Hankkeen III väliraportti ajalta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008"

Transkriptio

1 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla Hankkeen III väliraportti ajalta Sisällys: 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 2 HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen suunnittelu ja seuranta sekä kuntayhteistyö 2.2 Jätevesijärjestelmien suunnitelmien laadun parantaminen 2.3 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen 2.4 Tiedotus ja neuvonta 2.5 Hankkeen kokemusten jakaminen 2.6 Kouluttautuminen 3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO 4 HANKKEEN KULUT 5 LIITTEET Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Västra Nylands vatten och miljö rf Osoite: PL 51(Tehtaankatu 26), LOHJA Adress: PB 51(Fabriksgatan 26), LOJO puh. (019) tel. (019) faksi (019) fax (019) s-posti: e-post: Y-tunnus: FO-nummer:

2 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesityöryhmä aloitti työnsä vuonna Sen tarkoituksena on ollut luoda alueelle yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeita koskien jätevesiä. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke käynnistettiin vuonna 2007 työryhmän työn jatkajaksi. Hankkeessa on mukana 12 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Pohja, Sammatti, Siuntio, Tammisaari ja Vihti. Hanketta rahoittavat kunnat, Uudenmaan liitto ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joka toimii myös hankkeen koordinaattorina. Vuonna 2004 astui voimaan haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa uudistava ns. hajajätevesiasetus (Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Asetuksen tavoitteena on vesistöjen rehevöitymisen hillitseminen ja se sisältää uudentyyppisiä velvoitteita kiinteistönomistajille. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja jäteveden johtamisesta ympäristöön tuli tehdä viimeistään (tai mennessä, mikäli kiinteistössä ei ole vesikäymälää). Asetus säätää tiukat puhdistusvaatimukset jätevesien sisältämälle typelle ja fosforille sekä biologiselle hapenkulutukselle. Uusien jätevesijärjestelmien on täytettävä vaatimukset heti ja olemassa olevien vuoteen 2014 mennessä. Asetuksen mukaisia kiinteistöjä on Suomessa arviolta ja läntisellä Uudellamaallakin useita kymmeniä tuhansia. Suuri osa niiden nykyisistä jätevesijärjestelmistä ei täytä uusia vaatimuksia, vaan niiden tulee järjestää jätevesien käsittely uudestaan. Hajajätevesihankkeen tavoitteena on 1. kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskunnat) ja 2. nostaa alueen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia sekä parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa. 2 HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen suunnittelu ja seuranta sekä kuntayhteistyö Uusi projektipäällikkö perehdytettiin ja perehtyi työhön. Laadittiin työsuunnitelma vuodelle Järjestettiin ohjausryhmän kokous ja työryhmän kokous Viimeisteltiin hankkeen II maksatushakemus. Toteutettiin alueen viranomaisille suunnattu Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia työpaja, jossa työstettiin tavoitteita ja toimenpiteitä hajajätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi osallistavin menetelmin. Työpaja järjestettiin Vihdissä ja siellä oli 17 osallistujaa, joista 4 LUVY:n edustajia. 2 / 13

3 2.2 Jätevesijärjestelmien suunnitelmien laadun parantaminen Toteutettiin kaksi suunnittelijaseminaaria, jotka oli suunnattu erityisesti jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja rakennustarkastajille. Toinen seminaari pidettiin suomeksi ja toinen ruotsiksi. Tilaisuuksissa puitiin hajajätevesiasetuksen velvoitteita suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennusvalvonnan näkökulmasta sekä tarjottiin suunnittelijoille mahdollisuus konsultoida hankkeen asiantuntijaa. Päivämäärä, paikka Tapahtuman nimi Osallistujat, kpl Liitteet Vihti Suunnittelijaseminaari 49, joista 4 LUVY:n edustajaa Karjaa Planerarseminarium 36, joista 3 LUVY:n edustajaa Kutsu, ohjelma, raportti Kutsu, ohjelma, osallistujat Suunnittelijaseminaareisssa hyödynnettiin vuonna 2007 toteutettua Suunnittelun laadun kartoitusta, jota projektisihteeri esitteli. Seminaariyhteenvetona todettiin, että niin suunnittelijoiden kuin heidän asiakkaidensa olisi kehitettävä toimintatapaansa, jotta jätevesisuunnitelmat ja niiden lupakäsittely kunnissa saataisiin toimimaan tyydyttävällä tavalla. Suunnittelijoiden tulisi omalla viestinnällään kyetä herättämään asiakkaan maksuhalukkuutta sekä tehdä suunnittelutyöstä asiakkaan kanssa kirjalliset sopimukset, jotta työ olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla. Asiakkaiden eli kiinteistönomistajien tulisi ymmärtää, että asiallinen suunnitelma ei ole vain viranomaista varten suoritettava muodollisuus vaan rahanarvoinen hyödyke järjestelmän urakointia, käyttöä ja huoltoa, mahdollista muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä ajatellen. Kiinteistönomistajien itse tulisi ymmärtää kerätä kiinteistöä koskevat asiakirjat lupa- ja suunnitelmaprosessin lähtökohdaksi sekä ajoittaa työ sopivasti vuodenaikojen (sula maa) ja kunnan lupahakemusten käsittelyn vaatiman ajan kannalta. Eräänä ratkaisuna suunnittelun ongelmiin suunnittelijaseminaarissa esiteltiin jätevesijärjestelmän mallisuunnitelmaa, joka ajatuksena sai seminaariväeltä hyvän vastaanoton. Mallisuunnitelman luonnosta työstettiin edelleen, samoin kuin erilaisia ohjeita kiinteistönomistajille. 2.3 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen Minttu Peuraniemi Eteneminen Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen puitteissa, tilanne Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke lähestyi hankekohteita työsuunnitelman mukaan kesällä 2008 järjestetyn vesiosuuskuntakampanjan puitteissa. Lehdistölle lähetettiin tiedote Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Hankkeen kuntakokouksissa yhteisille jätevesiratkaisuille potentiaalisiksi alueiksi valittuja kohteita lähestyttiin kirjeitse ja puhelimitse -viestinä se, että nyt on mahdollista saada apua vesihuoltoasioissa. Hankekohteiden edustajia tiedotettiin suunnitelluista vesiosuuskuntaseminaareista samassa kirjeessä. 3 / 13

4 Yhteenveto hankekohteista ja niiden etenemisvaiheista: Kunta Kohde Tilanne Hanko Santala Yhteydenotto Täktom Yhteydenotto Inkoo Degerby Yleissuunnitelma Tähtelä Yhteydenotto Karjaa Backgränd Esisuunnittelu Kaunislahti Yhteydenotto Karjalohja Puujärvi Esisuunnittelu, yleissuunnitelma Mustlahti Infotilaisuus Karkkila Järvenpää Rakennussuunnitelma Nahkio Vesiosuuskunnan perustaminen Lohja Munkkaanlehto Rakennussuunnitelma Immula Esisuunnittelu Teutari Yhteydenotto Hormajärvi Yleissuunnitelma Nummi-Pusula Hyönölä Yhteydenotto Hiera Infotilaisuus Ikkala ei yhteystietoa Sammatti Leikkilä Yleissuunnitelma: avustukset Siuntio Raivio Esisuunnittelu Sunnanvik Yhteydenotto Tammisaari Hulta Vesiosuuskunnan perustaminen Finby Yhteydenotto Svenskby Yhteydenotto Horsbäck Infotilaisuus: esisuunnittelu Västerbyn tiehaara ei yhteystietoa Vihti Vihtijärvi Vesiosuuskunnan perustaminen Oinasjoki ei yhteystietoa Seuraavassa on lueteltu yksityiskohtaisemmin vesiosuuskuntakohteisiin suunnatut toimenpiteet hajajätevesihankkeen puitteissa. Kohteet on järjestelty kunnittain. Toimenpiteet on järjestelty yhteydenottoihin, tilaisuuksiin, kokouksiin ja vesihuoltosuunnitelmien vaiheisiin kuten yhteenvetotaulukossakin. Hanko Syksy 07, talvi 08 ja kevät 08 yhteydenotot Santalan alueen yhteistyötahoihin (Santalan kartano, Krogarsin vesiensuojeluyhdistys). Kevät 08 yhteydenotto Täktomin yhteistyötahoon (Täktom ungdomsförening). Keskustelutilaisuus haja-asutuksen jätevesistä Söderbonäsin tiehoitokunnan kokouksen yhteydessä, n. 8 osallistujaa Hangon kaupungin edustajien kanssa Täktomin tilanteesta. 4 / 13

5 Inkoo Suunnitelmat: Syksy 07 ja kevät 08 yhteydenotot Degerbyn alueen yhteistyötahoihin (Degerby hembygdsförening, Degerby vattenandelslag, Degerby Igor, Degerby ungdomsförening). Kevät 08 yhteydenotto Tähtelän yhteistyötahoon (Täkter byaråd, Täkter ungdomsförening). Kesällä 08 kolme työryhmän (Degerby byaråd, Degerby vattenandelslag) kokousta. Infotilaisuus sovittu Degerbyn kyläläisille. Tarjouspyyntökierros Degerbyn yleissuunnitelman laatimiseksi. Karjaa Syksy 07 yhteydenottoja Backgrändin alueen yhteistyötahoon (Joddböle vattenandelslag). Kevät 07 yhteydenotto myös Backgränd hembygdsförening:n. Syksy 07, talvi 08 ja kevät 08 yhteydenotto Kaunislahden yhteistyötahoihin (Urban Lindroos, Karis Östra ungdomsförening). Syksyllä 07 kokous Joddböle vattenandelslag:n kanssa. Kesällä 08 (elokuu) kokous Joddböle vattenandelslag:n, Backgrändin lähialueiden asukkaiden ja mahdollisen suunnittelijan kanssa. Infotilaisuus syksy 08 Backgrändintien asukkaille? Suunnitelmat: Mahdollinen yleissuunnitelman teettäminen syksy 08. Karjalohja Syksy 07 yhteydenotto Puujärven vesiensuojeluyhdistykseen. Syksyllä 07 kokous Puujärven vsy:n edustajan kanssa. Infotilaisuus syksy 07 Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille (myös kesäasukkaille). Infotilaisuus Mustlahden asukkaille Jari Partasen aloitteesta keväällä 08, n. 40 osallistujaa. Karkkila Kesä 07 ja syksy 08 yhteydenottoja Järvenpään alueen yhteyshenkilöön. Kesällä 07 yhteydenottoja Nahkion alueen yhteistyöhenkilöön. Kesällä 07 Nahkion vesiosuuskunnan perustava kokous. Keväällä 08 Järvenpään työryhmän kanssa kaksi kokousta. Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan perustava kokous kesällä 08. Infotilaisuus kesällä 08 Järvenpään kylän asukkaille, n. 40 osallistujaa. 5 / 13

6 Suunnitelmat: Infotilaisuus syksyllä 08 Nahkion kylän asukkaille. Yleissuunnitelmat molemmille alueille laadittu jo aikaisemmin. Järvenpäänkylän vesiosuuskunta laatimassa rakennussuunnitelmaa. Lohja Suunnitelmat: Keväällä 07 yhteydenotto Munkkaanlehdon asukkaisiin ja Immula- Paunin kyläyhdistykseen. Keväällä 08 yhteydenotto Teutarin alueen yhteistyötahoon (Kotijärven kyläyhdistys). Keväällä 07 Munkkaanlehdon vesiosuuskunnan perustava kokous ja hallituksen järjestäytymiskokous. Kesällä 07 kokous yleissuunnitelmasta. syksy 07-talvi 08 neljä työryhmän kokousta. Keväällä 08 vesiosuuskunnan kokous urakoitsijan ja kesällä 08 kokous rakennussuunnittelijan kanssa. Kesällä-syksyllä 07 Immula-Paunin työryhmän kanssa kolme kokousta jätevesikyselyn tekemiseksi. Syksyllä 07 kokous perustettavan Hormajärven vesiosuuskunnan edustajan kanssa. Keväällä kokous Pro Hormajärvi-yhdistyksen kanssa. Infotilaisuus keväällä 07 Munkkaanlehdon asukkaille, 10 osallistujaa. Infotilaisuus kesällä 07 Immula-Paunin alueen asukkaille, n. 30 osallistujaa. Infotilaisuus syksyllä 07 Immula-Paunin asukkaille jätevesikyselyn tuloksista, n. 20 osallistujaa. Munkkaanlehdon yleissuunnitelma laadittiin kesällä 07 ja rakennussuunnitelma kesällä 08. Nummi-Pusula Syksyllä 07, keväällä 08 ja kesällä 08 yhteydenottoja Hyönölän yhteyshenkilöön. Keväällä 08 kokous Hieran yhteyshenkilön kanssa. Infotilaisuus keväällä 08 Hieran alueen asukkaille, n. 20 osallistujaa. Infotilaisuus syksyllä 08 Hyönölän alueen asukkaille? Pohja Haja-asutuksen jätevesi-ilta Pohjan kunnantalolla / 13

7 Sammatti Syksyllä 07 yhteys Leikkiläntien alueeseen. Talvella 08 kaksi työryhmän kokousta Leikkilässä. Talvella 08 Leikkiläntien vesiosuuskunnan perustava kokous. Infotilaisuus Sammatin Haarjärven siirtolinjasta syksyllä 08. Infotilaisuus talvella 08 Leikkiläntien varren asukkaille, n. 20 osallistujaa. Suunnitelmat: Leikkiläntien yleissuunnitelma laadittu kesällä 08. Siuntio Syksyllä 07 ja keväällä 08 yhteydenotot Raivion alueen yhteistyötahoon (Raiviontien tiehoitokunta). Keväällä 08 yhteydenotto Sunnanvikin alueen yhteyshenkilöön. Kesällä 08 kokous Raivion yhteyshenkilön kanssa ja työryhmän 1. kokous. Varataan 4 työryhmän kokousta syksylle 08. Infotilaisuus Raivion tienvarren asukkaille kesällä 08, n. 30 osallistujaa. Infotilaisuus Raivion tienvarren asukkaille joulukuussa 08 selvityksen tuloksista? Tammisaari Suunnitelmat: Keväällä 07 yhteys Hultan yhteyshenkilöön. Keväällä 08 yhteydenotto Svenskbyn ja Finnbyn yhteistyötahoon. Kesällä-syksyllä 07 kolme työryhmän kokousta Hultassa. Infotilaisuus Hultan asukkaille kesällä 07, n. 20 osallistujaa. Infotilaisuus kesällä 08 Horsbäck:n asukkaille, n. 20 osallistujaa. Hultan yleissuunnitelma laadittu aikaisemmin. Vihti Suunnitelmat: Kesällä 08 yhteys Vihtijärven yhteyshenkilöön. Kesällä 07-kesällä 08 kolme työryhmän kokousta Vihtijärven työryhmän kanssa. Vesiosuuskunnan perustava kokous elokuussa 08? Infotilaisuus Vihtijärven kylän asukkaille kesällä 07, n. 30 osallistujaa. Vihtijärven yleissuunnitelmaa laaditaan paraikaa. 7 / 13

8 Kuva: Kohdealueet tähtinä kartalle merkittynä. Kartta: Maanmittauslaitos Käytännön työn ohella valmisteltiin kahta vesiosuuskuntaseminaaria: suomeksi Vihdissä ja ruotsiksi Karjaalla. Seminaarit on suunnattu vesiosuuskuntaa tai muuta yhteistä vesihuoltoratkaisua harkitseville, erityisesti hankkeen kohteille. Tavoitteena on tiedottaa yhteisistä ratkaisuista ja luoda puuhaihmisille mahdollisuus tavata toisiaan ja alan vaikuttajia. 2.4 Tiedotus ja neuvonta Suunniteltiin ja laadittiin alkutalvella sekä julkaistiin maaliskuussa 2008 hankkeen verkkosivut osoitteeseen jonne perustietoa haja-asutuksen jätevesistä ja hankkeen tuottamaa materiaalia on koottu kohderyhmän käytettäväksi. Toteutettiin sivusto myös ruotsin kielellä osoitteessa Verkkosivujen käyttäjämäärät alkuvuonna (tilanne ): Vierailuja yhteensä 3047 kpl (maalis-elokuu 2008) Keskimäärin/kk n. 600/460 vierailua/kävijää Huhtikuu 703/532, Heinäkuu 738/434 Ruotsinkielisillä sivuilla yli 200 vierailua (noin) (lehdistötiedote julkaistiin 22.8.) 8 / 13

9 Top 3 sivut suomen-/ruotsinkielisillä sivuilla: 1. Vedetön käymälä/ Rening på egen tomt, 2. Tapahtumat/ Händelser, 3. Vesiosuuskunnat/ Toalett utan vatten Neuvottiin jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja kansalaisia jätevesiasioissa. Henkilökohtaista puhelinneuvontaa tarjottiin pääsääntöisesti ke klo Neuvonnan tarvitsijoita kävi myös toimistolla keskustelemassa henkilökohtaisesti mm. vesiosuuskunta-asioista. Tarjottiin asiantuntemusta sivuston kehittämiseen ja ympäristöministeriön jätevesityöryhmän käyttöön. Hyödynnettiin selvitystä Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun kartoitus Länsi-Uudellamaalla neuvontatyössä ja tiedotuksessa. Laadittiin ja levitettiin lehdistötiedotteita: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Opas jätevesien maailmaan verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa) Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut myös ruotsiksi Tiedotteiden ja haastattelujen pohjalta lehdissä julkaistiin seuraavia artikkeleita: Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Luoteis- Uusimaa Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Karkkilan tienoo Valtaosa jätevesijärjestelmistä uusimatta Lisää avustuksia jätevesiremontteihin. Länsi-Uusimaa Jätevesijärjestelmien uusimiseen kannattaa hakea korjausavustusta. Luoteis- Uusimaa Tammisaareen rakennetaan yli 600 kiinteitön vesiosuuskunta. Maaseudun tulevaisuus Yhteinen vesiosuuskunta vai jokaiselle oma puhdistamo? Järvenpääläiset ensimmäisinä liikkeellä. Karkkilan tienoo Jätevesisuunnitelmat etenevät hitaasti Käsittelyssä vasta kourallinen suunnitelmia, tuhansia odotetaan. Etelä-Uusimaa / 13

10 Myös radio- ja televisiokanavat haastattelivat projektisihteeri Minttu Peuraniemeä: Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena suunnitelmien laatu TV1 Uudenmaan uutiset. Haastattelu, aiheena suunnittelun laatu Radio Vega Västnyland. Haastattelu, aiheena hajajätevesiasia ja jätevesijärjestelmien suunnitelmat (ruotsiksi, kuului myös Itä-Uudellamaalla) Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena vesiosuuskunnat Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena kuivakäymälät Kirjoitettiin artikkeli: Minttu Peuraniemi: Miten valita jätevesijärjestelmä? Omakotinen Lohjan seudun omakotiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2008, ss Hankkeen kokemusten jakaminen Projektisihteeri Minttu Peuraniemi kävi luennoimassa seuraavista aiheista: Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä. Suunnitelmien arviointia Haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä. Suomen Ympäristökeskuksen järjestämä tilaisuus Helsingissä. Suunnitelmien arviointia. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelun problematiikka Kuutoskaupunkien yhteistapaaminen. Espoon ympäristökeskuksen isännöimä tapahtuma Espoossa. 2.6 Kouluttautuminen Projektisihteeri Minttu Peuraniemi osallistui seuraaviin koulutus- tai seminaaritilaisuuksiin: Fosfori ja Itämeri. Suomen Vesiyhdistys ry:n seminaari Helsingissä Vesiosuuskuntien tekniset haasteet. Grundfoss ja KWH-pipe yritysten järjestämä seminaari Forssassa Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä Kuntaliiton hajajätevesipäivä Helsingissä. 10 / 13

11 3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO Projektiorganisaatioon kuuluivat ohjausryhmä, työryhmä, projektityöntekijä/hajajätevesiasiantuntija sekä projektipäällikkö. Uudenmaan liitossa hankkeen valvojana toimi ympäristösuunnittelija Lasse Rekola. Ohjausryhmässä olivat edustettuna 12 hankkeeseen osallistuvaa kuntaa sekä Uudenmaan liitto. Ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen sisällön ja talouden seuranta ja suuntaaminen rahoittajanäkökulmasta ja se kokoontui III maksatusjaksolla kerran ( ). Työryhmän postituslistalle kuuluu yhteensä 44 henkilöä kohdealueen kunnista. Työryhmän kokouksiin heitä osallistuu kerralla tavallisesti noin 10 henkilöä. Työryhmä kokoontui III maksatusjaksolla kerran ( ). Työryhmän tehtävänä oli kuntien asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen (mm. kuntien tekninen toimi kuten rakennusvalvonta sekä kuntien ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) hankkeen asiasisällön seuranta ja toiminnan ideointi verkoston muodostaminen eli kokemusten, tiedon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa Projektisihteeri ja jätevesiasiantuntija, ympäristösuunnittelija (AMK) Minttu Peuraniemi työskenteli 100% työpanoksella, tehtävänään: hankkeen toteuttaminen projektipäällikön ja ohjausryhmän kanssa sovittavalla tavalla jätevesiasiantuntijana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään hankkeen tilaisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen neuvontamateriaalien laatiminen, verkkosivujen päivitys, materiaalien kääntäminen ruotsin kielelle hankkeen raportointiin osallistuminen ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentely Projektipäällikkö, MMM Virpi Sahi työskenteli 30% työpanoksella, tehtävänään: hankkeen johtaminen rahoittajan, ohjausryhmän ja LUVY ry:n toiminnanjohtajan kanssa sovitulla tavalla projektityöntekijän työn tukeminen ja ohjaus hankkeen talous- ja muiden raporttien laatiminen rahoittajalle ohjausryhmätyöskentely, työryhmätyöskentely tarpeen mukaan tiedotusmateriaalien laatiminen, mm. verkkosivujen suunnittelu ja tekstien toimitus, tiedotteet hankkeen muuhun toteutukseen osallistuminen projektityöntekijän kanssa sovittavalla tavalla 11 / 13

12 Lisäksi hankkeen toteutukseen LUVY:ssä osallistuivat toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen sekä projektityöntekijä, ympäristösuunnittelija (AMK) Harri Mulari. Jaana Lehtosen tehtäviin kuului hankkeen suunnitteluun ja seurantaan osallistuminen sekä hankkeen kytkeminen ja sen tuotoksien hyödyntäminen osana LUVY:n toimintaa. Harri Mulari toteutti verkkosivut, osallistui hankkeen tapahtumien järjestämiseen sekä hankkeen toimistotöihin. 4 HANKKEEN KULUT Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille on yhteensä Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto ( ), kunnat ( ) ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ( ). Vuonna 2007 hankkeen kulut olivat ja vuonna 2008 käytettävissä on , josta mennessä oli käytetty noin 47%. Tarkemmat tiedot ilmenevät kustannuserittelystä (maksatushakemuksen liitteet 1-5) KOKONAISBUDJETTI ja VUODEN 2008 BUDJETIN TOTEUMA MENNESSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ BUDJETTI 2007 (muutosesityksen 11/2007 mukaan) BUDJETTI 2008 TOTEUMA VERTAILU, III jakso 1.1.-% käytettävissä Palkka- ja henkilöstökulut , , , ,08 52, ,92 Matkakulut 4 200, , , ,06 46, ,94 Ostopalvelut 5 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koneiden ja laitteiden hankinta 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimisto- ja vuokrakustannukset , , ,00 485,00 7, ,00 Luontaissuoritukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 5 000, , , ,56 46, ,44 YHTEENSÄ , , , ,70 46, ,30 12 / 13

13 5 LIITTEET SUUNNITTELU, HALLINTO, KOKOUKSET: Työsuunnitelma vuodelle 2008 (5 sivua) Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Esite (4 sivua). Muistio ohjausryhmän 2. kokouksesta (4 sivua) Muistio työryhmän kokouksesta (4 sivua) Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpajan raportti (6+1 sivua) SUUNNITTELUN LAADUN PARANTAMINEN: Suunnittelijaseminaari : kutsu (1 sivu), ohjelma (1 sivu) ja raportti (4 sivua) Planerarseminariet : inbjudan, program och deltagare (1 sivu kutakin) Jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma, julkaisematon luonnos (10 sivua) VESIOSUUSKUNNAT: Tutustumiskäynti Porvoon saariston vesihuoltolaitos osuuskuntaan matkaraportti (3 sivua). Yhteiset jätevesiratkaisut haja-asutusalueilla esimerkiksi vesiosuuskunnan kautta / Gemensamma lösningar för avloppshanteringen i glesbygden vattenandelslag. Moniste, 4 sivua Vesiosuuskunnat kesäkampanjan suunnitelma (6 sivua). Kirje vesiosuuskunnan perustamisesta kiinnostuneille (suomeksi ja ruotsiksi, 1 sivu kutakin) Vesiosuuskuntakohteiden yhteystietolista (1 sivu) Vesiosuuskuntaseminaarin kutsu ja ohjelma (1 sivu) Vesiosuuskuntaseminaarin kutsu ja ohjelma (1 sivu) TIEDOTTEET: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Opas jätevesien maailmaan verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa) Avloppsvattnen i den västnyländska glesbygden fick egna hemsidor nu tillgängliga även på svenska / Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut myös ruotsiksi / 13

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke PÄÄTÖSTILAISUUS LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ RF Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2007-2008 PÄÄTÖSTILAISUUS 10.12.2008 1 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 Jätevesiasetus VN asetus

Lisätiedot

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory 5.10.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008

Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008 Hankkeen alustavat kohdealueet vesiosuuskuntien perustamiseksi tammikuu 2008 Hankekohteet on valittu ns. kuntakokouksessa yhdessä kunkin kunnan edustajien kanssa. Samalla keskusteltiin kunnan vesihuollon

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS. Mari Pihlaja-Kuhna Kati Lehtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry MUISTIO 13.9.2007 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XV KOKOUS AIKA torstai 13.9.2007 klo 13.40-15.20 PAIKKA Karjaan seurahuone, Nils Grabben katu 6, Karjaa PAIKALLA Marina Heino Seija Kannelsuo-Mäntynen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009 MUISTIO 1(6) 28.4.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2009 Aika: Torstai 23.4.2009 klo 13 15.00 Paikka: Inkoon kunnantalo, Ola Westmanin puistotie 3, Inkoon kirkonkylä Läsnä: Eija

Lisätiedot

Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla LOPPURAPORTTI

Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla LOPPURAPORTTI Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007-2008 LOPPURAPORTTI Minttu Peuraniemi, Virpi Sahi, Jaana Marttila Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 1 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 15.11.2010 2 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XVI KOKOUS. Lohjan kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, Lohja

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XVI KOKOUS. Lohjan kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, Lohja MUISTIO 15.11.2007 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄN XVI KOKOUS AIKA torstai 15.11.2007 klo 12.00-15.20 PAIKKA Lohjan kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, Lohja PAIKALLA Patrik Skult Inkoo/Siuntio

Lisätiedot

ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN MUISTIO 24.1.07 ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN LUVY:n hajajätevesihankkeen ohjausryhmän 2. kokous AIKA: Torstai

Lisätiedot

Väliraportti 1/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Väliraportti 1/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Väliraportti 1/2007 Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lokakuu 2007 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...2 1.1 Jätevesiasetuksen tavoite ja vaatimukset...2 1.2 Jätevesiuudistuksen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta Tiedosta toimeen Esimerkkinä jätevesineuvonta Minttu Peuraniemi Tvärminne 13.10.2016 Vesivessa ja sakokaivo Vesilaki 1960-luvulla: Jos vesikäymälä, tarvitaan sakokaivo Kuntien määräykset ja käytännöt vaativat

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

HARA- hanke Minttu Peuraniemi

HARA- hanke Minttu Peuraniemi HARAhanke Minttu Peuraniemi 13.2.2017 Vesienhoitoa vuodesta 1975 aatteellista ja sitä tukevaa liiketoimintaa Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet vesien

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2 MUISTIO 1(5) 5.3.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 2 Aika: Maanantaina 4.3.2010 klo 13-16 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 2 Läsnä: Saija Kajala Hanko Ory Patrik

Lisätiedot

MUISTIO. LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007. Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali

MUISTIO. LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007. Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali 8.6.2007 MUISTIO LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN JÄTEVESIASETUKSEN YHTEISTYÖ kokoontuminen 2/2007 Aika torstai 31.5.2007 kello 12.00-15.30 Paikka Karjaa, Ravintola Socis Karjaan seurahuone, pieni sali Läsnä Poissa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen

Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen Haja-asutuksen jätevesiasioiden eteneminen hankkeen jälkeen Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen päätöstilaisuus 10.12.2008 1 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1 MUISTIO 1(6) 6.10.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 1 Aika: Maanantaina 5.10.2009 klo 10.00-12.00 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kahvihuone Tehtaankatu 26, Lohja

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA

HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 1 HANKKEEN TAUSTA HANKESUUNNITELMA päivitetty 24.3.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Väliraportti 2/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Väliraportti 2/2007. Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Väliraportti 2/2007 Jaana Marttila & Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tammikuu 2008 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...2 1.1 Jätevesiasetuksen tavoite ja vaatimukset... 2 1.2 Jätevesiuudistuksen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja

Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja 20.5.2008 Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpaja Aika maanantaina 12.5.2008 kello 8.00 12.15 Paikka Osallistujat Vihdin kunnantalo, Nummela Nicole Ahtokivi, rakennustarkastaja, Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

MUISTIO ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

MUISTIO ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN 27.9.2008 ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN LUVY:n hajajätevesihankkeen ohjausryhmän 3. kokous AIKA: Keskiviikko 17.9.2008

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010 MUISTIO 1(5) 8.2.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 2.2.2010 klo 9.00-12.00 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 2 Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Sanna

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 Rakennus- ja 161 12.11.2013 ympäristölautakunta Kunnanhallitus 536 18.12.2013 Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 935/14.05.01.00/2013

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 JÄTEVESINEUVONTA - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet:

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 MUISTIO 1(7) 23.3.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 1/2009 Aika: Tiistai 17.3.2009 klo 13 15.30 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola Läsnä: Eija Kanninen Lohja Jaana Lehtonen LUVY

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 MUISTIO 1(8) 3.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 4 Aika: Tiistaina 1.3.2011 klo 13 15 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kokoustilat Tehtaankatu 26, Lohja Läsnä:

Lisätiedot

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen

LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen HANKESUUNNITELMA 22.12.2010 LINKKI - LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE 2011 Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen 1. HANKKEEN TAUSTA Haja-asutuksen jätevesiasiat ovat puhututtaneet kuluneen

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 MUISTIO 1(5) 31.3.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2011 Aika: Keskiviikkona 30.3.2011 klo 9-11.30 Paikka: Yrkeshögskolan Novia / luokkahuone B 273 Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke

Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke Tavoite Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke Koota alueelliset vesistötoimijat yhteen, ylläpitää tehokasta tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN!

TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! 1 TERVETULOA JÄTEVESISEMINAARIIN! Muutamme uusiin tiloihin Lohjalla! Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Toiminta

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2016 Virve Ståhl, LUVY ry Jätevesiseminaari 29.3.2017 Neuvottuja kiinteistöjä Neuvottuja kohteita Kartoitus- ja neuvontakäynnit 2009-2015

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS

JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS JÄTEVESIEN AJANKOHTAISKATSAUS Jätevesiblues Minttu Peuraniemi Jätevesiseminaari 14.3.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen

Lisätiedot

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE OHJELMA Vesiosuuskuntaa valmistelevan työryhmän työn tulokset (Pekka Huomo) Osuuskunnan perustaminen Yhteydet kuntaan, etpähään ja Hämeen

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010 MUISTIO 1(5) 19.4.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 2/2010 Aika: Torstaina 15.4.2010 klo 9.00-12.00 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola, kokoushuone 1 Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Saija

Lisätiedot

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla

LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla HANKESUUNNITELMA l28.11.2012 LINKKI-HANKE 2013 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla Uudellamaalla, jos jossakin, on hajajätevesiasia akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma.

Lisätiedot

Mieti, miltä kalasta tuntuisi!

Mieti, miltä kalasta tuntuisi! KOOSTE 4.6.2013 LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖN STRATEGIA 2014-2021 Haja-asutuksen jätevedet ovat merkittävä vesistöjen kuormittaja Länsi-Uudellamaalla. Vuonna 2004 astui voimaan hajaasutusalueiden

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Putkeen menee! hanke

Putkeen menee! hanke Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke 1.1.2012-30.6.2014 Yleistä Putkeen menee!-hankkeesta Yleishyödyllinen kehittämishanke Hakijana ja toteuttajana Maveplan Oy Kesto

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 5/2009

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 5/2009 MUISTIO 1(6) 8.12.2009 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 5/2009 Aika: Keskiviikkona 25.11.2009 klo 9.00-12.00 Paikka: Vihdin kunnantalo, kokoushuone 206 Asemantie 30, Nummela Läsnä: Sanna

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet 1 (6) KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 19.12.2013 157

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011 MUISTIO 1(5) 6.9.2011 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIYHTEISTYÖRYHMÄ Kokous 4/2011 Aika: Maanantaina 5.9.2011 klo 13-15 Paikka: Lohjan kaupungintalo Monkola / kh Mylly Karstuntie 4, Lohja Läsnä: Juhana Jalkanen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

HANKKEEN III VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2010) Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010

HANKKEEN III VÄLIRAPORTTI (AJALTA 1.1.-31.8.2010) Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.10.2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Jätevesisuunnitelma Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Miksi opettaa suunnittelijoita suunnittelemaan? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n suunnitelmaselvitys (Minttu Peuraniemi, 2007) KVVY

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi -

TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi - TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2011 - Itämeren tilan parantamiseksi - Varsinais-Suomen Kestävän Kehityksen ja Energia-asioiden Palvelukeskus Valonian Jätevesiosasto vastaa Itämeri-haasteeseen tämän toimenpideohjelman

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Katja Mäkinen Satafood Kehittämisyhdistys ry Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016

HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 HANKESUUNNITELMA 15.9.2014 HAJAVESIRAATI eli HARA-hanke Etelä-Suomen hajajätevesiosaamisen ja -tiedon koordinointihanke 2014-2016 1 Hankkeen tarve: hajavesiasian hallinta hajallaan Vuonna 2004 astui voimaan

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Uusimaa on Suomi pienoiskoossa Maakunnan juhlavuodesta rakentuu

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ

VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ 1 VESIOSUUSKUNNAT KUNNAN TUKI TÄRKEÄÄ Mittu Peuraiemi Jätevesikoulutus Pyhäjärvi-istituutti 20.10.2009 2 Vesie- ja ympäristösuojelu, ympäristöterveys Vesistö- ja pohjavesitarkkailut, tutkimus, kosultoiti,

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla

LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla HANKESUUNNITELMA 28.11.2011 LINKKI-HANKE 2012 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla Uudellamaalla, jos jossakin, on hajajätevesiasia akuutti vesiensuojelullinen ja maankäytöllinen ongelma.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3 MUISTIO 1(6) 6.10.2010 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESIHANKE Ohjausryhmän kokous 3 Aika: Keskiviikkona 5.10.2010 klo 13 16 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kokoustilat Tehtaankatu 26, Lohja Läsnä:

Lisätiedot

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry ITÄMERI-HAASTEEN TOIMENPITEET Itämeri-haasteen kansallinen seminaari 3.12.2008 Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry www.vhvsy.fi Vantaanjoen ja Helsingin

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia Tampere 2.12.2008 Jätevesiopas kunnille ja muuta ajankohtaista YM:n työryhmästä Kati Javanainen VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Syntynyt V-S Agendatoimiston

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen

Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Erkki Santala, Suomen ympäristökeskus Lammin ympäristönsuojelupäivät, Jätevesineuvonnan rooli - yleistä Tarjota puolueetonta,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU LOPPURAPORTTI Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jarkko Leka 31.10.2012

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä. Henri Virkkunen LUVY ry

Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä. Henri Virkkunen LUVY ry Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä Henri Virkkunen LUVY ry Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Puolueetonta ja laadukasta jätevesineuvontaa Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat ja avustukset

Ajankohtaiset asiat ja avustukset Ajankohtaiset asiat ja avustukset Jätevesikoulutus viranomaisille 20.10.2009 1 Ongelmana haja-asutusalueiden heikko jätevesien käsittelytilanne Lounais-Suomessa 144 000 asukasta viemäriverkoston ulkopuolella

Lisätiedot