c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs HELSINKI y-tunnus: yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs 00530 HELSINKI y-tunnus: 2527125-3 yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p."

Transkriptio

1 VUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Väinöläkoti (jäljempänä yhtiö) ja Espoon kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määriteltyjen Kiinteistö Oy Väinöläkodissa sijaitsevien asuinhuoneistojen ja palvelutilojen vuokrauksesta seuraavaa. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Väinöläkoti ( jäljempänä yhtiö ) c/o Y-Säätiö Pitkänsillanranta 3 A, 9 krs HELSINKI y-tunnus: yhteyshenkilö: kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, p Vuokralainen Espoon kaupunki ( jäljempänä kaupunki ) Tekninen ja ympäristötoimi Asuntopalveluyksikkö/asuntopalvelut PL ESPOON KAUPUNKI y-tunnus yhteyshenkilö: asuntopalvelupäällikkö Leena Levola, p Vuokrauskohde Kiinteistö Oy Väinöläkoti, Kuusiniemi 5, ESPOO. Espoon kaupunki, Viherlaakson kaupunginosa 61, kortteli 81, tontti 5. Vuokrattavien asuinhuoneistojen ja palvelutilojen yhteinen pinta-ala on yhteensä 1.351,0 m2 m2 ja ne on eritelty sopimuksen liitteessä 1. Asuinhuoneistojen pinta-ala on 1.226,5 m2 m2 ja palvelutilojen pinta-ala on 124,5 m2. Pinta-ala ei ole tarkistusmitattu. Tilojen käyttötarkoitus Rahoituspäätösten mukainen tilojen käyttötarkoitus on seuraava: asuinhuoneistoja käytetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tekemän erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi tehdyn avustuspäätöksen (dnro 31690/332/10) mukaisesti pitkäaikaisasunnottomien tukiasuntoina ja palvelutiloja käytetään asukkaiden palvelu- ja yhteistiloina sekä henkilökunnan toimitiloina. 1

2 Asuinhuoneistojen vuokraustoiminta perustuu asuinhuoneiden vuokrauksesta säädetyn lain (jäljempänä AHVL) 10. luvun tarkoittamaan jälleenvuokraukseen. Yhtiö vuokraa asuinhuoneistot kaupungille (ensivuokrasuhde), joka vuokraa ne edelleen yksittäisille asukkaille (jälleenvuokrasuhde). Tilat vuokrataan sopimuksessa mainittua käyttötarkoitusta varten. Mikäli kaupunki haluaa muuttaa tilojen käyttötarkoitusta, siitä tulee neuvotella ja sopia kirjallisesti etukäteen yhtiön kanssa ja muutokselle tulee aina saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lupa. Tilojen käyttäminen muuhun kuin tässä sopimuksessa sovittuun ja ARA:n rahoituspäätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen on kielletty. Vuokra-aika Vuokrasopimus on määräaikainen ja se on voimassa kymmenen vuotta (10v). Sopimus alkaa ja päättyy Kaupungilla on halutessaan mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta määräajan jälkeen. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen jatkamista koskevat vuokraneuvottelut tulee käydä 12 kuukautta ennen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymistä. Vuokrakohteen rakentamisen on sovittu valmistuvan Mikäli kohteen rakennustyöt viivästyvät ja kaupunki ei tästä syystä voi ottaa vuokrakohdetta käyttöönsä sovittuna ajankohtana, yhtiö korvaa tästä kaupungille aiheutuneen vahingon. Korvaussumma voi olla kuitenkin enintään ,- euroa (sis alv.) jokaiselta alkavalta viivästysviikolta, maksimissaan kuitenkin ,- euroa (sis alv.). Sopimuksen alkamispäivää voidaan siirtää rakentamisen viivästymisestä johtuvasta syystä ilman ko. korvausta, jos ilmoitus tästä tehdään mennessä. Kaupungilla ei ole oikeutta purkaa sopimusta hallinnan luovutuksen viivästyksen vuoksi, ellei viivästys ole yli 6 kuukautta. Mikäli rakennustöiden valmistuminen viivästyy Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 20 :n ylivoimaisen esteen takia, yhtiöllä on oikeus ilman sopimussakkoa saada vastaava lykkäys hallinnan luovutuspäivään. Vuokrauksen arvonlisäverollisuus Yhtiö hakeutuu alv-velvolliseksi kiinteistön tilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta. Kiinteistöä tulee käyttää jatkuvasti arvonlisäverolain 10. luvun tarkoittamassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Kaupungilla on oikeus arvonlisäveron ns. kuntapalautukseen arvonlisäverolain 130 :n mukaisesti, kun kaupunki käyttää tiloja tässä sopimuksessa tarkoitetussa arvonlisäverottomassa sosiaalihuoltotoiminnassa. Kaupunki on velvollinen korvaamaan yhtiölle aiheutuvat veroseuraamukset ja muut kustannukset, mikäli [kaupungista johtuvasta syystä] kiinteistöä käytetään arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen. 2

3 Vuokra ja vuokran tarkistaminen Vuokra on vuokrasuhteen alkaessa yhteensä ,90 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Asuinhuoneistojen vuokra on ,40 euroa kuukaudessa (alv 0 %) ja palvelutilojen vuokra on 1.506,50 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Vuokraan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveroprosentin mukaan ( lukien 24 %). Asuntojen ja palvelutilojen verottomat ja verolliset vuokrat on esitetty liitteessä 1. Asuinhuoneistojen ja palvelutilojen vuokra ei sisällä vedenkulutusta. Asuinhuoneistoissa ja palvelutiloissa on vesimittarit ja veden kulutus laskutetaan kaupungilta toteutuneen kulutuksen mukaisesti kolmen kuukauden laskutusjaksoissa. Vuokra määräytyy vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 13 :ssä säädetyllä tavalla, eli vuokran on vastattava kiinteistön rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisista menoista yhtiölle aiheutuvia kustannuksia ns. omakustannusperiaatteen mukaisesti. Vuokraa tarkistetaan vuosittain 1.3. lukien edellä mainitun periaatteen mukaisesti ja ensimmäinen vuokrantarkistus on Yhtiö ilmoittaa kaupungille vuokrantarkistuksesta tarkistamisvuotta edeltävän vuoden joulukuun 10. päivään mennessä. Vuokran maksaminen Vuokranmaksukausi on yksi kuukausi. Kaupunki maksaa asuinhuoneistojen ja palvelutilojen vuokran yhdellä summalla yhtiön ilmoittamalle pankkitilille viimeistään kunkin kuukauden 2. arkipäivänä. Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen. Muut maksut Asuinhuoneistoissa on erillinen sähkömittaus ja kukin asukas tekee sähkösopimuksen valitsemansa sähköyhtiön kanssa ja vastaa itse sähkömaksuista (ns. taloussähkö). Palvelutiloissa on erillinen sähkönmittaus ja kaupunki tekee sähkösopimuksen valitsemansa sähköyhtiön kanssa ja vastaa itse sähkömaksuista (ns. taloussähkö). Yhtiö voi lisäksi laskuttaa käyttökorvausta suoraan asukkailta tai henkilökunnalta autopaikan käytöstä. Korjaus ja kunnossapito Yhtiö luovuttaa asuinhuoneistot ja palvelutilat kaupungin käyttöön AHVL:n 20 :n mukaisessa kunnossa. Mikäli kaupunki havaitsee vuokrasuhteen alkaessa ko. tiloissa vikoja ja puutteita, kaupungin tulee ilmoittaa niistä yhtiölle kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa. 3

4 Huoneistojen korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisessa noudatetaan AHVL:n mukaisia säännöksiä. Pääperiaatteena on, että yhtiö vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat huoneistojen ns. tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneista korjaustöistä. Kaupunki vastaa asukkaan huoneistolle ja palvelutiloille aiheuttamista muista kuin tavanomaisesta kulumisesta johtuvista vahingoista ja niiden korjauskustannuksista tuottamuksestaan riippumatta. Vuokralaisen huolellisuusvastuusta, korjausvastuun jakautumisesta, vuokralaisen vastuusta myös vieraiden aiheuttamista vahingoista sekä vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuuden ulottumisesta myös kiinteistön tai rakennuksen yhteisiin tiloihin ja laitteisiin on säädetty AHVL 25 :ssä. Huoneistojen korjaus- ja kunnossapitotöistä huolehtii yhtiö. Huoneistot tarkastetaan aina asukkaan vaihtuessa ja mahdolliset korjaustyöt pyritään ajoittamaan tähän ajankohtaan. Huoneistojen korjaustöistä sovitaan aina etukäteen osapuolten kesken, laajemmissa korjauksissa kirjallisesti. Samassa yhteydessä sovitaan, kuinka korjaustyöt toteutetaan ja miten kustannukset jaetaan. Yhtiö ei sitoudu vastaamaan sellaisten korjaustöiden kustannuksista, joista ei ole sovittu etukäteen yhtiön kanssa. Kaupunki voi itse tehdä tai teettää kustannuksellaan asukkaan huoneistolle tai muille tiloille aiheuttamien vahinkojen korjaamisen, kun ilmoittaa siitä etukäteen yhtiölle. Kaupunki huolehtii tässä sopimuksessa eriteltyjen tilojen lisäksi rakennusten kaikkien sisäpuolisten tilojen normaalista siivoamisesta, puhtaanapidosta, lamppujen ja sytyttimien vaihtamisesta sekä muusta normaalista vuokralaiselle kuuluvasta päivittäisestä toimenpiteestä. Kaupunki vastaa myös itse hankkimiensa laitteiden ja järjestelmien ylläpidosta (vastuunjakotaulukko, liite 2). Yhtiö vastaa normaalien kiinteistöyhtiölle kuuluvien isännöinti- ja kiinteistöhoitopalvelujen järjestämisestä. Muutostyöt Kaupunki ei saa ilman yhtiön kirjallista lupaa suorittaa muutostöitä eikä asentaa kiinteitä laitteita ja rakennelmia rakennukseen. Kaupungilla on oikeus tehdä vähäisiä sisustuksellisia lisäyksiä ja muutostöitä, jotka eivät edellytä viranomaislupaa. Kaupunki on velvollinen huomioimaan tilojen muutostöissä, sisustamisessa, kalustamisessa ja tavaransijoittelussa viranomaisten ja yhtiön edellyttämät kulkutiet ja poistumisväylät. Mikäli yhtiö antaa kaupungille kirjallisen luvan muutostöiden suorittamiseen, niin kaupungilla ei ole velvoitetta palauttaa luvan mukaista muutostyötä ennalleen, ellei erikseen muuta sovita. Avainhallinta Kohteen avainhallinnon hoitaa yhtiö. Yhtiö luovuttaa asuinhuoneistojen ja palvelutilojen avaimet kaupungille ja asukkaille erikseen sovitulla tavalla 4

5 vuokrasuhteen alkaessa ja huolehtii vuokrasuhteen aikana avainhallinnosta. Mahdolliset lisäavaintilaukset, lukitusmuutokset ja muut lukkoihin ja avaimiin kohdistuvat toimenpiteet hoidetaan yhtiön toimesta. Kaupunki on vastuussa kaupungille ja asukkaille luovutetuista avaimista ja niiden mahdollisen katoamisen aiheuttamista kustannuksista. Asukasvalinta Asuinhuoneistojen vuokrauksessa noudatetaan AHVL:n 10. luvun tarkoittamaa jälleenvuokrausta. Asukasvalinnan huoneistoihin suorittaa kaupunki. Valittavien asukkaiden tulee täyttää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen rahoituspäätöksessä mainitut ja laissa korkotukilainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta säädetyt asukasvalintaa koskevat edellytykset. Kaupunki sitoutuu tarvittaessa antamaan yhtiölle tiedot asukasvalinnoista ja selvityksen siitä, täyttävätkö asukkaat tässä sopimuksessa mainitut valintaperusteet. Kohteen asukasvalintoja valvova viranomainen on Espoon kaupunki. Asumisen säännöt ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen Yhtiöllä on voimassaolevat järjestyssäännöt, joita asukkaiden ja henkilökunnan tulee noudattaa. Kaupunki laatii yhteistyössä yhtiön kanssa kustannuksellaan pelastuslain edellyttämän pelastussuunnitelman. Kaupunki pyrkii ratkaisemaan asumisen ongelmatilanteet ensisijaisesti kaupungin/palveluntuottajan tarjoamilla tukitoimilla. Mikäli asukas aiheuttaa asumisellaan vakavia häiriöitä, jotka eivät ole ratkaistavissa ko. tukitoimilla, kaupunki sitoutuu ryhtymään AHVL:n mukaisiin toimenpiteisiin häiriöiden lopettamiseksi. Jälleenvuokrauksesta kaupungille johtuva taloudellinen vastuu Yhtiö ei vastaa mahdollisista tappioista, jotka voivat aiheutua kaupungille mm. asuntojen olemisesta tyhjillään, asukkaan maksamattomista vuokrista tai asukkaan huoneistolle, palvelutiloille tai kiinteistön muille tiloille tai laitteille aiheuttamista vahingoista, joista kaupunki on tämän sopimuksen perusteella vastuussa. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistö koskeva voimassaoleva kiinteistön täysarvovakuutus. Kaupunki vakuuttaa vuokratiloissa olevan oman omaisuutensa vesi- ja palovahinkojen varalta ja pitää vakuutuksen voimassa koko vuokrasuhteen ajan. 5

6 Sopimuksen purkautuminen Jos vuokrasopimus purkautuu sopimuksen voimassaoloaikana kaupungista johtuvasta syystä, kaupunki korvaa yhtiölle kaikki purkautumisen johdosta syntyvät kulut ja kustannukset täysimääräisinä mukaan lukien saamatta jääneet sopimuksen mukaiset vuokratulot sekä mahdollisesta arvonlisäveron palautuksesta aiheutuvat kulut ja kustannukset. Muut sopimusehdot Asuinhuoneistossa, palvelutiloissa ja kiinteistön yleisissä tiloissa on tupakointi kielletty. Kaupunki ei anna yhtiölle erillistä vuokravakuutta. Osapuolet järjestävät vuokrasuhteen päättyessä yhteisen katselmuksen, jossa käydään läpi kaikki vuokratilat. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Katselmuksen yhteydessä todetaan vuokratilojen kunto ja sovitaan vuokrasuhteen aikana mahdollisesti aiheutuneiden vaurioiden korjaamisesta. Katselmuksen koollekutsujana toimii yhtiö. Sopimusmääräysten lisäksi sovelletaan lakia asuinhuoneistojen vuokraamisesta (481/95) muutoksineen, aravarajoituslakia (1190/93) ja lakia korkotukilainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) muutoksineen. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Päiväys ja allekirjoitukset Vakuutamme tutustuneemme tähän vuokrasopimukseen sekä sopimuksen liitteisiin ja sitoudumme niitä noudattamaan. Helsingissä XX päivänä xxxxkuuta Kiinteistö Oy Väinöläkoti Espoon kaupunki LIITTEET: 1. Erittely asuinhuoneistoista ja palvelutiloista, pinta-alat ja vuokrat 2. Vastuunjakotaulukko 6

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI

AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 1(6) ESISOPIMUS HOIVAKODIN VUOKRAAMISESTA Joensuun kaupungin Niinivaaran Hoivakoti Sireenipiha Sopijapuolet AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Toimitilan vuokrasopimus

Toimitilan vuokrasopimus Sopimusnumero: 31009 Sivu 1 (5) LUONNOS Toimitilan vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Nimi: SENAATTI-KIINTEISTÖT / Itä-Suomen alue Osoite: PL 1054 70101 KUOPIO HETU/Y-tunnus: 1503388-4 Yhteyshenkilö: Kerman

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1.

Papinniemen leirintäalue (jälj. Leirintäalue tai Vuokrauskohde ). Leirintäalue käsittää: Maa-alue merkitty on merkitty karttaliitteeseen 1. LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Kiinteistö Oy Papinniemen Leirintäalue Yritys- ja yhteisötunnus: ei perustettu/rekisteröity Kotipaikka ja osoite: Parikkala, c/o Parikkalan

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

LUONNOS 11.12.2014 ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY. Hämeentie 19. 00500 Helsinki. y-tunnus:0753722-4 VUOKRALAINEN:

LUONNOS 11.12.2014 ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY. Hämeentie 19. 00500 Helsinki. y-tunnus:0753722-4 VUOKRALAINEN: LUONNOS 11.12.2014 ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY Hämeentie 19 00500 Helsinki y-tunnus:0753722-4 VUOKRALAINEN: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri (HUS) PL 100, 00029 HUS VUOKRAUKSEN KOHDE:

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Savon Kuituverkko Oy valokuituliittymän erityisehdot 1. Määrittely Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti

Asunnonvuokraus.com. Asunnonvuokraajan tietopaketti Asunnonvuokraajan tietopaketti Huoneistoon muuttaminen Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa. Jollei huoneisto ole

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot