Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia"

Transkriptio

1 Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Tampere Leena Rossi Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki

2 HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: Jyväskylän paikkatietopohjainen Kymppi R menetelmä herättänyt vuosien varrella paljon kiinnostusta Pitkä yhteistyö Jyväskylän kaupunki TTY Miten saada menetelmä kuvattua ja julkistettua laajempaan käyttöön? Voisiko menetelmää monistaa ja edelleen kehittää? Muissa kunnissa samantyyppistä toimintaa, voisimmeko oppia toisiltamme? Menestyminen Kestävä kunta kilpailussa 2010 hankekehitys Tekes rahoitus Kaksivuotinen hanke Kahdeksan kumppania: Helsinki, Hyvinkää, Joensuu, Oulu, Tampere, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Sipoo, Vantaa Tulosseminaari Tampereella

3 KYMPPI R TOIMINTAMALLI: Paikkatietopohjainen tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen. Välineinä Kymppi R maankäytön toteutusohjelma ja palveluverkkoselvitykset. Kymppi R maankäytön toteutusohjelma: Vuosittain laadittavan ohjelman keskeisiä tuloksia ovat uusien asuinalueiden rakentamisen vaiheistus ja toteuttamisjärjestys. Tarkoituksena mm. Varmistaa asuintonttien riittävyys Edistää hallittua kasvua Yhteensovittaa tontteja ja palveluja siten, että uusien asuinalueiden ohjelmoinnissa huomioidaan palvelujen (erityisesti päiväkoti ja koulupalvelujen) riittävyys ja saatavuus Toiminnan ja investointien ennakoitavuus Yhdyskuntarakenteen kehityksen seuranta ja ohjaus reaaliajassa paikkatietopohjaisesti

4 KYMPPI MONI, TYÖPAKETIT 1. Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi Kaavoitetun ja kaavoitettavan tonttivarannon lähtötiedot ja ylläpidon menetelmä Tonttivarannon / tulevan maankäytön toteutumisen ajoitusmenetelmä Palveluverkkosuunnittelun (alueellisen) väestönkehitysarvion menetelmä Palveluverkon lähtötietojen ylläpidon menetelmä Palveluverkon arvioinnin menetelmä, palveluverkon muutosten mallintamisen ja ajoittamisen menetelmä 2. Yleisen nykytilanteen selvitys kunnissa (Jaana Vanhatalo, TTY) 3. Tiedonhallintaprosessin yleistäminen 4. YT Pilotointi: Tampere, Joensuu, Vantaa (Sari Pelttari, TTY) 5. Raportointi

5 PALVELUVERKKOPROSESSI TALOUSPROSESSI MAANKÄYTÖN PROSESSI

6 OMAKOTITONTTIPROSESSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 30 6 vuotta ~ 4 vuotta ~ 2 vuotta H hetki +1 vuotta KAAVOITUS MAA POLITIIKKA LIIKENNE JA VIHERALUEET VESIHUOLTO RAKENNUS VALVONTA YLEISKAAVOITUS MAANHANKINTA YLEISKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA ASEMAKAAVOITUS K Y M P PI R O H J E L M A OMAN KODIN PAIKKA TONTTIMARKKINOINTI KIINTEISTÖNMUODOSTUS TONTTIVARAUKSET TONTTIEN (MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET) LUOVUTUS ASEMAKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA KATUSUUNNITELMAT, MUUT RAKENNUS SUUNNITELMAT, RAKENTAMINEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RAKENNUSLUPA YLLÄPITO TILA PALVELU OPETUS TOIMI PÄIVÄ HOITO RAKENNEMALLI YLEISKAAVA MAANKÄYTTÖSELVITYS ASEMAKAAVA TONTTI RAKENTAMAAN PÄÄSEE TONTTI PALVELUVERKKOSELVITYKSET (10 15 v) UUDET TOIMIPISTEET, LAAJENNUKSET, KORJAUKSET, LAKKAUTUKSET, PALVELUSISÄLTÖJEN MUUTOKSET TILOJEN INVESTOINTIOHJELMA (5 v) TOIMINTA

7 KERROSTALOTONTTIPROSESSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 30 6 vuotta ~ 4 vuotta ~ vuotta H hetki + 1 vuotta KAAVOITUS YLEISKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUS OMAN KODIN PAIKKA MAA POLITIIKKA LIIKENNE JA VIHERALUEET VESIHUOLTO MAANHANKINTA YLEISKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA TONTTIMARKKINOINTI KIINTEISTÖNMUODOSTUS KUMPPANUUDET TONTTIVARAUKSET TONTTIEN (MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET) LUOVUTUS ASEMAKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA KATUSUUNNITELMAT, MUUT RAKENNUS SUUNNITELMAT, RAKENTAMINEN YLLÄPITO RAKENNUS VALVONTA RAKENTAMISTAPAOHJEET RAKENNUSLUPA TILA PALVELU OPETUS TOIMI PÄIVÄ HOITO RAKENNEMALLI YLEISKAAVA MAANKÄYTTÖSELVITYS ASEMAKAAVA TONTTI RAKENTAMAAN PÄÄSEE TONTTI PALVELUVERKKOSELVITYKSET (10 15 v) UUDET TOIMIPISTEET, LAAJENNUKSET, KORJAUKSET, LAKKAUTUKSET, PALVELUSISÄLTÖJEN MUUTOKSET TILOJEN INVESTOINTIOHJELMA (5 v) TOIMINTA

8 KYMPPI R TOIMINTAMALLI: PROSESSIT JA TOIMIJAT LÄHTÖ KOHDAT KUNTALAISTEN TARPEET, KAUPUNGIN STRATEGIAT JA VISIOT PROSESSI TONTTITUOTANTOPROSESSI PALVELUVERKKOPROSESSI TUKIPROSESSIT PROSESSIN OHJAUS KYMPPI R VALMISTELURYHMÄ KYMPPI R PALVELUVERKKORYHMÄ ALA PROSESSIT TONTIT JA MAAN HALLINTA YHDYSKUNTA TEKNIIIKKA, INVESTOINNIT KAAVAVARANTO TIETOJEN YLLÄPITO ASEMA KAAVOITUS KAAVA VARANNON TOTEUTTAMISEN AJOITUS STRATEGINEN SUUNNITTELU (YLEISKAAVOITUS) ALUEELLINEN VÄESTÖ ARVIO TILA PALVELU PÄIVÄHOITO PALVELUT PALVELUVERKON SUUNNITTELU OPETUS TOIMI LÄHTÖ TIEDOT + TIETO JÄRJES TELMÄT TIEDON TUOTTAJAT TIETO JÄRJESTELMIEN KEHITTÄJÄT VÄLINE/ TUOTOS KYMPPI R MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA PÄIVÄKOTI JA KOULUVERKKOSELVITYKSET

9 MIHIN TULISI VAIKUTTAA? MITEN VOIMME VAIKUTTAA? MITÄ MUUTOKSIA PALVELUVERKKOON TULEE TEHDÄ? TAVOITTEET? PALVELUVERKKO SUUNNITELMA MOTIIVI KAAVAVARANTO ASUNTOTUOTANNON MAANKÄYTÖLLISET EDELLYTYKSET? TAVOITTEET? KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA AJOITUS SUUNNITELMA MITEN ASUINALUEIDEN VÄESTÖ KEHITTYY? TAVOITTEET? ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO YHTEINEN AIKATAULU? TAVOITTEET?

10 MOTIIVI AJOITUS SUUNNITELMA PALVELUVERKKO SUUNNITELMA KAAVAVARANTO KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO

11 Lainvoimaisten + jo vireillä/suunnitteilla olevien asemakaavojen ja osayleiskaavojen varannon määrä Yleiskaavaluonnoksen uusi kaavavaranto

12 KAAVAVARANTOTIETOJEN YLLÄPITO: KESKEISIÄ KYSYMYKSIÄ: Miten laajasti kaavavaranto määritellään? Mitä ominaisuustietoja kaavavarannosta tarvitaan? Tietojen kokoaminen ja ylläpito: Mistä lähtötiedot? Missä ylläpidetään? Kuka ylläpitää? Kuinka usein tiedot päivitetään? Kaavavaranto = kaavalähtöinen, kokonaisvaltainen kuvaus alueen olemassa olevista ja suunnitteilla olevista, käyttämättömistä rakentamismahdollisuuksista. Kaavavarantoaineisto koostuu juridisesta kaavavarannosta sekä tekeillä olevista suunnitelmista. Kymppi R toimintamallissa tarkastelun kohteena on asumisen kaavavaranto.

13 KAAVAVARANNON SUUNNITTELUVAIHE TONTTIREKISTERITONTTI Kokonaan rakentamattomat tontit Vajaasti rakennettujen tonttien varanto, joilla laskennallisesti uusien asuntojen rakentamisen mahdollistama määrä rakennusoikeutta ASEMAKAAVATONTTI Kiinteistöksi muodostumattomat kaavayksiköt lainvoimainen asemakaavavaranto vs. realistisesti toteutettavissa oleva lainvoimainen varanto TULKINTA! Kaavavarannon ominaisuustiedot tarkentuvat suunnitteluprosessin edetessä ASEMAKAAVA VIREILLÄ Asemakaavan laadinta kuulutettu vireille ASEMAKAAVA SUUNNITTEILLA Esim. kohteena kaavoitusohjelmassa, ei kuulutettu vielä vireille, YLEISKAAVA Voimassa oleva yleiskaava YLEISKAAVA VIREILLÄ Yleiskaavan laadinta kuulutettu vireille YLEISKAAVA SUUNNITTEILLA Ideatasoiset suunnitelmat Kaavavaranto muodostaa tonttituotanto ja palveluverkkoprosessin yhteensovittamisen keskeisen lähtötietoaineiston. KYMPPI R toimintallissa kaavavaranto käsitetään laajana kokonaisuutena lainvoimaisesta asemakaavavarannosta ideatasoisiin yleiskaavasuunnitelmiin. Kymppi R ohjelmassa ratkaistaan kaavavarannon toteuttamisen ajoitus seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ohjelma ohjaa osaltaan kaavoitusohjelmaan nostettavia kohteita ja siten se toimii suunnitteluvaihetta ohjaavana välineenä esim. yleiskaavavaiheesta asemakaavatasolle siirryttäessä.

14 KAAVAVARANNON LÄHTÖTIEDOT MISTÄ JURIDISEN ASEMAKAAVAVARANNON OMINAISUUKSIA KOSKEVAT LÄHTÖTIEDOT Lähtötietojen yhdistäminen kokonaisuudeksi MITEN? Tarkempi menetelmäkuvaus tulossa! Osa tiedoista faktatietoa, osa tulkinnallista. Lähtötietojen laatukysymykset! KAAVAREKISTERI KIINTEISTÖREKISTERI JURIDISET KARTTA AINEISTOT: YLEISKAAVAKARTAT, ASEMAKAAVAKARTAT, KIINTEISTÖREKISTERIKARTTA RAKENNUS JA HUONEISTOREKISTERI, RAKENNUSLUPA REKISTERI TEKEILLÄ OLEVIEN SUUNNITELMIEN LÄHTÖTIEDOT MAANKÄYTTÖ LUONNOKSET, KAAVASELOSTUKSET KUULUTUKSET SUUNNITTELIJAT KOKOUSMUISTIOT nkpl tietolähteitä MITÄ SIJAINTITIEDOT: OMINAISUUSTIEDOT: Suunnittelualue: mihin suunnittelukohteeseen / alueeseen liittyy Suunnitteluvaihe: kaavallinen tilanne Talotyyppiarvio: tulkinta toteutumisen talotyypistä Maanomistus: kaupungin vai yksityisen maalla Asumisen rakennusoikeuden määrä Kokonaisrakennusoikeuden määrä Kunnallisteknisten investointien tarve Toteutumisen realistisuus: tulkinta kaavavarannon realistisesta toteutumasta MISSÄ YLLÄPIDETÄÄN? KUKA YLLÄPITÄÄ?

15 KAAVAVARANTOTIETOJEN YLLÄPITO: MERKITYS JA HAASTEITA Haasteena tietojen ylläpidon työläys. Yksittäisiä lähtötietoja ylläpidetään tietokoneavusteisesti, mutta lähtötietojen yhdistäminen kaavavarantokokonaisuudeksi, suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaan muotoon edellyttää usein manuaalista välivaihetta. Reaaliaikainen tieto kaavavarannosta tarpeellinen Säännöllisen seurannan mahdollistaminen / toiminnan tavoitteiden asettelu Onko lainvoimaista kaavavarantoa riittävästi ja oikeissa paikoissa? Onko sitä tulossa riittävästi ja minne? Paljonko vuodessa toteutuu varantoa? Paljonko pitää vuodessa kaavoittaa lisää varantoa? Kaavavarantotietojen kokonaisuuden haltuunotto keskeinen edellytys tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamiselle. Tietotekniikan soveltamisen mahdollisuudet kaavavarantotietojen kokoamisessa. Jyväskylän ja Tampereen teknillisen yliopiston pitkä yhteistyö YT järjestelmä kaavavarantotietojen hallintaan ja ajoitukseen. Kymppi Moni pilotointi: YT järjestelmän pilotointi erilaisten lähtötietojen avulla eri ympäristöissä (Tampere, Joensuu, Vantaa).

16 MOTIIVI AJOITUS SUUNNITELMA PALVELUVERKKO SUUNNITELMA KAAVAVARANTO KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO

17 Ote Kymppi R valmisteluryhmän muistiosta

18 AJOITUS Kaupungin luovutukseen tulevat, jo lainvoimaiset tontit 1. Uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys ja vaiheistus. Paljonko avataan vuosittain ja miltä alueilta seuraavan kymmenen vuoden aikana: Omakotirakentamiselle Ajoitus Kerros ja rivitalorakentamiselle toimijoiden välisenä yhteistyönä tuleva tonttivaranto, kaava vireillä kaupungin / yksityisen Jo markkinoinnissa olevat kaupungin tontit Yksityisten omistamat tontit (kaupungin luovuttamat / yksityisten maalle kaavoitetut) Maankäytön toteutusohjelma PÄÄTÖKSENTEKOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: Kaavahankkeiden etenemistilanne Maanomistusolosuhteet Kunnallisteknisten investointien määrä, talouden realiteetit Vaikutukset palveluverkkoon Tonttituotantotavoitteet KAAVAVARANTO KOKONAISUUS + 2. Alueellisen väestöarvion laadintaa palveleva ajoitus Lainvoimaisen, jo realisoitavissa olevan varannon + maankäytön toteutusohjelmassa ajoitettavan tonttivarannon toteutumisen arviointi Ajoitus erityisasiantuntijatyönä

19 MOTIIVI AJOITUS SUUNNITELMA PALVELUVERKKO SUUNNITELMA KAAVAVARANTO KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO

20

21 ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO: Alueellinen väestöarvio toimii oleellisena työkaluna maankäytön ohjelmoinnin ja palveluverkon muutosten rajapinnassa. Kaupunginosien demografisen muutoksen ymmärtäminen, arviointi ja ennustaminen. Väestöennuste vs. mitä jos? asiantuntijaspekulaatio palveluverkon optimointi, vaihtoehtoisten rakentamisalueiden ja toteuttamisjärjestyksen tarkastelu Kerrosalapohjaisuus, näkemys maankäytön toteutuksesta, alueiden ominaispiirteiden tuntemus, mennyt kehitys. Oleellista ennusteessa ei ole se, toteutuuko se todella vai ei, vaan se, miten ennuste kykenee vaikuttamaan tämän hetken päätöksentekoomme (Haukkasalo 1998, 8.). Ennuste: menneen kehityksen trendimäinen jatke. Suunnitelma: laatijalla on hallinnassaan suunnitelman toteutumiseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. Jos näin ei ole, kyse on arviosta tai odotuksesta. Tavoite korostaa toiminnan päämäärätietoisuutta. Säännöllinen tarkistaminen vuosittain. Toiminnan suunnittelua avustava väestöarvio vs. palveluverkon optimointia palveleva väestöarvio

22 MOTIIVI AJOITUS SUUNNITELMA PALVELUVERKKO SUUNNITELMA KAAVAVARANTO KYMPPI R RYHMÄT TIETOPOHJA MENETELMÄT PALVELUVERKON NYKYTILA ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO

23 PALVELUVERKON SUUNNITTELU DYNAAMISET PALVELUVERKOT Väestöpohjan muutoksista riippuvaisia, kysyntä muuttuu nopeammin Maankäytön toteuttamisella suuri merkitys alueellisen ikärakenteen ja palvelutarpeen kehittymiseen Asiakas käyttää palveluita joka arkipäivä Pienten lasten palvelut: päiväkodit ja koulut STAATTISET PALVELUVERKOT Hitaammin muuttuvat palveluverkot Ei jokapäiväisessä käytössä olevat palvelut Alueellisen väestöpohjan muutokset eivät vaikuta nopeasti palvelujen kysyntään ja mitoitukseen Esim. terveyspalvelut, kirjastopalvelut Kymppi R toimintamallissa palveluverkkotarkastelussa dynaamiset palveluverkot. Kymppi Moni hankkeessa fokus päiväkotiverkossa. Palveluverkot jatkuvasti vähittäisen muutoksen alaisia. Muutosten hallinnan keskeisiä työkaluja ovat palveluverkkoselvitykset, jossa analysoidaan verkon nykytila ja kehittämiskohteet ja yhteensovitetaan niitä maankäyttöön. Ei ainoastaan uuden suunnittelua. Tavoitteellisista palveluverkkosuunnitelmista talouden realiteetit huomioon ottaviin ratkaisuihin ja verkon toimivuuteen. Palveluverkkosuunnittelu vs. hankesuunnittelu Palveluverkkoprosessin muutosten hallinnan edellytyksenä toimiva ja pitkäjänteinen tonttituotantoprosessi!

24 L Ä H T Ö T I E D O T Nykytilannetta kuvaavat lähtötiedot toimipisteet mitoitus käyttöaste tilojen kunto Väestötiedot PALVELUVERKKO SELVITYKSET Mitä? Missä? Milloin? KAAVAVARANTO ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO Nykyinen ja tuleva kaupunkirakenne AJOITUS Saavutettavuus joukkoliikennevälineillä Strategiset linjaukset, talouden realiteetit

25 ESIMERKKI PALVELUVERKON SUUNNITTELUUN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSTARPEESTA Kauramäki Eteläportti Uusi osayleiskaava alue, n asukasta. Edellyttää uusia päiväkoteja ja kouluja. Milloin alue on optimaalista avata Keljonkankaan päiväkoti ja kouluverkon näkökulmasta? Alkuvaiheessa palvelee myös Keljonkankaan puolta. Keljonkangas Nykyiset oäiväkodit ja koulut Keljonkankaan vanhalla alueella. Kuinka kauan nykyinen päiväkoti ja koulupaikkakapasiteetti on riittävä Keljonkankaan ja Sääksvuoren tarpeisiin? Vanhan Keljonkankaan alueella väestömäärä ei enää kasva pitkällä tähtäimellä, joten uutta toimipistettä ei kannata sijoittaa Keljonkankaan puolelle vaan Kauramäkeen. Uusi päiväkoti ja koulu Kauramäkeen, milloin? SELVITETÄÄN: 1. Nykyisessä asuntokannassa asuva väestömäärä (päiväkoti ja kouluikäiset) ja arvioidaan nykyisen asuntokannan väestömäärän kehitystä. 2. Käytettävissä oleva kaavavaranto, lainvoimainen ja tuleva, koko tarkasteltavalta alueelta. 3. Arvioidaan kaavavarannon toteutumista erilaisilla vaiheistusvaihtoehdoilla paljonko ja kuinka nopeas uusissa asunnoissa asuvan väestön määrä kasvaa? 4. Muodostetaan skenaarioita väestökehityksestä Yhdistetään arviot nykyisessä asuntokannassa asuvan ja uuden asuntokannan väestömäärän (päiväkoti ja kouluikäisten) kehityksestä 5. Alueen nykyisen palveluverkon kapasiteetti: missä päiväkodit ja koulut sijaitsevat. Paljonko mahtuu koululaisia ja päiväkotilapsia? Millä mitoitusprosentilla mitoitetaan päiväkotipaikkojen tarve? 6. Peilataan kapasiteettia eri väestöskenaarioihin. Missä vaiheessa kysyntä ylittää tarjonnan? TARVE KAURAMÄEN AVAAMISELLE JA UUDEN PÄIVÄKODIN JA KOULUN RAKENTAMISELLE HANKKEEN AJOITUS TILAPALVELUN INVESTOINTIOHJELMAAN Sääksvuori Toteutumassa oleva pientalovaltainen asemakaava. Lähimmät päiväkoti ja koulupalvelut Keljonkankaan puolella. Päiväkoti ja kouluikäisten määrä kasvussa. Alueella vielä suuri määrä kaupungin omistuksessa olevaa pientalotonttivarantoa, joka tarkoitus avata rakentamiselle myöhemmin. Kuinka paljon tontteja voidaan vielä luovuttaa ennen kuin Keljonkankaan päiväkoti ja koulupaikkojen kysyntä ylittää tarjonnan ja tarvitaan uusi päiväkoti ja koulu?

26 Viite esimerkki: Ikääntyvien asumisen&palveluiden konseptointi, Wienin malli Ympärivuorokautinen hoiva tai päivätoiminta geriatrisessa keskuksessa Muutto alueelliseen palvelukeskukseen tukeutuvaan palvelutaloon, jossa voi asua halutessaan loppuun asti (24/7 hoivakodit ja saattohoito) Kotona asuminen omatoimisesti tai eriasteisen kotipalvelun turvin yhteisöllisyyttä, virkistystä ja seuraa senioreklubeista Jyväskylä Ulla Maija Laiho 26

27 PALVELUVERKKO Viitaten edelliseen Wienin malliin: Suomessa palveluverkkokeskustelua hallitsee / häiritsee juuttuminen palvelusektorilähtöiseen mikä on lähipalvelu ja mikä ei keskusteluun Palveluverkkosuunnittelun kehitysmahdollisuudet: palvelujärjestelmän konseptointi ja kuvaaminen sektorijärjestäjän näkökulmasta vai inhimillis alueellissaavutettavuuden näkökulmasta Ei suunnitella vain uutta, vaan kokonaisvaltaisesti olemassa olevan muutostarpeita Palveluverkon nykytilan kuvaaminen missä ominaisuuden kera (eli paikkatietoominaisuuden kera) Heikko tietämys nykytilasta kumuloituu: nostaa kynnystä edetä verkkosuunnitteluun, lähtötietojen keruu työlästä

28 TYÖPAJAT osallistujaa per paja 1. työpaja: Kaavavaranto ja maapolitiikka sekä maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten kustannusten ennakointi Tarkoituksena oli luoda katsaus kuntien/seutujen kaavoituksen ja maapolitiikan yhteistoimintaan tonttituotantoprosessissa Tarkoituksena oli luoda katsaus kuntien/seutujen kunnallistekniikan kustannuslaskennan ja kustannusten ennakkoarvioinnin menetelmiin ja käytäntöihin 2. työpaja: Väestöennusteet Tarkoituksena oli luoda katsaus kuntien/seutujen nykymenetelmiin ja käytäntöihin väestö ennusteen laadinnassa sekä kiinnittää huomiota väestöennusteen merkitykseen osana maankäytön ja palveluverkkojen yhteensovittamista 3. työpaja: Palveluverkko, esimerkkinä päiväkotiverkko Tarkoituksena oli luoda katsaus kuntien/seutujen nykymenetelmiin ja käytäntöihin maankäytön ja palveluverkkosuunnittelun yhteensovittamisessa. Erityisenä teemana päiväkotiverkko. 4. työpaja: Yhteenvetoa Tarkoituksena oli vetää yhteen edellisten työpajojen antia sekä tarkastella tonttituotanto ja palveluverkkoa kokonaisuutena. TYÖPAJOJEN MATERIAALI HANKKEEN VERKKOSIVUILLA

29 KUNTIEN NYKYTILANNE SELVITYS Jaana Vanhatalo, TTY Tavoite: Kuvata Kymppi R menetelmään ja sen osaprosesseihin pohjautuen kumppanikuntien nykytilanne Aineisto Ennakkokysymyslomake Haastattelut: Ryhmähaastatteluja kunnissa Työpajojen materiaali ja keskustelut

30 KUNTIEN NYKYTILANNE SELVITYS: ALUSTAVIA HAVAINTOJA Jaana Vanhatalo, TTY Termien moninaisuus ja selkiytymättömyys Kaava vai tonttivaranto, rakennusmaavaranto: samalla termillä eri merkitys ja samasta asiasta erilaisia termejä (vrt. MRL 7 : Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä) Väestöennuste, väestöarvio, väestösuunnite, väestötavoite Osa alueet: alueittainen, palvelualuekohtainen, kaupunginosittainen, tilastoalueittainen, suuralueittainen Tilastokeskuksen väestöennusteen hyödyntäminen tavalla tai toisella pohjana Palveluverkko Jyväskylän menetelmän heikkoutena rajautuminen vain tiettyihin palveluihin Dynaaminen staattinen, lähipalvelu, aluepalvelu keskitetty, ei aluesidonnainen palvelu Ensiarvoisen tärkeä, vaativin, mutta panostamisen arvoinen tulevaisuuden menetelmäkehityskohde Aikajänteen kasvattamisen tarve Kaavavarannon seurannan hajauttaminen ympärivuotiseksi Motivaation, työkalujen ja resurssien puute Heikkoudet lähtötietoaineistojen saatavuudessa Maapolitiikan suuri merkitys Kustannusten ennakkoarvioinnin integrointi tonttituotantoprosessiin

31 JOHTOPÄÄTÖKSET: UNELMAKUNTA Vahva, linjakas, ennakoiva maapolitiikka Päättäjät osallistuvat, tukevat, luottavat ja päättävät Virkamiehet osallistuvat, tukevat toisiaan, luottavat toisiinsa ja päättävät: Toimiva, vuorovaikutteinen kahden / monensuuntainen virastojen välinen, organisoitu yhteistyö Kenen sitoutuminen on oleellista? Heidän, jotka johtavat ja hänen (heidän), jo(i)lle annetaan ja luodaan edellytykset toimia työhanskana Tavoitteellisuus (aikuisten oikeesti) Kaavavarannon kehittymistä (toteuttamista ja uuden tekemistä) seurataan ympäri vuoden, työtaakka jakaantuu tasaisesti, yllätysten minimointi Taloudet realiteetit eivät ole kaiken hyvän este vaan luonteva reunaehto toiminnalle Systemaattinen, motivoitunut tiedonhallinta Unelma tuntuu utopialta, jolloin kehittämisen motivaatio katoaa jo alkumetreillä Parannusten portaat, mistä tulisi lähteä liikkeelle? Pienen kunnan Kymppi?

32 NOSTOJA Maankäytön toteuttamisohjelma nimikkeen alla erityyppisiä malleja Vantaan tulevaisuuden skenaariot vaikutuksineen työskentely Hyvinkään selkeä tontinluovutustaulukko Sipoon pienillä resursseilla ihmeisiin kuntasuunnitteluinnovaatiot Oulun laadukas MATO Tampereen ja Joensuun aito tahto, eteenpäin pääsemisen haasteet poikkeavat kuitenkin toisistaan Tampereen seutu: tietojohtamisen haasteet seutu / kunnat / virastot Helsingissä paljon erityisalojen osaamista ja resursseja Jyväskylässä prosessien ensi vaiheen kehittäminen edellytti yhden lisähenkilön palkkaamista, nykyisin Kymppi R on luonteva osa toimintakulttuuria, menetelmien ja tiedonhallinnan kehittäminen vaatii jatkuvaa innostusta ja panostusta Kymppi Moni hanke ja yhteinen keskustelu on auttanut viemään Jyväskylän menetelmiä aimo harppauksin eteenpäin Isossa kunnassa on resursseja, mutta kokonaisuus katoaa organisaatiobyrokratian rattaisiin, tietojohtamisen haasteet kunta / virastot Pienessä kunnassa kokonaisuuden näkemiselle ei ole byrokratiaesteitä mutta ei resursseja ennakointiin tai asioiden vielä parempaan tekemiseen Milloin kunta kasvaa pienestä niin isoksi, että tarvitaankin systemaattisempaa otetta prosesseihin? Kuka oikeutettu vetämään prosessia? Vertaisohjaus vs. hierarkinen ohjaus?

33 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SUUNNITTELUN TUKIJÄRJESTELMÄKSI Tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen vaatii suuret määrät tietoa, jonka hallinta edellyttää tehokasta tiedonhallintaa. Tiedon tuottajat ja tietojärjestelmien kehittäjät osa prosessia. Markkinoilla paikkatietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat hyvin monipuolisten tietojen ylläpidon, jakelun ja selailun. Kokonaisvaltaisia, tulevaisuuden hallintaan suuntautuvia tietojärjestelmäratkaisuja ei ole markkinoilla tällä hetkellä saatavilla. Perinteiset tietojärjestelmät eivät huomioi mm. aikakäsitettä, joka on välttämätön maankäytön toteutuksen ajoituksen suunnittelussa ja palveluverkon muutostarpeiden arvioinnissa. Suunnittelun tukijärjestelmä on enemmän kuin paikkatietojärjestelmä. Tarve suunnitteluprosessin toimintoja palveleville lähtötietojen tietovarastointi ja analyysityökaluille, jotka mahdollistavat: yhdyskuntarakenteen kehityksen reaaliaikaisen seurannan erilaisten vaihtoehtoisten kehityskulkujen ja niiden vaikutusten hahmottamisen Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta kaikkea ei voida tarkastella kerralla. Kokonaisuuden purkaminen pienempiin osiin, tarkastelu esim. asuntotuotantotyypin / palveluverkon osa alueen jne. mukaan, alueelliset tarkastelut Olennaista tieto itsessään ja tietojärjestelmä, ei ohjelmistosovellus!

34 TULOSSA Hankkeen tulosseminaari Tampereella Nettisivuilla julkaistaan Yleistetty kuvaus Kymppi R toimintamallista ja Jyväskylän menetelmäkuvaukset Kuntien nykytilanneselvitys Pilotoinnin tulokset Jyväskylä haluaa olla maailman johtava paikkatiedon soveltaja kunta: paikkatietoa ihmisten ja heidän elinympäristönsä parhaaksi Harras jatkoyhteistyön toive

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa YT kehitysprojektin tuotokset ja uudet menetelmäideat Anna Isopoussu, Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä

Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 21.11.2011 Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki, kaavoitustutkija Taustaa

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Luottamushenkilökoulutus 24.1.2013 Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö 24.1.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (MRL) Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä: VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä

Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 15.2.2012 Anna Isopoussu Kaavavarannon lähtötietojen hallinta Kaavavaranto = kaavalähtöinen kuvaus alueen käyttämättömistä rakentamismahdollisuuksista

Lisätiedot

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013 KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUM ENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JAA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja?

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? RAKLIN ALUETOIMIKUNTA Ajankohtaisseminaari, Jyväskylä 8.10.2014 Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin aktiivisen palautteen

Lisätiedot

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 4. ALUEELLINEN VÄESTÖARVIO 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

Lisätiedot

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 1. KYMPPI R -TOIMINTAMALLI 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

Lisätiedot

Yhteisten toimintojen ja investointien suunnittelu. on tärkeää kokonaisuuden hallinnan kannalta

Yhteisten toimintojen ja investointien suunnittelu. on tärkeää kokonaisuuden hallinnan kannalta luottamushenkilöseminaari 5.-6.9.2013 Yhteisten toimintojen ja investointien suunnittelu paikkatietojen avulla on tärkeää kokonaisuuden hallinnan kannalta Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki Esitykseni sisältö

Lisätiedot

Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi

Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeen tulosseminaari Tampere 21.3.2013 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Maankäytön toteuttamisen

Lisätiedot

Kymppi Monin jälkeen Jyväskylässä tapahtunutta

Kymppi Monin jälkeen Jyväskylässä tapahtunutta Kymppi Monin jälkeen Jyväskylässä tapahtunutta Kymppi Moni seurantatapaaminen 20.6.2016 Anna Isopoussu Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö / Jyväskylän kaupunki Puheenvuoron sisältö Kymppi Moni hankkeen

Lisätiedot

Kymppi-Moni hanke Vantaalla:

Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Tavoitteena paikkatietojen monipuolinen hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa HSY:n paikkatietoseminaari 29.3.2012 Ari Jaakola ja Tomi Henriksson maankäytön ja ympäristön toimiala

Lisätiedot

Kaunas, syksy 2013. Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja

Kaunas, syksy 2013. Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja Kaunas, syksy 2013 Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja Taitelija Poliitikko Grynderi Byrokraatti Kun kaikki oli riittävästi selvitetty ja kirjeet lähetty

Lisätiedot

KAAVAVARANTO. Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012

KAAVAVARANTO. Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012 KAAVAVARANTO Tiedon saatavuus kaavatasoittain 10/2012 TARVITTAVA TIETO: KAPASITEETTIYKSIKKÖ kaavavarannon perusyksikkö pääkäyttötarkoitukseltaan yhtenäinen suunnitteluvaiheeltaan yhtenäinen kapasiteettiyksikkö

Lisätiedot

(Väli )Yhteenvetoa. Kymppi Moni Työpaja Tampereella 27.8.2012 Leena Rossi

(Väli )Yhteenvetoa. Kymppi Moni Työpaja Tampereella 27.8.2012 Leena Rossi (Väli )Yhteenvetoa Kymppi Moni Työpaja Tampereella 27.8.2012 Leena Rossi Jyväskylä 1999 2000 Ns. pilottiprosessi: maankäytön toteutusohjelma tehtiin vallitsevissa tiedonhallintakäytännöissä Havaintojen

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040 Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 Lähtökohdat Mitoitusselvityksessä tarkastellaan uusien asuntojen ja työpaikkaalueiden rakentamisen

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

KYMPPI R 2015 OHJELMA

KYMPPI R 2015 OHJELMA 2013 2014 2015 2016 2017 201720182018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2021 2023 20222024 202320252024 2026 2025 2027 2026 2027 2028 2029 KYMPPI R 2015 OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2025 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla

Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 21: 51 63 22: 51 598 1. Mikä maankäytön toteuttamisen

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni hankkeen työpaja 16.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Paula Jääskeläinen kehitysinsinööri

Lisätiedot

KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys

KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys Vanhatalo Jaana Tampereen teknillinen yliopisto 2013 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1.

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA Sisällys LÄHTÖKOHDAT... 3 MATO-OHJELMAN PAINOPISTEET JA KÄSITTELY... 4 MATO-OHJELMAN YLEISTAVOITTEETT... 5 MATO-OHJELMAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 LÄHTÖTIETOJA... 7 VÄESTÖN KEHITYS...... 7 KAAVAVARANTO

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 15.2.2012 täydennetty 28.2.2012 Riikka Henriksson, talous- ja suunnittelukeskus Jussi

Lisätiedot

KYMPPI R 2013-OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2023

KYMPPI R 2013-OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2023 KYMPPI R 2013-OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2023 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 21.5.2013 2 KYMPPI R 2013-OHJELMAN SISÄLTÖ 1. KYMPPI R -OHJELMAN TAVOITTEET 2. VÄESTÖNKEHITYS 3. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVA

Lisätiedot

Väestöennusteet Helsingissä

Väestöennusteet Helsingissä Väestöennusteet Helsingissä Kymppi-Moni -työpaja 2 Tampereen yliopisto 22.3.2012 Timo Meuronen, talous- ja suunnittelukeskus Jussi Mäkinen, kaupunkisuunnitteluvirasto (Pekka Vuori, tietokeskus) 00.0.2008

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Kymppi-Moni hankkeen aloituskokous Tampere 30.11.2011 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 2010: 51 063 2020: 51 598 1. Mikä

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3. Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015 Täydennysrakentamistarpeen tausta Vantaalla 2010: 51 063 aluerakentamisen

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Esikaupungit 20X0 -seminaari, Helsinki Heikki Virkkunen, projektijohtaja Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 1. Täydennysrakentamisen

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä Kirjoittaja: Anu Kerkkänen, Ritva Laine Kuvat: Markku Mäkelä ISBN 978-952-293-1771- (nid.) ISBN 978-952-293-178-8 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2014

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040 EHDOTUSVAIHEEN PÄIVITYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040 EHDOTUSVAIHEEN PÄIVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040 EHDOTUSVAIHEEN PÄIVITYS Jyväskylän kaupunki Marraskuu 2013 Mitoitusselvityksen tavoite ja lähtökohdat Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 16.2.2012 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Riikka Henriksson,

Lisätiedot

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen Helsingin seudun MALaiesopimuksen valmistelussa ja seurannassa Arja Salmi MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen Maankäytön, Asumisen

Lisätiedot

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun 29.3.2012 Helsinki HSY:n paikkatietoseminaari DI Tiina Järvinen Espoo kaupunkina Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Kaupungin maapinta-ala

Lisätiedot

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen

OPUS hanke. Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus. Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen OPUS hanke Porin pilotti: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Markku Mäkitalo Pasi Lappalainen Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Tiivistelmä Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Lisätiedot

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Arvioidaan kaavoituksen onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen Tekninen ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä)

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) Pilotointi Tarkoituksena oli käytännön avulla selvittää käsitteiden eroavuutta ja siitä aiheutuvia YT-ohjelman toimintojen sovellettavuutta,

Lisätiedot

Kymppi R 2012 ohjelma

Kymppi R 2012 ohjelma Kymppi R 2012 ohjelma Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2022 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Jyväskylän kaupunki 1 2.5.2012 Kymppi R 2012 ohjelman sisältö 1. Kymppi R ohjelman tavoitteet 1. Kymppi R

Lisätiedot

Kymppi R 2012 ohjelma

Kymppi R 2012 ohjelma Kymppi R 2012 ohjelma Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2022 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Jyväskylän kaupunki 1 2.5.2012 Kymppi R 2012 ohjelman sisältö 1. Kymppi R ohjelman tavoitteet 1. Kymppi R

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kuntien asumisen suunnittelun työkalu (KASSU2) Suomen ympäristökeskus SYKE Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Kuntien asumisen suunnittelun työkalu (KASSU2) Suomen ympäristökeskus SYKE Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Kuntien asumisen suunnittelun työkalu (KASSU2) Suomen ympäristökeskus SYKE Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 29.6.2016 Hankkeen tausta Kassu2-työkalun kehittämisen taustalla on ARAssa jo vuonna

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään

BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään Jarmo Laitinen, TTY ja Anssi Savisalo, FCG PRE tulosseminaari 18.11.2013 BIMCity yksi PRE-tutkimusohjelman kuudesta työpaketista 2010-2013 Yhteistyökumppaneina

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015 Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta SeutuRAMAVA-aineisto HSY tuottaa Seudullisen perusrekisterin pohjalta kaksi kertaa vuodessa,

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Hyöty irti

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot