Kiinkon kuulumiset Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinkon kuulumiset. 24.8.2011 Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto 1"

Transkriptio

1 Kiinkon kuulumiset 1. Strategia Toiminnanohjaus ja asiakasrekisteri 3. Verkkokoulutuskonsepti 4. Yrityskohtainen/räätälöity koulutus 5. Myynti ja markkinointistrategia 6. Viro yhtiön perustamisen tutkinta 7. Uudet tuotteet 8. Kumppanuudet 9. Luennoitsijayhteistyö Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto 1

2 Kiinkon kuulumiset Volyymit: Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy 2,88 me (2011) henkilöstö 12, osallistujaa Kiinteistöalan Koulutussäätiö 4,62 me (2011) henkilöstö 26, opiskelijaa Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto 2

3 KOULUTUSTARPEEET MONIPUOLISTUUVAT Kriteeri- ja asiakasvaatimukset KOULUTUKSEN SAATAVUUS JA SOPIVUUS Korostuu kilpailutilanteessa hinnan sijaan AJANKOHTAISKOULUTUKSEN TARVE ( ) Uusia ratkaisuja tehokkaaseen tiedonvälitykseen - verkko PAINOPISTEEN SIIRTOATIETOPUOLELTA MYÖS TAITOJEN VALMENNUKSEEN Asiakaspalvelu, Myynti, Johtaminen TOIMIALAN HENKILÖSTÖVAJAUS eläköityminen ja vetovoimaisuus KESKUS JA SÄÄTIÖ NÄHDÄÄN KENTÄLLÄ YHTENÄ KIINKONA Alan avainpelaajan asiakaskeskeiseen uudistumiseen kohdistuu suuria odotuksia ALAN AVAINPELAAJAT HALUAVAT TEHDÄ TIIVIIMPÄÄ YHTEISTYÖTÄ Kumppanuusstrategia KOKONAISVALTAISUUS JA KOKONAISVASTUU ASIAKASYHTEYDENPIDOSSA KOROSTUU Asiakasyhteyksien ja sisäisen toiminnan uudistamisen tarve HINNOITTELUSTRATEGIA JA VAIKUTTAVUUS Asiakkaiden saaman hyödyn osoittaminen korostuu KIINKOLLA ON SUURI KASVUPOTENTILAALI Ajankohtaiskoulutus Taito-valmennus - Verkkoratkaisut Taloushallinto Käyttö ja ylläpito Kiinteistö- liiketoiminta Isänn nnöinti ja asuminen Rakennut- taminen Kiinteistövälitys

4

5 Asiakkaat ja yhteistyökumppanit toivoivat jatkuvaa ja tiivistä keskusteluyhteyttä Vastuuhenkilöiltä odotetaan kokonaisvaltaista otetta ja asiakaskeskeistä toimintatapaa Päättäjien intressit ja koulutukseen osallistujan intressit on huomioitava entistä paremmin Asiantuntijaorganisaation tuottavuutta ja tehokkuutta tulee arvioida suhteessa tulevaan potentiaaliin Johtoryhmätyöskentelyä, johtamista ja esimiestyötä on uudistettava ja terävöitettävä Myyntityötä ja asiakkuuksien hoitoa on aktivoitava ja sen kohdistamista ja laatua terävöitettävä. Sisäistä tehokkuutta on parannettava uudistamalla työryhmien ja tiimien työtä Henkilöstöresurssien suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota Nykyisen kokemuspääoman siirtäminen ja uusien resurssien hankinta kaipaa suunnitelmallisuutta Työprosessien arvioinnin ja kehittämisen lähtökohtana tulee olla asiakas Kiinko arvioi johtamisjärjestelmänsä uudelleen ja tehostaa esimiestyöskentelyä ja sitä kautta asiakkuuksien hankintaa ja hallintaa

6 Asiakaspotentiaalien arvioiminen tulee olla kasvustrategian perusta Asiakasodotusten kuunteleminen on Kiinkon arvoperustaan liittyvä perusasia Asiakaskäsitteen systemaattinen arviointi, päättäjä, kumppani, osallistuja ja käyttäjä näkökulmien avaaminen kaikessa toiminnassa Vaikuttavuuden mittaaminen asiakkaiden tulos-, toiminta-, osaamis- ja edellytystasolla tavoitteeksi alkavalla strategia-ajanjaksolla Tavoitteiden asettaminen nykyisten ja tulevien (uusien) asiakkaiden osalta erikseen Asiakassegmentti ja asiakasryhmäkohtaisten toimintasuunnitelmien laatiminen täydentämään nykyistä tulosyksikköajattelua Asiakasryhmä-/segmentti-/ asiakkaan asemakohtainen tiedottaminen, markkinointi- ja myyntityö Alueellisen toiminnan kehittäminen ja organisointi osaksi yhteistyökumppanistrategiaa Vastuu alan edelläkävijänä ja haluttavuuden kehittäjänä Asiakassegmenttien ja asiakaskohtaisten kannattavuuksien seuranta Kiinko panostaa asiakaslähtöiseen suunnittelu- ja kehitystyöhön ja siirtää painopistettä tulosyksikköajattelusta asiakastuloksiin: kasvu, kannattavuus ja vaikuttavuus.

7 Kiinko on asiantuntijaorganisaatio, jossa ydinosaaminen on asiakkuuksien hankinnassa ja hallinnassa, tuotteitten, palvelujen ja ratkaisujen suunnittelussa ja organisoinnissa ja korkealaatuisten kumppanien hyödyntämisessä Osaamisen osa-alueet, joilla jatkomenestys strategiakaudella turvataan ovat 1. Toimintaympäristön ja alan hallinta - muutosherkkyys 2. Johtamisosaaminen johtoryhmä ja esimiestyöskentely 3. Asiakkuuksien hankinta ja hallinta avainasiakastyöskentely, myyntityö ja brandityö 4. Yhteistyökumppanuuksien johtaminen luennoitsijat ja kumppaniyritykset 5. Tuotteiden ja asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittäminen vaikuttavuuden mittaaminen 6. Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen rohkeus uudistaa ja uudistua 7. Tuottavuuden ja sisäisen tehokkuuden kehittäminen Suunnannäyttämisen ja edelläkävijyyden uusi määrittely, jonka lähtökohtana asiakasodotuksien kuuleminen, kannustavan organisaatiokulttuurin ja ilmapiirin varmistaminen ja jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen turvaaminen. Kiinko nostaa kumppanuudet uudelle tasolle

8 Kiinko näkee nykyiset ja tulevaisuuden tuotteet ja palvelut kokonaisuutena, joka huomioi alan ja asiakkaiden odotukset ja tarpeet 1. Päättäjäntyytyväisyys liiketaloudellinen näkökulma 2. Osallistujatyytyväisyys osaaminen ja pätevyys 3. Asiakkaan asiakkaiden tarpeet käyttäjä- ja kuluttajaodotukset Kiinko nostaa profiiliaan oppilaitoksena, joka tarjoaa alan parhaat tutkinnot Kiinko terävöittää asiakasryhmä- asiakaskohtaisia palvelujaan kiinnittämällä huomiota asiakaskohtaiseen soveltamiseen ja räätälöintiin Kannattavuus taataan tuotteistamalla ja konseptoimalla sekä toteuttamalla prosessin johtaminen ja organosointi järkevästi. Perusasioiden konseptointi uudella kiinnostavalla tavalla eri ammattiryhmille ja ammattiryhmien huomioiminen koulutuksen sisällössä ja toteutuksessa Koulutuksen tarjontaa tulee uudelleen arvioida tarjonnan haluttavuuden kannalta, jolloin palvelujen ostaminen helpottuu, myyvempi informointi ammatti- ja tehtävälähtöisemmin Kaikkiin koulutusohjelmiin lisätään ilmasto- ja energia-asiaa (erityisesti isännöinnin ja toimitusjohtajien koulutusohjelmiin). Kiinko täydentää tuote- ja palveluvalikoimaansa asiakasodotusten mukaisesti tarjoamalla myös taito-puolen valmennusta. (osaaminen = tiedot + taidot + kyvyt)

9 Kiinko tarkentaa ja määrittelee ydinprosessinsa ja tarvittavat tukiprosessit. Ydinprosesseja ei voi ulkoistaa, tukiprosessien osalta tilanne on syytä arvioida erikseen Prosessikuvaukset lähtevät aina asiakkaasta ja palaavat viimekädessä asiakkaaseen Prosessityössä huomioidaan oikea marssijärjestys 1. Tulokset asiakastyytyväisyys, kannattavuus, volyymi 2. Tekemiset aktiivisuus, ajankäyttö ja laatu / tehokkuus 3. Ihmiset omat ja kumppanit (luennoitsijat ja muut kumppanit) 4. Toimintaedellytykset» Tilat omat ja ulkopuoliset» Järjestelmät- CRM, johtamisjärjestelmä, laatujärjestelmä,palkitsemisjärjestelmä» Konseptit, tuotteet, palvelut, toimintatapa, pelisäännöt 5. Visio, missio ja arvot Prosessit kuvaavat todellista tekemistä ei epärealistista tavoitetilaa Kiinko uskaltaa kyseenalaistaa nykyiset rakenteet ja totutut tavat ja tekee kasvua ja kannattavuutta tukevia muutoksia ja uudistuksia

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Ylimääräinen yhtiökokous 10.6.2014, liite 1 STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Sisällys 1 Seuren esittely... 2 2 Nykytila ja johtopäätökset... 2 2.1 Miten itse näemme toimintamme?... 2 2.2 Mitä asiakkaat

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta

Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri 26.8.- 27.8.2013 Innovatiivisuudella ja jatkuvalla parantamisella kohti erinomaisuutta Esimerkkinä Tekes, Excellence Finland 2012 voittaja

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Tuotteistamisvalmennus

Tuotteistamisvalmennus Tuotteistamisvalmennus 26.9.2014 Saimaan ammattiopisto Sampo Ilkka Eerola, tuotemyyntipäällikkö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna 2013 yli

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011. www.kiinko.fi

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011. www.kiinko.fi Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011 www.kiinko.fi Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville henkilöille. Koulutusta

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2012

Kiinteistöalan koulutus 2012 Kiinteistöalan koulutus 2012 www.kiinko.fii www.kiinko.fi 2 ARVOKASTA ASIAKASPALAUTETTA Kuunnellen, kannustaen ja kehittäen Palaute asiakkailtamme on meille erittäin tärkeää. Keräämme palautetta koulutukseen

Lisätiedot

Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola

Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola Asiakashallinnan kehittämisen tavoite on luoda asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, jonka avulla määritetään ja tuotetaan valitun liiketoiminta-alueen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

Affecto Vuosikertomus 2012. Parempaan. tiedolla johtamiseen

Affecto Vuosikertomus 2012. Parempaan. tiedolla johtamiseen Affecto Vuosikertomus 2012 Parempaan tiedolla johtamiseen Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois- Euroopassa. Yhtiö auttaa asiakkaitaan parantamaan

Lisätiedot

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ Lisää kilpailukykyä kasvavan hevosalan pienyrittäjille Liiketaloustiede, yrittäjyyden kandidaatintutkielma Laatija Kirsti Poussa 14118 Ohjaaja KTT Maarit

Lisätiedot

Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma

Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 26/2004 Tiehallinto Helsinki 2004 ISSN 1458-1561 TIEH 4000424-v

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot