LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009"

Transkriptio

1 MUISTIO 1(7) LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 Aika: Tiistai klo Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola Läsnä: Eija Kanninen Lohja Jaana Lehtonen LUVY Jouni Stordell Raasepori Magnus Malmberg Siuntio Mari Pihlaja-Kuhna Vihti Minttu Peuraniemi LUVY Patrik Skult Inkoo, Siuntio Pertti Piirilä Lohja 1 Kokouksen avaus Minttu Peuraniemi avasi kokouksen toivottamalla työryhmäläiset tervetulleeksi yhteistyöryhmän 20. kokoukseen. Todettiin, että vuonna 2014 on syytä järjestää juhlaseminaari työryhmän 10. vuoden kunniaksi. 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3 Todetaan läsnäolijat Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Lehtonen ja sihteeriksi Minttu Peuraniemi. Todettiin läsnäolijat, lista yllä. 4 Edellisen kokouksen muistio Edellinen työryhmän kokous pidettiin Karjaalla, kokouksen aiheena oli mm. hajalietteen kuljetus. Viimeksi työryhmän jäsenet ovat tavanneet hankkeen ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa, joka pidettiin Raaseporissa. Kokouksen aiheina oli Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf Tehtaankatu 26, PL 51, LOHJA / Fabriksgatan 26, PB 51, LOJO puh./tel (019) , faksi/fax (019) Y-tunnus

2 2(7) hankkeen loppuraportin ja maksatushakemuksen hyväksyminen. Kokouksen muistio hyväksyttiin sähköpostitse. Todettiin, että loppuraportti ja maksatushakemus on toimitettu Uudenmaan Liitolle, kuten sovittiin. Kokouksessa sovittiin, että kuntien edustajat vahvistaisivat osallistumisensa hankkeeseen mennessä. Kunnat ovat varmistaneet hankkeeseen osallistumisestaan seuraavan taulukon mukaisesti (kustannusjako on alustavasti esitetty edellisvuosien kaltaiseksi): Kunta Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio Vihti Osallistumisen vahvistus ei tietoa Vahvistettu sähköpostitse (Patrik Skult) ei tietoa (jälkihuom. vahvistettu puhelimitse , Henri Partanen) Vahvistettu sähköpostitse (Minna Sulander) Vahvistettu sähköpostitse (Auli Kokkonen) Vahvistettu puhelimitse (Jorma Lehtonen) Vahvistettu kokouksessa (Seija Kannelsuo- Mäntynen) Vahvistettu sähköpostitse (Patrik Skult) Vahvistettu sähköpostitse (Mari Pihlaja- Kuhna) Sovittiin, että Hangolta ja Karjalohjalta tiedustellaan osallistumisvahvistusta. 5 Kuntien yhteinen hanketoiminta vuonna 2009 Hankehakemus Uudenmaan Liitolle uuden hankkeen toteuttamiseksi LUVY on lähettänyt strategian mukaisesti rahoitushakemuksen Uudenmaan Liittoon uuden yhteishankkeen toteuttamiseksi (hankesuunnitelma ). Käytiin hakemus läpi kohta kohdalta. Hakemuksen käsittelijänä Uudenmaan Liitossa on Lasse Rekola. Viime tiedoista poiketen maakuntahallitus ei olekaan käsitellyt hakemusta 16.3., vaan käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen. Minttu ja Jaana menevät keskustelemaan Liiton yhteyshenkilöiden kanssa ma 23.3., jonka jälkeen asiasta lienee saatavilla uusia tietoja. Strategia Viime vuonna laadittua strategiaa on tarkoitus viedä eteenpäin kunnissa vähintään lautakuntatasolle. Strategiasta on laadittu käännös ruotsin kielelle (Minttu ja Patrik). - Strategia on hyväksytty alueella tehtävän yhteistyön linjaukseksi Vihdin ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa (helmikuu 2009). - Siuntion ympäristölautakunta on myös hyväksynyt strategian (maaliskuu 2009) ja strategia on menossa kunnanhallituksen käsittelyyn. Strategian lisäksi ympäristölautakunta on hyväksynyt ajatuksen LUVY ry:n vapaaehtoisen jäsenmaksun käyttämisestä hanketoimintaan ja varannut hankkeen kesätyöntekijän palkkaamiseksi.

3 3(7) - Inkoon ympäristölautakunnan käsittelyssä strategia on Lohjalla asiaa viedään eteenpäin kevään aikana, kunhan sisäinen työnjako selkenee (jälkihuom. Lohjalla strategia viedään ympäristölautakuntaan ) - Ohjausryhmän kokouksessa Nummi-Pusula aikoi viedä asiaa eteenpäin maaliskuussa 2009, uusin tieto puuttuu vielä. - Karkkilassa suullisen tiedon mukaan aijotaan viedä strategia kuntaan yhdessä kustannusjakoehdotuksen kanssa. Tarkka kustannusjako saadaan kunhan tieto Uudenmaan Liiton rahoituksesta varmistuu. Hangon, Karjalohjan ja Raaseporin tilanteesta ei ollut tässä kokouksessa tietoa. Kuntien kesätyöntekijät hankkeen toteuttamiseksi Uuden hankkeen keskeinen osa on jätevesijärjestelmien kenttäkartoitukset, joiden suorittamiseksi tarvitaan kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita. Kenttätyöläisten kustannuksista osa on hankesuunnitelmassa esitetty kuntien osuudeksi hankkeen rahoituksessa (nykyinen kuntaraha on esitetty yhdistyksen omarahoitusosuutena eli ns. projektirahana). Kesätyöntekijöitä tarvitaan strategian tavoitteiden toteuttamiseksi enemmän kuin Uudenmaan liiton hankkeessa on voitu esittää. Kenttätyöläisten palkkaamisessa on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: 1) kunta palkkaa itsenäisesti kesätyöntekijän, jonka työpanos osoitetaan hankkeen käyttöön 2) kunta ostaa kesätyöntekijän LUVY:ltä, jolloin saman kesätyöntekijän työpanosta voi osoittaa eri kuntien alueella tehtäväksi kenttätyöksi, kuntien panoksen mukaisella jakaumalla. Kesätyöläisten kulut tulisi kuitenkin kulkea jollain tavalla LUVY:n kautta, siltä osin kun hankkeen talousarviossa on esitetty, hankkeen kirjanpidon takia. Hankkeen kirjanpidon kannalta työntekijöiden palkkaaminen yhdistyksen kautta on vaihtoehtona siis epäilemättä yksinkertaisempi. Siuntion ympäristölautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle rahan varaamista kesäharjoittelijan palkkausta varten Summa on käytettävissä konsulttikuluina, eli LUVY voi tämän summan edestä palkata kenttätyövoimaa. Samasta summasta korvataan myös kesätyöntekijän muut kulut (kuten matkat). Kyseisellä summalla työpanosta arvioidaan saatavan n. 1,5-2 kk. (Jälkihuom. myös Inkoon ympäristölautakunta esittää hallitukselleen vastaavaa ratkaisua.) Raasepori puolestaan ottaa opiskelijan työharjoitteluun huhtikuun lopusta eteenpäin ja palkkaa myöhemmin kesällä samaisen henkilön kesätyöntekijäksi. Molemmat työsuoritukset on tarkoitus osoittaa hankkeen käyttöön, mutta kirjanpito kulkenee kunnan kautta. Kunta kustantaa myös työntekijänsä kulut, kuten matkakulut ja puhelinkustannukset. Kenttätyöntekijöitä varten hankkeessa laaditaan ohjeistus ja tarvittavat lomakkeet ja pöytäkirjamallit, sekä tietojen tallennusjärjestelmä. Heille pidetään (yhteinen) perehdytys, ja hanke tarjoaa heille yhteisen ohjauksen kenttäkaudelle.

4 4(7) Kustannusjakoesitykset kunnille tuleville vuosille Aiemmin on sovittu, että tarkat kustannusjakoesitykset annetaan kunnille, kunhan Uudenmaan Liiton rahoitus varmistuu. Alustavasti kustannusjakoa on esitetty entisten vuosien kustannusjaon kaltaiseksi, jota on siis käytetty muuttumattomana vuodesta 2004 lähtien. Alkuperäinen kustannusjakoperiaate perustuu seuraavaan: Kullakin kunnalla on peruskustannus 500 euroa. Loppuosa perustuu kunnan väkiluvun mukaiseen osuuteen kokonaiskustannuksesta, jota on painotettu kunnan tyypin mukaisella luokkakertoimella (luokkakerroin 0.6= suurelta osiltaan viemäröidyt kaupungit; luokkakerroin 1=normaalit kunnat, mökkipitoiset kaupungit; luokkakerroin 1.5=mökkivaltaiset kunnat). Täten kustannusosuudet ovat olleet seuraavat: Kunta Osuus, Hanko 1728,22 Inkoo 1555,74 Karjaa 1613,68 Karjalohja 964,24 Karkkila 2324,31 Lohja 4955,94 Nummi-Pusula 1725,16 Pohja 1535,08 Sammatti 884,28 Siuntio 1562,56 Tammisaari 3496,16 Vihti 5655,58 Vuodelle 2009 kuntaliitosten johdosta alustava kustannus muuttuu Lohjan ja Raaseporin osuuksien osalta. Näille on alustavasti esitetty yhdistyvien kuntien yhteenlaskettua summaa, eli Lohjalle 5 840,22 ja Raaseporille 6 644,92. Työryhmässä kustannusjakoperustetta pidetään pääosin hyvänä. Kuntaliitosten myötä kyseisten kuntien luokitus saattaa muuttua. Vesiosuuskuntiin liittyvän hankkeen osalta voidaan spekuloida, ovatko kuntien tarpeet tässä suhteessa erilaisia verrattuna tavanomaiseen haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, mutta kokouksessa pidettiin perusteltuna käyttää koko hankkeen/strategian kaikissa osuuksissa samaa kustannusjakoperustetta. Väkilukujen tarkistusta pidettiin tarpeellisena, samoin kuin summien pyöristämistä kokonaisiksi euroiksi. Sovittiin, että LUVY päivittää kustannusjakoperusteet kunnille esitettävää kustannusjakoa varten. Yhdistys esittää kevätkokouksessa ns. projektirahan eli vapaaehtoisen lisäjäsenmaksun käyttöönottoa vuonna 2010 hajajätevesiprojektin ollessa pilottina. Kunnat tietävät tällöin varautua budjeteissaan ao. kustannuksiin ajoissa ja päätökset kuntien mukanaolosta saadaan nykyistä aikaisemmin. Mikäli Uudenmaan liiton

5 5(7) rahoituspäätös on saatu ennen tätä voidaan projektin tarkat kustannusesitykset tehdä kevätkokouksen yhteydessä. Työsuunnitelma vuodelle 2009 Alustava aikataulu hankkeen toimille vuonna 2009, on esitetty hankesuunnitelmassa. Keskusteltiin hankkeen suunnitellusta toiminnasta. Hanke on aloitettu suunnitelman mukaan. Loppuvuoden tarkempi suunnittelu tehdään seuraavassa työryhmän kokouksessa. 6 Muu hajajätevesitoiminta vuonna 2009 Jätevesiviikko Jätevesiviikko on Ympäristöministeriön työryhmän suunnittelema ja koordinoima tempaus, jonka tarkoituksena on tuoda jätevesiasiaa esille yhteisvoimin eri toimijoiden kanssa yhtäaikaisesti. Työryhmälle annettiin tiedoksi jätevesiviikon materiaali, joka on vapaasti ladattavissa osoitteesta Materiaalia kaivattiin vielä ruotsinkielisenä. Hankkeen sivuilta on myös linkki materiaaliin. - Vähintä mitä kunnassa voi tehdä, on asettaa jätevesiviikon julistetta ja huoneentaulua näkösälle, sekä jätevesiviikon logon kunnan verkkosivuille banneriksi. - Lisäksi viikon viettoon voi osallistua järjestämällä tilaisuuksia ym tapahtumia. LUVY kerää alueen tapahtumat hankkeen verkkosivuille. Kunnista Vihti järjestää infotilaisuuden asukkaille ke Tilaisuuden tarkka sisältö on vielä auki. Lisäksi Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry on osoittanut kiinnostusta järjestämään hankkeen kanssa yhteistyössä infotilaisuuden. Sovittiin, että Minttu voi osallistua pariin suurempaan tapahtumaan, aika ei riitä kyläkohtaisiin tilaisuuksiin osallistumiseen. Ruotsinkielisellä alueella ei vielä ole sovittuja tapahtumia, mutta jos sinne ilmaantuu jokin kiinnostunut taho, joka tavoittaa suuren yleisön, niin Mintun on mahdollisuus osallistua siihen. Novialta voisi tiedustella mahdollisuutta järjestää jotain. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry osallistuu jätevesiviikkoon mm. julkaisemalla ruotsinkielisen version sivustosta Opas jätevesien maailmaan. Jäsenyhdistykset toimivat resurssiensa mukaan. Sovittiin, että jätevesiviikosta tiedotetaan alueellisesti lehdistötiedotteen muodossa. Tiedustelu lieteasiasta Annettiin työryhmälle Rosk n Roll:n toimitusjohtajan Stig Lönnqvistin tiedustelu/lausunto (esitys-) pyyntö hajalietteen kuljetuksesta ja työryhmän näkemyksestä asiaan. Työryhmä näki lieteasian tärkeänä asianhaarana ja päätti ottaa sen esille seuraavassa kokouksessa. Patrik lupautui valmistelemaan esityksen/lausunnon faktapuolen keskustelun pohjaksi seuraavaa kokousta varten.

6 6(7) Ilmoitus kuluttajavirastolle epäasiallisesta markkinoinnista/ aggressiivinen laitemarkkinointi Ohjausryhmän kokouksessakin esillä ollut laitteiden aggressiivinen markkinointi on jatkunut Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi on käynyt ilmi, että eräät laitetoimittajat antavat asiakkailleen puutteellisia huolto-ohjeita. Minttu on jättänyt Kuluttajavirastolle soittopyynnön verkossa täytettävän ilmoituslomakkeen kautta. Ilmoitus annettiin työryhmälle tiedoksi. Sovittiin, että hankkeen verkkosivuille laitetaan linkki ilmoituslomakkeeseen, jotta tälle toiminnalle altistuneet asiakkaat osaisivat ilmoittaa tapahtumista oikealle taholle. Ilmoitustekstissä on sellaisia elementtejä mistä voisi rakentaa tiedotteen asukkaille ja lehdistölle. LUVY valmistelee asiaa. Lohjan ympäristönsuojelumääräyksissä annetun lyhennetyn siirtymäajan päättyminen pohjavesialueilla -tiedotus Lohjan ympäristönsuojelumääräyksissä on pohjavesialueille annettu lyhennetty siirtymäaika jätevesijärjestelmän kuntoon saattamista varten. Siirtymäaika päättyi vuoden 2008 loppuun. Asukkaat eivät pääasiassa ole tietoisia lyhennetystä määräajasta, eivätkä siitä syystä ole esimerkiksi hakeneet poikkeuslupaa. Ympäristöinsinööri Pertti Piirilä on tiedottanut lehdistön kautta pohjavesialueiden velvoitteista. Ainakin Länsi-Uusimaa-lehdessä oli kuvitettu juttu asiasta. Juttu on herättänyt hämmennystä kuntarajojen ulkopuolella, mm. Siuntiossa. Erityisesti asukkaita on ihmetyttänyt määräajan loppuminen ennen vuotta Todettiin, että Lohjan pohjavesialueiden asukkaita pitäisi tiedottaa määräajan päättymisestä. Ehkäpä Lohjalta löytyisi hankkeelle pilottikohde pohjavesialueella. Osallistuminen asukastilaisuuksiin Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin hankkeen asiantuntijan osallistumisesta kyläyhdistysten ym tahojen järjestämiin asukastilaisuuksiin. Tilanne on edelleen sama kuin aiemminkin, eli kaikkiin tilaisuuksiin ei ehditä osallistua. Noin yhteen tilaisuuteen/kunta voisi ajatella osallistuttavan. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiantuntijan kulut saadaan katettua muista kuin hankkeen varoista. 7. Muut ajankohtaiset asiat Ympäristöministeriön hajajätevesityöryhmä Työryhmä on viime aikoina lähinnä valmistellut Jätevesiviikkoa ja opasta. Sovittiin, että oppaan viimeisin versio lähetetään työryhmälle. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry Verkkosivusto Opas jätevesien maailmaan osoitteessa on saamassa ruotsinkielisen version jätevesiviikolla. Erikoistumisopinnot YH Novia

7 7(7) YH Noviassa alkaa uudet jätevesiopinnot syksyllä Opinnot on suunnattu erityisesti kuntaviranomaisille ja suunnittelijoille tai suunnittelijoiksi aikoville. Luennot järjestetään perjantaisin (9 kertaa), muutoin opiskelu on kotitehtäväpainotteista. TERVETULOA KAIKKI MUKAAN! 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous klo 13 Inkoossa. Muistion laati Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 MUISTIO 1(5) 31.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 Aika: Keskiviikkona 30.3.2011 klo 9-11.30 Paikka: Yrkeshögskolan Novia / luokkahuone B 273 Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen HANKESUUNNITELMA 22.12.2010 LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen 1. HANKKEEN TAUSTA Haja-asutuksen jätevesiasiat ovat puhututtaneet kuluneen

Lisätiedot

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 17.9.2008 Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007 2008

Lisätiedot

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory 5.10.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset Minttu Peuraniemi Lohja 2010 2 / 15 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa Loppuraportti 2014 Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toteuttaja...

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 31.1.2011

KOKOUSMUISTIO 31.1.2011 ESATKYn johtokunnan kokous Numero 1/2011 Aika Torstaina 20.1.2011 klo 16:30-18:35 Paikka Osallistujat Poissa Technopolis Vapaudenaukio neuvotteluhuone Savander Valtakatu 49 53100 Lappeenranta Jari Harju,

Lisätiedot

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 208/2013 SISÄLLYS 1 Hankkeen toteuttaja... 1 2 Hankkeen nimi... 1 3 Yhteenveto hankkeesta... 1 4 Yksityiskohtainen kuvaus

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Jukka S. Rannila LIITE 2:

Jukka S. Rannila LIITE 2: Juokseva sivunumero: 1 / 121 (Johdanto) 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Jukka S. Rannila LIITE 2: Nuorisoasuntoselvitys: uudelleenarviointia (2000, 2009, 2014) sähköisessä muodossa A B C B C A 9 10 11 2014 Juokseva

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot