Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa"

Transkriptio

1 Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Suomen koulutusjärjestelmä on kolmiasteinen. Ensimmäisen asteen muodostaa perusopetus, toisen asteen muodostavat lukio- ja ammatillinen koulutus ja kolmannen asteen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukoulutus. Kieltenopetus varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ei toteudu riittävästi nykyisillä resursseilla ja menettelytavoilla. Puutteellinen ruotsin kielen opetus saattaa johtaa siihen, että kielellisten oikeuksien toteuttamisesta vastaa jatkossa yhä pienempi joukko kielitaitoisia ihmisiä. Varhaiskasvatus Peruskoulutus Lukiot ja ylemmät koulutusasteet

2 Kieli varhaiskasvatuksessa Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Päivähoidosta annetun lain muutoksen myötä perusopetusta edeltävä varhaiskasvatus sekä päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät vuonna 2013 opetussektorille osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Päivähoidon kieliympäristö on tärkeä lapsen kielellisen kehityksen tukemisessa, ja se vaikuttaa lapsen kieli-identiteettiin ja koulukielen perustaan. Useat ruotsinkieliset päiväkodit, joissa henkilöstö joskus puhuu suomea, ovat viime vuosina laatineet kielistrategian tai erityisperiaatteet, jotka koskevat kielenkäyttöä lasten kanssa. Joissakin päiväkodeissa, joissa on paljon suomenkielisiä lapsia, henkilöstö puhuu lähtökohtaisesti ruotsia keskenään ja lasten kanssa ja pyrkii välttämään suomen ja ruotsin sekoittamista. Pätevistä lastentarhanopettajista on ollut puutetta ruotsinkielisessä päivähoidossa, mutta tilanne on kuitenkin helpottunut jonkin verran viime vuosina. Vuonna 2011 aloitettiin ruotsinkielinen lastentarhanopettajakoulutus Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä. Yksi koulutuksen painopistealueista on monikielisyyskasvatus. Lue lisää kieliolosuhteista varhaiskasvatuksessa Valtioneuvoston kertomuksesta kielilainsäädännön soveltamisesta 2013 Alkuun

3 Kieli peruskoulussa Kaikilla on oikeus suomen- tai ruotsinkieliseen perusopetukseen. Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä perusopetusta molemmilla kansalliskielillä, mikäli kunnassa on suomen- ja ruotsinkielisiä. Opetuksen järjestää ensisijaisesti kunta. Yksikieliset ruotsinkieliset kunnat tarjoavat perusopetusta suomeksi, jos tähän on tarvetta. Yksikieliset suomenkieliset kunnat pyrkivät tarjoamaan ruotsinkielistä perusopetusta joko omassa kunnassa tai yhteistyössä toisen kunnan kanssa. Opetus toisella kansalliskielellä Suurimmassa osassa kaksikielisissä kunnissa olevista suomenkielisistä kouluista englannin opiskelu alkaa kolmannella luokalla, kun taas suurimmassa osassa ruotsinkielisistä kouluista suomen opetus alkaa kolmannella luokalla. Ruotsin kielen taidot ovat heikentyneet, mikä johtuu muun muassa siitä, että ruotsin opetus on vähentynyt ja yksipuolistunut perusopetuksessa. Se ei anna peruskoulun jälkeen riittävää pohjaa toisen asteen opintoihin, mikä heijastuu myöhemmin muun muassa korkeakoulujen kieliopintoihin. Yksi keskeisistä päätelmistä on, että ruotsin opintojen aloittaminen seitsemännellä luokalla on monin tavoin ongelmallinen ajankohta. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää tarkistaa opintojen aloitusajankohtaa. Tuntijakouudistus on hyväksytty valtioneuvostossa kesällä Uudistuksen tavoitteena on muun muassa turvata yhdenvertainen mahdollisuus kielten opetukseen, eli kaventaa kuntien välisiä eroja ja tarjota monipuolista kielten opetusta sekä mahdollistaa molempien kansalliskielten opiskelu myös jatkossa. Painopisteen tulee olla viestintävalmiuksissa ja tarkoituksena on tukea oppilaita opinnoissa äidinkielen monipuoliseen hallintaan sekä lisätä heidän valmiuksiaan vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella ja muilla kielillä. Lue lisää kieliolosuhteista perusopetuksessa Valtioneuvoston kertomuksesta kielilainsäädännön soveltamisesta 2013

4 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan sisältyy kirjaus muun muassa kielikylpyjen ja kielisuihkujen kehittämistä koskevien ehdotusten käyttöönotosta. Valtioneuvoston kansalliskielistrategiasta antamassa periaatepäätöksessä esitetään muun muassa molempien kansalliskielten näkyvyyden lisäämistä sekä kielten oppimismahdollisuuksista ja kieliryhmien kohtaamismahdollisuuksista tiedottamista. Kansalliskielistrategia sisältää myös toimenpiteet, jotka koskevat kielikylpyopettajien tarpeen selvittämistä sekä kielikylpyopettajien koulutuksen luomista. Lue lisää kansalliskielistrategiasta oikeusministeriön kotisivuilta. Kielikylpy Kielikylpy on opetusohjelma, joka on tarkoitettu muuta kuin kielikylpykieltä äidinkielenään puhuville lapsille. Kielikylpy kohdistuu yleensä vähemmistökieleen. Kielikylpytoiminnassa on olemassa erilaisia ohjelmia, joiden tärkeimmät erot liittyvät kielikylvyn aloitusajankohtaan ja kielikylpykielen käyttömäärään. Tutkimuksen mukaan tehokkain kielikylpymenetelmä on varhainen täydellinen kielikylpy, joka jatkuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jälkeen koko perusopetuksen ajan. Vaikka kielikylpy on hyvin suosittu suomenkielisten keskuudessa, kunnat eivät ole lisänneet sen tarjontaa viime vuosina. Ongelmana on, ettei ole koulutettua henkilökuntaa eikä myöskään tiloja, joissa kielikylpytoiminta voitaisiin aloittaa. Yksi keino voisi olla esimerkiksi kielikylpyopettajien erikoistumisväylän luominen lastentarhan- ja luokanopettajien koulutukseen. Alkuun

5 Kieli lukioissa ja korkeakouluissa Siirtyminen perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluihin on erityisen ratkaiseva vaihe. Nykytilanne alemmilla koulutusasteilla on johtanut siihen, että korkeakoulut joutuvat korjaamaan opiskelijoiden puutteellisia ruotsin kielen taitoja, mikä vähentää entisestään korkeakoulujen mahdollisuuksia kehittää opiskelijoiden kielitaitoa esimerkiksi työelämän tarpeisiin. Kieliopinnoissa vaadittavat perustiedot yllättävät monet yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Riittämättömät kieliopinnot lukio-opetuksessa heijastuvat korkeakoulujen kieliopintoihin ja työelämään. Toisesta kotimaisesta kielestä tuli ylioppilastutkintouudistuksen jälkeen valinnainen aine vuoden 2004 ylioppilaskirjoituksissa. Ruotsin kielen kirjoittavien ylioppilaskokelaiden osuus on sittemmin pienentynyt jatkuvasti. Yhä harvemmat lukiolaiset ja opiskelijat uskovat, että ruotsin kieli on tarpeellinen. Lisäksi kurssitarjonta on ruotsinkielisissä lukioissa pienempi kuin suomenkielisissä. Jotkin tahot ovat sitä mieltä, että olisi panostettava opintopaikkojen lisäämiseen tietyissä ammattikoulutuksissa, jotta kielitaitoisen henkilöstön saatavuus voitaisiin varmistaa myös tulevaisuudessa. Monet ruotsin kielen opettajat ovat uupuneita ja kokevat, että ruotsinkielinen opetus ja sen tarve eivät saa riittävästi tukea ja ymmärrystä. Ilman riittäviä ruotsin kielen opintoja ja kielitaitoa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden voi lisäksi olla vaikea saada virkoja kaksikielisistä kunnista tai korkeampia virkoja hallinnosta ja tutkimusalalta. Alkuun

6

Vihreiden kielipoliittiset linjaukset Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010

Vihreiden kielipoliittiset linjaukset Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 2 3 Vihreät De Gröna Vihreiden kielipoliittiset linjaukset Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 Sisällysluettelo 1 Kielelliset oikeudet...1 2 Kansalliskielet...2 2.1 Määritelmä...2 2.2 Asema...2

Lisätiedot

Kansalliskielistrategian väliraportti. Nationalspråksstrategins mellanrapport SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR

Kansalliskielistrategian väliraportti. Nationalspråksstrategins mellanrapport SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 34 2015 Kansalliskielistrategian väliraportti Kansalliskielistrategian seuranta sekä hallituskautta 2011 2015 koskevien hallituksen toimenpiteiden toteutuminen

Lisätiedot

Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä

Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:9 Toiminnallista ruotsia lähtökohtia

Lisätiedot

42/2014. Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö

42/2014. Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 42/2014 Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 42/2014 Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 26.9.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Viittomakielilakia valmistelevan

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten kielipoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten kielipoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten kielipoliittinen ohjelma 2015 Monipuolinen ja vahva kielitaito Perussuomalaiset edellyttävät, että suomen kieltä tuetaan ja vaalitaan suomalaista yhteiskuntaa ja

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

Kaksikielinen Helsinki

Kaksikielinen Helsinki Kaksikielinen Helsinki Kaksikielisyysselvitys ja toimenpide-ehdotukset Kaksikielinen Helsinki -työryhmä 8.1.2015 Sisällys Johdanto 1 1. Kielelliset oikeudet 4 2. Helsingin ruotsinkielinen väestö 6 3. Kaksikielisyys

Lisätiedot

PELKKÄÄ PAKKORUOTSIA?

PELKKÄÄ PAKKORUOTSIA? PELKKÄÄ PAKKORUOTSIA? Tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden ruotsin kielen opiskelumotivaatio Tiina Knight Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Elokuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Kauniaisten kaksikielisyysohjelma 2015 2017 LUONNOS (24.11.2014)

Kauniaisten kaksikielisyysohjelma 2015 2017 LUONNOS (24.11.2014) Kauniaisten kaksikielisyysohjelma 2015 2017 LUONNOS (24.11.2014) KH hyväksynyt xx.xx.2014 KV hyväksynyt xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Kaksikielisyysohjelman tarkoitus... 3 2. Kielellinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

PAMFLETTI 3/2015. Björn Sundell. Pakollinen ruotsi PUOLESTA JA VASTAAN

PAMFLETTI 3/2015. Björn Sundell. Pakollinen ruotsi PUOLESTA JA VASTAAN PAMFLETTI 3/2015 Björn Sundell Pakollinen ruotsi PUOLESTA JA VASTAAN PAKOLLINEN RUOTSI PUOLESTA JA VASTAAN Pakollisesta ruotsinopetuksesta on väitelty toistuvasti aina vuodesta 1968 saakka, josta lähtien

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

KIELTEN TARJONTA JA KIELIVALINTOJEN PERUSTEET PERUSOPETUKSESSA

KIELTEN TARJONTA JA KIELIVALINTOJEN PERUSTEET PERUSOPETUKSESSA Teija Kangasvieri, Elisa Miettinen, Pirkko Kukkohovi ja Marita Härmälä KIELTEN TARJONTA JA KIELIVALINTOJEN PERUSTEET PERUSOPETUKSESSA TILANNEKATSAUS JOULUKUU 2011 Muistiot 2011:3 Opetushallitus Muistiot

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kieli valtionhallinnossa

Kieli valtionhallinnossa Kieli valtionhallinnossa Tässä kappaleessa kerrotaan kielellisistä oikeuksista valtionhallinnossa sekä kuntalaisten näkemyksistä siitä, miten kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat: Kieli viranomaisissa

Lisätiedot

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE Loppuraportti Opetushallitus 2001 KIMMOKE Loppuraportti Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 952 13 1201 7 Hakapaino

Lisätiedot

Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa

Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa Venäjän kielen opiskelun edistäminen Lappeenrannassa Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen KIELISTRATEGIA Lappeenrannan kasvatus ja opetustoimi 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 2. MISSIO, VISIO ja TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomessa on kaksi kansalliskieltä. Tapa, jolla tämä lähtökohta ymmärretään,

Suomessa on kaksi kansalliskieltä. Tapa, jolla tämä lähtökohta ymmärretään, Parlamentaariselle tuntijakotyöryhmälle Kansalaisten kielitaidon monipuolistaminen Kannanottomme käsittelee kielten opetusta peruskouluissa. Meitä askarruttaa kansalaisten kielitaidon monipuolistaminen,

Lisätiedot

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön julkaisuja 2009:48 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö

Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Suomen kieliolot ja kielilainsäädäntö Kielenhuoltoseminaari 10.4.2015 Tukholmassa Ylitarkastaja Maria Soininen Oikeusministeriö, Helsinki 1 Kielelliset oikeudet Suomessa Suomen perustuslain 17 : Oikeus

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Vammaisten yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet eivät toteudu

Vammaisten yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet eivät toteudu Vammaisfoorumin lausunto: Koulutuksellista tasa-arvoa koskeva kuulemistilaisuus 5.10.2012 11.10.2012 Vammaisfoorumi ry Handikappforum rf Finnish Disability Forum Opetus- ja kulttuuriministeriö Taustaa

Lisätiedot

KIELIOHJELMA 31.3.2010

KIELIOHJELMA 31.3.2010 KIELIOHJELMA 31.3.2010 Kaupunginhallitus 17.5.2010 Sisältö Kieliohjelma... 1 1. Kieliohjelman taustaa... 1 2. Kieliohjelman lähtökohdat/elävä kaksikielisyys... 2 3. Lainsäädäntö ja muu ohjeistus... 2 4.

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA

KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA KOTIMAISTEN KIELTEN KIELIKYLPYOPETUS JA VIERASKIELINEN OPETUS KUNTATASON TARKASTELUSSA Elisa Miettinen elisa.a.miettinen@jyu.fi Kielikoulutuspolitiikan verkosto Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 KOTOUTTAMISLAIN JA KOTOUTTAMISOHJELMAN TARKOITUS 4 3 LAIN MUKAISET KOTOUTTAMISTA EDISTÄVÄT JA TUKEVAT PALVELUT 6 4

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISET PALVELUT Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Työryhmä 14

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISET PALVELUT Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Työryhmä 14 PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISET PALVELUT Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Työryhmä 14 2 Sisältö 1 Työryhmän tehtävä.. 2 2 Pääkaupunkiseudun visio 3 3 Ehdotukset pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.11.2013 Dnro OKV/136/1/2013 1/6 ASIA Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli KANTELU Kantelija on 23.1.2013 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot