KANSALLISETVÄHEMMISTÖ TsuomenkielenhallintoalueNEUVON. MMISTÖTÄHEMMISTÖTuomen. NSALLISETVÄHEMMISTÖTsu Sisältää vuoden 2014 toimintakertomuksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLISETVÄHEMMISTÖ TsuomenkielenhallintoalueNEUVON. MMISTÖTÄHEMMISTÖTuomen. NSALLISETVÄHEMMISTÖTsu Sisältää vuoden 2014 toimintakertomuksen"

Transkriptio

1 KANSALLISETVÄHEMMISTÖ TsuomenkielenhallintoalueNEUVON KUNNANJOHTOTOIMISTO PITOKANSALLISETVÄHEMMI STÖTsuomenkielenhallintoalueNE UVONPitoKANSALLISETVÄHE Toimintasuunnitelma 2015 MMISTÖTÄHEMMISTÖTuomen Suomen kielen hallintoalue kielenhallintoalunneuvonpitoka Kansalliset vähemmistöt NSALLISETVÄHEMMISTÖTsu Sisältää vuoden 2014 toimintakertomuksen omenkielenhallintoalueneuvonpi TOsuomenkielenhallintoalueNEUV ONPITOKANSALLISETVÄHEMMI STÖTsuomenkielenhallintoalueNE UVONPITOKANSALLISETVÄH EMMISTÖTsuomenkielenhallinto alueneuvonpitokansalliset VÄHEMMISTÖTsuomenkielenha llintoalueneuvonpitokansalli SETVÄHEMMISTÖTsuomenkiel enhallintoalueneuvonpitokans ALLISETVÄHEMMISTÖTsuom Gävle Käyntiosoite Drottninggatan 22 Vaihde

2 2 Tausta Tammikuun 1. päivänä 2010 Ruotsissa tuli voimaan laki kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten suojelemisesta. Ruotsin viisi kansallista vähemmistökieltä ovat suomi, saame, meänkieli, romani chib ja jiddiš. Yhteiskunta on velvollinen suojelemaan ja edistämään näitä kieliä ja kansallisten vähemmistöjen omaa kulttuuria. Gävlen kunnalla on velvollisuuksia maan kaikkia viittä kansallista vähemmistöä kohtaan, ja kunnan on muun muassa tiedotettava kansalliseen vähemmistöryhmään kuuluville näiden lakimääräisistä oikeuksista sekä annettava vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lasten kulttuurista identiteettiä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti. Gävle on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen tammikuusta 2012 alkaen. Hallintoalueeseen liittyneillä kunnilla on erityinen velvollisuus suojella suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asemaa. Kunnan on lain mukaan muun muassa: tarjottava palveluja suomeksi asukkailla on oikeus käyttää suomen kieltä suullisessa ja kirjallisessa yhteydenpidossa kuntaan tarjottava vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suomeksi tarjottava esikoulutoimintaa kokonaan tai osittain suomeksi

3 KUNNANJOHTOTOIMISTO Vuoden 2015 kokonaisvaltaiset tavoitteet Gävlen kunnan tulee kehittää toimintaansa edelleen täyttääkseen kaikilta osin vähemmistölaissa hallintoaluekunnille asetetut vaatimukset. Suomen kielen ja kulttuurin hyväksi tehtävän työn tunnetuksi tekemistä tulee jatkaa kaikessa kunnallisessa toiminnassa, niin että siitä tulee luonnollinen osa kunnan vakinaista toimintaa. Panostuksia tiedotukseen tulee jatkaa Gävlen asukkaiden ja kunnan työntekijöiden perehdyttämiseksi paremmin vähemmistölainsäädäntöön ja kaikkien kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin. Vuoden 2015 aikana kunnan tulee aktiivisesti pyrkiä varmistamaan, että lain muille kansallisille vähemmistöille takaama perussuoja toteutuu. Kunnan tulee pyrkiä herättämään kiinnostusta kaikkien kansallisten vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja kohtaan ja tuoda ne näkyville. Lisäksi tulee luoda edellytykset neuvonpidon aloittamiselle muiden kansallisten vähemmistöjen kanssa. Tavoitteet katsotaan saavutetuiksi, jos pääosa suunnitelmaan sisältyvistä panostuksista on toteutettu. Suunnitelman toteutumista seurataan ja siitä laaditaan selonteko Tukholman lääninhallitukselle joulukuussa Rakenteelliset panostukset Gävlen kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvästä työstä laaditaan kuluneiden kolmen vuoden osalta kokonaisvaltainen selvitys ja arvio, joka käsittää toiminnan, sen organisaation ja tulokset Gävle Käyntiosoite Drottninggatan 22 Vaihde

4 Kunnanvaltuusto teki tätä koskevan päätöksen vuonna Selvityksen pohjalta laaditaan raportti, jossa analysoidaan, onko kunta noudattanut lakimääräyksiä ja tarjoavatko Gävlen hallinnot tehokasta ja tarkoituksenmukaista toimintaa, joka vastaa asetettuja vaatimuksia. Kunnan työntekijöille tarjotaan mahdollisuus kehittää suomen kielen taitoaan. Kestävien rakenteiden luomiseksi toiminnalle suomen kielen hallintoaluetyön organisaatiota koskeva selvitys tulee suunnata niihin hallintoihin, joita asia ensisijaisesti koskee. Suomenkielisille palveluille, joista huolehtivat suomenkielinen asiakaspalveluhenkilökunta ja eri hallintojen suomenkieliset yhteyshenkilöt, luodaan toimivat rakenteet. Gävlen hoivahallinto jatkaa toimintansa kehittämistä etsivän toiminnan projektia koskevan analyysin pohjalta. Gävlen koulutushallinto jatkaa toimintansa kehittämistä esikoulujen tarpeita koskevan kartoituksen pohjalta. Suomenkielisen henkilökunnan rekrytointitarpeet on kartoitettava, suunniteltava ja organisoitava ennen kaikkea vanhustenhuollon osalta. Läänin alueella tehtävää yhteistyötä tulee laajentaa. Tiedotustoiminta Gävlen kunnan asiakaspalvelussa annetaan suomenkielistä palvelua 4

5 kiinteinä aikoina. Tästä sivustolla gavle.se/suomeksi palvelusta tulee tiedottaa selkeästi ja sitä on markki- ja ruotsinkielisellä verkkosivustolla gavle.se 5 noitava. selkeytetään ja levitetään. Suomenkielistä verkko- Kunta laatii painettua sivustoa gavle.se/suomeksi tiedotusaineistoa oikeudesta kehitetään ja laajennetaan, ja käyttää suomen kieltä sekä myös kunnan sisäistä Anka- kunnan suomenkielisistä ret-intranetiä kehitetään palveluista. edelleen. Gävlen ruotsinsuomalaisen Erityisten panostusten avulla väestön kanssa pidetään ikääntyneet pyritään saamaan vähintään kaksi keskustelu- ja osallisiksi suomenkielisten tiedotuskokousta. verkkosivujen tarjonnasta. Suomenkielisten lapsi- Tietoa oikeudesta suomen- perheiden Facebook-ryhmää kielisiin palveluihin, kehitetään, markkinoidaan ja vanhustenhuoltoon ja pidetään ajantasaisena. esikouluun selkeytetään ja Gävlen kunnan tehtävistä tuodaan esille kunnan hallintoaluekuntana annetaan ruotsinkielisellä koulutus- ja seminaari- verkkosivustolla gavle.se. muotoista tiedotusta kunnan Tiedotusta kunnan suomen- työntekijöille. kielisistä palveluista verkko-

6 Uusille lautakunnille ja luottamustehtävien haltijoille jaetaan tietoa suomen kielen hallintoalueesta ja kansallisista vähemmistöistä. Kieli ja kulttuuri Kulttuuri ja vapaa-aikahallinnon tulee vuoden aikana pyrkiä aikaansaamaan monenlaista eri-ikäisille suunnattua toimintaa, jossa suomen kieli ja suomalainen kulttuuri ovat keskeisessä asemassa. Lapset ja ikääntyneet ovat tärkeitä kohderyhmiä. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi konsertit, teatterinäytökset, kirjailijavierailut, luennot ja elokuvanäytökset, joita kunta järjestää joko itse tai yhdessä muiden kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Gävle teaterförening, Gävlen suomalainen kerho, Pohjola-Norden, Bio 7:an ja Suomen instituutti. Suomalaiset juhlapäivät, kuten Ruotsinsuomalaisten päivä 24. helmikuuta, Suomen äitienpäivä toukokuun toisena sunnuntaina ja itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta, huomioidaan. Esikoulussa ja lasten vapaaaikana järjestetään kaksikielistä kulttuuritarjontaa kiinnostuksen herättämiseksi suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria kohtaan. Sofia Magdalenan suomenkielisellä vanhustenosastolla järjestetään suomenkielistä kulttuuritoimintaa (konsertteja, ruoanlaittoa ja nostalgiapäiviä). 6

7 Eri sukupolville järjestetään suomen kieleen liittyviä kohtaamisia esimerkiksi yhteistyössä Suomen instituutin ja Lue lapsenlapselle -projektin kanssa. Ruotsinsuomalaisen kielipaketin markkinointia jatketaan ennen kaikkea nuorimpia lapsia ajatellen. Paketteja jaetaan kirjastojen kautta. Yhteistyötä ja vaihtotoimintaa Suomen kanssa kehitetään virikkeiden ja ideoiden hankkimiseksi kunnan suomenkielisen toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen. Neuvonpito suomalaisen kielivähemmistön kanssa Vuoden aikana järjestetään vähintään kuusi neuvonpitoryhmän kokousta. Kunnanvaltuuston vuonna 2012 tekemän päätöksen mukaan ryhmä koostuu ruotsinsuomalaisten edustajista ja kunnan virkamiehistä. Vuoden aikana järjestetään kaksi laajennetun neuvonpitoryhmän kokousta. Kunnanvaltuuston vuonna 2012 tekemän päätöksen mukaan ryhmä koostuu ruotsinsuomalaisten edustajista, kunnan virkamiehistä ja poliitikoista. Kokouksissa vahvistetaan muun muassa budjetti ja toimintasuunnitelma. Neuvonpitoryhmän lisäksi perustetaan viiteryhmiä eri ikäryhmien vaikutusvallan ja eri ikäryhmille suunnatun toiminnan varmistamiseksi. 7

8 Panostukset muihin kansallisiin vähemmistöihin Tiedotusta kaikkien kansallisten vähemmistöjen oikeuksista kehitetään ja vahvistetaan. Vuoden aikana pidetään keskustelukokouksia kaikkien kansallisten vähemmistöjen edustajien kanssa. Kunnassa järjestetään muita kansallisia vähemmistöjä koskevaa kulttuuritoimintaa. Yksi virkamiesten edustaja ja yksi luottamushenkilö osallistuvat aktiivisesti romanien osallistamisen verkostoon. Romanien osallistamiseen liittyviä tarpeita kartoitetaan kunnanhallituksen 7. lokakuuta 2014 tekemän päätöksen mukaisesti toimintasuunnitelman laatimiseksi. Vuoden 2014 toimintakertomus Vuoden 2014 toiminta on perustunut vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan, josta laajennettu neuvonpitoryhmä teki päätöksen 14. lokakuuta Etusijalle on asetettu tiedotus, vuorovaikutus ja yhteistyön laajentaminen kunnan rajojen ulkopuolelle. Suunnitellut kokonaisvaltaiset tavoitteet ja aktiviteetit on toteutettu tyydyttävällä tavalla. Tiedotus Työntekijöille ja kunnan asukkaille on annettu tiedotusta monin tavoin. Yhteistyössä suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien lähikuntien ja Gävleborgin läänin maakäräjien kanssa on järjestetty kaksi seminaaria: Gävlen konserttitalossa järjestettiin ruotsinsuomalainen henkilöstöpäivä 12. helmikuuta ja kirjallisuustalo Trampolinissa Sandvikenissä seminaari monikielisyydestä 13. 8

9 toukokuuta. Henkilöstöpäivän tavoitteena oli jakaa ruotsinsuomalaisille työntekijöille lisää tietoa vähemmistölaista ja innostaa heitä osallistumaan hallintoaluetyöhön omilla työpaikoillaan. Toukokuussa järjestetyn seminaarin Monikielisyys rikkaus tarkoituksena oli levittää tietoa monikielisyydestä ja ruotsinsuomalaisesta kielipaketista kirjastojen, esikoulujen ja lastenneuvoloiden henkilökunnalle. Kunta järjesti yhdessä maakäräjien ja Gävlen suomalaisen kerhon kanssa suomenkielisen illan terveydestä 17. toukokuuta. Ohjelmassa oli luento ja minimessut, joiden avulla jaettiin terveyteen ja hoivaan liittyvää tiedotusta. Tapahtuman kohderyhmänä olivat kunnan suomenkieliset asukkaat. Tilaisuus oli erittäin suosittu ja paikalla oli yli 120 osanottajaa. Kansallisten vähemmistöjen koordinoija on kertonut vähemmistölaista ja kansallisista vähemmistöistä myös useiden kulttuuritapahtumien yhteydessä. Kunnan suomenkielistä verkkosivustoa on vuoden aikana kehitetty ja laajennettu. Sivustolla on ennen kaikkea panostettu tiedotukseen hoivahallinnon toiminnasta. Lisäksi on luotu sivu, jolla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja toimintatarjonnasta. Se on yksi eniten käytettyjä sivuja. Sivustolla käynnit ovat edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyneet 230 prosenttia ja kävijät ovat viipyneet sivuilla aiempaa pidempään. 9

10 Kaupungin mainostauluilla tiedotettiin viikoilla 41 ja 42 Gävlen kuulumisesta suomen kielen hallintoalueeseen. Gävlen suomalaisille lapsiperheille on perustettu Facebook-ryhmä, jonka hallinnoinnista kansallisten vähemmistöjen koordinoija vastaa. Muita kansallisia vähemmistöjä koskevaa työtä ei ole voitu asettaa etusijalle, koska siihen ei ole budjetoitu varoja. Alkusyksystä 2014 kunnan HR-osasto päätti kohdentaa varoja muita kansallisia vähemmistöjä koskevaan työhön. Varat käytettiin kahteen kaupunginkirjastossa järjestettyyn luentoon. Lokakuussa järjestettiin luento saamen kielen elvyttämisestä ja marraskuussa romanikirjailija Hans Caldaras vieraili kunnassamme. Myös kouluille on tarjottu romaneja käsittelevää ja romanikielistä aineistoa, ja ne ovat saaneet mahdollisuuden lähettää oppilaita ja työntekijöitä kansalliseen romanien nuorisokonferenssiin. Neuvonpito Kunnan virkamiehet ja luottamustehtävien haltijat pitivät vuoden aikana useita neuvonpitokokouksia Gävlen suomalaisen kerhon kanssa. Vuoden aikana järjestettiin ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevia keskustelukokouksia, joissa käsiteltiin eri teemoja. Suomen kielestä kiinnostuneet lapsiperheet kokoontuivat maaliskuussa yhteiseen kokoukseen ja suomenkielisestä kulttuuri- ja vanhustoiminnasta kiinnostuneille järjestettiin kokous kesäkuussa. Suomessa vietetyn kansainvälisen vanhustenpäivän teemana oli Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina, ja tätä teemaa käytettiin myös lokakuussa järjestetyn 10

11 senioriviikon suomenkielisen keskustelukokouksen teemana. Hoivahallinnon suomenkielisiin senioreihin suuntautuva etsivän toiminnan projekti otti yhteyttä kaikkiin kunnan yli 65-vuotiaisiin Suomessa syntyneisiin asukkaisiin. Heille kerrottiin oikeudesta suomenkieliseen vanhustenhuoltoon ja he saivat mahdollisuuden vastata kyselyyn, joka koski heidän omia vanhustenhuoltoon liittyviä toivomuksiaan. Hankkeen vetäjä järjesti myös keskustelukokouksia ja tapasi kunnan suomalaistaustaisia asukkaita kunnan kohtauspaikoissa. Lisäksi hän teki kotikäyntejä niiden vanhusten luokse, jotka toivoivat sitä. Omaiskeskuksessa toimi kevään aikana suomenkielinen omaisryhmä ja Kaplansgatanilla sijaitsevassa uudessa seniorien kohtauspaikassa oli syksyn aikana suomenkielistä henkilökuntaa yhtenä päivänä kuukaudessa. Gävlen koulutushallinto kartoitti vuoden lopussa esikoulun suomenkielisen toiminnan tarvetta. Tietoa oikeudesta suomenkieliseen esikoulutoimintaan ja linkki asiaa koskevaan kyselyyn oli esikoulujen ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. Rakenteelliset panostukset Kunnan asukkaat saivat vuoden aikana palvelua suomeksi suomenkielisen puhepostilaatikon kautta ja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Kansallisten vähemmistöjen koordinoija vastasi esitettyihin kysymyksiin. Vain joissakin hallinnoissa oli vuonna 2014 yhteyshenkilöitä, joilta sai palveluja suomeksi. 11

12 Suomenkielisen asiakaspalvelun suunnittelu ja keskustelut suomenkielisen henkilökunnan tulevasta rekrytoinnista käynnistettiin. Useat hallinnot toivat myös esille tarpeen paremmin strukturoitujen työskentelytapojen ja kestävien rakenteiden luomisesta suomenkieliselle toiminnalle. Tätä työtä jatketaan vuonna Kartoitus työntekijöiden kielitaidosta kansallisissa vähemmistökielissä lykkääntyi kyselyyn käytettäviä työkaluja odoteltaessa. Kartoitus toteutetaan vuoden 2015 aikana. Kieli ja kulttuuri Suomenkielisen kulttuuritoiminnan tarjonta oli laajaa vuonna Ohjelmassa oli muun muassa suomalaisuuteen liittyviä konsertteja, elokuvaesityksiä, teatteria ja lapsille suunnattua toimintaa. Järjestäjinä olivat muun muassa Gävlen kirjasto, Gävlen teatteri, Gävlen konserttitalo, Bio 7:an, kunnanjohtotoimisto ja Gävlen suomalainen kerho. Konserttitalolla järjestettiin Ruotsinsuomalaisten päivänä helmikuussa lounaskonsertti ja marraskuussa Finlandia-aiheinen teemakonsertti. Kansallisten vähemmistöjen koordinoija järjesti toukokuussa tangokonsertin vanhassa katolisessa kirkossa. Kaupunginkirjaston kirjailijavierailut, Mikael Niemen vierailu tammikuussa ja Herman Lindqvistin vierailu joulukuussa, houkuttelivat paikalle runsaasti kävijöitä eli noin 100 henkilöä. Kirjasto järjesti myös suomalaisen inspiraatioillan, kaksikielisiä lastenteatterinäytöksiä ja suomenkielisiä lasten satutunteja. 12

13 Ruotsinsuomalainen kirjailija Paula Vartiainen vieraili helmikuussa niin kirjastossa kuin myös Sofia Magdalenan suomenkielisellä osastolla. Suomenkielisellä osastolla järjestettiin myös muuta kulttuuritoimintaa, muun muassa Ruotsinsuomalaisten päivä ja Suomen kansallisteatterin teatteriesitys elokuussa. Gävlen suomalainen kerho järjesti osastolla myös teatteriesityksen ja muuta kulttuuritoimintaa. Hoivahallinnon etsivän toiminnan projekti ja kulttuurityön koordinoija osallistuivat Sofia Magdalenan kulttuuritapahtumiin ja huolehtivat siitä, että myös muissa yksiköissä asuvat suomenkieliset saivat kutsun suomalaisiin kulttuuritapahtumiin. Gävlen suomalainen kerho järjesti hallintoaluevaroista myönnetyn avustuksen turvin muun muassa suuren konsertin maaliskuussa, terveyspäivän Hemlingbyssä elokuussa sekä lapsiperheiden joulujuhlan, jonka yhteydessä esitettiin kaksikielinen lasten teatterinäytös. Yhdistys käynnisti myös suomenkielisiä paikallisradiolähetyksiä. Gävlen kunta, Gävlen teatteri ja Gävlen suomalainen kerho tekevät yhteistyötä Riksteaternin ja lähialueella sijaitsevien hallintoaluekuntien ja yhdistysten kanssa alueellisessa teatteriprojektissa, jossa tavoitteena on saada aikaan säännöllistä suomenkielisten teatterinäytösten tarjontaa alueella. Huhtikuussa Gävlen teatterissa esitettiin Helsingin kaupunginteatterin Sylvi ja Anita, ja lokakuussa järjestettiin ilmainen bussikuljetus Sandvikeniin, jossa esitettiin Huovisen erikoiset. 13

14 Vuoden aikana pyrittiin herättämään ennen kaikkea lapsiperheiden kiinnostus suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria kohtaan. Lokakuussa Gävlen teatterissa järjestettiin ruotsinsuomalainen lastentapahtuma Mukulatfest. Tapahtuman järjestäjinä olivat Gävlen kunta, Kulttuurikoulu, Gävlen teatteri ja Ruotsinsuomalaisten keskusliiton Suomeksi -projekti. Myös Sandvikenin ja Hoforsin kunnat osallistuivat järjestelyihin. Mukulatfest houkutteli paikalle noin 110 eri-ikäistä kävijää. Tapahtuman ohjelma koostui kaksikielisestä sirkusteemaan liittyvästä toiminnasta, eli helsinkiläisen Sirkus Aikamoisen sirkusesityksestä, Uuden Teatterin kaksikielisestä nukketeatteriesityksestä ja sirkustemppujen opettelusta sekä askartelusta. Yhteistyössä Ruotsinsuomalaisen nuorisoliiton, Gävleborgin läänin maakäräjien ja Hoforsin ja Sandvikenin kuntien kanssa koottiin ruotsinsuomalainen kielipaketti, joka sisältää tietoa monikielisyydestä ja innostavaa kaksikielistä aineistoa vanhemmille ja lapsille. Kielipakettia jaetaan kirjastojen kautta läänin vastasyntyneille lapsille. Gävlen kunta hankki ylimääräisiä paketteja, jotta myös perheet, joissa on vanhempia lapsia, sekä asiasta kiinnostuneet pedagogit ja lasten isovanhemmat, voisivat saada oman paketin. Tätä työtä jatketaan vuonna Gävlen koulutushallinto järjesti lukuprojektin oppilaille, jotka lukevat suomea äidinkielenään peruskoulussa. Esikoulussa järjestettiin suomen kielen hallintoaluetta käsittelevä 14

15 projekti. Näillä hankkeilla oli kaksi vetäjää. Kunnan suomenkieliset esikoulupedagogit loivat yhteisen verkoston. Lisäksi laadittiin suomen kielen hallintoaluetta käsittelevää tiedotusaineostoa johtotehtävissä toimiville sekä aineistolaatikoita esikoulujen suomenkielisen työn tukemiseksi. Esikoulun pedagogeille järjestettiin mahdollisuus kunnan ulkopuoliseen osaamiskehitykseen suomen kielessä. Kunnan suomenkieliset työntekijät ja vapaaehtoiset saivat myös mahdollisuuden osallistua maksutta suomenkieliseen kulttuuritoimintaan. Gävlen kunta toteutti vaihto-ohjelman yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Kuusi gävleläistä työntekijää sai mahdollisuuden seurata jyväskyläläisten kollegojensa työtä ja kuusi jyväskyläläistä työntekijää otettiin vuorostaan vastaan Gävlessä. Projektin tarkoituksena oli levittää tietoa uusista työskentelytavoista ja hyvistä kokemuksista. Jyväskylään matkustaville työntekijöille järjestettiin myös mahdollisuus osallistua suomen kieltä ja kulttuuria käsittelevään pikakurssiin. Kansallisten vähemmistöjen koordinoija osallistui aktiivisesti tähän projektiin ja seurasi suomalaisten kollegojensa työtä kahden viikon ajan sekä otti vastaan yhden jyväskyläläisistä työntekijöistä. Projektista saadut kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Gävlen kunnan kansainväliselle toimistolle esitettiin toivomuksia Gävlen ja Jyväskylän välisen yhteistyön laajentamisesta, ja yhteistyö kuntien välillä jatkuukin vuonna

16 16 Yhteystiedot Puhelin: Sähköposti: Verkkosivusto:

KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt

KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Eeva

Lisätiedot

KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt

KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Eeva

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen kielen hallintoalue Borlänge kommun

Toimintasuunnitelma Suomen kielen hallintoalue Borlänge kommun Toimintasuunnitelma Suomen kielen hallintoalue Borlänge kommun 2016-2018 Sisällysluettelo Tausta 3 Tarkoitus ja tavoitteet 3 Rahoitus ja raportointi 3 Työmuodot 4 Organisaatio 4 Keskeistä 2015 5 Neuvonpito

Lisätiedot

Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta

Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Johdanto Karlskogan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2012 lähtien. Kunta hyväksyi vähemmistölain velvoitteet tehdessään päätökseen liittymisestä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen kielen hallintoalue Hyväksytty kunnanhallituksessa Mariestad 28.11.2016 Päivämäärä: Dnr: Sivu: 2 (7) Toimintasuunnitelma ja budjetti 2017 Tausta Mariestadin kunta kuuluu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Suomen kielen hallintoalue Ludvikan kunta 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Toimintasuunnitelma. Suomen kielen hallintoalue Ludvikan kunta 2015 2016. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Toimintasuunnitelma Suomen kielen hallintoalue Ludvikan kunta 2015 2016 Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Sisältö Yleiskatsaus/taustaa 2 Tavoitteet 3 Neuvonpito 4 Kartoitukset

Lisätiedot

Trosan kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvä toimintasuunnitelma

Trosan kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvä toimintasuunnitelma Trosan kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvä toimintasuunnitelma 2015 2018 Trosan kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvotteluryhmän hyväksyntä: 26.4.2016 2 1. Taustatiedot Laki kansallisista

Lisätiedot

Uutiskirje maaliskuussa 2017 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa

Uutiskirje maaliskuussa 2017 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uutiskirje maaliskuussa 2017 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Avoimet neuvonpidot ruotsinsuomalaisten ja saamelaisten kanssa Uumajan kunta on pitänyt avoimet neuvonpidot sekä ruotsinsuomalaisten

Lisätiedot

Ohjesääntö. Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä. Mariestad. Neuvonpitoryhmä hyväksynyt Mariestad

Ohjesääntö. Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä. Mariestad. Neuvonpitoryhmä hyväksynyt Mariestad Ohjesääntö Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä Mariestad Neuvonpitoryhmä hyväksynyt 23.5.2017 Mariestad Päivämäärä: Dnro: Sivu: 2 (5) Neuvonpitoryhmän ohjesääntö Mariestadin kunta kuuluu 1. helmikuuta

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016. Suomenkielinen käänös / Finsk översättning av Dnr: 2014.1110.

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016. Suomenkielinen käänös / Finsk översättning av Dnr: 2014.1110. VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Suomenkielinen käänös / Finsk översättning av Dnr: 2014.1110.101 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 3 1.1. Nykyinen tilanne... 3 1.2. Ruotsin

Lisätiedot

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevien asioiden kehitysohjelma

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevien asioiden kehitysohjelma Suora puhelinnumero Viite Kunnanjohtotoimisto 0910-73 50 93 9.11.016 Dnro Yngve Lindmark Kunnanhallitus Ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevien asioiden kehitysohjelma 017 019 Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kansallisia vähemmistöjä koskeva toimintaperiaate Upplands Väsbyn kunnassa

Kansallisia vähemmistöjä koskeva toimintaperiaate Upplands Väsbyn kunnassa Suuntaviivat, toimintaperiaate Tuki ja prosessi 6.11.2015. Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnro Faksi 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Kansallisia vähemmistöjä koskeva toimintaperiaate

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016

Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016 Översättning till finska av verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2015-2016 Toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoalue 2015 2016 Strategia Suunnitelma/ohjelma Suuntaviivat Säännöt ja ohjeet

Lisätiedot

HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015

HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015 HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015 Kunnanvaltuuston hyväksymä 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 TAUSTA 1 2 KIELEN MERKITYKSESTÄ 2 3 NEUVONPITO JA

Lisätiedot

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun TULOKSET TARVEKARTOITUS Hallstahammarin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2010. Kunta on tehnyt Hallintoalueryhmän kanssa kartoituksen ruotsinsuomalaisten tarpeista ja toivomuksista

Lisätiedot

KANSALLISET VÄHEMMISTÖT JA VÄHEMMISTÖKIELET

KANSALLISET VÄHEMMISTÖT JA VÄHEMMISTÖKIELET Toimintasuunnitelma: KANSALLISET VÄHEMMISTÖT JA VÄHEMMISTÖKIELET 2016 2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Puh. (vaihde) 08-591 260 00 Faksi 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Asiakirjan

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Vähemmistökielten toimintaohjelma 2012-2014

Vähemmistökielten toimintaohjelma 2012-2014 PAJALAN KUNNANVALTUUSTON 23.4. 2012 HYVÄKSYMÄ Vähemmistökielten toimintaohjelma 2012-2014 Pajalan kommun Pajalan kunta 1 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Kansallinen vähemmistöpolitiikka 1.2 Pajalan kunnan vähemmistöpolitiikka

Lisätiedot

Peter Hoxell, kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja koulutushallinto Cecilia Lantz, hoito- ja hoivahallinto Jessica Hedlund

Peter Hoxell, kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto Eva-Lena Carlsson, sosiaali- ja koulutushallinto Cecilia Lantz, hoito- ja hoivahallinto Jessica Hedlund 1(10) Paikka ja aika Kokoushuone Säfsen, klo 10.15 12.00 Päätösvaltaiset jäsenet Yvonne Persson (S) Åsa Bergkvist (S) Susanne Andersson (S) Ei-päätösvaltaiset varajäsenet Muut läsnäolijat Virkamiehet Peter

Lisätiedot

Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa

Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uutiskirje huhtikuussa 2016 työstä kansallisten vähemmistöjen kanssa Uudet liput Uumajan kunta on tilannut uudet liput, joissa on teksti sekä suomen että uumajan saamen kielillä. Sinut toivotetaan tervetulleeksi

Lisätiedot

Läsnäolijat: Saara Jokinen, Eliisa Kytölä, Kyllikki Härkönen, Julia Sverke, Lauri Kuusinen, Anja Nyman, Maria Syväjärvi, Mari Forsberg

Läsnäolijat: Saara Jokinen, Eliisa Kytölä, Kyllikki Härkönen, Julia Sverke, Lauri Kuusinen, Anja Nyman, Maria Syväjärvi, Mari Forsberg Maria Syväjärvi 2013-12-13 Hallinnollinen assistentti 073-661 39 44 maria.syvajarvi sigtuna.se Muistiinpanot neuvonpito 2013-12-10 Läsnäolijat: Saara Jokinen, Eliisa Kytölä, Kyllikki Härkönen, Julia Sverke,

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016

VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 VÄHEMMISTÖ JA VÄHEMMISTÖKIELTEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Tausta 1 Ruotsin vähemmistöpolitiikka 1 Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä 2 Suomen kielen pitkä

Lisätiedot

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Toimintakertomus 2014 Suomen kielen hallintoalue Johdanto Karlskogan kunta kuuluu vuodesta 2012 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Taustana on vähemmistö

Lisätiedot

Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksessa tehtyjä muistiinpanoja 27. marraskuuta 2014

Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksessa tehtyjä muistiinpanoja 27. marraskuuta 2014 Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksessa tehtyjä muistiinpanoja 27. marraskuuta 2014 Läsnä Markku Välilä, ruotsinsuomalainen Johanna Hongisto-Grundström, Suomalainen vanhempienryhmä Katarina

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalueen yhteistyöryhmän kokousmuistiinpanot 22. toukokuuta 2014

Suomen kielen hallintoalueen yhteistyöryhmän kokousmuistiinpanot 22. toukokuuta 2014 Suomen kielen hallintoalueen yhteistyöryhmän kokousmuistiinpanot 22. toukokuuta 2014 Osallistujat Markku Välilä, ruotsinsuomalaisten edustaja Johanna Hongisto-Grundström, suomenkielinen vanhempainryhmä

Lisätiedot

Vähemmistökieliohjelma Haaparanta

Vähemmistökieliohjelma Haaparanta Vähemmistökieliohjelma Haaparanta Hiukka Haaparannan olosuhteiden erityisyydestä sekä ohjelman teosta ja seurannasta Ohjelman sosiaalialaa koskeva puoli Vanhus- ja vammaishuolto Yksilö- ja perhehuolto

Lisätiedot

Johdanto. Tarkoitus ja tavoitteet

Johdanto. Tarkoitus ja tavoitteet Johdanto Kymmenen vuotta sitten hyväksyttiin romanit, juutalaiset, torniolaaksolaiset ja ruotsinsuomalaiset kansallisiksi vähemmistöiksi Ruotsissa ja romani chib, jiddisch, saami, meänkieli ja suomi kansallisiksi

Lisätiedot

Muistio, Ruotsinsuomalainen neuvosto

Muistio, Ruotsinsuomalainen neuvosto Muistio, Ruotsinsuomalainen neuvosto Aika: 4/14 2014 klo 17 18,15 Paikka: Skymningen, kunnantalo Läsnä: Stefan Larsson, vt. kunnanjohtaja Irmeli Parkkinen, Eläkeläisyhdistys Tähti Osmo Holappa, Ö-V-piiri

Lisätiedot

Ruotsin kielilainsäädäntö ja kieliolot. Kaisa Syrjänen Schaal

Ruotsin kielilainsäädäntö ja kieliolot. Kaisa Syrjänen Schaal Ruotsin kielilainsäädäntö ja kieliolot Kaisa Syrjänen Schaal Suomen kieli Ruotsissa 2. 12. 2014: 15 vuotta kansallisena vähemmistökielenä Virallinen lakisääteinen asema Hallintoalue laajentunut Vähemmistökielten

Lisätiedot

Asiakirja neuvonpidosta, joka ja rjestettiin ruotsinsuomalaisen ryhma n kanssa Malmo n kaupungissa 11. maaliskuuta 2015

Asiakirja neuvonpidosta, joka ja rjestettiin ruotsinsuomalaisen ryhma n kanssa Malmo n kaupungissa 11. maaliskuuta 2015 Asiakirja neuvonpidosta, joka ja rjestettiin ruotsinsuomalaisen ryhma n kanssa Malmo n kaupungissa 11. maaliskuuta 2015 Tausta Neuvonpidon aluksi Jenny Malmsten, Malmön kaupungin suomen kielen hallintoalueen

Lisätiedot

Muistiinpanot kokouksesta suomen kielen hallintoalueen neuvotteluryhmän kanssa

Muistiinpanot kokouksesta suomen kielen hallintoalueen neuvotteluryhmän kanssa Muistiinpanot kokouksesta suomen kielen hallintoalueen neuvotteluryhmän kanssa Aika: Perjantai 19. helmikuuta klo 13.00-15.00 Paikka: Kunnantalo, Fjärdhundra-huone Helena Proos (S) puheenjohtaja, Enköpingin

Lisätiedot

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ensimmäisestä tammikuuta 2010. Silloin tehtiin tarvekartoitus joka on ollut pohjana suomenkieliseen

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18. Esityslista

Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18. Esityslista Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18 Esityslista Ajankohtaista yhdistyksistä Lars Bryntesson, Lisa, Jukka, Lars, Anja, Sara, Terttu, Kyllikki, Ylva, Marie Ajankohtaista Sigtunan kunnassa Päivä

Lisätiedot

Vähemmistöpoliittinen ohjelma Ruotsinsuomalaiset Malmön kaupunki

Vähemmistöpoliittinen ohjelma Ruotsinsuomalaiset Malmön kaupunki Vähemmistöpoliittinen ohjelma Ruotsinsuomalaiset Malmön kaupunki Päivämäärä: 2016-05-23 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Taustatietoa... 3 Lähtökohdat... 4 Työtavat... 4 Neuvonpito...

Lisätiedot

KUNNANJOHTOTOIMISTO. Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset. vähemmistöt. Toimintaraportti

KUNNANJOHTOTOIMISTO. Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset. vähemmistöt. Toimintaraportti KUNNANJOHTOTOIMISTO Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintaraportti 2012-2015 Suomen kielen hallintoalue ja kansalliset vähemmistöt Toimintaraportti 2012 2015 Eeva Östberg Aineisto

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Allekirjoitukset Sihteeri Pykälät 9-14 Jessica Hedlund

Kokouspäivämäärä Allekirjoitukset Sihteeri Pykälät 9-14 Jessica Hedlund Suomen kielen hallintoalueen neuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1(7) Paikka ja aika Kokoushuone Grangärde, klo 13.00 14.20 valtaiset jäsenet Yvonne Persson (S) Susanne Andersson (S) Ei-päätösvaltaiset varajäsenet

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2019 Dokumentin nimi Vahvistettu Voimassa Suomen kielen hallintoaluetyön toimintasuunnitelma 2016-11-18 2017-2019 Vastuussa dokumentista Päättävä

Lisätiedot

Suomen kielen merkitys on kasvanut Ruotsin

Suomen kielen merkitys on kasvanut Ruotsin LAPSELLASI ON OIKEUS SUOMEN KIELEEN! Kieliä voi oppia monta ja se kannattaa Kansainvälistyvä maailma suosii monikielisyyttä Suomen kielen merkitys on kasvanut Ruotsin yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa.

Lisätiedot

Kokousmuistio Yhteistyökokous suomen kielen hallintoalue. Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 14:00 15:00

Kokousmuistio Yhteistyökokous suomen kielen hallintoalue. Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 14:00 15:00 Kokouksen päivämäärä 28.03.2014. Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 14:00 15:00 Yhteistyöryhmään osallistujat: Läsnä Trosan kunnasta: Eira Lavio Seija Gustafsson Jouko Koivisto Tiina Alpua Jakob Etaat

Lisätiedot

Yhteenveto ruotsinsuomalaisen ryhma n kanssa ja rjestetysta neuvonpidosta Malmo n kaupungissa 3. syyskuuta 2015

Yhteenveto ruotsinsuomalaisen ryhma n kanssa ja rjestetysta neuvonpidosta Malmo n kaupungissa 3. syyskuuta 2015 dokumentation samråd 3 september 2015 finska Yhteenveto ruotsinsuomalaisen ryhma n kanssa ja rjestetysta neuvonpidosta Malmo n kaupungissa 3. syyskuuta 2015 Alustus Neuvonpito suunniteltiin yhteistyössä

Lisätiedot

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012

Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Surahammarin kunnan vähemmistöpoliittinen toimintasuunnitelma 2010-2012 Suomen kielen hallintoaluekysymyksistä vastaava johtoryhmä Sisällysluettelo Tausta...4 Ruotsin vähemmistöpolitiikka...4 Laki kansallisista

Lisätiedot

Kartoitusanalyysi, yleinen kysely

Kartoitusanalyysi, yleinen kysely Kartoitusanalyysi, yleinen kysely Suomen kielen hallintoalue, Ludvikan kunta Ludvikan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen 1. helmikuuta 2015 lähtien. Se tarkoittaa, että kunnan suomenkielisellä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TARKOITUS JA TAVOITTEET Ruotsinsuomalaiset ovat kansallinen vähemmistö, joilla on oikeuksia koskien kieltä sekä yhteiskunnallisia toimia ja palveluita. Näihin oikeuksiin kuuluu

Lisätiedot

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Yksi- vai kaksikielisiä kouluja? 13.3.2013 Bob Karlsson Johtaja Kielelliset oikeudet! Perustuslain näkökulmasta julkisen vallan tehtävänä on edistää perusoikeuksien

Lisätiedot

Neuvonpito suomen kielen hallintoalue

Neuvonpito suomen kielen hallintoalue SIG1000, v4.1, 2015-11-12 1 (5) 2016-11-04 MINNESANTECKNINGAR Helge Artell Projektledare 08-591 262 47 helge.artell@sigtuna.se Neuvonpito suomen kielen hallintoalue Teema kieli ja kulttuuri Paikka: Kunnantalo,

Lisätiedot

Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksesta tehdyt muistiinpanot

Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksesta tehdyt muistiinpanot Suomalaisen hallintoalueen neuvotteluryhmän kokouksesta tehdyt muistiinpanot Aika: perjantai 25. syyskuuta klo. 13.00-15.00 Paikka: Kunnantalo, Enköpingsrummet Läsnäolijat: Helena Proos (S) puheenjohtaja,

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot Kanslienheten Suvi Hänninen, 0240-860 96 suvi.hanninen@ludvika.se KOKOUSMUISTIINPANOT Sivu 1(6) Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot 16. maaliskuuta 2016 Paikka Läsnäolijat

Lisätiedot

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen?

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? TERVETULOA KANTELEESEEN Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? SUOMENKIELINEN PÄIVÄKOTI KANTELE Haningen kunnalla on oma suomenkielinen esikoulu.

Lisätiedot

Raportti Uppsalan ruotsinsuomalaisten keskuudessa tehdystä tarvekartoituksesta, lokakuu-marraskuu 2014

Raportti Uppsalan ruotsinsuomalaisten keskuudessa tehdystä tarvekartoituksesta, lokakuu-marraskuu 2014 Raportti Uppsalan ruotsinsuomalaisten keskuudessa tehdystä tarvekartoituksesta, lokakuu-marraskuu 2014 Nina Klinge-Nygård, suomenkielinen koordinoija Johdanto Uppsalan kunta on vuoden 2010 tammikuun 1.

Lisätiedot

Sama suomeksi? Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014

Sama suomeksi? Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014 Sama suomeksi? suomenkielisen informaation kattavuus suomen kielen hallintoaluekuntien verkkosivustoilla Miina Salokannas Kielineuvosto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 2014 Tiivistelmä Salokannas,

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalue

Suomen kielen hallintoalue Kansliayksikkö Suvi Hänninen, 0240-860 96 suvi.hanninen@ludvika.se RAPORTTI 1(25) Suomen kielen hallintoalue 2015 2016 2(25) Tiivistelmä Tämän raportin tehtävänä on selvittää sen lukijoille, kuinka Ludvikan

Lisätiedot

Aika ja paikka, Anderssonrummet Trollhättanin kaupungintalo klo

Aika ja paikka, Anderssonrummet Trollhättanin kaupungintalo klo Aika ja paikka, Anderssonrummet Trollhättanin kaupungintalo klo 13.00 15.00 Läsnäolijat Monica Hanson, kunnanneuvos, Trollhättanin kaupunki Ilkka Pasanen, Suomi-seura Antti Aro, Suomalainen helluntaiseurakunta

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Myönteistä kehitystä ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön sekä ryhmän oikeuksien osalta, mutta vain tietyissä kunnissa Ruotsissa

Myönteistä kehitystä ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön sekä ryhmän oikeuksien osalta, mutta vain tietyissä kunnissa Ruotsissa RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO 31.1.2014 1 Tukholma, 21.1. 2014: Huomioita Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolta Euroopan Neuvostolle: Ruotsinsuomalaisten asema kansallisena vähemmistönä sekä Alueellisia

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Ohjausryhmän kokous maanantaina 15. helmikuuta Aika: 14:00 16:30 Paikka: Artisten, Skövden kaupungintalo

Pöytäkirja. Ohjausryhmän kokous maanantaina 15. helmikuuta Aika: 14:00 16:30 Paikka: Artisten, Skövden kaupungintalo SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE Dnr KS2016,0095 Pöytäkirja Ohjausryhmän kokous maanantaina 15. helmikuuta 2016 Aika: 14:00 16:30 Paikka: Artisten, Skövden kaupungintalo Läsnäolijat: Leif Walterum (C), puheenjohtaja

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto KIELIPARLAMENTTI 2013 KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Kieliverkosto KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 15:30 16:40

Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 15:30 16:40 Kokouksen päivämäärä 2015-01-27 Paikka ja aika: Trosan kunnantalo, klo. 15:30 16:40 Yhteistyöryhmään osallistujat: Läsnä Trosan kunnasta: Eira Lavio Seija Gustafsson Jouko Koivisto Ari Heikkilä Jakob Etaat,

Lisätiedot

Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet

Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet Mikä on kansalaisehdotus? Kansalaisehdotus on kansalaisen mahdollisuus tehdä kunnalle ehdotus jostakin haluamastaan muutoksesta tai parannuksesta kunnan

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen ryhmän neuvonpito

Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen ryhmän neuvonpito Kansliayksikkö 0240-86096 heli.jussila@ludvika.se MUISTIINPANOT 1(5) Suomen kielen hallintoalueen suomen kielen ryhmän neuvonpito 2016-11-08 Aika Klo 15.00 Paikka Ludvikan kaupungintalo, istuntosali Osanottajat

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä 3.11.2010 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on turvata nykyistä useammalle oppilaalle mahdollisuus opiskella englannin

Lisätiedot

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite LAPSIASIAVALTUUTETTU Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ne kuuluvat myös kaikille lapsille. Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Uutisvirtaa 2/2015. Suomen kielen hallintoalue kuuluttaa

Uutisvirtaa 2/2015. Suomen kielen hallintoalue kuuluttaa Uutisvirtaa 2/2015 Suomen kielen hallintoalue kuuluttaa Ludvikan kunta puhuu myös suomea- luentopäivä 11/9 11. syyskuuta on Ludvikan vuoro! Folkets Husilla tarjolla luentoja ja muuta mukavaa klo. 15.30-20.00.

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

HALLSTAHAMMAR SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖ 2015. Vuoden ruotsinsuomalainen kunta

HALLSTAHAMMAR SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖ 2015. Vuoden ruotsinsuomalainen kunta HALLSTAHAMMAR SUOMEN KIELEN HALLINTOALUETYÖ 2015 Vuoden ruotsinsuomalainen kunta Alkusanat Hallstahammarin kunnan asukkaista 23% on suomitaustausta, noin 3 600 henkilöä (Suomessa suntyneitä tai henkilöitä

Lisätiedot

Kieli valtionhallinnossa

Kieli valtionhallinnossa Kieli valtionhallinnossa Tässä kappaleessa kerrotaan kielellisistä oikeuksista valtionhallinnossa sekä kuntalaisten näkemyksistä siitä, miten kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat: Kieli viranomaisissa

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

9.9.2014 VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18

9.9.2014 VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18 3/2014 9.9.2014 Asiat VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18 VANH 19 KANGASALAN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2015 19 VANH 20 VANHUSTENVIIKON

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

Enköpingin kunnan suomen kielen hallintoalueen toimintakertomus 2016

Enköpingin kunnan suomen kielen hallintoalueen toimintakertomus 2016 1 (9) Enköpingin kunnan suomen kielen hallintoalueen toimintakertomus 2016 Selitys sille, että Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue, johtuu siitä, että kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2011,

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Kielenhuoltoseminaari 10.4.2015 Tukholmassa Ylitarkastaja Maria Soininen Oikeusministeriö, Helsinki 1 Kielelliset oikeudet Suomessa Suomen perustuslain 17 : Oikeus

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokouksen muistiinpanot Päivämäärä: 16/6 Klo: 16:00 Paikka: Ludvikan kaupungintalo Läsnäolijat: Neuvonpitoon osallistuneet: Kyllikki Hallberg, Irmeli Rajaniemi,

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia. Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9.

AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia. Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9. AKKU Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kirjastojen hankepäivä Oulussa 24.9.2014 Hankeidea Taustana viiden kunnan yhdistyminen vuoden 2013 alussa (Oulu,

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 31 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloitteesta vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta HEL 2016-012068 T 00

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot