Hankkeen III väliraportti ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008"

Transkriptio

1 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla Hankkeen III väliraportti ajalta Sisällys: 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 2 HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen suunnittelu ja seuranta sekä kuntayhteistyö 2.2 Jätevesijärjestelmien suunnitelmien laadun parantaminen 2.3 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen 2.4 Tiedotus ja neuvonta 2.5 Hankkeen kokemusten jakaminen 2.6 Kouluttautuminen 3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO 4 HANKKEEN KULUT 5 LIITTEET Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Västra Nylands vatten och miljö rf Osoite: PL 51(Tehtaankatu 26), LOHJA Adress: PB 51(Fabriksgatan 26), LOJO puh. (019) tel. (019) faksi (019) fax (019) s-posti: e-post: Y-tunnus: FO-nummer:

2 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesityöryhmä aloitti työnsä vuonna Sen tarkoituksena on ollut luoda alueelle yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeita koskien jätevesiä. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke käynnistettiin vuonna 2007 työryhmän työn jatkajaksi. Hankkeessa on mukana 12 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Pohja, Sammatti, Siuntio, Tammisaari ja Vihti. Hanketta rahoittavat kunnat, Uudenmaan liitto ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joka toimii myös hankkeen koordinaattorina. Vuonna 2004 astui voimaan haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa uudistava ns. hajajätevesiasetus (Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Asetuksen tavoitteena on vesistöjen rehevöitymisen hillitseminen ja se sisältää uudentyyppisiä velvoitteita kiinteistönomistajille. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja jäteveden johtamisesta ympäristöön tuli tehdä viimeistään (tai mennessä, mikäli kiinteistössä ei ole vesikäymälää). Asetus säätää tiukat puhdistusvaatimukset jätevesien sisältämälle typelle ja fosforille sekä biologiselle hapenkulutukselle. Uusien jätevesijärjestelmien on täytettävä vaatimukset heti ja olemassa olevien vuoteen 2014 mennessä. Asetuksen mukaisia kiinteistöjä on Suomessa arviolta ja läntisellä Uudellamaallakin useita kymmeniä tuhansia. Suuri osa niiden nykyisistä jätevesijärjestelmistä ei täytä uusia vaatimuksia, vaan niiden tulee järjestää jätevesien käsittely uudestaan. Hajajätevesihankkeen tavoitteena on 1. kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskunnat) ja 2. nostaa alueen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia sekä parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa. 2 HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen suunnittelu ja seuranta sekä kuntayhteistyö Uusi projektipäällikkö perehdytettiin ja perehtyi työhön. Laadittiin työsuunnitelma vuodelle Järjestettiin ohjausryhmän kokous ja työryhmän kokous Viimeisteltiin hankkeen II maksatushakemus. Toteutettiin alueen viranomaisille suunnattu Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia työpaja, jossa työstettiin tavoitteita ja toimenpiteitä hajajätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi osallistavin menetelmin. Työpaja järjestettiin Vihdissä ja siellä oli 17 osallistujaa, joista 4 LUVY:n edustajia. 2 / 13

3 2.2 Jätevesijärjestelmien suunnitelmien laadun parantaminen Toteutettiin kaksi suunnittelijaseminaaria, jotka oli suunnattu erityisesti jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja rakennustarkastajille. Toinen seminaari pidettiin suomeksi ja toinen ruotsiksi. Tilaisuuksissa puitiin hajajätevesiasetuksen velvoitteita suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennusvalvonnan näkökulmasta sekä tarjottiin suunnittelijoille mahdollisuus konsultoida hankkeen asiantuntijaa. Päivämäärä, paikka Tapahtuman nimi Osallistujat, kpl Liitteet Vihti Suunnittelijaseminaari 49, joista 4 LUVY:n edustajaa Karjaa Planerarseminarium 36, joista 3 LUVY:n edustajaa Kutsu, ohjelma, raportti Kutsu, ohjelma, osallistujat Suunnittelijaseminaareisssa hyödynnettiin vuonna 2007 toteutettua Suunnittelun laadun kartoitusta, jota projektisihteeri esitteli. Seminaariyhteenvetona todettiin, että niin suunnittelijoiden kuin heidän asiakkaidensa olisi kehitettävä toimintatapaansa, jotta jätevesisuunnitelmat ja niiden lupakäsittely kunnissa saataisiin toimimaan tyydyttävällä tavalla. Suunnittelijoiden tulisi omalla viestinnällään kyetä herättämään asiakkaan maksuhalukkuutta sekä tehdä suunnittelutyöstä asiakkaan kanssa kirjalliset sopimukset, jotta työ olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla. Asiakkaiden eli kiinteistönomistajien tulisi ymmärtää, että asiallinen suunnitelma ei ole vain viranomaista varten suoritettava muodollisuus vaan rahanarvoinen hyödyke järjestelmän urakointia, käyttöä ja huoltoa, mahdollista muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä ajatellen. Kiinteistönomistajien itse tulisi ymmärtää kerätä kiinteistöä koskevat asiakirjat lupa- ja suunnitelmaprosessin lähtökohdaksi sekä ajoittaa työ sopivasti vuodenaikojen (sula maa) ja kunnan lupahakemusten käsittelyn vaatiman ajan kannalta. Eräänä ratkaisuna suunnittelun ongelmiin suunnittelijaseminaarissa esiteltiin jätevesijärjestelmän mallisuunnitelmaa, joka ajatuksena sai seminaariväeltä hyvän vastaanoton. Mallisuunnitelman luonnosta työstettiin edelleen, samoin kuin erilaisia ohjeita kiinteistönomistajille. 2.3 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen Minttu Peuraniemi Eteneminen Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen puitteissa, tilanne Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke lähestyi hankekohteita työsuunnitelman mukaan kesällä 2008 järjestetyn vesiosuuskuntakampanjan puitteissa. Lehdistölle lähetettiin tiedote Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Hankkeen kuntakokouksissa yhteisille jätevesiratkaisuille potentiaalisiksi alueiksi valittuja kohteita lähestyttiin kirjeitse ja puhelimitse -viestinä se, että nyt on mahdollista saada apua vesihuoltoasioissa. Hankekohteiden edustajia tiedotettiin suunnitelluista vesiosuuskuntaseminaareista samassa kirjeessä. 3 / 13

4 Yhteenveto hankekohteista ja niiden etenemisvaiheista: Kunta Kohde Tilanne Hanko Santala Yhteydenotto Täktom Yhteydenotto Inkoo Degerby Yleissuunnitelma Tähtelä Yhteydenotto Karjaa Backgränd Esisuunnittelu Kaunislahti Yhteydenotto Karjalohja Puujärvi Esisuunnittelu, yleissuunnitelma Mustlahti Infotilaisuus Karkkila Järvenpää Rakennussuunnitelma Nahkio Vesiosuuskunnan perustaminen Lohja Munkkaanlehto Rakennussuunnitelma Immula Esisuunnittelu Teutari Yhteydenotto Hormajärvi Yleissuunnitelma Nummi-Pusula Hyönölä Yhteydenotto Hiera Infotilaisuus Ikkala ei yhteystietoa Sammatti Leikkilä Yleissuunnitelma: avustukset Siuntio Raivio Esisuunnittelu Sunnanvik Yhteydenotto Tammisaari Hulta Vesiosuuskunnan perustaminen Finby Yhteydenotto Svenskby Yhteydenotto Horsbäck Infotilaisuus: esisuunnittelu Västerbyn tiehaara ei yhteystietoa Vihti Vihtijärvi Vesiosuuskunnan perustaminen Oinasjoki ei yhteystietoa Seuraavassa on lueteltu yksityiskohtaisemmin vesiosuuskuntakohteisiin suunnatut toimenpiteet hajajätevesihankkeen puitteissa. Kohteet on järjestelty kunnittain. Toimenpiteet on järjestelty yhteydenottoihin, tilaisuuksiin, kokouksiin ja vesihuoltosuunnitelmien vaiheisiin kuten yhteenvetotaulukossakin. Hanko Syksy 07, talvi 08 ja kevät 08 yhteydenotot Santalan alueen yhteistyötahoihin (Santalan kartano, Krogarsin vesiensuojeluyhdistys). Kevät 08 yhteydenotto Täktomin yhteistyötahoon (Täktom ungdomsförening). Keskustelutilaisuus haja-asutuksen jätevesistä Söderbonäsin tiehoitokunnan kokouksen yhteydessä, n. 8 osallistujaa Hangon kaupungin edustajien kanssa Täktomin tilanteesta. 4 / 13

5 Inkoo Suunnitelmat: Syksy 07 ja kevät 08 yhteydenotot Degerbyn alueen yhteistyötahoihin (Degerby hembygdsförening, Degerby vattenandelslag, Degerby Igor, Degerby ungdomsförening). Kevät 08 yhteydenotto Tähtelän yhteistyötahoon (Täkter byaråd, Täkter ungdomsförening). Kesällä 08 kolme työryhmän (Degerby byaråd, Degerby vattenandelslag) kokousta. Infotilaisuus sovittu Degerbyn kyläläisille. Tarjouspyyntökierros Degerbyn yleissuunnitelman laatimiseksi. Karjaa Syksy 07 yhteydenottoja Backgrändin alueen yhteistyötahoon (Joddböle vattenandelslag). Kevät 07 yhteydenotto myös Backgränd hembygdsförening:n. Syksy 07, talvi 08 ja kevät 08 yhteydenotto Kaunislahden yhteistyötahoihin (Urban Lindroos, Karis Östra ungdomsförening). Syksyllä 07 kokous Joddböle vattenandelslag:n kanssa. Kesällä 08 (elokuu) kokous Joddböle vattenandelslag:n, Backgrändin lähialueiden asukkaiden ja mahdollisen suunnittelijan kanssa. Infotilaisuus syksy 08 Backgrändintien asukkaille? Suunnitelmat: Mahdollinen yleissuunnitelman teettäminen syksy 08. Karjalohja Syksy 07 yhteydenotto Puujärven vesiensuojeluyhdistykseen. Syksyllä 07 kokous Puujärven vsy:n edustajan kanssa. Infotilaisuus syksy 07 Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille (myös kesäasukkaille). Infotilaisuus Mustlahden asukkaille Jari Partasen aloitteesta keväällä 08, n. 40 osallistujaa. Karkkila Kesä 07 ja syksy 08 yhteydenottoja Järvenpään alueen yhteyshenkilöön. Kesällä 07 yhteydenottoja Nahkion alueen yhteistyöhenkilöön. Kesällä 07 Nahkion vesiosuuskunnan perustava kokous. Keväällä 08 Järvenpään työryhmän kanssa kaksi kokousta. Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan perustava kokous kesällä 08. Infotilaisuus kesällä 08 Järvenpään kylän asukkaille, n. 40 osallistujaa. 5 / 13

6 Suunnitelmat: Infotilaisuus syksyllä 08 Nahkion kylän asukkaille. Yleissuunnitelmat molemmille alueille laadittu jo aikaisemmin. Järvenpäänkylän vesiosuuskunta laatimassa rakennussuunnitelmaa. Lohja Suunnitelmat: Keväällä 07 yhteydenotto Munkkaanlehdon asukkaisiin ja Immula- Paunin kyläyhdistykseen. Keväällä 08 yhteydenotto Teutarin alueen yhteistyötahoon (Kotijärven kyläyhdistys). Keväällä 07 Munkkaanlehdon vesiosuuskunnan perustava kokous ja hallituksen järjestäytymiskokous. Kesällä 07 kokous yleissuunnitelmasta. syksy 07-talvi 08 neljä työryhmän kokousta. Keväällä 08 vesiosuuskunnan kokous urakoitsijan ja kesällä 08 kokous rakennussuunnittelijan kanssa. Kesällä-syksyllä 07 Immula-Paunin työryhmän kanssa kolme kokousta jätevesikyselyn tekemiseksi. Syksyllä 07 kokous perustettavan Hormajärven vesiosuuskunnan edustajan kanssa. Keväällä kokous Pro Hormajärvi-yhdistyksen kanssa. Infotilaisuus keväällä 07 Munkkaanlehdon asukkaille, 10 osallistujaa. Infotilaisuus kesällä 07 Immula-Paunin alueen asukkaille, n. 30 osallistujaa. Infotilaisuus syksyllä 07 Immula-Paunin asukkaille jätevesikyselyn tuloksista, n. 20 osallistujaa. Munkkaanlehdon yleissuunnitelma laadittiin kesällä 07 ja rakennussuunnitelma kesällä 08. Nummi-Pusula Syksyllä 07, keväällä 08 ja kesällä 08 yhteydenottoja Hyönölän yhteyshenkilöön. Keväällä 08 kokous Hieran yhteyshenkilön kanssa. Infotilaisuus keväällä 08 Hieran alueen asukkaille, n. 20 osallistujaa. Infotilaisuus syksyllä 08 Hyönölän alueen asukkaille? Pohja Haja-asutuksen jätevesi-ilta Pohjan kunnantalolla / 13

7 Sammatti Syksyllä 07 yhteys Leikkiläntien alueeseen. Talvella 08 kaksi työryhmän kokousta Leikkilässä. Talvella 08 Leikkiläntien vesiosuuskunnan perustava kokous. Infotilaisuus Sammatin Haarjärven siirtolinjasta syksyllä 08. Infotilaisuus talvella 08 Leikkiläntien varren asukkaille, n. 20 osallistujaa. Suunnitelmat: Leikkiläntien yleissuunnitelma laadittu kesällä 08. Siuntio Syksyllä 07 ja keväällä 08 yhteydenotot Raivion alueen yhteistyötahoon (Raiviontien tiehoitokunta). Keväällä 08 yhteydenotto Sunnanvikin alueen yhteyshenkilöön. Kesällä 08 kokous Raivion yhteyshenkilön kanssa ja työryhmän 1. kokous. Varataan 4 työryhmän kokousta syksylle 08. Infotilaisuus Raivion tienvarren asukkaille kesällä 08, n. 30 osallistujaa. Infotilaisuus Raivion tienvarren asukkaille joulukuussa 08 selvityksen tuloksista? Tammisaari Suunnitelmat: Keväällä 07 yhteys Hultan yhteyshenkilöön. Keväällä 08 yhteydenotto Svenskbyn ja Finnbyn yhteistyötahoon. Kesällä-syksyllä 07 kolme työryhmän kokousta Hultassa. Infotilaisuus Hultan asukkaille kesällä 07, n. 20 osallistujaa. Infotilaisuus kesällä 08 Horsbäck:n asukkaille, n. 20 osallistujaa. Hultan yleissuunnitelma laadittu aikaisemmin. Vihti Suunnitelmat: Kesällä 08 yhteys Vihtijärven yhteyshenkilöön. Kesällä 07-kesällä 08 kolme työryhmän kokousta Vihtijärven työryhmän kanssa. Vesiosuuskunnan perustava kokous elokuussa 08? Infotilaisuus Vihtijärven kylän asukkaille kesällä 07, n. 30 osallistujaa. Vihtijärven yleissuunnitelmaa laaditaan paraikaa. 7 / 13

8 Kuva: Kohdealueet tähtinä kartalle merkittynä. Kartta: Maanmittauslaitos Käytännön työn ohella valmisteltiin kahta vesiosuuskuntaseminaaria: suomeksi Vihdissä ja ruotsiksi Karjaalla. Seminaarit on suunnattu vesiosuuskuntaa tai muuta yhteistä vesihuoltoratkaisua harkitseville, erityisesti hankkeen kohteille. Tavoitteena on tiedottaa yhteisistä ratkaisuista ja luoda puuhaihmisille mahdollisuus tavata toisiaan ja alan vaikuttajia. 2.4 Tiedotus ja neuvonta Suunniteltiin ja laadittiin alkutalvella sekä julkaistiin maaliskuussa 2008 hankkeen verkkosivut osoitteeseen jonne perustietoa haja-asutuksen jätevesistä ja hankkeen tuottamaa materiaalia on koottu kohderyhmän käytettäväksi. Toteutettiin sivusto myös ruotsin kielellä osoitteessa Verkkosivujen käyttäjämäärät alkuvuonna (tilanne ): Vierailuja yhteensä 3047 kpl (maalis-elokuu 2008) Keskimäärin/kk n. 600/460 vierailua/kävijää Huhtikuu 703/532, Heinäkuu 738/434 Ruotsinkielisillä sivuilla yli 200 vierailua (noin) (lehdistötiedote julkaistiin 22.8.) 8 / 13

9 Top 3 sivut suomen-/ruotsinkielisillä sivuilla: 1. Vedetön käymälä/ Rening på egen tomt, 2. Tapahtumat/ Händelser, 3. Vesiosuuskunnat/ Toalett utan vatten Neuvottiin jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja kansalaisia jätevesiasioissa. Henkilökohtaista puhelinneuvontaa tarjottiin pääsääntöisesti ke klo Neuvonnan tarvitsijoita kävi myös toimistolla keskustelemassa henkilökohtaisesti mm. vesiosuuskunta-asioista. Tarjottiin asiantuntemusta sivuston kehittämiseen ja ympäristöministeriön jätevesityöryhmän käyttöön. Hyödynnettiin selvitystä Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun kartoitus Länsi-Uudellamaalla neuvontatyössä ja tiedotuksessa. Laadittiin ja levitettiin lehdistötiedotteita: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Opas jätevesien maailmaan verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa) Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut myös ruotsiksi Tiedotteiden ja haastattelujen pohjalta lehdissä julkaistiin seuraavia artikkeleita: Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Luoteis- Uusimaa Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Karkkilan tienoo Valtaosa jätevesijärjestelmistä uusimatta Lisää avustuksia jätevesiremontteihin. Länsi-Uusimaa Jätevesijärjestelmien uusimiseen kannattaa hakea korjausavustusta. Luoteis- Uusimaa Tammisaareen rakennetaan yli 600 kiinteitön vesiosuuskunta. Maaseudun tulevaisuus Yhteinen vesiosuuskunta vai jokaiselle oma puhdistamo? Järvenpääläiset ensimmäisinä liikkeellä. Karkkilan tienoo Jätevesisuunnitelmat etenevät hitaasti Käsittelyssä vasta kourallinen suunnitelmia, tuhansia odotetaan. Etelä-Uusimaa / 13

10 Myös radio- ja televisiokanavat haastattelivat projektisihteeri Minttu Peuraniemeä: Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena suunnitelmien laatu TV1 Uudenmaan uutiset. Haastattelu, aiheena suunnittelun laatu Radio Vega Västnyland. Haastattelu, aiheena hajajätevesiasia ja jätevesijärjestelmien suunnitelmat (ruotsiksi, kuului myös Itä-Uudellamaalla) Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena vesiosuuskunnat Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena kuivakäymälät Kirjoitettiin artikkeli: Minttu Peuraniemi: Miten valita jätevesijärjestelmä? Omakotinen Lohjan seudun omakotiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2008, ss Hankkeen kokemusten jakaminen Projektisihteeri Minttu Peuraniemi kävi luennoimassa seuraavista aiheista: Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä. Suunnitelmien arviointia Haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä. Suomen Ympäristökeskuksen järjestämä tilaisuus Helsingissä. Suunnitelmien arviointia. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelun problematiikka Kuutoskaupunkien yhteistapaaminen. Espoon ympäristökeskuksen isännöimä tapahtuma Espoossa. 2.6 Kouluttautuminen Projektisihteeri Minttu Peuraniemi osallistui seuraaviin koulutus- tai seminaaritilaisuuksiin: Fosfori ja Itämeri. Suomen Vesiyhdistys ry:n seminaari Helsingissä Vesiosuuskuntien tekniset haasteet. Grundfoss ja KWH-pipe yritysten järjestämä seminaari Forssassa Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä Kuntaliiton hajajätevesipäivä Helsingissä. 10 / 13

11 3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO Projektiorganisaatioon kuuluivat ohjausryhmä, työryhmä, projektityöntekijä/hajajätevesiasiantuntija sekä projektipäällikkö. Uudenmaan liitossa hankkeen valvojana toimi ympäristösuunnittelija Lasse Rekola. Ohjausryhmässä olivat edustettuna 12 hankkeeseen osallistuvaa kuntaa sekä Uudenmaan liitto. Ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen sisällön ja talouden seuranta ja suuntaaminen rahoittajanäkökulmasta ja se kokoontui III maksatusjaksolla kerran ( ). Työryhmän postituslistalle kuuluu yhteensä 44 henkilöä kohdealueen kunnista. Työryhmän kokouksiin heitä osallistuu kerralla tavallisesti noin 10 henkilöä. Työryhmä kokoontui III maksatusjaksolla kerran ( ). Työryhmän tehtävänä oli kuntien asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen (mm. kuntien tekninen toimi kuten rakennusvalvonta sekä kuntien ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) hankkeen asiasisällön seuranta ja toiminnan ideointi verkoston muodostaminen eli kokemusten, tiedon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa Projektisihteeri ja jätevesiasiantuntija, ympäristösuunnittelija (AMK) Minttu Peuraniemi työskenteli 100% työpanoksella, tehtävänään: hankkeen toteuttaminen projektipäällikön ja ohjausryhmän kanssa sovittavalla tavalla jätevesiasiantuntijana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään hankkeen tilaisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen neuvontamateriaalien laatiminen, verkkosivujen päivitys, materiaalien kääntäminen ruotsin kielelle hankkeen raportointiin osallistuminen ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentely Projektipäällikkö, MMM Virpi Sahi työskenteli 30% työpanoksella, tehtävänään: hankkeen johtaminen rahoittajan, ohjausryhmän ja LUVY ry:n toiminnanjohtajan kanssa sovitulla tavalla projektityöntekijän työn tukeminen ja ohjaus hankkeen talous- ja muiden raporttien laatiminen rahoittajalle ohjausryhmätyöskentely, työryhmätyöskentely tarpeen mukaan tiedotusmateriaalien laatiminen, mm. verkkosivujen suunnittelu ja tekstien toimitus, tiedotteet hankkeen muuhun toteutukseen osallistuminen projektityöntekijän kanssa sovittavalla tavalla 11 / 13

12 Lisäksi hankkeen toteutukseen LUVY:ssä osallistuivat toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen sekä projektityöntekijä, ympäristösuunnittelija (AMK) Harri Mulari. Jaana Lehtosen tehtäviin kuului hankkeen suunnitteluun ja seurantaan osallistuminen sekä hankkeen kytkeminen ja sen tuotoksien hyödyntäminen osana LUVY:n toimintaa. Harri Mulari toteutti verkkosivut, osallistui hankkeen tapahtumien järjestämiseen sekä hankkeen toimistotöihin. 4 HANKKEEN KULUT Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille on yhteensä Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto ( ), kunnat ( ) ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ( ). Vuonna 2007 hankkeen kulut olivat ja vuonna 2008 käytettävissä on , josta mennessä oli käytetty noin 47%. Tarkemmat tiedot ilmenevät kustannuserittelystä (maksatushakemuksen liitteet 1-5) KOKONAISBUDJETTI ja VUODEN 2008 BUDJETIN TOTEUMA MENNESSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ BUDJETTI 2007 (muutosesityksen 11/2007 mukaan) BUDJETTI 2008 TOTEUMA VERTAILU, III jakso 1.1.-% käytettävissä Palkka- ja henkilöstökulut , , , ,08 52, ,92 Matkakulut 4 200, , , ,06 46, ,94 Ostopalvelut 5 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koneiden ja laitteiden hankinta 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimisto- ja vuokrakustannukset , , ,00 485,00 7, ,00 Luontaissuoritukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 5 000, , , ,56 46, ,44 YHTEENSÄ , , , ,70 46, ,30 12 / 13

13 5 LIITTEET SUUNNITTELU, HALLINTO, KOKOUKSET: Työsuunnitelma vuodelle 2008 (5 sivua) Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Esite (4 sivua). Muistio ohjausryhmän 2. kokouksesta (4 sivua) Muistio työryhmän kokouksesta (4 sivua) Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpajan raportti (6+1 sivua) SUUNNITTELUN LAADUN PARANTAMINEN: Suunnittelijaseminaari : kutsu (1 sivu), ohjelma (1 sivu) ja raportti (4 sivua) Planerarseminariet : inbjudan, program och deltagare (1 sivu kutakin) Jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma, julkaisematon luonnos (10 sivua) VESIOSUUSKUNNAT: Tutustumiskäynti Porvoon saariston vesihuoltolaitos osuuskuntaan matkaraportti (3 sivua). Yhteiset jätevesiratkaisut haja-asutusalueilla esimerkiksi vesiosuuskunnan kautta / Gemensamma lösningar för avloppshanteringen i glesbygden vattenandelslag. Moniste, 4 sivua Vesiosuuskunnat kesäkampanjan suunnitelma (6 sivua). Kirje vesiosuuskunnan perustamisesta kiinnostuneille (suomeksi ja ruotsiksi, 1 sivu kutakin) Vesiosuuskuntakohteiden yhteystietolista (1 sivu) Vesiosuuskuntaseminaarin kutsu ja ohjelma (1 sivu) Vesiosuuskuntaseminaarin kutsu ja ohjelma (1 sivu) TIEDOTTEET: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Opas jätevesien maailmaan verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa) Avloppsvattnen i den västnyländska glesbygden fick egna hemsidor nu tillgängliga även på svenska / Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut myös ruotsiksi / 13

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2007-2008 PÄÄTÖSTILAISUUS 10.12.2008 1 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 Jätevesiasetus VN asetus

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry MUISTIO 13.9.2007 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS AIKA torstai 13.9.2007 klo 13.40-15.20 PAIKKA Karjaan seurahuone, Nils Grabben katu 6, Karjaa PAIKALLA Marina Heino Seija Kannelsuo-Mäntynen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 1 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 15.11.2010 2 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta

Lisätiedot

Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla LOPPURAPORTTI

Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla LOPPURAPORTTI Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007-2008 LOPPURAPORTTI Minttu Peuraniemi, Virpi Sahi, Jaana Marttila Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta Tiedosta toimeen Esimerkkinä jätevesineuvonta Minttu Peuraniemi Tvärminne 13.10.2016 Vesivessa ja sakokaivo Vesilaki 1960-luvulla: Jos vesikäymälä, tarvitaan sakokaivo Kuntien määräykset ja käytännöt vaativat

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

Väliraportti 1/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Väliraportti 1/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Väliraportti 1/2007 Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lokakuu 2007 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...2 1.1 Jätevesiasetuksen tavoite ja vaatimukset...2 1.2 Jätevesiuudistuksen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2 MUISTIO 1(5) 5.3.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2 Aika: Maanantaina 4.3.2010 klo 13-16 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 2 Läsnä: Saija Kajala Hanko Ory Patrik

Lisätiedot

MUISTIO. LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007. Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali

MUISTIO. LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007. Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali 8.6.2007 MUISTIO LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007 Aika torstai 31.5.2007 kello 12.00-15.30 Paikka Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali Läsnä Poissa

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA

HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Väliraportti 2/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Väliraportti 2/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Väliraportti 2/2007 Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tammikuu 2008 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...2 1.1 Jätevesiasetuksen tavoite ja vaatimukset... 2 1.2 Jätevesiuudistuksen

Lisätiedot

MUISTIO ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

MUISTIO ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN 27.9.2008 ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN LUVY:n hajajätevesihankkeen ohjausryhmän 3. kokous AIKA: Keskiviikko 17.9.2008

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 MUISTIO 1(8) 3.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 Aika: Tiistaina 1.3.2011 klo 13 15 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kokoustilat Tehtaankatu 26, Lohja Läsnä:

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS Jätevesiblues Minttu Peuraniemi Jätevesiseminaari 14.3.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla HANKESUUNNITELMA l28.11.2012 LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla Uudellamaalla, jos jossakin, on hajajätevesiasia akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma.

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Mieti, miltä kalasta tuntuisi!

Mieti, miltä kalasta tuntuisi! KOOSTE 4.6.2013 LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖN STRATEGIA 2014-2021 Haja-asutuksen jätevedet ovat merkittävä vesistöjen kuormittaja Länsi-Uudellamaalla. Vuonna 2004 astui voimaan hajaasutusalueiden

Lisätiedot

HANKKEEN III VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2010) Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010

HANKKEEN III VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2010) Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Uusimaa on Suomi pienoiskoossa Maakunnan juhlavuodesta rakentuu

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 HANKESUUNNITELMA 15.9.2014 HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 1 Hankkeen tarve: hajavesiasian hallinta hajallaan Vuonna 2004 astui voimaan

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ 1 VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ Mittu Peuraiemi Jätevesikoulutus Pyhäjärvi-istituutti 20.10.2009 2 Vesie- ja ympäristösuojelu, ympäristöterveys Vesistö- ja pohjavesitarkkailut, tutkimus, kosultoiti,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU LOPPURAPORTTI Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jarkko Leka 31.10.2012

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3 MUISTIO 1(6) 6.10.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3 Aika: Keskiviikkona 5.10.2010 klo 13 16 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kokoustilat Tehtaankatu 26, Lohja Läsnä:

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kotka 18.4.2007 Työryhmien organisointi Kymenlaakson Liitto nimeää maakuntakaavan työryhmät. Työryhmien

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto 2009-2012 Minttu Peuraniemi Taru Soukka Anna Halonen Karolina Örnmark Haja-asutuksen jätevedet Kartoitus-

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava mitä MRL 62 :ssä säädetään vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN LIITE 1/1 Liite1. Tutkimussuunnitelma HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Hajasampo - tutkimushanke Lähtökohta Suomessa asuu yleisten viemärilaitosten ulkopuolisilla alueilla yli miljoona

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015

Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2015 Marttojen haja-asutusalueiden jätevesineuvonta Etelä-Karjalassa vuonna 2015 1.1. - 31.12.2015 LOPPURAPORTTI Etelä-Karjalan Martat ry 2 www.martat.fi/etela-karjala

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Erja Werdi, ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 11.5.2016 Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus ohjelma Teemat 1. Esittely, osallistujat ja lyhyt selostus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU Ari Reunanen Toinen vaihe Helmikuu Touko- elokuu Syyskuu Selvitysvaihe 2 Vaihe 1 + 2 VAIHE 3 TYÖRYHMIEN SELVITYSVAIHE 1 VALMIS Uuden kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutusohjelma Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta

KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 26.8.2013 Ajankohtaisia kuulumisia KASPERI II hankekokonaisuus on loppusuoralla Kevätkaudella KASPERI II

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ORY

EkoKymenlaakso-projektin ORY EkoKymenlaakso-projektin ORY 7.6.2011 Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät Muut asiat: Muutoshakemus 1: Ohjausryhmän hyväksyttävänä Jätettiin ELY-keskukseen 23.5.2011 Budjettimuutos ja Kymenlaakson ilmasto-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot