Kotitori konsepti. Kuntatalo , Tanja Koivumäki. T a m p e r e e n k a u p u n k i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitori konsepti. Kuntatalo 2.2.2010, Tanja Koivumäki. T a m p e r e e n k a u p u n k i 3.2.2010"

Transkriptio

1 Kotitori konsepti Kuntatalo , Tanja Koivumäki 1

2 Kotitori konseptin kehittäminen hanketyönä Kotitori hanke oli Tampereen kaupungin ja Tekesin FinnWell ohjelman rahoittama kaksivaiheinen hanke rakennusvaihe toteuttamisvaihe Hankkeessa tuotettiin kansallisesti uutta tietoa ja uusia tapoja järjestää ja tuottaa hyvinvointipalveluja julkistalouden kannalta kestävästi ja kokonaistaloudellisesti sekä nykyistä asiakas ja tarvelähtöisempien palvelumuotojen rakentamiseksi. Hankkeessa kehitettiin Tampereen kaupungille monituottajuuteen pohjautuvaa Kotitori integraattorimallia, joka on alkuvaiheessa erityisesti ikäihmisten kotona asumista tukeviin palveluihin keskittyvä tilaaja tuottajamallin sovellus. Kotitori toiminta käynnistyi syyskuussa 2009 ja mallin kehittäminen sekä hyötyjen arviointi jatkuu osana toimintaa. Kotitori mallin kehittämisellä tavoitellaan myös hoiva alan tuottavuuden kasvua sekä edesautetaan hoivayrittäjyyden kehittymistä Pirkanmaalla. Tavoitteena on, että luotua mallia ja käytäntöjä voidaan hyödyntää laajemminkin Tampereen toimintamallissa sekä mahdollisesti myös seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 2

3 Kotitori integraattorimallin yhteenveto 1/2 Uudenlainen tapa järjestää ja kehittää kotona asumista tukevia palveluita julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä Palveluintegraattorin tehtäväkenttä: hoitaa ikäihmisten palveluiden asiakasneuvontaa ja ohjausta sekä palvelutarpeen arviointia yhteistyössä kaupungin omien palveluyksiköiden kanssa vastaa kotihoidon tukipalveluiden organisoinnista ja laadunhallinnasta koko kaupungin osalta (yhteensä noin as.); tukipalveluita ovat mm. turva, kauppa ja siivouspalvelut sekä tilapäinen kotihoito / tuntityönä ostettava kotihoito vastaa kotihoidon palveluista väestövastuuperiaatteella noin 400 säännöllisen kotihoidon asiakasta käsittävällä alueella kaupungin järjestämisvastuulla olevien kotihoidon palveluiden lisäksi se välittää ja/tai myy asiakkaille yksityisesti rahoitettavia palveluita kehittää kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä tietojärjestelmiä yhteistyössä kaupungin ja palveluntuottajien kanssa Palveluintegraattori ei itse tuota kotihoidon palveluita vaan hankkii ne tuottajaverkostoltaan integraattori rakentaa tehokkaan ja helppokäyttöisen kanavan hankkia erilaisia palveluita yhdestä pisteestä 3

4 Kotitori integraattorimallin yhteenveto 2/2 Lähtökohdat ja tavoitteet: ikääntyvien tamperelaisten ja heidän omaistensa hyvinvoinnin ylläpitäminen ja raskaampien palveluiden tarpeen siirtäminen edemmäksi kotihoidon asiakkaiden aikaisempaa ennakoivampi, sujuvampi ja nopeampi palveluiden saaminen olivatpa palvelut kaupungin tai yksityisen toimijan tuottamia kotihoidon palveluiden tuottavuuden ja kotipalvelumarkkinoiden kehittäminen periaatteena hoitajien ja tuottajien pysyvyys (omahoitajuus), mutta perustellusta syystä tuottajaa voidaan myös vaihtaa helposti Sopimus on voimassa neljä vuotta ja sisältää mahdollisuuden kahteen lisävuoteen (Mawell Care Oy, Mawell Oy ja Nordic Healthcare Group Oy) 4

5 Palvelusopimukset Kotitori integraattorimallissa KAUPUNGIN KOTIHOIDON ASIAKAS palvelu ja hoitosuunnitelma Asiakasohjaus TILAAJA Ikäihmisten palvelujen lautakunta sopimus sopimus (SLA, bonus/sanktio) KOTITORI PALVELUINTEGRAATTORI Mawell Care Oy, Mawell Oy, Nordic Healthcare Group Oy sopimukset (SLA, bonus/sanktio) TUOTTAJAVERKOSTO Tuottaja1 Kaupungin kotihoito Tuottaja2 Tuottaja3 Tuottaja4 Tuottaja5 ~ 70 % ~ 30 % 5

6 Toimijoiden roolit integraattorimallissa Asiakas on palveluiden käyttäjä. Asiakas ja hänen omaisensa ovat palveluiden tilaajia: Palveluintegraattorin kautta palvelut on mahdollista ostaa yhdestä paikasta. Osan rahoittamiseen osallistuu kaupunki ja osan palveluista maksavat ikäihmiset itse. ASIAKAS JA OMAISET Palveluntuottajat vastaavat palvelusuoritteista ja sitoutuvat yhteisesti sovittuihin toiminnan pelisääntöihin (laatu) ja ohjauskäytäntöihin. PALVELUN TUOTTAJAT Kaupungin oma palvelutuotanto on osa palveluverkostoa. Kaupunki tilaajana määrittelee mitä kokonaisuuksia se tilaa palveluintegraattorilta (mm. palveluiden kattavuuteen, laatuun ja toimintaan liittyvät tavoitteet) sekä oman palvelutuotannon roolin. KAUPUNKI TILAAJANA Kaupunki on vastuussa järjestämisvastuulleen kuuluvista palveluista (ml. viranomaispäätökset ja rahoitus). Kaupunki seuraa palveluintegraattorin kanssa solmitun sopimuksen toteutumista; integraattori vastaa kaupungille palveluntuottajiensa palvelusuoritteista. Kaupunki kehittää palveluita ja palveluprosesseja sekä integraattorimallia yhdessä palveluintegraattoritoimijan kanssa. PALVELU Palveluintegraattori tarjoaa asiakkaille tietoa INTEGRAAT sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin TORI kotiin tuottamia palveluita yhdeltä luukulta. Palvelupisteessä etsitään yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeitaan ja mieltymyksiään vastaavat palvelut ja palveluntuottajat. Integraattori ylläpitää ja ohjaa kokoamaansa useista erilaisista palveluntuottajista koostuvaa palveluntuottajaverkostoa. Verkoston tuottajiin voi kuulua yhtä lailla yhdistyksiä ja järjestöjä kuin myös pieniä ja suuria yrityksiä. Integraattori hoitaa mm. palveluiden markkinointia ja hallinnollisia rutiineja tuottajien puolesta. Integraattori ei itse tuota kotona asumista tukevia tuotannollisia palveluja vaan välittää ja myy tuottajaverkostonsa palveluja sekä toimittaa palvelutilaukset verkostolleen. Integraattori kehittää palveluita ja palveluprosesseja sekä toimintamallia yhteistyössä kaupungin sekä tuottajien kanssa. Integraattori seuraa palveluiden laatua ja asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä raportoi kaupungille säännöllisesti. 6

7 Kotitori integraattorin tehtävät Integraattoripalvelut Asiakkaiden neuvonta Asiakkaiden palveluohjaus Palvelutarpeen arviointi ja palvelu ja hoitosuunnitelman laatiminen Kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien kotihoidon palveluiden kokoaminen ja välittäminen Kaupungin kotihoidon toimintaprosessien ja tuottavuuden kehittäminen Kaupungin kotihoidon palveluntuottajien kilpailuttaminen hankintalain mukaisesti (optio) (Yksityisten palveluiden myynti ja markkinointi) Kotona asumista tukevat kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut Kotihoidon kokonaispalvelu (400 asiakkaan väestövastuualue, sis. palvelutarpeen arviointi sekä kotipalvelu ja sairaanhoito, ateriapalvelu ja muut kotihoidon tukipalvelut) Turvapalvelu (koko kaupunki) Tilapäinen kotihoito (koko kaupunki) Siivouspalvelu (koko kaupunki) Kauppapalvelu (koko kaupunki) Tietotekniset palvelut Palveluintegraattorin tietojärjestelmäratkaisut (mm. ERP, CRM, Internet palvelut) Kaupungin tietoteknisen arkkitehtuurin kehittämiseen osallistuminen 7

8 Palveluintegraattorin tehtävät / palvelut PALVELU PALVELUN SISÄLTÖ ASIAKAS 1. Integraattoripalvelut 1.1. Asiakkaiden neuvonta Yleisneuvonta kotona asumista tukevista yksityisistä ja julkisista palveluista. Kaikki tamperelaiset ikäihmiset, heidän omaiset ja läheiset, kotihoidon tuottajat sekä muut ammattilaiset ja viranomaiset 1.2. Asiakkaiden palveluohjaus Asiakkaan tarvitsemien kotona asumista tukevien palveluiden ja tuen yhteensovittaminen tarjolla olevien palveluiden ja tuen kanssa; asiakkaan ohjaaminen yksityisiin ja julkisiin palveluihin. Kotona asumiseensa tukea tarvitsevat tamperelaiset ikäihmiset ja muut asukkaat 1.3. Palvelutarpeen arviointi ja palvelu ja hoitosuunnitelman laatiminen Palvelutarpeen arviointi ja palvelu ja hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä kaupungin asiakasohjausyksikkö (KAS) kanssa. Kaupunki vastaa viranomais ja maksupäätöksistä. Kaupungin ulkoistaman kotihoidon alueen asukkaat (Tammerkosken itäpuoli) Kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien kotihoidon palveluiden kokoaminen ja välittäminen Kaupungin vahvistamien kotihoidon asiakkaiden palvelu ja hoitosuunnitelmiin sisältyvien palveluiden järjestäminen asiakkaille integraattorin tuottajaverkostosta. Kaupungin kotihoidon asiakkaat; sis. laitoksista kotiutettavat (noin ) 1.5. Kaupungin kotihoidon toimintaprosessien ja tuottavuuden kehittäminen Kaupungin oman kotihoidon tuotannon kehittäminen kumppanuudessa hyvien käytäntöjen yms. pohjalta. Kaupungin kotihoidon tuotanto 1.6. Kaupungin kotihoidon palveluntuottajien kilpailuttaminen hankintalain mukaisesti (optio) Kotihoidon palveluhankintojen kilpailuttaminen kaupungin puolesta. Kaupungin tilaajaryhmä / ikäihmisten palvelut 8

9 Palveluintegraattorin tehtävät / palvelut 2 PALVELU PALVELUN SISÄLTÖ ASIAKAS 2. Kotona asumista tukevat kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut 2.1. Kotihoidon kokonaispalvelu (väestövastuualue) 2.2. Kotona asumisen tukipalvelut (siirtyvät integraattorille kaupungin voimassa olevien sopimuskausien päättymisten mukaisesti) 3. Tietotekniset palvelut Kotihoidon palvelutarpeen arviointi* sekä kotihoidon palvelut (sis. kotipalvelu ja sairaanhoito, ateriapalvelu ja muut kotihoidon tukipalvelut). * Palvelu ja hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä kaupungin asiakasohjausyksikkö (KAS) kanssa. Kaupunki vastaa viranomais ja maksupäätöksistä. Seuraavien tuotannollisten palveluiden organisointi integraattorin tuottajaverkostosta: Turvapalvelu ( ) Tilapäinen kotihoito ( ) Siivouspalvelu ( ) Kauppapalvelu ( ) Enintään 400 säännöllisen kotihoidon asiakkaalle kullakin hetkellä (poikkileikkaustilanne) kaupungin ulkoistamalla kotihoidon alueella (Tammerkosken itäpuoli) Kaupungin kotihoidon asiakkaat (edellytyksenä KAS:n vahvistama palvelu ja hoitosuunnitelma/tilaus) 3.1. Palveluintegraattorin tietojärjestelmäratkaisut 3.2. Arkkitehtuurin kehittäminen Muun muassa asiakastiedon hallintaan sekä asiakas ja palveluohjaukseen liittyvät alusta, tietoliikenne ja integraatioratkaisut. Kaupunki, tuottajat, loppukäyttäjät Kaupungin tietoteknisen Kaupunki arkkitehtuurin kehittämisohjelmaan osallistuminen yhdessä kaupungin ja mahdollisten kolmansien tahojen 9 kanssa.

10 Kotitorin mahdollinen palvelutarjotin Mukavuuspalvelut Neuvontapalvelu Hyvänolon palvelut Tarvearviointi Palvelut Tukimuodot Turvapalvelut Siivous ja pesupalvelut Suoritepalvelut Kodin muutostyöt Yhteisölliset tapahtumat Liikuntapalvelut Asiakas ja omaiset Kuljetuspalvelut Asiointipalvelut Lääkäripalvelut Terveys ja hygieniapalvelut Kotipalvelu Ateriapalvelut Hoivapalvelut 10

11 Kotitorin palveluiden tuottajat ja alihankinta tilaajaan nähden päävastuullinen sopimuskumppani kaikista palveluista Mawell Care Oy alihankkijoinaan Mawell Oy ja Nordic Healthcare Group Oy sitoutunut tilaajan palveluille määrittelemään laatutasoon antanut palveluille sitovat hinnat koko sopimuskauden ajaksi Kotitori integraattori ei itse tuota kotihoidon palveluita vaan hankkii ne tuottajaverkostoltaan tuottajaverkoston kokoamisvastuu ja tuottajien kilpailuttaminen niin halutessaan päättää itsenäisesti kenet valitsee palveluiden tuottajaksi tuottajia ei tarvitse hyväksyttää tilaajalla; käytännössä paljon yhteistyötä periaatteena hoitajien ja tuottajien pysyvyys (omahoitajuus), mutta voi vaihtaa tuottajaa kesken kauden (perustellusta syystä) valvoo tuottajiensa toimintaa ja palveluiden laatua sekä raportoi toiminnasta tilaajalle ratkoo mahdolliset ongelmatilanteet tuottajien kanssa julkisesti ja yksityisesti rahoitetut palvelut aktiivista ja kiinteää yhteistyötä kaupungin palveluyksiköiden kanssa (KAS, IKI SAS, kotihoito, kotiutustiimi jne.) kehittää kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä tietojärjestelmiä yhteistyössä tilaajan ja palveluntuottajien kanssa 11

12 PALVELU 1. Integraattoripalvelut Asiakkaiden neuvonta Asiakkaiden palveluohjaus Palvelutarpeen arviointi ja palvelu ja hoitosuunnitelman laatiminen Kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien kotihoidon palveluiden kokoaminen ja välittäminen TUOTTAJA Mawell Care (Kotitori tiimi) Mawell Care (Kotitori tiimi) Mawell Care (Kotitori tiimi) yhdessä kotihoidon palveluntuottajien ja KAS:in kanssa Mawell Care (Kotitori tiimi) Kaupungin kotihoidon toimintaprosessien ja tuottavuuden kehittäminen Kaupungin kotihoidon palveluntuottajien kilpailuttaminen hankintalain mukaisesti (optio) Kotona asumisen tukipalvelut Mawell Care 2. Kotona asumista tukevat kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut Kotihoidon kokonaispalvelu (väestövastuualue) Nordic Healthcare Group (NHG) ja Mawell Care yhdessä tilaajan ja julkisen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa Mawell Care ja NHG sekä Mediverkko, Palvelutähti ja Suomen Ensiapupalvelu (SEAP) ja tukipalveluiden tuottajat Ateriapalvelu ( , väestövastuualue ) Turvapalvelu ( ) Tilapäinen kotihoito / ostokotihoito ( ) Siivouspalvelu ( ) Kauppapalvelu ( ) 3. Tietotekniset palvelut Palveluintegraattorin tietojärjestelmäratkaisut Arkkitehtuurin kehittäminen Tampereen Ateria SEAP lukuisia tuottajia (esim. Attendo MedOne, SEAP, Lähimmäispirtti ja Kotihoivapalvelu Satu Tuominen) SOL Ostoskuriiri J. Lehtinen Mawell Mawell yhdessä tilaajan kanssa (kaupungin tietohallinto) 12

13 Kotihoidon ulkoistettu väestövastuualue Enintään 400 säännöllisen kotihoidon asiakasta kullakin hetkellä Lapinniemi Lappi Tampella Osmonmäki Petsamo (MedOne) Kauppi (MedOne) Jussinkylä Kyttälä A Tammela A Tammela B Kyttälä B Tulli Ratina 13

14 Kotitori Ikäpiste Kotitorin ja Ikäpisteen toiminnat on sovitettu yhteen sekä toiminnallisesti että fyysisesti Ikäpiste palvelee laaja alaisena neuvonta ja tiedotuspisteenä tamperelaisille ikäihmisille. Se tarjoaa ohjausta ikäihmisille suunnatuissa palveluissa, asumisessa, etuuksissa sekä neuvoo harrastus ja virkistysmahdollisuuksissa. Kotitori neuvoo ja ohjaa laaja alaisesti kaikista välittämistään palveluista, keskittyen kuitenkin erityisesti kotona asumista tukevien palveluiden ja asiakkaiden itse rahoittamiin palveluihin liittyvään neuvontaan. Tarjoaa myös laaja alaista neuvontaa Ikäpisteen tyyliin. Muutos verrattuna Ikäpisteen toimintaan: palvelutarpeen arviointi kotihoidon kriteerien mukaisesti + arviointikäynnit kotona palveluiden kokoaminen (ml. asiakkaan omarahoitteiset palvelut) laatu ja hintavertailujen tekeminen voi suositella tiettyjä tuottajia ja asiakkaan pyynnöstä tilata palvelut asiakkaalle Asiakkaan halutessa Kotitori etsii ja tilaa asiakkaan kanssa hänen palvelutarpeitaan vastaavat palvelut. Fyysisessä asiakaspalvelupisteessä asioivien asiakkaiden palveluvastuu jaettu virastoaikana Ikäpisteen henkilöstö virastoajan jälkeen sekä virastoaikana ruuhka, lounas ja loma aikoina: Kotitorin henkilöstö Kotitori kantaa Ikäpisteen sijasta päävastuun puhelin ja internet neuvonnasta kaikkina aukioloaikoina. Asiakkaan halutessa puhelu voidaan siirtää myös Ikäpisteen työntekijälle. Kotitori Ikäpisteen antamassa neuvonnassa hyödynnetään niiden yhdessä kokoamia tietoja eri palveluista. Toiminnallinen yhteistyö kaupungin muiden neuvontapisteiden kanssa (mm. terveys ja sosiaalineuvonta) on aktiivista. 14

15 Kotitori ja kotihoidon asiakasohjausyksikkö Pääosin tamperelaisten kotihoidon palvelutarpeen arvioinnista asiakkaan kotona vastaa kaupungin kotihoidon asiakasohjausyksikkö (KAS). Kotitorin asiakasohjaajat vastaavat kotihoidon palvelutarpeen arvioinnista ja palveluja hoitosuunnitelmien laatimisesta kaupungin ulkoistaman kotihoidon alueen (Tammerkosken itäpuoli) asukkaiden osalta. Kotitorin asiakasohjaajien laatimat palvelu ja hoitosuunnitelmat vahvistutetaan kaupungin viranomaisella (=asiakasohjausyksikkö). Vahvistamisella tarkoitetaan asiaan liittyvien virallisten ja valituskelpoisten palvelu ja maksupäätösten tekemistä. Kotitori antaa kaikille palvelupisteeseen yhteydessä olleille asiakkaalle ns. alustavan arvion asiakkaan mahdollisuuksistaan päästä kunnallisten palveluiden piiriin ikäihmisten palvelujen lautakunnan antamien kriteerien ja kaupungin kotihoidon asiakasohjausyksikön antamien ohjeiden pohjalta. Jos asiakkaan arvioidaan selviytyvän itsenäisesti ja/tai läheisverkostonsa turvin, asiakkaalle annetaan yleistä palveluneuvontaa ja ohjausta eli avustetaan löytämään tarvitsemansa palvelut muilta palveluntarjoajilta. Jos palvelutarve täyttyy niin asiakaspalvelija välittää asiakkaan kotona toteutettavan arviointikäynnin tarpeen sekä asiakkaan perustiedot KAS:in kotihoidon palvelutarpeen arviointia suorittaville henkilöille tai toteuttaa arviointikäynnin ja palvelu ja hoitosuunnitelman laatimisen itse (väestövastuualue). Kotitori toimeenpanee asiakkaille määritellyt palvelu ja hoitosuunnitelmat eli kokoaa asiakkaiden palvelut tuottajaverkoston tuottajilta koko kaupungin osalta (sis. resurssivajeisiin tarvittavan kaupungin oman tuotannon akuutin ostokotihoidon järjestämisen). 15

16 Kotitori ja kaupungin oma kotihoidon tuotanto KAS (ja Kotitori) osoittaa kaupungin kotihoidon lähipalvelualueille kotihoidon uudet asiakkaat asiakkaan asuinpaikan sekä lähipalvelualueiden palvelu ja toimituskyvyn mukaisesti (sis. resurssivajeisiin tarvittavan kaupungin oman tuotannon akuutin ostokotihoidon järjestämisen) Kotitori kokoaa asiakkaalle hänelle määritellyt tukipalvelut koko kaupungin osalta. Kaupungin kotihoidon tiiminesimiehet hoitavat tiimin sisäiset järjestelyt. Kotitori huolehtii kotihoidon ensimmäisen käynnin vahvistamisesta yhdessä palveluntuottajien ja asiakkaan kanssa (vastuuhenkilö, aikataulu, asuntoon pääsy, tarvikkeet ja apuvälineet jne.). Tukipalveluiden tilaukset ja peruutukset hoidetaan pääasiassa Kotitorin kautta. Kotona asumista tukevien palveluiden osalta (kysymykset, palautteet, palveluiden tilaukset jne.) asiakkaat voidaan ohjata ottamaan yhteyttä Kotitoriin, sikäli mikäli se on asiakkaan tilanteessa järkevää. Tietoa ja neuvontaa tarjolla myös kotihoidon väelle. Kotihoidon palvelukokonaisuuksien ja prosessien kehittäminen yhteistyössä Kotitorin ja sen hallinnoiman yksityisen tuottajaverkoston toimijoiden kanssa. Päivittäinen kotihoidontyö jatkuu käytännössä samanlaisena kuin aiemminkin. 16

17 Tilannekatsaus 01/2010: Mitä uusia ratkaisuja on otettu käyttöön? keskitetty neuvonta ja palveluohjaus yksi puhelinnumero, josta asiakkaat ja omaiset saavat tietoa ja voivat tilata palveluita (ml. asiakkaan omarahoitteiset palvelut) tavoitteena vastata kysymykseen puhelun/käynnin aikana, mutta tarvittaessa asiaa selvitetään enemmän ja asiakkaalle soitetaan takaisin palvelua myös virastoajan jälkeen palvelutarpeen arviointikäynti 5 pv kuluessa väestövastuualueella kotihoidon palveluiden tilaukset, peruutukset ja keskeytykset Kotitori tiimi huolehtii näistä KAS:in, kaupungin kotihoidon ja asiakkaan/omaisten puolesta Requesten käyttöönotto ja call center järjestelmä kaikki Kotitori Ikäpisteen palvelutapahtumat kirjataan/kirjautuvat rekisteriin toimintaprosessien ja tuottavuuden kehitystyön käynnistäminen tilaajan ja tuottajien yhteiset foorumit + Advisory Board kvantitatiivisen tiedon keruu ja analysointi käynnistetyt kehityshankkeet mm. lääkehoidon kokonaisarviointi, resurssointi, parhaat käytänteet tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden kehittäminen Pegasoksen käyttövelvoitteen laajentaminen (hoitajat kirjaavat hoitotyön kirjaukset itse) asiakaspäätös ja maksuprosessin kehittäminen mm. Kotitori tilin käyttöönotto (omien tietojen tarkastelumahdollisuus) keskeneräinen palveluntuottajien palveluiden laadun läpinäkyvyys, markkinapaikka keskeneräinen palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksien ja edellytysten pohtiminen integraattorin palvelut yksityisen markkinan kehittämiseksi keskeneräinen keskeneräinen 17

18 18

19 Tilannekatsaus 01/2010: Kotitori asiakaspalvelun asiakasmäärät 09 12/2009 TAMPEREEN KOTITORI PALVELUINTEGRAATTORITOIMINNAN KUUKAUSIRAPORTTI Syys Loka Marras Joulu Pyrkineet puhelut (Kotitorin yhteinen numero) 624* 600* 505* 424* Vastatut puhelut 510* 479* 446* 388* Vastaus % 81,7%* 79,8%* 88,3%* 91,5 %* Keskimääräinen vastausaika (vastatut puhelut) 34 s.* 33 s.* 27 s.* 25 s. * Sähköiset yhteydenotot Sähköiset yhteydenotot (www.tampereenkotitori.fi) Internet palvelun keskimääräinen vastausaika Neuvontapisteessä tapahtuneet palvelutapahtumat: Kotitorin palvelemat 50** 34** Neuvontapisteessä tapahtuneet palvelutapahtumat: Ikäpisteen palvelemat Yleisen neuvonnan "ratkaistu heti" osuus **** **** **** **** Sovittu kartoituskäynti toteutettu 5 arkipäivän sisällä (%) **** **** **** **** Potilasmuistutukset / Reklamaatiot Negatiiviset palautteet (PI toimintaa koskevat) 1*** 6*** 1*** 0 * Sisältää vain Kotitorin yhteiseen numeroon tulleet puhelut. Tämän lisäksi kaikilla asiakasohjaajilla omat suorat numerot. ** Requeste järjestelmään kirjatut käynnit. Todellinen käyntimäärä on suurempi, koska kaikki asiakasohjaajat eivät olleet lokakuun alussa osanneet kirjata käyntejä oikein ja siksi ne eivät näy raportissa *** Katso välilehti "Asiakaspalautteet" **** Raportointi tammikuusta 2010 lähtien 01 08/ /2009 Ikäpiste Kotitori Ikäpiste Puhelinneuvontaa keskimäärin (asiakasta/kk) Neuvonta palvelupisteessä keskimäärin (asiakasta/kk)

20 Tilannekatsaus 01/2010: Ulkoistetun kotihoidon alueen asiakasmäärät 09 12/2009 KUUKAUSIRAPORTTI; Kotitori yhteensä Syys Loka Marras Joulu Asiakasmäärä palvelujen piirissä kuun lopussa (sisältää vireillä olevat) Asiakasmäärä kuun lopussa, jotka poissa palvelujen piiristä Asiakasmäärä kuun lopussa yhteensä Suoritetut tunnit yhteensä Suoritetut käynnit yhteensä

21 Advisory Board Kotitorin kotihoidon oman tuotannon kehittäminen kehitystoiminnan organisaatio Ohjausryhmä Ohjausryhmä Kehitysryhmä Työryhmä 1 Työryhmä 2 Työryhmä 3 kaupungin, integraattorin ja tuottajien johtohenkilöt (10 henkilöä) vastaa kehitysalueiden priorisoinnista ja toteutussuunnitelmasta tapaa 1 6 kk välein Kehitysryhmä kaupungin ja integraattorin asiantuntijatiimi (4 6 henkilöä) kerää mm. tietopohjan ja suorittaa analyysit ohjausryhmän päätösten tueksi tapaa säännöllisesti tarpeen mukaan Advisory Board kansallisia sosiaali ja terveyspalveluiden vaikuttajia sekä kaupungin ja integraattorin edustajat (5+3 henkilöä) tukee kehitystyön linjauksia ja tuo tietämystä kotihoidon kokemuksista ja kehityssuuntauksista tapaa noin 1 2 kertaa vuodessa, jonka lisäksi jäsenten asiantuntemusta käytetään tapauskohtaisesti Työryhmät kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien esimiehiä ja henkilöstöä sekä terveydenhuollon edustajia kehitysryhmän jäsen työryhmän vetäjänä 21

22 Kotihoidon tuotannon kehitystoiminnan tavoitteet Vaikuttavuus Tuottavuus ja taloudellisuus Kotona selviämisen edellytysten parantaminen Ikäihmiset voivat asua turvallisesti mahdollisimman pitkään kotona ja lykätään tarvetta siirtyä palveluasumisen tai laitoshoitoon Vähennetään terveydenhuollon raskaiden palveluiden tarvetta Henkilökunnan ajankäytön optimointi Maksimoidaan aika asiakkaalla Optimoidaan asiakkaalla vietettyä aikaa tukemaan kotona selviytymistä Optimoidaan työnjakoa ammattiryhmien välillä Vähennetään kaupungin tarjoamien kotihoidon palveluiden tarvetta Asiakastyytyväisyys 22 22

23 Kotitorin kehityspanoksen suuntaaminen arviolta vaikuttavimpiin hankkeisiin Kotitorin kehityspanos v Lääkehuollon kokonaiskehitys Hankkeen vaikutus kotihoidon vaikuttavuuteen Matala Korkea Rai / kuntouttava työote Kotiutusprosessi Pienideoiden hyödyntäminen Kehityshankkeiden hallinta Mittarointi ja raportointi Palvelutarpeen arviointi ja kriteerien kehittäminen Henkilökunnan kannustimet Sisäinen benchmarking ja resurssoinnin kehittäminen Resurssoinnin kehittäminen Matala Hankkeen vaikutus kotihoidon tuottavuuteen ja taloudellisuuteen Korkea = suora vaikutus = mahdollistava vaikutus 23 23

24 Kehitystoiminnan periaatteet Johto priorisoi kehitysalueet perustuen kvantitatiiviseen analyysiin kehitystarpeista ja potentiaalista Osallistavan työryhmätyöskentelyn kautta löydetään kehitysalueille parhaat ratkaisut ja sitoutetaan henkilöstö kehitystyöhön Kehitystyö pohjautuu vahvaan kvantitatiiviseen analyysiin ja faktoihin Innovaatioiden kartoittamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia IT kehittämisen tulee olla linjassa ja pohjautua prosessikehittämisen suunnitelmiin ensin prosessit, sitten järjestelmät Uusia toimintatapoja ja teknologioita pilotoidaan sekä väestövastuualueen tuottajien toiminnassa että kaupungin omassa toiminnassa Toimivat ratkaisut levitetään koko organisaatioon Integraattorilla ja sen palveluntuottajilla on mahdollisuus ansaita tuloksekkaasta kehitystoiminnasta vääränlaisesta toiminnasta kertyy sakkoja 24

25 Kehitystoiminnan kytkeminen integraattorin ansaintaan SLA malli integraattoripalveluiden ja kotihoidon palveluiden perustoimintojen laatutason seurantaa varten integraattoripalvelut (asiakastyytyväisyys, saavutettavuus, tehokkuus) kotihoidon palvelut (asiakastyytyväisyys, vaikuttavuus, tehokkuus) SLA malli sisältää sekä laatupalkkio että sakko ulottuvuuden (max. 5 % vuotuisesta ostosta) Bonus /sanktiomalli muutamia olennaisimpia ja vaikuttavuudeltaan suurimpia integraattorin tehtäviä varten Bonus1: Integraattoripalvelut: kaupungin oman kotihoidon varsinaisen asiakas ja hoitotyön suhteellisen osuuden lisääntyminen suhteessa kokonaistyöaikaan Bonus2: Väestövastuualueen kotihoidon kokonaispalvelu: kotihoidon asiakkaiden hoitoisuus Sanktio1: Väestövastuualueen kotihoidon kokonaispalvelu: sairaalasta kotiutumisen viivästyminen Bonusten ja sanktion suuruudet määritelty mittarikohtaisesti 25

26 SLA mittarit 1 1. Integraattoripalvelut 1.1. Asiakastyytyväisyys 1.2. Saavutettavuus 1.3. Tehokkuus Puheluihin vastaaminen Verkkokysymyksiin vastataan seuraavan arkipäivän kuluessa Asiakkaiden neuvonta: Neuvontatapahtumien ratkaisu puhelun tai käynnin aikana Asiakkaiden palveluohjaus: Asiakkaalle sopiva ratkaisu/ ehdotus yhden työpäivän aikana Palvelutarpeen arviointi ja palvelu ja hoitosuunnitelman laatiminen: Palvelutarpeen arviointikäynti tehdään 5 arkipäivän kuluessa palvelupyynnöstä Kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien kotihoidon palvelujen kokoaminen ja välittäminen: Palvelu ja hoitosuunnitelmassa vahvistettu palvelu käynnistyy asiakkaalle sovitun mukaisesti Kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien kotihoidon palvelujen kokoaminen ja välittäminen: Sidosryhmät (yksityiset tuottajat, kaupungin tuotanto sekä kaupungin tilaajaryhmän asiakasohjausyksikkö) ovat tyytyväisiä PI:n toimintaan ja sen vaikutukseen 26

27 SLA mittarit 2 2. Kotihoidon kokonaispalvelun väestövastuualue 2.1. Asiakastyytyväisyys 2.2. Vaikuttavuus 3.2. Tehokkuus Kotihoidon asiakkaiden terveydenhuollon palvelukäyttö 3. Kotona asumista tukevat kaupungin järjestämis vastuulle kuuluvat palvelut 3.1. Asiakastyytyväisyys Siirtyminen kotihoidosta palveluasumiseen ja laitoshoitoon Turvapalvelu: Kotikäyntiä vaativissa tapauksissa (kiireellisyysluokat A C) ollaan asiakkaan luona sovitussa ajassa Siivouspalvelu: Siivoamaan saavutaan asiakkaan kanssa sovittuna aikana Kauppapalvelu: Kauppakassit toimitetaan asiakkaalle tilatulla sisällöllä asiakkaan kanssa sovittuna aikana 27

28 Palveluintegraattorimallin arvioidut enimmäiskustannukset perussopimuskaudella (08/ /2013) Palveluiden kustannukset Integraattoripalvelut Kotihoidon palvelut Tammerkosken itäpuolisella alueella (400 säännöllisen kotihoidon asiakkaan väestövastuualue) Kotihoidon tukipalvelut (turva, tilapäinen, siivous, kauppa) ICT arkkitehtuurin kehittäminen Yhteensä Kotihoidon palveluista kertyvät asiakasmaksut, 12,5 % SLAlaatupalkkiot (max.) Vaikuttavuusbonukset (max.) Kokonaiskustannukset yhteensä max Tukipalveluiden ja ICT arkkitehtuurin kehittämisen osalta määrät perustuvat käyttö /tarvearvioihin. Laskelma ei sisällä tilakustannuksia (jotka integraattorilla on oikeus laskuttaa läpilaskutusperiaatteella) eikä arvonlisäveroja. SLA laatupalkkiot ovat max. 5 % kunkin palvelukokonaisuuden vuotuisesta kokonaislaskutuksesta. Laskelmassa ei ole huomioitu sanktioita. SLA malli sisältää palveluiden laatupoikkeamien osalta myös laatusakkoulottuvuuden (max. 5 % vuotuisesta kokonaislaskutuksesta). Lisäksi integraattorin väestövastuualueen osalta sairaalasta kotiutumisen viivästyminen sanktioitu (sidottu kaupungin maksamiin siirtoviivemaksuihin). Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisen arvonlisäveromuutoksien muutoksia. 28

29 Nykyisen ja uuden toimintatavan kustannus ja säästöarviot (08/ /2013) Kotihoidon palveluiden kustannukset nykyisellä toimintatavalla tuotettuina (oma tuotanto v budjettilukujen pohjalta, pääosin ulkoistetut tukipalvelut ja noin 100 asiakkaan ulkoistettu kotihoito; asiakasmaksuina vähennetty 12,5 %) Palveluintegraattorimallin kustannukset (sis. max. bonukset ja SLA laatupalkkiot; asiakasmaksuina vähennetty 12,5%) Kaupungin kotihoidon oman tuotannon kustannukset (väh. ulkoistetun alueen laajeneminen ja asiakasmaksut 12,5%) Asiakkaiden kotona asumista tukevat tilaajalle jääneet ostopalvelut Kaupungin oman tuotannon tehostumisen arviot (asiakastyönosuuden kasvu +15% sopimuskauden aikana) Kaupungin omalta tuotannolta integraattorille siirtyvät tehtävät (mm. neuvonta ja hallinnolliset työt; maltillinen arvio) Kotihoidon palveluiden kustannukset uudella integraattorimallilla tuotettuina Arvioitu säästö (neljän vuoden ajalta) laitosasumisen väheneminen kaikki palvelut yhdeltä luukulta (parempi asiakaspalvelu) asiakkaiden siirtymät julkisista palveluista yksityisiin elinkeinopoliittinen puoli / tuottajamarkkinoiden kehitys, hinta ja laatukilpailu teknologisten innovaatioiden aktiivinen testaaminen oman toiminnan uudelleen organisoinnin mahdollistaminen (oma tuotanto keskittyy erityisosaamista vaativaan hoivaan; ostopalvelutuottajat kevyempään perustason palveluun) lisäarvo? lisäarvo? lisäarvo? lisäarvo? lisäarvo? lisäarvo? 29

30 Kotitori mallin jatkokehittäminen Kotitori malli on Tampereen kaupungin sosiaalinen innovaatio, joka muodostuu useista osatekijöistä organisatoriset innovaatiot, joilla tehostetaan nykyistä palveluiden tuottamisen ja operatiivisen ohjauksen toimintatapaa asiakasrajapinta ja jakelutieinnovaatiot, joilla uudistetaan asiakkaan tapaa käyttää ja ostaa sekä kunnan tapaa järjestää palveluita uudentyyppiset verkostot ja arvoketjut, joilla uudistetaan palvelutuotanto asiakaslähtöisellä sekä tuottavuutta ja tehokkuutta parantavalla tavalla Tarkoituksena on mallintaa, testata, arvioida ja kehittää uutta kotihoidon toimintamallia yhteistyössä mm. Tampereen yliopiston kanssa esim. seuraavista näkökulmista integraattorimalli tilaaja tuottaja mallin sovelluksena kaupungin rahoittaman palvelun osalta asiakkaan, kaupungin ja palveluntuottajien kokemat hyödyt kaupungin rahoittamien ja palveluverkoston tarjoamien sekä asiakkaan itse maksamien palveluiden hankkimisesta samasta paikasta hyvinvointisektorin uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja palvelumarkkinoiden kehitys oman palvelutuotannon ohjauksen ja johtamisen kehittämisvälineiden kehitys Jos malli osoittautuu toimivaksi sen käyttöä voidaan laajentaa kaupungin muihin hyvinvointipalveluihin ikäihmisille ja muille asiakasryhmille Myös seudullinen, kansallinen ja kansainvälinen hyödynnettävyys on mahdollista 30

31 suunnittelupäällikkö Tanja Koivumäki Tampereen kaupunki, Tilaajaryhmä / Ikäihmisten palvelut p

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Kotitori avain palveluihin Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Jarkko Hämäläinen vs. suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki Kotitori-mallin osat Kotihoidon tukipalvelut (koko kaupunki)

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa?

Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa? Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa? HELSINGIN ELINKEINOPÄIVÄ 23.4.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kotitorin neuvottelumenettely

Kotitorin neuvottelumenettely Kotitorin neuvottelumenettely Tilaajalautakuntien hankintakoulutus, 30.10.2009 Tanja Koivumäki projektipäällikkö, Tampereen kaupunki 1 Kotitori kilpailutuksen perustiedot Kotitori /palveluintegraattoritoiminnan

Lisätiedot

Kotitori-malli lyhyesti

Kotitori-malli lyhyesti 4.4.2016 Kotitori-malli lyhyesti KOTITORI-PISTE, Maaliskuu 2015: Toiminta alkoi syyskuussa 2009 Kehitettiin Tekes-hankkeena v. 2006-2009 Kotitorin uusi sopimuskausi alkoi 1.9.2015 Hankinta toteutettu neuvottelumenettelyllä

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Palveluinnovaatiot kasvun lähteenä seminaari 2.5.2011 Tampereen yliopisto Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamallin uudistus

Lisätiedot

Tampereen Kotitori. Tampere 8.-9.6.2011 DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen

Tampereen Kotitori. Tampere 8.-9.6.2011 DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen Tampereen Kotitori Tampere 8.-9.6.2011 DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen Asumisen strateginen suunnittelu Asumiseen kytkeytyvät uudet palvelutarpeet 1 2 Kotitori-integraattorimallin yhteenveto

Lisätiedot

Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin

Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin Valtuustosali 30.9.2014 Mari Patronen Palvelutori tuo asiakkaalle: Iäkkäiden ihmisten ja omaisten ohjaus- ja neuvonta Auttaa löytämään ratkaisut mielekkääseen

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Hoivaliiketoiminta kannattavaksi

Hoivaliiketoiminta kannattavaksi HYVIS Tampere 30.11.2011 1 Hoivaliiketoiminta kannattavaksi Paul Lillrank Kotitori yhdistää hajanaisen tuottajakentän kaupungille ja asiakkaille 2 Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Tulevaisuuden hyvinvointi käyttäjälähtöisyyttä ja vaikuttavuutta palveluihin Aalto-yliopisto 16.6.2014 Mari Patronen Palvelutori uusi toimintamalli

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous YAH:n asiakkuus Asiakas on oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin silloin, kun asiakas

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

01.09.2015 Mia Lindberg

01.09.2015 Mia Lindberg 01.09.2015 Mia Lindberg Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Lähipalveluseminaari 1.9.2015 Mia Lindberg, Jykes Oy Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Monituottajamalli

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari 7.9.2017 Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Henkilökohtainen budjetti projektin tavoitteet Henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuudet omaishoidon tuessa

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanke Lähtökohdat ja tavoitteet kärkihankkeelle

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Ikäneuvo - kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella. Hankkeen esittelytilaisuus Kangasala

Ikäneuvo - kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella. Hankkeen esittelytilaisuus Kangasala Ikäneuvo - kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Hankkeen esittelytilaisuus Kangasala 10.2.2017 1 Lähtökohdat Iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen, sen rakenne ei ole uudistunut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

IKÄNEUVO - Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella. projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila muutosagentti Mari Patronen

IKÄNEUVO - Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella. projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila muutosagentti Mari Patronen IKÄNEUVO - Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila muutosagentti Mari Patronen 1 Ikäneuvo-hankkeen tausta - osa STM:n Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely 24.3.2017 Yksityisten palvelujentuottajat Kukoistava kotihoito hankkeen esittely Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus VISIO ja PÄÄTAVOITE Visio Koko Keski-Suomen maakunnassa kotihoidolla

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ

ASIAKASOHJAUS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ ASIAKAS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ OMAISHOIDONTUKI, KOTIHOIDON ASIAKAS JA IKI-SAS 11.6.2014 Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, Asiakasohjausyksikkö (Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen) Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Miten temppu käytännössä tehdään: case Koukkuniemi

Miten temppu käytännössä tehdään: case Koukkuniemi Miten temppu käytännössä tehdään: case Koukkuniemi Kumppanuudella tuloksiin Hyvinvointialan kehittämispäivät Jyväskylä 20.09.2011 Kehitysjohtaja Kari Hakari Tampereen kaupunki Koukkuniemi 2020 Koukkuniemi

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Etäkotihoito palvelun suunnittelu - Lähtökohtia Espoon kotihoidon etäpalvelujen palvelumuotoilulle

Etäkotihoito palvelun suunnittelu - Lähtökohtia Espoon kotihoidon etäpalvelujen palvelumuotoilulle Etäkotihoito palvelun suunnittelu - Lähtökohtia Espoon kotihoidon etäpalvelujen palvelumuotoilulle Kysymys palvelumuotoilijoille 1. Miten tuotamme / voimmeko tuottaa Arvoa asiakkaalle etäpalvelujen avulla?

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke Rintamaveteraaniasiain Pirkanmaan foorumi, AVI 8.3.2017 1 Mari Patronen 2 SOTE-uudistus Pirkanmaan sote-teemaryhmät

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja Lähtökohtana yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen yhä useamman asiakaan/potilaan ongelmat ovat monikerroksisia, ja ne voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etunimi Sukunimi Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Petri Sipilä 12.1.2013

Petri Sipilä 12.1.2013 KUVAESITE 1(5) PALVELUNTUOTTAJIEN VERKOTTAMINEN Service Park Provider Oy (SPP),, keskittyy ikääntyville ihmisille kotipalveluja tuottavien hyvinvointi-, koti- ja hoivapalveluyritysten yhteistyöverkkojen

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma

Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma Ikäystävällinen asuinalue -seminaari Ympäristöministeriö 12.5.2014 projektijohtaja Tanja Koivumäki 5/28/ 2014 2 Tällä hetkellä Härmälän alueella asuu noin 1 500 yli

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Avainalueen tavoitteet Strategiset tavoitteet Aktiivinen ja hyvinvoiva kansalainen - kansalaiset osallistuvat yhteisen

Lisätiedot

HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus

HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus HILLA- hanke Lapinjärven kotihoidon kehittämiskumppanuus 2016-2020 "Hilla on osoitettuja säästöjä tuottava kotihoitomalli, jossa ihmislähtöisyys yhdistyy terveystiedolla johtamiseen." - Tiina Heikka, Lapinjärven

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki Marja Tuomi. Lähellä ja tukena

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki Marja Tuomi. Lähellä ja tukena Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki 4.4.2017 Marja Tuomi Kuka kuulee palvelujen käyttäjää? Keskeinen kysymys sotessa ja hyvinvointivaltion kehittämisessä Palvelujen

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki 21.10.2014 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa on asukkaita 67 806, joista

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Palveluesimies Tuula Holja

Palveluesimies Tuula Holja Palveluesimies Tuula Holja 11062014 elämisen taito on vaikea oppia, he eivät ole sairaita vaan pelkästään vanhoja. He tuntevat itsensä usein melko hyödyttömiksi olennoiksi ja hyödyksi oleminen on sentään

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen. Projektityö Riitta Matikainen

VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen. Projektityö Riitta Matikainen VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen Projektityö Riitta Matikainen 11.3.2015 VAVAn asiakaspalveluja, joista tarve Vanhusten saada palautetta neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelulinja 2018

Ikäihmisten palvelulinja 2018 Ikäihmisten palvelulinja 2018 Ella Suojalehto Eläkeläisneuvosto 2.11.2017 14.11.2017 1 Hyvinvointipalvelujenorganisaatio 2017 14.11.2017 2 Ikäihmisten palvelulinjan organisaatio 2017 14.11.2017 3 Avo-

Lisätiedot

Palveluoperaattorit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistäjinä

Palveluoperaattorit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistäjinä 1 Palveluoperaattorit julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistäjinä Päijät-Hämeen hyvinvointiklusterin vuosiseminaari 30.9.2010 Sisältö Muutama sana yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä

Lisätiedot