Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030"

Transkriptio

1 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka. Ennustelaskelman perusteella voidaan tarkastella riittävätkö laitoksen keräämät maksutuotot kattamaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen lähtötietoina on käytetty Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstietoja vuosilta sekä vuoteen 214 ulottuvaa investointiohjelmaa. Tämän jälkeen tapahtuvat investoinnit on arvioitu. Elinkeinoja palvelevissa vesihuoltoinvestoinneissa on otettu huomioon 35 %:n investointiavustus, yhteensä 6387 euroa sekä liittymismaksuina 25 euroa. Päivämäärä 28/1/212 Ramboll Olavinkatu 24, 5713 SAVONLINNA P F Vesihuoltolaitoksen investoinnit ovat vuosina olleet 1,45 milj. euroa, eli keskimäärin 29 euroa vuodessa. Investointitaso on ollut yli 7 % liikevaihdosta ja huomattavasti aiempia vuosia suurempaa. Vuonna 211 investoinnit ovat olleet vain euroa, mutta vuodelle 212 investointeja kertyy 1,67 milj. ja vuodelle 213 vielä 718 euroa. Vuosina nettoinvestoinnit ovat yhteensä 2,4 milj. euroa eli 1,2 milj. euroa vuodessa, mikä on 1,6 x vesihuoltolaitoksen liikevaihdon verran. Tämä aiheuttaa luonnollisesti rahoitustarvetta lähivuosiksi. Tässä laskennassa on oletettu, että kunnan vesihuoltolaitos vastaisi kaikista nettoinvestoinneista (avustukset vähennetty) eikä teollisuus osallistu suoraan investointien rahoitukseen. Laitoksen tuottojen kannalta merkittävässä roolissa on Puljonki Oy:n vedenkulutus ja jäteveden määrä. Vedenkulutuksen kasvusta on esitetty viime vuosina erialisia arvioita. Tässä ennusteessa vedenkulutuksen arvioidaan kasvavan vuodesta 212 lähtien 1 % vuodessa saavuttaen tason 95 m 3 /a vuonna 217, jonka jälkeen vedenkulutus pysyisi sillä tasolla. Laskennan perusteena on kassavirtaennuste, jossa tutkitaan mikä on vesihuoltolaitoksen nettomääräinen kassavirtavaikutus kunnan talouteen. Positiivinen kassavirta kuvaa laitoksen kunnal- 1/1 Ramboll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Kotipaikka Espoo

2 le maksamaa tuottoa ja negatiivinen kassavirta kuvaa laitoksen kunnalta ottamaa lainaa. Jos kumulatiivinen kassavirta on negatiivinen, laitos on velkaa kunnalle ja päinvastoin. Laskennassa ei ole automaattisesti mukana kunnalle maksettavaa kiinteää peruspääoman tuottoa, vaan nimenomaan vuotuinen nettokassavirta kuvaa tätä kunnan saamaa tuloutusta. Tämän vuoksi nettokassavirran tulisi olla pitkällä aikavälillä keskimäärin n. 1 euroa, mikä vastaisi n. 5 6 % tuottoa peruspääomalle. On kuitenkin luonnollista, ettei omistajan saama tuloutus ole aina tasaista, vaan vaihtelee laitoksen rahoitustarpeiden mukaan. Viemäriverkoston liittyjämäärä kasvaa 5 asukkaalla vuoteen 22 mennessä. Tämän kehityksen edellyttämistä investoinneista vedenhankintaan ja jätevesien puhdistukseen on tehty erilliset selvitykset, joista saatuja kustannusarvioita on käytetty investointitarpeiden perusteena. Lähtökohtana liiketaloudelliselle ennusteelle on vuoden 212 alussa voimaan tulleet veden ja jäteveden hinnat, jotka ovat: Veden käyttömaksu 1,1 /m 3 (alv %) Jäteveden käyttömaksu 3, /m 3 (alv %) Tämän lisäksi Juuan vesihuoltolaitos perii kiinteätä mittarimaksua vesiliittyjiltä, jonka suuruus on kuitenkin marginaalinen, omakotitalolta 2,6 euroa vuodessa. Laskennassa on sovellettu Puljonki Oy:n teollisuusjätevesimaksun osalta maksua 2, /m 3 vuodelle 213. Neuvottelut uuden sopimusmallin osalta ovat kesken, joten tarkkaa tietoa teollisuuden maksujen tasosta ei vielä ole. Yleistä jäteveden käyttömaksua on laskennassa arvioitu korotettavan 2 % vuodessa samoin kuin kaikkia muitakin maksuja. Liitteenä olevissa kuvaajissa on esitetty liiketaloudellinen ennuste seuraavilla oletuksilla: Puljonki Oy:n ostama talousvesimäärä v. 213, kesk. 65 m 3 /a 178 m 3 /d Puljonki Oy:n ostama talousvesimäärä v. 217, kesk. 95 m 3 /a 26 m 3 /d Puljonki Oy:n jätevesimäärä, keskimäärin v m 3 /a 139 m 3 /d Puljonki Oy:n jätevesimäärä, arkipäivinä v m 3 /a 23 m 3 /d Liitekuvaajissa on esitetty kassavirta- ja tuloslaskelmaennusteet. Tarvittavien investointien vastapainoksi vesihuoltolaitos saisi lisää tuloja kasvavan myynnin ansiosta. Investointien rahoittamiseksi laitos kuitenkin velkaantuu 1,8 milj. euroa, mikä on huomioitu laskennassa ulkopuolisena lainana, jolle laitos maksaa 3 %:n koron ja lyhentää lainaa 15 vuoden aikana. Tuloslaskelmaennusteen perusteella voidaan todeta, että nykyiset maksut eivät riitä kattamaan vesihuoltolaitoksen toiminnasta aiheutuvia pääoma- ja käyttökustannuksia. Vedenhankinnan varmistamiseksi tehtyjen ja vielä tehtävien investointien vuoksi nimenomaan vesilaitoksen kustannuspaineet ovat olleet kasvussa. Talousveden maksujen taso on ollut jo pitkään kustannuksiin verrattuna suhteessa alhaisempi kuin jätevedellä. Tämän 2/1

3 vuoksi talousveden käyttömaksua olisi korotettava edelleen,15 /m 3 :lla (11 %) vuonna 213 tasolle 1,5 /m 3 (alv 23 %). Tästä eteenpäin tarvitaan noin %:n inflaatiotarkistukset vuosittain. Tämän lisäksi taksarakennetta olisi tarpeen muuttaa kiinteiden vuosimaksujen osuutta kasvattamalla. Nykyisin perittävä mittarivuokra on marginaalisen pieni. Mittarivuokra kannattaisi muuttaa vesihuollon perusmaksuksi ja se tulisi ottaa käyttöön vähintään 1 kertaisena nykyiseen mittarivuokraan verrattuna. Pienimmän mittarikoon mukainen perusmaksu olisi silloin 32,5 /vuosi (sis. alv 23 %). Tämä korotus kasvattaisi vesihuoltolaitoksen tuloja n. 2 eurolla/vuosi, mikä on 2,6 % vuoden 211 liikevaihdosta. Omakotitaloudelle, joka kuluttaa vettä 12 m 3 /vuosi, perusmaksun korotus nostaisi vesi- ja jätevesimaksuja 5,3 %. Suurimmat investoinnit kohdistuvat jätevedenpuhdistamoon ja viemäriverkostoon. Yleiseen jätevesimaksuun ei kuitenkaan ennusteen perusteella olisi tarpeen tehdä inflaatiotarkistuksien lisäksi muita tasokorotuksia, mikäli teollisuusjäteveden käyttömaksun tasona on vähintään laskennassa käytetty 2, /m 3 tai sitä vastaava tuottotaso. Jätevesimaksun taso on tällä hetkellä pitkän aikavälin kustannustasoa vastaavalla tasolla, vaikka poistojen kasvun takia kolme seuraavaa vuotta jääkin tuloslaskelmassa tappiolliseksi. Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen maksuihin vuodelle 213 ehdotetaan seuraavia muutoksia: Talousveden käyttömaksu 1,35 1,5 /m 3 (alv 23 %) Jäteveden käyttömaksu 3,69 /m 3 (alv 23 %) Mittarivuokra (vesihuollon perusmaksu) nykyiset maksut 1 kertaisina esim. 5 m 3 mittarikoko 3,2 32, /vuosi (alv 23 %) Kotitaloudelle, joka käyttää 12 m 3 vettä vuodessa vesihuoltopalvelun kustannukset muuttuisivat seuraavasti: Vuonna 212 5,4 /m 3 x 12 m 3 + 3,2 = 68, / vuosi (alv 23 %) Vuonna 213 5,19 /m 3 x 12 m , = 654,8 / vuosi (alv 23 %) Korotusvaikutus yhteensä 46,8 /vuosi, mikä on 7,7 % LIITTEET: Liiketalousennusten kuvaajat. Jyri Rautiainen Toimistopäällikkö Savonlinna P M /1

4 ASUKASMÄÄRÄ JA VESIHUOLTOON LIITTYNEET Asukasmäärä Vesijohtoon liittyneet Viemäriin liittyneet Väkiluku PUMPATTU VESIMÄÄRÄ, m 3 /v Laskuttamaton vesi Veden myynti teollisuudelle Veden myynti, asukkaille /1

5 45 JÄTEVESIEN MÄÄRÄ PUHDISTAMOLLA, m 3 /v Laskuttamaton jätevesi Teollisuus Laskutettu jätevesi, asukkaat INVESTOINNIT, 1 Jätevesi Talousvesi Investoinnit (1 /a) /1

6 INVESTOINTIEN RAHOITUS JA LAINOJEN LYHENNYKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Liittymismaksut yhteensä Tilikauden tulos Poistot Investoinnit LAINAT, Lyhytaikaiset lainat Pitkäaikaiset lainat /1

7 RAHOITUKSEN KASSAVIRTA,25,2 Vieraan pääoman korot Lainojen lyhennykset,15 M,1,5, KASSAVIRTAENNUSTE, KUMULATIIVINEN KASSA NETTOKASSAVIRTA /1

8 45 TULOSLASKELMAENNUSTE, 1 VESILAITOS Peruspääoman korvaus Korko-/rahoituskulut Liiketoiminnan muut kulut yht. Poistot, talousvesi TOIMINTAMENOT - TALOUSVESI Tuotot, vesilaitos TULOSLASKELMAENNUSTE, 1 VIEMÄRILAITOS Peruspääoman korvaus Korko-/rahoituskulut Liiketoiminnan muut kulut yht. Poistot, jätevesi TOIMINTAMENOT - JÄTEVESI Tuoto, viemärilaitos /1

9 1 4 TULOSLASKELMAENNUSTE, 1 Koko vesihuoltolaitos Korvaus peruspääomalle Korko-/rahoituskulut Liiketoiminnan muut kulut yht. Poistot ja arvonalentumiset yht. TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ LIIKEVAIHTO KANNATTAVUUSENNUSTE 25% 2% Sijoitetun pääoman tuotto Oman pääoman tuotto Nettotulos 15% 1% 5% % -5% % -15% -2% -25% 9/1

10 Perusmaksut Jäteveden käyttömaksu Veden käyttömaksu Käyttömaksu vesi ( /m3) OMAKOTITALON ARVIOIDUT VUOTUISET KULUT Oletettu kulutus 12 m3/v, sis. alv 23 % Käyttömaksu jätevesi ( /m3) 5, 4,5 4, 3,5 Vuotuiset maksut ( /v) , 2,5 2, 1,5 1, Käyttömaksut ( /m3) 1, , 35 3 Jäteveden käyttömaksu Veden käyttömaksut Käyttömaksu vesi ( /m3) Käyttömaksu jätevesi ( /m3) PULJONKI OY:N ARVIOIDUT VUOTUISET KULUT 5, 4,5 4, Vuotuiset maksut ( /v) ,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Käyttömaksut ( /m3) 1/1

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA & Tiivistelmä 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi

Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1 LASKENTAPERUSTEET... 5 1.1 Laskennan kohteet... 5 1.2 Laitosten toiminnan laajuus... 6 1.3 Tilinpäätökset...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 Tämän tarkistetun kehittämissuunnitelman on laatinut kunnanhallituksen 26.3.2012 asettama toimikunta. Luvun 5 kustannusarviot on laatinut Ramboll Oy /

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

OSA IV Yleissuunnitelma

OSA IV Yleissuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Lohjan, Karkkilan ja Karjaan kaupungit Vihdin, Pohjan, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON OSA IV Yleissuunnitelma

Lisätiedot

tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015

tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015 Vesiosuuskuntien tarkastelu Tiivistelmä teknistaloudellinen HSY:n hallitus 27.2.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ Päivitetty kaupunginjohtajan esityksen pohjalta 10.2.2014 10.2.2014 Lähtökohta eli suunniteltu

Lisätiedot

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/18

Lisätiedot