4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2013 Vanhusneuvosto Aika ma klo Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja Länsi - Vantaan Eläkkeensaajat ry Simo Hiekkalinna varapuheenjohtaja Länsi-Vantaan Kansalliset Seniorit ry Kristina Eskola Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry Pertti Vuorio Etelä-Vantaan eläkeläiset ry Ole Åhlgren Vanda svenska pensionärer r.f. Aila Heikkilä Vantaan Ikivihreät Ry Anneli Korhonen Vantaan julkisen alan eläkeläiset ry Seppo Piitulainen Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry Sirkka-Liisa Tarjamo Vantaan Senioriopettajat ry Kaarlo Martikainen VETRES ja Vantaan sotaveteraanit Asiantuntijaedustajat: Riitta Ahlroth Diakoniasäätiö Foibe Raimo Huvila Vanhusten Kotiapusäätiö alueisännöitsijä Jukka Saari Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö (Mato) kirjastonjohtaja Päivi Kuutti Sivistystoimi (Sivi) vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Sosiaali- ja terveystoimi (Soster) sihteeri Anne Aaltio Poissa olivat: Marja Paavilainen diakoniasihteeri Eija Miettinen suunnittelija Anu Anttila Sosiaali- ja terveystoimi (Soster) Diakoniasäätiö Foibe Vantaan seurakuntayhtymä Konserni- ja asukaspalvelut (Konsas) 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Työjärjestyksen hyväksyminen Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Liite 1: olleen kokouksen pöytäkirja Päätös: Hyväksyttiin olleen vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 1

2 5. Vantaan kaupungin toimialojen tilojen käyttö 5.1 Taustaa Viksun kolmannessa raportissa, joka esiteltiin kaupunginhallitukselle todetaan: Asukastilojen tarjonnassa ja sijoittelussa toimijoiden verkostoja olisi syytä tiivistää. Seniorikuntalaisten näkökulmasta toiveena on saada asukas ja järjestötilojen tarjonta kuntalaisiin päin yhteneväiseksi ja heidän tarpeitaan huomioivaksi. Eläkeläisten järjestöjen näkökulmasta erityisesti riittävän isot päivällä käyttöön saatavat monipuoliset tilat sijoittuvat epätasaisesti eripuolille Vantaata. Yhteisöllisyyden luomisessa tilat ovat yksi onnistumisen kulmakivi. Yhteisöllisyys puolestaan on yksinäisyyden torjunnassa tärkein tekijä olleen seniorifoorumin työpajoissa tilojen merkitys yhteisöllisyyden syntymisessä nousi myös esille. Yhtä Vanhuutta ei ole Ikääntyvien hyvinvointikatsauksessa 2011 yhtenä toimenpiteenä on Osallisuuden nykyistä parempi vahvistaminen. Katsauksessa nostetaan tähän seuraavat toimenpiteet: Ikääntyvien mahdollisuuksia toimia alueen asukastiloissa ja vapaaehtoistoiminnassa edistetään. (Vapas, Osallistumalla voi vaikuttaa palvelulupausryhmä). Vanhustenkeskuksissa eri toimijoiden yhteistyötä tiivistetään ja alueellista yhteisöllistä toimintaa lisätään (Sosiaali- ja terveystoimi, Vapaa-aika ja asukaspalvelut, Ennaltaehkäisevät palvelut edistävät hyvinvointia - palvelulupausryhmä) Kohtaamistilojen kartoituksen pohjalta käynnistetään tilakäytön kehittämisen suunnittelu: sijoittuminen tasaisesti eri puolille Vantaata, riittävän suurien tilojen tarpeen huomiointi, kokoontumistiloissa olevat säilytystilat, maksuttomuus, tilojen saannin ja käytön pelisääntöjen selkiinnyttäminen. (Vapaa-aika ja asukaspalvelut, Sosiaali- ja terveystoimi, Maankäytön ja ympäristön toimiala yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen ja yritysten kanssa) 5.2 Sivistystoimen esittely Liikunta-, kulttuuri-, koulu- ja nuorisopalvelujen tilat /Ari Tossavainen Eniten eläkeläisjärjestöt käyttävät nuorisotiloja. Nuorisotiloja on 11 eri puolilla ja eläkeläisten käyttäjien määrä viikkotasolla on noin 500 henkilöä. Toimintamuotoina ovat eläkeläisjärjestöjen jäsentapaamiset, kerhot ja juhlat. Nuorisotiloissa toteutuu eri-ikäisten kohtaaminen. Niiden käyttö on maksutonta ja järjestöt voivat hakea sekä tilapäisiä, että vakituisia käyttövuoroja. Kulttuuripalvelujen tiloissa pääsääntönä on maksuttomuus, erityistiloissa vuokra määrittyy teknisen tai muiden henkilöstötarpeiden mukaan. Koulujen tiloja järjestöt käyttävät vähemmän, koska pääkäyttäjät tarvitsevat tilat päiväsaikaan. Liikuntatiloja käsitellään seuraavassa vanhusneuvoston kokouksessa. Tiloista ja niiden käytöstä on erilliset tarkemmat ohjeet. Kysymys: Onko Martinuksen aulatilaa mahdollista saada järjestöjen käyttöön? Vastaus Ari Tossavainen: Käytöstä voi neuvotella Martinuksen yhteyshenkilöiden kanssa. 2

3 Kehittämisehdotus: Pähkinärinteen kirjaston ja nuorisotilan uudistus on käynnistymässä. Tässä yhteydessä on muistettava eläkeläisjärjestöjen tilatarve. Kehittämisehdotus: Koulujen tilojen käyttömahdollisuuksia esim. auditorio, erityisluokat, ruokailutilat on selvitettävä tulevaisuudessa. Selvitettävä asia: Hiekkaharju 36 nuorisotilasta puutuu tällä hetkellä kaiutin Kirjaston tilat / Päivi Kuutti Kirjastossa on kokoustiloja ja ATK tiloja. Tilat ovat maksullisia (3. maksuluokkaa), ainoastaan rintamamies ja sotaveteraanien toiminnalle annetaan tiloja maksutta. Eläkeläisjärjestöt kuuluvat voimakkaasti huojennettuun maksuluokkaan. Kooltaan tilat ovat monelle eläkeläisjärjestölle liian pieniä. Tiloista ja niiden käytöstä on erilliset tarkemmat ohjeet. Kysymys: Keneltä saa tietoa Myyrmäki talon tiloista: Vastaus Päivi Kuutti: yhteyshenkilö on Hanna Vainonen. Kysymys: Kuinka monta henkeä mahtuu Myyrmäen kirjaston kokoustilaan? Vastaus Päivi Kuutti: 50 henkilöä Kehittämisehdotus: Hintatiedot pyydetään ilmoittamaan alvillisina. 5.3 Konserni ja asukaspalvelujen esittely / Harri Raita Asukaspalveluilla on monenlaisia tiloja: kohtaamispaikat ja asukastilat (maksuttomia), järjestöille vuokrattavat tilat (vuokra) ja muutama torppa (pääasiassa maksuttomia). Tiloista ja niiden käytöstä on erilliset tarkemmat ohjeet. Kysymys: Violan on nykyisin Järjestöringin hallinnassa, peritäänkö sen käytöstä vuokraa? Vastaus Harri Raita: Ei peritä vuokraa. Kehittämisehdotus: Kiinnitettävä tulevaisuuden suunnitelmissa huomiota siihen, että Länsi-Vantaalla on liian vähän järjestöjen käyttöön sopivia tiloja. Kehittämisehdotus: Paperilomakkeiden käyttö säilytettävä tilojen käytön hakemiseksi, vaikka pääsääntöisesti ollaan siirtämässä hakemukset sähköiseen Timmi-järjestelmään. Selvitettävä asia: Köningstedin koulun luokkien väliin tarvitaan haitariovi, jolloin tila saadaan riittävän isoksi. 5.4 Maankäytön ympäristön ja rakentamisen toimialan esittely / Jukka Saari Tilojen käyttö ja vuokraus toteutuu palveluja tuottavien toimialojen kautta. Tilakeskus pyrkii huomioimaan hankevalmistelussa tilojen monikäyttöisyyden. Kehittämisehdotus: Uudisrakennusten suunnittelussa ratkaistava samaan rakennukseen sijoittuvien kuntalaiskäytössä olevien tilojen 3

4 lukitushaasteet ts. tilojen käyttö mahdolliseksi osaan tiloista ja osa pysyy kuntalaiskäyttäjille lukittuna. Kehittämisehdotus: Järjestöjen käyttämissä tiloissa on oltava pienkeittiö, koska järjestötapaamisiin ja kerhoihin tarvitaan tarjottavaa. 5.5 Sosiaali- ja terveystoimen esittely / Matti Lyytikäinen Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen ulkopuolisesta käytöstä ei peritä maksua Vantaalle rekisteröidyiltä yhteisöiltä, kun toiminta ei aiheuta ns. muuttuvia kustannuksia tai normaalista jokapäiväisestä toiminnasta syntyvien tulojen menetystä. Isoin tila on Simonkylän vanhustenkeskuksen juhlasali. Muut tilat sijoittuvat vanhainkoteihin ja vanhustenkeskuksiin, mutta ovat pienempiä. Tilojen käytöstä sovitaan palvelupäällikköjen kanssa. Tiloista ja niiden käytöstä on erilliset tarkemmat ohjeet. Kysymys: Kehittämisehdotus: Selvitettävä asia: Hoivakoti Hopean tilojen käyttömahdollisuudet. Vaikka hoivakoti on yksityinen, Vantaan kaupunki ostaa sen palvelut. Selvitettävä asia: Myyrmäen terveysaseman auditorion ja liikuntatilojen käyttömahdollisuudet. Päätös: a) Merkittiin tiedoksi toimialojen esitykset ja niihin liittyvä keskustelu b) Päätettiin edistää tilojen käytön kehittämisen suunnittelua ja kutsua Myyrmäen alueella tiloja tarjoavat tahot olevaan vanhusneuvoston työpajaan etsimään ratkaisuja yhdessä eläkeläisjärjestöjen ja alueen asukkaiden kanssa. c) Päätettiin esittää, että toimialat yhtenäistävät tiloja koskevan kuntalaistiedotuksen ja tilojen varauksen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka kuntalainen löytää yhdestä paikasta, joko sähköisesti tai paperilomakkeilla asioidessaan 5.6 Myyrinkodin tiloja koskeva muutos / Matti Lyytikäinen Hämevaaran kehitysvammaisten päivätoimintakeskukselle on jo pitkään etsitty korvaavia tiloja, koska nykyiset, ulkopuoliselta vuokratut tilat ovat paitsi kalliit myös toimimattomat ja esteelliset. Vammaispalvelut on yhteistyössä Hoiva-asumisen palvelujen, Vanhusten avopalvelujen, Kuntoutustoiminnan ja Tilakeskuksen kanssa kartoittanut Myyrinkodin tilojen soveltuvuutta Hämevaaraa korvaamaan. Kartoituksessa käytiin läpi ensimmäisen kerroksen tilat ja kellaritilat, ja samalla arvioitiin muutosten vaikutuksia nykyisille käyttäjille. Arvioinnin perusteella todettiin, että Myyrinkodin kellarikerroksen juhlasali- ja kokoustila on ainoa toimiva vaihtoehto korvaamaan Hämevaaran toimintayksikköä. Peruskorjaamalla ja ottamalla Myyrinkodin kellarikerroksen tilat vammaispalvelujen käyttöön parannettaisiin tuottavuutta ja tilatehokkuutta. Järjestöjen Myyrinkodin tiloissa toteuttama tärkeä 4

5 ennaltaehkäisevä toiminta turvattaisiin tarjoamalla käyttöön muita tiloja Länsi- Vantaalla. Kellarikerroksen juhlasalissa on järjestetty mm. juhlatilaisuuksia Myyrinkodin asukkaille ja muille kuntalaisille, mutta nämä tilaisuudet voidaan järjestää esimerkiksi ensimmäisen kerroksen aula- ja ruokailutilassa. Sali on ollut aktiivisessa päiväaikaisessa käytössä vanhusten päivätoiminnan liikuntatuokioissa. Kuntoutukselle kuuluvan erillisen liikuntatilan käyttö on kuitenkin mahdollista myös päivätoiminnalle, ja tilan yhteiskäyttöä on jo alustavasti suunniteltu. Helposti liikuteltavilla kalusteilla onnistuisi liikuntatuokioiden pitäminen myös päivätoiminnan omissa tiloissa, ja sisäpihan talvikunnossapito mahdollistaisi pihan käytön liikuntatarkoitukseen talvisinkin. Päivätoimintaryhmän asiakkaiden kannalta muutos ei olisi siten ylitsepääsemätön. Ulkopuolisia käyttäjiä on useita: Vantaan reumayhdistys, LC Vantaa / Helsinge kuoro, Vantaan invalidit, Länsi-Vantaan eläkkeensaajat, Tanssin Taitajat ry., Pääkaupunkiseudun selkäyhdistys, Vantaan MS-yhdistys ja Isis-ryhmä. Lisäksi tiloissa pidetään omaishoitajien ilta kerran kuukaudessa. Näiden vantaalaisten yhdistysten järjestämä toiminta, kuten ohjattu liikunta, on erittäin tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka jatkuminen on turvattava vaihtoehtoisissa tiloissa. Vammaispalvelujen Myyrmäen toimintakeskuksen liikuntasalissa ei iltakäyttöä vielä juuri ole. Salin vieressä on ruokasali ja takkahuone, ja tilat on jaettu haitariovin, jolloin ne voidaan avata yhdeksi suureksi tilaksi. Lisäksi Myyrmäen toimintakeskuksessa on lämmin terapia-allas, jota järjestöt voisivat toiminnassaan hyödyntää. Nuorisopalveluilla on liikuntatiloja ympäri Vantaata, lännessä tiloja löytyy Myyrmäestä ja Martinlaaksosta. Näitä tiloja on mahdollisuus varata järjestöjen toimintaa varten. Myyrinkodin viereisessä Kilterin koulussa olevaa liikuntasalia saa niin ikään varata iltakäyttöön. Länsi-Vantaalla on myös muita kouluja, joissa iltakäyttö on mahdollista. Myyrmäen terveysaseman liikuntasali on käytössä vain päivisin. Vajaakäytöllä oleva tila olisi saatava tehokkaaseen käyttöön siten, että se palvelisi aktiivisia kuntalaisia iltaisinkin. Hämevaaran tiloista luopuminen ja Myyrinkodin tilojen peruskorjaus ja käyttöönotto vammaispalvelujen tarpeisiin tukisi TVO-tavoitteita ja mahdollistaisi uudenlaisia yhteistyömuotoja Vanhus- ja vammaispalvelujen sisällä. Päätös: Merkittiin tiedoksi Myyrinkodin suunnitteilla oleva muutos 6. Vanhuspalvelulain vaikutukset tutuksi Vantaalla 6.1 Seminaari vanhusneuvostolle ja eläkeläisjärjestöille Vanhuspalvelulain muutoksien avaamiseksi järjestettävässä seminaarissa esitellään lakia ja sen vaikutuksia Vantaalle. Seminaariin kutsutaan mukaan vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet, asiantuntijaedustajat ja toimialojen esittelijät, sekä eläkeläisjärjestöjen edustajat (3-4 edustajaa / yhdistys). Päätös: Seminaari on klo Tikkurilan Laureassa 5

6 6.2 Perehdytys toimialojen hallinnon päälliköille ja toimialojen esittelijöille Toimialojen hallinnosta vastaaville päälliköille ja vanhusneuvoston esittelijöille järjestetään perehdytystilaisuus, jonka aiheita ovat: vanhuspalvelulain mukaisesti vanhusneuvostot tulevat lakisääteisiksi muutoksen vaikutuksesta tehtävät muuttuvat muutoksen vaikutuksesta kaikkien toimialojen esittelijöiden rooli vahvistuu uusittu toimintasääntö ja toimintaohje ohjaa toimialoja Perehdytys on tammikuun alussa, perehdytyksestä tiedotetaan toimialoja ja esittelijöitä. Päätös: Merkittiin tiedoksi toimialojen perehdytys vanhuspalvelulakiin 7. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen tapaaminen Kauniaisissa maanantaina klo Kauniaisten vanhusneuvosto kutsuu PKS kunnista 4 edustajaa /kunta yhteiseen tapaamiseen klo Liite 6 Kutsu PKS vanhusneuvostoille Päätös: Nimettiin Vantaan vanhusneuvoston edustajiksi tapaamiseen Eija Grönfors, Simo Hiekkalinna, Pertti Vuorio ja Anne Aaltio. 8. Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut 9. Muut asiat 9.1 Seuraavat kokoukset: Seuraavat kokoukset (seuraavien kokousten aiheet ovat vaihtuneet, esittelijöiden aikataulusta johtuen) klo Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone. Aiheena Liikuntapalvelut klo Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone. Aiheena muistisairaiden hoitoketju 9.2 Edellisestä kokouksesta: puistojen rakentamiseen liittyvä tarkennus: Jukka Saari välitti Hanna Keskisen tarkennuksen puistojen rakentamisesta. Viheralueiden suunnittelussa tavoitteena on esteettömyyden perustaso. Erikoistaso koskee lähinnä aivan ydinkeskustojen ja asemaympäristöjen katualueita. Suunnittelun alkuvaiheessa selvitetään puiston lähistöllä sijaitsevat käyttäjät, mm. palvelukodit, päiväkodit ym. Näille tahoille lähetetään myös aloitetiedote puiston suunnittelun käynnistymisestä. 6

7 Ulkoilureittien esteettömyyttä on parannettu mm. Tikkurilan rannassa käsijohteita lisäämällä. Ulkokuntoiluvälineitä on jo sijoitettu moniin puistoihin ja liikuntapaikoille. Tänä ja viime vuonna kuntoiluvälineitä on jo rakennettu tai tulossa mm. Kuismapuistoon Ruskeasannalle, Hiekkaharjun ja Kulomäkien liikuntapuistoihin, Kenraalinpuistoon Kivistöön, Vapaalanaukeen leikkipuistoon, Petikon paikoitusalueelle ja Koiruohonpuistoon Tikkurilaan. Ensi vuoden rakentamisohjelmassa on mm. seuraavat kohteet: - puistojen perusparantaminen, mm. Atlaspuisto Ilolassa, Rajatorpanpuisto, Rajatorpassa ja Hepopuisto Hakunilassa - Maarinkunnaan koira-aitaus - Kolmikallionpuisto Pähkinärinteessä - Vantaanjoen varren ulkoilureitit - Majtorpin puisto Kivistössä - Asuntomessualueen puistot - Karhumäenpuisto Aviapoliksessa - Sipulipuisto Hiekkaharjussa - Tikkurilan keskuspuisto - Malminiityn puisto - Muinaispuisto Jokiniemessä - Kukkukallionpuisto Leinelässä - Maarukanpuisto Mikkolassa - Sagapuisto Itä-Hakkilassa - Kartanonkosken liikuntapuisto - Korson urheilukenttä Osassa näistä suunnitelmat on jo hyväksytty, mutta osa on vielä käynnissä. Kuntoiluvälineitä tulee todennäköisesti ainakin noihin perusparannuskohteisiin ja liikuntapuistoihin. Eija Grönfors puheenjohtaja Anne Aaltio sihteeri 7

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa 1(7) VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2007 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.11.2007 klo 13.00 Paikka Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi. Kaupunginhallitus 10.6.2013

Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi. Kaupunginhallitus 10.6.2013 Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (2010-2015) kolmas raportointi Kaupunginhallitus 10.6.2013 1 1. Johdanto Vantaa vanhenee viisaasti - Vantaan ikääntymispoliittinen ohjelma 2010-2015 hyväksyttiin

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 6 2.1 Väestön kehitys... 7 2.2 Sairastavuus ja toimintakyky...10 2.3 Palvelujen tarpeen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN Lokakuun kuntavaalit antavat suuntaa kuntiemme kehittämiselle. Kokoomuksella on kuntavaaleissa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 1 RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 Paikka: Kaupungintalo, 4. kerros, kokoushuone 2 Aika: 16.2.2015 klo 14-16 Paikalla: Haapala Pentti VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry. Helenius Antti puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 - KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2011 päätettiin sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta laatia Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 Pöytäkirja Aika: 17.4.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kanervakoti Osoite Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo Kutsutut: Puheenjohtaja Olli

Lisätiedot