Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle 2010. Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö"

Transkriptio

1 TYÖSUUNNITELMA hyväksytty Ory Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla Työsuunnitelma loppuvuodelle 2009 ja alustavasti vuodelle HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUOSINA Hankkeen tavoitteet pähkinänkuoressa: Kuntien yhteinen jätevesiasetuksen (542/2003) soveltamiskäytäntö Asetuksen noudattamisen tilan kartoitus Jätevesien käsittely erityisalueilla Ilmaiset neuvontakäynnit erityisalueiden kiinteistöillä Hankkeen toimenpiteet lyhyesti: Selvitetään maastokäyntien avulla asetuksen soveltamisen käytännön ongelmakohtia erityisalueilla ja testataan ympäristöministeriön alkuvuonna 2009 valmistuvaa hajajätevesiasetuksen soveltamisohjetta kyseisillä erityisalueilla Laaditaan saatujen kokemusten perustella menettelytapaohjeita erityisalueille sopivista jäteveden käsittelyjärjestelmistä - linjataan erityyppisille alueille niille sopivat jäteveden käsittelytavat Mallinnetaan järkevimmät yhteiset ja kunnittaiset toimintatavat. Toimintatavat kootaan toimintamalliksi, joka käsittää erilaisia ohjeistuksia asetuksen toteuttamiseksi. Tarkennetaan tehtyjä ohjeistuksia saatujen kokemusten pohjalta ja täsmennetään priorisointia ja menettelytapoja koko projektin ajan. Esitellään toimintamallia ja menettelytapaohjeita hankkeen tiedotusmateriaalissa ja seminaareissa ja levitetään sitä myös muualla Uudenmaan alueella hyödynnettäväksi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf Raaseporintie 9, TAMMISAARI / Raseborgsvägen 9, EKENÄS puh./tel (019) , faksi/fax (019) Y-tunnus

2 Kootaan uusinta tutkimus- ja selvitystietoa liittyen vesien- ja ympäristönsuojelun kannalta parhaaseen tekniikkaan, huomioiden erityisesti jätevesiratkaisujen soveltuvuus eri oloihin, kokonaiskustannukset, ympäristövaikutukset, käyttö ja huolto, kuivakäymälät ja harmaiden vesien käsittely sekä yhteisratkaisut kuten vesiosuuskunnat. Kehitetään maastokäyntien kokemusten pohjalta kiinteistönomistajille suunnattua jätevesineuvontaa/neuvonta-aineistoja Jaetaan uusinta tietoa kiinteistöjen omistajille maastokäyntien yhteydessä Hyödynnetään neuvonta-aineistoa alueellisessa jätevesineuvonnassa ja levitetään sitä kuntien, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ja ympäristöministeriön hajajätevesityöryhmän kanavien kautta. Neuvonta- ja tiedotuskanavia ovat mm: o Verkkoneuvonta sekä o Puhelinneuvonta, tarvittaessa tiedotustilaisuudet o Esiintymiset messuilla ja yleisötilaisuuksissa 2 HANKKEEN TYÖOHJELMA VUOSILLE Hankkeen toiminta vaiheistetaan vuosille 2009 ja 2010 siten, että ensimmäisenä vuonna keskitytään toimintamallien ja menettelytapaohjeiden luonnosteluun erityisesti osalla erityisalueista, esimerkiksi pohjavesialueilla ja rannikolla. Toisena vuonna tarkistetaan ko. alueiden toimintamallia ja menettelytapaohjeita ja keskitytään muiden erityisalueiden ongelmien ratkaisujen ja menettelytapojen löytämiseen. Toimintamallin esiselvitys ja tehostettu neuvonta pilottialueilla toteutettiin kesätyöntekijöiden avulla maastossa kaudella Maastokäynneillä selvitettiin erityisalueiden jätevesien käsittelyn ongelmakohtia ja haasteita. Ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja menettelytapaohjeiden muodossa. Toimintamallia ja menettelytapaohjeita päivitetään mm. maastokäynneillä kertyneen kokemuksen myötä. Hankkeen toiminta kaudella on esitelty hankkeen väliraportissa. 2(8)

3 Taulukossa esitetty hankkeen toimenpiteiden alustava aikataulu vuosille hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen suunnittelu ja seuranta Työsuunnittelu ja työnjako Hanke käynnissä Väliraportoinnit 2 kpl Väliraportti ja loppuraportti Hankkeen kokoukset Asetuksen soveltamisen toimintamalli Kiinteistönomistajien kannustaminen uusimaan jätevesijärjestelmänsä, neuvonta Hankkeen tiedotus Hankkeen tilaisuudet ja tuotokset Ohjausryhmä 2 kpl Työryhmän kokoukset 6-10 kpl Määritetään herkät alueet Luonnostellaan yhteinen toimintamalli (lomakkeet ja tietojen tallennus) Valitaan vuoden pilottialueet Maastokäynnit esim. pohjavesialueet ja rannikko Luonnostellaan menettelytapaohjeita erityisalueille Kootaan erityisohjeistusta tarvitsevat asiat Laaditaan tarvittava määrä menettelytapaohjeita jätevesien käsittelyn toteuttamisvaihtoehdoista Neuvotaan kiinteistönomistajia pilottialueilla kesätyöntekijöiden avulla TIEDOTTEET: Hanke käynnistyy, Kesän selvitys- ja neuvontakiertue, Hankkeen välitulokset ja seminaari VERKKOSIVUT: hankkeen tiedot verkkosivuille atten.fi, tarvittaessa päivitys sivuille Seminaari työn etenemisestä Ohjausryhmän kokoukset 2 kpl Työryhmän kokoukset 4-8 kpl Tarkistetaan yhteinen toimintamalli Valitaan vuoden pilottialueet Maastokäynnit esim. tiheään asutut alueet, vesistöjen ranta-alueet ja talousvesikaivojen läheiset alueet Luonnostellaan ja tarkistetaan menettelytapaohjeita erityisalueille Päivitetään laadittuja menettelytapaohjeita ja laaditaan tarvittaessa uusia Neuvotaan kiinteistönomistajia pilottialueilla kesätyöntekijöiden avulla TIEDOTTEET: Kesän selvitys- ja neuvontakiertue, hankkeen välitulokset ja seminaari VERKKOSIVUT: verkkosivujen tten.fi ylläpito, tarvittaessa päivitys sivuille Seminaari työn etenemisestä Länsi-Uudenmaan toimintamalli asetuksen soveltamiseksi Erityisalueiden menettelytapaohjeet Luonnos toimintasuunnitelmaksi asetuksen soveltamiseksi Länsi- Uudellamaalla 3(8)

4 3 TOIMENPITEIDEN AIKATAULU LOPPUVUONNA 2009 Hanketta on toteutettu päivitetyn hankesuunnitelman ( ) mukaisesti. Loppuvuoden 2009 (loka-joulukuu) aikataulua täsmennetään seuraavanlaiseksi: Hankkeen suunnittelu ja seuranta Hankkeen kokoukset Asetuksen soveltamisen toimintamalli Kiinteistönomistajien kannustaminen uusimaan jätevesijärjestelmänsä, neuvonta Hankkeen tiedotus Tammi-maaliskuu Huhti-kesäkuu Heinä-syyskuu Loka-joulukuu Täsmennetään Hanke käynnissä Maksatushakemus Maksatushakemus ja väli- työnjako, kootaan ja väliraportti 2 valmistelu ORY ja täydennetään raportti 1 - työryhmä valmistelu Työsuunnitelman 2009 kirjoitus Työryhmän kokoukset 2-3 kpl Määritetään herkät alueet Valitaan pilottialueet Erityisohjeistusta tarvitsevien asioiden koonti TIEDOTE: Hanke käynnistyy VERKKOSIVUT: Hankkeen tiedot sivuille työryhmän kokoukset 2-3 kpl Luonnostellaan toimintamalli ja menettelytapaohje Maastokäynnit alkavat Ohjausryhmä Työryhmän kokoukset 2-3 kpl Maastokäynnit käynnissä Kootaan kokemuksia toimintamallia ja menettelytapaohjeita varten Erityisohjeistusta tarvitsevien asioiden ja ongelmien koonti Kiinteistönomistajien neuvonta maastossa TIEDOTE: Kesän selvitys- ja neuvontakiertue Työryhmän kokoukset 2-3 kpl ( Ohjausryhmä vuonna 2010) Soveltamisen toimintamallin välitulokset (mitä tehty, tarvekartoitus) Menettelytapaohjeet vuoden erityisalueille TIEDOTE: Hankkeen välitulokset, koulutustilaisuus, YM:n opas, muut ajankohtaiset KOULUTUSSEMINAARI : Alueen viranhaltijoille ja suunnittelijoille sekä yleisölle VERKKOSIVUT: Asiaa selvityksestä ja menettelytapaohjeista lisätään verkkosivuille, lisätään lomakkeet näkyvälle paikalle TIEDOTUSTILAISUUDET: Osallistutaan muiden järjestämiin tilaisuuksiin tarpeen vaatiessa ja jos aikaa riittää esim. asiantuntijapuheenvuoron muodossa 4(8)

5 4 TOIMENPITEIDEN ALUSTAVA AIKATAULU VUONNA 2010 Vuonna 2010 toimenpiteiden tarkempi aikataulu hyväksytään ohjausryhmän 2. kokouksessa alkuvuodesta Alla kuitenkin alustava aikataulu: Hankkeen suunnittelu ja seuranta Tammi-maaliskuu Huhti-kesäkuu Heinä-syyskuu Loka-joulukuu Hanke käynnissä Hanke käynnissä Hanke käynnissä Hanke käynnissä Vuoden 2010 Maksatushakemus ja loppu- toiminnan tarkempi Maksatusraportti -valmistelu suunnittelu hakemus ja väli- Maksatushakemus raportti 3 - ja väliraportti valmistelu 2 Hankkeen kokoukset Asetuksen soveltamisen toimintamalli Ohjausryhmä Työryhmän kokoukset 2 kpl Toimintamallin täydennys alkaa Valitaan vuoden pilottialueet Kiinteistönomistajien kannustaminen uusimaan jätevesijärjestelmänsä, neuvonta Hankkeen tiedotus Menettelytapaohjeiden täydennystarvekartoitus TIEDOTE: Hankkeen ajankohtaiset VERKKOSIVUT: päivitetään uudella tiedolla työryhmän kokoukset 2 kpl Toimintamallin hiominen Maastokäynnit alkavat Ohjausryhmä Työryhmän kokoukset 2 kpl Maastokäynnit käynnissä Kootaan kokemuksia toimintamallia ja menettelytapaohjeita ja niiden päivitystä varten Erityisohjeistusta tarvitsevien asioiden ja ongelmien koonti maastossa Kiinteistönomistajien neuvonta maastossa TIEDOTE: Kesän selvitys- ja neuvontakiertue Työryhmän kokoukset 2 kpl ( Ohjausryhmä vuonna 2011) Soveltamisen toimintamallin kokoaminen Menettelytapaohjeiden kokoaminen TIEDOTE: Hankkeen tulokset KOULUTUSTILAISUUS TIEDOTUSTILAISUUDET: Osallistutaan muiden järjestämiin tilaisuuksiin tarpeen vaatiessa ja jos aikaa riittää esim. asiantuntijapuheenvuoron muodossa 5 ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO Projektiorganisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, työryhmä, vastuullinen vetäjä, jätevesiasiantuntija sekä projektityöntekijöitä. Uudenmaan liitossa hankkeen valvojana toimii ympäristösuunnittelija Maija Toukola. Ohjausryhmässä ovat edustettuna 10 hankkeeseen osallistuvaa kuntaa sekä Uudenmaan liitto. Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen sisällön ja talouden seuranta ja suuntaaminen rahoittajanäkökulmasta. 5(8)

6 Työryhmän postituslistalle kuuluu yhteensä reilut 40 henkilöä kohdealueen kuntien virkamiehistöstä. Työryhmän kokouksiin heitä osallistuu kerralla tavallisesti noin 10 henkilöä. Työryhmän tehtävänä on kuntien asiantuntemuksen tuominen hankkeeseen (mm. kuntien tekninen toimi kuten rakennusvalvonta sekä kuntien ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) hankkeen asiasisällön seuranta ja toiminnan ideointi verkoston muodostaminen eli kokemusten, tiedon ja ideoiden vaihto jätevesiasioissa Vastuullinen vetäjä, toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen (noin 1 henkilötyökuukautta vuodessa) hankkeen johto vesiensuojelun asiantuntemus Jätevesiasiantuntija, Minttu Peuraniemi (9,6-12 henkilötyökuukautta vuodessa, ajalla ) hankkeen toteuttaminen vastuullisen vetäjän ja ohjausryhmän kanssa sovittavalla tavalla jätevesiasiantuntijana toimiminen ja yhteydenpito hankkeen kohderyhmään hankkeen tilaisuuksien, koulutuksien, seminaarien yms. järjestäminen esitteiden, tiedotteiden yms. materiaalien laadinta rahoittajan vaatimien talous- ja muiden raporttien laadintaan osallistuminen vastuullisen vetäjän kanssa sovittavalla tavalla ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentely Projektityöntekijät (n. 9 henkilötyökuukautta vuosina ) mennessä käytetty 0,5 kk, Karolina Örnmark Karolina Örnmark 1,5 kk Sanna Helttunen 0,8 kk maastotöiden toteuttaminen asiantuntijan ja kunnan edustajan kanssa sovittavalla tavalla hankkeen tukitoimien toteuttaminen asiantuntijan ja vastuullisen vetäjän kanssa sovittavalla tavalla. Toimisto- ja taloushallintohenkilökunta (n. 0,5 kk/vuosi) - vastuullisen vetäjän kanssa sovitut toimistotyöt Kunnat palkkaavat hankkeessa esitetyn projektityöntekijän lisäksi omia harjoittelijoita/kesätyöntekijöitä kenttätöihin taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan. Kuntien harjoittelijat/kesätyöntekijät saavat hankkeelta perehdytyksen ja ohjauksen työhönsä. Hankkeen yhteistyökumppani on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY), jonka hankesuunnitelman aiheena vuosille on vertailututkimus harmaiden ja mustien jätevesien ominaisuuksista ja määristä todellisilla kiinteistöillä sekä jätevesijärjestelmän 6(8)

7 valintapolun laadinta. Yhteyshenkilöinä VHVSY toimivat ympäristöasiantuntija Asko Särkelä sekä toiminnanjohtaja Kirsti Lahti. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat: Käymäläseura Huussi ry Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry ja muut alueelliset vesiensuojeluyhdistykset Suomen ympäristökeskus Uudenmaan ympäristökeskus Muut mahdolliset alan hankkeet 6 HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille Vuodelle 2009 on budjetoitu yhteensä kulut, joista mennessä oli käytetty Hanketta rahoittavat alueen kunnat ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Uudenmaan liitto siten, että Uudenmaan liiton maksuosuus hankkeen toteutuneista kuluista on 46,75 %. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on aatteellinen yhdistys, ja hanke toteutetaan käytännössä kunnilta perittävän vapaaehtoisen jäsenmaksun avulla. Käytännössä kunnat siis rahoittavat suurimman osan hankkeen toteutuksesta. Hankkeen talousarviossa kuntien rahoitusosuudeksi on merkitty kunnilta erikseen perittävä rahoitus harjoittelijoiden palkkaukseen. Oheisessa taulukossa on esitetty hankkeen kokonaisbudjetti, budjetti vuodelle 2009 sekä loppuvuodelle 2009 käytettäväksi jäävä summa. 7(8)

8 8(8) Työohjelma, luonnos

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 Competitive Advantage by Safety CAFE Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 1. Yleistä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus,

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot