VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika klo Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika klo Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone Osallistujat: Simo Hiekkalinna, puheenjohtaja Länsi-Vantaan Kansalliset Seniorit ry Maija-Leena Mero, varapuheenjohtaja Myyrmäen Eläkkeensaajat ry Riitta Ahlroth Vantaan Muistiyhdistys ry Paula Hakanen Tikkurilan Seudun Eläkkeensaajat ry Aila Heikkilä Vantaan Ikivihreät ry Raimo Huvila Vanhusten kotiapusäätiö Aune Kilkki Vantaan julkisen alan eläkeläiset ry Aki Kulokivi Rekolan Eläkkeensaajat ry Sirkka Laaksonen Simonkylän Eläkkeensaajat ry Lauri Leppänen Vantaan Sotaveteraanit ry Taisto Lipponen Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry Marja Paavilainen Diakoniasäätiö Foibe Berit Selenius Suomen Punainen Risti Tikkurilan osasto ry klo lähtien Eija Salmenkivi Itä-Vantaan Kansalliset Seniorit ry Maija-Liisa Thuneberg Vantaan Senioriopettajat ry Elina Urasola Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry Martti Vekuri Tikkurilan Rintamaveteraanit ry Jaakko Vesanen Vantaan veteraani- ja reserviläisjärjestöjenyhteistoimikunta (Vetres) Taimi Viiala Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry Pirkko Niemi Länsimäen ja Rajakylän eläkkeensaajat ry Pertti Vuorio Etelä-Vantaan Eläkeläiset ry Ritva Väyrynen Tikkurilan Eläkeläiset ry Ole Åhlgren Vanda Svenska Pensionärer rf Kaupungin toimialojen ja seurakunnan edustajat Matti Lyytikäinen Eija Miettinen Heljä Punnala Hans Markelin Anne Aaltio, sihteeri Poissa: Jukka Saari Kaisa Väyrynen Sosiaali- ja terveystoimi Vantaan seurakuntayhtymä Vapaa-aika ja asukaspalvelujen toimiala Maankäytön ja ympäristön toimiala Sosiaali- ja terveystoimi Tilakeskus Sivistystoimi 1. Kokouksen avaus 1

2 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi 4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Liite 1 Vanhusneuvoston pöytäkirja a) Hyväksyttiin olleen vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja b) Päätettiin että pöytäkirja laitetaan vanhusneuvoston sivuille nettiin merkinnällä "tarkastamaton" heti kokouksen jälkeen 5. Ajankohtaista Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2012 johdosta Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Toimialan koko menomääräraha vuodelle 2012 on 563 milj. euroa eli 4,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2011 käyttösuunnitelma. Tulomääräraha on lähes 58 milj. euroa eli 4,0 % suurempi kuin vuoden 2011 käyttösuunnitelma. Hyksin tuottaman erikoissairaanhoidon kustannuksiksi on arvioitu 189 milj. euroa eli 3,4 % enemmän kuin vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa. Toimialan investointiesityksessä on kaupungin omia investointihankkeita siirretty joillakin vuosilla eteenpäin. Vuonna 2012 toteutetaan jo alkanut Kaunialan sairaalan peruskorjaus sekä Viertolan vastaanottokodin osasto Harjulan uudisrakennus. Lähivuosien hankkeita ovat äitiys- ja lastenneuvolat Marja-Vantaan - Kivistön alueelle, Akuutti- ja arviointiosasto Peijaksen sairaalan yhteyteen sekä Korson vanhustenkeskus. Vuosille ajoittuisivat Myyrmäen terveysaseman laajennus, Kivistön hyvinvointikeskus sekä äitiys- ja lastenneuvola Ilolan-Asolan alueelle. Palveluihin liittyvät linjaukset ja toiminnalliset muutokset Palvelustrategian lähtökohtana on hyödyntää uusia kustannustehokkaita palvelujen järjestämisratkaisuja. Palvelurakennetta kevennetään useissa palveluissa laitoshoidosta avohuollon suuntaan. Sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittämistä ja lisäämistä jatketaan. Asukkaiden valinnanvapautta lisätään myös palvelusetelivalikoimaa laajentamalla. Tuottavuus on läpileikkaava teema kaikessa kehittämisessä toimialalla. Yhteistyötä ja kumppanuutta kaupungin muiden toimijoiden, naapurikuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa lisätään. 2

3 Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittämistä jatketaan ja listautumismallia laajennetaan. Perhepalvelujen painopisteenä säilyy vanhemmuuden tukeminen sekä palvelurakenteiden keventäminen. Vantaan ikääntymispoliittista ohjelmaa ja sen palvelurakenteen kehittämisohjelmaa toteutetaan määrätietoisesti. Talousarvioesitykseen 2012 sisältyviä merkittävimpiä toiminnallisia muutoksia ovat: Terveyspalvelut: Hakunilan terveysasematoiminnan hankinta Attendo MedOne Oy:ltä , Miepä-palvelupisteen laajentaminen yleisterveydenhoitoon, pitkäaikaistyöttömien ja vajaatyökykyisten terveystarkastukset ja eläkeselvitysten toteuttaminen, ehkäisevän terveydenhuollon lääkärintarkastusohjelman toteutus mukaillen laatusuojatusta, listautumismallin vakiinnuttaminen, laajentaminen ja mallin kehittäminen Perhepalvelut: lastensuojelun sijaishuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen ja omavaraisuuden vahvistaminen (vastaanottotiimi), päihdehuollon rakennemuutos avohuoltoa vahvistaen, lasten ja nuorten psykiatrian ja perheneuvonnan työnjaon kehittäminen, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen painopisteen siirtäminen tuettuun asumiseen Vanhus- ja vammaispalvelut: ostopalvelujen käytön lisääminen kotihoidossa, vaikeavammaisten pienten lasten hoitorinkien järjestämisvastuun siirtyminen Hyks:lle, vanhusten asumispalvelujen ja kehitysvammaisten asumispaikkojen lisääminen, palvelusetelilaajennukset. Liite 2 Jukka Salmisen esityksen diat Liite 3 Vanhusneuvoston lausunto sosiaali- ja terveyslautakunnalle sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnitelmaan Merkittiin tiedoksi apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salmisen esitys sosiaalija terveystoimen talousarviosta 2012 ja taloussuunnitelmasta Muistisairaiden hoitopolku Vantaalla Johtava ylilääkäri Juha Jolkkonen Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman mukaan muistisairauksien tutkiminen ja hoito perustuvat eri tahojen yhteisesti sopimaan hoito-ohjeeseen, joka on paikallinen sovellus valtakunnallisista hoito- ja tutkimussuosituksista. Muistisairauden perusselvittely tehdään ensisijaisesti omalla terveysasemalla: asiakkaan ja omaisen haastattelu, kliininen tutkimus, muistitestit, toimintakyvyn ja avun tarpeen sekä käytösoireiden arviointi ja laboratoriotutkimukset. 75 -vuotiaat ja vanhemmat tutkittavat ohjataan Katriinan sairaalan geriatriselle vastaanotolle ja työikäiset sekä aiemmin terveet alle 75-vuotiaat Peijaksen sairaalan neurologiseen yksikköön. Geriatrisen vastaanoton seurannan päätyttyä asiakas ohjataan ensisijaisesti terveysaseman lääkärin seurantaan sekä tarvittaessa muistikoordinaattorin seurantaan. Kotihoidon tai palvelutalon asukkaat ovat seurannassa omissa tiimeissään muistiosaajan seurannassa. 3

4 Muistisairas ja hänen perheensä saa kotiin tarvittavat tukitoimet: kotihoito erilaisine palveluineen, päivätoiminta neljässä eri toimipisteessä, joissa omat ryhmät muistisairaille sekä omaisen mahdollisuus hakea omaishoidon tukea kotona selviytymisen tukemiseksi. Omaishoidon tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä tuki hoitajalle että hoidettavalle. Kun kotona asuminen ei enää muistisairaalta onnistu, hakeudutaan pitkäaikaishoitoon, joka on laitoshoitoa ja koostuu tehostetusta palveluasumisesta, vanhainkotihoidosta tai hoivasairaalahoidosta. Muistisairaan hoitoketju koostuu monesta eri osatekijästä ja hoitopolun varrella työskentelee paljon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Yhteistyö muistisairaan ihmisen hoitopolulla vaatii työntekijöiltä tietoa ja koulutusta muistisairauksista sekä verkostoitumista. Liite 4 Muistikoordinaattoritoiminta Vantaalla Liite 5 Ilta Aivoterveydelle klo alkaen Heurekassa Tilaisuuden mainosta on saatavilla kokouksessa mukaan otettavaksi Merkittiin tiedoksi johtava ylilääkäri Juha Jolkkosen esitys 7. Sosiaali- ja terveystoimen muut ajankohtaiset asiat Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen 7.1 Suunnitelma kuljetuspalvelun muutoksesta Ikääntyvien kuntalaisten kuljetuspalvelun järjestäminen perustuu kahteen eri lainsäädäntöön, nimittäin vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Päätöksiä tehdään sekä vammaispalvelujen sosiaalityössä että vanhuspalvelujen sosiaalityössä. Vantaalla on muihin kuntiin verrattuna suuri määrä ikäihmisiä, joille kuljetuspalvelu on myönnetty vammaispalvelulain perusteella. Vantaan sisäinen tarkastus on kiinnittänyt asiaan huomiota 2010 olleessa tarkastuksessa. Vuoden 2011 alussa käynnistettiin suunnittelu, jonka tavoitteena on ollut selkiinnyttää kuljetuspalveluprosesseja, kuljetuspalvelun saamisen kriteereitä ja maksuja. Työryhmän työn perusteella esitetään, että muodostetaan yksi kuljetuspalveluyksikkö vammaispalvelujen avopalvelujen alaisuuteen. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan samalla lomakkeella ja päätökset tehdään samassa yksikössä. Yksikön vastuuna on noin 10 miljoonan euron kuljetuspalvelujen päätöksenteko. Kuljetuspalvelun muutokset: A. Tilannearviointia päätöstä tehtäessä selkiytetään ja tehdään tarkemmin - Uudistetaan kuljetuspalveluhakemus siten, että asiakas hakee kuljetuspalvelua yhdellä lomakkeella - Kuljetuspalvelun myöntöä varten tarvittavan lääkärintodistuksen muotoa on muutettu siten, että asiakkaan tilanteen arviointitiedot ovat aikaisempaa tarkemmat. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää vain vaikeavammaiselle henkilölle. Jos asiakkaan liikkumista vaikeuttaa esim. ikäänty- 4

5 misestä aiheutuvat syyt kuljetuspalvelu myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna. - Henkilökuntaa opastetaan selkeämmin ja monipuolisemmin kirjaamaan kuljetuspalvelun päätöksen perustelut. B. Tulorajat ja asiakasmaksut muuttuvat - Sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen tulorajaa nostetaan 1820 /kk (nykyisin maksuttomuuden yläraja yksinäisellä henkilöllä on 520 euroa ja pariskunnalla 959 euroa) - Sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen varallisuusraja nostetaan euroon (nykyisin euroa) - Sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen myöntämistä porrastetaan 2-12 matkaan (nykyisin ei porrastusta, matkojen määrä 8) - Kuljetuspalvelun asiakasmaksu nostetaan vastaamaan julkisen liikenteen maksuja, Vantaan sisäinen lippu 2,50 euroa ja seutulippu 4 euroa. Seutulippualueen ulkopuolella noudatetaan kilometripohjaista hinnoittelua. Jatkossa asiakasmaksu siis muuttuu mikäli julkisen liikenteen maksut muuttuvat (nykyisin asiakasmaksu on 2,50 euroa kaikissa matkoissa). C. Tehtyjä päätöksiä voidaan arvioida ja muuttaa tilanteen muuttuessa - Vammaispalvelupäätöksiä voidaan niiden voimassaoloaikana tarkistaa, mikäli saajan terveydentilassa tai muissa olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, ettei asiakas täytä enää palvelun saamisen edellytyksiä (aikaisemmin tarkistusta ei ole voinut tehdä). Vanhusneuvoston lausunto kuljetuspalveluja koskevaan valmisteluun Vanhusneuvostolle on esitelty olleessa kokouksessa valmistelussa olevaa uudistusta, joka koskee vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin pohjautuvan kuljetuspalvelun toimintatapoja, saamisen kriteereitä ja maksuja Vanhusneuvoston näkemys on, että valmisteltava uudistus selkiyttää toimintatapaa, joka on asiakkaan näkökulmasta tärkeä parannus aikaisempaan. Tulorajojen säännöllinen tarkastaminen tietyn ajanjakson, esimerkiksi kahden vuoden jälkeen on tärkeää. On hyvä, että uudistuksessa parannetaan perustelujen kirjaamista hylättäviin päätöksiin. Vanhusneuvosto pitää myös perusteltuna sitä, että tehtyjä päätöksiä voidaan muuttaa asiakkaan terveydentilan tai olosuhteiden muuttuessa. Näin parannetaan asiakkaiden oikeudenmukaista kohtelua, koska resurssit ovat rajalliset. Vanhusneuvosto pitää valmisteilla olevaa muutosta tärkeänä ja kannattaa valmistelun jatkamista ja viemistä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi. 7.2 Katriinan terveysaseman sulkeminen Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa olleessa kokouksessa. Lautakunnalle esitetään, että se tekisi päätöksen Katriinan terveysaseman sulkemisesta ja vastaanottotoiminnan palvelutuotannon siirtämisestä Martinlaakson ja 5

6 Myyrmäen terveysasemille. Perusteena terveysaseman lakkautukselle on pienen ja siten haavoittuvan terveysaseman jatkuva työvoimapula. Avoinna oleviin lääkärinvakansseihin ei ole tullut yhtään hakijaa. Jatkuvat poikkeusjärjestelyt aiheuttavat sen, että alueen väestöä joudutaan toistuvasti ohjaamaan palvelujen piiriin Martinlaakson ja Myyrmäen terveysasemille. Myös henkilökunta on kuormittunut terveysasemalla, jota vaivaa krooninen lääkäripula. Muutos mahdollistaisi henkilöresurssien ja vakanssien siirron Myyrmäen ja Martinlaakson terveysasemille, joille on saatu paremmin uutta henkilökuntaa. Merkittiin tiedoksi Katriinan terveysasemaan koskevan valmistelun tilanne 8. Ikääntyvien hyvinvointikatsaus 2012 Hyvinvointikatsaus 2012 on ikääntyvien hyvinvoinnin katsaus. Katsaus julkistetaan osana Viksun toista raportointia. Hyvinvointikatsauksen lähtökohtana on kuntalaisten hyvinvoinnin tila, kuntalaisten odotukset hyvinvointia tuottaville palveluille ja analyysiä siitä, miten palvelut kohtaavat hyvinvoinnin vajeita ja kuntalaisten odotuksia. Katsauksen valmistelu on aloitettu keväällä 2011 siten, että Hyvinvoinnin indikaattoreista on alettu koota aikasarjatietoja ja vertailutietoja PKS seudun kuntiin nähden. Indikaattorit on valittu hyvinvointia koskevan tutkimustiedon pohjalta. On tehty kuntalaisille kyselyt palveluodotuksista (Viksun kysely ja Tools EU-hankkeen kysely) Solmittu Turun yliopiston kanssa yhteistyösopimus: kaksi terveystieteen maisteriopiskelijaa tekee alustavaa analyysiä indikaattoritiedon ja kyselyjen perusteella syys- lokakuun aikana Katsauksen laadinnassa alustavan analyysin tueksi kutsutaan toimialojen ja vanhusneuvoston edustajia kahteen työpajaan, ensimmäinen on klo ja toinen klo Työpaja toteutetaan aiheryhmissä, johon edustajat nimetään Aiheet ovat: 1. Terveys ja toimintakykyisyys 2. Itsenäinen elämä 3. Sosiaaliset suhteet ja osallisuus 4. Asuminen ja koti 5. Johdon paja analysoi: Miten palvelut turvaavat hyvinvoinnin? Nimettiin vanhusneuvoston edustajiksi hyvinvointikatsauksen työpajoihin 1. Terveys ja toimintakykyisyys: Pertti Vuorio 2. Itsenäinen elämä: Taimi Viiala 3. Sosiaaliset suhteet ja osallisuus: Maija-Leena Mero 4. Asuminen ja koti: Paula Hakanen 5. Johdon paja analysoi: Miten palvelut turvaavat hyvinvoinnin?: Simo Hiekkalinna 6

7 9. Tiedoksi merkittävät asiat Työvaliokunnan pöytäkirja (Liite 6) Työvaliokunnan pöytäkirja (Liite 7) Luustotiedon ajankohtaispäivä 2011 (Liite 8) Tarjous silmävaivojen luennosta (Liite 9) Vanhustenviikon ohjelma (Liite10) Vanhustenviikon ohjelmaa on kokousväelle jaettavissa. jos et voi ottaa ohjelmanippua järjestöäsi varten mukaan, anna tilaus kokouksessa Anne Aaltio niin ohjelmatilaus postitetaan järjestöösi. Vantaan kaupungin uudet kotisivut avattiin elokuussa. Kotisivuilla on aihekokonaisuus "Senioreille", jossa myös vanhusneuvoston asiat ovat. Senioreille -osiota koskevat kehittämisehdotukset voi kertoa Anne Aaltiolle, jolla on sivujen päivitysvastuu. Sosiaali- ja terveystoimen sivustoja koskevat kehittämisehdotukset voi kertoa viestintäpäällikkö Vappu Vienamolle, jolla on ko. sivuston päävastuu. Kotisivujen hakukone ei toimi vielä. 10. Muut asiat 11. Seuraava kokous on klo

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa 1(7) VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2007 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.11.2007 klo 13.00 Paikka Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2013 Vanhusneuvosto Aika ma 16.9.2013 klo 13-15 Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja Länsi - Vantaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi. Kaupunginhallitus 10.6.2013

Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi. Kaupunginhallitus 10.6.2013 Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi Kaupunginhallitus 10.6.2013 1 1. Johdanto Vantaa vanhenee viisaasti - Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma 2010-2015 hyväksyttiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon VANTAA

Sosiaali- ja terveydenhuollon VANTAA Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus 2010 2013 VANTAA Uudistuksissa on oltava herkkä kaupunkilaisten näkemyksille. Viiden vuoden kuluttua Vantaan hyvinvointipalvelut on jo ilmiö ellei peräti käsite.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot