Hankkeen III väliraportti ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen III väliraportti ajalta 1.1. 31.7.2008"

Transkriptio

1 Koonnut Virpi Sahi, hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla Hankkeen III väliraportti ajalta Sisällys: 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 2 HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen suunnittelu ja seuranta sekä kuntayhteistyö 2.2 Jätevesijärjestelmien suunnitelmien laadun parantaminen 2.3 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen 2.4 Tiedotus ja neuvonta 2.5 Hankkeen kokemusten jakaminen 2.6 Kouluttautuminen 3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO 4 HANKKEEN KULUT 5 LIITTEET Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Västra Nylands vatten och miljö rf Osoite: PL 51(Tehtaankatu 26), LOHJA Adress: PB 51(Fabriksgatan 26), LOJO puh. (019) tel. (019) faksi (019) fax (019) s-posti: e-post: Y-tunnus: FO-nummer:

2 1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesityöryhmä aloitti työnsä vuonna Sen tarkoituksena on ollut luoda alueelle yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeita koskien jätevesiä. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke käynnistettiin vuonna 2007 työryhmän työn jatkajaksi. Hankkeessa on mukana 12 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Pohja, Sammatti, Siuntio, Tammisaari ja Vihti. Hanketta rahoittavat kunnat, Uudenmaan liitto ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joka toimii myös hankkeen koordinaattorina. Vuonna 2004 astui voimaan haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa uudistava ns. hajajätevesiasetus (Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Asetuksen tavoitteena on vesistöjen rehevöitymisen hillitseminen ja se sisältää uudentyyppisiä velvoitteita kiinteistönomistajille. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja jäteveden johtamisesta ympäristöön tuli tehdä viimeistään (tai mennessä, mikäli kiinteistössä ei ole vesikäymälää). Asetus säätää tiukat puhdistusvaatimukset jätevesien sisältämälle typelle ja fosforille sekä biologiselle hapenkulutukselle. Uusien jätevesijärjestelmien on täytettävä vaatimukset heti ja olemassa olevien vuoteen 2014 mennessä. Asetuksen mukaisia kiinteistöjä on Suomessa arviolta ja läntisellä Uudellamaallakin useita kymmeniä tuhansia. Suuri osa niiden nykyisistä jätevesijärjestelmistä ei täytä uusia vaatimuksia, vaan niiden tulee järjestää jätevesien käsittely uudestaan. Hajajätevesihankkeen tavoitteena on 1. kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskunnat) ja 2. nostaa alueen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia sekä parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa. 2 HANKKEEN TOIMINTA Hankkeen suunnittelu ja seuranta sekä kuntayhteistyö Uusi projektipäällikkö perehdytettiin ja perehtyi työhön. Laadittiin työsuunnitelma vuodelle Järjestettiin ohjausryhmän kokous ja työryhmän kokous Viimeisteltiin hankkeen II maksatushakemus. Toteutettiin alueen viranomaisille suunnattu Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia työpaja, jossa työstettiin tavoitteita ja toimenpiteitä hajajätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi osallistavin menetelmin. Työpaja järjestettiin Vihdissä ja siellä oli 17 osallistujaa, joista 4 LUVY:n edustajia. 2 / 13

3 2.2 Jätevesijärjestelmien suunnitelmien laadun parantaminen Toteutettiin kaksi suunnittelijaseminaaria, jotka oli suunnattu erityisesti jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja rakennustarkastajille. Toinen seminaari pidettiin suomeksi ja toinen ruotsiksi. Tilaisuuksissa puitiin hajajätevesiasetuksen velvoitteita suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennusvalvonnan näkökulmasta sekä tarjottiin suunnittelijoille mahdollisuus konsultoida hankkeen asiantuntijaa. Päivämäärä, paikka Tapahtuman nimi Osallistujat, kpl Liitteet Vihti Suunnittelijaseminaari 49, joista 4 LUVY:n edustajaa Karjaa Planerarseminarium 36, joista 3 LUVY:n edustajaa Kutsu, ohjelma, raportti Kutsu, ohjelma, osallistujat Suunnittelijaseminaareisssa hyödynnettiin vuonna 2007 toteutettua Suunnittelun laadun kartoitusta, jota projektisihteeri esitteli. Seminaariyhteenvetona todettiin, että niin suunnittelijoiden kuin heidän asiakkaidensa olisi kehitettävä toimintatapaansa, jotta jätevesisuunnitelmat ja niiden lupakäsittely kunnissa saataisiin toimimaan tyydyttävällä tavalla. Suunnittelijoiden tulisi omalla viestinnällään kyetä herättämään asiakkaan maksuhalukkuutta sekä tehdä suunnittelutyöstä asiakkaan kanssa kirjalliset sopimukset, jotta työ olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla. Asiakkaiden eli kiinteistönomistajien tulisi ymmärtää, että asiallinen suunnitelma ei ole vain viranomaista varten suoritettava muodollisuus vaan rahanarvoinen hyödyke järjestelmän urakointia, käyttöä ja huoltoa, mahdollista muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä ajatellen. Kiinteistönomistajien itse tulisi ymmärtää kerätä kiinteistöä koskevat asiakirjat lupa- ja suunnitelmaprosessin lähtökohdaksi sekä ajoittaa työ sopivasti vuodenaikojen (sula maa) ja kunnan lupahakemusten käsittelyn vaatiman ajan kannalta. Eräänä ratkaisuna suunnittelun ongelmiin suunnittelijaseminaarissa esiteltiin jätevesijärjestelmän mallisuunnitelmaa, joka ajatuksena sai seminaariväeltä hyvän vastaanoton. Mallisuunnitelman luonnosta työstettiin edelleen, samoin kuin erilaisia ohjeita kiinteistönomistajille. 2.3 Paikallisten vesiosuuskuntien tukeminen Minttu Peuraniemi Eteneminen Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen puitteissa, tilanne Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke lähestyi hankekohteita työsuunnitelman mukaan kesällä 2008 järjestetyn vesiosuuskuntakampanjan puitteissa. Lehdistölle lähetettiin tiedote Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Hankkeen kuntakokouksissa yhteisille jätevesiratkaisuille potentiaalisiksi alueiksi valittuja kohteita lähestyttiin kirjeitse ja puhelimitse -viestinä se, että nyt on mahdollista saada apua vesihuoltoasioissa. Hankekohteiden edustajia tiedotettiin suunnitelluista vesiosuuskuntaseminaareista samassa kirjeessä. 3 / 13

4 Yhteenveto hankekohteista ja niiden etenemisvaiheista: Kunta Kohde Tilanne Hanko Santala Yhteydenotto Täktom Yhteydenotto Inkoo Degerby Yleissuunnitelma Tähtelä Yhteydenotto Karjaa Backgränd Esisuunnittelu Kaunislahti Yhteydenotto Karjalohja Puujärvi Esisuunnittelu, yleissuunnitelma Mustlahti Infotilaisuus Karkkila Järvenpää Rakennussuunnitelma Nahkio Vesiosuuskunnan perustaminen Lohja Munkkaanlehto Rakennussuunnitelma Immula Esisuunnittelu Teutari Yhteydenotto Hormajärvi Yleissuunnitelma Nummi-Pusula Hyönölä Yhteydenotto Hiera Infotilaisuus Ikkala ei yhteystietoa Sammatti Leikkilä Yleissuunnitelma: avustukset Siuntio Raivio Esisuunnittelu Sunnanvik Yhteydenotto Tammisaari Hulta Vesiosuuskunnan perustaminen Finby Yhteydenotto Svenskby Yhteydenotto Horsbäck Infotilaisuus: esisuunnittelu Västerbyn tiehaara ei yhteystietoa Vihti Vihtijärvi Vesiosuuskunnan perustaminen Oinasjoki ei yhteystietoa Seuraavassa on lueteltu yksityiskohtaisemmin vesiosuuskuntakohteisiin suunnatut toimenpiteet hajajätevesihankkeen puitteissa. Kohteet on järjestelty kunnittain. Toimenpiteet on järjestelty yhteydenottoihin, tilaisuuksiin, kokouksiin ja vesihuoltosuunnitelmien vaiheisiin kuten yhteenvetotaulukossakin. Hanko Syksy 07, talvi 08 ja kevät 08 yhteydenotot Santalan alueen yhteistyötahoihin (Santalan kartano, Krogarsin vesiensuojeluyhdistys). Kevät 08 yhteydenotto Täktomin yhteistyötahoon (Täktom ungdomsförening). Keskustelutilaisuus haja-asutuksen jätevesistä Söderbonäsin tiehoitokunnan kokouksen yhteydessä, n. 8 osallistujaa Hangon kaupungin edustajien kanssa Täktomin tilanteesta. 4 / 13

5 Inkoo Suunnitelmat: Syksy 07 ja kevät 08 yhteydenotot Degerbyn alueen yhteistyötahoihin (Degerby hembygdsförening, Degerby vattenandelslag, Degerby Igor, Degerby ungdomsförening). Kevät 08 yhteydenotto Tähtelän yhteistyötahoon (Täkter byaråd, Täkter ungdomsförening). Kesällä 08 kolme työryhmän (Degerby byaråd, Degerby vattenandelslag) kokousta. Infotilaisuus sovittu Degerbyn kyläläisille. Tarjouspyyntökierros Degerbyn yleissuunnitelman laatimiseksi. Karjaa Syksy 07 yhteydenottoja Backgrändin alueen yhteistyötahoon (Joddböle vattenandelslag). Kevät 07 yhteydenotto myös Backgränd hembygdsförening:n. Syksy 07, talvi 08 ja kevät 08 yhteydenotto Kaunislahden yhteistyötahoihin (Urban Lindroos, Karis Östra ungdomsförening). Syksyllä 07 kokous Joddböle vattenandelslag:n kanssa. Kesällä 08 (elokuu) kokous Joddböle vattenandelslag:n, Backgrändin lähialueiden asukkaiden ja mahdollisen suunnittelijan kanssa. Infotilaisuus syksy 08 Backgrändintien asukkaille? Suunnitelmat: Mahdollinen yleissuunnitelman teettäminen syksy 08. Karjalohja Syksy 07 yhteydenotto Puujärven vesiensuojeluyhdistykseen. Syksyllä 07 kokous Puujärven vsy:n edustajan kanssa. Infotilaisuus syksy 07 Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen jäsenille ja alueen asukkaille (myös kesäasukkaille). Infotilaisuus Mustlahden asukkaille Jari Partasen aloitteesta keväällä 08, n. 40 osallistujaa. Karkkila Kesä 07 ja syksy 08 yhteydenottoja Järvenpään alueen yhteyshenkilöön. Kesällä 07 yhteydenottoja Nahkion alueen yhteistyöhenkilöön. Kesällä 07 Nahkion vesiosuuskunnan perustava kokous. Keväällä 08 Järvenpään työryhmän kanssa kaksi kokousta. Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan perustava kokous kesällä 08. Infotilaisuus kesällä 08 Järvenpään kylän asukkaille, n. 40 osallistujaa. 5 / 13

6 Suunnitelmat: Infotilaisuus syksyllä 08 Nahkion kylän asukkaille. Yleissuunnitelmat molemmille alueille laadittu jo aikaisemmin. Järvenpäänkylän vesiosuuskunta laatimassa rakennussuunnitelmaa. Lohja Suunnitelmat: Keväällä 07 yhteydenotto Munkkaanlehdon asukkaisiin ja Immula- Paunin kyläyhdistykseen. Keväällä 08 yhteydenotto Teutarin alueen yhteistyötahoon (Kotijärven kyläyhdistys). Keväällä 07 Munkkaanlehdon vesiosuuskunnan perustava kokous ja hallituksen järjestäytymiskokous. Kesällä 07 kokous yleissuunnitelmasta. syksy 07-talvi 08 neljä työryhmän kokousta. Keväällä 08 vesiosuuskunnan kokous urakoitsijan ja kesällä 08 kokous rakennussuunnittelijan kanssa. Kesällä-syksyllä 07 Immula-Paunin työryhmän kanssa kolme kokousta jätevesikyselyn tekemiseksi. Syksyllä 07 kokous perustettavan Hormajärven vesiosuuskunnan edustajan kanssa. Keväällä kokous Pro Hormajärvi-yhdistyksen kanssa. Infotilaisuus keväällä 07 Munkkaanlehdon asukkaille, 10 osallistujaa. Infotilaisuus kesällä 07 Immula-Paunin alueen asukkaille, n. 30 osallistujaa. Infotilaisuus syksyllä 07 Immula-Paunin asukkaille jätevesikyselyn tuloksista, n. 20 osallistujaa. Munkkaanlehdon yleissuunnitelma laadittiin kesällä 07 ja rakennussuunnitelma kesällä 08. Nummi-Pusula Syksyllä 07, keväällä 08 ja kesällä 08 yhteydenottoja Hyönölän yhteyshenkilöön. Keväällä 08 kokous Hieran yhteyshenkilön kanssa. Infotilaisuus keväällä 08 Hieran alueen asukkaille, n. 20 osallistujaa. Infotilaisuus syksyllä 08 Hyönölän alueen asukkaille? Pohja Haja-asutuksen jätevesi-ilta Pohjan kunnantalolla / 13

7 Sammatti Syksyllä 07 yhteys Leikkiläntien alueeseen. Talvella 08 kaksi työryhmän kokousta Leikkilässä. Talvella 08 Leikkiläntien vesiosuuskunnan perustava kokous. Infotilaisuus Sammatin Haarjärven siirtolinjasta syksyllä 08. Infotilaisuus talvella 08 Leikkiläntien varren asukkaille, n. 20 osallistujaa. Suunnitelmat: Leikkiläntien yleissuunnitelma laadittu kesällä 08. Siuntio Syksyllä 07 ja keväällä 08 yhteydenotot Raivion alueen yhteistyötahoon (Raiviontien tiehoitokunta). Keväällä 08 yhteydenotto Sunnanvikin alueen yhteyshenkilöön. Kesällä 08 kokous Raivion yhteyshenkilön kanssa ja työryhmän 1. kokous. Varataan 4 työryhmän kokousta syksylle 08. Infotilaisuus Raivion tienvarren asukkaille kesällä 08, n. 30 osallistujaa. Infotilaisuus Raivion tienvarren asukkaille joulukuussa 08 selvityksen tuloksista? Tammisaari Suunnitelmat: Keväällä 07 yhteys Hultan yhteyshenkilöön. Keväällä 08 yhteydenotto Svenskbyn ja Finnbyn yhteistyötahoon. Kesällä-syksyllä 07 kolme työryhmän kokousta Hultassa. Infotilaisuus Hultan asukkaille kesällä 07, n. 20 osallistujaa. Infotilaisuus kesällä 08 Horsbäck:n asukkaille, n. 20 osallistujaa. Hultan yleissuunnitelma laadittu aikaisemmin. Vihti Suunnitelmat: Kesällä 08 yhteys Vihtijärven yhteyshenkilöön. Kesällä 07-kesällä 08 kolme työryhmän kokousta Vihtijärven työryhmän kanssa. Vesiosuuskunnan perustava kokous elokuussa 08? Infotilaisuus Vihtijärven kylän asukkaille kesällä 07, n. 30 osallistujaa. Vihtijärven yleissuunnitelmaa laaditaan paraikaa. 7 / 13

8 Kuva: Kohdealueet tähtinä kartalle merkittynä. Kartta: Maanmittauslaitos Käytännön työn ohella valmisteltiin kahta vesiosuuskuntaseminaaria: suomeksi Vihdissä ja ruotsiksi Karjaalla. Seminaarit on suunnattu vesiosuuskuntaa tai muuta yhteistä vesihuoltoratkaisua harkitseville, erityisesti hankkeen kohteille. Tavoitteena on tiedottaa yhteisistä ratkaisuista ja luoda puuhaihmisille mahdollisuus tavata toisiaan ja alan vaikuttajia. 2.4 Tiedotus ja neuvonta Suunniteltiin ja laadittiin alkutalvella sekä julkaistiin maaliskuussa 2008 hankkeen verkkosivut osoitteeseen jonne perustietoa haja-asutuksen jätevesistä ja hankkeen tuottamaa materiaalia on koottu kohderyhmän käytettäväksi. Toteutettiin sivusto myös ruotsin kielellä osoitteessa Verkkosivujen käyttäjämäärät alkuvuonna (tilanne ): Vierailuja yhteensä 3047 kpl (maalis-elokuu 2008) Keskimäärin/kk n. 600/460 vierailua/kävijää Huhtikuu 703/532, Heinäkuu 738/434 Ruotsinkielisillä sivuilla yli 200 vierailua (noin) (lehdistötiedote julkaistiin 22.8.) 8 / 13

9 Top 3 sivut suomen-/ruotsinkielisillä sivuilla: 1. Vedetön käymälä/ Rening på egen tomt, 2. Tapahtumat/ Händelser, 3. Vesiosuuskunnat/ Toalett utan vatten Neuvottiin jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja kansalaisia jätevesiasioissa. Henkilökohtaista puhelinneuvontaa tarjottiin pääsääntöisesti ke klo Neuvonnan tarvitsijoita kävi myös toimistolla keskustelemassa henkilökohtaisesti mm. vesiosuuskunta-asioista. Tarjottiin asiantuntemusta sivuston kehittämiseen ja ympäristöministeriön jätevesityöryhmän käyttöön. Hyödynnettiin selvitystä Kiinteistökohtaisten jätevesisuunnitelmien laadun kartoitus Länsi-Uudellamaalla neuvontatyössä ja tiedotuksessa. Laadittiin ja levitettiin lehdistötiedotteita: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Opas jätevesien maailmaan verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa) Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut myös ruotsiksi Tiedotteiden ja haastattelujen pohjalta lehdissä julkaistiin seuraavia artikkeleita: Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Luoteis- Uusimaa Jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu vie vääriin laiteratkaisuihin. Karkkilan tienoo Valtaosa jätevesijärjestelmistä uusimatta Lisää avustuksia jätevesiremontteihin. Länsi-Uusimaa Jätevesijärjestelmien uusimiseen kannattaa hakea korjausavustusta. Luoteis- Uusimaa Tammisaareen rakennetaan yli 600 kiinteitön vesiosuuskunta. Maaseudun tulevaisuus Yhteinen vesiosuuskunta vai jokaiselle oma puhdistamo? Järvenpääläiset ensimmäisinä liikkeellä. Karkkilan tienoo Jätevesisuunnitelmat etenevät hitaasti Käsittelyssä vasta kourallinen suunnitelmia, tuhansia odotetaan. Etelä-Uusimaa / 13

10 Myös radio- ja televisiokanavat haastattelivat projektisihteeri Minttu Peuraniemeä: Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena suunnitelmien laatu TV1 Uudenmaan uutiset. Haastattelu, aiheena suunnittelun laatu Radio Vega Västnyland. Haastattelu, aiheena hajajätevesiasia ja jätevesijärjestelmien suunnitelmat (ruotsiksi, kuului myös Itä-Uudellamaalla) Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena vesiosuuskunnat Radio YLE Läntinen. Haastattelu, aiheena kuivakäymälät Kirjoitettiin artikkeli: Minttu Peuraniemi: Miten valita jätevesijärjestelmä? Omakotinen Lohjan seudun omakotiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2008, ss Hankkeen kokemusten jakaminen Projektisihteeri Minttu Peuraniemi kävi luennoimassa seuraavista aiheista: Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä. Suunnitelmien arviointia Haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä. Suomen Ympäristökeskuksen järjestämä tilaisuus Helsingissä. Suunnitelmien arviointia. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän suunnittelun problematiikka Kuutoskaupunkien yhteistapaaminen. Espoon ympäristökeskuksen isännöimä tapahtuma Espoossa. 2.6 Kouluttautuminen Projektisihteeri Minttu Peuraniemi osallistui seuraaviin koulutus- tai seminaaritilaisuuksiin: Fosfori ja Itämeri. Suomen Vesiyhdistys ry:n seminaari Helsingissä Vesiosuuskuntien tekniset haasteet. Grundfoss ja KWH-pipe yritysten järjestämä seminaari Forssassa Vesihuoltopäivät. Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaan ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistyksen koulutustapahtuma Helsingissä Kuntaliiton hajajätevesipäivä Helsingissä. 10 / 13

11 3 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO Projektiorganisaatioon kuuluivat ohjausryhmä, työryhmä, projektityöntekijä/hajajätevesiasiantuntija sekä projektipäällikkö. Uudenmaan liitossa hankkeen valvojana toimi ympäristösuunnittelija Lasse Rekola. Ohjausryhmässä olivat edustettuna 12 hankkeeseen osallistuvaa kuntaa sekä Uudenmaan liitto. Ohjausryhmän tehtävänä oli hankkeen sisällön ja talouden seuranta ja suuntaaminen rahoittajanäkökulmasta ja se kokoontui III maksatusjaksolla kerran ( ). Työryhmän postituslistalle kuuluu yhteensä 44 henkilöä kohdealueen kunnista. Työryhmän kokouksiin heitä osallistuu kerralla tavallisesti noin 10 henkilöä. Työryhmä kokoontui III maksatusjaksolla kerran ( ). Työryhmän tehtävänä oli kuntien asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen (mm. kuntien tekninen toimi kuten rakennusvalvonta sekä kuntien ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) hankkeen asiasisällön seuranta ja toiminnan ideointi verkoston muodostaminen eli kokemusten, tiedon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa Projektisihteeri ja jätevesiasiantuntija, ympäristösuunnittelija (AMK) Minttu Peuraniemi työskenteli 100% työpanoksella, tehtävänään: hankkeen toteuttaminen projektipäällikön ja ohjausryhmän kanssa sovittavalla tavalla jätevesiasiantuntijana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään hankkeen tilaisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen neuvontamateriaalien laatiminen, verkkosivujen päivitys, materiaalien kääntäminen ruotsin kielelle hankkeen raportointiin osallistuminen ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentely Projektipäällikkö, MMM Virpi Sahi työskenteli 30% työpanoksella, tehtävänään: hankkeen johtaminen rahoittajan, ohjausryhmän ja LUVY ry:n toiminnanjohtajan kanssa sovitulla tavalla projektityöntekijän työn tukeminen ja ohjaus hankkeen talous- ja muiden raporttien laatiminen rahoittajalle ohjausryhmätyöskentely, työryhmätyöskentely tarpeen mukaan tiedotusmateriaalien laatiminen, mm. verkkosivujen suunnittelu ja tekstien toimitus, tiedotteet hankkeen muuhun toteutukseen osallistuminen projektityöntekijän kanssa sovittavalla tavalla 11 / 13

12 Lisäksi hankkeen toteutukseen LUVY:ssä osallistuivat toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen sekä projektityöntekijä, ympäristösuunnittelija (AMK) Harri Mulari. Jaana Lehtosen tehtäviin kuului hankkeen suunnitteluun ja seurantaan osallistuminen sekä hankkeen kytkeminen ja sen tuotoksien hyödyntäminen osana LUVY:n toimintaa. Harri Mulari toteutti verkkosivut, osallistui hankkeen tapahtumien järjestämiseen sekä hankkeen toimistotöihin. 4 HANKKEEN KULUT Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille on yhteensä Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto ( ), kunnat ( ) ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ( ). Vuonna 2007 hankkeen kulut olivat ja vuonna 2008 käytettävissä on , josta mennessä oli käytetty noin 47%. Tarkemmat tiedot ilmenevät kustannuserittelystä (maksatushakemuksen liitteet 1-5) KOKONAISBUDJETTI ja VUODEN 2008 BUDJETIN TOTEUMA MENNESSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ BUDJETTI 2007 (muutosesityksen 11/2007 mukaan) BUDJETTI 2008 TOTEUMA VERTAILU, III jakso 1.1.-% käytettävissä Palkka- ja henkilöstökulut , , , ,08 52, ,92 Matkakulut 4 200, , , ,06 46, ,94 Ostopalvelut 5 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koneiden ja laitteiden hankinta 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimisto- ja vuokrakustannukset , , ,00 485,00 7, ,00 Luontaissuoritukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 5 000, , , ,56 46, ,44 YHTEENSÄ , , , ,70 46, ,30 12 / 13

13 5 LIITTEET SUUNNITTELU, HALLINTO, KOKOUKSET: Työsuunnitelma vuodelle 2008 (5 sivua) Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Esite (4 sivua). Muistio ohjausryhmän 2. kokouksesta (4 sivua) Muistio työryhmän kokouksesta (4 sivua) Länsi-Uudenmaan hajajätevesistrategia 2014 työpajan raportti (6+1 sivua) SUUNNITTELUN LAADUN PARANTAMINEN: Suunnittelijaseminaari : kutsu (1 sivu), ohjelma (1 sivu) ja raportti (4 sivua) Planerarseminariet : inbjudan, program och deltagare (1 sivu kutakin) Jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma, julkaisematon luonnos (10 sivua) VESIOSUUSKUNNAT: Tutustumiskäynti Porvoon saariston vesihuoltolaitos osuuskuntaan matkaraportti (3 sivua). Yhteiset jätevesiratkaisut haja-asutusalueilla esimerkiksi vesiosuuskunnan kautta / Gemensamma lösningar för avloppshanteringen i glesbygden vattenandelslag. Moniste, 4 sivua Vesiosuuskunnat kesäkampanjan suunnitelma (6 sivua). Kirje vesiosuuskunnan perustamisesta kiinnostuneille (suomeksi ja ruotsiksi, 1 sivu kutakin) Vesiosuuskuntakohteiden yhteystietolista (1 sivu) Vesiosuuskuntaseminaarin kutsu ja ohjelma (1 sivu) Vesiosuuskuntaseminaarin kutsu ja ohjelma (1 sivu) TIEDOTTEET: Selvitys: jätevesijärjestelmien heikko suunnittelu voi johtaa vääriin laiteratkaisuihin Jätevesijärjestelmän uusimiseen kannattaa nyt hakea korjausavustusta Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut Uudet vesiosuuskunnat saavat tukea ja neuvontaa Länsi-Uudellamaalla Opas jätevesien maailmaan verkkosivusto neuvoo jätevesijärjestelmän valinnassa (yhteistyössä Vesiensuojeluyhdistysten liiton kanssa) Avloppsvattnen i den västnyländska glesbygden fick egna hemsidor nu tillgängliga även på svenska / Länsi-Uudenmaan haja-asutuksen jätevedet saivat omat verkkosivut myös ruotsiksi / 13

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory 5.10.2009 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT Haja-asutusalueen keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien puhdistusta yhteispuhdistamoilla pidetään vielä usein virheellisesti kalliina ja kannattamattomana jätevesien käsittelytapana.

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot