Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa"

Transkriptio

1 1(7) VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2007 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika klo Paikka Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, Vantaa Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maila Viro, vpj Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat ry Riitta Ahlroth Vantaan Dementiayhdistys ry Jaakko Mehtonen Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry Pehr-Olof Wall Malminiityn Eläkeläiset ry Aila Heikkilä Vantaan Ikivihreät ry Raimo Huvila Vanhusten kotiapusäätiö Tuula Kivijärvi Länsi-Vantaan Eläkeläiset ry Kaimo Koponen Länsimäen-Rajakylän Eläkkeensaajat ry Viola Marjanen Simonkylän Eläkkeensaajat ry Ritva Markkula Diakoniasäätiö Foibe Berith Sohkanen Vanda Svenska Pensionärer rf Ella Suomala Itä-Vantaan Kansalliset Seniorit ry Maija-Liisa Thuneberg Vantaan opettajaveteraanit ry Elina Urasola Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry Martti Vekuri Tikkurilan rintamaveteraanit ry Taimi Viiala Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry Kirsti Wäyrynen Myyrmäen Eläkkeensaajat ry Seurakuntayhtymän ja Vantaan toimialojen edustajat Eija Miettinen Vantaan seurakuntayhtymä Matti Lyytikäinen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Seija Vuorenoja sihteeri Sirkku Rannikko ja Kirsti Udd-Blom toivottivat tervetulleeksi tutustumaan Vanhusten kotiapusäätiöön. Sirkku Rannikko esitteli Kotiapusäätiön historian, toimintaa, tunnuslukuja, kiinteistöt ja palveluja seuraavasti: Vanhainkoti nimeltään Leena-koti, jossa paikkoja on 37; on entinen toipilaskoti; kaikki paikat Vantaan ostopalveluna Ryhmäkodit: Marjatta-koti, jossa 12 paikkaa muistamattomille, Havukoti 11 intervallipaikkaa ja Vantaan ostopalveluna 11 pitkäaikaispaikkaa Havurasti ja Myyrasti; toiminnan rahoittavat RAY ja Vantaa Kotihoitoa 24 t/vrk Ateriapalvelut Siivouspalvelut; Vantaan ostaa sotaveteraaneille; 31,50 euroa/ t/työntekijä Muita palveluja on mm. virkistys-ja kuntoutuspalveluja, kiinteistöhuoltoa Yksityisyrittäjinä toimivat hieroja, kampaaja, jalkojenhoitaja Vetoapu-projekti on ikäihmisten päihdeongelmaisten ennalta ehkäisyyn liittyvä hanke Kota-projekti ( "Koko Tarjotin")

2 1 Kokouksen avaus Hallinnossa toimii 4 1/2 työntekijää 2(7) Puheenjohtaja Simo Hiekkalinna toivotti tervetulleeksi jäsenet kokoukseen ja lausui kiitokset Sirkku Rannikolle mahdollisuudesta tutustua Havukosken palvelukeskukseen. Puheenjohtaja Simo Hiekkalinna avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi poistamalla asia 10 Lisättiin Muut esille tulevat asiat kohtaan Maila Viron esittämä asia koskien aikuisopiston toimintaa. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan (5/2007) tarkastaminen Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja Liite 1 Vanhusneuvoston pöytäkirja Liite Kaksi lausuntoa 5 Työvaliokunnan pöytäkirja (6/2007) Merkitään tiedoksi Liite 2 Työvaliokunta Lausunto Koivukylän vanhustenkeskuksen tarveselvityksestä ja huonetilaohjelmasta Hankkeen tausta Vantaan palveluverkkotoimikunnan (kaupunginhallitus ) mukaan Vantaalla toteutetaan vuoteen 2015 mennessä seuraavat hankkeet:

3 3(7) Koivukylän palvelutalo ja päiväkeskus Tikkurilan palvelutalo ja päiväkeskus Myyrmäen palvelutalo ja päiväkeskus Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään taloussuunnitelmaan on sisällytetty kiireellisimpänä hankkeena Koivukylän hanke. Tavoite on, että palvelutalo ja päiväkeskus olisivat käytössä vuonna Koivutorin palvelutalon lakkauttaminen Koivutorin palvelutalo ei täytä paloturvallisuusvaatimuksia eikä se muutenkaan sovellu huonokuntoisten vanhusten asumiseen ja hoitamiseen. Koivutorin 33 asunnon palvelutalo lakkautetaan uuden vanhustenkeskuksen käynnistyessä. Laukkarinteen palvelutalosta vuosina saatujen kokemusten jälkeen ratkaistaan, tehdäänkö Koivutorin palvelutalosta kevyesti tuettu senioritalo eli talossa olisi yksi asukashuoltaja. Koivutorin palvelutalo on viimeinen, yhdeksäs lakkautettava vanha palvelutalo. Muihin vanhemman polven palvelutaloihin (5 palvelutaloa) asennetaan automaattinen sammutusjärjestelmä eli sprinklaus, jolloin ne täyttävät paloturvallisuusvaatimukset. Visio Koivukylän vanhustenkeskus on alueen ikääntyvän väestön hyvinvointikeskus. Missio ja palvelut Koivukylän vanhustenkeskus tukee alueen ikääntyvien ihmisten toimintakykyä järjestämällä sekä ennalta ehkäiseviä että toimintakykyä ylläpitäviä ja korjaavia palveluja. Palvelut järjestetään useamman toimijan yhteistyönä. Vanhustenkeskus muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman kanssa. Vanhustenkeskuksen palveluja ovat yleinen palveluohjaus, gerontologinen ohjaus ja neuvonta, seniorineuvola, päivätoiminta liikunta-, kulttuuri- ja aikuisopistopalveluineen, palvelutaloasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Järjestöt ja muut yhteisöt järjestävät tiloissa toimintaa. Koivukylän vanhustenkeskuksen yhteyteen toivotaan saatavan tilaa myös talon ulkopuolella asuvien ikäihmisten käyttöön ennalta ehkäisevää toimintaa varten. Liikunta on näistä toiminnoista yksi tärkeimpiä. Ikäihmiset tarvitsevat myös kokoontumistiloja omaehtoista toimintaa varten, millä on suuri merkitys syrjäytymisen, yksinäisyyden ja masennuksen ennalta ehkäisyssä. Näistä syistä huonetilaohjelmaan esitetään aikaisempiin hankkeisiin verrattuna enemmän päivätoimintatiloja. Hankkeen toteuttaja ja rahoitus Hankkeen toteuttaa VAV Asunnot Oy. Asuntorahaston (ARA) rahoitusta saadaan asuntoihin ja tiettyihin yhteis- ja palvelutiloihin. Mikäli palvelutilat ja senioriliikuntatilat tulevat myös ulkopuolisten käyttöön, ARA:n tukea (jopa 35 % rakennuskustannuksista) ei hankkeelle saada. VTK laskee vertailun vuoksi kustannusennusteen Koivukylän sosiaalija terveysaseman kellaritilaan vaihtoehtoisesti sijoitettavista senioriliikuntatiloista (kellarissa tyhjää tilaa, koska sinne suunniteltu yksityinen kuntosali ei toteudu). Vantaan väestön nopea ikääntyminen edellyttää, että kaupunkiin saadaan monipuolisia palveluja tarjoavia gerontologisia keskuksia. Pelkät palvelutalot niihin kuuluvine palvelutiloineen eivät riitä. Ikäihmiset tarvitsevat kunkin tarpeille sopivia palveluja asuinympäris-

4 4(7) tössään. Painopistettä on kyettävä siirtämään ennalta ehkäisevään vanhustyöhön, jotta ikäihmiset pystyvät asumaan omissa kodeissaan nykyistä pitempään. Tavoitteena on välttää vanhusten siirtelyä paikasta toiseen, mikä edellyttää erilaisten vanhuspalvelujen keskittämistä samalle alueelle. Palvelutalojen ja ryhmäkotien rakentaminen on kaupungille edullista ARA:n rahoituksen takia. Pulmana ovat myös ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetut toimintatilat, jotka ovat välttämättömiä ennalta ehkäisevän vanhustyön lisäämiseksi. Niiltä osin, kun uusiin vanhusten hankkeisiin ei saada ARA:n rahoitusta, kaupungin pitää ratkaista asia omana investointina. Aikataulu Kaavamuutos laitetaan vireille vuoden vaihteessa ja tonttiasia on valmis syksyllä 2008, jos valitukset eivät hidasta prosessia. VAV Asunnot Oy kilpailuttaa hankkeen suunnittelijan ja vastaa rakennuttamisesta. Koivukylän vanhustenkeskus valmistuu vuonna Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen esittelee asian. Vanhusneuvosto antaa lausunnon Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti. Käsittely: Matti Lyytikäinen esitteli asian. Esitys sisälsi seuraavat asiat: hankkeen tausta liittyen palveluverkkoselvitykseen, Koivutorin palvelutalon lakkauttaminen, hankkeen visio, palvelut, eri toimialojen yhteistyö+ järjestöt ja muut toimijat, tilojen ulkopuolinen käyttö, hankkeen toteutus ja rahoitus. Ongelma on ARA:n rahoituksen puute tiloihin, joita käyttävät ulkopuoliset. Tarveselvitys on tehty kesän jälkeen. Esityksen lopuksi Lyytikäinen esitteli tilat, ympäristön, henkilöstön, kehittämisyhteistyön liikuntapalvelujen ja Koivukylän terveysaseman kanssa, hankkeen aikataulun, gerontologisen keskuksen /seniorineuvolan käsitteen, jotka määritellään vuoden 2008 aikana. Vanhusneuvosto kävi vilkkaan ja yksityiskohtaisen keskustelun tuoden esiin seuraavia näkökulmia: ARA:n säännökset ihmetyttävät; ulkopuolinen käyttö turvattava vanhusväestön alueelliset tilastot? vanhojen palvelutalojen lakkauttaminen? tuleeko uutta henkilökuntaa? millä tavalla saatu rahoitus uuteen? mitä tapahtuu lakkautettaville palvelutaloille? mitä alueella tarkoitetaan? senioriliikuntatila on loistava; pitää toteuttaa hankesuunnitelma on loistava Hakunila, Itä-Hakkila, Länsimäki, Korso jäävät katvealueiksi. ARA:n rahoitus? liikuntatilojen rahoitus kaupungiltako? Puheenjohtaja Hiekkalinna esitteli työvaliokunnan lausuntoluonnoksen (liite 4) Lausuntoluonnoksen johdosta todettiin, että Hakunilan kasvavan vanhusväestön johdosta siellä pitää turvata lähipalvelut. Matti Lyytikäinen totesi Suopursun ja Pähkinärinteen palvelutalojen tulleen lakkautettavien tilalle; Koivutorista osa henkilöstöstä siirtyy Koivukylän vanhustenkeskukseen ja lakkautettavista tulee kevyesti tuettuja senioritaloja. Alueesta hän totesi sitä tulkittavan joustavasti; alue voi olla itä-vantaa esim. liikuntapalvelujen osalta. Hän korosti lisäksi, että lausuntoa annettaessa on kyse tarveselvityksestä ja muiden alueiden tarpeet käsitellään palveluverkkoselvityksen yhteydessä.

5 5(7) Esityksen diat jaettiin kokouksessa Vanhusneuvosto päätti hyväksyä työvaliokunnan laatiman lausuntoluonnoksen. Liite 3 Koivukylän vanhustenkeskus/ Tarveselvitys + 2 liitettä Liite 4 Lausuntoluonnos , työvaliokunta Lausunto asemakaavan muutoksesta , Helsingin pitäjän kirkonkylä ja tonttijaon muutos Kaupunkisuunnittelussa on valmisteilla asemakaavamuutos. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Pappilankuja 8, kirkonkylän koulutontin pohjoispuolella ja Kuriiritien itäpuolella. Ruotsinkielinen seurakunta tarvitsee uudet toimitilat ja se on halukas sijoittumaan Helsingin pitäjän kirkonkylään. Nykyiset tilat ovat Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen yhteydessä, joista on luovuttava ennen Tikkurilan uuden kirkon rakentamisen alkamista. Rakennuspaikaksi valikoitui ns. puutarhurin asunnon tontti, jossa sijaitsee v rakennettu puutarhurin asunto piharakennuksineen. Rakennushanke ei ole esteenä puutarhurin asunnon säilyttämiselle, josta on teetetty rakennustaiteellinen arviointi. Alustavassa tontinkäyttö luonnoksessa noin 500 neliömetriä käsittävä uudisrakennus on jaettu kahteen saan. Rakennukseen sijoittuvat mm. henkilökunnan työtilat sekä monitoimisali iltapäiväkerhojen sekä seurakunnan jäsenten tarpeisiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy internetistä Vantaan kotisivuilta www. vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet tulee jättää kirjallisesti Työvaliokunta valmisteli lausuntoluonnoksen kokouksessaan Työvaliokunta esittää vanhusneuvostolle, ettei vanhusneuvostolla ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen ja tonttijaon muutokseen. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti. Liite 5 Asemakaavan muutos , Helsingin pitäjän kirkonkylä ja tonttijaon muutos 8 Vanhusten viikon palaute Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan Työvaliokunta esittää, että vanhusneuvosto a) hyväksyy liitteen 6 mukaisen raportin b) lähettää raportin sosiaali- ja terveyslautakunnalle Käsittely: Puheenjohtaja esitteli asiaa. Hän totesi, ettei aikaisemmin ole tehty loppuraporttia.

6 6(7) Jäsen Markkula ehdotti lisättäväksi raporttiin kaikkien vuosien teemat. Lisäksi tulevien le vuosien juhlien järjestämistä varten esitetään, että määrarahavaraus pääjuhlan kustannuksiin tehdään toimialan budjettiin. käsittelyssä mainituin muutoksin. Liite 6 Yhteenveto/Raportti /Simo Hiekkalinna 9 YTV:n alueen joukkoliikenteeseen alennuslipun saaminen ikäihmisille Maija-Liisa Thuneberg on lähettänyt Vantaan vanhusneuvostolle aloitteen YTV:n alueen joukkoliikenteeseen alennuslipun saamiseksi ikäihmisille. Työvaliokunta käsitteli asiaa ja päätti lähettää aloitteen vanhusneuvoston käsittelyyn. Vanhusneuvosto päättää lähettää aloitteen pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kokoukseen. 10 Asia poistettiin listalta Pykälä hyväksytään ja tarkastetaan heti Liite 7 Vantaan vanhusneuvostolle Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät lausunnon antajana Vanhusneuvoston toimintasäännön 5 :n mukaan: "Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osoittama henkilö. Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vanhusneuvoston käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta. Koska vanhusneuvoston jäsenillä on ollut epätietoisuutta vanhusneuvoston sihteerin tehtävistä lausuntoesitysten ja lausuntojen laatijana, käsiteltiin asiaa työvaliokunnassa Tilanteen selkeyttämiseksi esitetään vanhusneuvostolle sihteerin tehtäviksi lausunnon antajana liitteessä 8 kuvattua menettelyä. Käsittely: Työvaliokunta esittää, että vanhusneuvosto hyväksyy sihteerin tehtävät lausunnon antajana liitteen 8 mukaisena. Jäsen Markkula totesi, että vanhusneuvosto antaa lausuntoja, ei laadi. Liite 8 Sihteerin tehtävät lausunnon antajana; esitys Ilmoitusasiat Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä toteutuu Jyväskylässä. Sihteeri on lähettänyt valituille osallistujille ohjelman ja ohjeen matkalaskun tekemisestä.

7 7(7) Merkittiin tiedoksi 13 Muut esille tulevat asiat Maila Viro ehdotti, että vanhusneuvosto ottaisi keskustelun aiheeksi v kokouksessaan aikuisopiston mahdollisuudet ottaa huomioon ikäihmiset, esim. alueellinen kattavuudesta ja opetuksen järjestämisestä päiväsaikaan; myös lyhytkursseja. Koska päivätoiminta on muuttunut/muuttumassa, asia on ajankohtainen ja tarpeellinen. Lisäksi todettiin muita aiheita kevään 2008 kokouksiin: Timo Juurikkala, asukaspalvelujohtaja Kuusikko -vertailu Terveyspalvelujen palveluverkko; Martinlaakson ja Korson terveyasemia koskevat suunnistelmat/aronkytö 14 Seuraava kokous Toimintasuunnitelman mukaisesti on varattu klo 13. Työvaliokunta kokoontuu ja valmistelee kevään 2008 toimintasuunnitelmaa ja kevään kokousajat. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2008 kokoukset päätetään Joulukuun kokous perutaan. 15 Kokouksen päätös Kokous päättyi klo 15.32

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

1971 Porvoon Eläkeläiset ry:n jäsenlehti 1 / 2014 12.12.2014. Raimo Järvelä jatkaa puheenjohtajana. toteutumisen valvonnassa ja kiinnitetään huomiota

1971 Porvoon Eläkeläiset ry:n jäsenlehti 1 / 2014 12.12.2014. Raimo Järvelä jatkaa puheenjohtajana. toteutumisen valvonnassa ja kiinnitetään huomiota Porvoon Eläkeläiset 1971 jäsenlehti 1 / 2014 12.12.2014 Raimo Järvelä jatkaa puheenjohtajana Kiinnostuksen kohteena vuoden 2015 talousarvio. Puhetta syyskokouksessa johti konkari Pauli Leino, joka on liittynyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot