LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010"

Transkriptio

1 MUISTIO 1(5) LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010 Aika: Torstaina klo Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 1 Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Saija Kajala Hanko Eija Kanninen Lohja Paula Mäenpää Nummi-Pusula Minttu Peuraniemi LUVY Mari Pihlaja-Kuhna Vihti Patrik Skult Inkoo, Siuntio 1 Kokouksen avaus Minttu Peuraniemi avasi kokouksen. 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta, läsnäolijoiden toteaminen Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri: Minttu Peuraniemi. Todettiin läsnäolijat (lista yllä). 3 Edellisen kokouksen muistio Edellinen työryhmän kokous pidettiin Lohjalla. Kokousmuistio on hyväksytty sähköpostitse ja se on ladattu verkkosivuille hanke hankkeen hallinto. Ohjausryhmä kokoontui Lohjalla. Kokousmuistio on hyväksytty sähköpostitse ja ladattu verkkosivuille. Ohjausryhmässä käsiteltyä maksatushakemusta ei ole vielä toimitettu Uudenmaan liittoon, mutta se tehdään mahdollisimman pian. 4 Strategia ja LUVY:n lisäjäsenmaksu hankkeen toteuttamiseksi vuonna 2011 Strategia on nyt vihdoin saatu käsiteltyä kaikissa alueen kunnissa, kun Hangon ympäristölautakunta päätti asiasta maaliskuussa. Kaikki alueen kunnat, Kirkkonummea lukuun ottamatta, ovat hyväksyneet strategian alueella tehtävän yhteistyön linjauksena. Saija Kajala totesi, että hankkeeseen osallistumista ei Hangon osalta tarvitse viedä lautakuntaan, vaan hänellä on valtuudet päättää osallistumisesta budjettinsa raameissa. LUVY ry tullee esittämään kunnille hankkeen rahoitukseen osallistumista vuodelle 2011 vapaaehtoisen jäsenmaksun muodossa. Alustavien tietojen mukaan kunnille esitettäisiin samoja osallistumissummia kuin tänäkin vuonna. Esityksen tarkoituksena on saada kunnilta sitoumukset hankkeeseen osallistumisesta niin, että lisäjäsenmaksulle voidaan hakea

2 2(5) vastarahaa ulkopuoliselta rahoittajalta uuden hankkeen toteuttamiseksi. Esitys tehtäneen kevätkokouksen (28.4.) jälkeen. LUVY esittää osallistumista hankkeeseen myös Raaseporille ja Kirkkonummelle, jotka eivät tänä vuonna ole mukana. Aikomuksena on siis hakea lisärahoitusta uudelle hajajätevesihankkeelle. Uuden hankkeen sisältöä ideoidaan tässä työryhmässä. Tavoiteaikatauluna on, että hankesuunnitelma suuntaa-antavine sisältöineen olisi valmis syksyllä. Silloin luulisi olevan jo lisätietoa Tarastin ja ympäristöministeriön työryhmän esittämästä neuvontatoiminnasta. Keskusteltiin jatkohankkeen sisällöstä. Kiinteistökohtaista neuvontaa pidetään edelleen tärkeänä toimintamuotona jatkoa ajatellen. Myös seuraavia sisältöjä kannatettiin: Jatkuva, jokapäiväinen neuvontapuhelin asukkaita varten Vesiosuuskuntien neuvonta Räätälöidyt neuvontapaketit joita voi jakaa esim. erityisalueiden kiinteistöille Yleisötilaisuudet Selvitys neuvonnan vaikuttavuudesta Selvitys tietojen tallentamisesta kuntien tietokantoihin (lupa-asiat, selvitykset, lykkäykset jne) Keskusteltiin eri rahoitustahoista ja mahdollisten hankkeiden sisällöstä. LUVY tekee hankesuunnitelman käydyn keskustelun perusteella. 5 Erityisalueiden tilannekatsaus ja sopiminen jatkotoimista 6 Kesän neuvontatyöt Edellisessä kokouksessa sovitusta poiketen tässä kokouksessa ei keskitytäkään erityisalueisiin. Sannalla erityisalueasiat ovat jatkovalmistelussa, ohjeluonnoksiin saa edelleen lähettää kommentteja jos ei vielä sitä ole ehtinyt tehdä. Väliaikatietona seuraavaa: Sanna on kokoamassa tietoa ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisista, erityisesti Lohjalta on tullut tiedoksi paljon poikkeamispäätöksiä. Tarkoituksena on koota perusteluita tehdyille poikkeuksille yhtenäisen ohjeistuksen pohjaksi. LUVY:n pohjavesiasiantuntijan kanssa on tarkoitus neuvotella mahdollisesta karttatarkastelusta erilaisiin pohjavesialueisiin liittyen. Karttatarkasteluista toivotaan saatavan selkeytystä mm. poikkeusten antamisen perusteille. Sovittiin, että erityisalueisiin palataan syksymmällä, kun em. asiat on selvitetty. Hankkeeseen on budjetoitu 9 kk hanketyöntekijän työpanosta. Tämä on sovittu jaettavan kuntaosuuksien mukaan raa asti siten, että pienille kunnille osoitettaan 2 vko:n työpanos ja suurille kunnille 4 vko:n työpanos (yksi viikko vastaa n. 10 kiinteistökäyntiä). Vihti ja Siuntio satsaavat lisäpanosta neuvonta- ja kartoituskäynteihin. Vihdin ja Siuntion lisärahoitus suunnataan suoraan näille kunnille (n. 6 vko/kunta). Lohja vahvisti kokouksessa lisäpanostuksensa neuvonta- ja kartoituskäynteihin (yht. 3 vko, tämä tulee tuon 9 kk:n lisäksi). Jos on vielä muita kuntia, jotka haluavat panostaa lisärahalla hanketyöntekijöihin, on se mahdollista. Käytännössä hankkeeseen on kiinnitetty kolme neuvojaa: Karolina Örnmark tulee toimimaan Siuntion, Inkoon ja Hangon alueilla; Heikki Pulkka Vihdissä ja Joonas Mämmelä Lohjan, Karkkilan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan alueilla.

3 3(5) Suurin osa kiinteistökäyntien kohteista on jo valittu: Siuntiossa jatketaan siitä mihin viime vuonna jäätiin eli Lappersin pohjavesialue sekä mökkivoittoiset järvenrannat pohjoisessa Siuntiossa Inkoo: pohjavesialue ja mahdollinen viemäriverkoston laajenemisalue, Torppanummentie Karkkila: Pyhäjärven ranta Vihti: Pohjavesialueita, mm. Vihtijärven suunnalla vesiosuuskunnan alueilla Karjalohja (ja Lohja?): Enäjärven ranta ja Isosaari, Mustlahti Nummi-Pusulan ja Lohjan kanssa valitaan alueet myöhemmin. Ensi kesänä saadaan sitten kokemuksia ranta-alueiden problematiikasta ja pohjavesialueiden suhteen lisätietoa. Käytiin läpi kartoitus- ja neuvontatyön sisältöä ja kulkua: Valmistelutyöt: Alueiden kiinteistö- ja lupatiedot, reittien suunnittelu, kirjeiden lähetys, neuvontamateriaalipakettien kokoaminen. Itse neuvontatyö tapahtuu joko ennalta suunnitellun reitin mukaisesti niin, että (lähes) kaikki kiinteistöt käydään läpi vuorotellen, tai niin että tulevien neuvontapyyntöjen mukaan järjestellään käynnit, jolloin saadaan kiinteistöjä mukaan sieltä täältä. Todettiin, että erityisesti siellä missä työpanosta on käytettävissä ainoastaan 2 viikon verran, ensin mainittu taktiikka antaisi todennäköisesti paremman tuloksen kartoituksen kannalta. Toisaalta esim. Nummi-Pusulassa kerätyn kokemuksen mukaan jo ne muutamat käynnit alueilla riitti saamaan kylässä keskustelua aiheesta ja neuvonnan osio tuli suhteellisen hyvin katettua. Neuvontakäynnillä kerrotaan asetuksen vaatimuksista ja etenemisjärjestyksestä, kunnan määräyksistä ja suunnitelmista, nykyinen järjestelmä käydään läpi ja kurkistellaan kaivoihin mikäli mahdollista ja täytetään kartoituslomake. Jälkityöt: Kerätyn tiedon tallennus excel-tiedostoon, lomakkeiden järjestely ja tallennus, mahdollisten lisätietojen toimittaminen asiakkaille. Todettiin, että hanke voi auttaa neuvojia erityisesti valmistelutöissä siten, että erityisesti niissä kunnissa, missä aikaa on käytettävissä vähän, päästään itse maastotyöhön heti. Jonkin verran voidaan auttaa myös jälkitöissä, tosin tietojen tallennus on aina optimaalista tehdä tiedon kerääjän toimesta mahdollisimman pian käynnin jälkeen. Minttu Peuraniemi esitteli Siuntion valtuutuksen neuvonta- ja kartoitustyön tekemiseksi, jota käytettiin viime vuonna lähinnä siinä tarkoituksessa, että voidaan osoittaa että neuvoja liikkuu yksityisillä mailla kunnan valtuutuksesta. Sovittiin, että Siuntion valtuutuspohja annetaan ohjausryhmälle tiedoksi, jotta sitä voi tarvittaessa käyttää muissakin kunnissa hyväksi ensi kesän töitä ajatellen. 7 Jätevesiviikon onnistuminen Keskusteltiin jätevesiviikon onnistumisesta. Hanke osallistui Lohjan seudun omakotiyhdistyksen järjestämään jätevesi-iltaan (osallistujia yli 100) ja SYKE:n hajaasutuksen vesihuollon teemapäiville Lisäksi LUVY osallistui Raaseporin luonto ja ympäristö ry:n kevätkokoukseen ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n edustajana OmaMökki-messuille Lehdistöön puffattiin paljon materiaalia viikkoa varten, mutta varsinaista lehdistöseurantaa ei tehty.

4 4(5) Alan yritysten puolelta on tullut palautetta, että viikko onnistui niiden osalta hyvin, jotka olivat tietoisia kyseisestä teemaviikosta. Toiset eivät olleet saaneet tietoa asiasta tarpeeksi ajoissa. Kunnissa taas työkiireet vähensivät mahdollisuutta osallistua jätevesiviikkoon muuten kuin olemalla hengessä mukana. 8 Rosk n Roll:n lieteprojekti Alueen jäteyhtiö Rosk n Roll järjesti 7.4. tilaisuuden, jossa keskusteltiin hajajätevesijärjestelmissä syntyvien lietteiden käsittelystä ja kuljetuksesta Länsi- Uudellamaalla. Hajajätevesihankehan järjesti syksyllä 2008 tapaamisen lietteiden tiimoilta työryhmän, jäteasiamiehen ja Rosk n Roll:n kesken. Kokouksessa tuli selväksi, että kuntaviranomaiset toivoisivat että lietteenkuljetukseen saataisiin jotain rotia, mutta Rosk n Roll:n sopimuksiin liete ei tuolloin kuulunut. Kokouksen jälkeen LUVY ry on monien vaiheiden jälkeen lähettänyt kunnille ja Rosk n Rollille kirjeen jossa toivotaan lietteiden kuljetuksen kehittämistä vesistöystävällisempään suuntaan. Osa hajajätevesityöryhmästä oli paikalla Rosk n Roll:n tilaisuudessa, jossa Minttu esitteli haja-asutuksessa syntyviä lietteitä ja muita jätteitä sekä niihin liittyvää problematiikkaa. Rosk n Roll esitteli heidän toimestaan suunniteltua projektia, jonka toteuttamiseen lähdettäisiin Lakeuden Etapin näyttämän esimerkin mukaisesti. Kokouksessa päädyttiin perustamaan projektille yhteistyöryhmä, johon nimettiin Rosk n Roll:lta palvelupäällikkö Marko Printz, jätelautakunnasta jäteasiamies Hanna Huttunen ja LUVY:ltä Minttu Peuraniemi ja kuntien ympäristövalvonnasta ehdotettiin nimettävän 3-4 edustajaa. Myös viemärilaitoksen edustajaa etsitään ryhmään. Kuntien ympäristövalvonnan edustajat nimetään ympäristönsuojeluviranomaisten kokouksessa (jälkihuomautus: kokouksessa valittiin edustajiksi Mari Pihlaja-Kuhna, Jouni Stordell ja Lohjan myöhemmin nimeämä edustaja). Tilaisuuden suurin anti lienee se, että asia on nyt lähdössä käyntiin ja koska mukana on tästä hajajätevesityöryhmästä useampi edustaja, saanemme jatkossa ajantasaista tietoa asian kulusta. Todettiin, että Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeella on tiettyjä keskeisiä yhtymäkohtia lieteprojektiin. Jätelautakunnan kiinteistötietokantaan on mahdollista lisätä tietoa myös mm. jätevesikaivoista, joita varten tietokannassa on jo ns. kaivokortti. Hajajätevesihanke on viime kesänä kerännyt ja kerää myös tänä kesänä tietoja haja-asutusalueiden jäteveden käsittelystä. Mahdollisesta tietojen yhteiskäytöstä on jo alustavasti keskusteltu Rosk n Roll:n kanssa. Koska hajajätevesihankkeella ja Rosk n Roll:n projektilla on yhteistyöintressejä, todettiin, että Mintun osallistuminen yhteistyökokouksiin hankkeen puolesta olisi suotavaa. 9 Lausunto toimeenpanoasetuksesta Ympäristöministeriö pyysi lausuntoa hajajätevesiasian toimeenpanoasetuksen luonnokseen 9.4. mennessä. Lausuntopyyntö on esitetty ainakin YM:n hajajätevesityöryhmän jäsenille ja kunnille. Asetusluonnos ja muut lausuntopyyntödokumentit löytyvät osoitteesta tai

5 5(5) 10 Muut hajajätevesiasiat Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry ja Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry ovat antaneet lausuntonsa asiasta ja ne on toimitettu hajajätevesityöryhmäläisille tiedoksi. Myös Vihdin kunta, Lohjan kaupunki ja muutamat muut tahot ovat antavat lausunnon myönnetyn lisäajan puitteissa. Sähköpostikeskusteluissa oli puhetta Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisestä lausunnosta, mutta ajanpuutteen vuoksi sitä ei saatu määräaikaan mennessä tehtyä. Yhteinen lausunto olisi voinut olla vaikuttavampi kuin erillisten kuntien lausunnot. Keskusteltiin lausunnolla olleen asetuksen sisällöstä. Todettiin että useat tahot ovat tyytymättömiä siihen monestakin syystä. Myös selvitysmies Tarasti on kuuleman mukaan tyytymätön asetusluonnokseen, koska se ei sisällä neuvontatyötä ollenkaan. Harmiteltiin, kun asetusvalmistelun on aiheuttanut lisää sekavuutta asukkaiden päätöksentekotilanteeseen. Keskusteltiin siitä, että ympäristöministeriön hajajätevesityöryhmälle, jonka toimikausi päättyi vuoden 2009 lopussa ja joka luovutti loppuraporttinsa , ei ole perustettu työtä jatkavaa ryhmää vaikka tätä esittivät sekä selvitysmies Tarasti, että itse YM:n työryhmä. Arvioitiin, että alan sekaannus vain jatkuu pahempana kuin tähän asti, jollei asiaan löydy vastuun kantajaa. Minttu kertoi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen (VHVSY) HAIKUhankkeesta, joka on sisarhanke Länsi-Uudenmaan hankkeelle. Hankkeessa tarkastellaan mm. mustan ja harmaan jäteveden eroavaisuuksia puhdistettavuuden suhteen. Minttu välittää hankkeessa syntynyttä tietoa eteenpäin L-U hajajätevesiyhteistyöryhmälle. 11 Muut asiat Mari Pihlaja-Kuhna kertoi Vihdin kosteikkopäivistä (10.5.), jonne kaikki ovat tervetulleita talkoilemaan. 12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran alustavasti 2.6. Lohjalla. Muistion laati Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 MUISTIO 1(7) 23.3.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 Aika: Tiistai 17.3.2009 klo 13 15.30 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola Läsnä: Eija Kanninen Lohja Jaana Lehtonen LUVY

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 MUISTIO 1(5) 31.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 Aika: Keskiviikkona 30.3.2011 klo 9-11.30 Paikka: Yrkeshögskolan Novia / luokkahuone B 273 Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen HANKESUUNNITELMA 22.12.2010 LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen 1. HANKKEEN TAUSTA Haja-asutuksen jätevesiasiat ovat puhututtaneet kuluneen

Lisätiedot

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset Minttu Peuraniemi Lohja 2010 2 / 15 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa Loppuraportti 2014 Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toteuttaja...

Lisätiedot

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008

Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 17.9.2008 Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007 2008

Lisätiedot

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 208/2013 SISÄLLYS 1 Hankkeen toteuttaja... 1 2 Hankkeen nimi... 1 3 Yhteenveto hankkeesta... 1 4 Yksityiskohtainen kuvaus

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 1 (22) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 2 (22) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory 5.10.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAA POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä hankkeesta 1.1. Hankkeen rahoitus 1.2. Hankkeen kulut 1.3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi 1.4.

Lisätiedot

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4 2. Hankkeen rahoitus... 5 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 4. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät... 6 4.1. Jätevesineuvojien taustat,

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot