Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Virallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen 3 21 Valtuuston työjärjestyksen tarkistaminen , 6, 7 Valtuutettujen aloitteet Länsi-Huiskan asemakaava 7 24 Tonttien myyminen, vuokraaminen ja hinnat vuonna Takauksen myöntäminen Vanhustenkotiyhdistykselle Osallistuminen Kuntarahoituksen osakeantiin Luistelukeskuksen laina Vuoden 2008 tilinpäätösennakkoraportti Tilintarkastuksen kilpailuttaminen 24 Mahdolliset kiireelliset asiat Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet Valitusosoitus Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, nähtävänäpito pidetään yleisesti nähtävänä Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merk. ANTTI RANTAKANGAS Antti Rantakangas Hallintojohtaja Patrik Lindholm Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja Helena Juntto

2 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle 16. päivänä maaliskuuta 2009 ja lähetetty samana päivänä kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi lehdessä. Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 54 :ssä säädetyllä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalain 58 :n 1 mom.). Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan (34 ) valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Pöytäkirja tarkastetaan 30. päivänä maaliskuuta 2009 klo Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Helvi Järvenpää ja Tiina Kemppinen-Orpana.

3 Kaupunginvaltuusto VIRALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall (Valm. hallintojohtaja) Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Nykyinen käytäntö on ollut se, että kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. Lisäksi ilmoitukset on julkaistu Haapavesi-lehdessä, Pyhäjokiseudussa ja Siikajokilaaksossa. Työpaikan hakua tai vastaavat, rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset, voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan. Paikallisessa lehtiilmoittelussa on käytetty asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan paikallislehtiä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1. Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. 2. Työpaikan hakua tai vastaavat rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan. 3. Kuntalain 64 :n mukaisessa lehti-ilmoittelussa käytetään viranomaisen harkinnan mukaan Haapavesi-lehteä ja Pyhäjokiseutua sekä lisäksi terveyspalvelualueen osalta Siikajokilaakso-lehteä. Hyväksyttiin. Kvalt Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että 1. Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. 2. Työpaikan hakua tai vastaavat rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan.

4 Kaupunginvaltuusto Kuntalain 64 :n mukaisessa lehti-ilmoittelussa käytetään viranomaisen harkinnan mukaan Haapavesi-lehteä ja Pyhäjokiseutua sekä lisäksi terveyspalvelualueen osalta Siikajokilaakso-lehteä.

5 Kaupunginvaltuusto VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN TARKISTAMINEN Khall Kaupunginvaltuuston nykyinen työjärjestys on hyväksytty kvalt Työjärjestyksen 17 :n mukaan ( Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä.). Koska em. lause on sulkeissa, asia voi aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta, joka on syytä poistaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuuston työjärjestystä muutetaan 17 :n osalta seuraavasti: Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä. Hyväksyttiin. Kvalt Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuuston työjärjestystä muutetaan 17 :n osalta seuraavasti: Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä.

6 Kaupunginvaltuusto VALTUUTETTUJEN ALOITTEET Khall (Valm. hallintojohtaja) Kuntalain mukaan kunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevista asioista. Valtuutetut ovat valtuuston kokousten yhteydessä jättäneet mennessä yhteensä 10 käsiteltyä aloitetta. Esityslistan liitteenä on yhteenveto tehdyistä aloitteista sekä selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty. Aloitteet ovat oheismateriaalina ja selvitys toimenpiteistä liitteenä nro 10/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että liitteen nro 10/2009 mukaiset aloitteet ja niistä aiheutuneet toimenpiteet saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin kokouksessa esitetyllä tavalla täydennettynä. Khall Esko Joentakanen on jättänyt aloitteen Haapaveden hiihtotunneli hankkeen selvittämisestä. Aloite on liitteenä nro 29/2009. Aloitetta on käsitelty valtuustossa ja vapaa-aikalautakunnassa Vapaa-aikalautakunnan vastine on liitteenä nro 30/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee ko. aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuksi. Kvalt Yhteenveto tehdyistä aloitteista sekä selvitys mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty on liitteenä nro 5/2009. Esko Joentakasen aloite on liitteenä nro 6/2009 ja vapaa-aikalautakunnan vastine liitteenä nro 7/2009. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Esko Joentakasen aloitteesta Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteet ja niistä aiheutuneet toimenpiteet tiedoksi.

7 Kaupunginvaltuusto LÄNSI-HUISKAN ASEMAKAAVA Maank.tmk Haapaveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaavoitusohjelman , johon sisältyy Huiska-Ryyppymäen asemakaavatyön aloittaminen vuodelle Liitteessä nro 8 on Huiska-Ryyppymäen asemakaavatyön alustava rajaus sekä Air-Ix Ympäristö Oy:n laatima alustava työohjelma ja kustannusarvio kaavarungon ja asemakaavan laatimista varten. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavoitukseen ryhtymisestä ja kaavatyön jakamisesta osa-alueisiin. Maankäyttötoimikunta päätti, että Huiska-Ryyppymäen alueen asemakaavan laatimistyöhön ryhdytään karttaliitteen nro 8/2007 rajauksen ja Air-Ix Ympäristö Oy:n laatiman alustavan työohjelman ja kustannusarvion mukaisesti siten, että ensin laaditaan alueelle kaavarunko ja sen jälkeen alue asemakaavoitetaan osa-alueittain. Tavoitteena on, että ensimmäiset tontit ovat rakennettavissa keväällä Jaana Pekkala poistui esteellisenä 4 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi pöytäkirjanpitäjänä 4 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Maank.tmk Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut Huis- 14 ka-ryyppymäki alueelle vaihtoehtoluonnokset ve1 (liite 38) ja ve2 (liite 39) kaavarungosta. Kaavarungon reunaehdot-luonnos on liitteenä nro 40 ja kaavarunkoluonnoksien selostus liitteenä nro 41. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen laatimiin vaihtoehtoluonnoksiin Huiska-Ryyppymäen kaavarungosta. Maankäyttötoimikunta päätti, että kaavan laatija laatii vaihtoehtoluonnoksien ve1 ja ve2 pohjalta kaavarunkovaihtoehtoluonnoksen ve3 seuraavaan maankäyttötoimikunnan kokoukseen. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 14 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Seuraava maankäyttötoimikunnan kokous päätettiin pidettäväksi klo

8 Kaupunginvaltuusto Maank.tmk Huiska-Ryyppymäki alueen kaavarungosta ja asemakaavan laatimisesta on 16 pidetty aloituspalaveri viranomaisten kesken Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut Huiska-Ryyppymäki alueelle vaihtoehtoluonnoksen ve3 (liite nro 42) kaavarungosta maankäyttötoimikunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen tekemään vaihtoehtoluonnokseen. Maankäyttötoimikunta hyväksyi Huiska-Ryyppymäen kaavarungon asemakaavatyön pohjaksi. Asemakaavatyö päätettiin valmistella kolmessa osassa. Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelma päätettiin valmistella seuraavaan maankäyttötoimikunnan kokoukseen. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 16 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Maank.tmk Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut maan- 21 käyttötoimikunnan tekemän päätöksen mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman Huiska-Ryyppymäen alueelle (liite 57). Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää asettaa Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Maankäyttötoimikunta päätti asettaa Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 12 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi pöytäkirjanpitäjänä 21 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Maank.tmk Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti näh- 29 tävillä välisen ajan. Kaavan laatija Mikko Korhonen on laatinut Huiska-Länsi alueelle kaavaluonnoksen (liite 69).

9 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen laatimaan Huiska-Länsi alueen kaavaluonnokseen ja päättää kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville. Maankäyttötoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Huiska- Ryyppymäen kaavaluonnoksen asettamista julkisesti nähtäville. Merk. Jaana Pekkala poistui esteellisenä kokouksesta 29 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä toimi Antti-Jussi Vahteala 29 :n ajan. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Maankäyttötoimikunnan päätöksessä tarkoitetaan Huiska-Länsi asemakaavaluonnoksen asettamista julkisesti nähtäville. Huiska-Länsi asemakaavaluonnos on liitteenä nro 8/2008. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville Huiska-Länsi asemakaavaluonnoksen väliseksi ajaksi ja että luonnoksesta pyydetään lausunnot Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, HE Oy:ltä, Pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Hyväksyttiin. Merk. Jorma Kukonlehto oli esittelemässä asiaa klo Maank.tmk Huiska-Länsi asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Saaduista viranomaislausunnoista kopiot liitteenä nro 7/2008. Luonnoksesta nähtävillä oloaikana annetuista lausunnoista ja mielipiteistä kaavan laatija esittelee kokouksessa yhteenvedon sekä kuinka lausunnot otetaan huomioon asemakaavaluonnosta edelleen työstettäessä. Kaavan laatija Mikko Korhonen esittelee lausuntojen, mielipiteiden ja tehtyjen lisä maan ostojen perusteella edelleen työstetyn alustavan asemakaavaluonnoksen, joka on liitteenä nro 8/2008.

10 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavatyön jatkotyöstämisestä kokouksessa esitettävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen kävi läpi luonnoksesta annetut lausunnot, joissa ei ollut asemakaavan laatimiseen nähden mitään vastustavaa. Museovirasto toi esille, että on tarpeen kartoittaa alueen muinaismuistokohteet kaavoitustyön aikana, jotta tuleva rakentaminen ei hävittäisi mahdollista muinaishistoriallista tietoa, tältä osin on syytä odottaa maastotutkimusten tuomaa tarkempaa tietoa, eikä viedä asemakaavaa ehdotustasolla nähtäville ennen niitä. Haapaveden Energia Oy:n lausunnosta käy ilmi, että suunnitteilla olevalle alueelle ei ole laitoksen nykyisillä energian jakeluhinnoilla kannattavaa rakentaa kaukolämpöverkostoa. Käytiin läpi yleisten teiden melualuerajaukset. Nykyisessä vanhassa rakennuskannassa todettiin olevan yksi suojelurakennus Huiskan talo ja kaavan laatija tarkistaa tuleeko myös sen ulkorakennus merkitä suojeltavaksi. Huiskan mäen nykyisen asutuksen tiivistäminen on mahdollisuuksien mukaan otettu mukaan. Todettiin, että uudella alueella olevan matkapuhelinverkon tukiasema ei aiheuta tulevaan asutukseen nähden mitään suoja-aluetta säteilytason osalta eikä maston rakenteiden osaltakaan koska se on harukseton masto. Todettiin luonnoksen sopeutuvan hyvin alueen maastoon jättäen maisemanäkymiä eri suuntiin ja suojapuustot rajaavat liikenneväylien liikennemelun tonteilta pois. Maankäyttötoimikunta päätti, että tilataan Museoviraston maastotutkimuskenttätyö kaavoitettavalle alueelle ja niiden tietojen jälkeen ja ne huomioon ottaen jatketaan asemakaavan laatimista. Merk. Maankäyttötoimikunta päätti ottaa tämän asian käsiteltäväksi ennen keskustan osayleiskaava-asiaa. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri ) 5 Museovirasto on tehnyt maastotutkimukset alueella loppupuolella syyskuuta 2008 ja tutkittujen alueiden karttatieto on saatu sähköpostitse , samalla on saatu tieto siitä, että tehdyn inventoinnin mukaan nyt kaavoitettavalla alueella ei ole kaavoitusta estäviä muinaismuistoja. Varsinainen inventointiraportti saadaan museovirastosta alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen (AIRIX Ympäristö Oy) on kehittänyt kaavaluonnosta edelleen ja esityslistan liitteenä nro 12/2008 on päivätty versio luonnoksesta. Kaavasuunnittelija esittelee kaavaluonnoksen tarkemmin kokouksessa.

11 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu asemakaavaluonnokseen, tekee mahdollisesti siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset sekä esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaluonnoksen hyväksymistä asemakaavaehdotukseksi ja sen julkisesti nähtäville asettamista 30 vrk:n ajaksi ja lausuntojen pyytämistä siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois- Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli päivätyn kaavaluonnoksen sekä siihen kuuluvat asemakaavamerkinnät. Käydyssä keskustelussa tuli esille seuraavia mielipiteitä: tonttikokoja olisi tarkisteltava niin että alueella olisi myös suurempia yli 2000 m 2 :n tontteja vaikka tonttien lukumäärää joutuisi vähentämään, pieniä ja kapeita puistokaistoja ei esitetä tarpeettomasti vain tarpeelliset kulkuyhteydet alueen läpi eri suuntiin, kaavassa on esitettävä kevyen liikenteen väylän alikulkutarve Vatjusjärven suuntaan maantien nro 800 ali, selvitettävä onko tiehallinnolla myönteinen suhtautuminen alueen kohdalle maantien eteläpuolelle myöhemmin tarvittavaan katuliittymään, Hakalan tilan asuinrakennuksen inventointi suojelluksi merkitsemiseksi olisi tehtävä, alueelle tulee osoittaa leikkikentän paikka, alueen pelloille tulee osoittaa palstaviljelyalue. Maankäyttötoimikunta päätti, että alueen eri kortteleissa tarkistetaan tonttikokoja suuremmiksi että on tarjolla erisuuruisia tontteja, että kysytään tiehallinnolta mielipide alueen kohdalle maantien 800 eteläpuolelle tulevan liittymän sijoittamisesta, että täydennetään MT-1 alueen kaavamääräystä niin että sinne voidaan perustaa myös palstaviljelyä, että alueelle osoitetaan leikkikentän paikka. Maankäyttötoimikunta päätti edellä selostetulla tavalla täydennettyä Länsi- Huiskan asemakaavaluonnosta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi asemakaavaehdotukseksi ja ehdotuksena julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 vrk:n ajaksi sekä lausuntojen pyytämistä siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois- Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä.

12 Kaupunginvaltuusto Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Uuden kaava-alueen nimi on muutettu kielellisesti parempaan asuun: Länsi- Huiskan alue, jota voitanee käyttää lopullisena. Asemakaavalaajennuksella muodostetaan Haapaveden keskustan asemakaava-alueeseen uudet korttelin nrot Näistä korttelit 700, 701 ja 711 ovat aikanaan haja-asutuksena rakentuneita alueita ja muut korttelit ovat täysin uusia rakentamattomia alueita. Rakentamattomissa kortteleissa on 56 uutta AO-tonttia ja 4 uutta APtonttia, joihin rivitalo-muotoinen rakentaminen on mahdollista. AO-tonttien yhteinen kortteliala on noin m 2 eli tontin keskimääräinen koko on 2008 m 2, suurimman ollessa yli 2400 m 2 ja pienimmän 1750 m 2. AP-tonttien rakennusoikeus on 600 m 2 /tontti eli yhteensä 2400 k-m 2. Tiehallinnon Oulun tiepiirin kaavoitusyhdyshenkilöltä on saatu mielipide uuden Länsi-Huiskan alueen sekä Ryyppymäen alueen kokoojakatujen liittymien sijoittamisesta maantien 800 varteen; sopivinpana tiehallinto pitää liittymien sijoittamista keskenään kohdakkain nyt suunnitellun kokoojakatuliittymän kohdalle, tämä sopii myös kaupungin tulevalle kaavoitukselle alueen kaavarungon perusteella. Esityslistan liitteenä nro 116/2008 on maankäyttötoimikunnan kokouksessaan tarkentama asemakaavaluonnos, liitteenä nro 117/2008 kaavaselostusluonnos, liitteenä nro 118/2008 havainnepiirros kaava-alueesta sekä liitteenä nro 119/2008 kaavan laatijan yhdistelmä luonnosvaiheessa annetuista mielipiteistä ja lausunnoista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Huiskan alueen (korttelit ) asemakaavaluonnoksen asemakaavaehdotukseksi ja päättää asettaa sen MRL:n ja MRA:n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi, pyytää samalla lausunnot siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä sekä ilmoittaa kaavaehdotuksesta alueen maanomistajille. Hyväksyttiin lisäyksellä, että hyväksymisen yhteydessä harkitaan vielä APtonttien lisäämistä kortteleihin MT-1 alueelle mahdollistettava myös palstaviljelymahdollisuus. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan.

13 Kaupunginvaltuusto Nähtävilläoloaikana on jätetty kolme lausuntoa (Pohjois-Pohjanmaan museo, ympäristökeskus ja Vattenfall Verkko Oy), yksi lausunto nähtävilläoloajan jälkeen (tiehallinto) sekä neljä muistutusta. Yksi muistutus koski nykyisen kulkuyhteyden turvaamista kaavamerkinnällä uudella alueella ja kolme muistutusta koski nykyisen asutuksen alueelle esitettyä ehdollista tonttijakoa (korttelit 700 ja 701). Esityslistan liitteenä nro 1/2009 ovat jätetyt lausunnot ja muistutukset. Kaavan laatija on laatinut vastineluonnoksen lausuntoihin ja muistutuksiin, esityslistan liitteenä nro 2/2009. Kaavan laatija esittelee kokouksessa täydennetyn vastineen sekä selostaa kaavaehdotukseen tehdyt vähäiset muutokset kokouksessa. Kaavaehdotus pvm on esityslistan liitteenä nro 3/2009. Museovirasto on syyskuussa 2008 tehnyt muinaismuistokohteiden tarkennustutkimukset myös Haapaveden keskustan alueella. Oheislukemistona on esityslistan mukana myös kopion museoviraston laatima Haapavesi arkeologinen osainventointi Keskustan ja Mieluskylän osayleiskaavat Länsi- Huiskan asemakaava, Johanna Seppä 2008 raportti. Maankäyttötoimikunnan on nimettävä uudet kadut ennen kaavaehdotuksen lähettämistä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Huiskanmäen nykyisen alueen (korttelit 700 ja 701) osalta on järkevää jättää asemakaavaehdotus tässä vaiheessa hyväksymättä ja käydä maanomistajien kanssa yhteiset neuvottelut tonttijaon sovittamiseksi mahdollisimman hyvin kaikkia näkemyksiä vastaavaksi ja vasta tämän jälkeen tuoda näitä kortteleita (700 ja 701) koskeva asemakaava hyväksyttäväksi. Puheenjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee lausuntojen ja muistutusten vastineet ja asemakaavaehdotuksen tarkistuksen korttelien osalta. Maankäyttötoimikunta esittää asemakaavaehdotusta kadunnimillä täydennettynä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Kaavan laatija Mikko Korhonen esitteli kaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset sekä niiden perusteella tehdyt vähäiset muutokset; korttelien 720 ja 721 välisen kadun jatkaminen kaava-alueen rajaan saakka ja kulkuyhteyden lisääminen korttelien 722 ja 723 välisen kadun päästä kaava-alueen rajaan saakka, kaupunginhallituksen evästyksen mukainen korttelien 702 ja 703 tonttien käyttötarkoituksen muuttaminen AO:sta AP:ksi rakennusoikeuden määrän pysyessä lähes ennallaan. Korttelien 700 ja 701 maanomistajien useiden tonttijakoon kohdistuvien muistutuksien perusteella asemakaava korttelien 700 ja 701 osalta jätetään pois hyväksymiskäsittelystä ja käydään maanomistajien kanssa lisäneuvottelu tonttijaon tarkistamiseksi ja sen jälkeen korttelien 700 ja 701 asemakaava tuodaan hyväksyttäväksi. Käsiteltiin ehdotetut kadunnimet; Morkontie, Järvitie, Niittytie, Peltotie, Rinnetie, Hakanlantie ja Kunnaantie.

14 Kaupunginvaltuusto Käsittelyvaiheessa jaettu täydennetty asemakaavaehdotus on liitteenä nro 3b/ Maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä korttelien osalta ja kadunnimiksi Morkontie, Järvitie, Niittytie, Peltotie, Rinnetie, Hakalantie ja Kunnaantie. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus korttelien osalta on liitteenä nro 19/2009 ja asemakaavan havainnepiirros on liitteenä nro 20/2009. Nähtävillä pidetystä asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 21/2009 ja näistä laadittu vastine on liitteenä nro 22/2009. Oheislukemistona ovat kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, museoviraston raportti ja luonnosvaiheen lausunnot. Liitteenä olevaan kaavakarttaan on otettu huomioon yhdessä muistutuksessa esiin tuotu kulkuyhteystarve korttelin 722 eteläpuolelta korttelin 720 pohjoispuolelle ja korttelien 700 ja 701 ehdollisiin tonttijakoihin esitetyt muistutukset on huomioitu siten, että nyt näiden korttelien osalta kaavaa ei hyväksytä vaan käydään neuvottelut tonttijaon tarkistamiseksi ja vasta sen jälkeen tuodaan kaava korttelien 700 ja 701 osalta hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaa korttelien osalta hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus kehoitti lisäksi teknistä toimea tarkastelemaan tiennimet uudelleen mahdollisten päällekkäisyyksien estämiseksi ja tekemään niistä tarvittaessa uusia esityksiä. Merk. Mervi Niemelä poistui kokouksesta klo Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan alueelle ehdotetuista katunimistä Hakalantien ja Niittytie ovat jo käytössä Haapaveden yksityisteiden nimistössä, molemmat Karsikkaalla. Päällekkäisyyksien estämiseksi samoja nimiä ei kannata käyttää. Hakalantien tilalle voidaan vaihtaa alueen maanomistukseen perustuvana nimi Thesslerintie ja Niittytien tilalle vaihdetaan nimi Vainiotie. Vainiotie pohjautuu sekä alueen yhteen rekisteritilan nimeen, että alueen peltovainioon.

15 Kaupunginvaltuusto Liitteenä nro 25/2009 olevasta kaavakartasta ilmenee katunimet nyt esitetyssä muodossa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaa täydennettävän teidennimien osalta yllämainitulla tavalla. Kvalt Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus korttelien osalta on liitteenä nro 8/2009 ja asemakaavan havainnepiirros on liitteenä nro 9/2009. Nähtävillä pidetystä asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 10/2009 ja näistä laadittu vastine on liitteenä nro 11/2009. Oheislukemistona ovat kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, museoviraston raportti ja luonnosvaiheen lausunnot. Liitteenä nro 12/2009 olevasta kaavakartasta ilmenee katujen nimet. Kaupunginhallitus päättää asiasta katujen nimien osalta Kaupunginhallituksen ehdotus: Annetaan kokouksessa.

16 Kaupunginvaltuusto TONTTIEN MYYMINEN, VUOKRAAMINEN JA HINNAT VUONNA 2009 Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupungin hallintosäännössä olevan valtuutuksen nojalla ja valtuuston hintapäätöksen mukaisesti v tekninen lautakunta sai myydä ja vuokrata kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia tontteja tai tontin osia sekä haja-asutusalueella sijaitsevia, rakennustonteiksi tarkoitettuja tiloja tai määräaloja alla mainituin hinnoin ja muutoin kaupunginhallituksen päättämillä kauppaehdoilla seuraavasti: Omakotitontit: Sairaalanmäen, Meijerin ja Raatesuon osa-alueet 2,16 /m 2 Linnaisten, Pokelan, Kotimetsän ja Erkkisenniemen osa-alueet 2,70 /m 2 Vanhan Meijerin osa-alue 6,50 /m 2 Kukkerinpuron osa-alue 5,30 /m 2 Korttelin 126 tonttien lisämaat 2,70 /m 2 Kortteli 139 Kotimetsän osa-alue 4,33 /m 2 Rivitalotontit asemakaava-alueella 5,40 /m 2 Teollisuustontit asemakaava-alueella 1,00 /m 2. Haja-asutusalueella sijaitsevien omakoti- ja mahdollisten rivitalotonttien osalta kaupunginvaltuusto oikeutti teknisen lautakunnan päättämään myös myyntihinnoista. Myyntihinnan tuli kuitenkin olla vähintään sama kuin ostohinta. Liiketonttien ja rakennettujen kiinteistöjen osalta kaupunginhallitus päätti hinnan jokaisen kaupan osalta erikseen. Vuokrattaessa omakoti- ja teollisuustontteja vuosivuokra on 5 % vuokraushetkellä voimassaolevasta tontin myyntihinnasta. Korttelin 431 tontit 1-3 ja korttelin 432 tontti 4; kaikilla hinta 1 /tontti Kukkerinpuron osa-alueen AP-tonttien myynnissä on ehto, että rakentaminen tontille on aloitettava vuoden kuluessa kaupan teosta ja että korttelien 604, 605 ja 606 AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan on ehto, että tontille rakennettava rakennus on liitettävä kaukolämpöön. Itsenäisinä tiloina myytävien tonttien kaupan yhteydessä edellä mainitun kauppahinnan lisäksi peritään todelliset tilanmuodostamiskustannukset ( /tontti, alv 0 %). Vuodelle 2009 tonttien neliöhintoihin ei esitetä tehtäväksi korotuksia. Uutena alueena ensimmäistä kertaa hinnoitettavaksi tulee Länsi-Huiskan asemakaava-alueelta korttelit Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto tekee tonttien myyntiä koskevat seuraavat päätökset:

17 Kaupunginvaltuusto ) Kaupunginvaltuusto päättää, että tekninen lautakunta voi edellä selostetun kaupungin hallintosäännössä olevan valtuutuksen nojalla myydä ja vuokrata kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia tontteja tai tontin osia sekä haja-asutusalueella sijaitsevia, rakennuspaikoiksi arvostettavia tiloja tai määräaloja päätösehdotuksen kohtien 2-6 mukaisin hinnoin ja muutoin kaupunginhallituksen päättämillä kauppaehdoilla. 2) Kaupunginvaltuusto päättää, että vuonna 2009 myytävien asemakaavaalueella sijaitsevien omakotitonttien myyntihinnat ovat seuraavat: a. Sairaalanmäen, Meijerin ja Raatesuon osa-alueet 2,16 /m 2 b. Linnaisten, Pokelan, Kotimetsän, Hyttikallion ja Erkkisenniemen osa-alueet 2,70 /m 2 c. Vanhan Meijerin osa-alue 6,50 /m 2 d. Kukkerinpuron osa-alue 5,30 /m 2 e. Korttelin 126 ja korttelin 36 tonttien lisämaat 2,70 /m 2 f. Länsi-Huiskan alueella korttelit ,80 /m 2, korttelissa 705 tontti 1 6,00 /m 2 tontti 2 7,00 /m 2, korttelissa 706 tontit 1-2 5,00 /m 2 tontti 6 6,00 /m 2 ja tontti 4 7,00 /m 2 3) Kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2009 myytävien asemakaavaalueella sijaitsevien rivitalotonttien hinnaksi 5,40 /m 2. Kortteleissa 704 ja 706 AP-tontit 9,00 /m 2. Kortteleissa 702 ja 703 AP-tontit 8,00 /m 2. 4) Haja-asutusalueella sijaitsevien omakoti- ja mahdollisten rivitalotonttien osalta kaupunginvaltuusto oikeuttaa teknisen lautakunnan päättämään myös myyntihinnoista. Maa- ja metsätalousmaasta myytäessä rakennuspaikkaa myyntihinta on metsämaapohjan arvo 40-kertaisena lisättynä alueella olevan puuston arvolla. Myyntihinnan tulee kuitenkin olla vähintään sama kuin ostohinta. 5) Kaupunginvaltuusto päättää, että teollisuustonttien myyntihinta on 1,00 /m 2. 6) Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että liiketonttien ja rakennettujen kiinteistöjen osalta kaupunginhallitus voi päättää hinnan jokaisen kaupan osalta erikseen. 7) Kaupunginvaltuusto päättää, että vuokrattaessa omakoti- ja teollisuustontteja vuosivuokra on 5 % vuokraushetkellä voimassa olevasta tontin myyntihinnasta. 8) Euron tonttien myyntiä jatketaan vuonna 2009 seuraavasti: kortteli 431 tontit 1-3 ja kortteli 432 tontti 4. 9) Kukkerinpuron osa-alueen AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan otetaan ehto, että rakentaminen tontille on aloitettava vuoden kuluessa kaupan teosta ja että korttelien 604, 605 ja 606 AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan otetaan ehto, että tontille rakennettava rakennus on liitettävä kaukolämpöön.

18 Kaupunginvaltuusto ) Itsenäisinä tiloina myytävien tonttien kaupan yhteydessä kauppahinnan lisäksi peritään todelliset tilanmuodostamiskustannukset (kortteleissa , 335,00 /tontti alv 0 % ja kortteleissa , 430,00 /tontti, alv 0 %). Kvalt Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asiasta Kaupunginhallituksen ehdotus: Annetaan kokouksessa.

19 Kaupunginvaltuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VANHUSTENKOTIYHDISTYKSELLE Khall (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden Vanhustenkotiyhdistys pyytää kaupungilta takausta lainalle. Laina on tarkoitus käyttää vanhustenkotiyhdistyksen omistamien kiinteistöjen peruskorjaukseen osoitteessa Urheilutie 48, jossa on viisi rivitaloa ja talousrakennus. Peruskorjaussuunnitelmaan kuuluu sisä- ja ulkopuolisia maalauksia ja korjauksia. Hankkeen kustannusarvio on , johon RAY on myöntänyt avustusta 30 %. Avustusta on myönnetty kuluvalle vuodelle ja loput vuodelle 2010 hankkeen todellisten kustannusten selvittyä. Lainan takauksen vakuudeksi vanhustenkotiyhdistys antaa kaupungille vastaavan määrän panttikirjoja. Lainaa on haettu Haapaveden Osuuspankilta. Laina-aika on 30 vuotta, korko euribor 12 kk + 0,90 % p.a. Liitteenä nro 26/2009 vanhustenkotiyhdistyksen vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää takauksen Haapaveden Vanhustenkotiyhdistykselle euron lainalle. Lainan vastavakuudeksi vanhustenkotiyhdistys antaa vastaavan määrän panttikirjoja. Kvalt Liitteenä nro 13/2009 vanhustenkotiyhdistyksen vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kaupunginhallitus päättää asiasta Kaupunginhallituksen ehdotus: Annetaan kokouksessa.

20 Kaupunginvaltuusto OSALLISTUMINEN KUNTARAHOITUKSEN OSAKEANTIIN Khall (Valm. talousjohtaja) Kuntarahoitus Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle osakepääoman korottamista osakeannilla osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta poiketen. Annin tavoitteena on kerätä vähintään 30 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vuonna 1989 perustetusta ja yli 250 kunnan omistamasta Kuntarahoituksesta on kehittynyt maamme kuntatalouden kannalta keskeinen tekijä. Kuntarahoituksen erinomainen luottokelpoisuus ja aktiivinen toiminta rahoitusmarkkinoilla ovat taanneet sen, että kuntien lainoitusta on voitu hoitaa kuntien kannalta edullisesti ja kilpailukykyisesti. Tilanne kuntien rahoitusmarkkinoilla muuttui täysin vuoden 2008 aikana. Syventyneen finanssikriisin vaikutuksesta pankkien varainhankinnan kustannus nousi voimakkaasti, ja niiden kyky tarjota edullista rahoitusta kuntasektorille heikkeni selkeästi. Käytännössä Kuntarahoitus on tällä hetkellä ainut rahoituslaitos varmistamassa rahoituksen saatavuutta kunnille. Olettavissa on, että nykyinen markkinatilanne tulee säilymään muuttumattomana parin seuraavan vuoden ajan. Kuntarahoituksen antolainauskanta tullee kasvamaan voimakkaasti. Pystyäkseen vastaamaan kasvaneeseen lainojen kysyntään on tärkeätä, että yhtiön pääomarakennetta vahvistettaan. Näin pystytään varmistamaan Kuntarahoituksen vakavaraisuus sekä sen paras luottoluokitus. Varmistaakseen rahoituksen valtion tukemaan asuntotuotantoon valtio on päättänyt osallistua esitettyyn antiin maksimissaan 20 miljoonalla eurolla, kuitenkin niin ettei sen osuus ylitä 70 % kokonaisannista. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: 1. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan euroa kuntarahoituksen osakeantiin. Lisämääräraha katetaan Haapaveden kaupungin sijoitusomaisuuden ns. reporahojen pääomasta. 2. Kaupunginhallitus päättä että Haapaveden kaupunki osallistuu Kuntarahoitus Oyj:n osakeantiin ja merkitsee 7500 kpl yhtiön osakkeita hintaan 3,20 per osake ja valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan merkitsemiseen liittyvät käytännön toimenpiteet. Päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdan 1 lisämäärärahan.

Kaupunginvaltuusto 2/2009 32 KOKOUSAIKA 23.3.2009 klo 19.00-19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 2/2009 32 KOKOUSAIKA 23.3.2009 klo 19.00-19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 2/2009 32 KOKOUSAIKA 23.3.2009 klo 19.00-19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä.

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä. Kaupunginhallitus 261 17.06.2014 Kaupunginhallitus 434 16.12.2014 Kaupunginhallitus 86 24.03.2015 Valtuusto 23 21.05.2015 Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos 486/08.15/2014 KH 17.06.2014 261

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.10.2015 ALAJÄRVEN KAUPUNKI Kullanmutkan asemakaavan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12408 Hankenro 1541_8 HEL 2015-010121 27.9.2016 1 (4) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Tähtitorninkatu 16 18, asemakaavan muutos (nro 12408) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012. OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012. OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 26.11.2012 klo 13.00 14.09 Valtuustosali, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika 16.11.2009 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot