4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2014 Vanhusneuvosto Aika ma klo Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros Pieni kokoushuone Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja Simo Hiekkalinna varapuheenjohtaja Kristina Eskola Pertti Vuorio Torolof Olsson Anneli Korhonen Seppo Piitulainen klo:13.15 Sirkka-Liisa Tarjamo Kaarlo Martikainen Länsi - Vantaan Eläkkeensaajat ry Länsi-Vantaan Kansalliset Seniorit ry Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry Etelä-Vantaan eläkeläiset ry Vanda svenska pensionärer r.f. Vantaan julkisen alan eläkeläiset ry Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry Vantaan Senioriopettajat ry VETRES ja Vantaan sotaveteraanit Asiantuntijaedustajat: Marja Paavilainen Diakoniasäätiö Foibe Raimo Huvila Vanhusten Kotiapusäätiö suunnittelija Leea Halmen Konserni- ja asukaspalvelut (Konsas) alueisännöitsijä Jukka Saari Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö (Mato) kirjastonjohtaja Päivi Kuutti Sivistystoimi (Sivi) vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Sosiaali- ja terveystoimi (Soster) sihteeri Outi Iharvaara Sosiaali- ja terveystoimi (Soster) Poissa: Ole Åhlgren Aila Heikkilä Eija Miettinen Vanda svenska pensionärer r.f. Vantaan Ikivihreät Ry Vantaan seurakuntayhtymä 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Työjärjestyksen hyväksyminen Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Liite 1: kokouksen pöytäkirja Päätös: Hyväksyttiin olleen vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja 1

2 5. Toimialojen puheenjohtajakierroksen yhteenveto Kotihoidon päällikkö Anne Aaltio esitteli asian. Toimintasuunnitelman mukaisesti keväällä 2014 toteutettiin toimialoilla vanhusneuvoston puheenjohtajakierros. Kierroksen tavoitteena oli vahvistaa vanhusneuvoston roolia ja saada näkemyksiä toiminnan kehittämiseen. Etukäteen annetut keskustelukysymykset olivat: Millä tavalle toimialanne edistää ikäihmisten hyvinvointia? Miten vanhusneuvosto voisi mielestänne osallistua näiden palveluiden arviointiin ja kehittämiseen? Miten vanhusneuvoston toimintaa on toimialanne mielestä kehitettävä? Tapaamisiin osallistui vanhusneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi toimialojen asiantuntijoita ja johdon edustajia. Näkemykset Ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämisestä Vanhusneuvoston toimintaa saatiin seuraavia kehittämisehdotuksia: Konsas: neuvottelukuntien yhteistyön tiivistäminen pitkäntähtäimen tavoitteiden asettaminen Yhteydenpito sosiaali- ja potilasasiamieheen Mato: Vapaaehtoistoiminnan lisääminen mm. nimikkopuistot, kukkien istutus Esteettömyyden kuntoon saattamiseen osallistuminen 2

3 Asuntorakentamiseen liittyvään suunnitteluun osallistuminen Sito: Museoissa aikuisopistolla yms. Toimipaikoissa voi tulla pitämään vn kokousta Vn voi tehdä senioriasiantuntijoista luennoitsijapankin koulujen ja päiväkotien käyttöön Soster: Asiantuntijoiden ja johdon käyttö monipuolisesti asioiden esittelyssä Osallisuuden konkreettisen toteutuksen suunnittelu Asenne ilmapiiriin vaikuttaminen Lähidemokratiaan liittyvä yhteistyö mm. aluetoimikuntiin päin Viksu 2 tekemiseen osallistuminen Kokouskeskustelussa esiin tulleita asioita: Vastaavanlainen keskustelukierros olisi hyvä järjestää myös vanhusneuvoston ja erilaisten palveluntuottajien välillä (esim. kolmas sektori) Kiinnitettiin huomiota Vanhuspalvelulaina ja Vanhusneuvoston tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseen ja seurantaan. Ehdotettiin työvaliokunnan perustamista. Toivottiin enemmän pitkänajan suunnitelmia. Toivottiin enemmän keskustelua siitä, millaisia asioita tuodaan vanhusneuvoston käsittelyyn. Päätös: Merkitään tiedoksi esitys toimialojen puheenjohtajien kierroksen yhteenvedosta ja sen yhteydessä käyty keskustelu 6. Katsaus talousarviovalmisteluun 6.1. Taloussuunnitelman laadinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva esitteli asian. Kaupunginhallitus on vahvistanut taloussuunnitelman laadintaohjeet. Vuoden 2015 talousarvioesityksen keskeisiä lähtökohtia ovat valtuustokauden strategia sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma vuosille Lisäksi talousarvion laadinnan tulee perustua vuoden 2014 käyttösuunnitelman kriittiseen läpikäyntiin, päätettyihin ja tiedossa oleviin organisatorisiin ja toiminnallisiin muutoksiin, kaupunginhallituksen kehyspäätökseen sekä vuoden 2014 ennusteiden perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. TS-vuodet budjetoidaan perustuen talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan ja kh:n kehyspäätökseen. Kaupunginhallitus antaa kokouksessaan toimialoille kehyksen talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää talousarvioesityksestään kokouksessaan Talousarvioaineisto tulee toimittaa keskushallintoon ennen kaupunginjohtajan budjettineuvottelua toimialalla Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys laaditaan kesä-elokuun aikana. 3

4 Taloussuunnitelmaan sisältyy investointiosa, jossa päätetään mm. uudisrakennuksista ja perusparannuksista. Investointiosassa esitetään hankekohtaisesti investointeja koskevat tavoitteet, jossa selvitetään mm. tavoitellaanko palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon tehostamista. Perustelutietona esitetään hankkeiden kokonaiskustannusarviot. Jos hankkeen tai sen osan toteutuminen viivästyy talousarviossa arvioidusta aikataulusta, tarvittava osa rahoituksesta on otettava seuraavien vuosien talousarvioon. Kaupungin investoinnit suunnitellaan ja esitetään talousarviokirjassa kymmenelle vuodelle. Investoinneista laaditaan perustelut vuosien osalta. Tilainvestointien budjetointivastuu on tilakeskuksella. Liite 2: Taloussuunnitelma laadinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla diaesitys Keskustelussa esiin tulleita asioita: Vantaalla suurimmat kustannukset syntyvät ikääntyneiden määrän lisääntymisestä ja lainsäädännön velvoitteista. Talousarviota on tärkeä käsitellä vanhusneuvostossa Vanhusneuvoston on hyvä antaa lausuntoja talousarviosta Päätös: a) Vanhusneuvosto merkitsi esittelyn ja käydyn keskustelun tiedoksi. b) Vanhusneuvoston näkemyksen mukaan talousarvion valmistelussa tulee riittävästi huomioida vanhusten määrän suuri kasvu Vantaalla ja sitä seuraava merkittävä palvelutarpeen kasvu. Myös vanhuspalvelulain edellyttämien tehtävien riittävä budjetointi tulee huomioida. c) Tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa Palveluverkkosuunnitelma Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva esitteli asian: Kaupungissa on keväällä 2014 valmistunut kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma , jonka kaupunginvaltuusto on käsitellyt seminaarissa toukokuussa. Palveluverkkosuunnitelma ohjaa vuotuista toimitilainvestointien laatimista. Tavoitteena on palvelutarpeiden mukaisen taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaan sekä monikäyttöisen palveluverkon kehittäminen. Vanhuspalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen esitteli palveluverkkosuunnitelmaa vanhusten erityispalvelujen näkökulmasta. Keskeisiä näkökumia esityksessä olivat väestön kehitys ja nykytila, Vantaan vanhainkotien ja ikääntyneiden tehostettu palveluasumisen palveluverkko, palveluverkon kehittyminen tulevaisuudessa sekä Hoiva- asumisen määrällinen tarve ja sairaalatoiminnan palvelustrategiset linjaukset. Liite 3. Palveluverkko vanhusten erityispalvelujen näkökulmasta diaesitys Keskustelussa esiin tulleita asioita: Kysymys: miten laitoshoidon purku toteutetaan. 4

5 Vastaus Matti Lyytikäinen: Laitoshoidon purulla tarkoitetaan sitä, että kaikilla asiakkailla on oma huone ja saniteettitilat. Tämä on ns. tehostettua asumispalvelua. Tästä ei synny säästöjä. Jos laitoshoidosta siirrytään kotiin, siitä syntyy kustannuksia. Kysymys: kuinka paljon yli 65- vuotiaista on toimeentulotuen asiakkaita. Vastaus Matti Lyytikäinen: Sosiaalityöntekijöiden toimeentulotuen yli 65- vuotiaita asiakkaita on 200. Päätös: Merkitään tiedoksi esitykset ja niiden yhteydessä käydyt keskustelut 7. Tiedoksi merkittävät asiat Liite 2: Viksun auditoinnin suunnitelma Liite3: Hakunilan terveysasemaa koskeva lautakunnan päätös Vanhusneuvoston jäsenille järjestetään Vantaalla Vahvat vanhusneuvostot - ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi - tilaisuus. Ilmoittautumiset mennessä. 8. Muut asiat Seuraava kokous on klo Asiat: Laatusuositus TA Toimialojen ikäihmisiä koskevien palvelujen suunnitelmat Kirjaston palvelut ikäihmisten näkökulmasta. 5

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto. Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5.

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto. Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5. VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5. juhlasali Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja

Lisätiedot

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2013 Vanhusneuvosto Aika ma 16.9.2013 klo 13-15 Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja Länsi - Vantaan

Lisätiedot

Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone. Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry

Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone. Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2010 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto 1(6) Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone Osallistujat Simo

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone Osallistujat: Simo

Lisätiedot

Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maija Leena Mero, vpj Myyrmäen Seudun Eläkkeensaajat ry

Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maija Leena Mero, vpj Myyrmäen Seudun Eläkkeensaajat ry VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2009 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto 1(7) Aika 8.4.2009 klo 13-15.10 Paikka Kaupungintalo, Asematie 7, h.705, 2.krs ( käynti ravintolasta) Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa 1(7) VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2007 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.11.2007 klo 13.00 Paikka Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

Viksun koordinaatioryhmä

Viksun koordinaatioryhmä Viksun koordinaatioryhmä Aika: 10.2.2014 klo 12 13.30 Paikka: Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, pieni kokoushuone Osallistujat: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhusneuvoston uutiskirje 18.6.2013

Vanhusneuvoston uutiskirje 18.6.2013 Vanhusneuvoston uutiskirje 18.6.2013 Jos et halua jatkossa uutiskirjettä, lähetä viesti, poistan Sinut jakelulistalta Terveisin Anne Aaltio vanhusneuvoston sihteeri 1. Vanhusneuvoston edustus erilaisissa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 1 RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 Paikka: Kaupungintalo, 4. kerros, kokoushuone 2 Aika: 16.2.2015 klo 14-16 Paikalla: Haapala Pentti VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry. Helenius Antti puheenjohtaja

Lisätiedot

Viksun verkosto ja toiminta 2010-2015. Viksun koordinaattori Anne Aaltio päivitetty 14.8.2014

Viksun verkosto ja toiminta 2010-2015. Viksun koordinaattori Anne Aaltio päivitetty 14.8.2014 Viksun verkosto ja toiminta 2010-2015 Viksun koordinaattori Anne Aaltio päivitetty 14.8.2014 Visio vuodelle 2015 Vantaa vanhenee viisaasti " Vantaan ikääntyvä väestö on rikkaus. Meillä ikäihmiset elävät

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. IKÄIHMISTEN LAUTAKUNNAN NIMEÄMÄ VANHUSNEUVOSTO Ikäihmisten lautakunta on nimennyt 31.2.2013 nykyisen vanhusneuvoton toimintakaudelle 2013 2016. Vanhusneuvostossa

Lisätiedot

Vihnuskoti, juhlasali, Vihnuskatu 7, 37100 Nokia. Läsnä: Sakari Villman Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry. Linnanvuoren tehtaiden Eläkeyhdistys ry.

Vihnuskoti, juhlasali, Vihnuskatu 7, 37100 Nokia. Läsnä: Sakari Villman Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry. Linnanvuoren tehtaiden Eläkeyhdistys ry. VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika: Maanantai 3.3.2014 klo 13.00-15.35 Paikka Vihnuskoti, juhlasali, Vihnuskatu 7, 37100 Nokia Läsnä: Sakari Villman Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry. Aatos Taipale Linnanvuoren tehtaiden

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

Turun kaupungin vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014. (Dnro 3565-2015)

Turun kaupungin vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014. (Dnro 3565-2015) Turun kaupungin vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014 (Dnro 3565-2015) Vanhusneuvoston tarkoitus ja tehtävät Turun kaupungin vanhusneuvoston tehtävät vuonna 2014 oli määritelty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 Pöytäkirja Aika: 17.4.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kanervakoti Osoite Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo Kutsutut: Puheenjohtaja Olli

Lisätiedot

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne... 1 2. Vuoden 2016 talousarvion laadinta... 1 2.1. Talousarvion sitovuustaso...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/2012. Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila

PÖYTÄKIRJA 3/2012. Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila Aika Tiistai 8.5.2012 klo 17.05-19.15 Paikka Läsnä: Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila Kari Ali-Yrkkö, puheenjohtaja Mikaela Westergård, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012... 1 ELÄKELÄISNEUVOSTON TEHTÄVÄT... 3 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Kokoonpano ja toimintakausi...

Lisätiedot

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Sagrada Familia on Ice kuva: Sirpa Alanko JUUAN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot