Hankkeen III väliraportti ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008"

Transkriptio

1 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla Hankkeen III väliraportti ajalta Sisällys: 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 2 HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen suunnittelu ja seuranta sekä kuntayhteistyö 2.2 Jätevesijärjestelmien suunnitelmien laadun parantaminen 2.3 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen 2.4 Tiedotus ja neuvonta 2.5 Hankkeen kokemusten jakaminen 2.6 Kouluttautuminen 3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO 4 HANKKEEN KULUT 5 LIITTEET Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Västra Nylands vatten och miljö rf Osoite: PL 51(Tehtaankatu 26), LOHJA Adress: PB 51(Fabriksgatan 26), LOJO puh. (019) tel. (019) faksi (019) fax (019) s-posti: e-post: Y-tunnus: FO-nummer:

2 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesityöryhmä aloitti työnsä vuonna Sen tarkoituksena on ollut luoda alueelle yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeita koskien jätevesiä. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke käynnistettiin vuonna 2007 työryhmän työn jatkajaksi. Hankkeessa on mukana 12 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Pohja, Sammatti, Siuntio, Tammisaari ja Vihti. Hanketta rahoittavat kunnat, Uudenmaan liitto ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joka toimii myös hankkeen koordinaattorina. Vuonna 2004 astui voimaan haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa uudistava ns. hajajätevesiasetus (Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Asetuksen tavoitteena on vesistöjen rehevöitymisen hillitseminen ja se sisältää uudentyyppisiä velvoitteita kiinteistönomistajille. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja jäteveden johtamisesta ympäristöön tuli tehdä viimeistään (tai mennessä, mikäli kiinteistössä ei ole vesikäymälää). Asetus säätää tiukat puhdistusvaatimukset jätevesien sisältämälle typelle ja fosforille sekä biologiselle hapenkulutukselle. Uusien jätevesijärjestelmien on täytettävä vaatimukset heti ja olemassa olevien vuoteen 2014 mennessä. Asetuksen mukaisia kiinteistöjä on Suomessa arviolta ja läntisellä Uudellamaallakin useita kymmeniä tuhansia. Suuri osa niiden nykyisistä jätevesijärjestelmistä ei täytä uusia vaatimuksia, vaan niiden tulee järjestää jätevesien käsittely uudestaan. Hajajätevesihankkeen tavoitteena on 1. kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskunnat) ja 2. nostaa alueen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia sekä parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa. 2 HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen suunnittelu ja seuranta sekä kuntayhteistyö Uusi projektipäällikkö perehdytettiin ja perehtyi työhön. Laadittiin työsuunnitelma vuodelle Järjestettiin ohjausryhmän kokous ja työryhmän kokous Viimeisteltiin hankkeen II maksatushakemus. Toteutettiin alueen viranomaisille suunnattu Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia työpaja, jossa työstettiin tavoitteita ja toimenpiteitä hajajätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi osallistavin menetelmin. Työpaja järjestettiin Vihdissä ja siellä oli 17 osallistujaa, joista 4 LUVY:n edustajia. 2 / 13

3 2.2 Jätevesijärjestelmien suunnitelmien laadun parantaminen Toteutettiin kaksi suunnittelijaseminaaria, jotka oli suunnattu erityisesti jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja rakennustarkastajille. Toinen seminaari pidettiin suomeksi ja toinen ruotsiksi. Tilaisuuksissa puitiin hajajätevesiasetuksen velvoitteita suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennusvalvonnan näkökulmasta sekä tarjottiin suunnittelijoille mahdollisuus konsultoida hankkeen asiantuntijaa. Päivämäärä, paikka Tapahtuman nimi Osallistujat, kpl Liitteet Vihti Suunnittelijaseminaari 49, joista 4 LUVY:n edustajaa Karjaa Planerarseminarium 36, joista 3 LUVY:n edustajaa Kutsu, ohjelma, raportti Kutsu, ohjelma, osallistujat Suunnittelijaseminaareisssa hyödynnettiin vuonna 2007 toteutettua Suunnittelun laadun kartoitusta, jota projektisihteeri esitteli. Seminaariyhteenvetona todettiin, että niin suunnittelijoiden kuin heidän asiakkaidensa olisi kehitettävä toimintatapaansa, jotta jätevesisuunnitelmat ja niiden lupakäsittely kunnissa saataisiin toimimaan tyydyttävällä tavalla. Suunnittelijoiden tulisi omalla viestinnällään kyetä herättämään asiakkaan maksuhalukkuutta sekä tehdä suunnittelutyöstä asiakkaan kanssa kirjalliset sopimukset, jotta työ olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla. Asiakkaiden eli kiinteistönomistajien tulisi ymmärtää, että asiallinen suunnitelma ei ole vain viranomaista varten suoritettava muodollisuus vaan rahanarvoinen hyödyke järjestelmän urakointia, käyttöä ja huoltoa, mahdollista muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä ajatellen. Kiinteistönomistajien itse tulisi ymmärtää kerätä kiinteistöä koskevat asiakirjat lupa- ja suunnitelmaprosessin lähtökohdaksi sekä ajoittaa työ sopivasti vuodenaikojen (sula maa) ja kunnan lupahakemusten käsittelyn vaatiman ajan kannalta. Eräänä ratkaisuna suunnittelun ongelmiin suunnittelijaseminaarissa esiteltiin jätevesijärjestelmän mallisuunnitelmaa, joka ajatuksena sai seminaariväeltä hyvän vastaanoton. Mallisuunnitelman luonnosta työstettiin edelleen, samoin kuin erilaisia ohjeita kiinteistönomistajille. 2.3 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen Minttu Peuraniemi Eteneminen Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen puitteissa, tilanne Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke lähestyi hankekohteita työsuunnitelman mukaan kesällä 2008 järjestetyn vesiosuuskuntakampanjan puitteissa. Lehdistölle lähetettiin tiedote Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Hankkeen kuntakokouksissa yhteisille jätevesiratkaisuille potentiaalisiksi alueiksi valittuja kohteita lähestyttiin kirjeitse ja puhelimitse -viestinä se, että nyt on mahdollista saada apua vesihuoltoasioissa. Hankekohteiden edustajia tiedotettiin suunnitelluista vesiosuuskuntaseminaareista samassa kirjeessä. 3 / 13

4 Yhteenveto hankekohteista ja niiden etenemisvaiheista: Kunta Kohde Tilanne Hanko Santala Yhteydenotto Täktom Yhteydenotto Inkoo Degerby Yleissuunnitelma Tähtelä Yhteydenotto Karjaa Backgränd Esisuunnittelu Kaunislahti Yhteydenotto Karjalohja Puujärvi Esisuunnittelu, yleissuunnitelma Mustlahti Infotilaisuus Karkkila Järvenpää Rakennussuunnitelma Nahkio Vesiosuuskunnan perustaminen Lohja Munkkaanlehto Rakennussuunnitelma Immula Esisuunnittelu Teutari Yhteydenotto Hormajärvi Yleissuunnitelma Nummi-Pusula Hyönölä Yhteydenotto Hiera Infotilaisuus Ikkala ei yhteystietoa Sammatti Leikkilä Yleissuunnitelma: avustukset Siuntio Raivio Esisuunnittelu Sunnanvik Yhteydenotto Tammisaari Hulta Vesiosuuskunnan perustaminen Finby Yhteydenotto Svenskby Yhteydenotto Horsbäck Infotilaisuus: esisuunnittelu Västerbyn tiehaara ei yhteystietoa Vihti Vihtijärvi Vesiosuuskunnan perustaminen Oinasjoki ei yhteystietoa Seuraavassa on lueteltu yksityiskohtaisemmin vesiosuuskuntakohteisiin suunnatut toimenpiteet hajajätevesihankkeen puitteissa. Kohteet on järjestelty kunnittain. Toimenpiteet on järjestelty yhteydenottoihin, tilaisuuksiin, kokouksiin ja vesihuoltosuunnitelmien vaiheisiin kuten yhteenvetotaulukossakin. Hanko Syksy 07, talvi 08 ja kevät 08 yhteydenotot Santalan alueen yhteistyötahoihin (Santalan kartano, Krogarsin vesiensuojeluyhdistys). Kevät 08 yhteydenotto Täktomin yhteistyötahoon (Täktom ungdomsförening). Keskustelutilaisuus haja-asutuksen jätevesistä Söderbonäsin tiehoitokunnan kokouksen yhteydessä, n. 8 osallistujaa Hangon kaupungin edustajien kanssa Täktomin tilanteesta. 4 / 13

5 Inkoo Suunnitelmat: Syksy 07 ja kevät 08 yhteydenotot Degerbyn alueen yhteistyötahoihin (Degerby hembygdsförening, Degerby vattenandelslag, Degerby Igor, Degerby ungdomsförening). Kevät 08 yhteydenotto Tähtelän yhteistyötahoon (Täkter byaråd, Täkter ungdomsförening). Kesällä 08 kolme työryhmän (Degerby byaråd, Degerby vattenandelslag) kokousta. Infotilaisuus sovittu Degerbyn kyläläisille. Tarjouspyyntökierros Degerbyn yleissuunnitelman laatimiseksi. Karjaa Syksy 07 yhteydenottoja Backgrändin alueen yhteistyötahoon (Joddböle vattenandelslag). Kevät 07 yhteydenotto myös Backgränd hembygdsförening:n. Syksy 07, talvi 08 ja kevät 08 yhteydenotto Kaunislahden yhteistyötahoihin (Urban Lindroos, Karis Östra ungdomsförening). Syksyllä 07 kokous Joddböle vattenandelslag:n kanssa. Kesällä 08 (elokuu) kokous Joddböle vattenandelslag:n, Backgrändin lähialueiden asukkaiden ja mahdollisen suunnittelijan kanssa. Infotilaisuus syksy 08 Backgrändintien asukkaille? Suunnitelmat: Mahdollinen yleissuunnitelman teettäminen syksy 08. Karjalohja Syksy 07 yhteydenotto Puujärven vesiensuojeluyhdistykseen. Syksyllä 07 kokous Puujärven vsy:n edustajan kanssa. Infotilaisuus syksy 07 Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille (myös kesäasukkaille). Infotilaisuus Mustlahden asukkaille Jari Partasen aloitteesta keväällä 08, n. 40 osallistujaa. Karkkila Kesä 07 ja syksy 08 yhteydenottoja Järvenpään alueen yhteyshenkilöön. Kesällä 07 yhteydenottoja Nahkion alueen yhteistyöhenkilöön. Kesällä 07 Nahkion vesiosuuskunnan perustava kokous. Keväällä 08 Järvenpään työryhmän kanssa kaksi kokousta. Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan perustava kokous kesällä 08. Infotilaisuus kesällä 08 Järvenpään kylän asukkaille, n. 40 osallistujaa. 5 / 13

6 Suunnitelmat: Infotilaisuus syksyllä 08 Nahkion kylän asukkaille. Yleissuunnitelmat molemmille alueille laadittu jo aikaisemmin. Järvenpäänkylän vesiosuuskunta laatimassa rakennussuunnitelmaa. Lohja Suunnitelmat: Keväällä 07 yhteydenotto Munkkaanlehdon asukkaisiin ja Immula- Paunin kyläyhdistykseen. Keväällä 08 yhteydenotto Teutarin alueen yhteistyötahoon (Kotijärven kyläyhdistys). Keväällä 07 Munkkaanlehdon vesiosuuskunnan perustava kokous ja hallituksen järjestäytymiskokous. Kesällä 07 kokous yleissuunnitelmasta. syksy 07-talvi 08 neljä työryhmän kokousta. Keväällä 08 vesiosuuskunnan kokous urakoitsijan ja kesällä 08 kokous rakennussuunnittelijan kanssa. Kesällä-syksyllä 07 Immula-Paunin työryhmän kanssa kolme kokousta jätevesikyselyn tekemiseksi. Syksyllä 07 kokous perustettavan Hormajärven vesiosuuskunnan edustajan kanssa. Keväällä kokous Pro Hormajärvi-yhdistyksen kanssa. Infotilaisuus keväällä 07 Munkkaanlehdon asukkaille, 10 osallistujaa. Infotilaisuus kesällä 07 Immula-Paunin alueen asukkaille, n. 30 osallistujaa. Infotilaisuus syksyllä 07 Immula-Paunin asukkaille jätevesikyselyn tuloksista, n. 20 osallistujaa. Munkkaanlehdon yleissuunnitelma laadittiin kesällä 07 ja rakennussuunnitelma kesällä 08. Nummi-Pusula Syksyllä 07, keväällä 08 ja kesällä 08 yhteydenottoja Hyönölän yhteyshenkilöön. Keväällä 08 kokous Hieran yhteyshenkilön kanssa. Infotilaisuus keväällä 08 Hieran alueen asukkaille, n. 20 osallistujaa. Infotilaisuus syksyllä 08 Hyönölän alueen asukkaille? Pohja Haja-asutuksen jätevesi-ilta Pohjan kunnantalolla / 13

7 Sammatti Syksyllä 07 yhteys Leikkiläntien alueeseen. Talvella 08 kaksi työryhmän kokousta Leikkilässä. Talvella 08 Leikkiläntien vesiosuuskunnan perustava kokous. Infotilaisuus Sammatin Haarjärven siirtolinjasta syksyllä 08. Infotilaisuus talvella 08 Leikkiläntien varren asukkaille, n. 20 osallistujaa. Suunnitelmat: Leikkiläntien yleissuunnitelma laadittu kesällä 08. Siuntio Syksyllä 07 ja keväällä 08 yhteydenotot Raivion alueen yhteistyötahoon (Raiviontien tiehoitokunta). Keväällä 08 yhteydenotto Sunnanvikin alueen yhteyshenkilöön. Kesällä 08 kokous Raivion yhteyshenkilön kanssa ja työryhmän 1. kokous. Varataan 4 työryhmän kokousta syksylle 08. Infotilaisuus Raivion tienvarren asukkaille kesällä 08, n. 30 osallistujaa. Infotilaisuus Raivion tienvarren asukkaille joulukuussa 08 selvityksen tuloksista? Tammisaari Suunnitelmat: Keväällä 07 yhteys Hultan yhteyshenkilöön. Keväällä 08 yhteydenotto Svenskbyn ja Finnbyn yhteistyötahoon. Kesällä-syksyllä 07 kolme työryhmän kokousta Hultassa. Infotilaisuus Hultan asukkaille kesällä 07, n. 20 osallistujaa. Infotilaisuus kesällä 08 Horsbäck:n asukkaille, n. 20 osallistujaa. Hultan yleissuunnitelma laadittu aikaisemmin. Vihti Suunnitelmat: Kesällä 08 yhteys Vihtijärven yhteyshenkilöön. Kesällä 07-kesällä 08 kolme työryhmän kokousta Vihtijärven työryhmän kanssa. Vesiosuuskunnan perustava kokous elokuussa 08? Infotilaisuus Vihtijärven kylän asukkaille kesällä 07, n. 30 osallistujaa. Vihtijärven yleissuunnitelmaa laaditaan paraikaa. 7 / 13

8 Kuva: Kohdealueet tähtinä kartalle merkittynä. Kartta: Maanmittauslaitos Käytännön työn ohella valmisteltiin kahta vesiosuuskuntaseminaaria: suomeksi Vihdissä ja ruotsiksi Karjaalla. Seminaarit on suunnattu vesiosuuskuntaa tai muuta yhteistä vesihuoltoratkaisua harkitseville, erityisesti hankkeen kohteille. Tavoitteena on tiedottaa yhteisistä ratkaisuista ja luoda puuhaihmisille mahdollisuus tavata toisiaan ja alan vaikuttajia. 2.4 Tiedotus ja neuvonta Suunniteltiin ja laadittiin alkutalvella sekä julkaistiin maaliskuussa 2008 hankkeen verkkosivut osoitteeseen jonne perustietoa haja-asutuksen jätevesistä ja hankkeen tuottamaa materiaalia on koottu kohderyhmän käytettäväksi. Toteutettiin sivusto myös ruotsin kielellä osoitteessa Verkkosivujen käyttäjämäärät alkuvuonna (tilanne ): Vierailuja yhteensä 3047 kpl (maalis-elokuu 2008) Keskimäärin/kk n. 600/460 vierailua/kävijää Huhtikuu 703/532, Heinäkuu 738/434 Ruotsinkielisillä sivuilla yli 200 vierailua (noin) (lehdistötiedote julkaistiin 22.8.) 8 / 13

9 Top 3 sivut suomen-/ruotsinkielisillä sivuilla: 1. Vedetön käymälä/ Rening på egen tomt, 2. Tapahtumat/ Händelser, 3. Vesiosuuskunnat/ Toalett utan vatten Neuvottiin jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja kansalaisia jätevesiasioissa. Henkilökohtaista puhelinneuvontaa tarjottiin pääsääntöisesti ke klo Neuvonnan tarvitsijoita kävi myös toimistolla keskustelemassa henkilökohtaisesti mm. vesiosuuskunta-asioista. Tarjottiin asiantuntemusta sivuston kehittämiseen ja ympäristöministeriön jätevesityöryhmän käyttöön. Hyödynnettiin selvitystä Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun kartoitus Länsi-Uudellamaalla neuvontatyössä ja tiedotuksessa. Laadittiin ja levitettiin lehdistötiedotteita: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Opas jätevesien maailmaan verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa) Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut myös ruotsiksi Tiedotteiden ja haastattelujen pohjalta lehdissä julkaistiin seuraavia artikkeleita: Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Luoteis- Uusimaa Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Karkkilan tienoo Valtaosa jätevesijärjestelmistä uusimatta Lisää avustuksia jätevesiremontteihin. Länsi-Uusimaa Jätevesijärjestelmien uusimiseen kannattaa hakea korjausavustusta. Luoteis- Uusimaa Tammisaareen rakennetaan yli 600 kiinteitön vesiosuuskunta. Maaseudun tulevaisuus Yhteinen vesiosuuskunta vai jokaiselle oma puhdistamo? Järvenpääläiset ensimmäisinä liikkeellä. Karkkilan tienoo Jätevesisuunnitelmat etenevät hitaasti Käsittelyssä vasta kourallinen suunnitelmia, tuhansia odotetaan. Etelä-Uusimaa / 13

10 Myös radio- ja televisiokanavat haastattelivat projektisihteeri Minttu Peuraniemeä: Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena suunnitelmien laatu TV1 Uudenmaan uutiset. Haastattelu, aiheena suunnittelun laatu Radio Vega Västnyland. Haastattelu, aiheena hajajätevesiasia ja jätevesijärjestelmien suunnitelmat (ruotsiksi, kuului myös Itä-Uudellamaalla) Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena vesiosuuskunnat Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena kuivakäymälät Kirjoitettiin artikkeli: Minttu Peuraniemi: Miten valita jätevesijärjestelmä? Omakotinen Lohjan seudun omakotiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2008, ss Hankkeen kokemusten jakaminen Projektisihteeri Minttu Peuraniemi kävi luennoimassa seuraavista aiheista: Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä. Suunnitelmien arviointia Haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä. Suomen Ympäristökeskuksen järjestämä tilaisuus Helsingissä. Suunnitelmien arviointia. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelun problematiikka Kuutoskaupunkien yhteistapaaminen. Espoon ympäristökeskuksen isännöimä tapahtuma Espoossa. 2.6 Kouluttautuminen Projektisihteeri Minttu Peuraniemi osallistui seuraaviin koulutus- tai seminaaritilaisuuksiin: Fosfori ja Itämeri. Suomen Vesiyhdistys ry:n seminaari Helsingissä Vesiosuuskuntien tekniset haasteet. Grundfoss ja KWH-pipe yritysten järjestämä seminaari Forssassa Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä Kuntaliiton hajajätevesipäivä Helsingissä. 10 / 13

11 3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO Projektiorganisaatioon kuuluivat ohjausryhmä, työryhmä, projektityöntekijä/hajajätevesiasiantuntija sekä projektipäällikkö. Uudenmaan liitossa hankkeen valvojana toimi ympäristösuunnittelija Lasse Rekola. Ohjausryhmässä olivat edustettuna 12 hankkeeseen osallistuvaa kuntaa sekä Uudenmaan liitto. Ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen sisällön ja talouden seuranta ja suuntaaminen rahoittajanäkökulmasta ja se kokoontui III maksatusjaksolla kerran ( ). Työryhmän postituslistalle kuuluu yhteensä 44 henkilöä kohdealueen kunnista. Työryhmän kokouksiin heitä osallistuu kerralla tavallisesti noin 10 henkilöä. Työryhmä kokoontui III maksatusjaksolla kerran ( ). Työryhmän tehtävänä oli kuntien asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen (mm. kuntien tekninen toimi kuten rakennusvalvonta sekä kuntien ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) hankkeen asiasisällön seuranta ja toiminnan ideointi verkoston muodostaminen eli kokemusten, tiedon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa Projektisihteeri ja jätevesiasiantuntija, ympäristösuunnittelija (AMK) Minttu Peuraniemi työskenteli 100% työpanoksella, tehtävänään: hankkeen toteuttaminen projektipäällikön ja ohjausryhmän kanssa sovittavalla tavalla jätevesiasiantuntijana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään hankkeen tilaisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen neuvontamateriaalien laatiminen, verkkosivujen päivitys, materiaalien kääntäminen ruotsin kielelle hankkeen raportointiin osallistuminen ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentely Projektipäällikkö, MMM Virpi Sahi työskenteli 30% työpanoksella, tehtävänään: hankkeen johtaminen rahoittajan, ohjausryhmän ja LUVY ry:n toiminnanjohtajan kanssa sovitulla tavalla projektityöntekijän työn tukeminen ja ohjaus hankkeen talous- ja muiden raporttien laatiminen rahoittajalle ohjausryhmätyöskentely, työryhmätyöskentely tarpeen mukaan tiedotusmateriaalien laatiminen, mm. verkkosivujen suunnittelu ja tekstien toimitus, tiedotteet hankkeen muuhun toteutukseen osallistuminen projektityöntekijän kanssa sovittavalla tavalla 11 / 13

12 Lisäksi hankkeen toteutukseen LUVY:ssä osallistuivat toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen sekä projektityöntekijä, ympäristösuunnittelija (AMK) Harri Mulari. Jaana Lehtosen tehtäviin kuului hankkeen suunnitteluun ja seurantaan osallistuminen sekä hankkeen kytkeminen ja sen tuotoksien hyödyntäminen osana LUVY:n toimintaa. Harri Mulari toteutti verkkosivut, osallistui hankkeen tapahtumien järjestämiseen sekä hankkeen toimistotöihin. 4 HANKKEEN KULUT Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille on yhteensä Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto ( ), kunnat ( ) ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ( ). Vuonna 2007 hankkeen kulut olivat ja vuonna 2008 käytettävissä on , josta mennessä oli käytetty noin 47%. Tarkemmat tiedot ilmenevät kustannuserittelystä (maksatushakemuksen liitteet 1-5) KOKONAISBUDJETTI ja VUODEN 2008 BUDJETIN TOTEUMA MENNESSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ BUDJETTI 2007 (muutosesityksen 11/2007 mukaan) BUDJETTI 2008 TOTEUMA VERTAILU, III jakso 1.1.-% käytettävissä Palkka- ja henkilöstökulut , , , ,08 52, ,92 Matkakulut 4 200, , , ,06 46, ,94 Ostopalvelut 5 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koneiden ja laitteiden hankinta 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimisto- ja vuokrakustannukset , , ,00 485,00 7, ,00 Luontaissuoritukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 5 000, , , ,56 46, ,44 YHTEENSÄ , , , ,70 46, ,30 12 / 13

13 5 LIITTEET SUUNNITTELU, HALLINTO, KOKOUKSET: Työsuunnitelma vuodelle 2008 (5 sivua) Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Esite (4 sivua). Muistio ohjausryhmän 2. kokouksesta (4 sivua) Muistio työryhmän kokouksesta (4 sivua) Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpajan raportti (6+1 sivua) SUUNNITTELUN LAADUN PARANTAMINEN: Suunnittelijaseminaari : kutsu (1 sivu), ohjelma (1 sivu) ja raportti (4 sivua) Planerarseminariet : inbjudan, program och deltagare (1 sivu kutakin) Jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma, julkaisematon luonnos (10 sivua) VESIOSUUSKUNNAT: Tutustumiskäynti Porvoon saariston vesihuoltolaitos osuuskuntaan matkaraportti (3 sivua). Yhteiset jätevesiratkaisut haja-asutusalueilla esimerkiksi vesiosuuskunnan kautta / Gemensamma lösningar för avloppshanteringen i glesbygden vattenandelslag. Moniste, 4 sivua Vesiosuuskunnat kesäkampanjan suunnitelma (6 sivua). Kirje vesiosuuskunnan perustamisesta kiinnostuneille (suomeksi ja ruotsiksi, 1 sivu kutakin) Vesiosuuskuntakohteiden yhteystietolista (1 sivu) Vesiosuuskuntaseminaarin kutsu ja ohjelma (1 sivu) Vesiosuuskuntaseminaarin kutsu ja ohjelma (1 sivu) TIEDOTTEET: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Opas jätevesien maailmaan verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa) Avloppsvattnen i den västnyländska glesbygden fick egna hemsidor nu tillgängliga även på svenska / Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut myös ruotsiksi / 13

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2007-2008 PÄÄTÖSTILAISUUS 10.12.2008 1 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 Jätevesiasetus VN asetus

Lisätiedot

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory 5.10.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008

Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008 Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008 Hankekohteet on valittu ns. kuntakokouksessa yhdessä kunkin kunnan edustajien kanssa. Samalla keskusteltiin kunnan vesihuollon

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry MUISTIO 13.9.2007 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS AIKA torstai 13.9.2007 klo 13.40-15.20 PAIKKA Karjaan seurahuone, Nils Grabben katu 6, Karjaa PAIKALLA Marina Heino Seija Kannelsuo-Mäntynen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009 MUISTIO 1(6) 28.4.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009 Aika: Torstai 23.4.2009 klo 13 15.00 Paikka: Inkoon kunnantalo, Ola Westmanin puistotie 3, Inkoon kirkonkylä Läsnä: Eija

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN MUISTIO 24.1.07 ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN LUVY:n hajajätevesihankkeen ohjausryhmän 2. kokous AIKA: Torstai

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA

HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja

Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja 20.5.2008 Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja Aika maanantaina 12.5.2008 kello 8.00 12.15 Paikka Osallistujat Vihdin kunnantalo, Nummela Nicole Ahtokivi, rakennustarkastaja, Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 JÄTEVESINEUVONTA - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet:

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

MUISTIO ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

MUISTIO ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN 27.9.2008 ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN LUVY:n hajajätevesihankkeen ohjausryhmän 3. kokous AIKA: Keskiviikko 17.9.2008

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 Rakennus- ja 161 12.11.2013 ympäristölautakunta Kunnanhallitus 536 18.12.2013 Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 935/14.05.01.00/2013

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 MUISTIO 1(7) 23.3.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 Aika: Tiistai 17.3.2009 klo 13 15.30 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola Läsnä: Eija Kanninen Lohja Jaana Lehtonen LUVY

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 MUISTIO 1(8) 3.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 Aika: Tiistaina 1.3.2011 klo 13 15 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kokoustilat Tehtaankatu 26, Lohja Läsnä:

Lisätiedot

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen HANKESUUNNITELMA 22.12.2010 LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen 1. HANKKEEN TAUSTA Haja-asutuksen jätevesiasiat ovat puhututtaneet kuluneen

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 MUISTIO 1(5) 31.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 Aika: Keskiviikkona 30.3.2011 klo 9-11.30 Paikka: Yrkeshögskolan Novia / luokkahuone B 273 Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS Jätevesiblues Minttu Peuraniemi Jätevesiseminaari 14.3.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen

Lisätiedot

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE OHJELMA Vesiosuuskuntaa valmistelevan työryhmän työn tulokset (Pekka Huomo) Osuuskunnan perustaminen Yhteydet kuntaan, etpähään ja Hämeen

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla HANKESUUNNITELMA l28.11.2012 LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla Uudellamaalla, jos jossakin, on hajajätevesiasia akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma.

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010 MUISTIO 1(5) 19.4.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010 Aika: Torstaina 15.4.2010 klo 9.00-12.00 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 1 Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Saija

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Mieti, miltä kalasta tuntuisi!

Mieti, miltä kalasta tuntuisi! KOOSTE 4.6.2013 LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖN STRATEGIA 2014-2021 Haja-asutuksen jätevedet ovat merkittävä vesistöjen kuormittaja Länsi-Uudellamaalla. Vuonna 2004 astui voimaan hajaasutusalueiden

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Jätevesisuunnitelma Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Miksi opettaa suunnittelijoita suunnittelemaan? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n suunnitelmaselvitys (Minttu Peuraniemi, 2007) KVVY

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011 MUISTIO 1(5) 6.9.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011 Aika: Maanantaina 5.9.2011 klo 13-15 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola / kh Mylly Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Juhana Jalkanen

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Katja Mäkinen Satafood Kehittämisyhdistys ry Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

HANKKEEN III VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2010) Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010

HANKKEEN III VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2010) Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet 1 (6) KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 19.12.2013 157

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia Tampere 2.12.2008 Jätevesiopas kunnille ja muuta ajankohtaista YM:n työryhmästä Kati Javanainen VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Syntynyt V-S Agendatoimiston

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi -

TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi - TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi - Varsinais-Suomen Kestävän Kehityksen ja Energia-asioiden Palvelukeskus Valonian Jätevesiosasto vastaa Itämeri-haasteeseen tämän toimenpideohjelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Uusimaa on Suomi pienoiskoossa Maakunnan juhlavuodesta rakentuu

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 HANKESUUNNITELMA 15.9.2014 HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 1 Hankkeen tarve: hajavesiasian hallinta hajallaan Vuonna 2004 astui voimaan

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n jätevesiseminaari 23.3.2015 Vesa Arvonen Rakentaminen 1/4 Alustava

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat ja avustukset

Ajankohtaiset asiat ja avustukset Ajankohtaiset asiat ja avustukset Jätevesikoulutus viranomaisille 20.10.2009 1 Ongelmana haja-asutusalueiden heikko jätevesien käsittelytilanne Lounais-Suomessa 144 000 asukasta viemäriverkoston ulkopuolella

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Porla Uudenmaan järvikeskus

Porla Uudenmaan järvikeskus Porla Uudenmaan järvikeskus Kuva Jan Södersved Hankesuunnittelija Sanna Helttunen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sanna.helttunen@vesiensuojelu.fi www.porla.fi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2009-2012 Minttu Peuraniemi Taru Soukka Anna Halonen Karolina Örnmark Haja-asutuksen jätevedet Kartoitus-

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11.

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11. VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN Valmiin työn julkistaminen n syysseminaarissa 7.11.2012 Työryhmän puh.joht. Matti Ojala Rahoittajat: - Suomen Vesilaitosyhdistys ry - Maa- ja Vesitekniikan Tuki

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus LUVY jätevesiseminaari 23.3.2015 ELY:n rooli vesihuollon rahoituksessa 2014 Vesihuoltoavustukset (MMM) Tervalampi-Heponiittu vesiosuuskunta,

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry Puolueeton kansalaisjärjestö, peruste3u

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Yhteenveto Uudenmaan läänin peruskartoista 2. Yhteenveto Keski-Uudenmaan yt-alueen peruskartoista 3

Yhteenveto Uudenmaan läänin peruskartoista 2. Yhteenveto Keski-Uudenmaan yt-alueen peruskartoista 3 UUDENMAAN LÄÄNIN PERUSKARTAT 1 : 20 000 Tähän liitteeseen on koottu Uudenmaan läänin peruskartta numerot ja niiden nimet. Keski-Uudenmaan yt-alueen kartat ovat salkussa nro 4 ja muut Uudenmaan läänin kartat

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot