AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus Lautatarhankatu 8 B HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI"

Transkriptio

1 1(6) ESISOPIMUS HOIVAKODIN VUOKRAAMISESTA Joensuun kaupungin Niinivaaran Hoivakoti Sireenipiha Sopijapuolet AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus Lautatarhankatu 8 B HELSINKI ja Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus Torikatu Joensuu 1 Esisopimuksen tarkoitus Tällä esisopimuksella AVAIN Palvelukodit Oy ja Joensuun kaupunki sopivat yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on toteuttaa Joensuun kaupungin Sosiaalija terveyskeskuksen hoito- ja hoivapalvelujen käyttöön ikääntyvien tehostettuun palveluasumiseen tarkoitettu kiinteistö ja tilat (jäljempänä Hoivakoti ) Joensuun kaupungin Niinivaaran kaupunginosaan osoitteeseen Nepenmäenkatu 15, Joensuu. Sopijapuolet sitoutuvat toteuttamaan Hoivakotihankkeen tämän sopimuksen mukaisesti ja rakentamisen alettua tekemään kohteesta tämän esisopimuksen, tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisen vuokrasopimuksen. 2 Hoivakotihankkeen tavoitteet 3 Hoivakotihankkeen tavoitteena on toteuttaa Joensuun kaupungin toimitilatarvetta toiminnallisesti ja taloudellisesti vastaavat toimitilat Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymien yleishyödyllisten periaatteiden mukaisesti.

2 2(6) Kiinteistöyhtiö Hanke toteutetaan AVAIN Palvelukodit Oy:n perustamana keskinäisenä kiinteistöyhtiönä Kiinteistö Oy Joensuun Niinivaaran palvelukoti. Kiinteistöyhtiö vuokraa tontin, suunnitteluttaa ja rakennuttaa hankkeen sekä solmii myöhemmin sovittavia kiinteistön hoitoon liittyviä sopimuksia. Kiinteistöyhtiön omistaa 100%:sti AVAIN Palvelukodit Oy. 4 Hoivakotihankkeen rahoitus Hoivakotihanke rakennetaan ARAn osa- ja loppuhintapäätöksissä hyväksymän hankinta-arvon mukaisesti. 5 Tontti 6 Hoivakotitilat Hoivakotihanketta varten Kiinteistöyhtiö vuokraa Joensuun kaupungilta Niinivaaran kaupunginosassa sijaitsevan tontin Tontin kaavamerkintä on AKR II, pinta-ala on m² ja rakennusoikeus on k-m². Tontin vuokra on ARAn alueelle määrittelemä vuokra. Rakennettavat hoivakotitilat koostuvat rakennuslupakuvien mukaisista vanhusten tehostettuun palveluasumiseen tarkoitetuista tiloista sekä niiden yhteis- ja aputiloista. Niiden laajuus on yhteensä n k-m². Hankkeessa noudatetaan mahdollisimman laajasti tarjouspyynnön mukaista tilaohjelmaa kuitenkin seuraavasti tarkennettuna: asuinhuoneiden kokonaispinta-alat ovat vähintään 25 m2 yksi saunaosasto ja yksi kuumennus-/jakelukeittiö molempiin kerroksiin päivättyjen yhteisesti hyväksyttyjen rakennuslupapiirustuksien mukaisesti 7 Aikataulu Hoivakotihankkeen aikataulu on seuraava: suunnittelun aloittaminen syyskuu 2014 suunnittelu syys-marraskuu 2014 rakennustyöt loka-marraskuu 2014 loka-marraskuu 2015

3 3(6) vuokralaisen käyttöönottovaihe loka-marraskuu 2015 Rakennus on käyttöönotettavissa viimeistään Mikäli kohteen rakennustyöt viivästyvät rakennuttajasta johtuvasta syystä ja kaupunki ei tästä syystä voi ottaa vuokrakohdetta käyttöönsä sovittuna ajankohtana, yhtiö korvaa tästä kaupungille aiheutuneen vahingon. Korvaussumma on ,- (sis. alv) euroa jokaiselta alkavalta viivästysviikolta, maksimissaan kuitenkin ,- (sis. alv) euroa. 8 Suunnittelu, rakennuttaminen ja rahoitus Kiinteistöyhtiö suunnittelee ja rakennuttaa kohteen sekä solmii siihen liittyvät sopimukset niin, että hanke toteutuu Joensuun kaupungin ja Kiinteistöyhtiön/ AVAIN Palvelukodit Oy:n yhdessä sopimalla tavalla, ja tasoltaan ja toiminnallisuudeltaan yhteisesti hyväksyttyjen toteutussuunnitelmien mukaisesti. Mikäli hankkeessa käytetään ARA:n korkotukilainaa, hanke on em. vaatimusten lisäksi toteutettava ARAn edellyttämällä tavalla ja ARAn asettaman enimmäishinnan mukaisesti. Joensuun kaupungin edustajilla on oikeus halutessaan osallistua hankkeeseen liittyviin kokouksiin esim. työmaa- ja suunnittelukokouksiin. Joensuun kaupunki vastaa siitä, että Hoivakotihankkeen suunnitelmat täyttävät ko. toiminnalle viranomaisten (esim. terveysvalvonta, työsuojelu) ja sovellettavan lainsäädännön asettamat vaatimukset. Joensuun kaupungin suunnitteluryhmällä (Kinnunen, Karukannas ja Masalin) on velvollisuus esittää kommenttinsa ja muutosesityksensä seuraaviin suunnitteluasiakirjoihin kahden viikon sisällä niiden vastaanottamisesta, muutoin Joensuun kaupungin katsotaan hyväksyneen ko. suunnitelman: luonnokset, rakennuslupakuvat, ja toteutussuunnitelmat. Mikäli rahoitukseen käytetään ARA:n korkotukilainaa, Joensuun kaupunki vastaa palvelutarpeen osoittamisesta ARAlle. Palvelutarpeen osoittamiseksi Joensuun kaupunki on velvollinen laatimaan ARAlle jätettävän lainavaraushakemuksen liitteeksi (ja/ tai ARAn muutoin pyytäessä) kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta ja tarveselvityksen/ hankesuunnitelman.

4 4(6) Mikäli Hoivakotihanke kaatuu Joensuun kaupungista johtuvasta syystä (kunta päättää toisin hankkeesta tai kunta ei allekirjoita tarjouskilpailun mukaista vuokrasopimusta) vastaa Joensuun kaupunki kaikista siihenastisista Kiinteistöyhtiön/ AVAIN Palvelukodit Oy:n kustannuksista. Joensuun kaupungin vaatimat, yhteisesti hyväksytyistä suunnitelmista poikkeavat muutostyöt Joensuun kaupunki tilaa ja maksaa suoraan urakoitsijalle. Tällaiset muutokset on hyväksytettävä Kiinteistöyhtiöllä/ AVAIN Palvelukodit Oy:llä. 9 Vuokrasopimus Sopijapuolet allekirjoittavat kohteen vuokrauksesta vuokrasopimuksen rakentamisen aloittamisen jälkeen. Myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen ehdot määräytyvät tämän esisopimuksen, tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Mikäli asiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, tulkinnassa noudatetaan vuokrahintaa lukuun ottamatta seuraavaa järjestystä: 1. Esisopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous. 10 Sopimuskokonaisuus Sopimuskokonaisuus muodostuu tästä esisopimuksesta, myöhemmin laadittavasta Hoivakotikiinteistön vuokraamista koskevasta vuokrasopimuksesta sekä Kiinteistöyhtiön ja urakoitsijan välisestä urakkasopimuksesta sekä Joensuun kaupungin Hilma hankintakilpailun asiakirjoista ja vuokranantajan jättämästä hankintakilpailun tarjouksesta. 11 Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä esisopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei voida

5 5(6) neuvotteluteitse sopia, ne jätetään lopullisesti ratkaistavaksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. 12 Sopimuksen siirtäminen 13 Sitoumus Sopimusosapuolilla ei ole oikeutta siirtää esisopimusta kolmannelle. Kaupunki sitoutuu välittömästi rakennuksen valmistuttua vuokraamaan Yhtiöltä rakennukseen tulevat erityisasunnot ja palvelutilat tarjouskilpailun mukaisella hinnalla erikseen sovittavalla ja allekirjoitettavalla vuokrasopimuksella, joka vastaa ehdoiltaan ja sisällöltään tarjouspyyntöä ja tätä esisopimusta. Vuokrasopimus pyritään tekemään vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuokrasuhde Yhtiön ja Kaupungin välillä alkaa erikseen sovittavana ajankohtana molempien osapuolten hyväksymän vastaanottotarkastuksen jälkeen. Vuokrattavia erityisasuntoja on yhteensä 60 kpl, pinta-alaltaan m2 ja erityisasuntoihin liittyviä apu- ja yhteistiloja m2, eli yhteensä m2. Palvelutiloja pinta-ala on yhteensä 371 m2. Edellä mainittujen tilojen yhteinen pinta-ala on m2. Osapuolten välinen vuokrasopimus on määräaikainen ja se on voimassa viisitoista vuotta (15v) + mahdollinen optio 5v. Esisopimuksen tarkoittamat erityisasunnot on tarkoitettu ARA:n ohjeiden mukaisesti tehostettua hoivaa tarvitseville huonokuntoisille vanhuksille ja palvelutilat ko. asukkaiden palvelu- ja yhteistiloiksi sekä henkilökunnan toimitiloiksi. 14 Vuokrauksen arvonlisäverollisuus Yhtiö hakeutuu alv-velvolliseksi kiinteistön tilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta. Kiinteistöä tulee käyttää jatkuvasti arvonlisäverolain 10. luvun tarkoittamassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Kaupungilla on oikeus arvonlisäveron ns. kuntapalautukseen arvonlisäverolain 130 :n mukaisesti, kun kaupunki käyttää tiloja tässä sopimuksessa tarkoitetussa arvonlisäverottomassa sosiaalihuoltotoiminnassa.

6 6(6) 15 Vuokra ja muut korvaukset Kohteen vuokra on kilpailutuksessa saadun tarjouksen mukaisesti /kk (alv. 0%). Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden rakentamiskustannusten mukaisesti ja se määritellään varsinaisessa vuokrasopimuksessa ja on korkeintaan tarjouksen mukainen. Vuokra määräytyy Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) 13 :ssä säädetyllä tavalla, eli vuokran on vastattava kiinteistön rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisista menoista yhtiölle aiheutuvia kustannuksia ns. omakustannusperiaatteen mukaisesti. Vuokraa tarkistetaan vuosittain ko. periaatteen mukaisesti. Ensimmäinen vuokrantarkistus on yhden kokonaisen toimintavuoden jälkeen eli v alusta. 16 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Tämä sopimus astuu voimaan kun Joensuun kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt tämän esisopimuksen, päätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Päiväys ja allekirjoitukset Joensuussa. päivänä kuuta 2014 AVAIN Palvelukodit Oy Joensuun kaupunki Perttu Liukku Kari Mäenpää Eija Rieppo va. sosiaali- ja terveysjohtaja

7 7(6) Anne Kosonen talousjohtaja

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Sopimus hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopijapuolet Liikennevirasto, joka toimii tässä hankkeessa rakennuttajana PL 33 00521 HELSINKI Tampereen

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1 (10) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Järvenpään kaupunki Y-tunnus: Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää Käyntiosoite: Seutulantie 12, Järvenpää

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot