Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia"

Transkriptio

1 Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Tampere Leena Rossi Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki

2 HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: Jyväskylän paikkatietopohjainen Kymppi R menetelmä herättänyt vuosien varrella paljon kiinnostusta Pitkä yhteistyö Jyväskylän kaupunki TTY Miten saada menetelmä kuvattua ja julkistettua laajempaan käyttöön? Voisiko menetelmää monistaa ja edelleen kehittää? Muissa kunnissa samantyyppistä toimintaa, voisimmeko oppia toisiltamme? Menestyminen Kestävä kunta kilpailussa 2010 hankekehitys Tekes rahoitus Kaksivuotinen hanke Kahdeksan kumppania: Helsinki, Hyvinkää, Joensuu, Oulu, Tampere, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Sipoo, Vantaa Tulosseminaari Tampereella

3 KYMPPI R TOIMINTAMALLI: Paikkatietopohjainen tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen. Välineinä Kymppi R maankäytön toteutusohjelma ja palveluverkkoselvitykset. Kymppi R maankäytön toteutusohjelma: Vuosittain laadittavan ohjelman keskeisiä tuloksia ovat uusien asuinalueiden rakentamisen vaiheistus ja toteuttamisjärjestys. Tarkoituksena mm. Varmistaa asuintonttien riittävyys Edistää hallittua kasvua Yhteensovittaa tontteja ja palveluja siten, että uusien asuinalueiden ohjelmoinnissa huomioidaan palvelujen (erityisesti päiväkoti ja koulupalvelujen) riittävyys ja saatavuus Toiminnan ja investointien ennakoitavuus Yhdyskuntarakenteen kehityksen seuranta ja ohjaus reaaliajassa paikkatietopohjaisesti

4 KYMPPI MONI, TYÖPAKETIT 1. Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi Kaavoitetun ja kaavoitettavan tonttivarannon lähtötiedot ja ylläpidon menetelmä Tonttivarannon / tulevan maankäytön toteutumisen ajoitusmenetelmä Palveluverkkosuunnittelun (alueellisen) väestönkehitysarvion menetelmä Palveluverkon lähtötietojen ylläpidon menetelmä Palveluverkon arvioinnin menetelmä, palveluverkon muutosten mallintamisen ja ajoittamisen menetelmä 2. Yleisen nykytilanteen selvitys kunnissa (Jaana Vanhatalo, TTY) 3. Tiedonhallintaprosessin yleistäminen 4. YT Pilotointi: Tampere, Joensuu, Vantaa (Sari Pelttari, TTY) 5. Raportointi

5 PALVELUVERKKOPROSESSI TALOUSPROSESSI MAANKÄYTÖN PROSESSI

6 OMAKOTITONTTIPROSESSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 30 6 vuotta ~ 4 vuotta ~ 2 vuotta H hetki +1 vuotta KAAVOITUS MAA POLITIIKKA LIIKENNE JA VIHERALUEET VESIHUOLTO RAKENNUS VALVONTA YLEISKAAVOITUS MAANHANKINTA YLEISKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA ASEMAKAAVOITUS K Y M P PI R O H J E L M A OMAN KODIN PAIKKA TONTTIMARKKINOINTI KIINTEISTÖNMUODOSTUS TONTTIVARAUKSET TONTTIEN (MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET) LUOVUTUS ASEMAKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA KATUSUUNNITELMAT, MUUT RAKENNUS SUUNNITELMAT, RAKENTAMINEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RAKENNUSLUPA YLLÄPITO TILA PALVELU OPETUS TOIMI PÄIVÄ HOITO RAKENNEMALLI YLEISKAAVA MAANKÄYTTÖSELVITYS ASEMAKAAVA TONTTI RAKENTAMAAN PÄÄSEE TONTTI PALVELUVERKKOSELVITYKSET (10 15 v) UUDET TOIMIPISTEET, LAAJENNUKSET, KORJAUKSET, LAKKAUTUKSET, PALVELUSISÄLTÖJEN MUUTOKSET TILOJEN INVESTOINTIOHJELMA (5 v) TOIMINTA

7 KERROSTALOTONTTIPROSESSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 30 6 vuotta ~ 4 vuotta ~ vuotta H hetki + 1 vuotta KAAVOITUS YLEISKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUS OMAN KODIN PAIKKA MAA POLITIIKKA LIIKENNE JA VIHERALUEET VESIHUOLTO MAANHANKINTA YLEISKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA TONTTIMARKKINOINTI KIINTEISTÖNMUODOSTUS KUMPPANUUDET TONTTIVARAUKSET TONTTIEN (MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET) LUOVUTUS ASEMAKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA KATUSUUNNITELMAT, MUUT RAKENNUS SUUNNITELMAT, RAKENTAMINEN YLLÄPITO RAKENNUS VALVONTA RAKENTAMISTAPAOHJEET RAKENNUSLUPA TILA PALVELU OPETUS TOIMI PÄIVÄ HOITO RAKENNEMALLI YLEISKAAVA MAANKÄYTTÖSELVITYS ASEMAKAAVA TONTTI RAKENTAMAAN PÄÄSEE TONTTI PALVELUVERKKOSELVITYKSET (10 15 v) UUDET TOIMIPISTEET, LAAJENNUKSET, KORJAUKSET, LAKKAUTUKSET, PALVELUSISÄLTÖJEN MUUTOKSET TILOJEN INVESTOINTIOHJELMA (5 v) TOIMINTA

8 KYMPPI R TOIMINTAMALLI: PROSESSIT JA TOIMIJAT LÄHTÖ KOHDAT KUNTALAISTEN TARPEET, KAUPUNGIN STRATEGIAT JA VISIOT PROSESSI TONTTITUOTANTOPROSESSI PALVELUVERKKOPROSESSI TUKIPROSESSIT PROSESSIN OHJAUS KYMPPI R VALMISTELURYHMÄ KYMPPI R PALVELUVERKKORYHMÄ ALA PROSESSIT TONTIT JA MAAN HALLINTA YHDYSKUNTA TEKNIIIKKA, INVESTOINNIT KAAVAVARANTO TIETOJEN YLLÄPITO ASEMA KAAVOITUS KAAVA VARANNON TOTEUTTAMISEN AJOITUS STRATEGINEN SUUNNITTELU (YLEISKAAVOITUS) ALUEELLINEN VÄESTÖ ARVIO TILA PALVELU PÄIVÄHOITO PALVELUT PALVELUVERKON SUUNNITTELU OPETUS TOIMI LÄHTÖ TIEDOT + TIETO JÄRJES TELMÄT TIEDON TUOTTAJAT TIETO JÄRJESTELMIEN KEHITTÄJÄT VÄLINE/ TUOTOS KYMPPI R MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA PÄIVÄKOTI JA KOULUVERKKOSELVITYKSET

9 MIHIN TULISI VAIKUTTAA? MITEN VOIMME VAIKUTTAA? MITÄ MUUTOKSIA PALVELUVERKKOON TULEE TEHDÄ? TAVOITTEET? PALVELUVERKKO SUUNNITELMA MOTIIVI KAAVAVARANTO ASUNTOTUOTANNON MAANKÄYTÖLLISET EDELLYTYKSET? TAVOITTEET? KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA AJOITUS SUUNNITELMA MITEN ASUINALUEIDEN VÄESTÖ KEHITTYY? TAVOITTEET? ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO YHTEINEN AIKATAULU? TAVOITTEET?

10 MOTIIVI AJOITUS SUUNNITELMA PALVELUVERKKO SUUNNITELMA KAAVAVARANTO KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO

11 Lainvoimaisten + jo vireillä/suunnitteilla olevien asemakaavojen ja osayleiskaavojen varannon määrä Yleiskaavaluonnoksen uusi kaavavaranto

12 KAAVAVARANTOTIETOJEN YLLÄPITO: KESKEISIÄ KYSYMYKSIÄ: Miten laajasti kaavavaranto määritellään? Mitä ominaisuustietoja kaavavarannosta tarvitaan? Tietojen kokoaminen ja ylläpito: Mistä lähtötiedot? Missä ylläpidetään? Kuka ylläpitää? Kuinka usein tiedot päivitetään? Kaavavaranto = kaavalähtöinen, kokonaisvaltainen kuvaus alueen olemassa olevista ja suunnitteilla olevista, käyttämättömistä rakentamismahdollisuuksista. Kaavavarantoaineisto koostuu juridisesta kaavavarannosta sekä tekeillä olevista suunnitelmista. Kymppi R toimintamallissa tarkastelun kohteena on asumisen kaavavaranto.

13 KAAVAVARANNON SUUNNITTELUVAIHE TONTTIREKISTERITONTTI Kokonaan rakentamattomat tontit Vajaasti rakennettujen tonttien varanto, joilla laskennallisesti uusien asuntojen rakentamisen mahdollistama määrä rakennusoikeutta ASEMAKAAVATONTTI Kiinteistöksi muodostumattomat kaavayksiköt lainvoimainen asemakaavavaranto vs. realistisesti toteutettavissa oleva lainvoimainen varanto TULKINTA! Kaavavarannon ominaisuustiedot tarkentuvat suunnitteluprosessin edetessä ASEMAKAAVA VIREILLÄ Asemakaavan laadinta kuulutettu vireille ASEMAKAAVA SUUNNITTEILLA Esim. kohteena kaavoitusohjelmassa, ei kuulutettu vielä vireille, YLEISKAAVA Voimassa oleva yleiskaava YLEISKAAVA VIREILLÄ Yleiskaavan laadinta kuulutettu vireille YLEISKAAVA SUUNNITTEILLA Ideatasoiset suunnitelmat Kaavavaranto muodostaa tonttituotanto ja palveluverkkoprosessin yhteensovittamisen keskeisen lähtötietoaineiston. KYMPPI R toimintallissa kaavavaranto käsitetään laajana kokonaisuutena lainvoimaisesta asemakaavavarannosta ideatasoisiin yleiskaavasuunnitelmiin. Kymppi R ohjelmassa ratkaistaan kaavavarannon toteuttamisen ajoitus seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ohjelma ohjaa osaltaan kaavoitusohjelmaan nostettavia kohteita ja siten se toimii suunnitteluvaihetta ohjaavana välineenä esim. yleiskaavavaiheesta asemakaavatasolle siirryttäessä.

14 KAAVAVARANNON LÄHTÖTIEDOT MISTÄ JURIDISEN ASEMAKAAVAVARANNON OMINAISUUKSIA KOSKEVAT LÄHTÖTIEDOT Lähtötietojen yhdistäminen kokonaisuudeksi MITEN? Tarkempi menetelmäkuvaus tulossa! Osa tiedoista faktatietoa, osa tulkinnallista. Lähtötietojen laatukysymykset! KAAVAREKISTERI KIINTEISTÖREKISTERI JURIDISET KARTTA AINEISTOT: YLEISKAAVAKARTAT, ASEMAKAAVAKARTAT, KIINTEISTÖREKISTERIKARTTA RAKENNUS JA HUONEISTOREKISTERI, RAKENNUSLUPA REKISTERI TEKEILLÄ OLEVIEN SUUNNITELMIEN LÄHTÖTIEDOT MAANKÄYTTÖ LUONNOKSET, KAAVASELOSTUKSET KUULUTUKSET SUUNNITTELIJAT KOKOUSMUISTIOT nkpl tietolähteitä MITÄ SIJAINTITIEDOT: OMINAISUUSTIEDOT: Suunnittelualue: mihin suunnittelukohteeseen / alueeseen liittyy Suunnitteluvaihe: kaavallinen tilanne Talotyyppiarvio: tulkinta toteutumisen talotyypistä Maanomistus: kaupungin vai yksityisen maalla Asumisen rakennusoikeuden määrä Kokonaisrakennusoikeuden määrä Kunnallisteknisten investointien tarve Toteutumisen realistisuus: tulkinta kaavavarannon realistisesta toteutumasta MISSÄ YLLÄPIDETÄÄN? KUKA YLLÄPITÄÄ?

15 KAAVAVARANTOTIETOJEN YLLÄPITO: MERKITYS JA HAASTEITA Haasteena tietojen ylläpidon työläys. Yksittäisiä lähtötietoja ylläpidetään tietokoneavusteisesti, mutta lähtötietojen yhdistäminen kaavavarantokokonaisuudeksi, suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaan muotoon edellyttää usein manuaalista välivaihetta. Reaaliaikainen tieto kaavavarannosta tarpeellinen Säännöllisen seurannan mahdollistaminen / toiminnan tavoitteiden asettelu Onko lainvoimaista kaavavarantoa riittävästi ja oikeissa paikoissa? Onko sitä tulossa riittävästi ja minne? Paljonko vuodessa toteutuu varantoa? Paljonko pitää vuodessa kaavoittaa lisää varantoa? Kaavavarantotietojen kokonaisuuden haltuunotto keskeinen edellytys tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamiselle. Tietotekniikan soveltamisen mahdollisuudet kaavavarantotietojen kokoamisessa. Jyväskylän ja Tampereen teknillisen yliopiston pitkä yhteistyö YT järjestelmä kaavavarantotietojen hallintaan ja ajoitukseen. Kymppi Moni pilotointi: YT järjestelmän pilotointi erilaisten lähtötietojen avulla eri ympäristöissä (Tampere, Joensuu, Vantaa).

16 MOTIIVI AJOITUS SUUNNITELMA PALVELUVERKKO SUUNNITELMA KAAVAVARANTO KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO

17 Ote Kymppi R valmisteluryhmän muistiosta

18 AJOITUS Kaupungin luovutukseen tulevat, jo lainvoimaiset tontit 1. Uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys ja vaiheistus. Paljonko avataan vuosittain ja miltä alueilta seuraavan kymmenen vuoden aikana: Omakotirakentamiselle Ajoitus Kerros ja rivitalorakentamiselle toimijoiden välisenä yhteistyönä tuleva tonttivaranto, kaava vireillä kaupungin / yksityisen Jo markkinoinnissa olevat kaupungin tontit Yksityisten omistamat tontit (kaupungin luovuttamat / yksityisten maalle kaavoitetut) Maankäytön toteutusohjelma PÄÄTÖKSENTEKOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: Kaavahankkeiden etenemistilanne Maanomistusolosuhteet Kunnallisteknisten investointien määrä, talouden realiteetit Vaikutukset palveluverkkoon Tonttituotantotavoitteet KAAVAVARANTO KOKONAISUUS + 2. Alueellisen väestöarvion laadintaa palveleva ajoitus Lainvoimaisen, jo realisoitavissa olevan varannon + maankäytön toteutusohjelmassa ajoitettavan tonttivarannon toteutumisen arviointi Ajoitus erityisasiantuntijatyönä

19 MOTIIVI AJOITUS SUUNNITELMA PALVELUVERKKO SUUNNITELMA KAAVAVARANTO KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO

20

21 ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO: Alueellinen väestöarvio toimii oleellisena työkaluna maankäytön ohjelmoinnin ja palveluverkon muutosten rajapinnassa. Kaupunginosien demografisen muutoksen ymmärtäminen, arviointi ja ennustaminen. Väestöennuste vs. mitä jos? asiantuntijaspekulaatio palveluverkon optimointi, vaihtoehtoisten rakentamisalueiden ja toteuttamisjärjestyksen tarkastelu Kerrosalapohjaisuus, näkemys maankäytön toteutuksesta, alueiden ominaispiirteiden tuntemus, mennyt kehitys. Oleellista ennusteessa ei ole se, toteutuuko se todella vai ei, vaan se, miten ennuste kykenee vaikuttamaan tämän hetken päätöksentekoomme (Haukkasalo 1998, 8.). Ennuste: menneen kehityksen trendimäinen jatke. Suunnitelma: laatijalla on hallinnassaan suunnitelman toteutumiseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. Jos näin ei ole, kyse on arviosta tai odotuksesta. Tavoite korostaa toiminnan päämäärätietoisuutta. Säännöllinen tarkistaminen vuosittain. Toiminnan suunnittelua avustava väestöarvio vs. palveluverkon optimointia palveleva väestöarvio

22 MOTIIVI AJOITUS SUUNNITELMA PALVELUVERKKO SUUNNITELMA KAAVAVARANTO KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO

23 PALVELUVERKON SUUNNITTELU DYNAAMISET PALVELUVERKOT Väestöpohjan muutoksista riippuvaisia, kysyntä muuttuu nopeammin Maankäytön toteuttamisella suuri merkitys alueellisen ikärakenteen ja palvelutarpeen kehittymiseen Asiakas käyttää palveluita joka arkipäivä Pienten lasten palvelut: päiväkodit ja koulut STAATTISET PALVELUVERKOT Hitaammin muuttuvat palveluverkot Ei jokapäiväisessä käytössä olevat palvelut Alueellisen väestöpohjan muutokset eivät vaikuta nopeasti palvelujen kysyntään ja mitoitukseen Esim. terveyspalvelut, kirjastopalvelut Kymppi R toimintamallissa palveluverkkotarkastelussa dynaamiset palveluverkot. Kymppi Moni hankkeessa fokus päiväkotiverkossa. Palveluverkot jatkuvasti vähittäisen muutoksen alaisia. Muutosten hallinnan keskeisiä työkaluja ovat palveluverkkoselvitykset, jossa analysoidaan verkon nykytila ja kehittämiskohteet ja yhteensovitetaan niitä maankäyttöön. Ei ainoastaan uuden suunnittelua. Tavoitteellisista palveluverkkosuunnitelmista talouden realiteetit huomioon ottaviin ratkaisuihin ja verkon toimivuuteen. Palveluverkkosuunnittelu vs. hankesuunnittelu Palveluverkkoprosessin muutosten hallinnan edellytyksenä toimiva ja pitkäjänteinen tonttituotantoprosessi!

24 L Ä H T Ö T I E D O T Nykytilannetta kuvaavat lähtötiedot toimipisteet mitoitus käyttöaste tilojen kunto Väestötiedot PALVELUVERKKO SELVITYKSET Mitä? Missä? Milloin? KAAVAVARANTO ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO Nykyinen ja tuleva kaupunkirakenne AJOITUS Saavutettavuus joukkoliikennevälineillä Strategiset linjaukset, talouden realiteetit

25 ESIMERKKI PALVELUVERKON SUUNNITTELUUN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSTARPEESTA Kauramäki Eteläportti Uusi osayleiskaava alue, n asukasta. Edellyttää uusia päiväkoteja ja kouluja. Milloin alue on optimaalista avata Keljonkankaan päiväkoti ja kouluverkon näkökulmasta? Alkuvaiheessa palvelee myös Keljonkankaan puolta. Keljonkangas Nykyiset oäiväkodit ja koulut Keljonkankaan vanhalla alueella. Kuinka kauan nykyinen päiväkoti ja koulupaikkakapasiteetti on riittävä Keljonkankaan ja Sääksvuoren tarpeisiin? Vanhan Keljonkankaan alueella väestömäärä ei enää kasva pitkällä tähtäimellä, joten uutta toimipistettä ei kannata sijoittaa Keljonkankaan puolelle vaan Kauramäkeen. Uusi päiväkoti ja koulu Kauramäkeen, milloin? SELVITETÄÄN: 1. Nykyisessä asuntokannassa asuva väestömäärä (päiväkoti ja kouluikäiset) ja arvioidaan nykyisen asuntokannan väestömäärän kehitystä. 2. Käytettävissä oleva kaavavaranto, lainvoimainen ja tuleva, koko tarkasteltavalta alueelta. 3. Arvioidaan kaavavarannon toteutumista erilaisilla vaiheistusvaihtoehdoilla paljonko ja kuinka nopeas uusissa asunnoissa asuvan väestön määrä kasvaa? 4. Muodostetaan skenaarioita väestökehityksestä Yhdistetään arviot nykyisessä asuntokannassa asuvan ja uuden asuntokannan väestömäärän (päiväkoti ja kouluikäisten) kehityksestä 5. Alueen nykyisen palveluverkon kapasiteetti: missä päiväkodit ja koulut sijaitsevat. Paljonko mahtuu koululaisia ja päiväkotilapsia? Millä mitoitusprosentilla mitoitetaan päiväkotipaikkojen tarve? 6. Peilataan kapasiteettia eri väestöskenaarioihin. Missä vaiheessa kysyntä ylittää tarjonnan? TARVE KAURAMÄEN AVAAMISELLE JA UUDEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN RAKENTAMISELLE HANKKEEN AJOITUS TILAPALVELUN INVESTOINTIOHJELMAAN Sääksvuori Toteutumassa oleva pientalovaltainen asemakaava. Lähimmät päiväkoti ja koulupalvelut Keljonkankaan puolella. Päiväkoti ja kouluikäisten määrä kasvussa. Alueella vielä suuri määrä kaupungin omistuksessa olevaa pientalotonttivarantoa, joka tarkoitus avata rakentamiselle myöhemmin. Kuinka paljon tontteja voidaan vielä luovuttaa ennen kuin Keljonkankaan päiväkoti ja koulupaikkojen kysyntä ylittää tarjonnan ja tarvitaan uusi päiväkoti ja koulu?

26 Viite esimerkki: Ikääntyvien asumisen&palveluiden konseptointi, Wienin malli Ympärivuorokautinen hoiva tai päivätoiminta geriatrisessa keskuksessa Muutto alueelliseen palvelukeskukseen tukeutuvaan palvelutaloon, jossa voi asua halutessaan loppuun asti (24/7 hoivakodit ja saattohoito) Kotona asuminen omatoimisesti tai eriasteisen kotipalvelun turvin yhteisöllisyyttä, virkistystä ja seuraa senioreklubeista Jyväskylä Ulla Maija Laiho 26

27 PALVELUVERKKO Viitaten edelliseen Wienin malliin: Suomessa palveluverkkokeskustelua hallitsee / häiritsee juuttuminen palvelusektorilähtöiseen mikä on lähipalvelu ja mikä ei keskusteluun Palveluverkkosuunnittelun kehitysmahdollisuudet: palvelujärjestelmän konseptointi ja kuvaaminen sektorijärjestäjän näkökulmasta vai inhimillis alueellissaavutettavuuden näkökulmasta Ei suunnitella vain uutta, vaan kokonaisvaltaisesti olemassa olevan muutostarpeita Palveluverkon nykytilan kuvaaminen missä ominaisuuden kera (eli paikkatietoominaisuuden kera) Heikko tietämys nykytilasta kumuloituu: nostaa kynnystä edetä verkkosuunnitteluun, lähtötietojen keruu työlästä

28 TYÖPAJAT osallistujaa per paja 1. työpaja: Kaavavaranto ja maapolitiikka sekä maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten kustannusten ennakointi Tarkoituksena oli luoda katsaus kuntien/seutujen kaavoituksen ja maapolitiikan yhteistoimintaan tonttituotantoprosessissa Tarkoituksena oli luoda katsaus kuntien/seutujen kunnallistekniikan kustannuslaskennan ja kustannusten ennakkoarvioinnin menetelmiin ja käytäntöihin 2. työpaja: Väestöennusteet Tarkoituksena oli luoda katsaus kuntien/seutujen nykymenetelmiin ja käytäntöihin väestö ennusteen laadinnassa sekä kiinnittää huomiota väestöennusteen merkitykseen osana maankäytön ja palveluverkkojen yhteensovittamista 3. työpaja: Palveluverkko, esimerkkinä päiväkotiverkko Tarkoituksena oli luoda katsaus kuntien/seutujen nykymenetelmiin ja käytäntöihin maankäytön ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittamisessa. Erityisenä teemana päiväkotiverkko. 4. työpaja: Yhteenvetoa Tarkoituksena oli vetää yhteen edellisten työpajojen antia sekä tarkastella tonttituotanto ja palveluverkkoa kokonaisuutena. TYÖPAJOJEN MATERIAALI HANKKEEN VERKKOSIVUILLA

29 KUNTIEN NYKYTILANNE SELVITYS Jaana Vanhatalo, TTY Tavoite: Kuvata Kymppi R menetelmään ja sen osaprosesseihin pohjautuen kumppanikuntien nykytilanne Aineisto Ennakkokysymyslomake Haastattelut: Ryhmähaastatteluja kunnissa Työpajojen materiaali ja keskustelut

30 KUNTIEN NYKYTILANNE SELVITYS: ALUSTAVIA HAVAINTOJA Jaana Vanhatalo, TTY Termien moninaisuus ja selkiytymättömyys Kaava vai tonttivaranto, rakennusmaavaranto: samalla termillä eri merkitys ja samasta asiasta erilaisia termejä (vrt. MRL 7 : Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä) Väestöennuste, väestöarvio, väestösuunnite, väestötavoite Osa alueet: alueittainen, palvelualuekohtainen, kaupunginosittainen, tilastoalueittainen, suuralueittainen Tilastokeskuksen väestöennusteen hyödyntäminen tavalla tai toisella pohjana Palveluverkko Jyväskylän menetelmän heikkoutena rajautuminen vain tiettyihin palveluihin Dynaaminen staattinen, lähipalvelu, aluepalvelu keskitetty, ei aluesidonnainen palvelu Ensiarvoisen tärkeä, vaativin, mutta panostamisen arvoinen tulevaisuuden menetelmäkehityskohde Aikajänteen kasvattamisen tarve Kaavavarannon seurannan hajauttaminen ympärivuotiseksi Motivaation, työkalujen ja resurssien puute Heikkoudet lähtötietoaineistojen saatavuudessa Maapolitiikan suuri merkitys Kustannusten ennakkoarvioinnin integrointi tonttituotantoprosessiin

31 JOHTOPÄÄTÖKSET: UNELMAKUNTA Vahva, linjakas, ennakoiva maapolitiikka Päättäjät osallistuvat, tukevat, luottavat ja päättävät Virkamiehet osallistuvat, tukevat toisiaan, luottavat toisiinsa ja päättävät: Toimiva, vuorovaikutteinen kahden / monensuuntainen virastojen välinen, organisoitu yhteistyö Kenen sitoutuminen on oleellista? Heidän, jotka johtavat ja hänen (heidän), jo(i)lle annetaan ja luodaan edellytykset toimia työhanskana Tavoitteellisuus (aikuisten oikeesti) Kaavavarannon kehittymistä (toteuttamista ja uuden tekemistä) seurataan ympäri vuoden, työtaakka jakaantuu tasaisesti, yllätysten minimointi Taloudet realiteetit eivät ole kaiken hyvän este vaan luonteva reunaehto toiminnalle Systemaattinen, motivoitunut tiedonhallinta Unelma tuntuu utopialta, jolloin kehittämisen motivaatio katoaa jo alkumetreillä Parannusten portaat, mistä tulisi lähteä liikkeelle? Pienen kunnan Kymppi?

32 NOSTOJA Maankäytön toteuttamisohjelma nimikkeen alla erityyppisiä malleja Vantaan tulevaisuuden skenaariot vaikutuksineen työskentely Hyvinkään selkeä tontinluovutustaulukko Sipoon pienillä resursseilla ihmeisiin kuntasuunnitteluinnovaatiot Oulun laadukas MATO Tampereen ja Joensuun aito tahto, eteenpäin pääsemisen haasteet poikkeavat kuitenkin toisistaan Tampereen seutu: tietojohtamisen haasteet seutu / kunnat / virastot Helsingissä paljon erityisalojen osaamista ja resursseja Jyväskylässä prosessien ensi vaiheen kehittäminen edellytti yhden lisähenkilön palkkaamista, nykyisin Kymppi R on luonteva osa toimintakulttuuria, menetelmien ja tiedonhallinnan kehittäminen vaatii jatkuvaa innostusta ja panostusta Kymppi Moni hanke ja yhteinen keskustelu on auttanut viemään Jyväskylän menetelmiä aimo harppauksin eteenpäin Isossa kunnassa on resursseja, mutta kokonaisuus katoaa organisaatiobyrokratian rattaisiin, tietojohtamisen haasteet kunta / virastot Pienessä kunnassa kokonaisuuden näkemiselle ei ole byrokratiaesteitä mutta ei resursseja ennakointiin tai asioiden vielä parempaan tekemiseen Milloin kunta kasvaa pienestä niin isoksi, että tarvitaankin systemaattisempaa otetta prosesseihin? Kuka oikeutettu vetämään prosessia? Vertaisohjaus vs. hierarkinen ohjaus?

33 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SUUNNITTELUN TUKIJÄRJESTELMÄKSI Tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen vaatii suuret määrät tietoa, jonka hallinta edellyttää tehokasta tiedonhallintaa. Tiedon tuottajat ja tietojärjestelmien kehittäjät osa prosessia. Markkinoilla paikkatietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat hyvin monipuolisten tietojen ylläpidon, jakelun ja selailun. Kokonaisvaltaisia, tulevaisuuden hallintaan suuntautuvia tietojärjestelmäratkaisuja ei ole markkinoilla tällä hetkellä saatavilla. Perinteiset tietojärjestelmät eivät huomioi mm. aikakäsitettä, joka on välttämätön maankäytön toteutuksen ajoituksen suunnittelussa ja palveluverkon muutostarpeiden arvioinnissa. Suunnittelun tukijärjestelmä on enemmän kuin paikkatietojärjestelmä. Tarve suunnitteluprosessin toimintoja palveleville lähtötietojen tietovarastointi ja analyysityökaluille, jotka mahdollistavat: yhdyskuntarakenteen kehityksen reaaliaikaisen seurannan erilaisten vaihtoehtoisten kehityskulkujen ja niiden vaikutusten hahmottamisen Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta kaikkea ei voida tarkastella kerralla. Kokonaisuuden purkaminen pienempiin osiin, tarkastelu esim. asuntotuotantotyypin / palveluverkon osa alueen jne. mukaan, alueelliset tarkastelut Olennaista tieto itsessään ja tietojärjestelmä, ei ohjelmistosovellus!

34 TULOSSA Hankkeen tulosseminaari Tampereella Nettisivuilla julkaistaan Yleistetty kuvaus Kymppi R toimintamallista ja Jyväskylän menetelmäkuvaukset Kuntien nykytilanneselvitys Pilotoinnin tulokset Jyväskylä haluaa olla maailman johtava paikkatiedon soveltaja kunta: paikkatietoa ihmisten ja heidän elinympäristönsä parhaaksi Harras jatkoyhteistyön toive

Jyväskylän Kymppi R suunnittelumenetelmä

Jyväskylän Kymppi R suunnittelumenetelmä Jyväskylän Kymppi R suunnittelumenetelmä Kymppi Moni tulosseminaari 21.3.2013 Tampere Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki Kymppi Moni työpaketit & esityksen sisältö 1. Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi:

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Luottamushenkilökoulutus 24.1.2013 Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö 24.1.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (MRL) Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä: VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä

Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 15.2.2012 Anna Isopoussu Kaavavarannon lähtötietojen hallinta Kaavavaranto = kaavalähtöinen kuvaus alueen käyttämättömistä rakentamismahdollisuuksista

Lisätiedot

Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi

Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeen tulosseminaari Tampere 21.3.2013 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Maankäytön toteuttamisen

Lisätiedot

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 1. KYMPPI R -TOIMINTAMALLI 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

Lisätiedot

KAAVAVARANTO. Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012

KAAVAVARANTO. Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012 KAAVAVARANTO Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012 TARVITTAVA TIETO: KAPASITEETTIYKSIKKÖ kaavavarannon perusyksikkö pääkäyttötarkoitukseltaan yhtenäinen suunnitteluvaiheeltaan yhtenäinen kapasiteettiyksikkö

Lisätiedot

Kymppi Monin jälkeen Jyväskylässä tapahtunutta

Kymppi Monin jälkeen Jyväskylässä tapahtunutta Kymppi Monin jälkeen Jyväskylässä tapahtunutta Kymppi Moni seurantatapaaminen 20.6.2016 Anna Isopoussu Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö / Jyväskylän kaupunki Puheenvuoron sisältö Kymppi Moni hankkeen

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN HANKKEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJELMOINTI

MAANKÄYTÖN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN HANKKEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJELMOINTI MAANKÄYTÖN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN HANKKEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJELMOINTI 21.3.2013 PITKO Maankäytön ja yhdyskuntatekniikan hankkeiden pitkän aikavälin ohjelmoinnin (PITKO) tarkoituksena on luoda jatkuva

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040 Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 Lähtökohdat Mitoitusselvityksessä tarkastellaan uusien asuntojen ja työpaikkaalueiden rakentamisen

Lisätiedot

(Väli )Yhteenvetoa. Kymppi Moni Työpaja Tampereella 27.8.2012 Leena Rossi

(Väli )Yhteenvetoa. Kymppi Moni Työpaja Tampereella 27.8.2012 Leena Rossi (Väli )Yhteenvetoa Kymppi Moni Työpaja Tampereella 27.8.2012 Leena Rossi Jyväskylä 1999 2000 Ns. pilottiprosessi: maankäytön toteutusohjelma tehtiin vallitsevissa tiedonhallintakäytännöissä Havaintojen

Lisätiedot

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa Marja Uusivuori 20.6.2016 KymppiMoni Tampereella Taustalla PALM-suunnittelun kehittämistarve PALM= Palvelut, Asuminen, Liikenne,

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

KYMPPI R 2015 OHJELMA

KYMPPI R 2015 OHJELMA 2013 2014 2015 2016 2017 201720182018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2021 2023 20222024 202320252024 2026 2025 2027 2026 2027 2028 2029 KYMPPI R 2015 OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2025 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA Sisällys LÄHTÖKOHDAT... 3 MATO-OHJELMAN PAINOPISTEET JA KÄSITTELY... 4 MATO-OHJELMAN YLEISTAVOITTEETT... 5 MATO-OHJELMAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 LÄHTÖTIETOJA... 7 VÄESTÖN KEHITYS...... 7 KAAVAVARANTO

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Kommenttipuheenvuoro DI Mikko Juvonen 30.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teknistaloudellinen toimisto Kaavan suunnitteluprosessi SUUNNIT-

Lisätiedot

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 3. KAAVAVARANNON TOTEUTUKSEN AJOITUSMENETELMÄ 2013

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 3. KAAVAVARANNON TOTEUTUKSEN AJOITUSMENETELMÄ 2013 KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUM ENTOINTI 3. KAAVAVARANNON TOTEUTUKSEN AJOITUSMENETELMÄ 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Esikaupungit 20X0 -seminaari, Helsinki Heikki Virkkunen, projektijohtaja Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 1. Täydennysrakentamisen

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti 6.-7.9.2012 Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Kunnan kokonaisuuden tarkastelu Erilaisten

Lisätiedot

Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2. Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11.

Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2. Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11. Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2 Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11.2015 Tausta ARAn kehitystyö 2010- Selvitys kuntien asumisen suunnittelusta

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä Kirjoittaja: Anu Kerkkänen, Ritva Laine Kuvat: Markku Mäkelä ISBN 978-952-293-1771- (nid.) ISBN 978-952-293-178-8 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2014

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Ritva Laine Kokonaisuuden näkeminen välttämätöntä Erilaisia ilmiöitä - ilmastonmuutos, niukkeneva julkinen talous, väestön ikääntyminen, erilaistumiskehitys Pelikenttä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuntien asumisen suunnittelun työkalu (KASSU2) Suomen ympäristökeskus SYKE Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Kuntien asumisen suunnittelun työkalu (KASSU2) Suomen ympäristökeskus SYKE Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Kuntien asumisen suunnittelun työkalu (KASSU2) Suomen ympäristökeskus SYKE Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 29.6.2016 Hankkeen tausta Kassu2-työkalun kehittämisen taustalla on ARAssa jo vuonna

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi RAISION KAUPUNKI Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä)

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) Pilotointi Tarkoituksena oli käytännön avulla selvittää käsitteiden eroavuutta ja siitä aiheutuvia YT-ohjelman toimintojen sovellettavuutta,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie) 1(5) Suolamännyntie 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

Kompassi kirkkaana alueidenkäytön strateginen ohjaaminen

Kompassi kirkkaana alueidenkäytön strateginen ohjaaminen Kompassi kirkkaana alueidenkäytön strateginen ohjaaminen Uusi Oulu kaupunkisuunnittelun seminaari 28.9.2011 Oulu Olli Maijala Ympäristöministeriö 1 STRASI hankkeeseen liittyvä julkaisu ilmestyi vuoden

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa?

Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa? Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä kehittämispäällikkö Päivi Ahlroos Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa?

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous F C G S uunnittelukeskus O y Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista 3.11.2009 Kimmo Koski Työn tarkoitus ja toteutus Millaisia ovat yhdyskuntarakenteeseen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot