HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET. Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori 21.3.2012"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA ESPOON KAUPUNKIEN VÄESTÖENNUSTEET Helsingin kaupungin tietokeskus Pekka Vuori

2 Ennusteiden laadinta Helsingin, Espoon ja koko Helsingin seudun väestöennusteiden laadintaan käytetään kahta väestöennusteohjelmistoa: Seudun ja kaupungin tasoinen väestöennusteohjelmisto, jota Kaupunkitutkimus TA käyttää Helsingin seudun ja Helsingin kaupungin (koko kaupungin tasoisten) väestöennusteiden laadintaan. Sitä on käytetty myös muiden alueiden väestökehityksen analyyseissä. Kaupungin alueellinen väestöennusteohjelmisto, jota Helsingin ja Espoon kaupungit käyttävät alueellisten ennusteiden laadinnassa.

3 Helsingin seudun ja kaupungin väestöennusteohjelmisto Helsingin seudun väestöennusteohjelmisto tuottaa vaihtoehtoisiin taloudellisiin skenaarioihin perustuvia väestöennusteita Helsingin seudulle sekä sen osana Helsingin kaupungille sekä muulle seudulle. Ohjelmisto perustuu aluetaloudelliseen väestö ja työmarkkinamalliin sekä ns. demografiseen projektiomalliin. Sen lähtötietoina käytetään ennusteen lähtövuoden väestötietoja 1 vuotisikäryhmittäin sukupuolen mukaan sekä syntyvyyttä, kuolleisuutta ja muuttoliikettä koskevia parametrejä. Parametrit perustuvat tutkimuksiin sekä aikaisempien vuosien tilastoaineistoihin. Ennusteohjelman tuloksena saadaan tehtyihin oletuksiin perustuva väestöennuste iän (1 v.) ja sukupuolen mukaan vuosittain Helsingille, muulle seudulle sekä koko Helsingin seudulle. Ennusteprojektissa tuotettavat vaihtoehtoiset talousskenaariot sekä niiden pohjalta tehtävät väestöennusteen toimivat keskustelun pohjana Helsingin kaupungin talous ja maankäyttösuunnitelmia tehtäessä.

4 Helsingin ja Helsingin seudun ennustemenetelmä: muuttoliikkeen jakaminen eri suuntiin Helsingin ja Helsingin seudun nettomuutto muuttosuunan mukaan Helsinki Helsingin seutu Seudun sisäinen Ulompi työmarkkina-alue (Seudun sisäinen) Ulompi työmarkkina-alue Muu kotimainen Ulkomaalaiset Muu kotimainen Ulkomaalaiset Helsingin seudun muuttoliike jaetaan 1. laajan työmarkkina alueeseen, 2. muuhun Suomeen ja 3. ulkomaalaisiin. Helsingin muuttoliikkeessä erotetaan vielä 4. Seudun sisäinen muuttoliike

5 Helsingin ja Espoon kaupunkien alueellinen väestöennusteohjelmisto Ohjelmisto perustuu demografiseen projektiomalliin. Mallissa ennustetaan erikseen lähtötilanteessa olemassa olevan asuntokannan väestö ja rakennettaviin uusiin asuntoihin tuleva väestö. Ennusteen lähtötietoina käytetään: Ennusteen lähtövuoden alueittaisia väestötietoja 1 vuotisikäryhmittäin sukupuolen mukaan. Alueellista asuntotuotantoennustetta Koko kaupungin ennusteesta saatavia ikäryhmittäisiä tavoitelukuja Lisäksi mallissa käytetään parametreja, jotka koskevat syntyvyyttä kuolevuutta muuttoliikettä uusien asuntojen asumisväljyyttä ja ikärakennetta

6 Ennusteohjelmisto koostuu seuraavista osista 1: Lähtötietojen ja parametrien käsittelyt Vanhan kannan ennusteen laskenta Uustuotannon ennusteen laskenta Vanhan kannan ja uustuotannon ennusteiden yhdistäminen sekä täsmääminen koko kaupungin ennusteeseen Ennusteiden tulostus Mallissa alkutilanteen väestöä projisoidaan vuosittain eteenpäin ottaen huomioon: syntyneet iän ja aluetyypin mukaan määriteltyjen hedelmällisyyskertoimien sekä kunkin ikäluokan naisten määrän kautta kuolleet iän ja sukupuolen mukaan määriteltyjen kuolleisuuskertoimien sekä kunkin ikäluokan miesten ja naisten määrän mukaan alueiden välinen muuttoliike iän ja aluetyypin mukaan määriteltyjen nettomuuttokertoimien sekä kunkin ikäluokan väestön määrän mukaan.

7 Ennusteohjelmisto koostuu seuraavista osista 2: Uustuotannon ennusteessa lähtökohtana on vuosittain, alueittain ja asuntotyypeittäin laadittu asuntotuotantoennuste sekä asuntojen valmistumista seuraavan vuoden oletettu asumisväljyys ja asukkaiden ikärakenne. Näiden kautta saadaan uustuotannon asuntojen alkutilanteen väestöennuste. Seuraavien vuosien ennuste uustuotannolle lasketaan vastaavalla tavalla projisoimalla kuin vanhan kannan ennusteessa. Vanhan kannan ja uustuotannon ennusteet lasketaan yhteen alueittain ja ikäryhmittäin. Samalla alueittainen ennuste täsmätään yhteen erikseen laaditun koko kaupungin tasoisen ikäryhmittäisen ennusteen kanssa. Alueellisia vanhan kannan ennusteen lukuja muutetaan korjauskertoimilla, jotta alueellisen ennusteen summa saadaan täsmäämään ikäryhmittäin koko kaupungin ennusteen kanssa. Ennusteet lasketaan ja tulostetaan ennustetiedostoon 1 vuotisrymittäin tarkimmalla aluetasolla (Helsingissä osa alue, Espoossa pienalue). Ennusteesta voidaan laatia erilaisia tulosteita eri tarpeisiin. Tässä yhteydessä lasketaan muut aluetasot.

8 Alueellisen ennusteohjelmiston tekninen kuvaus Alueittainen ennusteohjelmisto suunniteltiin 1990 luvun alkupuolella, ja se on toteutettu SAS (Statistical Analysis System) tuotteella käyttäen SAS/BASE, SAS/FSP ja SAS/AF tuotteita. Ohjelma toimii Helsingin kaupungin tietokeskuksen PC verkossa Windows ympäristössä. Kummallakin kaupungilla on käytössä SAS, joka on ennusteohjelman käytön edellytys. Alueittaisessa väestöennusteohjelmistossa on valikkopohjainen käyttöliittymä, joka on toteutettu SAS/AF tuotteella. Lähtöaineistot, parametrit ja tulostiedostot ovat SAStiedostoja. Tulokset voidaan helposti siirtää esimerkiksi EXCEL ympäristöön. Kehittämistarpeet: Ennustemenetelmä on alun alkaen suunniteltu tuottamaan ennuste samoilla parametreillä 10 vuodeksi 2000 luvun lopulla erityisesti Helsingin kantakaupungin väestö on kasvanut poikkeuksellisesti vanhassa asuntokannassa, ja tämän vuoksi on muutamilla alueilla ennuste laaditaan kahdessa osassa, ensimmäiset 2 3 vuotta viime vuosien muuttoliikeparametreilla, ja loppuvuodet pitkän aikavälin parametreilla Tämä mahdollisuus tulisi viedä ohjelmistotasolle

9 Valmistuvan asuntokannan ennuste Helsingissä Edellinen ennuste Valmistuneet Uusi ennuste Keskim Edell.enn.keskim. Keskim luvun jälkipuolella asuntotuotannon määrä jäi ennustettua pienemmäksi, Tämä aiheuttaa vastaavasti vanhan asuntokannan ennusteessa liian pieniä asukaslukuja, etenkin pienten lasten ryhmässä.

10 Valmistuvan asuntokannan ennuste Helsingissä ennusteessa käytetyt asumisväljyydet 1. vuonna Alkuväljyydet m2 / asukas Kerrosala, m2 (ash, m2) 1. OO-pientalot, Länsi-Pohjoinen 40,0 32,0 2. Hitas-rivitalot+ASO-pientalot 31,0 24,8 3. OO-kerrostalot, ei hitas, Etelä Länsi 50,0 40,0 4. OV-kerrostalot 36,0 28,8 5. HITAS-kerrostalot, Etelä Länsi 45,0 36,0 6. HITAS-kerrostalot, muu Helsinki 42,0 33,6 7. AV-kerrostalot, ei kaupungin 38,0 30,4 8. AV-kerrostalot, kaupungin 32,0 25,6 9. Opiskelija- ja nuorisoasuntolat 42,0 33,6 10. Vanhusten asuntolat 40,0 32,0 11. Omakotitalot 45,0 36,0 12. Vuokrapientalot 26,5 21,2 13. OO-kerrostalot, ei hitas, muu Helsinki 47,0 37,6 14. ASO-kerrostalot 38,5 30,8 15. OO-pientalot, muu Helsinki 40,0 32,0 Väljyyden lisäksi myös lähtövuoden ikärakenne vaihtelee huomattavasti, eniten lapsia on esikaupunkien aravavuokrapientaloissa. Vähiten lapsia on kantakaupungin vapaarahoitteisissa kerrostaloissa, joissa taas jopa puolet asukkaista saattaa olla yli 50 vuotiaita.

11 Nettomuutto iän mukaan erityyppisillä alueilla Nettomuuttokerroin change 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Lähiö 0,8 Suburbs 0,6 Kallio Kanta- Inner city kaupunki One family housing Pientaloalue dominated suburbs s Age Ikä Keskustan pienasuntovaltaisilla alueilla lasten muuttotappio ja nuorten aikuisten muuttovoitto tyypillistä. Pientalovaltaisilla alueilla päinvastoin.

12 Syntyneisyys äidin iän mukaan erityyppisillä alueilla 0,18 0,16 0,14 One family housing Pientaloalue dominated suburbs Fertility Hed.luku coefficients 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 Suburbs Lähiö Kantakaupunki Inner city Kallio 0, Age of Äidin the mother ikä Keskustan pienasuntovaltaisilla alueilla hedelmällisyys huomattavasti vlempi kuin pientalovaltaisilla alueilla. Koulutustaso vaikuttaa synnyttävien ikähuippuun

13 Syntyneiden määrä Kampin kaupunginosassa Kamppi Syntyneiden määrää on vaikea ennustaa kaupungin osa alueilla, koska vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Hedelmällisyyslukujen käyttö tuottaa tasaisia arvoja. Ongelma on siinä, että päivähoidon suunnittelu tarvitsee juuri ensimmäisen vuoden tietoja. Tähän on tarjottu kehittämiskeinoksi neuvolatietoja.

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 2060

Väestöennuste 2012 2060 Väestö 2012 Väestöennuste 2012 2060 65 vuotta täyttäneiden määrästä pienenee hieman Tilastokeskuksen uudessa väestöennusteessa 65 vuotta täyttäneiden määrä tulevaisuudessa on hieman edellistä väestöennustetta

Lisätiedot

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin [ Seppo Laakso Tutkija,

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot

Väestö ja asuminen Raumalla

Väestö ja asuminen Raumalla Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Väestö ja asuminen Raumalla 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS 5 Väkiluvun kehitys Suomen eri maakunnissa 5 Väkiluvun kehitys Satakunnassa

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä

Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä Huono-osaisuus kasautui aiemmin yksittäisiin kortteleihin ja taloihin, mutta viime aikoina se on eriytynyt alueellisesti laajemmin.

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA 2010

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT

PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN RAKENNETARKASTELUT PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 2012 Sisältö METKAMYLLY -MENETELMÄ... 3 TOIMINTAPERIAATTEET... 3 TUOTOKSET... 4 METKAMYLLYSTÄ PÄIJÄT-HÄME MYLLYKSI... 6 LÄHTÖTIEDOT... 6 PÄIJÄT-HÄMEMYLLYN

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014 KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025 Luonnos 3.2.2014 Sisällys 1. Johdanto ja työn tavoitteet... 3 2. Kuopion palveluverkoston haasteet ja

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot