöytäämistä. Päätös: Päätettiin pöydätä kohta. 9 5 Kannanotto kiusaamista vastaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajista sitä tee. Kiusaamisenvastainen kannanotto on ollut kommentoitavissa osa itteessa: https://docs.google.com/a/oyyfi/document/d/1c8kfmodexdt7agjmuusltj28f16 ulzkxiullwonzvwg/edit EsitteLijä: VS Rannanpää Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto. Liite: Kannanotto kiusaamista vastaan 10 Projektiavustukset 3/2013 Ylioppilaskunnan projektiavustusten myö ntämis perusteiden mukaan hallitus päättää vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5/2013 päättänyt projektiavustusten hakuajoiksi 3.3., ja Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5/2013 päättänyt jakaa vuoden 2013 aikana projektiavustuksia yhteensä euroa. Edelleen ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11/2013 päättänyt jakaa projektiavustusrahaa ensimmäisessä haussa saapuneil le hakemuksil le yhteensä 1225 euroa ja kokouksessaan 32/2013 yhteensä 1300 euroa. Rahaa on siis jaettavaksi vielä yhteensä 3475 euroa. Liite: Koonti p tiavustushakemuksista PJ Sht i/v /, Pkt, Pkt f 5 OULUN OPJSE ON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET PLZ5O ULUN YLIOPISTO VIERAILU RKKI KOISO KANfl1LAN RATU xiovi 2 KRS ULU PUH: , TOIMISTOO fl FI,

6 O OULUN 1 Yt f YLIOPISTON Pöytäkirja I YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Esittetijä: HVPJ Pistemaa Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HVPJ Pistemaa esitti, että otetaan myös arkkitehtikillan myöhässä tullut projektiavustushakemus huomioon. HJ Mäki-Petäjä kannatti esitys HVPJ Pistemaa esitti, ettei anneta Arkkitehtikillalle projektiavustusta. HVPJ Pistemaa esitti, ettei anneta AIESEC:lle projektiavustusta. HJ Isohätälä esitti, että annetaan 250 euroa Arkkitehtikillalle projektiavustusta. HJ Isohätälä esitti, että annetaan 250 euroa AIESEC:lle projektiavustusta. HJ Yliranta kannatti Isohätälän esityksiä. HJ Tyrväinen kannatti Pistemaan esityksiä. HVPJ Pistemaan ensimmäinen esitys voitti HJ sohätälän ensimmäisen esityksen puheenjohtajan äänellä äänten jakautuessa tasan 3-3. Aänestyksessä annettiin myös yksi tyhjä ääni. HVPJ Pistemaan toinen esitys voitti HJ Isohätälän toisen esityksen äänin 4-3. Päätös: Päätettiin myöntää tiitteen mukaisesti projektiavustuksia. Liite: Koonti projektiavustuspäätöksistä HJ Isohätälä poistui kokouksesta HVPJ Pistemaa julisti kokoustauon HVPJ Pistemaa jatkoi kokousta OYLPT Koivuniemi saapui kokoukseen PS Nisula saapui kokoukseen PS Manninen saapui kokoukseen Opiskelijakatenteri Lukuvuodette Ylioppilaskunnan jäsenkalenteri on lukuvuosina ja toteutettu yhteistyössä RC Kustannus Oy:n kanssa erillisen sopimuksen mukaan. Sopimus ei ole voimassa lukuvuoden kalenterin osalta. Aiemmin ylioppilaskunta on tehnyt yhteistyötä Ajasto Oy:n kanssa. Ylioppilaskunnan ilmoitusmyyjä vastasi vielä lukuvuoden kalenterin ilmoitusmyynnistä, jonka jälkeen ilmoitusmyynti on sisältynyt kalenterisopimukseen. Hallitus päätti kokouksessaan 33/2013 valtuuttaa P5 Nisulan, OYLPT Koivuniemen ja VS Rannanpään kilpailuttamaan kalenterin paino ja mainosmyynti vuodelle Esittetijä: OYLPT Koivuniemi Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Valtuutettiin P5 Nisula, PS Manninen, OYLPT Koivuniemi ja VS Rannanpää jatkamaan neuvotteluja RC-Kustannus Oy:n kanssa kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. 12 Kunniatyöryhmä Ylioppilaskunnan iuhlasäännön 15 :n mukaan ylioppilaskunnassa toimii kunniatyöryhmä. Ylioppilaskunnan hallitus nimittää työryhmän aikaisintaan 15. marraskuuta ja viimeistään 15. joulukuuta. Kunniatyöryhmän puheenjohtajana toi ii hallituksen puheenjohtaja, sihteerinä hallituksen nimeämä ylioppilaskunnan PJ Siht Pkt., Pkt 6 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ER KI K6 0 KANT11LAN KATU, Xi. ovi, 2. KRS OULU. PUH: , C.FI,

7 0 \\V/A\VII OULUN W1 Yli YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 toimihenkilö sekä kolme muuta jäsentä, jotka koostuvat ylioppilaskunnan puheenjohtajasta sekä kahdesta Rauhala-klubi ry:n nimeämästä edustajasta. Työryhmän toimikausi on kalenterivuosi. Kunniatyöryhmä valmistelee hallitukselle esityksen myönnettävistä kunniamerkeistä ja tunnuksista. Lisäksi kunniatyöryhmä valmistelee hallituksen esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. P5 Manninen on pyytänyt Rauhala Klubi ry:ltä esitys kahdeksi kunniatyöryhmän jäseneksi. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys : Nimetään kunniatyöryhmä vuodelle 2014 seuraavalla kokoonpanolla: Viii Koistinen (puheenjohtaja), Tero Marin, Milja Seppälä ja Anne Ollikainen. Kunniatyöryhmän sihteerinä toimii PS Manninen Päätös: Esityksen mukaan 13 5 Muut esille tulevat asiat Käytiin keskustelua Uniresta Oy:n ja ylioppilaskunnan välisistä suhteista. 14 Kokouksen päättäminen HVPJ Pistemaa päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Ouluss ig Oulussa 8 l Laura Pistemaa Hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mäki-Petäjä kokouksen sihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa iq. IL.2013 Oulussa!? Ju Ii Juntura Tuija Patana Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Kannanotto kiusaamista vastaan PJ Siht /V ( Pkt OULUN YLIOPS.TQ J - Pkt 7 LIOPPILASKUNTA KIRJEEr: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KAN]11L \N KATU. Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , W\MN.O n.fi

8 OY(Y OULUN YLIOPISTON Pöytäkirja YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Liite 2: Koonti projektiavustushakemuksista Liite 3: Koonti projektiavustuspäätäksistä PJ Siht Pkt PktT 8 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , ryfi

9 O 6\\V/A\V// OULUN \ (())Y( ( YLIOPISTON Liite hallituksen poytäkirjaan 43/2013 % fl fl YLIOPPILASKUNTA Kannanotto Kiusaaminen kitkettävä yliopistoi.ta Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on surukseen törmännyt kiusaamistapauksiin kuluneen vuoden aikana. OYY haluaa muistuttaa, että kaikenlainen asiaton, syrjivä ja loukkaava puhe tai käytös ei kuulu yliopistolle ja ylioppilaskuntaan niin kuin ei muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tekemästä vuoden 2012 opiskelijabarometristä selviää, että 1 % korkeakouluopiskelijoista sanoo kokevansa syrjintää, häirintää tai kiusaamista usein ja 8 % joskus opiskeluaikanaan. Kiusaamistapauksia siis esiintyy myös korkeakouluissa, vaikka ne ovat aikuisten ihmisten y h te i söj ä. Myös epäkunnioittavat viestit ja hävyttömät sähköpostit ovat yksi häirinnän ja kiusaamisen muoto. Hyvät käytöstavat on syytä muistaa myös sosiaalisessa mediassa, jossa pätevät samat käyttäytymissäännöt kuin kasvokkaisessa kohtaamisessa, vaikka viestintä tapahtuu eri muodossa. Esimerkiksi vihaisten postien lähettäjien tulisi muistaa, että sähköposteja lukevat ihmiset. Vastaanottaja on inhimillinen persoona, jolla on tunteet. Omaa pahaa oloaan on turha sysätä muille ihmisille, vaan kannattaa ajatella asiaa myös toisen ihmisen näkökulmasta, muistuttaa ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja Sampo Rissanen. Kiusaamisen vastaisessa työssä auttavat ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt. Kiusaamiseen on puututtava aina sellaista kohdattaessa. Jos et tiedä, mitä kautta tai miten, kannattaa olla yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Lisätietoa häirintäyhdyshenkilöistä: yliopistolla/kiusaaminen-ja-hairinta/ Valle Uimonen, hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula, pääsihteeri Lisätietoa: Tapani Lintula, sosiaalipoliittinen sihteeri, tapani.lintulaoyy.fi OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

10

11 - Ekskursion YUOPISTON \../ j YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen pöytäkirjaan 43/2013 Projektiavustushakemukset 2013 / kol.mas haku (dead(.ine 8.12.) O Yleistä: Rahaa myönnetty tähän mennessä = 2525/6000 euroa (rahaa siis riittää) O Tässä haussa paljon takautuvasti hakevia O Tässä haetaan yhteensä 7 325,13 (missä tosin mukana Cassiopeian posketon 3000, ks. liitteenä oleva taulukko) 1) Histoni ry Hankkeen nimi: Turku-ekskursio Haettava summa: 475,13 Ajankohta: Toteutettu Lisätiedot: - Histoni ry toteutti ekskursion/opintomatkan Turkuun yhdessä AtI.as ry:n kanssa. aikana vierailtiin yrityskohteessa (Olkiluodon ydinvoimala, Posiva oy), tutustuttiin opintokohteisiin (Turun yliopiston ja Abo akademin biokemian laitokset) sekä luotiin yhteyksiä paikallisiin ainejärjestöihin (TYKja Biotica). - Ekskursio koettiin monella tapaa hyödyllisenä ja tietoa antavana tapahtumana. Histonin jäseniä ekskursiolle osallistui 24 kappaletta. - Ekskursio näin kaukaisiin kohteisiin ei ole ollut aiemmin mahdollista taloudellisistä syistä. Ennen tätä tapahtumaa kaukaisin ekskursiomme on suuntautunut Kuopioon, josta silloinkin killallemme koituivat huomattavat tappiot. Ilman Atlas ry:n kanssa tehtyä yhteistyötä ja tietoa mahdollisesta projektiavustuksesta, ei tätäkään opintoretkeä olisi pystytty tekemään. - Haemme projektiavustusta kattaaksemme ekskursiosta koituneen tappion. Kokoisellemme killalle tappio on huomattava. Projektin tulot: 636,32 Projektin menot: 1111,45 Huomioitavaa: - rahaa haetaan excuun tappiontakauksena - excursiot hauissa 1/2013 ja 2/2013: 15e/hlö (tässä tapauksessa olisi siis 360 e) 2) PAHKI ry Hankkeen nimi: PahkiSpeksi 2013 Haettava summa: 500 Ajankohta: OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO K,AN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOOYY.FI, MNW.OYY.FI

12 0tOV/Af YLIOPISTON \/ fl YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen päytäkirjaan 43/2013 Toukokuu Huhtikuu 2013 Lisätiedot: - PAHK ry pyrkii tuottamaan jäsenistönsä voimin speksejä, järjestää improvisaatio- ja muita kursseja jäsenilleen, järjestää hyvin monipuolisia harrastusmahdolljsuuksia, pitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin sekä jakaa informaatiota speksistä ja sen syvimmästä olemuksesta. Speksiin mukaan voivat lähteä kaikki opiskelijateatterin tekemisestä kiinnostuneet tiedekuntaan ja koul.utusohjelmaan katsomatta. - Yhdistyksen - Projektin - Tarvittaessa tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen sen toimintaan osallisille tai yhdistykselle itselleen. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi yi.ijäämä käytetään seuraavan kauden speksiin. PahkiSpeksi 2013 oli Oulun ensimmäinen poikkitieteellinen koskaan toteutettu speksi. Speksin teema oli Pitkä kuuma speksi ammentaen inspiraatiota elokuvasta Pitkä kuuma kesä. Lavalla nähtiin naurua, suomirokkia ja hyvää meininkiä. Näytöksiä oli neljä OAMK:n tanssi- ja konserttisalissa ja niissä kävi noin 750 katsojaa. Speksiä oli tekemässä noin viisikymmentä henkilöä. tulot ja menot on laskettu yhdistyksen toimikauden tilinpäätöksestä, sekä sen vahvistamisen jälkeen maksetuista tilavuokrista ja ohjaajan palkkiosta. Tiedämme vuoden loppuun mennessä tuleeko meille maksettavaksi vielä noin kahden tuhannen euron tekniikan työtuntilasku, jota OAMK ei ole vielä laskuttanut. voimme lähettää menneen kauden til.inpäätöksen. Projektin tulot: ,38 Projektin menot: , Huomioitavaa: - ainutlaatuinen projekti vai koko toiminta? Huom. ETA vuodelle Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry Hankkeen nimi: Uuden kyykkäkopin hankinta Haettava summa: 500 Ajan kohta: Kontti hankittu 11/2013, hyliyjen yms. rakentaminen viim. vuoden 2014 alussa Lisäti edot: - OAMK ry on suunnitellut uuden kyykkäkopin hankkimista jo useamman vuoden ajan. Uuden kyykkäkopin tarve on ollut todella suuri, koska vanha on ollut hyvin huonossa kunnossa ja sinne on mm. vesi vuotanut sisälle. Lisäksi vanha kyykkäkoppi oli niin pieni, että aktiivisen jäsenistön määrän lisääntyessä on säilytystila käynyt auttamatta liian vähäiseksi. Uuden kyykkäkopin hankinta eteni kunnolla syksyllä 2013, kun yliopiston alueelle rakennettiin uusi kyykkäkenttä, jonka viereen varattiin paikka myös uudelle kopille. Tiukkojen ulkonäkövaatimusten vuoksi kyykkäkopiksi hankittiin uusi 20 jalan suuruinen rahtikontti. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH:.-3S , VvWW.OYY.FI

13 - AIESEC-Oulu YLIOPISTON \/ fl YLIOPPILASKUNTA Liite halutuksen pöytäkirjaan 43/ Uusi kyykkäkoppi oli välttämätön hankinta, jotta seuran oma väl.ineistö saadaan säilytettyä kunnon paikassa. Lisäksi seuran jäsenistö saa säilyttää kyykkäkopissa omaa väl.ineistöään. Kyykkäkoppi palvelee hyvin suurta väkijoukkoa. Kaikki seuran jäsenet ovat oikeutettuja saamaan itselleen kyykkäkopin avaimen panttimaksua vastaan. Ja seuran jäseniksihän saavat liittyä kaikki Oulun yliopiston opiskelijat, sieltä valmistuneet sekä siellä työskentelevät henkilöt. Lisäksi seura lainaa välineistöään ilmaiseksi kaikille OYY:n ataisille järjestöille. Projektin tulot: 1000 (TEK) + alustavasti ainejärjestöjen sponssauksia Projektin menot: Kontin hankintahinta arvio muista menoista väh. 500 (hyllyjen rakentaminen, uusi lukko, mainosten teettäminen) Huomioitavaa: - Tukea ei myönnetä irtaimiston ja perustarpeiston hankitaan 4. AIESEC-OuLu ry Hankkeen nimi: Vahva maailma Haettava summa: 750 Ajankohta: huhti-toukokuu Lisätiedot: ry:n eräs päätehtävistä on järjestää vapaaehtoisprojekteja Pohjois- Suomessa. - Vahva - Projektin - Vapaaehtoiset - Aikataulu maailma on projekti, joka tuo neljä nuorta ulkomaalaista vapaaehtoista työskentelemään Vihannin SOS-l.apsikyl.ään kahdeksi kuukaudeksi. Haluamme auttaa l.apsikylän asukkaita ja samalla tarjota muutamalle nuorelle ulkomaalaisille mahdollisuuden kehittyä ihmisenä, saada työkokemusta, tutustua kulttuuriin ja tehdä jotain hyödyllistä paikallisen yhteiskunnan hyväksi. tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria, joilla on ongelmia, tutustuttaa heitä eri kulttuureihin, lisätä suvaitsevaisuutta sekä tuoda lisää iloa heidän elämäänsä. toimivat avustajina ja keskittyvät erityisesti kehittämään mielekästä vapaa-ajan ohjelmaa. SOS-Lapsikylän huolehtii vapaaehtoisten majoituksesta ja ruokailusta, mutta haemme avustusta matkakulujen kattamiseen sekä koulutuksen järjestämiseen Oulussa. saattaa muuttua Vihannin SOS-Lapsikyl.än aikataulujen mukaan. Projektin tulot: 0 Projektin menot: matkakuluja n. 250 euroa, koulutus ja majoitus Oulussa n. 500 euroa Huomioitavaa: - Voidaan myöntää max. 50 % kokonaiskul.uista 375 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTFILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , C.FI, fl.fi

14 - Budjetti fl Liite halutuksen päytäkirjaan 43/2013 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ja tapahtuma muutenkin vasta suunnitteluasteella 5. OuLun Tietoteekkarit ry Hankkeen nimi: Tietotekniikan airuet OuI.usta Haettava summa: 500 Ajankohta: Historiikki julkaistu yhdistyksen vuosijuhlilla Lisätiedot: - Ainejärjestömme julkaisi 25-vuotisjuhlien yhteydessä ensimmäisen historiikkinsa. Historiikin käsikirjoitti Helsingin yliopiston tutkija Panu Nykänen ja sen taittoi Mikael Heikkinen. Käsikirjoittajalle maksettiin työstä 4500 euron korvaus. Historiikkiin myytiin mainospaikkoja yksittäisille henkilöille, kaveriporukoille, yhteisöille ja yrityksille. Painoksen koko oli 200 kappaletta, josta suurin osa on tarkoitus myydä. Myynnistä saatavilla tuloilla on tarkoitus kattaa painatuskulut, muut kulut sponsorointien jälkeen on budjetoitu tappioksi. Tällä hetkellä myytyjä on 35. Yksittäisiä kappaleita on lahjoitettu historiikin taittajalle ja käsikirjoittajall.e, sekä Kansallisarkistoon. Jatkossa historiikkeja voidaan antaa lahjaksi muun muassa yritysviera ilu illa. Projektin tulot: Sponsoroinnit 1600 euroa ja myyntikappaleet 875 euroa, yhteensä 2475 euroa Projektin menot: Painatus 1968 euroa ja käsikirjoitus 4500 euroa, yhteensä 6468 euroa Huomioitavaa: - ainutlaatuinen projekti - tappiontakausta 6. OuLun Teekkari kuoro TeeKu ry Hankkeen nimi: 20-vuotisvuosij u hla Haettava summa: 500 Ajankohta: Lisätiedot: - Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry:n 20-vuotisvuosijuhla järjestettiin Kellon nuorisoseuran talolla. Vuosijuhlajatkoja vietettiin Teekkaritalolla. Vuosijuhlapäivänä pidettiin myös kuoron vuosijuhlakonsertti, mutta tämä projektiavustushakemus keskittyy ainoastaan vuosijuhlaan. - Vuosijuhlaan osallistui yhteensä 63 henkeä, joista 33 henkeä oli konsertissa laulaneita kuorolaisia ja 30 henkeä vanhoja kuorolaisia, kunnialaulunjohtajia, kutsuvieraita ja kuorolaisten aveceja. Kutsuvieraina paikalla oli muun muassa OULUN YUOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWWOYY.FI

15 - Anomme YLIOPISTON \.../ III III YLIOPPILASKUNTA Liite hallituksen pöytäkirjaan 43/2013 Suomen soittajain- ja l.aul.ajainl.iitosta, Sekakuorol.iitosta ja Oulun yliopiston ytioppilaskunnasta. - Vuosijuhlan pääjuhla järjestettiin siis Kellon nuorisoseuran tal.oll.a ja jatkot Teekkaritalolla. Pääjuhlan ohjelmassa oli perinteiseen vuosijuhlatyyl.iin kolmen ruokalajin illallinen, puheita sekä esiintyjänä miesnointuplakvartetti Driio. Pääjuhlassa palkittiin vanhoja toimijoita sekakuoroliiton laulajamerkillä sekä valittiin kuorol.le kunniajäseniä ja kunnial.aul.unjohtaja. Pääjuhlapaikalta oli bussikyyditys jatkoille, jossa ohjelmassa oli ruokaa, juomaa, saunomista ja ongintaa. tähän vuosijuh[aan projektiavustusta tappiontakauksena. Vuosijuhlan kul.ul.askennan jälkeen jäimme projektissa yhteensä tappiolle 515 euroa. TuLorakenteel.taan vuosijuhla ei ollut perinteinen, sillä konsertissa l.aulaneill.e kuorolaisille illalliskortti oli muita vieraita halvempi (kuorolaisille 40 euroa, vieraille 70 euroa sisältäen konsertin). VuosijuhLa oli siis kuorolaisil.l.e osittain pa[kkio vuoden aikana tehdystä työstä kuoron eteen. TeeKu voi pyydettäessä toimittaa ylioppilaskunnalle tarkemman selvityksen projektin tuloista ja kuluista. Projektin tulot: 3600 Projektin menot: 4115 Huomioitavaa: - vuosijuhlatja projektiavustukset? 7. Cassiopeia Hankkeen nimi: Vuosiju hla konsertti Haettava summa: 3000 Ajankohta: Vuonna 2014 Lisätiedot: - Haemme 3000 euroa OYY:n projektiavustusta Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeian vuosijuhlakonsertin kuluja varten. Liitteenä on laskelma vuosijuhlakonsertin kul.uista ja vertailukohteena vuoden 2009 vuosijuhlakonsertin kulut. Projektin tulot:??? Projektin menot: 7214 H uom ioitavaa: - Haki edellisessä haussa 500 euroa juhliin, ei myönnetty - hakemusteksti kokonaisuudessaan yllä - maksimisumma 500 /haku OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , YYFI, fl.fi

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2013 Aika: 6.6.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

ANTURI Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965

ANTURI Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965 Fuksi ANTURI 2012 Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965 Sisällysluettelo 3 Pääkirjoitus 4 TTYY Sinun ylioppilaskuntasi 6 Mihin jäsenmaksusi käytetään? 6 Opiskelijakortti 6 Avoin kampus 6 Pakettiauto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY

LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY Kyläkirje 3 / 2010 LAPIN LIITON MENNÄÄN KYLÄÄN! HANKE & Maakunnallinen kylien yhteenliittymä LAPIN KYLÄTOIMINNAN TUKI RY TÄSSÄ KYLÄKIRJEESSÄ MUUN MUASSA : - LAPIN KYLÄTOIMINTA JÄRJESTÄYTYI Sivut 7-8 -

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot