Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D, 3. krs. iso kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D, 3. krs. iso kokoushuone"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2008 Sosiaali- ja terveysvirasto 1(7) Aika klo Paikka Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D, 3. krs. iso kokoushuone Läsnä Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maila Viro, vpj Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat ry Riitta Ahlroth Vantaan Dementiayhdistys ry Bo Axel Gustafsson Rajakylän- Länsimäen Eläkeläiset ry Aila Heikkilä Vantaan Ikivihreät ry 1-7 klo asti Raimo Huvila Vanhusten kotiapusäätiö 1-7 klo asti Lauri Kehlo Tikkurilan eläkeläiset ry Kaimo Koponen Länsimäen-Rajakylän Eläkkeensaajat ry 1-10 klo asti Viola Marjanen Simonkylän Eläkkeensaajat ry 1-7 klo asti Kalervo Varsa Itä-Vantaan Kansalliset Seniorit ry Maija-Liisa Thuneberg Vantaan opettajaveteraanit ry Elina Urasola Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry Martti Vekuri Tikkurilan rintamaveteraanit ry 1-10 klo asti Taimi Viiala Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry Kirsti Wäyrynen Myyrmäen Eläkkeensaajat ry Jaakko Mehtonen, vara Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry Ole Åhlren, vara Vanda Svenska Pensionärer rf Marja Paavilainen, vara Diakoniasäätiö Foibe Pirjo Siren Puistosuunnittelupäällikkö 1-6 klo asti Risto Ollila Rakennuttajapäällikkö 1-6 klo asti Matti Ventola Pöyry/ Environment Oy 1-6 klo asti Seurakuntayhtymän ja Vantaan toimialojen edustajat Matti Lyytikäinen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Seija Vuorenoja sihteeri 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Simo Hiekkalinna avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin 3 Työjärjestyksen hyväksyminen

2 2(7) Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan (7/2008) tarkastaminen Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja. Liite 1 n pöytäkirja Työvaliokunnan pöytäkirja Merkitään tiedoksi. Liite 2 Työvaliokunta 8/2008 ( ) 6 n kannanotto Leinelän asuinalueen puistojen ja katujen suunnitelmiin Puistosuunnittelupäällikkö Pirjo Siren selostaa puistosuunnitelmia ja MMM Matti Ventola Pöyry Environment Oy:stä katuvihersuunnitelmia Vantaan kaupungin 70. kaupunginosan Koivukylän Leinelän lähiympäristösuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kuntatekniikan ja joukkoliikenneasioiden jaostossa Se on perustana Leinelän katujen ja puistojen suunnittelussa. Lähiympäristösuunnitelman mukaisesti Leinelä on esteettömän ympäristön pilotti Vantaalla. Puistoissa käytävien yleisenä tavoitteena on esteettömyyden perustaso. Kukkukallion ja Metsänhengen puistoissa käytävät täyttävät esteettömyyden perustason. Suurin osa Epinkoskenpuiston käytävistä täyttää esteettömyyden perustason. Epinkoskenpuistossa, liikunta- ja leikkipaikalta pohjoiseen ja Leinelänpolulta länteen on osuuksia, jossa käytävät pyritään sovittamaan maastoon eivätkä ne kaikilta osin täytä perustasoa. Leinelän puistosuunnittelussa hyödynnetään esteettömyyden perustason mukaisia kriteereitä myös opasteista, portaista, luiskista, käsijohteista, penkeistä, materiaaleista, kasvillisuudesta ja valaistuksesta. Katusuunnitelmien tavoitteena oli tarkastella esteettömyyys katusuunnitteluvaiheessa. Niinpä katusuunnittelussa on kiinnitetty huomiota sopivan kadun pituuskaltevuuden lisäksi bussipysäkkien, liittymien sekä suojateiden esteettömiin ratkaisuihin. Nykyisessä taloussuunnitelmassa on varattu Leinelän katujen investointirahoitusta 1,7 milj. euroa vuosina Puistoihin investointirahoitusta on varattu yht 2,05 milj. euroa vuosille Osa suunnitelmatiedostoista mm. Metsänhengen puiston yleissuunnitelmaluonnokset,

3 3(7) Kukkukallionpuiston yleissuunnitelmaluonnos ja Epinkoskenpuiston yleissuunnitelma luonnos ovat isoja ja vaativat värillistä tulostusta. Siksi ne esitellään vanhusneuvoston kokouksessa. Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessa. a) merkitsee tiedoksi puistojen yleissuunnitelmaluonnokset ja katuvihersuunnitelmat b) evästää kokouksessa puistojen ja katujen jatkosuunnittelua Käsittely: Pirjo Siren kertoi Leinelän alueen olevan pilottihanke esteettömyydestä. Alueella on Kukkukallion, Metsänhengen ja Epikosken puistot. Esteettömyyden perustaso toteutuu hyvin; maaston kaltevuus alle 4 %- 8 %. Epikosken puistossa on aikuisille, vanhuksille ja isommille lapsille suunnitellut oleskelu- ja ulkoliikuntavälineet sekä näköalapaikka. Epikosken pohjoispuolelle tulee hiihtoreitti ja ratsastusreitille on varaus. Keskustelussa tuotiin esiin mm. ratsastusreitin turvallisuus muusta kevyestä liikenteestä skeittipaikkan sijainti risteävät kohdat puistoissa saniteettitilat penkkien korkeus taloudelliset resurssit suunnitelma on erinomainen; turvallisuustekijät otettava huomioon. Siren vastasi, että turvallisuutta pyritään takamaan liikennemerkein, jolloin poliisilla on mahdollisuus puuttua rikkeisiin, skeittipaikka tulee noin 600 metrin päähän, sosiaalinen valvonta on osana turvallisuutta, saniteettitiloja ei tule, koska ylläpitoon ei ole mahdollisuutta. Lisäksi tulee eri korkuisia kiinteitä penkkejä. Suunnitelma käynnistyy taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Matti Venhola esitteli Leinelän katuverkkosuunnitelmaa: - Leineläntie < 4 % kaltevuus; 2-3< pääsääntöisesti; - Leinelän taival < 6 % esteettömyys toteutuu - ylityspaikat korotettuina suojateinä ajoneuvoliikenteelle - jalkakäytävän puolella huomioraita; meno suojatielle on ilman normaalin 4 cm pykälää= esteettömyystason erityistaso - pysäköintitaskuja eri teillä - Kehärata- bussi kulkee Leineläntietä pitkin - valaistuksen optiset ominaisuudet otettu huomioon a) merkitsi tiedoksi b) hyväksyttiin esitys käsittelyssä mainituin kirjauksin Liite 3 Viheralueyksikön selostus Leinelän puistojen yleissuunnitelmaluonnoksista

4 7 Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma (7) Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan pienin tarkistuksin kaupunginhallituksen talousarvioesityksen vuodelle Talousarvioesityksessä otettiin huomioon hidastunut talouskasvu ja sen edellyttämät muutokset käyttötalous- ja investointimenoihin. Kaupunginjohtajan alkuperäistä talousarvioesitystä oli tarkistettu siten, että verotuloarviota alennettiin 7 milj. euroa, toimintamenoja alennettiin 4 milj. euroa ja investointimäärärahoja alennettiin noin 3 milj. euroa. Samalla valtuusto hyväksyi myös taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vuoden 2009 käyttösuunnitelmasta ja taloussuunnitelmasta vuosille Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten laadittu suunnitelma. Se sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon tehtävä-alueille, tulosalueille, tulosyksiköille ja toimintayksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuussa Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueen määräraha vuodelle 2009 on 127,1 M euroa, eli 6,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2008 määräraha (119,5 M ). Verrattuna vuoden 2008 toteutumaennusteeseen (125,4 M ) kasvua on 1,7 M eli 1,4%. Budjetissa pysyminen edellyttää merkittäviä sopeutustoimenpiteitä. Vuoden 2009 aikana tehtävät periaatteelliset sopeuttamistoimenpiteet tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2009: 1. Laaditaan ikäpoliittinen ohjelma yhdessä muiden toimialojen kanssa sekä päivitetään vammaispoliittinen ohjelma - kaupungissa ei ole laadittu aiemmin ikäpoliittista ohjelmaa - edellinen vammaispoliittinen ohjelma on laadittu vuonna Sosiaalipalvelujen tarpeen arviointia koskeva ikäraja alenee 80 vuodesta 75 vuoteen 3. Vammaispalvelulain uudistus Vakiinnutetaan vuonna 2008 sovitut uudet toimintamallit - keskitetty SAP-tiimi (Konsti) vanhuspalveluissa - asumispalvelujen hallinnoinnin siirto ympärivuorokautisen hoivan tulosyksikköön - vammaispalvelujen keskittäminen Karsikkokujalle - VpL:n mukaisten asioiden päätöksenteon keskittäminen vammaispalveluihin ja vanhusten sosiaalityön uusi toimintamalli - geriatrisen akuuttiyksikön toiminta - palvelutalotoiminnan profilointi 4. Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen mukainen kehittämistyö - kotihoito uudistuu - päivätoiminnasta gerontologiseksi keskukseksi - omaiset voimavarana - yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta 5. Jatketaan johtoryhmävalmennusta yhdessä Vapasin kanssa sekä kehitetään Vahvan johtamisjärjestelmää 6. Elvytetään laatutyö - toimintaprosessien systemaattinen kuvaus ja kehittäminen - asiakaspalvelun kehittäminen 7. Tuottavuus- ja priorisointiohjelma - pelisäännöt palveluiden rajaamiselle - oman toiminnan tuottavuuden kehittämisohjelma

5 Käsittely: 5(7) Matti Lyytikäinen esitteli asian. Esityksessä käytiin läpi sosiaali- ja terveyslautakunnalle laadittu käyttösuunnitelman teksti vanhus- ja vammaispalvelujen osalta, joka jaettiin pöydälle. Lyytikäinen esitteli ne periaatteet, mitkä oli otettu huomioon käyttösuunnitelman laadinnassa annettuun kehykseen: palkkavaraukset tietyin rajoituksin henkilöstövuokraus vain olemassa oleviin sopimuksiin ylikäyttöä ei budjetoida kustannuskasvu max 3,8 % vajeet kohdennetusti määräraha M sekä ero vuoden 2008 käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen ylityspaine noin 5 M keskeiset haasteet (liite 4.1. siv. 63) keskeiset muutokset ( -"") Vanhus- ja vammaispalvelujen strategia vuodelle 2009 Yleiskeskustelussa jäsenet esittivät seuraavia kysymyksiä ja kommentteja: mitä tarkoittaa palvelutarpeen arviointi 75 vuotta täyttäneille määrällisesti asumispalvelujen hallinnoinnin siirto ympärivuorokautisen hoivan tulosyksikköön riittääkö kaksi ympärivuorokautista palvelutaloa lautakunnan vastuu ja asema päätettäessä palvelujen karsinnasta onko käyttösuunnitelma mahdollista korjata realistiseksi ihminen on ensisijainen, budjetti toissijainen avioparien sijoitus Vantaalla; vrt Helsingistä median tiedottamat tapaukset miksi omaishoidon tuen määräraha on "huolestuttava" ikäpoliittisen ohjelma laadinnassa otetaan huomioon uudet laatusuositukset vakanssien täyttämättä jättäminen on huolestuttavaa; vaikeita tilanteita työpaikoilla, työnilo kadonnut. Matti Lyytikäinen totesi em. asioihin seuraavaa: palvelutarpeen arviointi perustuu uuteen lakiin, jonka myötä vuotiaat ( noin 3900 henkilöä) tulevat arvioinnin piiriin asumispalvelujen piirissä olleet alle 65 vuotiaat asiakkaat on kartoitettu, miten ovat sijoitettu eri hoitoyksiköihin palvelutalot riittävät; sen sijaan tehostetun asumispalvelun paikoista on pula valtuusto lisäsi euroa vanhuspalveluihin; muista tulosalueista siirtona tehtiin euroa yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta edellyttää arvokeskustelua kaupunkitasolla määräraha jaon yhteydessä avioparisijoituksista ei ole tullut reklamaatioita omaishoidon tuen palkkioiden varauksesta puuttuu 0,5 M henkilöstöasiat pitää hoitaa taitavasti. Kaupungissa on kaupunginjohtajan päätös vakanssien täyttölupa -menettelystä. Päätöksen perusteena on, ettei henkilöstömäärä kasva. Lopuksi Matti Lyytikäinen totesi, että vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue pystyy hoitamaan palvelut ilman aiemmin todettuja vakansseja. Jäsen Viro ehdotti, että vanhusneuvosto esittää huolestuneisuutensa tehostetun asumispalvelun paikoista; erityisesti dementoituneiden hoitopaikoista. Lisäksi omaishoidon tuki tulee säilyttää entisen tasoisena.

6 päätti esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle 6(7) a) huolestuneisuutensa tehostetun asumispalvelupaikkojen; erityisesti dementoituneiden hoitopaikoista b) että omaishoidon tukeen tulee varata riittävä määräraha ottaen huomioon tarvitsevien asiakkaiden määrän kasvu. Tämä pöytäkirjan pykälä hyväksyttiin ja tarkastettiin heti. Liite 4 Liite 4.1. Taloussuunnitelma / ,liite 3 Vanhus- ja vammaispalvelut/ Käyttösuunnitelma jaetaan kokouksessa 8 Helsingin kaupungin vanhusneuvoston kirje Kuusikkokuntien vanhusneuvostoille Helsingin vanhusneuvosto ehdottaa, että kuusikkokuntien vanhusneuvostojen edustajat sekä neuvostojen sihteerit kokoontuisivat vuoden 2009 alussa yhteiseen neuvonpitoon keskustelemaan ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevasta laatusuosituksesta. Laatukriteerien käyttö olisi tehokkaampaa, jos kriteerit saisivat normiluonteen, toisin sanoen laatusuosituksia käytettäisiin vanhuspalvelujen lakiluonnoksen perustana. Helsingin vanhusneuvosto toimisi tilaisuuden kokoonkutsujana. Vastausta pyydetään vuoden loppuun mennessä. Työvaliokunta esittää, että vanhusneuvosto päättää tilaisuuteen osallistumisesta. a) tekee periaatepäätöksen osallistumisesta tilaisuuteen b) osallistujat päätetään uuden neuvoston asettamisen jälkeen a) teki periaatepäätöksen osallistumisesta b) osallistujat päätetään uuden neuvoston asettamisen jälkeen 9 Vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen liikuntaryhmien vertaisohjaajien koulutuksesta Maila Viro jätti seuraavan suullisen aloitteen työvaliokunnassa "Suuri osa ikäihmisten liikuntaryhmistä toteutuvat vapaaehtoisten voimin eri puolella Suomea. Varapuheenjohtaja Viro esittää, että Vantaan kaupunki järjestää fysioterapeutin ja liikuntaohjaajan ohjauksessa koulutusta liikuntaryhmien vertaisohjaajille. Koulutus olisi säännöllistä ja vertaisohjaajien osaamista tulee tukea tarvittaessa vuosittain." käsitteli aloitteen suhtautuen siihen myönteisesti ja päätti lähettää se liikuntajohtaja Hannu Vikmanille Liikuntajohtaja Hannu Vikman on päivätyllä kirjeellään antanut vastauksen aloitteeseen liikuntaryhmien vertaisohjaajien koulutuksesta.

7 7(7) Merkitään tiedoksi Liite 5 Vastaus vanhusneuvoston aloitteeseen liikuntaryhmien vertaisohjaajien koulutuksesta/ Vantaan kaupunki, liikunta palvelut Hannu Vikman Muut esille tulevat asiat Jäsen Kehlo antoi palautteen Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen omaishoitajien verkostopajasta. Paikalla oli 40 innostunutta ja aktiivista henkilöä. Jäsen Viialan ryhmässä pohdittiin esitteen laatimista. Tarpeet kuitenkin erilaisia kehitysvammaisen lapsen ja vanhuksen omaishoidossa.. Viiala totesi myös virkamiesten innostuneen otteen aiheen käsittelyssä. Merkittiin tiedoksi 11 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo 13 Sosiaali- ja terveysvirastossa, 3.krs. iso kokoushuone. Todettiin 12 Kokouksen päätös Puheenjohtaja Simo Hiekkalinna päätti kokouksen klo toivottaen Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta.

Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maija Leena Mero, vpj Myyrmäen Seudun Eläkkeensaajat ry

Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maija Leena Mero, vpj Myyrmäen Seudun Eläkkeensaajat ry VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2009 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto 1(7) Aika 8.4.2009 klo 13-15.10 Paikka Kaupungintalo, Asematie 7, h.705, 2.krs ( käynti ravintolasta) Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa

Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa 1(7) VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2007 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.11.2007 klo 13.00 Paikka Vanhusten kotiapusäätiö, Eteläinen Rastitie 12, 01370 Vantaa Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot

Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone. Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry

Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone. Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2010 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto 1(6) Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone Osallistujat Simo

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone Osallistujat: Simo

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto. Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5.

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto. Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5. VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5. juhlasali Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja

Lisätiedot

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2013 Vanhusneuvosto Aika ma 16.9.2013 klo 13-15 Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja Länsi - Vantaan

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 3/2015 Pöytäkirja Aika: 17.4.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kanervakoti Osoite Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo Kutsutut: Puheenjohtaja Olli

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/2012. Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila

PÖYTÄKIRJA 3/2012. Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila Aika Tiistai 8.5.2012 klo 17.05-19.15 Paikka Läsnä: Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila Kari Ali-Yrkkö, puheenjohtaja Mikaela Westergård, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 1 RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 Paikka: Kaupungintalo, 4. kerros, kokoushuone 2 Aika: 16.2.2015 klo 14-16 Paikalla: Haapala Pentti VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry. Helenius Antti puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot