Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot"

Transkriptio

1 Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot Päivämäärä: 16/6 Klo: 16:00 Paikka: Ludvikan kaupungintalo Läsnäolijat: Neuvonpitoon osallistuneet: Kyllikki Hallberg, Irmeli Rajaniemi, Anneli Haapasalo, Kaarina Pakola, Reijo Pakola, Eero Mäkivierikko, Olavi Rytkönen, Elma Rytkönen, Martti Jämsä- Rautio, Silja Salimäki, Juhani Rajaniemi, Henrik Rajaniemi, Minna Roselli, Liisa Hägerlund, Seppo Timonen, Jorma Langén, Helinä Arola Eva-Lena Carlsson, monikielisyyskoordinaattori, Ludvikan kunta Suvi Hänninen, suomen kielen hallintoalueen projektipäällikkö, Ludvikan kunta Kokous avattiin 16:00. Suvi aloitti tiedottamalla tarvekartoituskyselyistä, joita on yhteensä kolme kappaletta; yleinen kysely, vanhustenhuoltokysely ja esikoulutoimintakysely. Kyselyt ovat saatavissa molemmilla kielillä sekä paperiversioina että kunnan kotisivuilla. Kyselyihin voi vastata kesän aikana, jonka jälkeen Suvi analysoi tulokset ja vie ne eteenpäin asianomaisille. Kunnan suomenkielinen kotisivu on lanseerattu, mutta on sisällöltään vielä aika laiha. Suvi lupaa lisätä sisältöä kotisivulle kesän mittaan. Hallintoalueen johtoryhmä on hyväksynyt toimintasuunnitelman, mikä tarkoittaa että hallintoaluetyölle on nyt selkeät raamit. Muun muassa toimintasuunnitelma sekä kokouksien muistiinpanot julkaistaan jatkossa kunnan kotisivuilla, sekä ruotsiksi että suomeksi. Tietoiskun jälkeen läsnäolijat jakaantuivat lähes yhtä suuriin pienryhmiin seuraavien teemojen parissa; vanhustenhuolto, esikoulu ja koulutus, sekä kulttuuri. Näissä pienryhmissä osallistujat pääsivät keskustelemaan sekä vapaasti että jo valmisteltujen kysymysten parissa. Suvin tehtävänä oli kiertää pienryhmien välillä, voidakseen seurata keskustelun kulkua ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Pienryhmät saivat 50 minuuttia aikaa keskustella omista teemoistaan, jonka jälkeen kaikki ryhmät kokoontuivat yhteen keskustelemaan pienryhmissä läpikäydyistä asioista.

2 Kulttuuriryhmä Osallistujat: Silja Salimäki, Kyllikki Hallberg, Anneli Haapasalo, Helinä Arola, Jorma Langén, Kaarina Pakola ja Reijo Pakola. Kulttuuriryhmä keskusteli sisällöstä suurkokoukseen, joka pidetään Folkets Husilla 11. syyskuuta. Toivomus paikallisten kädentaitajien näyttelystä kokouksen yhteydessä esitettiin ja Kyllikki ja Silja lupasivat suunnitella sisältöä tälle. Myös toivomus lastenteatterista esitettiin. Suurkokouksesta tulee ilmoittaa ainakin Väsman Runt- lehdessä mutta myös muissa paikallislehdissä. Suvi esitti toivomuksen suomalaishenkisestä kahvilasta, josta saisi ostaa esimerkiksi karjalanpiirakoita. Kulttuuriryhmä toivoi kirjastoon hankittavan uusien suomalaisten nykykirjailijoiden teoksia. Kirjailijatoivomuksia ovat Antti Tuuri, Anja Snellman, Anna-Leena Härkönen, Susanna Alakoski ja Arto Paasilinna. Myös uusia lastenkirjoja toivottiin. Suvi lupasi edetä asiassa ja mainitsi muun muassa että Helsingin Sanomat (sunnuntainumero alkuun) sekä iso määrä lastenkirjoja on jo tilauksessa. Reijo esitti toivomuksen kunnallisista karaokeilloista. Hänellä on karaokelaitteet ja pientä korvausta vastaan hän lainaisi niitä ja ehdolla on, että karaoke-iltoja järjestettäisiin lauantaisin klo Toivomuksena paikasta olisi Folkets Hus, Gillesalen. Suvi lupasi tarkistaa mitä mahdollisuuksia kunnan alaisuudessa tällaiselle toiminnalle on. Folkets Husin tilat kuuluvat kulttuuri- ja vapaa-ajan hallinnolle. Tove Janssonin näytelmä Kaksi naista ja meri tulee kaikella todennäköisyydellä Ludvikaan ensi keväänä (19/4), yhteistyössä Riksteatern:in ja Smedjebackenin kunnan kanssa. Tapahtumaa varten voisi mahdollisesti hakea rahoitusta joko Kulttuurineuvostolta (Kulturrådet), jolloin hakijana olisi Ludvikan Suomi-Seura, mutta myös Suomalaisruotsalaiselta kulttuurirahastolta. Suvi tutkii asiaa tarkemmin. Näytelmä Ilta Emmin kanssa, paikkana Falunin Dalateatern Hallintoalue voi kustantaa yhteisen bussikuljetuksen sinne, johon tosin sitova ilmoittautuminen pari viikkoa aikaisemmin. Mainos näytelmästä tulisi jättää seuroille hyvissä ajoin sekä paikallislehtiin /muu julkinen kanava. Myös toivomuksia eri musiikkiesityksistä esitettiin. Esimerkiksi konsertti yhteistyössä Borlängen ja Smedjebackenin hallintoalueiden kanssa. Esiintyjätoivomuksia: Markoolio, Vesa-Matti Loiri, Esa Niemitalo, M. A. Numminen & Pedro Hietanen sekä Love Antell. Kulttuuriryhmä nosti myös esille toivomuksen kirjailijavierailuista Ludvikassa, esimerkiksi Kaari Utrio olisi toivottu vieras.

3 Esikoulutoiminta & Koulutusryhmä Osallistujat: Minna Roselli, Irmeli Rajaniemi, Henrik Rajaniemi, Juhani Rajaniemi ja Eva-Lena Carlsson Esikoulutoiminta & koulutusryhmä keskustelivat muun muassa Koululain lakimuutoksesta, jonka myötä koululaisten ei enää tarvitse hallita suomen kielen perustaitoja ollakseen oikeutettuja suomen kielen opetukseen peruskoulussa. Myös nykyiset edellytykset äidinkielen tuelle esikoulussa/esikoululuokassa sekä peruskoulun äidinkielen opetuksessa nostettiin keskustelussa esille. Äidinkielen opettaja Minna Roselli kertoi pienryhmän sisällä, kuinka hän työskentelee oppilaidensa kanssa. Ryhmässä esitettiin myös toive, että äidinkielen opetuksen viikkomäärää nostettaisiin. Ryhmä keskusteli myös äidinkielen opetuksen hakuprosessista. Äidinkielen opetuksen hakemuslomake tulee täyttää ja lähettää kunnan monikielisyyskoordinaattori (flerspråkighetssamordnare) Eva-Lena Carlssonille. Eva-Lena on lupautunut tarkistamaan hakulomakkeiden sisällön ajantasaisuuden tulevan kesän aikana. Hakemuslomakkeen voi löytää kunnan kotisivulta, Blanketter och e-tjänster ja Utbildning och barnomsorg - sivujen alta. Jos oppilas jostain syystä haluaa keskeyttää suomen kielen opiskelun, tulee tämä ilmoittaa kirjallisesti asiaan tarkoitetulla lomakkeella ja lähettää kunnan monikielisyyskoordinaattorille. Ilmoitus on tärkeä, sillä oppilaat saavat arvosanan myös äidinkielestä. Lomake äidinkielen opiskelun keskeyttämiselle tulee löytymään samalta kunnan kotisivulta. Lomakkeita voi saada myös paperimuodossa kouluilta sekä Eva-Lenalta. Ryhmässä esitettiin myös toivomus siitä, että huoltajat saisivat tietoa siitä, mistä kunnan esikouluista löytyy suomenkielistä henkilökuntaa. Ryhmä keskusteli myös yleisesti mahdollisuuksista suomenkieliselle esikouluosastolle kunnassa sekä siitä, että suomenkielistä henkilökuntaa löytyisi useammasta esikoulusta. Suvi suunnittelee kartoittavansa esikouluhenkilökunnan kielitaitoja syksyn aikana sekä tarjoavan suomenkieliselle henkilökunnalle mahdollisuuden osallistua kieltä elvyttävälle kielikurssille. Tietoa oikeudesta suomenkieliseen lastenhoitoon pienten lasten vanhemmille ja tulevien lasten vanhemmille voidaan parhaiten levittää neuvoloiden ja kirjastojen kautta. Vinkkejä hyvistä suomenkielisistä lastenkirjoista esikouluihin voi jättää Suville. Ryhmän mielestä kunnan opettajat saavat riittävästi ajankohtaista tietoa monikielisyydestä sillä ajat ovat muuttuneet ja kunnan demografia on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että monikielisyydestä on tullut osa koulujen arkea. Kunnan monikielisyyskoordinaattorilla on tärkeä rooli tämän työn eteenpäin viemisessä.

4 Vanhustenhuoltoryhmä Osallistujat: Eero Mäkivierikko, Seppo Timonen, Olavi Rytkönen, Martti Jämsä-Rautio, Elma Rytkönen ja Liisa Hägerlund Vanhustenhuoltoryhmä keskusteli laajasti siitä, mitä suomenkielinen vanhustenhuolto tarkoittaa käytännössä, ja siitä minkälaista toimintaa kaikista vanhemmille ruotsinsuomalaisille voisi järjestää. Ryhmässä keskusteltiin myös suomenkielisestä ystäväpalvelusta sekä siitä kuinka suomenkielisiä ystäviä löydettäisiin palvelun listoille. Neuvonpidon yhteisessä osassa Silja nosti esille sen, kuinka tärkeää on välittää kanssaihmisistä ja yrittää helpottaa heidän arkea, sen sijaan että vain odottaisi, että kunta kantaa vastuun yksinäisistä ihmisistä. Suvi lisäsi tähän, että on toisaalta hyvä että kunta keskeisenä tekijänä yhteiskunnassa voi näyttää hyvää yhteisvastuullista esimerkkiä. Vanhustenhuoltoryhmä keskusteli myös siitä, kuinka hyvä olisi jos kunnalta löytyisi suomenkielinen, henkilökohtainen kontakti, joka voisi auttaa ja tukea suomenkielisiä vanhuksia eri tilanteissa. Ryhmä keskusteli myös eri kulttuuriaktiviteettien tarjoamisesta suomen kielellä. Ryhmä nosti esille yhteiset lauluhetket ja ääneen lukemisen esimerkkeinä aktiviteeteista, jotka piristäisivät vanhusten arkea. Olisi erityisen tärkeää järjestää tämän tyylistä toimintaa suomenkielisille vanhuksille Demenssikoti Skogenissa. On tärkeää, että kaikki suomenkieliset kunnan vanhukset saavat yhtäläisen mahdollisuuden osallistua yhteistoimintaa, oman kiinnostuksen ja jaksamisen puitteissa. Kuljetuspalvelu isompiin suomenkielisiin aktiviteetteihin, kuten senioreiden yhteiseen itsenäisyyspäivän juhlintaan voi olla ajankohtainen tulevaisuudessa. Mitä tulee kirjatoivomuksiin vanhustenkodeissa, niin Liisa mainitsi että helppolukuiset selkokirjat olisivat tarpeen. Myös suomenkieliset elokuvat olisivat hyvin arvostettuja. Kun vanhustenhuoltoryhmältä kysyttiin vaihtoehtoisia levityspaikkoja vanhustenhuollon kyselylle, nousi kirkko esiin hyvänä vaihtoehtona. Neuvonpidossa puhuttiin yleisesti siitä, kuinka tärkeää olisi antaa mahdollisuus suomenkielisille vanhuksille kokoontua saman katon alla. Näin osittain sen vuoksi että se voisi vahvistaa yhteisöllisyyttä suomenkielisten kesken, mutta myös helpottaakseen kunnan työtä suomenkielisen toiminnan suunnittelussa ja tarjoamisessa, sekä suomenkielisen hoidon takaamisessa.

5 Liisa kertoi esimerkkinä siitä, kuinka vierailu Tukholman Suomikotiin oli antanut aivan uutta voimaa vanhuksille, joiden muuten koettiin olevan toivottomia tapauksia osastolla, jossa heillä ei ollut mahdollisuutta puhua suomea. Tilanne, jossa suomenkielistä vanhusta ei ymmärretä tai jossa hän ei ymmärrä mitä hoitohenkilökunta sanoo, on traaginen mutta todellinen. Ketään ei tulee siirtää suomen-kieliselle osastolle vastoin tahtoaan, vaan tärkeää on tarjota suomenkielistä hoitoa siellä missä sitä tarvitaan. Kunnan tehtävänä on organisoida suomenkielinen vanhustenhuolto vastaamaan olemassa olevia tarpeita. Yhteenveto: Paikallaolijat saivat lopuksi äänestää millä lipulla Ludvikan kunta liputtaa suomalaisina juhlapyhinä. Valtaosa äänesti Suomen lipun puolesta, mutta myös ruotsinsuomalainen lippu sai oman osansa kannatuksesta. Suvi päätti ostaa molemmat liput. Seuraava kokous 16. syyskuuta, 16:00. Ludvikan kaupungintalolla. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Kokous pidetään samoissa merkeissä, eli keskustellaan ensin pienryhmissä, jonka jälkeen tehdään yhteinen yhteenveto. Kiitos reippaasta osanotosta ja muistiinpanoista! Kynän päässä Suvi Hänninen

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Suomen kielen hallintoaluekysymyksistä vastaava johtoryhmä Sisällysluettelo Tausta...4 Ruotsin vähemmistöpolitiikka...4 Laki kansallisista

Lisätiedot

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun TULOKSET TARVEKARTOITUS Hallstahammarin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2010. Kunta on tehnyt Hallintoalueryhmän kanssa kartoituksen ruotsinsuomalaisten tarpeista ja toivomuksista

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Tausta 1 Ruotsin vähemmistöpolitiikka 1 Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä 2 Suomen kielen pitkä

Lisätiedot

Göteborgin kaupunginjohtokonttorista kuuluu hyviä uutisia liittyen suomen

Göteborgin kaupunginjohtokonttorista kuuluu hyviä uutisia liittyen suomen NR 2 2012 Projektista pysyväksi hallintoaluetyöksi sivu 2 Palvelujen tarvekartoitus tuotti tulosta sivu 4 Ruotsinsuomalaisten vaikutusmahdollisuudet laajenemassa sivu 6 Valtion tuki ahkerassa käytössä

Lisätiedot

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM 27.3.2013 Arviointi on Helsingin kaupungin

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Pitelet käsissäsi kaikkien aikojen ensimmäistä, Göteborgin kaupungin

Pitelet käsissäsi kaikkien aikojen ensimmäistä, Göteborgin kaupungin NR 1 2012 Ruotsinsuomalaiset nyt kansallinen vähemmistö sivu 2 Suomenkielinen, tunnetko oikeutesi? sivu 8 Soita kuntaan suomeksi! sivu 9 Vastaa kyselyyn ja vaikuta! sivu 11 Kolumni Uusi aikakausi on koittanut!

Lisätiedot

Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 15:30 16:40

Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 15:30 16:40 Kokouksen päivämäärä 2015-01-27 Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 15:30 16:40 Yhteistyöryhmään osallistujat: Läsnä Trosan kunnasta: Eira Lavio Seija Gustafsson Jouko Koivisto Ari Heikkilä Jakob Etaat,

Lisätiedot

Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta

Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Johdanto Karlskogan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2012 lähtien. Kunta hyväksyi vähemmistölain velvoitteet tehdessään päätökseen liittymisestä

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Muurlan koulu. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyön muodot

Muurlan koulu. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyön muodot Muurlan koulu Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö Yhteistyön muodot Leirikoulu Vanhemmat asiantuntijoina Luokan oppilaiden vierailu vanhempien luona Vanhempien vierailut koululla Opintokokonaisuus viestinnästä

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:N 29. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 6.-7.6.2013 Aika: 6.-7.6.2013 klo 15.00 Paikka: Axevallan Kansankorkeakoulu Läsnä: Osallistujaluettelo

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Asukastyöpajojen yhteenveto 1 VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Espoon keskus on arjen tarinoita, kulttuurien kirjoa ja kehittyvää kaupunkielämää kulttuurimaisemassa. Se on koti yli

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Frans Huhta-Karlsson: Suomalaisen perimän jäljillä

Frans Huhta-Karlsson: Suomalaisen perimän jäljillä NRO 4 2013 Frans Huhta-Karlsson: Suomalaisen perimän jäljillä Kartoitus: suomenkieliset esikoulut ja koulut Mummola-projekti: junioreille ja senioreille Reportaasi: vierailemme Iltatähdessä Göteborgin

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Laptuote-säätiö Projektin toteutus ja hyvät käytännöt Liite loppuraporttiin Kaija Silvolahti SISÄLTÖ ESITTELY Projektin ohjausryhmä... 4 TAUSTAA... 5 HANKKEEN TOIMENPITEET

Lisätiedot

Puhemiehet esittivät alueraporttinsa. Alueraportit löytyvät USP:n omilta aluesivuilta.

Puhemiehet esittivät alueraporttinsa. Alueraportit löytyvät USP:n omilta aluesivuilta. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 16. 17.5.2011 Yhteenveto pöytäkirjasta Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 16.5.2011 - tiistai 17.5.2011 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden

Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden HP Raportti alle kouluikäisten lasten perheiden palvelutoiveiden selvityksestä Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke 17.10.2014 Sisällys Johdanto.............3 1 Taustatiedot.......4 2 Tulokset...............6

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

RSO SFiL RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND

RSO SFiL RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND RSO SFiL RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO SVERIGES FINSKA LÄRARFÖRBUND 40. vuosi 4-2012 Suomi-koulujen johtoa ja opettajia Ulkosuomalaisparlamentissa: Inka Kuusela (vas.), Frankfurtin suomalainen kouluyhdistys,

Lisätiedot

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely

Rahaston vuosi. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely Rahaston vuosi Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminnan esittely 2014 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto www.kulttuurirahasto.net

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Lisää harrastajia ringetteseuraan

Lisää harrastajia ringetteseuraan Lisää harrastajia ringetteseuraan Koulutapahtuma Tule kokeilemaan ringetteä -tapahtuma Kaveripäivä Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Ringeten koulutapahtuma 3. Tule kokeilemaan ringetteä -tapahtuma 4. Ringeten

Lisätiedot