Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Virallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen 3 21 Valtuuston työjärjestyksen tarkistaminen , 6, 7 Valtuutettujen aloitteet Länsi-Huiskan asemakaava 7 24 Tonttien myyminen, vuokraaminen ja hinnat vuonna Takauksen myöntäminen Vanhustenkotiyhdistykselle Osallistuminen Kuntarahoituksen osakeantiin Luistelukeskuksen laina Vuoden 2008 tilinpäätösennakkoraportti Tilintarkastuksen kilpailuttaminen 24 Mahdolliset kiireelliset asiat Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet Valitusosoitus Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, nähtävänäpito pidetään yleisesti nähtävänä Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merk. ANTTI RANTAKANGAS Antti Rantakangas Hallintojohtaja Patrik Lindholm Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja Helena Juntto

2 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle 16. päivänä maaliskuuta 2009 ja lähetetty samana päivänä kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi lehdessä. Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 54 :ssä säädetyllä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalain 58 :n 1 mom.). Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan (34 ) valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Pöytäkirja tarkastetaan 30. päivänä maaliskuuta 2009 klo Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Helvi Järvenpää ja Tiina Kemppinen-Orpana.

3 Kaupunginvaltuusto VIRALLISTEN ILMOITUSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall (Valm. hallintojohtaja) Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Nykyinen käytäntö on ollut se, että kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. Lisäksi ilmoitukset on julkaistu Haapavesi-lehdessä, Pyhäjokiseudussa ja Siikajokilaaksossa. Työpaikan hakua tai vastaavat, rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset, voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan. Paikallisessa lehtiilmoittelussa on käytetty asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan paikallislehtiä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1. Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. 2. Työpaikan hakua tai vastaavat rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan. 3. Kuntalain 64 :n mukaisessa lehti-ilmoittelussa käytetään viranomaisen harkinnan mukaan Haapavesi-lehteä ja Pyhäjokiseutua sekä lisäksi terveyspalvelualueen osalta Siikajokilaakso-lehteä. Hyväksyttiin. Kvalt Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että 1. Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin erikseen on säädetty kuntalain 64 :n mukaan. 2. Työpaikan hakua tai vastaavat rajatulle kohderyhmälle tarkoitetut ilmoitukset voidaan aikataulu- tai muista sellaisista syistä tapauskohtaisesti julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan.

4 Kaupunginvaltuusto Kuntalain 64 :n mukaisessa lehti-ilmoittelussa käytetään viranomaisen harkinnan mukaan Haapavesi-lehteä ja Pyhäjokiseutua sekä lisäksi terveyspalvelualueen osalta Siikajokilaakso-lehteä.

5 Kaupunginvaltuusto VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN TARKISTAMINEN Khall Kaupunginvaltuuston nykyinen työjärjestys on hyväksytty kvalt Työjärjestyksen 17 :n mukaan ( Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä.). Koska em. lause on sulkeissa, asia voi aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta, joka on syytä poistaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuuston työjärjestystä muutetaan 17 :n osalta seuraavasti: Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä. Hyväksyttiin. Kvalt Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuuston työjärjestystä muutetaan 17 :n osalta seuraavasti: Ryhmäpuheenvuoro saa kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä.

6 Kaupunginvaltuusto VALTUUTETTUJEN ALOITTEET Khall (Valm. hallintojohtaja) Kuntalain mukaan kunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevista asioista. Valtuutetut ovat valtuuston kokousten yhteydessä jättäneet mennessä yhteensä 10 käsiteltyä aloitetta. Esityslistan liitteenä on yhteenveto tehdyistä aloitteista sekä selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty. Aloitteet ovat oheismateriaalina ja selvitys toimenpiteistä liitteenä nro 10/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että liitteen nro 10/2009 mukaiset aloitteet ja niistä aiheutuneet toimenpiteet saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin kokouksessa esitetyllä tavalla täydennettynä. Khall Esko Joentakanen on jättänyt aloitteen Haapaveden hiihtotunneli hankkeen selvittämisestä. Aloite on liitteenä nro 29/2009. Aloitetta on käsitelty valtuustossa ja vapaa-aikalautakunnassa Vapaa-aikalautakunnan vastine on liitteenä nro 30/2009. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee ko. aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuksi. Kvalt Yhteenveto tehdyistä aloitteista sekä selvitys mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty on liitteenä nro 5/2009. Esko Joentakasen aloite on liitteenä nro 6/2009 ja vapaa-aikalautakunnan vastine liitteenä nro 7/2009. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Esko Joentakasen aloitteesta Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteet ja niistä aiheutuneet toimenpiteet tiedoksi.

7 Kaupunginvaltuusto LÄNSI-HUISKAN ASEMAKAAVA Maank.tmk Haapaveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaavoitusohjelman , johon sisältyy Huiska-Ryyppymäen asemakaavatyön aloittaminen vuodelle Liitteessä nro 8 on Huiska-Ryyppymäen asemakaavatyön alustava rajaus sekä Air-Ix Ympäristö Oy:n laatima alustava työohjelma ja kustannusarvio kaavarungon ja asemakaavan laatimista varten. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavoitukseen ryhtymisestä ja kaavatyön jakamisesta osa-alueisiin. Maankäyttötoimikunta päätti, että Huiska-Ryyppymäen alueen asemakaavan laatimistyöhön ryhdytään karttaliitteen nro 8/2007 rajauksen ja Air-Ix Ympäristö Oy:n laatiman alustavan työohjelman ja kustannusarvion mukaisesti siten, että ensin laaditaan alueelle kaavarunko ja sen jälkeen alue asemakaavoitetaan osa-alueittain. Tavoitteena on, että ensimmäiset tontit ovat rakennettavissa keväällä Jaana Pekkala poistui esteellisenä 4 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi pöytäkirjanpitäjänä 4 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Maank.tmk Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut Huis- 14 ka-ryyppymäki alueelle vaihtoehtoluonnokset ve1 (liite 38) ja ve2 (liite 39) kaavarungosta. Kaavarungon reunaehdot-luonnos on liitteenä nro 40 ja kaavarunkoluonnoksien selostus liitteenä nro 41. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen laatimiin vaihtoehtoluonnoksiin Huiska-Ryyppymäen kaavarungosta. Maankäyttötoimikunta päätti, että kaavan laatija laatii vaihtoehtoluonnoksien ve1 ja ve2 pohjalta kaavarunkovaihtoehtoluonnoksen ve3 seuraavaan maankäyttötoimikunnan kokoukseen. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 14 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Seuraava maankäyttötoimikunnan kokous päätettiin pidettäväksi klo

8 Kaupunginvaltuusto Maank.tmk Huiska-Ryyppymäki alueen kaavarungosta ja asemakaavan laatimisesta on 16 pidetty aloituspalaveri viranomaisten kesken Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut Huiska-Ryyppymäki alueelle vaihtoehtoluonnoksen ve3 (liite nro 42) kaavarungosta maankäyttötoimikunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen tekemään vaihtoehtoluonnokseen. Maankäyttötoimikunta hyväksyi Huiska-Ryyppymäen kaavarungon asemakaavatyön pohjaksi. Asemakaavatyö päätettiin valmistella kolmessa osassa. Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelma päätettiin valmistella seuraavaan maankäyttötoimikunnan kokoukseen. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 16 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Maank.tmk Kaavan laatija Mikko Korhonen Air-Ix Ympäristö Oy:stä on laatinut maan- 21 käyttötoimikunnan tekemän päätöksen mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman Huiska-Ryyppymäen alueelle (liite 57). Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää asettaa Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Maankäyttötoimikunta päätti asettaa Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Jaana Pekkala poistui esteellisenä 12 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi pöytäkirjanpitäjänä 21 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Maank.tmk Huiska-Ryyppymäen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti näh- 29 tävillä välisen ajan. Kaavan laatija Mikko Korhonen on laatinut Huiska-Länsi alueelle kaavaluonnoksen (liite 69).

9 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu Mikko Korhosen laatimaan Huiska-Länsi alueen kaavaluonnokseen ja päättää kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville. Maankäyttötoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Huiska- Ryyppymäen kaavaluonnoksen asettamista julkisesti nähtäville. Merk. Jaana Pekkala poistui esteellisenä kokouksesta 29 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä toimi Antti-Jussi Vahteala 29 :n ajan. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Maankäyttötoimikunnan päätöksessä tarkoitetaan Huiska-Länsi asemakaavaluonnoksen asettamista julkisesti nähtäville. Huiska-Länsi asemakaavaluonnos on liitteenä nro 8/2008. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville Huiska-Länsi asemakaavaluonnoksen väliseksi ajaksi ja että luonnoksesta pyydetään lausunnot Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, HE Oy:ltä, Pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Hyväksyttiin. Merk. Jorma Kukonlehto oli esittelemässä asiaa klo Maank.tmk Huiska-Länsi asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Saaduista viranomaislausunnoista kopiot liitteenä nro 7/2008. Luonnoksesta nähtävillä oloaikana annetuista lausunnoista ja mielipiteistä kaavan laatija esittelee kokouksessa yhteenvedon sekä kuinka lausunnot otetaan huomioon asemakaavaluonnosta edelleen työstettäessä. Kaavan laatija Mikko Korhonen esittelee lausuntojen, mielipiteiden ja tehtyjen lisä maan ostojen perusteella edelleen työstetyn alustavan asemakaavaluonnoksen, joka on liitteenä nro 8/2008.

10 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavatyön jatkotyöstämisestä kokouksessa esitettävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen kävi läpi luonnoksesta annetut lausunnot, joissa ei ollut asemakaavan laatimiseen nähden mitään vastustavaa. Museovirasto toi esille, että on tarpeen kartoittaa alueen muinaismuistokohteet kaavoitustyön aikana, jotta tuleva rakentaminen ei hävittäisi mahdollista muinaishistoriallista tietoa, tältä osin on syytä odottaa maastotutkimusten tuomaa tarkempaa tietoa, eikä viedä asemakaavaa ehdotustasolla nähtäville ennen niitä. Haapaveden Energia Oy:n lausunnosta käy ilmi, että suunnitteilla olevalle alueelle ei ole laitoksen nykyisillä energian jakeluhinnoilla kannattavaa rakentaa kaukolämpöverkostoa. Käytiin läpi yleisten teiden melualuerajaukset. Nykyisessä vanhassa rakennuskannassa todettiin olevan yksi suojelurakennus Huiskan talo ja kaavan laatija tarkistaa tuleeko myös sen ulkorakennus merkitä suojeltavaksi. Huiskan mäen nykyisen asutuksen tiivistäminen on mahdollisuuksien mukaan otettu mukaan. Todettiin, että uudella alueella olevan matkapuhelinverkon tukiasema ei aiheuta tulevaan asutukseen nähden mitään suoja-aluetta säteilytason osalta eikä maston rakenteiden osaltakaan koska se on harukseton masto. Todettiin luonnoksen sopeutuvan hyvin alueen maastoon jättäen maisemanäkymiä eri suuntiin ja suojapuustot rajaavat liikenneväylien liikennemelun tonteilta pois. Maankäyttötoimikunta päätti, että tilataan Museoviraston maastotutkimuskenttätyö kaavoitettavalle alueelle ja niiden tietojen jälkeen ja ne huomioon ottaen jatketaan asemakaavan laatimista. Merk. Maankäyttötoimikunta päätti ottaa tämän asian käsiteltäväksi ennen keskustan osayleiskaava-asiaa. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri ) 5 Museovirasto on tehnyt maastotutkimukset alueella loppupuolella syyskuuta 2008 ja tutkittujen alueiden karttatieto on saatu sähköpostitse , samalla on saatu tieto siitä, että tehdyn inventoinnin mukaan nyt kaavoitettavalla alueella ei ole kaavoitusta estäviä muinaismuistoja. Varsinainen inventointiraportti saadaan museovirastosta alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen (AIRIX Ympäristö Oy) on kehittänyt kaavaluonnosta edelleen ja esityslistan liitteenä nro 12/2008 on päivätty versio luonnoksesta. Kaavasuunnittelija esittelee kaavaluonnoksen tarkemmin kokouksessa.

11 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu asemakaavaluonnokseen, tekee mahdollisesti siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset sekä esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaluonnoksen hyväksymistä asemakaavaehdotukseksi ja sen julkisesti nähtäville asettamista 30 vrk:n ajaksi ja lausuntojen pyytämistä siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois- Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli päivätyn kaavaluonnoksen sekä siihen kuuluvat asemakaavamerkinnät. Käydyssä keskustelussa tuli esille seuraavia mielipiteitä: tonttikokoja olisi tarkisteltava niin että alueella olisi myös suurempia yli 2000 m 2 :n tontteja vaikka tonttien lukumäärää joutuisi vähentämään, pieniä ja kapeita puistokaistoja ei esitetä tarpeettomasti vain tarpeelliset kulkuyhteydet alueen läpi eri suuntiin, kaavassa on esitettävä kevyen liikenteen väylän alikulkutarve Vatjusjärven suuntaan maantien nro 800 ali, selvitettävä onko tiehallinnolla myönteinen suhtautuminen alueen kohdalle maantien eteläpuolelle myöhemmin tarvittavaan katuliittymään, Hakalan tilan asuinrakennuksen inventointi suojelluksi merkitsemiseksi olisi tehtävä, alueelle tulee osoittaa leikkikentän paikka, alueen pelloille tulee osoittaa palstaviljelyalue. Maankäyttötoimikunta päätti, että alueen eri kortteleissa tarkistetaan tonttikokoja suuremmiksi että on tarjolla erisuuruisia tontteja, että kysytään tiehallinnolta mielipide alueen kohdalle maantien 800 eteläpuolelle tulevan liittymän sijoittamisesta, että täydennetään MT-1 alueen kaavamääräystä niin että sinne voidaan perustaa myös palstaviljelyä, että alueelle osoitetaan leikkikentän paikka. Maankäyttötoimikunta päätti edellä selostetulla tavalla täydennettyä Länsi- Huiskan asemakaavaluonnosta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi asemakaavaehdotukseksi ja ehdotuksena julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 vrk:n ajaksi sekä lausuntojen pyytämistä siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois- Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä.

12 Kaupunginvaltuusto Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Uuden kaava-alueen nimi on muutettu kielellisesti parempaan asuun: Länsi- Huiskan alue, jota voitanee käyttää lopullisena. Asemakaavalaajennuksella muodostetaan Haapaveden keskustan asemakaava-alueeseen uudet korttelin nrot Näistä korttelit 700, 701 ja 711 ovat aikanaan haja-asutuksena rakentuneita alueita ja muut korttelit ovat täysin uusia rakentamattomia alueita. Rakentamattomissa kortteleissa on 56 uutta AO-tonttia ja 4 uutta APtonttia, joihin rivitalo-muotoinen rakentaminen on mahdollista. AO-tonttien yhteinen kortteliala on noin m 2 eli tontin keskimääräinen koko on 2008 m 2, suurimman ollessa yli 2400 m 2 ja pienimmän 1750 m 2. AP-tonttien rakennusoikeus on 600 m 2 /tontti eli yhteensä 2400 k-m 2. Tiehallinnon Oulun tiepiirin kaavoitusyhdyshenkilöltä on saatu mielipide uuden Länsi-Huiskan alueen sekä Ryyppymäen alueen kokoojakatujen liittymien sijoittamisesta maantien 800 varteen; sopivinpana tiehallinto pitää liittymien sijoittamista keskenään kohdakkain nyt suunnitellun kokoojakatuliittymän kohdalle, tämä sopii myös kaupungin tulevalle kaavoitukselle alueen kaavarungon perusteella. Esityslistan liitteenä nro 116/2008 on maankäyttötoimikunnan kokouksessaan tarkentama asemakaavaluonnos, liitteenä nro 117/2008 kaavaselostusluonnos, liitteenä nro 118/2008 havainnepiirros kaava-alueesta sekä liitteenä nro 119/2008 kaavan laatijan yhdistelmä luonnosvaiheessa annetuista mielipiteistä ja lausunnoista. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Huiskan alueen (korttelit ) asemakaavaluonnoksen asemakaavaehdotukseksi ja päättää asettaa sen MRL:n ja MRA:n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi, pyytää samalla lausunnot siitä Haapaveden rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Haapaveden perusturvalautakunnalta, Haapaveden koululautakunnalta, Haapaveden vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Tiehallinnon Oulun tiepiiriltä, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Haapaveden Energia Oy:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Vattenfall Verkko Oy:ltä sekä ilmoittaa kaavaehdotuksesta alueen maanomistajille. Hyväksyttiin lisäyksellä, että hyväksymisen yhteydessä harkitaan vielä APtonttien lisäämistä kortteleihin MT-1 alueelle mahdollistettava myös palstaviljelymahdollisuus. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan.

13 Kaupunginvaltuusto Nähtävilläoloaikana on jätetty kolme lausuntoa (Pohjois-Pohjanmaan museo, ympäristökeskus ja Vattenfall Verkko Oy), yksi lausunto nähtävilläoloajan jälkeen (tiehallinto) sekä neljä muistutusta. Yksi muistutus koski nykyisen kulkuyhteyden turvaamista kaavamerkinnällä uudella alueella ja kolme muistutusta koski nykyisen asutuksen alueelle esitettyä ehdollista tonttijakoa (korttelit 700 ja 701). Esityslistan liitteenä nro 1/2009 ovat jätetyt lausunnot ja muistutukset. Kaavan laatija on laatinut vastineluonnoksen lausuntoihin ja muistutuksiin, esityslistan liitteenä nro 2/2009. Kaavan laatija esittelee kokouksessa täydennetyn vastineen sekä selostaa kaavaehdotukseen tehdyt vähäiset muutokset kokouksessa. Kaavaehdotus pvm on esityslistan liitteenä nro 3/2009. Museovirasto on syyskuussa 2008 tehnyt muinaismuistokohteiden tarkennustutkimukset myös Haapaveden keskustan alueella. Oheislukemistona on esityslistan mukana myös kopion museoviraston laatima Haapavesi arkeologinen osainventointi Keskustan ja Mieluskylän osayleiskaavat Länsi- Huiskan asemakaava, Johanna Seppä 2008 raportti. Maankäyttötoimikunnan on nimettävä uudet kadut ennen kaavaehdotuksen lähettämistä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Huiskanmäen nykyisen alueen (korttelit 700 ja 701) osalta on järkevää jättää asemakaavaehdotus tässä vaiheessa hyväksymättä ja käydä maanomistajien kanssa yhteiset neuvottelut tonttijaon sovittamiseksi mahdollisimman hyvin kaikkia näkemyksiä vastaavaksi ja vasta tämän jälkeen tuoda näitä kortteleita (700 ja 701) koskeva asemakaava hyväksyttäväksi. Puheenjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee lausuntojen ja muistutusten vastineet ja asemakaavaehdotuksen tarkistuksen korttelien osalta. Maankäyttötoimikunta esittää asemakaavaehdotusta kadunnimillä täydennettynä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Kaavan laatija Mikko Korhonen esitteli kaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset sekä niiden perusteella tehdyt vähäiset muutokset; korttelien 720 ja 721 välisen kadun jatkaminen kaava-alueen rajaan saakka ja kulkuyhteyden lisääminen korttelien 722 ja 723 välisen kadun päästä kaava-alueen rajaan saakka, kaupunginhallituksen evästyksen mukainen korttelien 702 ja 703 tonttien käyttötarkoituksen muuttaminen AO:sta AP:ksi rakennusoikeuden määrän pysyessä lähes ennallaan. Korttelien 700 ja 701 maanomistajien useiden tonttijakoon kohdistuvien muistutuksien perusteella asemakaava korttelien 700 ja 701 osalta jätetään pois hyväksymiskäsittelystä ja käydään maanomistajien kanssa lisäneuvottelu tonttijaon tarkistamiseksi ja sen jälkeen korttelien 700 ja 701 asemakaava tuodaan hyväksyttäväksi. Käsiteltiin ehdotetut kadunnimet; Morkontie, Järvitie, Niittytie, Peltotie, Rinnetie, Hakanlantie ja Kunnaantie.

14 Kaupunginvaltuusto Käsittelyvaiheessa jaettu täydennetty asemakaavaehdotus on liitteenä nro 3b/ Maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä korttelien osalta ja kadunnimiksi Morkontie, Järvitie, Niittytie, Peltotie, Rinnetie, Hakalantie ja Kunnaantie. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus korttelien osalta on liitteenä nro 19/2009 ja asemakaavan havainnepiirros on liitteenä nro 20/2009. Nähtävillä pidetystä asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 21/2009 ja näistä laadittu vastine on liitteenä nro 22/2009. Oheislukemistona ovat kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, museoviraston raportti ja luonnosvaiheen lausunnot. Liitteenä olevaan kaavakarttaan on otettu huomioon yhdessä muistutuksessa esiin tuotu kulkuyhteystarve korttelin 722 eteläpuolelta korttelin 720 pohjoispuolelle ja korttelien 700 ja 701 ehdollisiin tonttijakoihin esitetyt muistutukset on huomioitu siten, että nyt näiden korttelien osalta kaavaa ei hyväksytä vaan käydään neuvottelut tonttijaon tarkistamiseksi ja vasta sen jälkeen tuodaan kaava korttelien 700 ja 701 osalta hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaa korttelien osalta hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus kehoitti lisäksi teknistä toimea tarkastelemaan tiennimet uudelleen mahdollisten päällekkäisyyksien estämiseksi ja tekemään niistä tarvittaessa uusia esityksiä. Merk. Mervi Niemelä poistui kokouksesta klo Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Länsi-Huiskan alueelle ehdotetuista katunimistä Hakalantien ja Niittytie ovat jo käytössä Haapaveden yksityisteiden nimistössä, molemmat Karsikkaalla. Päällekkäisyyksien estämiseksi samoja nimiä ei kannata käyttää. Hakalantien tilalle voidaan vaihtaa alueen maanomistukseen perustuvana nimi Thesslerintie ja Niittytien tilalle vaihdetaan nimi Vainiotie. Vainiotie pohjautuu sekä alueen yhteen rekisteritilan nimeen, että alueen peltovainioon.

15 Kaupunginvaltuusto Liitteenä nro 25/2009 olevasta kaavakartasta ilmenee katunimet nyt esitetyssä muodossa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Länsi-Huiskan alueen asemakaavaa täydennettävän teidennimien osalta yllämainitulla tavalla. Kvalt Länsi-Huiskan asemakaavaehdotus korttelien osalta on liitteenä nro 8/2009 ja asemakaavan havainnepiirros on liitteenä nro 9/2009. Nähtävillä pidetystä asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 10/2009 ja näistä laadittu vastine on liitteenä nro 11/2009. Oheislukemistona ovat kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, museoviraston raportti ja luonnosvaiheen lausunnot. Liitteenä nro 12/2009 olevasta kaavakartasta ilmenee katujen nimet. Kaupunginhallitus päättää asiasta katujen nimien osalta Kaupunginhallituksen ehdotus: Annetaan kokouksessa.

16 Kaupunginvaltuusto TONTTIEN MYYMINEN, VUOKRAAMINEN JA HINNAT VUONNA 2009 Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupungin hallintosäännössä olevan valtuutuksen nojalla ja valtuuston hintapäätöksen mukaisesti v tekninen lautakunta sai myydä ja vuokrata kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia tontteja tai tontin osia sekä haja-asutusalueella sijaitsevia, rakennustonteiksi tarkoitettuja tiloja tai määräaloja alla mainituin hinnoin ja muutoin kaupunginhallituksen päättämillä kauppaehdoilla seuraavasti: Omakotitontit: Sairaalanmäen, Meijerin ja Raatesuon osa-alueet 2,16 /m 2 Linnaisten, Pokelan, Kotimetsän ja Erkkisenniemen osa-alueet 2,70 /m 2 Vanhan Meijerin osa-alue 6,50 /m 2 Kukkerinpuron osa-alue 5,30 /m 2 Korttelin 126 tonttien lisämaat 2,70 /m 2 Kortteli 139 Kotimetsän osa-alue 4,33 /m 2 Rivitalotontit asemakaava-alueella 5,40 /m 2 Teollisuustontit asemakaava-alueella 1,00 /m 2. Haja-asutusalueella sijaitsevien omakoti- ja mahdollisten rivitalotonttien osalta kaupunginvaltuusto oikeutti teknisen lautakunnan päättämään myös myyntihinnoista. Myyntihinnan tuli kuitenkin olla vähintään sama kuin ostohinta. Liiketonttien ja rakennettujen kiinteistöjen osalta kaupunginhallitus päätti hinnan jokaisen kaupan osalta erikseen. Vuokrattaessa omakoti- ja teollisuustontteja vuosivuokra on 5 % vuokraushetkellä voimassaolevasta tontin myyntihinnasta. Korttelin 431 tontit 1-3 ja korttelin 432 tontti 4; kaikilla hinta 1 /tontti Kukkerinpuron osa-alueen AP-tonttien myynnissä on ehto, että rakentaminen tontille on aloitettava vuoden kuluessa kaupan teosta ja että korttelien 604, 605 ja 606 AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan on ehto, että tontille rakennettava rakennus on liitettävä kaukolämpöön. Itsenäisinä tiloina myytävien tonttien kaupan yhteydessä edellä mainitun kauppahinnan lisäksi peritään todelliset tilanmuodostamiskustannukset ( /tontti, alv 0 %). Vuodelle 2009 tonttien neliöhintoihin ei esitetä tehtäväksi korotuksia. Uutena alueena ensimmäistä kertaa hinnoitettavaksi tulee Länsi-Huiskan asemakaava-alueelta korttelit Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto tekee tonttien myyntiä koskevat seuraavat päätökset:

17 Kaupunginvaltuusto ) Kaupunginvaltuusto päättää, että tekninen lautakunta voi edellä selostetun kaupungin hallintosäännössä olevan valtuutuksen nojalla myydä ja vuokrata kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia tontteja tai tontin osia sekä haja-asutusalueella sijaitsevia, rakennuspaikoiksi arvostettavia tiloja tai määräaloja päätösehdotuksen kohtien 2-6 mukaisin hinnoin ja muutoin kaupunginhallituksen päättämillä kauppaehdoilla. 2) Kaupunginvaltuusto päättää, että vuonna 2009 myytävien asemakaavaalueella sijaitsevien omakotitonttien myyntihinnat ovat seuraavat: a. Sairaalanmäen, Meijerin ja Raatesuon osa-alueet 2,16 /m 2 b. Linnaisten, Pokelan, Kotimetsän, Hyttikallion ja Erkkisenniemen osa-alueet 2,70 /m 2 c. Vanhan Meijerin osa-alue 6,50 /m 2 d. Kukkerinpuron osa-alue 5,30 /m 2 e. Korttelin 126 ja korttelin 36 tonttien lisämaat 2,70 /m 2 f. Länsi-Huiskan alueella korttelit ,80 /m 2, korttelissa 705 tontti 1 6,00 /m 2 tontti 2 7,00 /m 2, korttelissa 706 tontit 1-2 5,00 /m 2 tontti 6 6,00 /m 2 ja tontti 4 7,00 /m 2 3) Kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2009 myytävien asemakaavaalueella sijaitsevien rivitalotonttien hinnaksi 5,40 /m 2. Kortteleissa 704 ja 706 AP-tontit 9,00 /m 2. Kortteleissa 702 ja 703 AP-tontit 8,00 /m 2. 4) Haja-asutusalueella sijaitsevien omakoti- ja mahdollisten rivitalotonttien osalta kaupunginvaltuusto oikeuttaa teknisen lautakunnan päättämään myös myyntihinnoista. Maa- ja metsätalousmaasta myytäessä rakennuspaikkaa myyntihinta on metsämaapohjan arvo 40-kertaisena lisättynä alueella olevan puuston arvolla. Myyntihinnan tulee kuitenkin olla vähintään sama kuin ostohinta. 5) Kaupunginvaltuusto päättää, että teollisuustonttien myyntihinta on 1,00 /m 2. 6) Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että liiketonttien ja rakennettujen kiinteistöjen osalta kaupunginhallitus voi päättää hinnan jokaisen kaupan osalta erikseen. 7) Kaupunginvaltuusto päättää, että vuokrattaessa omakoti- ja teollisuustontteja vuosivuokra on 5 % vuokraushetkellä voimassa olevasta tontin myyntihinnasta. 8) Euron tonttien myyntiä jatketaan vuonna 2009 seuraavasti: kortteli 431 tontit 1-3 ja kortteli 432 tontti 4. 9) Kukkerinpuron osa-alueen AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan otetaan ehto, että rakentaminen tontille on aloitettava vuoden kuluessa kaupan teosta ja että korttelien 604, 605 ja 606 AP-tonttien myynnissä kauppakirjaan otetaan ehto, että tontille rakennettava rakennus on liitettävä kaukolämpöön.

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 16.5.2011, kello 18.00 18.27 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot