Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta"

Transkriptio

1 Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Johdanto Karlskogan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2012 lähtien. Kunta hyväksyi vähemmistölain velvoitteet tehdessään päätökseen liittymisestä suomen kielen hallintoalueeseen. Täyttääkseen vähemmistölain velvoitteet on kunnassa laadittu toimintasuunnitelma.. Valtiontuki Karlskogan kunta saa vuosittain kr kunnan lisäkustannuksiin lakia soviteltaessa. Tukea ei saa käyttää toimintoihin, jotka jo kuuluvat kunnan vastuualueeseen. Kunta raportoi Tukholman läänin lääninhallitukselle vuosittain, mihin tukea on käytetty. Mikäli hallintoalueeseen kuuluva kunta saa valtiontukea, on sen myös tehtävä kartoitus. Karlskogan kunnassa tehtiin laaja kartoitus ruotsinsuomalaisten toivomuksista sekä kunnan henkilöstön kielitaidoista syksyllä Seuraava, yksityiskohtaisempi kartoitus tehtiin keväällä Työtavat Neuvosto Karlskogan kunnassa on ruotsinsuomalainen neuvosto, joka koostuu seuraavien seurojen/järjestöiden edustajista: Suomi-seura, Eläkeläisyhdistys Tähti, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö, Ruotsin suomenkielisten näkövammaisten liiton paikallisosasto ja Helluntaiseurakunnan suomenkielinen toiminta. Tämän lisäksi kuuluu neuvostoon Örebro-Värmlannin piirin puheenjohtaja sekä kaksi seuratonta ruotsinsuomalaista. Karlskogan kuntaa edustavat kunnanjohtaja, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja ja hallintoalueen kehittäjä. Neuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaikille avoimia yleiskokouksia pidetään noin kaksi kertaa vuodessa. Verkosto Karlskogan, Degerforsin, Hälleforsin, Örebron ja Lindesbergin kunnat ovat perustaneet Örebron läänin hallintoaluekuntien verkoston. Verkosto tapaa säännöllisesti keskustellen yhteisistä toiminnoista. Kaikki suomen kielen hallintoalueen koordinaattorit Ruotsisssa tapaavat kaksi kertaa vuodessa. Kunnan verkkosivu Kunnan suomenkielistä verkkosivua päivitetään säännöllisesti. Verkkosivulla voit lukea hallintoalueen kuulumisia sekä kunnallisia uutisia. Myös suomenkieliset seurat voivat tiedottaa kaikille avoimista olevista tapahtumista ko. sivulla.

2 Koko kuntaa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet Informaatio ja yhteys viranomaisiin Kunnan ruotsinsuomalaiset voivat aina käyttää suomea ollessaan yhteydessä kuntaan Kunnan on tiedotettava kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan Eri hallinnot ovat tietoisia rutiineista, mikäli suomea puhuva kuntalainen ottaa heihin yhteyttä Kaksikielinen koordinaattori tarvitaan tiedottamaan kunnassa asuvia ruotsinsuomalaisia sekä auttamaan kirjallisissa suomenkielisissä yhteydenotoissa. Osa virasta käytetään auttamaan kuntalaisia yhteydenottoissa kaupungin eri hallintoihin sekä yksinkertaisissa käännöksissä ja tiedotteissa. Kunnan verkkosivua päivitetään säännöllisesti. Eri hallintojen vaativimpiin tulkkauksiin ja käännöstehtäviin hankitaan tulkkiapua. Täyttääkseen sitoumuksen, että henkilöllä on oikeus käyttää suomea asioidessaan kunnassa, tulisi henkilöstön työhönotossa (erityisesti vastaanotto / vaihde ja vanhustenhuolto) korostaa, että suomen kielen taito on ansioksi Vastaanoton/vaihteen on tärkeä saada tietää, ketkä kunnan henkilöstöstä osaavat suomea voidakseen neuvoa suomea puhuvat henkilöt oikean henkilön puoleen hallintojen yhdyshenkilöt Kunnassa työskentelevät tietävät, mitä kuuluminen suomen kielen hallintoalueeseen tarkoittaa ja mitä mahdollisia resursseja on käytettävissä Hallintoalueen kehittäjä tapaa eri hallintojen yhdyshenkilöt kahdesti vuodessa Kunnan lähiverkossa apulehtinen: Finsktalande kundbesök lathund för förvaltningar

3 Hallintokohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet Lapsi- ja koulutushallinto sekä lukiokouluhallinto Työskennellä kansallisiin vähemmistöön kuuluvien oppilaiden mahdollisuuteen kehittää kaksikielisyyttään Lisätä opiskelijoiden ja opettajien tietämystä kansallisista vähemmistöistä Lisätä vanhempien tietämystä kansallisisten vähemmistöjen oikeuksista Pyrkiä kaksikielisen esikouluosaston perustamiseen(jos tarvetta ilmenee) - lapsi- ja koulutushallinto Vuosittain informoida vanhempia vähemmistölain mukaisista oikeuksista koskien esikoulua (ja äidinkielen opetuksesta koululain mukaan) Jatkuva informaatio henkilöstölle työpaikkakokouksissa Informaatio esikouluissa: Esite Lapsellasi on oikeus äidinkieleen Hakulomakkeessa vaihtoehto kaksikielisestä esikoulusta Kartoittaa suomenkielisen esikouluosaston tarve Hakulomakkeita uudistettaessa lisätä vaihtoehto kaksikielisestä esikoulusta - lukiokouluhallinto Aikuiskoulutuksessa henkilöstön taidot kattavat sekä suullisen että kirjallisen viestinnän - verkkosivulle informaatio Kaksi opettajista on suomenkielisiä Lukiossa henkilöstön taidot kattavat sekä suullisen että kirjallisen viestinnän Yhdyshenkilö lukiossa Äidinkielen opetusta ja suomenkielen kursseja käsitellään oppilaiden tarpeiden mukaan Suomenkieli on keskeisenä sisältönä luettaessa ruotsia toisena kielenä Suomenkielistä infomaatiomateriaalia on saatavissa ulkoisissa tapahtumissa. Sosiaalihallinto Sosiaalilautakunta on hyväksynyt sosiaalihallinnon toimintasuunitelman. Jokainen yksikkö tekee oman konkreettisen toimintasuunnitelmansa. Vastata tarpeeseen suomenkielisestä vanhustenhoidosta Suomenkielistä informaatiota saatavilla Mahdollisuus vastata suomeksi yhteyksissä viranomaisiin Pyrkiä kohtaamaan yksittäisiä suomeksi ja edistää mahdollisuutta saada suomea puhuvaa henkilöstöä Vahvistaa hoito ja hoivahenkilöstön suomen kielen taitoja

4 Pyrkiä yhteistyöhön vapaaehtoisyhdistysten ja kirkon suomenkielisen toiminnan kanssa Hallintoalueen kehittäjä tuottaa yksinkertaisen lausekirjan suomeksi, jota vanhustenhoidon ruotsinkielinen henkilöstö voi käyttää Pyrkiä saamaan lisää suomenkielisia yhdyshenkilöitä sosiaalihallintoon Helpottaakseen suomenkielisiä yhteyksissä sosiaalihallintoon, vastaavat kaikki päälliköt, että lista suomenkielisestä henkilöstöstä jätetään vaihteeseen/vastaanottoon Sosiaalihallinnon tiedottaja vastaa siitä, että suomenkielinen informaatio verkkosivulla ja esitteissä tehdään ja päivitetään Pyydettäessä kääntää yksityiset päätökset ja päätösilmoitukset sekä kuinka niistä valitetaan Henkilölle, joka on osapuolena tai edustajana asiassa, tarjotaan mahdollisuus käyttää suomea suullisessa ja kirjallisessa yhteydenpidossa. Mikäli yksittäiset käyttävät suomea tällaisessa tapauksessa, heillä on oikeus myös saada suullinen vastaus suomeksi Yksittäisille on tarjottava mahdollisuus saada vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain henkilöstöltä, joka hallitsee suomen kielen Hallintoalueen kehittäjä kutsutaan kaikkien yksiköiden työpaikkakokouksiin tiedottamaan ja vastaamaan kysymyksiin Hallintoalueen kehittäjä tiedottaa kunnan sisäisessä verkossa, mihin hallinnot voivat ottaa yhteyttä tarvittaessa kääntää päätöksiä yms. parhaalla mahdollisella tavalla Kulttuuri ja yhdistyshallinto Työskennellä antaakseen ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle monipuolista ja laadukasta kulttuuria Tuoda esille suomen kieli ja kulttuuri Saada yhdyshenkilö hallintoon Kannustaa yhdistyksiä järjestämään kaksikielisiä kulttuuritapahtumia Olennainen informaatio käännetään suomeksi Vähintään kaksi kaksikielistä tapahtumaa järjestetään yhdessä kirjaston ja suomen kielen hallintoalueen kanssa Lainaussäännöt, kultturikoulun säännöt yms. painetaan ja käännetään suomeksi Uutta suomalaista kirjallisuutta ostetaan kirjastoon Hallintoalueen kehittäjä on säännöllisesti kirjastossa Eri kieliryhmistä, mukaan lukien suomen kieli, vastaa yksi kirjastonhoitaja, Osallistua Suomen itsenäisyyspäivän viettoon

5 Kansanterveys Tarvittaessa suomen kielistä informaatiota saatavissa Kansanterveyshallinto pyrkii kohtaamaan suomeksi viranomaiskontakteissa Vähemmistölle annetaan vaikutusmahdollisuus asioissa, jotka koskevat heitä, kutsumalla vähemmistöedustajia kokouksiin Pyydettäessä käännetään hallintotietoa suomeksi Hallinnossa on kaksi yhdyshenkilöä, yksi siivouspuolella ja toinen ravintopuolella Nickkällanissa tarjotaan suomalaista jouluruokaa itsenäisyyspäivän tienoilla Mikäli tarvetta ja toivomuksia on, kutsuu kansanterveyshallinto vähemmistöedustajia kokouksiin asioissa, jotka koskevat vähemmistöjä Kansanterveyden laatusitoumus käännetään suomeksi (hallintoalueen kehittäjä) Yhteiskuntarakennushallinto Suomenkielistä informaatiota saatavilla Pystyä kohtaamaan suomeksi viraomaisyhteyksissä Hankkia suomenkielinen yhdyshenkilö Informaatio henkilöstölle suomen kielen hallintoalueesta sekä osana uusien työntekijöiden johdantoa Yksityisille annetaan mahdollisuus käyttää suomea sekä suullisissa että kirjallisissa yhteydenotoissa Helpottaakseen henkilöitä suorittamaan asiansa suomeksi, toimitetaan hallinnon molempiin vastaanottoihin lista suomea puhuvasta henkilöstöstä Käydä läpi kunnan verkkosivu sekä esitteet ja päättää mitä käännettään suomeksi

6 Kunnanjohtotoimisto Informaatiota saatavilla suomeksi Kunnan vaihteessa suomenkielinen henkilö Auttaa hallintoja suomen kielen hallintoalueen täytäntöönpanossa Kääntää olennainen informaatio suomeksi Kunnan vaihteessa suomenkielinen henkilö Kunnan suomenkielisen verkkosivun päivitys Ruotsinkielistä informaatiota kunnan verkkosivulla Koordinaattori/kehittäjä, jolla on yleisvastuu kunnassa Auttaa yhteyksissä suomenkielisiin Vastuu toimintasuunnitelman arvioinnista ja tarkastamisesta Osallistua uusien työntekijöiden johdantoon ja informoida suomen kielen hallintoalue-työstä Raportoida vuosittain kunnanhallitukselle suomen kielen hallintoalueen kehityksestä Seuranta ja arviointi Ruotsinsuomalainen neuvosto ja hallintoja kattava ryhmä arvioi toimintasuunnitelman vuosittain. Jälkimmäinen ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa vaihtamaan kokemuksia ja tiedottamaan, missä vaiheessa suomen kielen hallintoalueen täytäntöönpano on. Vuosikertomuksessa tehdään toimintasuunnitelman seuranta, joka tarkastetaan vuosittain.

Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016

Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016 Översättning till finska av verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2015-2016 Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016 Strategia Suunnitelma/ohjelma Suuntaviivat Säännöt ja ohjeet

Lisätiedot

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Suomen kielen hallintoaluekysymyksistä vastaava johtoryhmä Sisällysluettelo Tausta...4 Ruotsin vähemmistöpolitiikka...4 Laki kansallisista

Lisätiedot

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun TULOKSET TARVEKARTOITUS Hallstahammarin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2010. Kunta on tehnyt Hallintoalueryhmän kanssa kartoituksen ruotsinsuomalaisten tarpeista ja toivomuksista

Lisätiedot

Göteborgin kaupunginjohtokonttorista kuuluu hyviä uutisia liittyen suomen

Göteborgin kaupunginjohtokonttorista kuuluu hyviä uutisia liittyen suomen NR 2 2012 Projektista pysyväksi hallintoaluetyöksi sivu 2 Palvelujen tarvekartoitus tuotti tulosta sivu 4 Ruotsinsuomalaisten vaikutusmahdollisuudet laajenemassa sivu 6 Valtion tuki ahkerassa käytössä

Lisätiedot

Kaksikielinen Helsinki

Kaksikielinen Helsinki Kaksikielinen Helsinki Kaksikielisyysselvitys ja toimenpide-ehdotukset Kaksikielinen Helsinki -työryhmä 8.1.2015 Sisällys Johdanto 1 1. Kielelliset oikeudet 4 2. Helsingin ruotsinkielinen väestö 6 3. Kaksikielisyys

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Sama suomeksi? Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014

Sama suomeksi? Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014 Sama suomeksi? suomenkielisen informaation kattavuus suomen kielen hallintoaluekuntien verkkosivustoilla Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014 Tiivistelmä Salokannas,

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Turun yliopiston kieliohjelma

Turun yliopiston kieliohjelma Turun yliopiston kieliohjelma Hyväksytty yliopiston hallituksessa 16.11.2011 Turun yliopiston kieliohjelman lähtökohdat Turun yliopisto on kansainvälinen ja monikielinen tutkimusyliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

turvaamaan erikielisen palvelun saatavuuden muun muassa asettamalla yksikkökohtaisia kielivaatimuksia alueellisten yksiköiden henkilöstöille.

turvaamaan erikielisen palvelun saatavuuden muun muassa asettamalla yksikkökohtaisia kielivaatimuksia alueellisten yksiköiden henkilöstöille. YHTEENVETO Tämä selvitys on tehty osana Hallintoratkaisujen kielelliset seuraukset (Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (SpråKon)) -projektia, ja siinä kerrotaan paikallisten hallintoyksiköiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2011 Ohjelman on laatinut WorkPlace-hankkeen puitteissa erikoissuunnittelija Ritva

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND

RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND RSO SFiL RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND 39. vuosi 2-2011 Hannele Ikäheimo vauhdissa Jatkokoulutusta Hanasaaressa: Matematiikka-ja tekniikkapäivät Espoossa ss. 12-17 Kevätkokous

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

RSO SFiL RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND

RSO SFiL RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND RSO SFiL RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND 40. vuosi 4-2012 Suomi-koulujen johtoa ja opettajia Ulkosuomalaisparlamentissa: Inka Kuusela (vas.), Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys,

Lisätiedot