Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta"

Transkriptio

1 KH - Yleisjaosto KH - Yleisjaosto Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta 922/ /2013 YJ 63 Hallintojohtaja Riitta Luotio: Henkilöstöhallinnon ohjelmistot ovat tulleet elinkaarensa päähän ja edellyttävät uusimista. Ohjelmistohankinnassa on kolme eri vaihtoehtoa: 1. Kunnan oma hankinta ja kilpailuttaminen 2. Palkanlaskennan vaiheittainen ulkoistus Kunnan Taitoa Oy:lle 3. Ohjelmistohankinta Tieran kilpailuttaman ohjelmistokilpailutuksen kautta Ohjelmiston hankintaa koskevaa asiaa on aikaisemmin käsitelty palkkahallinnon ulkoistamista koskevassa asiassa sekä osana keskusviraston palvelustrategiatyötä. Palkkahallinnon ulkoistamista koskeva asia palautettiin kaupunginhallituksessa uuteen valmisteluun ja odottamaan Raision kaupungin osalta Taitoa Oy:n siirtoselvityksen valmistumista. Raision kaupunki ei toistaiseksi ole tehnyt Taitoa Oy:n siirtoselvitystä. Palvelustartegiatyössä kaupungin oman henkilöstöhallinnon ohjelmiston hankinnan ja kilpailuttamisen ratkaisussa käytettiin vertailupohjana on Raisiossa vuosina suoritettua hankintaa, joka sisälsi myös taloushallinnon järjestelmät. Tekninen ratkaisu olisi tässä mallissa tullut järjestelmätoimittajalta SaaS-palveluna (ratkaisu fyysisesti toimittajan tiloissa, ei välillisiä teknisiä kustannuksia esim. palvelimet, lisenssit ja ylläpito). Tämän vaihtoehdon tilalle on kuitenkin pyydetty uusi tarjous toiselta ohjelmistotoimittajalta toukokuussa Vaihtoehto 1: Kaupungin oma ohjelmistohankinta Tieran kilpailutuksen on voittamassa CGI:n Populus -sovellus. Aikaisemmat hintavertailut perustuivat Aditron Personec-F -ohjelmistoon. Asiasta on pyydetty CGI:ltä alustava kustannusarvio: Populus CGI:LTÄ Projekti Perushinta + lisenssit Konversio Status-Populus vuosi yht seuraavaa vuotta (ylläpito) á vuotta yht

2 Projektipäällikkö 1-1,5 htv *) YHTEENSÄ (5 vuotta) Vaihtoehdon kustannusarvio perustuu siihen, että vaihto tapahtuisi versiopäivityksenä Statuksesta kuntamalliin ilman kilpailutusta. Tämä sisältää riskin hankintalain osalta. Lisäksi projektipäällikkö on tässä versiossa päätoiminen. Henkilöstöhallinnon työmäärä ja resurssit huomioon ottaen ei ole mahdollista irrottaa projektipäällikköä nykyresurssista "otona". Vaihtoehto 2: Taitoa Oy Toisessa mallissa toteutus perustuisi vaiheittaiseen palveluiden ulkoistukseen Taitoa Oy:lle. Etenemismalli voisi olla esimerkiksi seuraava: 1. Ensimmäisessä vaiheessa Tieran kilpailuttama palkkajärjestelmä tulisi Naantalin käyttöön Taitoa Oy:n tuen kera siten, että henkilöstö ei vielä siirry. Tieran toteuttama Taitoan palkkajärjestelmän kilpailutus ja siihen liittyvät neuvottelut ovat vielä kesken, ne pitää ensin saada valmiiksi (aikataulu 09/2013) Taitoa tekee tästä konseptista tarkennetun hinnoitteluesityksen Naantalille heti, kun kilpailutuksen tulokset ja Taitoan sopimus palkkajärjestelmästä saadaan valmiiksi Taitoa tarjoaa Naantalille "avaimet käteen palvelun" palkkajärjestelmän osalta Taitoan installaation jatkokehitys viedään valtakunnallisesti yhtenäisenä tavoiteprosessin mukaisena ja kulut ovat yhteisen järjestelmän jatkokehityksessä huomattavasti pienemmät kuin oman installaation 2. Toisessa vaiheessa Naantalin kanssa jatketaan prosessia, jossa henkilöstö siirtyy Taitoalle ja Taitoa tuottaa palkkahallinnon palvelut. Taitoa perustaa toimipisteen Turun alueelle Toisen vaiheen aikataulua ei tarvitse sitoa esim. ensi vuoteen, tavoitteen asettelu Naantalin oman tarpeen mukaisesti Optiona voidaan myös miettiä mahdollisuutta Tiera-ERP HR- ratkaisuun liittyvän palvelun tuottamisesta Optiona taloushallinnon palveluiden siirto Taitoalle ja siinä lisämahdollisuus miettiä pidemmällä aikavälillä siirtymistä Tiera-ERP taloushallinnon palvelujen piiriin Kustannusten määrittely tässä vaihtoehdossa ei ole käytettävissä olevan tiedon perusteella vielä kokonaisuudessaan mahdollista. Vaihtoehto 3: Tiera

3 Populus ohjelma hankitaan Tieran kilpailutuksen kautta. Populus Tieralta Projekti Lisenssit Ylläpito ( ) vuosi yht seuraavaa vuotta (ylläpito) vuotta yht Projektipäällikkö 0,5 htv*) YHTEENSÄ (5 vuotta) Tämä malli edellyttää, että henkilöstöhallinnon nykyisiä töitä voidaan siirtää toimistosihteerille ja "harjoittelijalle" tai määräaikaiselle henkilölle. Tiera on tehnyt hankintapäätöksen Tavoiteaikataulu neuvotteluille oli 30.4, mutta neuvottelut ovat venymässä syyskuun 2013 loppuun. Neuvotteluissa halutaan varmistaa että tuote soveltuu sekä yksittäisten kunta-asiakkaiden käyttöön että palvelukeskuskäyttöön (Taitoa) ja integroituu osaksi Tieran ERP-ratkaisua. Tavoitteena on kustannustehokkaan ratkaisun hakeminen asiakkaille. Esitetyistä vaihtoehdoista ratkaisuehdotus henkilöstöhallinnon ohjelmistohankintaan pystyttänee tuomaan esittelyyn lokakuussa Näillä näkymin Tieran kautta hankittuna ratkaisu olisi noin % edullisempi kuin kaupungin omana hankintana. Lisäksi vältyttäisiin raskaalta kilpailutusprosessilta ja projektipäällikön terve on Tieran kautta toteutettuna ratkaisevasti kevyempi. Mikäli Naantalin kaupunki osallistuisi Tieran palkkajärjestelmän käyttöönottoon "edelläkävijänä", on euron projektikustannuksista mahdollista saada aikanaan palautuksia maksimissaan 80 % yhteisen kehittämisen osuudesta. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: YLEISJAOSTO: Yleisjaosto merkitsee tiedoksi palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinnan tilannekatsauksen. Vs. kaupunginjohtaja tarkensi pohjaehdotusta seuraavasti: Yleisjaosto merkitsee tiedoksi palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinnan tilannekatsauksen. Vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä tehdään päätös hankinnan ratkaisuvaihtoehdosta Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin. YJ 82

4 hallintojohtaja Riitta Luotio Palkkahallinnon ohjelmistohankinnasta on neuvoteltu Tieran ja Tai to an edus ta jien kans sa Taitoalla on uutena palvelukonseptina ns. Oma Taitoa -palvelu, jossa tarjotaan tietojärjestelmän käyttöönottopalvelu ilman henkilöstön siirtoa palvelukeskustoimintamalliin. Oma Taitoaan voi järjestelmätoimituksen lisäksi liittää muita oheispalvelukokonaisuuksia (esim. sovelluspalvelun ja käytön tuki, prosessituki ja prosessin kehitys). Jotta tarjous asiasta voidaan tehdä, tulee järjestelmäympäristöjeneroista laatia eroanalyysi Tieran ja CGI:n kanssa. Eroanalyysin pohjalta kyetään laskemaan käyttöönottoprojektin hinta, jatkuvan palvelun hinta sekä oheispalveluiden laajuus ja niiden hinta sekä laatia aikatauluehdotus etenemiselle. Eroanalyysin laatimispäiviksi on sovittu 2. ja Populus-järjestelmän mahdollisesta käyttöönotosta on laadittu alustava eroanalyysi yhteistyössä CGI:n edustajien kanssa Kun Tieran Populus -temp la te on käyttöönotettu, tehdään virallinen eroanalyysi. Läpikäynnissä tulivat esiin seuraavat eroavaisuudet/lisätoiminnallisuustarpeet: Liittymät: Primus -liittymää palkkoihin ei ole olemassa Winnhits -liittymää ei ole käytössä KuntaRekry -liittymää ei ole Raportit: Henkilörekisterioteta ei työntekijä voi tulostaa Populuksesta Ad-autentikointi ei kuulu templateen Hälytykset sähköiselle työpöydälle eivät kuulu templateen Tieralta on saatu epävirallisia hintoja palkkahallinnon ohjelmiston käyttöönotosta Naantalille. Tiera ja taitoa tekevät sopimuspohjaan perustuvan tarjousesityksen perjantaina , joten asiaa ei valitettavasti saada valmisteltua esityslistalle. Tiera ja Taitoa ovat yhdessä tehneet tarjouksen Oma Taitoa-palvelusta. Asialistalla esitetty Tieran tarjous on poistunut. Oma taitoa palvelussa tietojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön ilman henkilökunnan siirtämistä palvelukeskustoimintamalliin. Käyttöönoton hinta-arvio Naantalille alv 0%: Template -ratkaisu sis. alla olevat

5 Käyttöönottoprojekti Käyttöönottomaksu Käyttövaltuuksien han kinta (lisenssit) palkansaajalle á 16,90. (Laskentaperusteena 1600 henkilöä) Template -ratkaisuun kuulu mattomien integ raatioiden työmäärä ar vioidaan htp 1090 Projektiin liittyvät seu raa vat liittymät, joista ei veloi teta erikseen: erik seen, mutta alustava arvio on 3 Titania htp/liitty mä Hellewi Pro Consona/Effi ca maksuliikenne (Opus capita) Verkkopalk ka/tulostuspalvelu esa ra Olemassa ole vat vakioidut vi ranomaisliittymät (Ve rot taja, Kela jne.) Pääkäyttäjäkoulutus htp Tarpeen mukaan /päivä/8 henkilön ryh mä VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee palkkahallinnon ohjelmistohankinnan tilanteen tiedoksi. Tarkemmat kusannusarviot ja toetutumistapa toimitetaan kaupunginhallitukselle talousarviolaadinnan yhteydessä. Asian käsittelyä yleisjaostossa jatketaan marraskuun kokouksessa. Merkitään, että tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen oli läsnä tässä asiassa. Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen oli asiantuntijana tässä asiassa.

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7

Sisällysluettelo. 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3. 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 KH - Yleisjaosto 22.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 66 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 67 Lähihoitaja Tea Metsärannan sivutoimi-ilmoitus 7 68 Osastonhoitaja

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 15.08.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 51 12.06.2014 Kotihoidon toiminnanohjaushanke 933/00.01.05/2013 SOTELTK 68 Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Yhtymähallitus 27.3.2012 40 Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela 19.3.2012 2 Taustaa

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013 Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 660/02.08.03.01/2012 Yhall 07.05.2013 83 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta Kunnanhallitus 183 22.06.2015 KUUMA-kuntien yhteisen ICT-yhtiön perustamisen valmistelu Kunnanhallitus 183 KUUMA-kuntien kaupungin ja kunnanjohtajat sekä tietohallinnosta vastaavat ovat vuoden 2014 joulukuusta

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet...

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016

Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016 Turun kaupunki Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioeh- vuosille 2013 2016 dotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus 2013 PERUSTELUOSA 1.11.20122 Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot