Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Virallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen 3 21 Valtuuston työjärjestyksen tarkistaminen , 6, 7 Valtuutettujen aloitteet Länsi-Huiskan asemakaava 7 24 Tonttien myyminen, vuokraaminen ja hinnat vuonna Takauksen myöntäminen Vanhustenkotiyhdistykselle Osallistuminen Kuntarahoituksen osakeantiin Luistelukeskuksen laina Vuoden 2008 tilinpäätösennakkoraportti Tilintarkastuksen kilpailuttaminen 24 Mahdolliset kiireelliset asiat Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet Valitusosoitus Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, nähtävänäpito pidetään yleisesti nähtävänä Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merk. ANTTI RANTAKANGAS Antti Rantakangas Hallintojohtaja Patrik Lindholm Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja Helena Juntto

2 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle 16. päivänä maaliskuuta 2009 ja lähetetty samana päivänä kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi lehdessä. Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 54 :ssä säädetyllä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalain 58 :n 1 mom.). Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan (34 ) valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Pöytäkirja tarkastetaan 30. päivänä maaliskuuta 2009 klo Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Helvi Järvenpää ja Tiina Kemppinen-Orpana.

3 Kaupunginvaltuusto VIRALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall (Valm. hallintojohtaja) Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Nykyinen käytäntö on ollut se, että kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. Lisäksi ilmoitukset on julkaistu Haapavesi-lehdessä, Pyhäjokiseudussa ja Siikajokilaaksossa. Työpaikan hakua tai vastaavat, rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset, voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan. Paikallisessa lehtiilmoittelussa on käytetty asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan paikallislehtiä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1. Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. 2. Työpaikan hakua tai vastaavat rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan. 3. Kuntalain 64 :n mukaisessa lehti-ilmoittelussa käytetään viranomaisen harkinnan mukaan Haapavesi-lehteä ja Pyhäjokiseutua sekä lisäksi terveyspalvelualueen osalta Siikajokilaakso-lehteä. Hyväksyttiin. Kvalt Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että 1. Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. 2. Työpaikan hakua tai vastaavat rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan.

4 Kaupunginvaltuusto Kuntalain 64 :n mukaisessa lehti-ilmoittelussa käytetään viranomaisen harkinnan mukaan Haapavesi-lehteä ja Pyhäjokiseutua sekä lisäksi terveyspalvelualueen osalta Siikajokilaakso-lehteä.

5 Kaupunginvaltuusto VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN TARKISTAMINEN Khall Kaupunginvaltuuston nykyinen työjärjestys on hyväksytty kvalt Työjärjestyksen 17 :n mukaan ( Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä.). Koska em. lause on sulkeissa, asia voi aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta, joka on syytä poistaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuuston työjärjestystä muutetaan 17 :n osalta seuraavasti: Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä. Hyväksyttiin. Kvalt Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuuston työjärjestystä muutetaan 17 :n osalta seuraavasti: Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä.

6 Kaupunginvaltuusto VALTUUTETTUJEN ALOITTEET Khall (Valm. hallintojohtaja) Kuntalain mukaan kunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevista asioista. Valtuutetut ovat valtuuston kokousten yhteydessä jättäneet mennessä yhteensä 10 käsiteltyä aloitetta. Esityslistan liitteenä on yhteenveto tehdyistä aloitteista sekä selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty. Aloitteet ovat oheismateriaalina ja selvitys toimenpiteistä liitteenä nro 10/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että liitteen nro 10/2009 mukaiset aloitteet ja niistä aiheutuneet toimenpiteet saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin kokouksessa esitetyllä tavalla täydennettynä. Khall Esko Joentakanen on jättänyt aloitteen Haapaveden hiihtotunneli hankkeen selvittämisestä. Aloite on liitteenä nro 29/2009. Aloitetta on käsitelty valtuustossa ja vapaa-aikalautakunnassa Vapaa-aikalautakunnan vastine on liitteenä nro 30/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee ko. aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuksi. Kvalt Yhteenveto tehdyistä aloitteista sekä selvitys mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty on liitteenä nro 5/2009. Esko Joentakasen aloite on liitteenä nro 6/2009 ja vapaa-aikalautakunnan vastine liitteenä nro 7/2009. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Esko Joentakasen aloitteesta Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteet ja niistä aiheutuneet toimenpiteet tiedoksi.

7 Kaupunginvaltuusto LÄNSI-HUISKAN ASEMAKAAVA Maank.tmk Haapaveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaavoitusohjelman , johon sisältyy Huiska-Ryyppymäen asemakaavatyön aloittaminen vuodelle Liitteessä nro 8 on Huiska-Ryyppymäen asemakaavatyön alustava rajaus sekä Air-Ix Ympäristö Oy:n laatima alustava työohjelma ja kustannusarvio kaavarungon ja asemakaavan laatimista varten. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavoitukseen ryhtymisestä ja kaavatyön jakamisesta osa-alueisiin. Maankäyttötoimikunta päätti, että Huiska-Ryyppymäen alueen asemakaavan laatimistyöhön ryhdytään karttaliitteen nro 8/2007 rajauksen ja Air-Ix Ympäristö Oy:n laatiman alustavan työohjelman ja kustannusarvion mukaisesti siten, että ensin laaditaan alueelle kaavarunko ja sen jälkeen alue asemakaavoitetaan osa-alueittain. Tavoitteena on, että ensimmäiset tontit ovat rakennettavissa keväällä Jaana Pekkala poistui esteellisenä 4 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi pöytäkirjanpitäjänä 4 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Maank.tmk Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut Huis- 14 ka-ryyppymäki alueelle vaihtoehtoluonnokset ve1 (liite 38) ja ve2 (liite 39) kaavarungosta. Kaavarungon reunaehdot-luonnos on liitteenä nro 40 ja kaavarunkoluonnoksien selostus liitteenä nro 41. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen laatimiin vaihtoehtoluonnoksiin Huiska-Ryyppymäen kaavarungosta. Maankäyttötoimikunta päätti, että kaavan laatija laatii vaihtoehtoluonnoksien ve1 ja ve2 pohjalta kaavarunkovaihtoehtoluonnoksen ve3 seuraavaan maankäyttötoimikunnan kokoukseen. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 14 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Seuraava maankäyttötoimikunnan kokous päätettiin pidettäväksi klo

8 Kaupunginvaltuusto Maank.tmk Huiska-Ryyppymäki alueen kaavarungosta ja asemakaavan laatimisesta on 16 pidetty aloituspalaveri viranomaisten kesken Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut Huiska-Ryyppymäki alueelle vaihtoehtoluonnoksen ve3 (liite nro 42) kaavarungosta maankäyttötoimikunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen tekemään vaihtoehtoluonnokseen. Maankäyttötoimikunta hyväksyi Huiska-Ryyppymäen kaavarungon asemakaavatyön pohjaksi. Asemakaavatyö päätettiin valmistella kolmessa osassa. Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelma päätettiin valmistella seuraavaan maankäyttötoimikunnan kokoukseen. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 16 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Maank.tmk Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut maan- 21 käyttötoimikunnan tekemän päätöksen mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman Huiska-Ryyppymäen alueelle (liite 57). Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää asettaa Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Maankäyttötoimikunta päätti asettaa Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 12 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi pöytäkirjanpitäjänä 21 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Maank.tmk Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti näh- 29 tävillä välisen ajan. Kaavan laatija Mikko Korhonen on laatinut Huiska-Länsi alueelle kaavaluonnoksen (liite 69).

9 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen laatimaan Huiska-Länsi alueen kaavaluonnokseen ja päättää kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville. Maankäyttötoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Huiska- Ryyppymäen kaavaluonnoksen asettamista julkisesti nähtäville. Merk. Jaana Pekkala poistui esteellisenä kokouksesta 29 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä toimi Antti-Jussi Vahteala 29 :n ajan. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Maankäyttötoimikunnan päätöksessä tarkoitetaan Huiska-Länsi asemakaavaluonnoksen asettamista julkisesti nähtäville. Huiska-Länsi asemakaavaluonnos on liitteenä nro 8/2008. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville Huiska-Länsi asemakaavaluonnoksen väliseksi ajaksi ja että luonnoksesta pyydetään lausunnot Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, HE Oy:ltä, Pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Hyväksyttiin. Merk. Jorma Kukonlehto oli esittelemässä asiaa klo Maank.tmk Huiska-Länsi asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Saaduista viranomaislausunnoista kopiot liitteenä nro 7/2008. Luonnoksesta nähtävillä oloaikana annetuista lausunnoista ja mielipiteistä kaavan laatija esittelee kokouksessa yhteenvedon sekä kuinka lausunnot otetaan huomioon asemakaavaluonnosta edelleen työstettäessä. Kaavan laatija Mikko Korhonen esittelee lausuntojen, mielipiteiden ja tehtyjen lisä maan ostojen perusteella edelleen työstetyn alustavan asemakaavaluonnoksen, joka on liitteenä nro 8/2008.

10 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavatyön jatkotyöstämisestä kokouksessa esitettävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen kävi läpi luonnoksesta annetut lausunnot, joissa ei ollut asemakaavan laatimiseen nähden mitään vastustavaa. Museovirasto toi esille, että on tarpeen kartoittaa alueen muinaismuistokohteet kaavoitustyön aikana, jotta tuleva rakentaminen ei hävittäisi mahdollista muinaishistoriallista tietoa, tältä osin on syytä odottaa maastotutkimusten tuomaa tarkempaa tietoa, eikä viedä asemakaavaa ehdotustasolla nähtäville ennen niitä. Haapaveden Energia Oy:n lausunnosta käy ilmi, että suunnitteilla olevalle alueelle ei ole laitoksen nykyisillä energian jakeluhinnoilla kannattavaa rakentaa kaukolämpöverkostoa. Käytiin läpi yleisten teiden melualuerajaukset. Nykyisessä vanhassa rakennuskannassa todettiin olevan yksi suojelurakennus Huiskan talo ja kaavan laatija tarkistaa tuleeko myös sen ulkorakennus merkitä suojeltavaksi. Huiskan mäen nykyisen asutuksen tiivistäminen on mahdollisuuksien mukaan otettu mukaan. Todettiin, että uudella alueella olevan matkapuhelinverkon tukiasema ei aiheuta tulevaan asutukseen nähden mitään suoja-aluetta säteilytason osalta eikä maston rakenteiden osaltakaan koska se on harukseton masto. Todettiin luonnoksen sopeutuvan hyvin alueen maastoon jättäen maisemanäkymiä eri suuntiin ja suojapuustot rajaavat liikenneväylien liikennemelun tonteilta pois. Maankäyttötoimikunta päätti, että tilataan Museoviraston maastotutkimuskenttätyö kaavoitettavalle alueelle ja niiden tietojen jälkeen ja ne huomioon ottaen jatketaan asemakaavan laatimista. Merk. Maankäyttötoimikunta päätti ottaa tämän asian käsiteltäväksi ennen keskustan osayleiskaava-asiaa. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri ) 5 Museovirasto on tehnyt maastotutkimukset alueella loppupuolella syyskuuta 2008 ja tutkittujen alueiden karttatieto on saatu sähköpostitse , samalla on saatu tieto siitä, että tehdyn inventoinnin mukaan nyt kaavoitettavalla alueella ei ole kaavoitusta estäviä muinaismuistoja. Varsinainen inventointiraportti saadaan museovirastosta alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen (AIRIX Ympäristö Oy) on kehittänyt kaavaluonnosta edelleen ja esityslistan liitteenä nro 12/2008 on päivätty versio luonnoksesta. Kaavasuunnittelija esittelee kaavaluonnoksen tarkemmin kokouksessa.

11 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu asemakaavaluonnokseen, tekee mahdollisesti siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset sekä esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaluonnoksen hyväksymistä asemakaavaehdotukseksi ja sen julkisesti nähtäville asettamista 30 vrk:n ajaksi ja lausuntojen pyytämistä siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois- Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli päivätyn kaavaluonnoksen sekä siihen kuuluvat asemakaavamerkinnät. Käydyssä keskustelussa tuli esille seuraavia mielipiteitä: tonttikokoja olisi tarkisteltava niin että alueella olisi myös suurempia yli 2000 m 2 :n tontteja vaikka tonttien lukumäärää joutuisi vähentämään, pieniä ja kapeita puistokaistoja ei esitetä tarpeettomasti vain tarpeelliset kulkuyhteydet alueen läpi eri suuntiin, kaavassa on esitettävä kevyen liikenteen väylän alikulkutarve Vatjusjärven suuntaan maantien nro 800 ali, selvitettävä onko tiehallinnolla myönteinen suhtautuminen alueen kohdalle maantien eteläpuolelle myöhemmin tarvittavaan katuliittymään, Hakalan tilan asuinrakennuksen inventointi suojelluksi merkitsemiseksi olisi tehtävä, alueelle tulee osoittaa leikkikentän paikka, alueen pelloille tulee osoittaa palstaviljelyalue. Maankäyttötoimikunta päätti, että alueen eri kortteleissa tarkistetaan tonttikokoja suuremmiksi että on tarjolla erisuuruisia tontteja, että kysytään tiehallinnolta mielipide alueen kohdalle maantien 800 eteläpuolelle tulevan liittymän sijoittamisesta, että täydennetään MT-1 alueen kaavamääräystä niin että sinne voidaan perustaa myös palstaviljelyä, että alueelle osoitetaan leikkikentän paikka. Maankäyttötoimikunta päätti edellä selostetulla tavalla täydennettyä Länsi- Huiskan asemakaavaluonnosta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi asemakaavaehdotukseksi ja ehdotuksena julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 vrk:n ajaksi sekä lausuntojen pyytämistä siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois- Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä.

12 Kaupunginvaltuusto Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Uuden kaava-alueen nimi on muutettu kielellisesti parempaan asuun: Länsi- Huiskan alue, jota voitanee käyttää lopullisena. Asemakaavalaajennuksella muodostetaan Haapaveden keskustan asemakaava-alueeseen uudet korttelin nrot Näistä korttelit 700, 701 ja 711 ovat aikanaan haja-asutuksena rakentuneita alueita ja muut korttelit ovat täysin uusia rakentamattomia alueita. Rakentamattomissa kortteleissa on 56 uutta AO-tonttia ja 4 uutta APtonttia, joihin rivitalo-muotoinen rakentaminen on mahdollista. AO-tonttien yhteinen kortteliala on noin m 2 eli tontin keskimääräinen koko on 2008 m 2, suurimman ollessa yli 2400 m 2 ja pienimmän 1750 m 2. AP-tonttien rakennusoikeus on 600 m 2 /tontti eli yhteensä 2400 k-m 2. Tiehallinnon Oulun tiepiirin kaavoitusyhdyshenkilöltä on saatu mielipide uuden Länsi-Huiskan alueen sekä Ryyppymäen alueen kokoojakatujen liittymien sijoittamisesta maantien 800 varteen; sopivinpana tiehallinto pitää liittymien sijoittamista keskenään kohdakkain nyt suunnitellun kokoojakatuliittymän kohdalle, tämä sopii myös kaupungin tulevalle kaavoitukselle alueen kaavarungon perusteella. Esityslistan liitteenä nro 116/2008 on maankäyttötoimikunnan kokouksessaan tarkentama asemakaavaluonnos, liitteenä nro 117/2008 kaavaselostusluonnos, liitteenä nro 118/2008 havainnepiirros kaava-alueesta sekä liitteenä nro 119/2008 kaavan laatijan yhdistelmä luonnosvaiheessa annetuista mielipiteistä ja lausunnoista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Huiskan alueen (korttelit ) asemakaavaluonnoksen asemakaavaehdotukseksi ja päättää asettaa sen MRL:n ja MRA:n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi, pyytää samalla lausunnot siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä sekä ilmoittaa kaavaehdotuksesta alueen maanomistajille. Hyväksyttiin lisäyksellä, että hyväksymisen yhteydessä harkitaan vielä APtonttien lisäämistä kortteleihin MT-1 alueelle mahdollistettava myös palstaviljelymahdollisuus. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan.

13 Kaupunginvaltuusto Nähtävilläoloaikana on jätetty kolme lausuntoa (Pohjois-Pohjanmaan museo, ympäristökeskus ja Vattenfall Verkko Oy), yksi lausunto nähtävilläoloajan jälkeen (tiehallinto) sekä neljä muistutusta. Yksi muistutus koski nykyisen kulkuyhteyden turvaamista kaavamerkinnällä uudella alueella ja kolme muistutusta koski nykyisen asutuksen alueelle esitettyä ehdollista tonttijakoa (korttelit 700 ja 701). Esityslistan liitteenä nro 1/2009 ovat jätetyt lausunnot ja muistutukset. Kaavan laatija on laatinut vastineluonnoksen lausuntoihin ja muistutuksiin, esityslistan liitteenä nro 2/2009. Kaavan laatija esittelee kokouksessa täydennetyn vastineen sekä selostaa kaavaehdotukseen tehdyt vähäiset muutokset kokouksessa. Kaavaehdotus pvm on esityslistan liitteenä nro 3/2009. Museovirasto on syyskuussa 2008 tehnyt muinaismuistokohteiden tarkennustutkimukset myös Haapaveden keskustan alueella. Oheislukemistona on esityslistan mukana myös kopion museoviraston laatima Haapavesi arkeologinen osainventointi Keskustan ja Mieluskylän osayleiskaavat Länsi- Huiskan asemakaava, Johanna Seppä 2008 raportti. Maankäyttötoimikunnan on nimettävä uudet kadut ennen kaavaehdotuksen lähettämistä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Huiskanmäen nykyisen alueen (korttelit 700 ja 701) osalta on järkevää jättää asemakaavaehdotus tässä vaiheessa hyväksymättä ja käydä maanomistajien kanssa yhteiset neuvottelut tonttijaon sovittamiseksi mahdollisimman hyvin kaikkia näkemyksiä vastaavaksi ja vasta tämän jälkeen tuoda näitä kortteleita (700 ja 701) koskeva asemakaava hyväksyttäväksi. Puheenjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee lausuntojen ja muistutusten vastineet ja asemakaavaehdotuksen tarkistuksen korttelien osalta. Maankäyttötoimikunta esittää asemakaavaehdotusta kadunnimillä täydennettynä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Kaavan laatija Mikko Korhonen esitteli kaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset sekä niiden perusteella tehdyt vähäiset muutokset; korttelien 720 ja 721 välisen kadun jatkaminen kaava-alueen rajaan saakka ja kulkuyhteyden lisääminen korttelien 722 ja 723 välisen kadun päästä kaava-alueen rajaan saakka, kaupunginhallituksen evästyksen mukainen korttelien 702 ja 703 tonttien käyttötarkoituksen muuttaminen AO:sta AP:ksi rakennusoikeuden määrän pysyessä lähes ennallaan. Korttelien 700 ja 701 maanomistajien useiden tonttijakoon kohdistuvien muistutuksien perusteella asemakaava korttelien 700 ja 701 osalta jätetään pois hyväksymiskäsittelystä ja käydään maanomistajien kanssa lisäneuvottelu tonttijaon tarkistamiseksi ja sen jälkeen korttelien 700 ja 701 asemakaava tuodaan hyväksyttäväksi. Käsiteltiin ehdotetut kadunnimet; Morkontie, Järvitie, Niittytie, Peltotie, Rinnetie, Hakanlantie ja Kunnaantie.

14 Kaupunginvaltuusto Käsittelyvaiheessa jaettu täydennetty asemakaavaehdotus on liitteenä nro 3b/ Maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä korttelien osalta ja kadunnimiksi Morkontie, Järvitie, Niittytie, Peltotie, Rinnetie, Hakalantie ja Kunnaantie. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus korttelien osalta on liitteenä nro 19/2009 ja asemakaavan havainnepiirros on liitteenä nro 20/2009. Nähtävillä pidetystä asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 21/2009 ja näistä laadittu vastine on liitteenä nro 22/2009. Oheislukemistona ovat kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, museoviraston raportti ja luonnosvaiheen lausunnot. Liitteenä olevaan kaavakarttaan on otettu huomioon yhdessä muistutuksessa esiin tuotu kulkuyhteystarve korttelin 722 eteläpuolelta korttelin 720 pohjoispuolelle ja korttelien 700 ja 701 ehdollisiin tonttijakoihin esitetyt muistutukset on huomioitu siten, että nyt näiden korttelien osalta kaavaa ei hyväksytä vaan käydään neuvottelut tonttijaon tarkistamiseksi ja vasta sen jälkeen tuodaan kaava korttelien 700 ja 701 osalta hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaa korttelien osalta hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus kehoitti lisäksi teknistä toimea tarkastelemaan tiennimet uudelleen mahdollisten päällekkäisyyksien estämiseksi ja tekemään niistä tarvittaessa uusia esityksiä. Merk. Mervi Niemelä poistui kokouksesta klo Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan alueelle ehdotetuista katunimistä Hakalantien ja Niittytie ovat jo käytössä Haapaveden yksityisteiden nimistössä, molemmat Karsikkaalla. Päällekkäisyyksien estämiseksi samoja nimiä ei kannata käyttää. Hakalantien tilalle voidaan vaihtaa alueen maanomistukseen perustuvana nimi Thesslerintie ja Niittytien tilalle vaihdetaan nimi Vainiotie. Vainiotie pohjautuu sekä alueen yhteen rekisteritilan nimeen, että alueen peltovainioon.

15 Kaupunginvaltuusto Liitteenä nro 25/2009 olevasta kaavakartasta ilmenee katunimet nyt esitetyssä muodossa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaa täydennettävän teidennimien osalta yllämainitulla tavalla. Kvalt Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus korttelien osalta on liitteenä nro 8/2009 ja asemakaavan havainnepiirros on liitteenä nro 9/2009. Nähtävillä pidetystä asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 10/2009 ja näistä laadittu vastine on liitteenä nro 11/2009. Oheislukemistona ovat kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, museoviraston raportti ja luonnosvaiheen lausunnot. Liitteenä nro 12/2009 olevasta kaavakartasta ilmenee katujen nimet. Kaupunginhallitus päättää asiasta katujen nimien osalta Kaupunginhallituksen ehdotus: Annetaan kokouksessa.

16 Kaupunginvaltuusto TONTTIEN MYYMINEN, VUOKRAAMINEN JA HINNAT VUONNA 2009 Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupungin hallintosäännössä olevan valtuutuksen nojalla ja valtuuston hintapäätöksen mukaisesti v tekninen lautakunta sai myydä ja vuokrata kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia tontteja tai tontin osia sekä haja-asutusalueella sijaitsevia, rakennustonteiksi tarkoitettuja tiloja tai määräaloja alla mainituin hinnoin ja muutoin kaupunginhallituksen päättämillä kauppaehdoilla seuraavasti: Omakotitontit: Sairaalanmäen, Meijerin ja Raatesuon osa-alueet 2,16 /m 2 Linnaisten, Pokelan, Kotimetsän ja Erkkisenniemen osa-alueet 2,70 /m 2 Vanhan Meijerin osa-alue 6,50 /m 2 Kukkerinpuron osa-alue 5,30 /m 2 Korttelin 126 tonttien lisämaat 2,70 /m 2 Kortteli 139 Kotimetsän osa-alue 4,33 /m 2 Rivitalotontit asemakaava-alueella 5,40 /m 2 Teollisuustontit asemakaava-alueella 1,00 /m 2. Haja-asutusalueella sijaitsevien omakoti- ja mahdollisten rivitalotonttien osalta kaupunginvaltuusto oikeutti teknisen lautakunnan päättämään myös myyntihinnoista. Myyntihinnan tuli kuitenkin olla vähintään sama kuin ostohinta. Liiketonttien ja rakennettujen kiinteistöjen osalta kaupunginhallitus päätti hinnan jokaisen kaupan osalta erikseen. Vuokrattaessa omakoti- ja teollisuustontteja vuosivuokra on 5 % vuokraushetkellä voimassaolevasta tontin myyntihinnasta. Korttelin 431 tontit 1-3 ja korttelin 432 tontti 4; kaikilla hinta 1 /tontti Kukkerinpuron osa-alueen AP-tonttien myynnissä on ehto, että rakentaminen tontille on aloitettava vuoden kuluessa kaupan teosta ja että korttelien 604, 605 ja 606 AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan on ehto, että tontille rakennettava rakennus on liitettävä kaukolämpöön. Itsenäisinä tiloina myytävien tonttien kaupan yhteydessä edellä mainitun kauppahinnan lisäksi peritään todelliset tilanmuodostamiskustannukset ( /tontti, alv 0 %). Vuodelle 2009 tonttien neliöhintoihin ei esitetä tehtäväksi korotuksia. Uutena alueena ensimmäistä kertaa hinnoitettavaksi tulee Länsi-Huiskan asemakaava-alueelta korttelit Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto tekee tonttien myyntiä koskevat seuraavat päätökset:

17 Kaupunginvaltuusto ) Kaupunginvaltuusto päättää, että tekninen lautakunta voi edellä selostetun kaupungin hallintosäännössä olevan valtuutuksen nojalla myydä ja vuokrata kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia tontteja tai tontin osia sekä haja-asutusalueella sijaitsevia, rakennuspaikoiksi arvostettavia tiloja tai määräaloja päätösehdotuksen kohtien 2-6 mukaisin hinnoin ja muutoin kaupunginhallituksen päättämillä kauppaehdoilla. 2) Kaupunginvaltuusto päättää, että vuonna 2009 myytävien asemakaavaalueella sijaitsevien omakotitonttien myyntihinnat ovat seuraavat: a. Sairaalanmäen, Meijerin ja Raatesuon osa-alueet 2,16 /m 2 b. Linnaisten, Pokelan, Kotimetsän, Hyttikallion ja Erkkisenniemen osa-alueet 2,70 /m 2 c. Vanhan Meijerin osa-alue 6,50 /m 2 d. Kukkerinpuron osa-alue 5,30 /m 2 e. Korttelin 126 ja korttelin 36 tonttien lisämaat 2,70 /m 2 f. Länsi-Huiskan alueella korttelit ,80 /m 2, korttelissa 705 tontti 1 6,00 /m 2 tontti 2 7,00 /m 2, korttelissa 706 tontit 1-2 5,00 /m 2 tontti 6 6,00 /m 2 ja tontti 4 7,00 /m 2 3) Kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2009 myytävien asemakaavaalueella sijaitsevien rivitalotonttien hinnaksi 5,40 /m 2. Kortteleissa 704 ja 706 AP-tontit 9,00 /m 2. Kortteleissa 702 ja 703 AP-tontit 8,00 /m 2. 4) Haja-asutusalueella sijaitsevien omakoti- ja mahdollisten rivitalotonttien osalta kaupunginvaltuusto oikeuttaa teknisen lautakunnan päättämään myös myyntihinnoista. Maa- ja metsätalousmaasta myytäessä rakennuspaikkaa myyntihinta on metsämaapohjan arvo 40-kertaisena lisättynä alueella olevan puuston arvolla. Myyntihinnan tulee kuitenkin olla vähintään sama kuin ostohinta. 5) Kaupunginvaltuusto päättää, että teollisuustonttien myyntihinta on 1,00 /m 2. 6) Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että liiketonttien ja rakennettujen kiinteistöjen osalta kaupunginhallitus voi päättää hinnan jokaisen kaupan osalta erikseen. 7) Kaupunginvaltuusto päättää, että vuokrattaessa omakoti- ja teollisuustontteja vuosivuokra on 5 % vuokraushetkellä voimassa olevasta tontin myyntihinnasta. 8) Euron tonttien myyntiä jatketaan vuonna 2009 seuraavasti: kortteli 431 tontit 1-3 ja kortteli 432 tontti 4. 9) Kukkerinpuron osa-alueen AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan otetaan ehto, että rakentaminen tontille on aloitettava vuoden kuluessa kaupan teosta ja että korttelien 604, 605 ja 606 AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan otetaan ehto, että tontille rakennettava rakennus on liitettävä kaukolämpöön.

18 Kaupunginvaltuusto ) Itsenäisinä tiloina myytävien tonttien kaupan yhteydessä kauppahinnan lisäksi peritään todelliset tilanmuodostamiskustannukset (kortteleissa , 335,00 /tontti alv 0 % ja kortteleissa , 430,00 /tontti, alv 0 %). Kvalt Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asiasta Kaupunginhallituksen ehdotus: Annetaan kokouksessa.

19 Kaupunginvaltuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VANHUSTENKOTIYHDISTYKSELLE Khall (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden Vanhustenkotiyhdistys pyytää kaupungilta takausta lainalle. Laina on tarkoitus käyttää vanhustenkotiyhdistyksen omistamien kiinteistöjen peruskorjaukseen osoitteessa Urheilutie 48, jossa on viisi rivitaloa ja talousrakennus. Peruskorjaussuunnitelmaan kuuluu sisä- ja ulkopuolisia maalauksia ja korjauksia. Hankkeen kustannusarvio on , johon RAY on myöntänyt avustusta 30 %. Avustusta on myönnetty kuluvalle vuodelle ja loput vuodelle 2010 hankkeen todellisten kustannusten selvittyä. Lainan takauksen vakuudeksi vanhustenkotiyhdistys antaa kaupungille vastaavan määrän panttikirjoja. Lainaa on haettu Haapaveden Osuuspankilta. Laina-aika on 30 vuotta, korko euribor 12 kk + 0,90 % p.a. Liitteenä nro 26/2009 vanhustenkotiyhdistyksen vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää takauksen Haapaveden Vanhustenkotiyhdistykselle euron lainalle. Lainan vastavakuudeksi vanhustenkotiyhdistys antaa vastaavan määrän panttikirjoja. Kvalt Liitteenä nro 13/2009 vanhustenkotiyhdistyksen vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kaupunginhallitus päättää asiasta Kaupunginhallituksen ehdotus: Annetaan kokouksessa.

20 Kaupunginvaltuusto OSALLISTUMINEN KUNTARAHOITUKSEN OSAKEANTIIN Khall (Valm. talousjohtaja) Kuntarahoitus Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle osakepääoman korottamista osakeannilla osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta poiketen. Annin tavoitteena on kerätä vähintään 30 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vuonna 1989 perustetusta ja yli 250 kunnan omistamasta Kuntarahoituksesta on kehittynyt maamme kuntatalouden kannalta keskeinen tekijä. Kuntarahoituksen erinomainen luottokelpoisuus ja aktiivinen toiminta rahoitusmarkkinoilla ovat taanneet sen, että kuntien lainoitusta on voitu hoitaa kuntien kannalta edullisesti ja kilpailukykyisesti. Tilanne kuntien rahoitusmarkkinoilla muuttui täysin vuoden 2008 aikana. Syventyneen finanssikriisin vaikutuksesta pankkien varainhankinnan kustannus nousi voimakkaasti, ja niiden kyky tarjota edullista rahoitusta kuntasektorille heikkeni selkeästi. Käytännössä Kuntarahoitus on tällä hetkellä ainut rahoituslaitos varmistamassa rahoituksen saatavuutta kunnille. Olettavissa on, että nykyinen markkinatilanne tulee säilymään muuttumattomana parin seuraavan vuoden ajan. Kuntarahoituksen antolainauskanta tullee kasvamaan voimakkaasti. Pystyäkseen vastaamaan kasvaneeseen lainojen kysyntään on tärkeätä, että yhtiön pääomarakennetta vahvistettaan. Näin pystytään varmistamaan Kuntarahoituksen vakavaraisuus sekä sen paras luottoluokitus. Varmistaakseen rahoituksen valtion tukemaan asuntotuotantoon valtio on päättänyt osallistua esitettyyn antiin maksimissaan 20 miljoonalla eurolla, kuitenkin niin ettei sen osuus ylitä 70 % kokonaisannista. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: 1. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan euroa kuntarahoituksen osakeantiin. Lisämääräraha katetaan Haapaveden kaupungin sijoitusomaisuuden ns. reporahojen pääomasta. 2. Kaupunginhallitus päättä että Haapaveden kaupunki osallistuu Kuntarahoitus Oyj:n osakeantiin ja merkitsee 7500 kpl yhtiön osakkeita hintaan 3,20 per osake ja valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan merkitsemiseen liittyvät käytännön toimenpiteet. Päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdan 1 lisämäärärahan.

Kaupunginvaltuusto 2/2009 32 KOKOUSAIKA 23.3.2009 klo 19.00-19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 2/2009 32 KOKOUSAIKA 23.3.2009 klo 19.00-19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 2/2009 32 KOKOUSAIKA 23.3.2009 klo 19.00-19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2010 Kokousaika 1.3.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2010 Kokousaika 1.3.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 1/2010 Kokousaika 1.3.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Haapavedellä 20.3.2009 Vt. ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 20.3.2009 Vt. ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 5/2009 117 KOKOUSAIKA 16.3.2009 klo 16.40-17.30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja JÄSENET Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika 16.11.2009 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot