VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto. Aika ma klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto. Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5."

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto Aika ma klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5. juhlasali Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja Simo Hiekkalinna varapuheenjohtaja Pertti Vuorio Torolof Olsson Aila Heikkilä Anneli Korhonen Sirkka Salmi- Mehtonen Sirkka-Liisa Tarjamo Kaarlo Martikainen Asiantuntijaedustajat: Marja Paavilainen (klo: asti) Raimo Huvila (klo: asti) kirjastonjohtaja Päivi Kuutti Hoivapalvelujen päällikkö Emmi Koskinen sihteeri Outi Iharvaara Poissa: Kristiina Eskola Ole Åhlgren Seppo Piitulainen Leea Halmen Jukka Saari Länsi - Vantaan Eläkkeensaajat ry Länsi-Vantaan Kansalliset Seniorit ry Etelä-Vantaan eläkeläiset ry Vanda svenska pensionärer r.f. Vantaan Ikivihreät Ry Vantaan julkisen alan eläkeläiset ry Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry Vantaan Senioriopettajat ry VETRES ja Vantaan sotaveteraanit Diakoniasäätiö Foibe Vanhusten Kotiapusäätiö Sivistystoimi (Sivi) Minna Lahnalampi- Lahtinen (Soster) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Sosiaali- ja terveystoimi (Soster) Eläkeläisten Seutulan Yhdisty ry Vanda Svensa pensionäret r.f Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry Konserni- ja asukaspalvelut (Konsas) Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö (Mato) 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Työjärjestyksen hyväksyminen Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Liite 1: kokouksen pöytäkirja Päätös: Hyväksyttiin olleen vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 1

2 5. Esteettömyys, joukkoliikenne ja palvelulinjat ajankohtaista Emmi Koskinen esitteli asian Esteettömyys Esteettömyyden edistäminen perustuu erityisesti Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman (Viksu) ja Vantaan vammaispoliittisen ohjelman (Wampo) tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Vantaalla esteettömyyden edistämistyötä koordinoi Vantaan esteettömyystyöryhmä, joka muodostui Viksun Ympäristö on esteetön palvelulupauksen ja Wampon Fyysinen esteettömyys keihäänkärjen ryhmien yhdistyttyä. Uutta suunniteltaessa esteettömyys otetaan huomioon osana normaalia suunnittelutyötä. Viksun ja Wampon esteettömyystavoitteisiin pohjautuen on mm. tehty esteettömyyskartoitukset Hakunilassa ja Martinlaaksossa. Molemmissa töissä on myös määritelty esteettömyyden erikoistason mukaiset reitit. Kartoituksiin liittyen järjestettiin kaikille avoimet kävelykierrokset, joilla havainnointiin esteettömyyden toteutumista ympäristössä. Myös joukkoliikenteen suunnittelussa korostetaan esteettömyyttä. Vantaan bussipysäkkien esteettömyystiedot on pääosin kartoitettu ja tiedot ovat tulossa nähtäville reittioppaaseen. Vantaalle on myös tehty yhteistyössä HSL:n kanssa palvelulinjasuunnitelma, joka toteutuu kehäradan linjastomuutosten yhteydessä. Kehärata ja Vantaan bussilinjaston uudistuminen Pääradan ja Vantaankosken radan yhdistävä Kehärata valmistuu heinäkuussa Kehärata luo tiheävuorovälisen ja nopean junayhteyden muun muassa uusille Leinelän, Aviapoliksen ja Kivistön alueille sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Kehärata parantaa lentokenttäyhteyden lisäksi erityisesti Vantaan poikittaisia yhteyksiä, kun junalla voi matkustaa esimerkiksi Tikkurilasta Myyrmäkeen. Kehärata aiheuttaa muutoksia Vantaan bussilinjastoon. Vantaan bussiliikenne uudistuu HSL:n syysliikenteen aikataulujen tullessa voimaan elokuussa Muutosten tavoitteena on ollut bussiliikenteen sopeuttaminen tilanteeseen, jossa Kehäradan junat toimivat monilla alueilla joukkoliikenteen pääyhteytenä. Junayhteys korvaa monia nykyisin busseilla liikennöitäviä yhteyksiä ja toisaalta bussiliikenteen muutoksilla varmistetaan sujuvat liityntäyhteydet uusille asemille. Uuteen bussilinjastoon voi tutustua tarkemmin HSL:n linjastosuunnitelmista: Palvelulinjat Vantaan palvelulinjaston kehittäminen on sekä Viksun että Wampon tavoitteena. HSL ja Vantaan kaupunki ovat yhteistyössä teettäneet Vantaan palvelulinjastosuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty kutsuperusteisesti liikennöitäviä palvelulinjoja seuraaville alueille: Pähkinärinne, Myyrmäki-Martinlaakso, Tikkurila, Hakunila, Koivukylä ja Korso. Uudet palvelulinjat aloittavat liikennöinnin Kehäradan linjastomuutosten kanssa samanaikaisesti vuonna Vantaan palvelulinjastosuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa: 2

3 df Keskustelussa esille tulleet asiat: Ikäihmisten ja huonokuntoisten erityistarpeet (esim. huonosti näkevät ja kuulevat) tulee huomioida entistä paremmin liikennesuunnittelussa. Tämä tulee nostaa esiin Viksun jatkosuunnitelmien yhteydessä. Paraikaa kehittämisen alla olevissa pysäkkikuulutuksissa ja näyttötauluissa otetaan huomioon ikäihmisten tarpeet. Päätös: Merkittiin tiedoksi esitys ja siitä käytävä keskustelu 6. Pääkaupunkiseudun kuntien vanhusneuvoston yhteiskokouksen selostus Outi Iharvaara esitteli asian Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen tapaaminen pidettiin Helsingissä. Mukana oli yhteensä 30 Vanhusneuvoston jäsentä Helsingistä, Espoosta, Kauniaisista ja Vantaalta. Tilaisuuden avasi Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutinen. Kukin kaupunki esitteli omaa vanhusneuvostotoimintaansa sekä vanhuspalvelulain toteuttamista. Kaikilla oli sekä yhteisiä että omia kehittämiskohteitaan. Päätettiin yhteisestä kannanotosta koskien tiedon kulun, neuvonnan ja palveluohjauksen kehittämistä. Erityisesti toivottiin yhtä neuvontanumeroa, josta ikäihmiset saavat neuvontaa ja ohjusta. Seuraava Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen tapaaminen järjestetään 2015 Vantaalla. Päätös: Merkittiin selostus tiedoksi 7. Marraskuun sosiaali- ja terveyslautakuntaan vietävät asiat 7.1. Vanhuspalvelulain toteutumisen raportointi ja vanhuskuusikko/ Minna Lahnalampi- Lahtinen esitteli asian: Lain 6 mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan. Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Lisäksi kunnan on koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot. (STM 2013.) Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyydestä ja laadusta raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Samassa yhteydessä raportoidaan myös Vanhuskuusikko aineisto. 3

4 Liitteet: 2) diasarja vanhuspalvelulain raportoinnista ja 3) kuusikko-työryhmän julkaisu; jaetaan kokouksessa. Keskustelussa esiin nousseita asioita: Kysymys: miten kotihoidossa voidaan kehittää laatua erityisesti kotihoidon asiakkaiden eristäytymisen vähentämiseksi. Vastaus: Kotihoitoon on tulossa toiminnanohjausjärjestelmä, joka tekee hoitajien työajan näkyväksi. Tätä kautta voidaan kotihoidon tuottavuutta parantaa ja lisätä asiakkaille kohdennetun välittömän työajan osuutta. Päätös: Merkittiin tiedoksi diaesitys ja siitä käytävä keskustelu. Todettiin, että raportin perusteella Vantaalla vanhuspalvelulain velvoitteet laadun ja palvelujen riittävyyden osalta ovat täytyneet hyvin Vastuutyöntekijän toimintamalli Vantaalla Minna Lahnalampi- Lahtinen esitteli asian Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä alkaen iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kuntien tulee harkita olosuhteisiinsa parhaiten sopiva tapa vastuutyöntekijän tehtävien hoitamiseksi. Vastuutyöntekijäntehtävän järjestämistavan tulee olla sellainen, että se mahdollistaa palvelujen ja tuen turvaamisen asiakkaalle sekä muodostaa mahdollisuuden kehittää kunnan palvelujärjestelmän vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) Vantaan toimintamallissa vastuutyöntekijän nimeämisen tarve arvioidaan aina asiakkaan palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä. Vastuutyöntekijä voidaan tarvittaessa nimetä ikääntyneille henkilöille, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään, tarvitsevat monia palveluita tai elävät haasteellisessa elämäntilanteessa tai muutoksessa. Vanhuspalvelulain tarkoittaman vastuutyöntekijän nimeämisen vastuu on asiakasohjausyksiköllä. Vastuutyöntekijäksi nimetään asiakkaan asuinalueen mukaisesti alueellinen palveluohjaaja. Vastuutyöntekijäksi voidaan nimetä myös asiakkaan asiantuntijaohjauksen tarpeen mukainen työntekijä, kuten muistikoordinaattori, asumisenkoordinaattori, sosiaalityöntekijä tai erityissosiaaliohjaaja. Yhteistyötä tehdään tiiviisti terveyspalveluiden asiakasvastaavien kanssa. Vastuutyöntekijä koordinoi asiakkaan kokonaispalvelua moniammatillisessa yhteistyössä omaisten, läheisten, lääkärin ja muiden sidosryhmien kanssa. Vastuutyöntekijä seuraa, että asiakkaan palvelut toteutuvat laadukkaasti ja tarpeisiin nähden riittävinä ja oikea-aikaisina. Liite 4: diasarja vastuutyöntekijämallista Vantaalla Päätös: Merkittiin tiedoksi esitys vastuutyöntekijän toimintamallista ja siitä käytävä keskustelu. Todettiin, että vastuutyöntekijämalli on hyvin ja perusteellisesti suunniteltu. 4

5 8. Laatusuositus Outi Iharvaara esitteli asian Uudistuneen laatusuosituksen (2013) kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyvälle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville ikääntyneille henkilöille. Laatusuosituksen tärkeä tavoite on myös tukea vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi suositus nostaa esille seitsemän teemaaluetta, joita ovat: 1) Osallisuus ja toimijuus 2) Asuminen ja elinympäristö 3) Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen 4) Oikea palvelu oikeaan aikaan 5) Palvelujen rakenne 6) Johtaminen Laatusuositus löytyy osoitteesta: pdf Liite 5 : Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi dia esitys (diasarja edellisen kokouksen aineistossa) Päätös: Merkitään tiedoksi esitys laatusuosituksesta. 9. Tiedoksi merkittävät asiat Sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksytyt asiat : Esitykset talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi Vantaan ja Kelan palveluyhteistyökokeilun jatkuminen 10. Muut asiat Seuraava kokous klo: , Vanhusten kotiapusäätiön tiloissa Käyttösuunnitelma 2015 Myyrmäen palvelukeskuksen hankesuunnittelu (Mikko Juolahti) Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2013 Vanhusneuvosto Aika ma 16.9.2013 klo 13-15 Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja Länsi - Vantaan

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone Osallistujat: Simo

Lisätiedot

Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maija Leena Mero, vpj Myyrmäen Seudun Eläkkeensaajat ry

Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maija Leena Mero, vpj Myyrmäen Seudun Eläkkeensaajat ry VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2009 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto 1(7) Aika 8.4.2009 klo 13-15.10 Paikka Kaupungintalo, Asematie 7, h.705, 2.krs ( käynti ravintolasta) Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa 1(7) VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2007 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.11.2007 klo 13.00 Paikka Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Viksun koordinaatioryhmä

Viksun koordinaatioryhmä Viksun koordinaatioryhmä Aika: 10.2.2014 klo 12 13.30 Paikka: Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, pieni kokoushuone Osallistujat: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston uutiskirje 18.6.2013

Vanhusneuvoston uutiskirje 18.6.2013 Vanhusneuvoston uutiskirje 18.6.2013 Jos et halua jatkossa uutiskirjettä, lähetä viesti, poistan Sinut jakelulistalta Terveisin Anne Aaltio vanhusneuvoston sihteeri 1. Vanhusneuvoston edustus erilaisissa

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 Pöytäkirja Aika: 17.4.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kanervakoti Osoite Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo Kutsutut: Puheenjohtaja Olli

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse.

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot